Skip to main content

Full text of "no-one-lives-forever-2-a-spy-in-harms-way-novinpendar"

See other formats


1 ازرد مھندسی نون ی 1 1 

(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


کلیه حقوق این راهنما به شر کت مهندسی نوين بندار تعلق دارد 
هر گونه استفاده تجاری از این راهنما و به هر روش 
بدون کسب مجوز کتبی از این شر کت 
غیر قانونی بوده و موجب پیگرد ثانونی خواهد شد 


شر کت مهندسی نوین پندار 
زمستان ۱۳۸۱ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


نهرست مطالب 


مقد مه 

فصل اول : ترفندهای مبارزه 

فصل دوم : ترفندهای مخفیانه عمل کردن 
فصل سوم : اسلحه ها 


شمشیر سامورایی 

ستاره های چہار پر سامورایی 

شک دهنده الکتریکی 

اسلحه کمری مک آلیستر 

کمان پولادی 

تفنگ ساچمه ای جنگی مدل باکالف 
مسلسل گردون ٩‏ میلیمتری 
مسلسل گردون ٩‏ میلیمتری بی صدا 
مسلسل ام - ۱٩۹۲۱‏ 

تفنگ دوربین دار 

اسلحه دوربرد آ-کا ۶۷ 

موشک انداز جمع شونده 

اسلحه پرتاب دارت 

بمب ساعتی 

نارنجک جنگی 

گاز خواب آور 


یچ ۳ 


صسفحه قیل 

۱ 
۱۵ 


مشحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


گاز بییوشی 

گاز اسیدی 

گاز خنده آور 

گربه ماشینی 

موز 

تله خرس 

فصل چهارم : ابزار آلات و تجهیزات 
قفل باز کن 

چراغ قوه 

اسپری محوه کننده جسد 
دستگاه برش فلزات 
میکروفون جاسوسی 

رمز گشای کامپیوتری 
سکه 


دوربین عکس برداری جاسوسی 
فصل پنجم : کلید های مورد استفاده در بازی 
فصل ششم : ماموریت ها 


قسمت اول : کیت آرچر باید بمیرد 
ماموریت مشکوک 
خبر های بد 

قسمت دوم : خداحافظ جاسوس 
آن جاسوس اینجاست 

قسمت سوم : پروژه آمکا 
به سیبری خوش آمدید 
نیروگاه 


2 a 


صفحه قیل 


۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۰ 


۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۴ 


۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۴۸ 
۳۹ 
۵۶ 
۵۷ 
۵۹ 

۳۱ 


۳۵ 
۳۷ 


صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


برج مخابراتی ۶۱ 
نیروگاه ۶۴ 
یک مشکل ۶۶ 
قسمت چهارم : نفوذ به تشکیلات گروه هارم ۶۹ 
محوطه بیرونی ۳۹ 
ساختمان اسناد قدیمی ۷۴ 
قسمت پنجم : پرواز شبانه ۸۷۴ 
پایگاه ۸۵ 
محوطه داخلی ۶ 
محوطه بیرونی ۷" 
فرار از پایگاه ۸۸ 
اتفاق غیر قابل انتظار ۸۹ 
قسمت ششم : خاطرات یک جاسوس دوجانبه .۹ 
خانه ملوین بلیتزنی ۱ 
طوفان 1۳ 
مشکل طوفان ۹۵ 
قسمت هفتم : جاسوس دو جانبه ۶ 
کلمه عبور ۷ 
کار گذاشتن میکروفون 1۲ 
تحت تعقیب ۳۶ 
گروه شیاطین ۸ 
قسمت هشتم : هنر آدمکشی ۱۱۳ 
مرکز فرماندهی نیروهای هندی هارم ۱۱۴ 
درگیری ۱1 
دیوارهای نامرئی ۱۳ 
فرار ۱۳۶۴ 
a‏ ۵ کت 


صفحه قبل صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


قسمت نیم : پایگاه شیطانی ۳۲ 
آنتار کیا ۱۳۸ 
قسمت دهم : نفرین کالی ۱۳۵ 
محل آزمایش ۳۶ 
قسمت یازدهم : مداخله ۱۴۰ 


دفتر مر کزی یونیتی ۱۳۱ 


قسمت دوازدهم : پایگاهی در اعماق آب ۱۴۳ 
پایگاه زیردیایی ۱۳۴ 
بخش فرماندهی ۱۳۷ 
بخش خدمه زیر دریایی ۱۵۳۲ 
آزمایشگاه ها ۵۴ 

قسمت سیزدهم : وحشت در اعماق آب ۱۵۵ 
نجات آرمسترانگ ۵۶ 
دریای آبی عمیق ۱۵۸ 
در انتظار غرق شدن ۱۶۲ 
انفجار ۱۶۴۵ 

قسمت چپاردهم : پایان بازی ۱۳۸ 
قصابخانه انسانبا ۶۹ 
انتقام شیرین ۱۷۳ 
تسویه حساب با ایساکو ۱۷۳ 

قسمت پانزدهم : حمله از پیش برنامه ریزی شده ۱۷۴ 


سرنوشت جزیره کیوس ۱۷۵ 


کدهای تقلب ۱۷۹ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


مه 


معد مه 

پس از موفقیت چشمگیر این بازی در جبان و حتی کشور خودمان › پدید آورندگان این بازی 
مهیج و زیبا دست به خلق داستان جذاب دیگری زدند تا علاقه مندان به این بازی را خوش‌حال 
کنند. در نسخه دوم این بازی گرافیک و مدل شخصیت های بازی به شکل قابل توجه ای تغیبیر 
کرده است که باعث جذابیت دو چندان بازی شده ولی از طرف دیگر این ارتقاء کیفیت باعث 
شده تاعلاقه مندان به این بازی برای اجرای آن نیاز به کارت گرافیک قوی تری داشته باشند. 
ما نیز برای جلب رضایت شما عزیزان اقدام به دوبله کامل این بازی با صدای بیش از ۳۰ نفر از 
گویندگان باسابقه رادیو و تلویزیون کرده ایم تا جذاییت بازی را به نبایت خود برسانیم. 
امید واریمکه این بازی جذاب و دیدنی مورد توجه شما قرار گیرد. 

در این بازی. شما در ۱۵ قسمت مختلف و در بیش از ۶۰ ماموریت شرکت خواهید کرد. 
ماموریتبای که هر کدانم جذابیت مخوص به خود را دارد و شما را تا انتبای باز با خود خواهد 
کشاند. 

مامور مخفی ۲ بہترین بازی سال ۲۰۰۲ شناخته شده است و این راهنما در هر مرحله از راه به 


کمک شما خواهد آمد. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
فصل اول : ترفندهای مبارزه 


گاهی اوقات مخفیانه حرکت کردن یک راه حل مناسب نیست. کیت در ضمسن 
ماموریت هایش در این بازی در مبارزات زیادی شرکت می کند پس بايد خود را برای یک 
جنگ تمام عیارآماده کند. این بخش به توصیف ترفندهای جنگی وتکنیک های لازم برای زنده 
ماندن می پردازد تا بدین وسیله اعضای گروه هارم را با خبال راحت از پا درآورید. 

اغلب سعی کنید به طرف سردشمن شلیک کنید. وقتی به سردشمنان شلیک می کنید خیلی 
سریعتر می میرند تا وقتیکه به بازو و یا قفسه سینه شان شلیک می کنید . اگر شمار زیادی از 
دشمنان در اطراف شما باشند شاید این امر ممکن نباشد اما به هر حال برای کشتن سریعتر و 
مصرف میمات کمتر به طرف سر دشمنان شلیک کنید . 

اسلحه کمری برای مبارزه علیه یک دشمن مناسب می باشد اما این اسلحه ها خشاب کوچکی 
دارد و مناسب مبارزه با تعداد زیادی از دشمنان نیست . 

وقتی شرایط طوری است که انتظار میرود دشمنان زیادی به شما حمله کنند. از مسلسل به 
جای اسلحه کمری استفاده کنید . 

به دنبال سنگری برای خود باشید چون دشمنان شما نیز این کار را خواهند کرد. دشمنان . در 
این بازی پشت میزها » ستون ها . دیوار ها و جعبه ها مخفی خواهند شد و نشانه گیری به طرف 


آنبا کار مشکلی است. شما نیز با دشمنان همین طور رفتار کنید. جایی نباشید که به آسانی په 


۸ o 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


شما شلیک کنند. به دنبال یافتن پناهگاهی در اطراف خود باشید و پشت آن مخفی شوید. 
نگاه های تند و مخفیانه به بیرون بیندازید و چند تیر به سوی دشمن شلیک کنید و سپس 
مجددا" به پناهگاه خود بر گردید. 

در این بازی . خشاب سلاح ها باید دائما" پر شود و در این وضعیت . دیگر نمیتوانید تیراندازی 
کنید. به پشت محلی یا پشت اشیاء عقب نشینی کنید تا کیت قادر باشد بدون هیچ آسیبی از 
سوی دشمن . خشاب خود را پر کند. 

اگر بطور اتفاقی با لباس ضد گلوله ای برخورد کردید. آن را به سرعت برندارید . موقعیت 
امنیتی فعلی خود را بررسی کنید و اگر تقریبا" در وضعیت مناسبی از لحاظ لباس قرار دارید. 
لباس را فراموش کرده و به راه خود ادامه دهید. در هر صورت . اگر آسیب دیدید . میتوانید 
بعدا" به عقب بر گشته و آن لباس را بردارید . در این صورت . با حفظ امنیت خود. یک لباس 
کامل را از دست نمیدهید. 

اگر در موقعیتی قرار دارید که نیازی به پنبان سازی نیست . حوالی مکان هایی نظیر در يا راهروی 
باریک ایجاد سروصدا کنید. پشت پناهگاهی مخفی شوید و سعی کنید در زاویه دید دشمن 
نباشید . وقتی دشمنان دوان دوان می آیند با یک سلاح اتوماتیک به طرفشان تیراندازی کنید. با 
این روش . دشمنان زیادی را از بین می برید و خوشبختانه هیچ آسیبی هم به شما نخواهد رسید . 
به خاطر داشته باشید که این عمل ممکن است ایجاد هرج و مرج کند و دشمنان را به موضع فعلی 


شما بکشاند که گاهی اوقات این همان چیزی است که شما می خواهید. 


۹ o 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ yy‏ 

انواع گلوله های مختلف را آزمایش کنید و وجود آنبا را از یاد نبرید. در این بازی . گلوله های 
فسفری . گلوله های انفجاری قوی. گلوله های پر سرو صدا . گلوله های سمی و گلوله هایی که 
پوشش فلزی دارند » موجود می باشد. به خاطر داشته باشید که این ها مال شماست بنابراین در 
طول بازی با انواع گلوله ها کار کنید تا دریابید که بیترین گلوله برای از بین بردن دشمن فعلی 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
فصل دوم : تر فندهای مخفبانه عمل کردن 


معمولا" یک مامور مخفی به طور ناگبانی و با سروصدای زياد وارد مکان های جدید نمیشود. 
ناشناس ماندن بیتر( و گاهی آسانتر) است . این عمل باعث می شود تا گلوله های خود را حفظ 
کرده و نیروهای دشمن را پشت سر گذارید . همچنین مکان هایی در بازی وجود دارد که شما 
بايد به منظور موفق شدن در آن قسمت . ناشناس باقی بمانید. 

روش های زیادی برای ناشناس ماندن وجود دارد . ممکن است مجبور به چشم پوشی از 
برداشتن بعضی تجپیزات باشید . سلاح های مخصوصی انتخاب کنید و يا اشیایی برای مخفی 
شدن بیابید . این بخش شممل رهنمون هایی در مورد ناشناس ماندن و دوری کردن از 
موقعیت های مبارزه است. 

به مکالمات افراد دشمن گوش کرده و نیمه کاره آن را رها نکنید و يا منتظر شوید از یکدیگر 
دورشده و یا از آنجا بروند. اغلب دور شدن افراد دشمن این فرصت را به شما میدهد تا 
بدون جلب توجه » از آن محل به راحتی بگذرید . اگر سعی کنید در حالی که دو یا چند نفر در 
یکجا ایستاده اند مخفیانه عبور کنید , ممکن است متوجه شما شوند. پس تا زمانی که از آنجا 
بروند منتظر بمانید. در این صورت ممکن است یکی از سربازان را در حال دورشدن ودیگری را 


در حال بر گشتن به سمت دیگر ببینید. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ My‏ 


به منظور شکست افراد بخصوص . از ت ر کیب تجپیزات مختلف و اسلحه ها استفاده کنید و 
سعی کنید در بین بقیه دشمنان ناشناس باقی بمانید. برای مثال, یکی از سربازان را با سکه ای 
به طرف خود جلب کرده و با اسپری خواب آور یا اسپری بیبوشی او را بپبوش کنید و سپس با 
شمشیر به او ضربه بزنید. حتی در این موقعیت هم سعی کنید ناشناس باقی بمانید. اکر 
سربازی شما را ببیند » فریاد می کشد و دیگران صدای او را شنیده و آژیرهایی خطر را به صدا 
در می آورند و یا دوان دوان با سلاح های پر به سمت او می آیند. 

برای فواصل دور از اسلحه های بی صدا استفاده کرده و به طرف سرها شلیک کنید. اگر 
درست به هدف زده باشید او به زمین می افتد . سربازان دیگر که به موقعیت نزدیک 
هستند. شتابان به سمت رفیق خود خواهند آمد تا وضعیتش را بررسی کنند. مثل مورد قبلی 
عمل کنید و همگی را از بین ببرید. چون صدای شلیک اسلحه ها معمولا" بسیار بلند است » باید 
از صدا خفه کن يا سلاح های بی صدا استفاده کنید. اگر به این روش عمل نکنید. سربازان دیگر 
وضعیت دوستشان را بررسی نمی کند بلکه به دنبال منبع صدا و خطر می گردند. 

با دقت متوجه حرکت دوربین های امنیتی باشید و فقط زمانیکه جبت دوریین به سمت دیگری 
است حرکت کنید. اگر صدای چرخش های منظم دوربین را می شنوید . بدان معنی است که 
دوربین شما را دیده است . بیترین راه این است که با سرعت از منطقه دید دوربین کنار 


بروید. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
زمان ورود به محل جدید , لحظه ای وقت صرف کرده و به اشیایی از قبیل جعبه ها و ستون ها 
که میتوان از آنبا به عنوان سنگر استفاده کرد و همچنین به راهہای فرار توجه کنید. ممکن 
است از وجود سربازی غافل بوده و زمانیکه اصلا" انتظار دیدنش را ندارید. در یک قدمی شما 
ظاهر شود. اگر به اطراف خود توجه کرده باشید میتوانید به سرعت جایی مخفی شوید و اجازه 
ندهید تا شما را پیدا کند. 

مبتوانید در طول بازی آهسته قدم بردارید(به کمک کلید ]11 5). در ماموریت های مخفیانه 
به منظور کاهش صدای پای کیت آهسته راه بروید . 

یکی از ساده ترین راهیا برای شناسایی شدن آن است که جسد مرده ای را درمقایل دید 
دوربین قراردهید . بنابراین قبل از به قتل رساندن دشمنان . آنبا را به سمتی جلب کنید که 
در دید دوربین نباشند . اگر این کار امکان ندارد سربازان را با سلاح های بی صدا و زمانیکه 
جبت دوربین به سمت دیگری است . به قتل برسانید و به سرعت از اسپری محو کننده برای 
از بین بردن جسد آنان استفاده کنید. 

جائی که می شود از کمان پولادی و یا شمشیر استفاده کرد . از سلاح های گرم استفاده نکنید. 
شمشیر های سامورایی و يا هندی و کمان پولادی بسیار قدرتمند و در عین حال بی صدا هستند 
که در ماموریت های مخفیانه بیشتر بکار شما می آیند. 

اگر چه در طول بازی اکثر دشمنان درحال دویدن هستند اما شما سرعت خود را کاهش دهید 


و زمان ورود به محل جدید یا راه بروید و يا به آرامی حرکت کنید . سربازان در این بازی 


۱۳ e 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
بسیار هوشیارند و هر صدایی را بررسی می کنند. اگر صدا بسیار بلند باشد آنہا احساس خطر 
کرده و به سرعت به سمت نزدیکترین آژیر خطر می روند. 

اگر سربازانی را نزدیک آژیر خطر مشاهده کردید. ابتدا سربازی را که به آژیر نزدیک تر 
است بکشید و سپس بقیه را از بین ببرید. اگر ابتدا سربازی را که به آژیر دورتر است بکشید . 
شخص دیگری که به آژیر نزدیک است به سرعت به طرف آن می دود و قبل از اینکه فرصت 


کاری را داشته باشید. آژیر را روشن می کند. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9y‏ 
فصل سوم : اسلحه ها 


کیت آرچر در طول ماموریتبایش از اسلحه های گون‌اگونی استفاده می کند. شما نیز در 
موقعیت های گوناگون. سلاح های مختلف را آزمایش کنید. اگر می خواهید ازدید دیگران پنبان 
باشید. اسلحه های بی صدا بسیار مفیدتر و موثرتر هستند و اگر می خواهید دشمنان زیادی را 
به یکباره از بین ببرید. حتما" از مسلسل ها استفاده کنید. 

قبل از هر ماموریت کیت با تعداد کمی از اسلحه ها تجپیز می شود و در ابتدای بعضی از 
ماموریت ها اصلا " اسلحه ای ندارید و بايد اسلحه ها را در طول بازی و در روی زمین يا برروی 
اجساد سربازان مرده بیابید. پس از اينکه سلاحی را برای بار اول به دست آوردید آن سلاح در 


ماموریت های بعدی شما قابل انتخاب خواهد بود. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ وناز 


شمشیر سامورایی ا 
یک شمشیر استاندارد سامورایی که ضربات وارده با آن بسیار کشنده است. در ضمن این 
شمشیر برای ماموریت ها مخفیانه بسیار مناسب است. 

درصورتی که به موقع آن را حرکت دهید می توانید گلوله های اسلحه های کوچک ویا 
ستاره های چہار پر سامورایی ها را منحرف کنید تا به شما نخورند. 

برای مبارزه با ایساکو استفاده از این شمشیر را به شما توصیه می کنیم چون در هر ضربه ای 


که به او می زنید به میزان قابل توجه ای از جان او کم می شود. 


شمشیر هندی ت رح 
یک شمشیر هندی که ضربات وارده با آن بسیار کشنده است. در ضمن این شمشیر برای 
ماموریت ها مخفیانه بسیار مناسب است. 

درصورتی که به موقع آن را حرکت دهید می توانید گلوله های اسلحه های کوچک ویا 


ستاره های چہار پر سامورایی ها را منحرف کنید تا به شما نخورند. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


ستاره های جهار پر سامورایی 


این ستاره های فلزی قابل پرتاب. اسلحه مورد علاقه آدمکش های ژاینی است و برای 

ماموریت های مخفیانه بسیار مفید است. مزیت این سلاح نسبت به شمشیر آن است که از 
قاصله دور نیز میتوانید دشمن خود را بدون سر و صدا آزبین ببرید. این ستاره ها را تنا در 
مراحل اولیه بازی و باگشتن سامورایی هایی که خواهید کشت . بدست می آورد بنابراین در 


استفاده از آنہا دقت کنید. 


شک دهنده الکتر یکی  [‏ <= 
این ریمل مژه که ظاهری معمولی دارد به یک دستگاه شک دهن ده الکتریکی برای بیپبوش 
کردن دشمنان تبدیل خواهد شد. 

در جریان بازی می توانید از این ابزر برای بیبوش کردن کسانی که قصد کشتن آنبا را ن‌دارد. 
استفاده کنید البته برای آنکه متوجه شما نشوند باید از پشت به آنبا نزدیک شوید. یک سلاح 


جالب برای ماموریت های مخفيانه. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
اسلحه کمری مک آلیستر کالیبر ۰/۳۲ 


این سلاح بسیار قابل اعتماد است و به راحتی می توان آن را پن‌بان کرد و امکان نصب صدا 

خفه کن بر روی آن وجود دارد. 

این اسلحه در ماموریت های مخفیانه و با استفاده از صدا خفه کن بسیار کار آمد است. اسلحه 
مک آلیستر » اسلحه ای است که با آن میتوان به راحتی شلیک کرد . اما در موقعیت های 
مشکلتر. نباید از آن استفاده کنید. اگر مخفی ماندن . برای موفق شدن در ماموریتی لازم 
نیست . به سلاح های اتوماتیکی که به نسبت خشاب بزر گتر و سرعت شلیک بیشتری دارند. 


توجه کنید. مبارزه در مقابل سربازان زیاد با این اسلحه کار بسیار مشکلی است . 


انواع گلوله ها: 
۱- گلوله های استاندارد کالیبر ۰/۳۳۲: گلوله های استاندارد با پوشش فلزی 
۲- گلوله های سمی کالیبر ۰/۳۲: این گلوله ها با یک کپسول کوچک حاوی یک نوع سم کشنده 


در نوک آن تجبیز شده است و به سرعت هدف خود را مسموم خواهد کرد. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر 


کمن پولادی سره | 


یک کمان مخصوص شکار بوده و بسیار قدرتمند می باشد و کاملا" بی صدا و مر گبار است . 

این کمان یکی از ببترین سلاحبای بی صداست که میتواند برای دقت بیشتر به یک دوربین 
( اگر در طی ماموریت هایتان پیدایش کنید ) مجبز شود. در ماموریت های مخفیانه از هر نوع 
اسلحه ای پرهیز کنید و تنبا از کمان استفاده کنید چون هم از قدرت بیشتری برخوردار است و 
هم بی صداست . یکی از مشکلات این وسیله دقت در نشانه گیری است اما به هر حال سعی 
کنید به هدف مورد نظر نزدیک شوید ( با نشسته راه رفتن یا آهسته قدم برداشتن ) و در 


فاصله ای نزدیک با کمان به طرف هدف شلیک کنید. 


انواع تیر ها : 

۱- تیر های استاندارد : در بعضی مواقع می توانید این تیر ها را پس از پرتاب دوباره برداشته و 
استفاده کنید ( در صورتی که نشکند). 

۲- تیر های سمی : این تیرهای با یک کپسول کوچک حاوی یک نوع سم کشنده در نوک آن 
تجبیز شده است و به سرعت هدف خود را مسموم خواهد کرد. در بعضی موارد میتوانید پس 
از پرتاب . دوباره از آنبا استفاده کنید. 

۳- تیر های آتش زا : این تیرها پس از برخورد به هدف شعله ور خواهند شد. 


-٤‏ تیر های قابل انفجار : این تیرها پس از برخورد به هدف منفجر خواهند شد. 


e ۱۹ ow 


شصفحه قبل صفحه بعد 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
تفنگ ساجمه ای جنکی مدل با کالف mmr‏ عم 
اگرچه این یک اسلحه استاندارد جاسوسان نسبت اما در بعضی موقعیت ها بسپار کارساز 
است. این اسلحه قدرت تخریب زیادی داشته و برای شلیک از فواصل نزدیک ايده آل است. 

در هربار شلیک با این اسلحه دوازده ساچمه به طرف هدف شلیک خواهد شد که فضای 


زیادی را پوشش می دهد. از این اسلحه برای شلیک به اهداف در فاصله دور استفاده نکنید . 


انواع گلوله ها: 

۱- گلوله های حاوی ۱۲ ساچمه استاندارد : شلیک همزمان دوازده ساچمه استاندارد با پوشش 
فلزی. 

۲- گلوله های حاوی ۱۲ ساچمه انفجاری : شلیک همزمان دوازده ساچمه انفجاری که پس از 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
مسلسل کُردون ٩‏ میلیمتری کت و 
در اواخر جنگ جبانی دوم . استفاده محدودی از این مسلسل سبک ٩‏ میلی متری معروف شد و 
این سلاح بیشتر مورد علاقه سازمانبای جنایتکار است. خشاب این اسلحه ۳۰ گلوله در خود جای 
می دهد. 

مسلسل گرودن یکی دیگر از سلاح های بسیار خوبی است که درمواقع روی‌ارویی با دشمنان 
زیاد . بسیار موثر است و البته صدای بسیار بلندی دارد. پس از این سلاح انتظار نداشته باشید 
که ساکت بماند. با این مسلسل بصورت کنترل شده شلیک کنید و گلوله های خود را هدر 
ندهید. حتی با این اسلحه می توانید از فاصله های دور نیز به دشمن شلیک کنید. 

گرچه مبتوانید با این سلاح ضربات مہلکی را به دشمن وارد کنید اما این سلاح در مجموع در 


هدفگیری دقیق نیست . 


انواع گلوله ها: 


گلوله های استاندارد ٩‏ ملیلیمتری: گلوله های استاندارد ٩‏ میلیمتری با پوشش فلزی 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ وناز 


مسلسل گردون ٩‏ میلیمتری بی صدا Deel‏ 


مسلسل گردون بی صدا نوع تغییر یافته گردون استاندارد میباشد که بطور استاندارد مجهز به 
یک صدا خفه کن است. این مسلسل علاوه بر قدرت شلیک بالا . صدای کمی دارد و برای 
رویاروی با دشمنان زیاد بسیار موثر است و از آن در ماموریت های مخفیانه خود به خوبی 
میتوانید استفاده کنید. همانند مسلسل گردون استاندارد بصورت کنترل شده با آن شلیک 
کنید و گلوله های خود را هدر ندهید. حتی با این اسلحه می توانید از فواصل دور نیز به دشمن 
گرچه میتوانید با این سلاح ضربات میلکی را به دشمن وارد کنید اما این سلاح در مجموع در 


انواع گلوله ها: 


گلوله های استاندارد ٩‏ ملیلیمتری: گلوله های استاندارد ٩‏ میلیمتری با پوشش فلزی 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


مسلسل ام - ۱۹۳۲۱ "taka‏ 


این مسلسل قدرت شلیک بالای دارد و در موقعیت های که تعداد زیادی از دشمنان به شما 
حمله میکنند بسیار کارآمد خواهد بود. این مسلسل بخاطر راحتی در استفاده و قدرت بلا 
محبوب گانگستر ها است. همانند مسلسل گردون بصورت کنترل شده با آن شلیک کنید و 
گلوله های خود را هدر ندهید. حتی با این اسلحه می توانید از فواصل دور نیز به دشمن شلیک 
انواع گلوله ها : 


گلوله های استاندارد کالیبر :۰/٤۵‏ گلوله های کالیبر ۰/٤۵‏ با پوشش فلزی 


تفنک دور بین دار س 


یک تفنگ دوربین دار عالی با قدرت بزرگنمایی ٤‏ برابر که به عنوان یکی از هراس انگیزترین 
سلاح های گرم جبان معروف است . این سلاح دقت بالایی دارد و حتی از فاصله زياد نیز 
مر گبار است. 

این سلاح امکان نصب یک صدا خفه کن را دارد و برای ماموریت های مخفیانه نیز مورد 
استفاده قرار میگیرد. 

انواع گلوله ها: 


۱- گلوله های استاندارد کالیبر ۰/۳۰۸: گلوله های استاندارد با پوشش فلزی 


= ۳۳ mw 


صفحه قیل مفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 


اسلحه دور در د ۲-؟ا ۴۷ 1 2 


این اسلحه » اسلحه استاندارد نظامیان بلوک شرق است که به خاطر طرح ساده و ترکیب 
قویش معروف می باشد. سلاح قابل اعتمادی است و نگبداری آن آسان است . خشابی حاوی 
۰ گلوله دارد. 

تنبا نکته در مورد اسلحه دوربرد این است که گلوله های آن با گلوله های اسلحه های کمری و 
مسلسل ها متقاوت است . این بدان معنی است که گلوله های آن به آسانی تمام می شود و 
مجبورید از سلاح دیگری استفاده کنید. وقتی گلوله های این سلاح به پایان رسید. مسلسل 
گردون را برای جانشین کردن آن در نظر داشته باشید. 

مسلما" در هدفگیری دقیق نخواهید بود. پس انتظار نداشته باشید که از فاصله دورتنہا با 
شلیک چند گلوله دشمنان را از پا درآورید. بنترین استفاده از این سلاح در فاصله های نزدیک 


است که می خواهید دشمنان زیادی را در مدت زمان کمی . قتل عام کنید. 


انواع گلوله ها: 
۱- گلوله های استاندارد کالیبر ۷/۶۲ : گلوله های استاندارد با پوشش فلزی 
۲- گلوله های فسفری کالیبر ۷/۶۲ : گلوله های فسفری که پس از برخورد با هدف شعله ور 


خواهند شد. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


موشک انداز حمع شونده 

این سلاح مخرب به ساد گی جمع شده و در یک کیف دستی زنانه جای میگیرد و بسیار مناسب 
جاسوسان میباشد. 

شما گلوله های زیادی برای این موشک انداز پرقدرت پیدا نخواهید کرد پس زمان استفاده از 
آن بسیارمراقب باشید. بیترین راه این است که دراتاقی که پر از نیروهای دشمن است یک 
گلوله این سلاح به یکباره خسارات زیادی به نیروی دشمن وارد می کند ( یعنی اگر فورا" آنہا را 
تکشد). درضمن به این نکته توجه کنید که زمان پر کردن این سلاح زیاد است وگلوله هایش 
نیز به سرعت تمام می شود. همواره یک سلاح کمکی به همراه داشته باشید تا بقیه دشمنان را 
با آن از پا درآورید. 

این موشک انداز سلاح بسیار خوبی برای مبارزه با مافوق سربازان می باشد و پس از شلیک 
انفجار مبیبی را ایجاد کرده و خسارت زیادی وارد می کند. این سلاح بسیار مر گبار است و ار 


مراقب نباشید ممکن است به خود نیز صدمه بزنید و یا خود را از بین ببرید . 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ونار 


اسلحه پرتاب دارت ۳۳ 


یک اسلحه چند منظوره که انواع مختلفی از دارت ها را پرتاب می کند و چندین مورد مصرف 
مختلف دارد که بسپار مفید می باشند و در بعضی مراحل تنبا سلاح شما برای مبارزه خواهد 


بود (برای مقابله با ربات ها و مافوق سرباز ها). این اسلحه قابلیت استفاده از دوربین را دارد. 


انواع دارت ها : 
۱- دارت های مکان یاب : این دارت ها بعد از برخورد با هدف به آنبا چسبیده و با انتشار امواج 
رادیویی محل هدف را برروی قطب نمای شما نمایش می دهد. دراین صورت به راحتی محل 
قرار گرفتن او قابل شناسایی است. می توانید از این دارتبا برای علامت گذاری پلیس های 
هندی استفاده کنید. 

۲- دارت های بیبوش کننده : این دارت ها با برخورد به هدف بلافاصله آنہ‌ا را برای مدت 
کوتاهی به خواب خواهند برد. 

۳- دارت های تخریب کننده دوربین امنیتی : این دارت ها با برخورد به دوربین های امنیتی 
آنہا را از کار انداخته و در حقیقت دائما یک سری تصاویر ثابت را به اتاق کنترل دوربینا 
خواهند فرستاد . 

ع- دارت های حاوی سرم ضد مافوق سرباز : این دارت ها را باید پس از آنکه مافوق سربازان 


را بوسیله شلیک مسلسل و یا موشک انداز از کار انداختید و به حالت دود کردن درآوردید به 


٧۶ 2 


صفحه قبل صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
سمت آنہا شلیک کنید تا آنبا را از بین ببرید. این دارت های حاوی سرم را تنبا در مرحله پایانی 
بازی بدست خواهید آورد. 


۵- دارت های شک دهنده الکتریکی : این دارت ها برای مبارزه با ربات ها مفید است و در 


برخورد با آنہا سیستم الکترونیکی آنہا را خراب کرده و آنبا را ازبین خواهد برد. 


بمب ساعتی ® 


ماده منفجره مرگباری است که برای خرابکاری بسیار مناسب است. این بمب یک فیوز پنج یا 
ده تانیه ای دارد. 

بمب ساعتی پنج یا ده تانیه پس از نصب منفجر می شود و در بعضی موراد قابل تنظیم برای 
زمانهای بیشتر نیز میباشد. شما قادرید تا این بمب ها را تنہا در محلهای از پیش تعیین شده 


(که با علامت قرمز مشخص شده اند) کار بگذارید. 


نارنجک جنگی GB‏ 
نارنجک استاندارد نظامی که برای حمله به گروهی از دشمنان بسیار ایده آل است. 

از این نارنجک می توانید هنگامی که چندین دشمن به سمت شما حمله می کنند و یا برای 
پرتاب به آنسوی موانعی همچون دیوار استفاده کنید. نکته لازم به ذکر آن است که اگر آنرا 


در فواصل نزدیک پرتاب کنید ممکن است به خودتان نیز آسیب برساند و یا حتی کشته شوید. 


A ۳۷ 2 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
گاز خواب آور ۱ ت 
این نارنجک . گاز خواب آور قوی ای را در هوا پخش می کند که حتی یک گوزن جوان را از پا در 
می آورد. 

بییترین استفاده از این نارنجک درماموریت های مخفیانه است. بطور مخفیانه پشت سربازی 
رفته و گاز خواب آور را به طرفش پرتاب کنید. اگر می خواهید جسدش شناسایی نشود . 
اسپری محو کننده را بر روی جسد او بپاشید. در زمان استفاده از گاز خواب آور. به سرعت 


قب نشینی کنید چون ممکن است به گاز خیلی نزدیک باشید و شما نیز به خواب روید. 


این نارنجک . گاز بیہوشی در هوا پخش می کند و هر کسی را که درحوزه اثرش 8 بی‌بوش 
خواهد کرد . اثرات جانبی این گاز. کوری موقت و اشکال در سیتسم شنوایی است. 

شما میتوانید از این گاز در بازیبای گروهی استفاده کنید تا حریفتان را گیج و سردرگم کنید 
(چون استفاده از این گاز باعث می شود تا صفحه مانیتور کاملا" سفید شود). وقتی دشمن 


بیبوش می شود. از یک اسلحه بی صدا برای کشتن دشمن استفاده کنید . 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


گاز اسیدی ۱ 


این نارنجک محتوی گاز مر گباری است که بافت زنده را می سوزاند. 

اتاقی را با گاز اسیدی پر کنید و شاهد مرک سربازان در حالت سوختگی و خفگی باشید. 
همچنین در بازیبای گروهی . برای تاثیر بیشتر می توانید از این گاز استفاده کنید. به محلی که 
رقبای زیادی در حال جنگیدن هستند نزدیک شوید. به میان میدان دویده و مقداری کاز 
اسیدی را رها کنید. سپس با یک مسلسل سبک به سمت کسانی که در حال خفگی هستند. 


گاز خنده آور ۱ 


این نارنجک محتوی گازی است که بر روی سیستم عصبی اثر کرده و شخص را بی اختیار به 
خنده وا می دارد. 

برای تفریج و یا فرار از دست کسانی که نمی خواهید یا اجازه ندارید آنبا را بکشید بسیار کار 
آمد می باشد. البته برای دشمنانی که بصورت گروهی به شما حمله میکنند نیز مفید است 
بدین صورت که نارنجکی را به محل تجمع دشمنان پرتاب کنید و هنگامی که گاز اثر کرده و 


آنبا در حال خندیدن بودند با یک مسلسل همکی را به گلوله ببندید. 


راهنمای بازی های فارسی نوين پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
گربه ماشینی f‏ 
رباتی شبیه به یک گربه که خود حر کت کرده و صدای یک گربه را پخش می کند که نگ پبانان 


را به سوی خود جذب کرده و پس از لمس آن منفجر خواهد شد. 


۳ سر 


یک موز معمولی که می توانید از آن برای مبارزه با پلیس های هندی استفاده کنید. پس از 
پرتاب موز به طرف هدف »او به زمین خورده و شما فرصت کافی برای فرار را خواهید 


داشت. 


ته خرس ا 
یک تله خرس معمولی که می توانیداز آن برای متوقف کردن دشمن استفاده کنید. 

در مورد استفاده از این تله بايد هشدار دهیم که اولا مراقب باشید خود در تله ای که برای 
دشمن کار گذاشته ای گیر نیافتید ( چون ممکن است بعضی اوقات جای آن را فراموش کرده و 
خود از روی آن عبور کنید) و انیا به این نکته توجه داشته باشید که پس از مدتی . کسی که 


پایش در تله گیر کرده است خودرا آزاد خواهد ساخت . 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
فصل چهارم : ابزار آلات و تجهیزات 


کیت آرچر در کنار شماری از سلاح های قوی . ابزارآلات و تجبیزات متعددی را نیز با خود به 
همراه دارد تا در موقعیت های مختلف به او کمک کنند. این بخش به توصیف ابزارآلات و 


تجبیزات کیت و همچنین نحوه استفاده از آنبا می پردازد. 


قفل باز کن = 
اگرچه این ابزار به ظاهر یک ناخن گیر معمولی است اما در حقیقت ابزاری برای باز کردن قفل 


درهاست. 


از این ابزار برای باز کردن درهای که دارای سوراخ کلید هستند استفاده کنید. 


چراغ قوه Doce‏ 


یک جاکلیدی زیبا که کار یک چراغ قوه را برای شما خواهد کرد. اغلب برای جستجو اتاق های 
تاریک به آن نیاز خواهید داشت. 

بتر است پس از ورود به یک اتاق سریعا" چراغ آن اتاق را خاموش کنید تا توجه نگیبان به آنجا 
جلب نشود و یا اگر کسی بطور ناگبانی داخل اتاق شد متوجه شما نگردد. در اینصورت 


می توانید از چراغ قوه خود برای جستجو اتاق کمک بگیرید. 


e ۳۱ e 


صفحه قیل مشحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ و9 
۹ 


مقداری از این اسپری را برجسد مرده ای بپاشید و ببینید که چطور آن جسد به صورت بخار 
در می آید. 

اسپری محو کننده در ناشناس ماندن ( و مخصوصا" از شر دوربین ها) بسیار مفید است . به 
مجرد از بین بردن دشمن مقداری از این اسپری را بر رویش بیاشید. این اسپری باعث 
می شود تا جسد دشمن بخار شود. اگر دوربینی در مجاورت شما قرار دارد بايد خیلی سریع 
عمل کنید. در بخش هایی که تعداد دوربین ها خیلی زیاد است . این اسپری را با خود به همراه 
داشته باشید. رمز موفق شدن پنبان ماندن است . اگر فکر می کنید جسد ناشناس باقی 
خواهد ماند. از این اسپری استفاده تکنید (در مواردی که هیچ دوربین یا دشمنی در آن 


نزدیکی ها نیست ) . 


دستگاه برش فلزات % 


این ابزار که به شکل یک اسپری حالت دهنده مو می باشد میتواند به دستگاه برش فلزات 
تبدیل شود. 
در طول بازی , برای روشن کردن محلیای تاریک و یا برش قفلها و لولا های درهااز آن بپره 


۹ ۳ 2 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ iy‏ 


میکروفون جاسوسی ۵ 


این میکروفون که به شکل یک کفش دوزک می باشد ابزار کارآمدی برای جاسوسی در برضی 
مراحل بازی است. 

تنہا کافی است تا آن را بر روی یک گوشی تلفن کار بگذارید تا بعدا" بتوانید مکالمه انجام شده 
با آن را بشنوید. از این وسیله برای پی بردن به اطلاعات و صحبت های محرمانه استفاده 


خواهید کرد. 


رمزکشای کامیبوتری 0 


به صفحه کلید کامپیوتری در نزدیک شده و به منظور کشف رمزهای امنیتی . به سرعت 
تر کیبات عددی مختلف را به کمک این دستگاه بررسی و کشف کنید. 

تنہا استفاده رمز گشا وقتی است که شما محل یکی از صفحه کلید های کامپیوتری مشخص را 
در طول بازی پیدا کنید. این صفحه کلیدها اغلب نزدیک درهایا دستگاه ها می باشند. 
رمز گشا را به طرف صفحه کلید کامپیوتری برده و منتظر باشید تا رمز را کشف کند. 

از این رمز گشا در مراحل ابتدایی بازی برای رمز گشایی نامه های هاتوری سان نیز استفاده 


خواهید کرد. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


سکه 

این سکه ها تعدادشان زیاد نیست. سکه بیترین راه برای گول زدن نیروهای دشمن است تا 
آنہا را از دیگر سربازان و دوربین ها دور کند و به طرف یک محل خلوت بکشاند. این کار باعث 
می شود تا ناشناس باقی بمانید. سکه را در نزدیکی سرباز یا محلی که می خواهید دشمن را به 
آنجا بکشانید. بیندازید . در اطراف مخفی شوید و سپس سرباز را با سلاحی بی صدااز پا 


درآورید. 


دوربین عکس برداری جاسوسی SBI‏ 


اين رژ لب که ظاهری معمولی دارد به یک دوربین جاسوسی قابل عکس برداری تبدیل خواهد 
در جریان بازی از این دوربین تنبا در مراحل اولیه بازی استفاده می کنید و در طول کل بازی ما 


مورد خاصی برای استفاده از آن نیافتیم. 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


فصل پنجم : کلید های مورد استفاده در بازی 


جبت حرکت به سمت جلو » عقب ‏ چپ » راست 
چرخش به سمت چپ و چرخش به سمت راست 
آهسته راه رفتن 

پریدن 

خم شدن به سمت چپ 

خم شدن به سمت راست 

دورزدن 

قفل کردن در حالت دویدن یا راه رفتن مداوم 
قفل کردن در حالت نشستن يا ایستادن مداوم 
شلیک با اسلحه 

استفاده از ابزار يا برداشتن اشيا یا باز کردن درها 
پرکردن خشاب اسلحه 

انتخاب انواع گلوله های مختلف اسلحه ها 
انتخاب اسلحه بعدی 

انتخاب اسلحه قبلی 


غلاف کردن اسلحه 


a 


صفحه قیل 

۳۵ 

( ,۸ و و ۷۷ 

Left Arrow و‎ Right Arrow 
Shift 

Space 

C 

Q 

E 

BackSpace 

Caps Lock 

Ctrl 

کلید سمت چپ ماوس 

کلید سمت راست ماوس یا کلید ۴۸)٤۲‏ 
R‏ 


F 


[ 


صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
انتخاب اسلحه ها و ابزار 

انتخاب آخرین اسلحه مورد استفاده 

استفاده از دوربین چشمی و یا دوربین اسلحه ها 
بلند کردن یا رها کردن اجساد برای انتقال آنبا 
انتخاب چراغ قوه 

نگاه کردن به سمت بالا و نگاه کردن به سمت بایین 
نگاه کردن به سمت جلو 

دسترسی به لیست اسلحه ها و گلوله های آنہا 
مشاهده چیزهای که پیدا کرده اید 

مشاهده مدارک جاسوسی پیدا شده 

مشاهده وضعیت خودتان و امتیازات بدست آورده 
مشاهده لیست اهداف ماموریت 

روشن و خاموش کردن قطب نما ( رادار) 

جبت وارد کردن کدهای تقلب 

ذخیره سریع بازی 

بازیابی سریع بازی ذخیره شده 


دسترسی به منوی اصلی بازی 


شسفحه قیل 

7 

1,2,3,4,5,6 
X 
Z 
G 
L 


Up Arrow و‎ Down Arrow 


End 

N 

I 

P 

Tab 

(کلید سمت چپ کلید یک و زیر 1:56) 1 
T‏ 

F6 

F9 

Esc 


مفحه بعد راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
فصل ie‏ ۶ مامور بت ها 


در این بازی هر بار که به یک مرحله جدید می رود. جای سوژه های اطلاعاتی و نحوه انجام 
ماموریت تغییر می کند . بنابراین ممکن است که بعضی از سوژه های اطلاعتی و اهداف 
ماموریتی را درمکانبای مختلف بیابید. دراین فصل به توصیف این عوامل می پردازیم . به هر 
حال . استراتژی و عملکردهای انجام بازی. مستلزم حضور این عوامل در صحنه بازی می باشد. 
یک آدمکش حرفه ای و ناشناس در حال تعقیب ماموران درجه یک سازمان یونیتی است . 
علیرغم وجود خطر . کیت آرچر و برونو لوری همچنان کاری برای انجام دادن دارند. آیا این 
می تواند اولین ماموریت کیت در یک عملیات حول انگیز و خطرناک و پردسیسه باشد؟ یا فقط 


یک ماموریت معمولی و پیش پا افتاده است . 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 


قسمت اول : کیت آرجر باید بمیرد 


مکان : اینو تا کیمورا - ژاین 

سازمان یونیتی. کیت آرچر را به ژاپن می فرستد تا در رابطه بایک جلسه بین المللی از 
گروه های جنایت کار که دریک روستا در اینوتاکیمورا بر گزار می شود . تحقیق کند. هدف او 
گرفتن عکس از جلسه . بودن هیچ گونه جلب توجه ای خواهد بود. 

اولین وظیفه او ملاقات با مامور مخفی ایسامو هاتوری است که اطلاعات بیشتری در رابطه با 
ماموریت کیت آرچر به او خواهد داد. 


او جایی در روستا منتظر خانم آرچر است. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
مامور یت مشکهو ک : 


نکته : قبل از شروع بازی, این نکته را به خاطر داشته باشید که تعداد تیرهای پولادی کمان 

شما بسپار کم هستند. پس سعی کنید که درست از آنہا استفاده کنید. همچنین می توانید 
تیرهایی کمان خود را که به نینجاها شلیک کرده اید از کنار اجساد آنبا بردارید و مورد استفاده 
مجدد قرار دهید. اما سعی کنید که هرچه سریعتر آنبا را بردارید چون اگر بقیه نینجاها اجساد 
همنوعان خود را پیدا کنند آنبا را نابود خواهند کرد. 

درضمن پیشناد می کنیم که پس از کشتن یک نینجا او را با کمک کلید K6‏ به مکان امنی برده 
و درآنجا او را بگردید ( با کلید سمت چپ ماوس) و علاوه براین سعی کنید که همواره 
درکارهای خود احتیاط کنید زیرا ممکن است نینجا ها از آژیر خطر استفاده کرده و بقیه را خبر 
کتابی را که روی ماشین قرار دادر بردارید و سپس از مسیر باغ به سمت شمال حرکت کنید 
( جبت حرف N‏ بر روی قطب نمای سمت راست و بالای صفحه ) و یادداشت را بردارید. در 
این جا دستور انجام یک هدف اختیاری که پیدا کردن ۶ صفحه از کتابچه راهنمای سازمان یونیتی 
می باشد را دریافت خواهید کرد و البته به عنوان هدف اصلی بايد محل مخفی شدن 
هاتوری سان را پیدا کنید. 

به سمت چپ نگاه کنید تا سانتا (پرنده مینای کامپیوتری سخنگو) را ببینید و با او صحبت کنید . 


اوشما را با نحوه انجام اهداف و امکانات ونحوه به دست آوردن امتیازات میبارتی آشنا خواهد 


a‏ ۳۹ کت 


صفحه قبل صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 


کرد. انتخاب هر کدام از اعداد یک تا سه این موارد را به شما یاد آوری خواهد کرد. با زدن 
کلید ٤‏ از سانتا جدا شوید. 

دوباره به سمت شمال حرکت کنید و دوباره سانتا را ببینید . لوازمی را که به آنہا احتیاج 
خواهيید داشت در طول مسیر بردارید. درجاده به سمت شرق یا چپ پیشروی کنید و تمام 
نامه ها را بردارید. 

در جلوی درواژه چوبی یک نینجا وجود دارد. او را از بین برده و از درواژه های چوبی عبور کنید. 
نینجا ها را از بین ببرید و به تمام دستوراتی که از سوی سانتا دریافت می کنید به دقت گوش 
کنید ( او درطول تمامی مراحل اولیه بازی با شما خواهد بود تا اطلاعات لازم را دراختیارتان قرار 
دهد). درخیابان اصلی به راه خود ادامه دهید و تسلیحات و بسته کمک های اولیه ای را که 
می بینید. بردارید. هنگامی که به پیچ خیابان نزدیک شدید با احتیاط حرکت کنید. دو نینجا آنجا 
هستند. آنبا را از بین برده و به سمت انتبای خیابان بروید . 

دو نینجای دیگر جلوی دروازه هستند. آنبا را نیز از بین ببرید. از کوچه باریکی که در کنارآخرین 


خانه ای که درسمت راست قرار دارد عبور کنید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر 

8 
1 


۶۱ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
خبر های بد : 


صبر کنید تا یکی از نینجاها از محل دور شود ( اگرمی خواهید به صورت مخفیانه عمل کنید این 
کار را بکنید و درغیر این صورت , به ساد گی هر دوی آنبا را بکشید). 

یاد داشتی را که بر روی دیوار وجود دارد بردارید. این پیامی از طرف هاتوری سان می باشد که 
به شما می گوید چپار پیام رمز گذاری شده را که درخانه های اطراف وجود دارند. پیدا کنید تا 
بتوانید محل مخفی او را بیابید. همچنین در نامه خود گفته است که هدیه ای در کنار ماشین 
فروش نوشابه قرار داده است . شما نمی توانید قبل از پیدا کردن یک دستگاه رمز گشا که در 


نزدیکی ماشین فروش نوشابه قرار داده شده است »این پیام ها را رمز گشایی کنید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ خر 


به خیابان بر گشته و در تقاطع بعدی به سمت چپ بروید و درطول خیابان حر کت کنید. تمام 


ننحاها را از نر برده و وارد کوجه که درسمت جب و يشت خانه ها قرار دارد شوید. 
پنجاها را از بین برده و وارد کوچه کوچکی ر چپ و دږ قرار دارد شود 

درانتبای کوچه ودر کنار کیسه های زباله . یک چمدان در سمت چپ پیدا خواهید کرد. آن را 
بردارید چون هنگامی که هاتوری سان را پیدا کردید باید آن کیف را به او تحویل دهید. (بعلت 
هوشمند بودن بازی جای کیف ممکن است تغییر کند . بنابراین درصورتی که کیف را در آنجا 


پیدا نکردید باید دنبال آن بگردید). 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
از دری که دقیقا" درسمت راست شما قرار گرفته عبور کنید تا به خیابان اصلی بازگردید. 
درست در مقابل شما ماشین فروش نوشابه و کنارآن چیزی که بر طبق یادداشت 
هاتوری سان به آن احتیاج داشتید وجود دارد. آن را بردارید. این همان دستگاه رمز گشایی 
است که به آن احتیاج دارید ( چون بازی به صورت هوشمند طراحی شده است ممکن است 
بسته را در آنجا پیدا نکنید و برای پیدا کردن آن بايد به دنبال ماشین نوشابه فروشی دیگری 
بگردید و درآنجا بسته را بیایید). 

به کوچه پشتی که کیف در آن بود بر گردید واز همان راهی که آمده بودید بر گردید. در آنجا 
و روی در خانه ای که درسمت راست قرار دارد یک یادداشت رمزگذاری شده را ( یک 
علامت سوال بر روی آن است ) پیدا خواهید کرد. 

آن را با کلید سمت چپ ماوس رمز گشایی کنید. این یادداشت حاوی پیامی راجع به ۲ صندوق 
پستی است که در نزدیکی یک فروشگاه قرار دارند . حال خود باید این معما را حل کنبد. البته 
این را هم بدانید که این معماء معمای بسیار ساده ای است و فقط باید از سرنخ هایی که دراین 
پیام به شما داده شده است . استفاده کنید. 

به عنوان مثال. درب صندوق پستی خاکستری باید بسته بماند. پس آن را بسته نگاه دارید و 
درحالیکه بقیه آنبا را باز و بسته می کنید منتظراتفاق خاصی باشید. اگراتفاقی نیافتاد می توانید 


یادداشت های رمزشده دیگر را پیدا کرده و آن ها را نیز رمز گشایی کنید . 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ yy‏ 


ممکن است در یادداشت های دیگر ذکر شده باشد که درب کدام یک از صندوقبای دیگر 
باید باز يا بسته باشد و کجا می توانید فروشگاه را پیدا کنید. به هر حال برای ی‌افتن فروشگاه 
احتیاجی به این کارها نیست زیرا فروشگاه درسمت راست و مقابل همان ساختمانی است که 
شما با استفاده ازآن وارد خیابان اصلی شدید ( جایی که از آن بیرون آمده و ماشین فروش 
نوشابه را دیدید), پس بايد به ساد گی و با استفاده ازهمان در به خیابان اصلی باز گشته و به 
سمت راست نگاهی بیاندازید . هنگامی که در سمت راست. صندوق های پستی روی دیوار را 
دیدید. با باز و بسته کردن در آنبا و يافتن تر کیب مناسب. دری درآن سوی خیابان بازخواهد 
شد ودرآنجا هاتوری سان شما را صدا خواهد زد (در آنجاسه صندوق پستی دیواری به 
رنگ های قرمز. آبی و خاکستری وجود دارد). با او صحبت کنید و مغازه ای را که در آن 
قراردارید برای یافتن چیزهای مفید جستجو کنید. 

او شما را از اخبار بدی که درمورد جابجای محل جلسه است مطلع خواهد کرد. با کلید سمت 
چپ ماوس با او صحبت کنید تا دیگر چپزی برای گفتن نداشته باشد و تمام اطلاعات لازم را از 
او گرفته باشید. حال بعد از خارج شدن از مغازه به سرعت خود را درجایی مخفی کنید زیرا یک 
نینجا ازسمت راست (شرق) خیابان به سوی شما درحال حرکت می باشد. شما می توانید به 
سرعت به سمت دیگر دویده و به پشت ساختمانی که درسمت راست فروش‌گاه قرار دارد 
بروید. این کار باعث می شود تا بتوانید به راحتی نینجا را بدون این که سرو صدای زیادی ایجاد 


کند از پا درآورید. 


© ۵ o 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


سپس دوباره به خیابان اصلی باز گشته و به سمت همان جای که نینجا قرار داشت حرکت کنید 
و از دری که روی آن کلمات ژاپنی قرمز رنگ نوشته شده بگذرید. 

با دقت و احتیاط به حر کت خود ادامه دهید چون در انتبا مسیر و محل چرخیدن به سمت 
راست یک نینجا وجود دارد. دقت کنید که اگر در این جا یکی ازآنبا , زنگ خطر را به صدا 
درآورد تعداد بسپار زیادی از نینجا ها به شما حمله ور خواهند شد. پس به شما توصیه می کنم 
که جوانب احتیاط را رعایت کرده و مخفیانه پیشروی کنید و سعی کنید تا یکی. یکی نینجاها را با 
کمان پولادی خود و از فاصله زیاد از پا درآورید. اگر مایل نیستید از این روش استفاده کنید . 
سکه را انتخاب کرده و آنرا روی قسمت چوبی زمین بیاندازید و هنگامی که یکی از نینجاها برای 
دیدن آن نزدیک می شود او را از پا در آورید. 

اگر زنگبای خطر به صدا درنیایند شما فقط با چبار یا پنج نفر از نینجاها مواجه خواهید شد پپس 
خود را به خوبی برای مقابله با آنبا آماده کنید. برای مبارزه هایی که در فاصله نزدیک انجام 
می دهید شمشیر سامورایی را پیشنباد می کنیم (زیرا دراین صورت می توانید در میزان 
مصرف تیرهای خود صرفه جوبی کنید). 

یادداشتی را که برروی دیوارساختمانی که درسمت راست شما قرار دارد رمز گشایی کنید. در 
این یادداشت بیان شده که محل جلسه به ساختمان اصلی منتقل شده است. ساختمان کنار 


یاد داشت را جستجو کرده و سعی کنید یک دوربین را برای کمان پولادی خود بیابید. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ رونا 


می توانید درب کشوها و کمدها را با کلید سمت چپ ماوس باز کنید. حالا باید از همان راهمی 
که آمدید به سمت هاتوری سان باز گردید ( با این کار دیگر با نینجایی مواجه نمی شوید). در 
صورتیکه مایلید می توانید بقیه راهبا را نیز امتحان کنید. در هر صورت محل هاتوری سان با 
علامت 1[ بر روی قطب نمای شما مشخص شده است. 

پس از رسیدن به محل هاتوری سان با او در مورد مکانی که جلسه به آنجا منتقل شده است 
صحبت کنید. او به شما نقشه ای خواهد داد که با استفاده ازآن می توانید به ساختمان اصلی 


برسید ( جایی که جلسه درآن برگزار می شود) و بخش بعدی شروع خواهد شد. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 


قسمت دوم : خداحافظ جاسوس 


مکان : اینو تا کیمورا - ژاین 

پس از ملاقات با ایسامو هاتوری . خانم آرچر متوجه می شود که محل جلسه تغییر کرده و به 
ساختمان اصلی روستا منتقل شده است. کیت نقشه ای از هاتوری دریافت می کند که محل 
جلسه در آن مشخص شده است. این اطلاعات به کیت کمک می کند که با موفقیت از جلسه 
پس از گرفتن موفقیت آمیز عکس از جلسه جنایت کاران, او بايد به سمت پل باز گشته و با 
یاماتاسان ملاقات کند. 

یک گروه ویژه از یونیتی در کنار پل منتظر او می باشند تا او را پس از اتمام ماموریت به توکیو 


باز گرداند. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
آن حاسوس اینحاست : 


نکته : از دوربین جدیدی که دارید به خوبی استفاده کنید. 

از کوچه ای که در مقابل آن قرار دارید مستقیم به جلو حر کت کنید. یادداشت و جعبه کادویی 
را بردارید. در این ماموریت با سه علامت گچی بر روی زمین مواجه می شوید که باید آن ها را 
پیدا کرده و پاک کنید . البته این کار انتخابی است. 

به گفتگو کوتاه گوش دهید و سپس به سمت چپ بپیچید تا با نینجاها روبرو نشوید زیرا زنگ 
خطر درهمان نزدیکی است. پس حمله به آنبا غیر از این که توجه دشمنان بیشتری را به سوی 
شما جلب کند هیچ سودی برایتان ندارد. هميشه سعی کنید به صورت مخفیانه آنہ‌ا را از بین 
ببرید. به سمت چپ يا شرق درطول خیابان اصلی پیشروی کنید و نینجاها را بکشید و به سمت 
انتهبای خیابان بروید جایی که درسمت راست شما دروازه ای قرار دارد که نمی توانید آن را باز 
درسمت چپ شما اولین علامت گچی جلوی یک در وجود دارد. آن را پاک کرده و به جایی که 
از آن آمدید باز گردید ( از صندوق پستی و ماشین فروش نوشابه به عنوان علامت استفاده 
کنید). 

درطول خیابان اصلی به سمت غرب یا راست بروید. در آنجا یک نینجا وجود دارد. او را از بین 


ببرید. دومین علامت گچی درسمت چپ شما قرار دارد آن را پاک کرده و دوباره به سمت 


e ۶۹ e 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر نار 
شرق یا چپ در طول خیابان پیش روی کنید. ماشین فُ روش نوشابه وصندوق پستی را که 
درسمت چپ شما قرار دارند رد کنید و درطول خیابان اصلی جلو بروید. 


کوچه ای را درسمت راست خواهید دید . وارد آن شوید. 

ری س 
مت ۵۰ بت 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ i‏ 


از این راه به حر کت خود ادامه دهید تا به یک فضای باز بزرگ برسید. در انتبای محوطه 


بزرگی که درآن قرار دارید و درسمت چپ پنجره باز یک اتاقک وجود دارد. 

از آن عبور کرده و داخل ساختمان شوید. حالا خود را داخل یک انبا ر کوچک خواهید یافت و پیغام 
عکس گرفتن از جلسه را دریافت می کنید. چند نینجا بیرون از انبار هستند. 
از انبار خارج شده و با احتیاط حرکت کنید. در صورت امکان بدون ایجاد هر گونه سروصدای 


تمامی نینجا ها را ازبین ببرید. از مسیر سنگ فرش شده داخل چمن ها به سوی ساختمانی که 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


درسمت چپ شما قرار دارد و درجلوی آن یک چراغ آبی رنگ آویزان است حرکت کنید. در 
این ساختمان به دنبال نامه ای در رابطه با ایساکو بگردید. 

از خانه خارج شده و به سمت چپ بروید و از کنار خانه واز مسیرسنگ فرش شده به سمت 
جنوب غربی حرکت کرده و داخل ساختمانی که درسمت چپ شما قرار دارد به دنبال 
نامه های دیگری بگردید(دو نینجا درآنجا هستند). 

درطول مسیرخود باید یک مسلسل بی صدای ٩/۷‏ پیدا کنید ( ما آن را در دومین انبار بد 
از ساختمان پیدا کردیم ولی ممکن است شما آن را درجای دیگری بیابید). به حرکت خود به 
سمت جنوب غربی و امتداد مسیر سنگ فرش شده ادامه داده و از در باز عبور کنی‌د. 
یادداشت کنار در را بردارید. این نامه به شما می گوید که هیچ سروصدایی ایجاد نکنید چون 
در غیراین صورت امتیاز مبارتی شما کم خواهد شد و نمی توانید از جلسه عکس بگیرید. 
می توانید از کمان پولادی و یا مسلسل 5/۷۲۶ خود برای از بین بردن نینجا ها استفاده کنید 
( البته اگر تاکنون مسلسل را پیدا کرده باشید ) . 

مسیرسنگ فرش شده را به سمت جنوب شرقی یا سمت راست دنبال کنید. همانطور که جلو 
می روید مسیر سنگ فرش شده به سمت شمال می پیچد و شما را به سوی یک خانه هدای.ت 
می کند. درسمت راست خانه یک سکوی چمن کاری شده ای و یک پنجره در سمت چپ آن 
وجود دارد که می توانید درآنجا یک کیف حاوی مہمات پیدا کنید . هیچ سروصدایی ایجاد 


نکنید و با دوریین جاسوسی مخصوص خود از پشت پنجره و از رئیس گروه هارم و ایساکو 


o‏ ۵۲ چ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
عکس بگیرید ( برای انتخاب دوریین جاسوسی از کلید ۶ استفاده کنید).پس از گرفتن عکس به 
ادامه داستان توجه کنید. 

حالا شما دوراه دارید. یکی از این راهبا به یافتن آخرین علامت گچی و آخرین صفحه از 
نامه های ایساکو منتبی می شود. مسلما" انتخاب این راه باعث خواهد شد تا با دشمنان بسیاری 
مواجه شوید و به امتیازم‌بارتی در حدود ۱۰۰۰ امتیاز دست پیدا کنید. 

دومین راه و در حقیقت راه سریعتر آن است که از دروازه اصلی که درسمت چپ شما و 
روبروی در ساختمانی که از آن عکس گرفتید قرار دارد. عبورکرده و به سمت شمال درخیابان 
اصلی پیشروی کنید و از کوچه ای که بعد از صندوق پستی قرار دارد بگذرید و به جایی که این 
مرحله را از آن جا شروع کردید باز گردید. یادداشت را بردارید و بقیه داستان را دیده و به 


قسمت بعدی باژی بروید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر 


اگر روش اول را انتخاب کردید به انباری که از طریق پنجره به آن وارد شدید بازگردید. 


درست خارج از انبار( در سمت چپ . اگررو به سمت درانبار ایستاده باشید) دری وجود دارد. 

ازآن عبور کرده و درخانه ای که درسمت چپ شما قرار دارد به دنبال آخرین صفحه نامه 
ایساکو بگردید. از در کنار خانه عبور کرده و داخل خیابان شوید و نینجاها را بکشید. 
بعد از آن در و در سمت راست یک تابلوی آبی رنگ وجود دارد ( با ۲ کلمه ژاینی). آخرین 


علامت گچی را بر روی زمین و نزدیک آن خواهید دید. آن را پاک کرده ودرطول خیابان پیش 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ونار 


بروید تا به یک حياط برسید. از حياط به سمت چپ ساختمان بروید تا به پشت آن برسید و 
یک در را ببینید. 

درست در پشت این در یک نینجا وجود دارد که خیلی به زنگ خطر نزدیک است پس کمملا" 
مراقب باشید و اسلحه خود را آماده کنید. پس از کشتن نینجاها , اولین کوچه سمت چپ را 
انتخاب کرده و به جایی که این مرحله را از آن جا آغاز کردید باز گردید. نامه هاتوری سان را 
بردارید. در نامه توضیح داده شده است که بعلت زیاد بودن تعداد نینجاها او از آنجا رفته و 
شما باید به محل پل و پیش یاماتا سان بروید. از در عبور کرده و به قسمتی دیگری از داستان 


توجه کنید و به مرحله بعد بروید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ونار 


قسمت سوم : پروژه امگا 


مکان : سیبری 

بر طبق تصاویر جاسوسی هوایی . یک پایگاه نظامی متروک اما درحال فعالیت روسی در سیبری 
شناسایی شده است و آقای بارنز گمان می کند که در این محل پروژه ای سری درحال انجام 
است. 

اولین مرحله ماموریت خانم آرچرآن است که ابتدا راه فرار خود بعد از انجام ماموریت در 
سیبری را تسیل کند. یک خرابکاری کوچک باعث خواهد شد تا از رسیدن نیروهای کمکی 
جلوگیری شود. 

سانتا یک خلبان محلی را که کاملا" به محل آشناست برای کمک به کیت آرچر استخدام کرده 


است. کیت باید به هر قیمتی که شده ازجان این خلبان حفاظت کند. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
به سیبری خوش آمدید : 

شما بايد چندین کار را برای تنبل ترین شخصیت بازی که تاکنون درتاریخ بازی‌بای کامپیوتری 
دیده شده انجام دهید. یعنی خلبان خودتان. 

با او صحبت کنید و او به شما خواهد گفت که فرام وش کرده است کلیدهایش را بیاورد. 
بنابراین درب کلبه را بايد خودتان باز کنید. 

بعد از باز کردن دردوباره با او صحبت کنید و او از شماخواهد خواست که ژنراتوری را که 
درپشت کلبه قرار دارد برایش روشن کنید. این کار را برای او انجام دهید. به پشت کلبه رفته 
و ژنراتور برق را روشن کنید. 

دوباره پیش او بروید و با او صحبت کنید. او از شما خواهد خواست تا با رئیستان » برونو 
دریونیتی یک تماس رادیویی برقرار کنید. به اتاق عقبی رفته و از فرستنده استفاده کنید. 

برونو اطلاعاتی راجع به قفل انباری که در سمت چپ محل ژنراتور قرار دارد به شما 
می دهد. در این لحظه سربازان روسی به سمت کلبه شما می آیند. آنبا را بکشید. 

به سمت انبار بروید و وسایل مورد نیاز خود را بردارید. دوباره پیش خلبان بر گردید و با او 
صحبت کنید. او به شما خواهد گفت که سورتمه برفی بنزین ندارد. البته می توانید این موضوع 
را با کلیک کردن برروی سورتمه برفی پشت کلبه نیز بغبمید. 

به سمت پایگاه سربازان روسی بروید. این پایگاه در سمت شمال و پشت کلبه ودرانت‌بای راه 


برفی قرار دارد. (ازجہت ۷ قطب نمایتان استفاده کنید). 


4 ۵۷ o 


صفحه قبل صفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
در آنجا ٤‏ سرباز روسی وجود دارند که می توانید آنبا را از پا در آورید. بنزین در انبار گوشه 
شمال شرقی محوطه قرار دارد و برای باز کردن قفل آن باید از دستگاه برش فلزات خود 
استفاده کنید. 

به سمت کلبه خود باز گشته و از سورتمه برفی استفاده کنید. به پایگاه سربازان درسمت 
شمال باز گردید. حالا در آنجا سربازان دیگری انتظارتان را می کشند اما فقط به سمت سکوی 
پرشی که توسط تخته و الوار بر روی تانکر بزرگ کنار دروازه اصلی ایجاد شده برانید تا از روی 
حصار قفل شده بپرید. به قطب نمای خود نگاه کنید و درمسیر جاده و به سوی جہهت ]| 
که قطب نما نشان می دهد حرکت کنید. 

پلی را خواهید دید. از آن بگذرید و بایستید. پیاده شده و به سمت چپ پل نگاهی بیاندازید. 
راه باریکی را خواهید دید که شما را به زیر پل که پایه های آن وجود دارد خواهد برد. 

درطول آن حرکت کرده ودر زیر پل بمبیا را در محل های که با رنگ قرمز مشخص شده 
کار گذارید ( برای استفاده از بمب ها از کلید ۵ استفاده کنید). 

مراقب تخته ها و الوارهای پوسیده باشید. پس از کار گذاشتن هر سه بمب سوار سورتمه 
برفی خود شده و درطول جاده حرکت کنید. به یک پست نگیبانی خواهید رسید. ۲ سربازی را 
که در آنجا قرار دارند بکشید. وسیله نقلیه خود را همانجا بگذارید زیرا نمی توانید با آن از 
دروازه عبور کنید. پست نگیبانی را جستجو کرده و ازدردیگر خارج شود تابه مرحله بعد 


بروید. 


4 ۵۸ ow 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
ذیر 9 گاه ؛ 

ازیکی از سورتمه های برفی که در طرف دیگر پست نگیبانی قرار دارد استفاده کرده و در 
طول جاده حر کت کنید. کاملا" مراقب باشید زیرا کمی جلوتر و درطول جاده کامیونی با ۲ 
سرباز وجود دارد. 

وقتی از شر سربازان حلاص شدید. به منطقه سمت راست کامیون نگاهی بیاندازید تا تابلوی را 


ببینید که شما را به سمت برج مخابراتی هدایت می کند. درآن مسیر حرکت کنید. 
راهنمای بازی های فارسی نوين پندار : مامور مخفی ۲ 
بخاطر وجود چند کنده درخت درمسیر. مجبور می شوید از وسیله نقلیه خود پیاده شوید و با 


عبور از این درختان به مرحله بعد می روید . 


صفحه قبل مفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
برح مخابراتی : 

بقیه راه را پیاده طی کنید. مراقب باشید زیرا ممکن است یک سرباز در مسیر شما قرار 
داشته باشد. خیلی زود به یک اردوگاه دیگر می رسید. مخفیانه وارد اولین ساختمانی که 
می بینید شوید. داخل ساختمان چند سرباز وجود دارند. می توانید به داخل حمله ور شده با 
فقط به آرامی و مخفیانه وارد شوید. بیرحال فرقی نمی کند. 

هر که را درآنجا می بینید از پا در آورید و آنجا را برای یافتن چیزهای مفید جستجو کنید. 
همچنین انباری را که در آن سوی اردوگاه قرار دارد جستجو کرده و پست نکبانی را نیز 
بگردید. ممکن است بعضی اشیاء میم و مقداری میمات و یک بمب و صدا خفه کن را درآن جا 
پیدا کنید. به سمت جنوب پا راست اردوگاه رفته واز تیه بالا بروید تا به برج مخابرات برسید . 
مخفیانه وارد آنجا شوید و تمام سربازان را بکشید و بمبی را روی پست برق زیر برج کار 
بگذارید. 

در این زمان شما یک پیام رادیویی را می شنوید که در آن درباره فرد مشکوکی که در کلبه 
شما پیدا شده است صحبت می کند. یعنی خلبان شما. همانطور که مشغول کار گذاشتن بمب‌ا 
هستید صدای کامیونی را می شنوید که به شما نزدیک می شود . این ها سربازانی هستند که 
خلبان شما را به محوطه ای که درانتبای تپه قرار دارد می آورند. 


4 ۶2۱ 2 


صفحه قبل صفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ My‏ 


برده اند. به آن مکان حمله کنید و تمامی سربازان را بکشید اما مراقب باشید که به خلبان شما 
هیچ آسیبی وارد نشود. 

هنگامی که تمام سربازان داخل انبار را از سرراه برداشتید خلبان شما به شما میگوید تا دروازه 
را برایش باز کنید تا او فرار کند. او از شما خواهد خواست که هر وقت منطقه امن شد به او 
خبر دهید تا راه بيافتد وقتی این کاررا انجام دادید و او موفق به خارج شدن از ساختمان انبار 
شد تعداد زیادی از سربازان پدیدار خواهند شد. نگران خلبانتان نباشید . زیرا در چنین 
شرایطی او مطابق دلخواه خود مخفی خواهد شد تا زمانی که شما به او بگویید حر کت کند. 
فقط مطمئن شوید که تمامی سربازان مرده اند . ممکن است مجبور باشید تا عمل پاکسازی 
منطقه را سه بارتکرار کنید ( شما باید برای به حرکت درآوردن خلبان با او صحبت کنید). 

وقتی خلبان در جلوی دروازه خروجی قرار گرفت در را برای او باز کنید ( کلید دروازه در اتاق 
شما نمی توانید به همین ترتیب این مکان را ترک نمایید زیرا دروازه سریعا" بسته می شود 
پس مجبورید از همان راهی که آمده بودید باز گردید. درطول جاده تمامی سربازانی را که 


می بینید بکشید. مراقب نارنجکہای آنبا باشید. وقتی به نزدیکی جاده درپایین برج مخابرات 


4 ۶2۲ o 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 

رسیدید. برج منفجر می شود. نگران نباشید . برج برروی سرشما نخواهد افتاد. جلو رفته و 


سوار بر سورتمه برفی خود شده و به مر حله بعدی بروید. 


صفحه قبل مفحه بعد 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
نیر و گاه : 

به سمت کامیونی که وسط جاده دیدید و از کار افتاده بود بازگردید و به سمت شمال ( × 
قطب نما ) به حر کت خود ادامه دهید (جبت آ را که قطب نمایتان نشان می دهد دنبال کنید). 
بزودی به حصاری که دریک ساختمان وجود دارد خواهید رسید. هرگاه آن را دیدید وسیله 
نقلیه خود را نگاه دارید. توجه کنید که درسمت چپ. مسیری وجود دارد که به جایی منتبی 


می شود . 

ع۶ کت 


مفحه بعد 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
ازآن مسیردر حالیکه سوار به سورتمه برفی خود هستید جلو بروید. پیچ را رد کنید وبا 
سرعت تمام به وسیله تبه برفی آنجا که یک تابلوی پرش با سورتمه برفی ممنوع درکنارآن 
است به سمت دیگر جاده بپرید. 

به حرکت خود درطول مسیرادامه دهید تا به یک دره برسید. از روی آن پریده تابه سمت 
دیگر آن بروید. با این کار به یک کلبه مخفی می رسید. در کلبه مقداری تجپیزات خواهید 
یافت. هنگامی که ماموریت خود را به انجام برسانید باید دوباره به این مکان باز گردید تا با 
مرکز فرماندهی تماس بگیرید. 


تمام چیزهایی را که به آن احتیاج دارید برداشته و دوباره سوارسورتمه برفی خود شوید. به 


طرف جاده ای بروید که به سمت جنوب شرقی می رود. تابلوی درآنجا وجود دارد که راه 
صحیح را به سمت محل ماموریتتان نشان می دهد. درآن مسیر جلو بروید . هنگامی که به 
چندین سنگ بزرگ رسیدید وسیله نقلیه خود را رها کرده و از روی آنبا گذشته وآنقدر پیش 


بروید تا به مرحله بعدی برسید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
یک مشکل : 

درطول جاده به جلو حر کت کنید. وقتی به یک سنگ بزرگ رسیدید کمی با احتیاط حرکت 
کنید و مخفیانه به راه خود ادامه دهید. درآن حوالی و کمی جلوتر تعدادی سرباز وجود دارند. 
آنبا را از بین ببرید و مسیری را که توسط [ بر روی قطب نما مشخص شده است دنبال کنید. 
درطول جاده پیش بروید تا جاده به سمت غرب بپیچد. 

۲ سرباز را خواهید دید که مشغول کباب کردن یک خر گوش هستند. آنبا را کشته و به سمت 


جنوب پیش بروید و به محلی برسید که در آن قسمت حصار دور نیروگاه خراب شده است. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ار 
قبل از ادامه دادن بازی آن را ذخیره کنید. می توانید به آنباحمله کرده و يا مخفیانه آنپا را 
بکشید. فقط مطمئن شود که نگیبانی را که دسته کلیدی به همراه دارد بکشید. او مشغول 
حفاظت ازساختمانیای سمت چپی که حاوی ژنراتورها می باشد. است و آن همان جایی است 
که شما بايد درآن یک بمب کار گذارید. مواد منفجره را در داخل یکی ازساختمانبای نیروگاه 
پیدا خواهید کرد. وقتی این کاررا انجام دهید. باعث خواهد شد تا سربازان کمتری به آنجا 


حمله ور شوند. 


سوه 


شای که مود مثتفهره 


(| خواهید یافت 
EE ENIKE‏ 


2 
۳ 5 


۳ : 


۵ ۷ 

3 
1 


72۷ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 

شما بايد بمب را در دریچه کف اتاق که قفل شده است و بین ۲ ژنراتور وجود دارد کار 


بگذارید. بلافاصله پس از کار گذاشتن بمب مخفی شوید تا خود آسیب نبینید. 


۶ ۶ 4 ۰ 30۳ 
1 ر 
: 


“=< 

پس ازانفجار بمب از همان راهی که آمده بودید بازگردید. در طول راه سربازانی را که 
خواهید دید از بین ببرید. سورتمه برفی را سوار شده و به سمت کلبه مخفی حاوی فرستنده 
بروید. مسیر جاده را ادامه دهید تا وارد مرحله بعدی شوید (محل صخره ها) دوباره به کلبه 
مخفی حاوی فرستنده باز گردید و از فرستنده استفاده کنید تااین بخش را نیز به پایان 


* ۶ a 


صفحه قبل صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ رونا 


قسمت چهارم : نفوذ به تشکیلات هارم 


مکان : سیبری 

پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جاسوسی, یونیتی متقاعد می شود که اطلاعات مربوط به پروژه 
امگا در ساختمان اصلی اسناد و مدارک سری و در قلب پایگاه روسی نگاه داری می شود. 

به سختی از این محل مراقبت می شود و بنابراین دسترسی کیت آرچر به این مرکز کار 
ساده ای نخواهد بود. او باید به تنبایی وارد آنجا شده . مدارک را به دست آورده و سپس از 
آنجا فرار کند. 

خوشبختانه , او کار خود را درهنگام شب شروع خواهد کرد که این کار درانجام ماموریت به 


اوکمک شایانی خواهد کرد. 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
محوطه بیرونی : 


نکته : محافظین این بخش حرفه ای تر عمل می کنند پس انتظار نداشته باشید که همگی آنا 
را بکشید. وارد شدن به یک مکان درحالیکه مشغول تیراندازی هستید ايده خوبی نیست. البشته 
اگرازاسلحه مجیز به صدا خفه کن استفاده کرده و به جستجوی اجساد و سربازان بپبوش شده 


بگردید برایتان سودمندتر خواهد بود. 


لباس. نارنجک و حتی تله خرس پیدا کنید. از دستگاه برش فلزات خود برای باز کردن لولا های 
دراستفاده کنید. 

نکته : نکته اصلی که در این جا کاربرد بسیاری دارد مربوط به ساختمانبا است. شما می توانی‌د 
از پنجره ها وارد شوید. وقتی وارد ساختمانی که چراغ آن روشن است شدید. چراغ آن را 
خاموش کنید وحتما" به یاد داشته باشید که تمامی درهایی را که باز کرده اید ببندید. 

مخفیانه خارج شوید و برای رسیدن به یک ساختمان کوچک که حصارفلزی دور آن قرار دارد از 
خیابان بگذرید. درآنجا تعدادی صدا خفه کن پیدا می کنید. این وسیله برای شما که می خواهید 
به حرکت مخفیانه خود به اطراف بپردازید بسیار سودمند است. هنگامی که خارج شدید 
کاملا" مراقب نگیبانی که درست در مقابل شماست باشید. می توانید او را ببینزند که به در 
بزرگی که علامت قرمز رنگی روی آن وجود دارد تکیه داده است . دری که شما بعدا" بايد در 


آن جا بمبی کار بگذارید ( وقتی مقداری مواد منفجره پیدا کردید). 


= ۷. a 


صفحه قبل صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 


به پشت ساختمان بروید. شکافی را در حصارآنجا خواهید دید که می توانید از آن شکاف عبور 
کنید. از مسیری که پشت ساختمان بعدی است عبور کنید. در آنجا چیز زیادی وجود ندارد. 

از آنجا خارج شده و مخفیانه به ساختمانی که در سمت چپ قرار دارد و چراغ آن خاموش 
است بروید. آنجا یک سربازخانه متروک است. درسربازخانه ۲ چیز با ارزش را خواهید یافت. 
اول یک یادداشت از یونیتی درباره انجام یک خرابکاری درانبار سوخت و دوم مواد منفجره 
ومقداری گاز محو کننده بدن . 

حال خارج شوید و به سمت سوراخی که در دیوار مقابل سربازخانه وجود دارد بروید تا سوراخ 
دیگری را در ساختمان مقابلتان ببینید ( محل یک توالت و دستشوی) . 

تخته را کنار زده و وارد شوید. ممکن است صدای ۲ نفر را که مشغول انجام دادن کار خود 
هستند بشنوید. صبر کنید تا کار آنبا تمام شود و سپس خارج شوید. یکی از محافظین به داخل 
دستشویی می آید و پس ازآن یکی دیگر وارد می شود. سعی کنید بدون سروصدا از شر آنہا 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر 
دوباره از سوراج خارج شوید و به کوچه پشت ساختمان بروید. مراقب گشتی ها باشید. 
مخفیانه به حرکت خود ادامه دهید و وارد ساختمانبا شوید. در آن جا به اطلاعاتی دست پیدا 
می کنید که خیلی مہم نیست. چیزی که مہم است وجود ساختمان مر کزی در نزدیکی کامیون‌ا 


و مخازن سوخت است. 


و تصاویز ماهواره ای 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ونر 
اینجا جایی است که میتوانید درآن یک عکس ماهواره ای از تشکیلات و حياط یافته و همچنین 
برای منیدم و منفجر کردن مخازن سوخت مواد منفجره پیدا کنید. درواژه کوچکی را که پشت 


یکی از این ساختمانبا است (کنار یک انبار) چون بااین کار وارد مرحله بعدی 


مب ها را هبل( عبور 
از این در کار تکذدارید 

می شوید. قبل از این که به مرحله بعدی بروید بمبیا را بر روی مخازن سوخت کار بگذارید . 
همچنین بايد مواد منفجره را روی دروازه جلوبی (دروازه اصلی پایگ اه )کار گذارید. این 
اهداف را به پایان برسانید و سپس به سوی در کوچک حرکت کنید. 


هنگامی که تمام بمبیا را کار گذاشتید به سمت دررفته و وارد مرحله بعدی شوید. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
ساختمان اسناد قدیمی : 

یاد داشت روی دیوار را بردارید. این یاد داشت اطلاعاتی در مورد دوربین های مخفی به شما 
می دهد و بیان می کند که درصورت دیده شدن توسط یکی از آنبا آژیر خطر به کار خواهد 
افتاد. دو سرباز پشت در هستند بنابراین حدود یک دقیقه صبر کنید تا از آنجا بروند و سپس 
در را باز کنید. 

برای این که کار خود را درکمال سکوت انجام داده باشید » از صداخفه کن استفاده کنید. به 
هرحال به آنہا اجازه ندهید تا آژیرهای خطر را به صدا درآورند و اگرآژیرهای خطر را به صدا 
درآوردند به یک مکان تاریک رفته و پنبان شوید. 

درست درمقابل در و سمت راست . درقفل شده ای قرار دارد. با احتباط و درحالی که مراقب 
سربازان هستید دررا باز کنید. داخل اتاق بسته ای را خواهید یافت که حاوی یک نامه و 
گلوله هایی برای از کار انداختن دوربین های امنیتی است. 

برای یافتن اطلاعات بیشتر این مکان را جستجو کرده و سپس خارج شوید. سربازانی را که 
سرراهتان قرار می گیرند نابود کنید. اگر آژیر خطری به صدا درنیاید فقط با سه یا چہار سرباز 
مواجه خواهید شد. 


وقتی کارخود را دراین طبقه به پایان رساندید. از اولین در سمت راست در ورودی ( قبل 


راه خود ادامه دهید و سربازان و محافظین طبقه پایین را بکشید. طبقه پایین را جستجو کرده و 


۷٤ e 


صسفحه قیل مشفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر 
ژنراتور را پیدا کنید ( که روی آن تابلوی وجود دارد که نوشته است ژنراتور نرده های 
برق دار). یادداشتی را که کمی جلوتر قرار دارد بردارید. 

در این یادداشت آمده است که برای از کار انداختن ژنراتور بايد مقداری شکردرآن بريزید. 
از پله ها بالا رفته و به طبق دوم بروید. تمام اتاقبا را جستجو کنید و سربازان را بکشید اما از 
راهروی که در آن دو نیمکت وجود دارد عبور نکنید زیرا با این کار به مرحله بعدی می روید و 
دقیقا" زیرنگاه دوربین خواهید بود. بنابر این پله ها را یافته واز پله ها بالا رفته و وارد سومین 
طبقه شوید و تمام اتاقبا را بگردید. دراتاق سمت چپ (سمت چپ جایی که از آن وارد شدید) 


پنجره ای وجود دارد که شما را به مرحله بعدی می برد . 

e‏ ۷۵ ی 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر 
بعد از آنکه تمامی اتاقبا را گشتید از پنجره خارج شده و به کوچه بروید. در کوچه یک سطل 


آشغال بزرگ قرار دارد. به سمت شمال به راه خود ادامه دهید اما کاملا“ مراقب باشید زیرا 


در آخر مسیر یک دوربین امنیتی وجود دارد . 


مراقب برچ نگهدانی باشید 


2 محل سوراخ موجود در دیوار 


که با تخته ا6م-مسدوذ شده است 


از این ينجره وارد شوید 

دوربین امنیتی را با اسلحه مخصوص و گلوله های خراب کننده دوربین از کار بیاندازید. 
همچنین کاملا " مراقب شخصی که در برج دیده بانی است باشید. اگر بخواهید او را بکشید یا 
باید از تفنگ دوربین دار خود و يا اسلحه کمری مجپز به صدا خفه کن استفاده کنید تا 
سروصدایی بلند نشود. 


“n س‎ 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


تخته ای را که راه شما را سد کرده کنار بزنید و به سمت دروازه بروید. آیا متوجه تابلوی 
نرده های برق دار شدید؟ کاملا" مراقب باشید زیرا نزدیک شدن به آن برای شما خطر ساز 
است. چون باید از آن عبور کنید بنابر این باید ابتدا ژنراتور آن را از کار بياندازید. 

به کوچه باز گردید و پنجره ساختمانی را که در سمت راست شما قرار دارد باز کنید و وارد 
ساخنمان شوید. این جا یک انباراست و می توانید درآنجا مواد منفجره پیدا کنید. این مکان را 
جستجو کرده و سپس مخفیانه از طریق در یا پنجره خارج شوید و بسیارمراقب باشید. 
ساختمان سمت راست انبار یک توالت و دستشویی است . تعدادی کمد در داخل آن وجود 
دارد که برای جستجو محل مناسبی است. درست مقابل ساختمان توالت جایی است که شما 
بايد بروید. 

این جا یک رستوران می باشد که درآن مقداری شکر در یک کابینت قفل شده وجود دارد . 
همان چیزی که شما به آن نیازمندید. پس سعی کنید که حتما" آن را پیدا کنید. سرباز خانه ای 
که درست در سمت چپ رستوران قرار دارد محل خوبی برای جستجوکردن می باشد. 

شما باید بر روی مخزن سوختی که در سمت راست رستوران قرار دارد بمبی کار بگذارید. 
روبروی رستوران ساختمانی وجود دارد که حصاری فلزی آن را احاطه کرده است. به طرف 


درب آن بروید و مراقب دوربینی که درست بالای در قرار دارد باشید. آن را از کار بیندازید و 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
وارد زیرزمین شوید تا داخل ژنراتورمقداری شکر ریخته و نرده های برق دار را از کار 
بیندازید. 

دوباره بالا بروید و به سوی نرده های برق دار کوچک که جلوی برج نگیبانی قرار دارد بروید. از 
آن عبور کنیدوبه این صورت امتیازاتی به خاطر وارد شدن به ساختمان اصلی دریافت کنید. 
ساختمان سمت چپ خود را جستجو کنید. درآن جا دانشمندی وجود دارد که مشغول کاراست. 
بدون ایجاد سروصدا و با بکار گیری صدا خفه کن او را بکشید. اما این را هم بدانید که هنوز 
ممکن است سربازانی به شما حمله کنند. ازشر همگکی آنپا خلاص شوید و آن ساختمان را 
جستجو کنید. در طبقه دوم ساختمان بایگانی که علامت داس و چکش در بالای درآن قرار دارد 
تعدادی گاو صندوق پیدا می کنید. با دسترسی به این گاو صندوق با تعدادی اسناد بسیار 
محرمانه را پیدا خواهید کرد برای ورود به ساختمان از درجلوی که یک دوربین امنیتی دارد 
تا به زیر زمین ساختمان وارد شوید . به آهستگی در زیر زمین را باز کنید زیرا داخل زیر زمین 
وپشت دربعدی نگیبانی خوابیده است . 

مخفیانه وارد زیر زمین شده و درسمت راست خود را باز کنید. این در به آشپزخانه ای که در 
انتهبای سمت راست آن یک کانال وجود دارد منتبی می شود. 

این کانال به طبقات بالاتر مرتبط است وبعدا" باید از آن استفاده کنید. 


آشپزخانه را جستجو کرده و سپس از آن خارج شوید. 


o‏ ۷۸ چ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
رمز امنیتی در را با استفاده از دستگاه رمز گشای خود باز کرده و نگهبان درحال خواب را به 
آرامی از بین ببرید. 

او را برای یافتن کارت امنیتی بگردید و سپس از درسمت راست خود عبور کنید . در آنجا 
محافظی وجود دارد او را کشته وآنجا را جستجو کنید. چیزهای با ارزش شامل نقشه این مکان و 
یک لوله خلاء کامپیوتررا که در اتاق بعدی قراردارد پیدا کنید.. 

از این مکان خارج شده و با احتیاط به سمت اتاق بعدی بروید. جایی که دانشمندی درآن قرار 
دارد. او وهر کسی را که دیدید بکشید . دراین اتاق اطلاعات و عکسی راجع به دیمیتری ولکوف 
( اورا به یاد می آورید؟ ) پیدا خواهید کرد و همچنین اطلاعاتی راجع به پروژه امگا به دست 
خواهید آورد 

ازدر دیگر اتاق خارج شوید. دراین جا می توانید صدای یک دوربین امنیتی را بشنوید. قبل از 
ادامه مسیر باید آن را از کار بیندازید دوربین در سمت راست شماست. پس از خراب کردن 
دوربین به سمت راست رفته و تمامی اتاقبا را جستجو کنید و نامه ای از یونیتی راجع به ژنرال 
نیکلای زو کف بدست آورید که در آن به شما دستورداده شده است تا او را نابود کنید . 
عکسی از او نیز دراختیار شما قرار خواهد گرفت. 

به سمت غرب و به سوی دروازه بعدی که با کارت مغناطیسی باز می شود رفته و آن را باز 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


در سمت چپ شما اتاق ژنراتورو جایی که سانتا برای شما هدیه ای در آن گذاشته است وجود 
دارد. به اتاق ژنراتوررفته و بسته را بردارید. در سمت راست شما پله هایی وجود دارد که 
شما را به مرحله بعدی خواهد برد. 

ازدری که بالای پله ها وجود دارد عبور کنید و اول به سمت چپ بروید .اولین درسمت چپ 
منتبی به یک انبار می شود که هدیه ای برای شما در آن قرار دارد. داخل اتاق بعدی یک سرباز 
وجود دارد. او را از بین برده و اتاق را جستجو کنید. اگر از طریق دردیگراتاق خارج شوید ( 
آژیر خطر کنار درقرار دارد ) به سمت اتاق کامپیوتر خواهید رفت. قبل از دسترسی به 
کامپیوتر باید رمز آن را بدانید پس از همان دری که از طریق آن وارد شدید خارج شوید ( 
دری که کلید برق کنار آن است). 

به سمت چپ پیچیده و به سمت دری که دقیقا"مقابل دروازه قفل شده قرار دارد بروید وارد 
شده و به گفتگویی که در حال انجام است و سرنخی راجع به لوله خلاء وجایی که می توانید آن 
را بیابید گوش دهید. صبر کنید تا این گفتگو پایان پذیرد و سپس دربعدی را باز کنید. 

ژنرال زو کوف پشت میز نشسته . کار او را تمام کنید اما سعی کنید سروصدایی بلند نشود چون 
درغیر این صورت با تعداد بسیار زیادی سرباز مواجه خواهید شد. 

به جایی که از آن آمدید باز گشته و به سمت چپ و به سوی دردولنگه بپیچید . این جا همان 
جایی است که صدای دوربین را از آن شنیدید پس اسلحه ضد دوربین امنیتی خود را آماده 


کنید. هنگامی که در را باز کردید به سمت چپ نگاهی بیاندازید تا دوربین را درانتبای سمت 


1 e 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
چپ اتاق و بالای یک دردو لنگه دیگر ببینید. مطمئن شوید که قبل از به صدا درآمدن 
آژیر خطر می توانید آن را از کار بیندازید. 

دراین اتاق تعدادی دانشمند وجود دارند اما از بابت آنہا خیلی نگران نباشید. اگر می خواهید 
آنجا را جستجو کنید. بی سروصدا آنہا را بکشید ( اگراحساس عذاب وجدان نمی کنید همگی را 
بکشید). این اتاق را جستجو کرده و به یک سری اطلاعات دسترسی پیداکنید. 

شما نمی توانید ازدری که دوربینی بالای آن قرار دارد عبور کنید پس به سمت تنها در دو لنگه 
دیگر رفته و از آن عبور کنید. در راهرو بعدی درهای وجود دارند که یکی از آن پا قفل است. 
درآنبا چیزی غیر از مقداری اطلاعات پیدا نخواهید کرد. 

بدون شک در هنگام ورود متوجه پله هایی در سمت راست خود که به طبقه بالا می روند 
شده اید. اسلحه از کار انداختن دوربینبا را آماده کنید زیرا وقتی به بالای پله ها رسیدید 
دوربینی را خواهید دید. وارد اولین اتاقی که در مقابلتان قرار دارد شوید ( همان اتاقی که بالای 
آن دوربینی وجود دارد) آن را جستجو کرده و از در دیگر آن وارد اتاق بعدی شوید. آنجا را نیز 
جستجو کرده و به اتاق بعدی بروید که یک سرباز خواب آلود در آن قرار دارد. او را کشته و به 
دنبال اطلاعات بگردید. در آنجا اطلاعاتی در رابطه با یک حمله اتمی خواهید یافت. 

می توانید تمام طبقه را بگردید . همینطور که به کارخود ادامه می دهید اطلاعات بیشتری 


دررابطه با این موضوع کسب خواهید کرد. چیزی که مہم است این است که شما کدهای رمز 


۱ e 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
به سمت راست کامپیوتر بروید تا جایی یک لوله خلاء خالی را پیدا کنید. 

لوله خلاء ای را که پیدا کرده بودید درآنجا قرار داده و سپس کد رمز را به کامپیوتروارد کنید 
و ببینید چه اتفاقی می افتد. 

وقتی به طبقه بالا رفتید و درباز شد وارد شده و از شر محافظ خواب آلودی که دراتاق سمت 
چپ شما قرار دارد خلاص شوید. وقتی به کامپیوتراصلی رسیدید . دو انتخاب دارید. 

با کلید ۱ (روی صفحه کلید خودتان) کدهای اصلی را برای دریافت اطلاعات وارد کنید و با زدن 
کلید ۲ (روی صفحه کلید) کدهای اتفاقی وارد کنید. اما با وارد کردن کدهای اتفاقی به یک 
سری اطلاعات بی ارزش دست خواهید یافت . بنابر این برای کسب اطلاعات صحیح به کدهای 
اصلی نیاز دارید. بنابراین به دنبال کدهای اصلی که در یک پاکت نامه است گشته و بعد از 
پیدا کردن آنبا دوباره به سراغ کامپیوتر اصلی رفته و گزینه یک را انتخاب کنید تا اطلاعات 
اصلی را به دست آورید. 

این کار باعث می شود تا اطلاعاتی را به دست آورید ( یک صفحه چاپ شده درم‌ورد پروژه 
امگا). بعد از دسترسی به این اطلاعات آژیر خطر به کار خواهد افتاد. بلافاصله دور زده و به 
مقابله با اعضای گروه هارم بپردازید و با سربازان روسی که به دنبال آنبا خواهند آمد مبارزه 
کنید . می توانید پس از کشتن اعضای گروه هارم از مسلسل گوردن ٩‏ میلی متری بی صدای 


آنبا نیز استفاده کنید. به راه خود ادامه دهید و مسیر را پاکسازی کنید. 


4 AY o 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


صفحه قبل مفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 


قسمت پنجم : پرواز شبانه 


مکان : سیبری 

حال که کیت اطلاعاتی در رابطه با پروژه امگا به دست آورده . فرار او فوق العاده سخت تر 
خواهد بود. 

مشکل اصلی آن است که هم اعضای گروه هارم و هم سربازان روسی به دنبال او هستند. 

فرار از آنجا هرلحظه سخت تر و خطرناک تر می شود. شب رو به پایان است و روشنایی روز 


به زودی همه جا را فرا خواهد گرفت. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ yy‏ 
پایگاه : 

بصورت نشسته راه بروید (با کمک کلید )) و چراغ را خاموش کنید. در را آهسته باز کنید. 
درسمت راست شما یک دوربین و یک بارنی ( اعضای گروه هارم) وجود دارد. هر دو را از بین 
ببرید. بارنی را برای یافتن کارت امنیتی بگردید زیرا این کارت امکان عبور شما از دروازه ها 
را ممکن می سازد. 

به سمت راهروی حاوی دوربین رفته و در راهرو به حر کت خود ادامه دهید تابه درواژه 
برسید. مراقب بارنی های گشتی باشید. 

ازدروازه ای که قبلا" از آن وارد شده بودید خارج شوید. از در بعدی نیز خارج شده واز پله ها 


بالا روید تا وارد محوطه پایگاه شوید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
محوطه داخلی : 


مسیر خود را از وجود بارنی ها و سربازان روسی پاک کنید و فقط راهتان را از ميان دشمنان باز 

کنید. وقتی به نزدیکی مخزن سوخت رسیدید. مخزن سوخت منفجر می شود. از سوراخی که 


انفجار در دیوارایجاد کرده عبور کنید و به محوطه بیرونی بروید. 


صفحه قبل مفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
محوطه بیرونی : 

به داخل پایگاه بعدی رفته و به سمت مخازن سوخت آنجا بروید ( که بمبی بر روی آنہا کار 
گذاشتید) سانتا به شما خواهد گفت که یک سورتمه برفی را برداشته و از آنجا خارج شوید ۲ 
سورتمه برفی را جایی که مخازن سوخت قرار دارند خواهید یافت زمان سنجی در بالای صفحه 
زمان انفجار بمب هایتان را نشان خواهد داد بنابر این مراقب باشید تا درهنگ‌ام انفجار بمب 
در کنار مخازن سوخت نباشید. 

با سورتمه برفی به سمت دروازه اصلی بروید و پس از منفجر شدن دروازه از آنجا خارج شده 
و از تیه پربرفی که درسمت چپ شما قرار دارد استفاده کرده و به سمت دیگرحصار بیرید. 


به زودی مرحله بعد که تا حدودی هیجان انگیز است شروع خواهد شد. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 


فرار از پایگاه : 


در این مرحله یک سورتمه سواری جالب را تجربه خواهید کرد. 

در طول جاده برفی حرکت کنید و اطمینان حاصل کنید که می توانید در برابر دشمنانی که در 
مقابل شما قرار میگیرند ایستادگی کنید. به هر حال شما نمی توانید همه افراد دشمن را از بین 
ببرید اما هدف شما دراین قسمت بايد یک فرار سریع باشد. یعنی بايد به سرعت کارهای 
خود را به انجام برسانید. شما باید بارها و بارها سعی کنید تا بتوانید از این محل فرار کنید . 
پیشنهاد ما به شما این است که از درجه سختی بازی بکاهید زیرا دراین صورت گلوله ها کم‌تر 
به شما آسیب می رسانند. 

وقتی به پست نگهبانی نزدیک شدید وارد آن شده و به سمت دیگر آن بروید تا یک سورتمه 


برفی دیگر را پیدا کنید. بدین ترتیب وارد مرحله بعدی شوید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
اتفاق غير قابل انتظار : 

وقتی به پل نزدیک شدید شاهد انفجاری ( که خود ترتیب آن را داده بودید) خواهید شد. 
صبر کنید تا انفجارها پایان پذیرد سپس با استفاده از تخته پرشی که روی پل ایجاد شده به 
سمت دیگر دره بپرید. به حر کت خود ادامه دهید تا زمانیکه سانتا شمارا از وجود ماموران 
هارم و یافتن هواپیمای شما و فرار خلبان مطلع کند. همچنین او به شما خواهد گفت که آنا 
مشغول تبیه مقدمات برای منفجر کردن هواپیمایتان هستند. به سرعت به آن سمت حرکت 
کنید ( هیچ توقفی نکنید) و سپس به کلبه خود که درآنجا تعدادی بارنی همراه با چند سر باز 
منتظر شما هستند بر گردید. به سمت هواپیمایتان برانید و به سرعت به آن نزدیک شوید. 
از هنگامی که هواپیما را دیدید ۶۰ ثانیه فرصت دارید تا بمب روی آن را خنثی کنید. فقط تا 
زمانی که بمب خنثی شود کلید ماوس را نگاه دارید ( همانطور که قفل درها را باز می کردید و 
یا سربازان کشته شده را می گشتید). 

به کلبه خود باز گشته و خلبان را نجات دهید. خلبان شما به خاطر مصرف زیاد ودکامست 
کرده است و شما باید با تبیه قبوه ای برای او . او را سرحال بیاورید. تنبا ظرفی را که روی اجاق 


داخل آشپزخانه قرار دارد برداشته و مقداری از آن را درفنجان روی میز بريزید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 


قسمت ششم : خاطرات یک جاسوس دوجانبه 


مکان: آکرون - اوهایو 


کیت بدون هیچ چشم داشتی . خود به جستجوی مدارک می پردازد. برای این کار او به آکرون 
در اوهایو می رود تا خانه جاسوس قلابی . ملوین بلیتزنی را به دنبال مدارک مفید جستجو کند. 
بلیتزنی که یک تاجر جارو برقی بوده . از طرف گروه هارم ماموریت می یابد تا خود را به ج‌ای 
مامورمخفی یونیتی . تام گودمن معرفی کند و به این تشکیلات نفوذ کند. اما بالاخره توسط 
کسی که او را به این کار واداشته بود کشته می شود. 


به هر حال کیت باید رازهای پنبان پشت این ماجرا را کشف کند تا به هدف خود نزدیکتر شود. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
خانه ملوین بلیتزنی : 

چراغبا را روشن کنید تا درسمت چپ خود پوستری را ببینید. آن را بردارید تا در زیرآن یک 
کلید مخفی را پیدا کنید. برای استفاده از آن به تعدادی باتری نیاز دارید. 

بقیه قسمتبای این طبقه را بگردید. در خانه ملوین باید ۵ نوار را که با رنگ‌بای قرمز. سبز. 
بنفش, نارنجی و زرد علامت گذاری شده اند. پیدا کنید. آنبا در پاکتیای محرمانه زرد رنگ 
می باشند و خاطرات ضبط شده ملوین هستند. درب تمامی کشوها و کابینت هایی را که باز 
می شوند باز کنید. همچنین می توانید نامه ای را که رابطه بین آقای اسمیت و بلیتزنی را آشکار 
می کند پیدا کنید. 

هنگامی که جستجو درطبقه پایین را به پایان رساندید به طبقه همکف بروید. در طبقه همکف 
چند نوار دیگر و یک ضبط صوت پیدا می کنید که با آن می توانید به این نوارها گوش دهید. 
همچنین نامه هایی را که بین اسمیت و بلیتزنی رد و بدل شده پیدا می کنید. طبقه بالا (طبقه 
اول) را نیز برای یافتن باتری ها و بقیه نوارها جستجو کنید. دراولین اتاق سمت چپ طبقه اول 
چیز میمی پیدا نخوهید کرد و بعد از آن یک انبارقرار دارد. آخرین اتاق درسمت چپ و در 


انتہای راهرو اتاقی است که در آن چند باتری دریک کشو وجود دارد. آنجارا جستجوکنید و 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
قبل از رفتن به زیر زمین به نوارها گوش کنید. برای گوش دادن به نوارها ضبط صوت را فعال 
کرده و از کلیدهای | تا ۵ استفاده کنید. حال به زیر زمین رفته و باتری ها را درجای خود قرار 
دهید. 

این کار باعث می شود تا یک درمخفی درست پشت سرشما باز شود. داخل اتاق مخفی شده و 
آنجا را جستجو کنید. هنگامی که نامه ای از ولکوف به بلیتزنی را پیدا کنید و ارتباط او با گروه 
هارم را کشف کنید. صدای ایساکو و نینجاهای او را می شنوید که نزدیک می شوند. پس باید 
فرار کنید. 

حالا تعدادی نینجا به آنجا آمده اند که باید با آنبا دست و پنجه نرم کنید پس سعی کنبد تا 
آنجا که می توانید سرو صدایی ایجاد نکنید تا با تعدادی زیادی از آنبا مواجه نشوید. درست 
بالای پله ها و درطبقه همکف تعدادی نینجا وجود دارند که بايد به سرعت از شر آنا خلاص 
شوید. 

شما نمی توانید ازدرهای جلویی ساختمان خارج شوید پس برای خروج از خانه بايد از یک پنجره 
در طبقه اول استفاده کنید. تنہا پنجره باز در توالت است که درست روبروی اتاق خواب در 
بالای پله ها و سمت راست قرار دارد (که به نظر می رسد مکانی برای انبار ابزارقدیمی مثل 
جاروبرقی ها بوده است ). قبل از بیرون رفتن مطمئن شوید که به اندازه کافی گلوله دارید. 


وقتی به سمت پنجره بروید وارد مرحله بعدی می شوید . 


راهنمای بازی های فارسی نوين پندار : مامور مخفی ۲ 
طوفان : 


قبل از شرع این مرحله بازی خود را تا همین جا ذخیره کنید. 

نکته : تعداد گلوله های که دراین بخشدر اختیار دارید بسیار مہم هستند زیرا دراین قسمت 
نینجاها از شمشیر بر علیه شما استفاده می کنند و داشتن اسلحه خوب باعث می شود آنا را از 
فاصله دور هدف قرار دهید تا کمتر صدمه ببینید. نصیحت ما به شما این است که از دشواری 
این مرحله بکاهید زیرا این مرحله یکی از مراحل مشکل و طاقت فرسای بازی است. 

سعی کنید فقط سرها را نشانه بگیرید. حتی وقتی ازشمشیر سامورایی استفاده می کنید . سعی 
کنید که به صورت مداوم به چپ و راست حرکت کنید. 

به نظرما با شمشیر سامورایی خیلی بہتر می توانید از پس آنبا بر آیید. سعی کنید خود را از دید 
نینجا ها پنبان نگاه دارید تا ستاره های فلزی آنیا تمام شود و سپس با آنبا به نبرد تن به تن 
بپردازید. لازم نیست اجساد قربانیان را برای یافتن چیزی بگردید زیرا همین که کشته شوند. 
دود می شوند. سعی کنید تا تمامی نینجاها را از فاصله دور و با بکارگیری تمامی اسلحه های 
خود از بین ببرید. 

به جلوی خانه بروید. آنجا سانتا به شما خواهد گفت که جاده اصلی بسته است. با تمامی 
نینجاهای که می توانید بجنگید و سپس خواهید دید که یک تیرچراغ برق روی حصار چوبی 
اولین خانه درسمت چپ شما می افتد. ( اگر هنوز درجلوی خانه ملوین باشید). این کار باعث 


می شود که شکافی درحصار ایجاد شود که می توانید از آن عبور کنید. 


= ۹۳ e 


صفحه قبل صفحه بعد 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


درطول مسیر پشت خانه به سمت چپ حرکت کنید تا شکاف دیگری را درحصار ببنید و از آنجا 


به مرحله بعد بروید . 


صفحه قبل مفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
مشکل طوفان : 

باز هم بازی خود را بلافاصله بعد از ورود به این مرحله جدید ذخیره کنید و سپس جلو بروید و 
ازاین مرحله لذت ببرید. 

حیله ای که به وسیله آن می توانید دراین مرحله موفق شوید آن است که در اطراف محوطه 
مخفی شوید تا نینجا ها به دنبال شما بگردند و هرجه قدر می توانید میمات جمع کنید 
مخصوصا" گلوله و اسلحه و همچنین می توانید تعدادی مسلسل را نیز پیدا کنید. در یک مکان و 
یکجای ثابت توقف نکنید و هر چند لحظه یکبار بازی خود را تا شکست دادن ایساکو ذخیره 
کنید. نواری سبز رنگ بالای صفحه میزان جان ایساکو را نشان می دهد. 

پس از مدتی . جنگ شما را به داخل خانه ای کشانده خواهد شد و خواهید دید که درآن 
مبارزه گردباد نیز به مبارزه خواهد پیوست. حبله ای که دراینجا میتوانید به کار بريد این است 
که در گوشه ای ازخانه مخفی بماند و صبر کنید تا ایساکو دیده شود و بعد هرچه سریعتر به او 
در حین مبارزه از شمشیر سامورایی خود استفاده کنید زیرا باعث وارد آمدن صدمه زیادی به 
او خواهد شد. درآنجا جلیقه های ضد گلوله وجود دارد که با استفاده از آنہا می توانید بیشتر از 


خود محافظت کنید. او را مغلوب کرده و صحنه پایانی را ملاحظه کنید. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
قسمت هفتم : جاسوس دو جانبه 

مکان : کلکته - هند 

مگنس آرمسترانگ با دوست قدیمی خود کمال که یکی از اعضای گروه هارم درهند می باشد 
تماس می گیرد تا از او کمک بخواهد. 

اگر چه کمال از پروژه امگا اطلاعاتی ندارد اما اطمینان دارد که می توان اطلاعاتی را درمخفیگ اه 
دفترمرکزی گروه هارم در هند پیدا کرد. 

برونو به این نتیجه می رسد که نفوذ مستقیم به شاخه هندی هارم احتمالا" خطرات بسپاری را 
در پی خواهد داشت و کیت را تحت فشار قرار خواهد داد بنابراین از کمال می خواهد تا او را 
دراین امر پاری کند و درحقیقت او را به نحوی درشاخه هندی هارم استخدام کند تا او راحتر 


به قلب این واحد نفوذ کرده و اطلاعاتی را از مخفیگاه سری آنبا بدست آورد. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


کلمه عبور : 


نکته : در این مرحله اسلحه پرتاب دارت شما بسیار مفید است. می توانید از گلوله های دارت 
آن بر ضد پلیسیا استفاده کرده و آنبا را علامت گذاری کنید چون نمی توانید آنپا را بکشید 
( با این کار محل آنبا برروی قطب نمای شما نمایش داده خواهد شد). 

ادامه داستان را ببینید. به یاد داشته باشید که باید از پلیسہها دوری کنید. اگر آنہا شما را پی‌دا 
کنند به دنبال شما خواهند آمد اما آنبا چاق هستند و خیلی زود خسته می شوند و خوشبختانه 
شما چاق نیستید. 

به سمت راست پیچیده و به گفتگوی پلیسها گوش دهید. به سمت چپ بروید تابه یک 
رستوران برسید . با زنی که آن جاست صحبت کنید و او به شما خواهد گفت که مردی را با گل 
میخک صورتی دیده است. مردی که آنجاست اطلاعاتی ندارد که به شما بدهد. 

به جایی که از آن آمدید باز گردید و به سمت راست بروید (ازدارت های خواب آور یا علامت 
گذار خود برای مقابله با پلیسپا استفاده کنید) . 

پلیسی که در آنجا در حال نگیبانی است را از پشت به وسیله دارت هدف قرار دهید. با گل 
فروش صحبت کنید و او به شما خواهد گفت که او یک میخک صورتی به کمال فروخته است و 
همچنین او برای شما یک پیغام گذاشته است . نامه را بردارید تا اطلاعاتی را راجع به گروه 


شیاطین که شامل آدم کشا و جانی ها هستند بدست آورید. آنبا می دانند که کمال اسراری 


۹۷ 2 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
را به سازمان یونیتی گزارش کرده است و حالا شما باید آنبا را ازبین ببرید. می توانید با بقیه 
کسانی که آن جا هستند صحبت کنید. 

از جلوی گل فروشی مستقیما" به جلو و به سمت در نرده ای قفل شده حرکت کنید 
( درمحوطه پشت در پلیسی وجود دارد که مشغول گشت زنی است پس مراقب باشید) . قفل 
را باز کنید و از درعبور کنید. درسمت چپ تعدادی پله وجود دارد پس از آنبا پایین بروید. 
صدای گفتگویی را که در حال انجام است می شنوید. قفل را باز کرده و داخل شوید. آدم کش 
را از بین برده و آنجا را جستجو کنید. اطلاعاتی را که راجع به تعدادی از آدم کش های گروه 
شیاطین است و قصد تشکیل گروه جدیدی به نام آنگاراسی را دارند جمع آوری کنید. 

همچنین درآن جا عکسی از کمال و نامه ای از گروه شیاطین برای اخاذی از او می یابید که در آن 
گروه شیاطین تیدید کرده اند که اگر کمال تا پایان هفته به آن ها ۵۰-۰ روپیه ندهد. آنہا عکس 
را به رئیس او بانارجی خواهند داد. این عکس رابطه او با یونیتی را آشکار می کند و دستیابی به 
آن بسیار میم است. همچنین می توانید مقداری گاز خنده آور را در آن جا پیدا کنید. 

از آنجا خارج شوید. به سمت راست پیچیده و به جایی که از آن آمدید بازگردید. همچنین 
می توانید به سمت چپ پیچیده و با عبور از در بعدی به همان خیابان اصلی باز گردید. 

به سمت راست رفته و با مردی پیری به نام هریج که مرد دیوانه ای است صحبت کنید. او 
برای این که به شما اجازه عبور از دروازه را بدهد ۵۰ روپیه می خواهد و شما چنین پولی را 


ن خیابان حر کت کرده و به راست بپیچید . به همان جایی که این 


۹۸ a 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
مرحله را از آنجا شروع کردید باز گردید سپس به رستوران باز گشته و درآن جا با کمال 
ملاقات کنید. با او صحبت کنید تا به شما ۵۰ روپیه و یک نقشه را بدهد. آنبا در پاکتی زرد رنگ 
و روی میز هستند پس آن را بردارید. حالا می توانید به سوی هریج باز گشته و از دروازه عبور 
ازدردو لنگه عبور کرده و به سمت مقابل نگاهی بیاندازید. دستگاه فروش روزنامه آبی رنگی را 
که کمال راجع به آن صحبت می کرد می بینید. آن را باز کرده و یک نامه و دستگاه های 
استراق سمع قابل نصب بر روی تلفن را بردارید. به کمک این دستگاه می توانید کلمه عبور را 
برای وارد به ساختمان مر کزی هارم بدست آورید. برای بدست آوردن کلمه عبورامروز باید 
به سمت هتل مییمان شاد که مطابق گفته نامه محل اقامت بالاجی معاون اول بانرجی است و 
درنزدیکی رستوران قرار دارد بروید. پس به آنجا باز گردید. 

درضمن عکسی از بانرجی را خواهید دید. همچنین می توانید بالاجی را ببینید. او یک عمامه 
قرمز و لباس قبوه ای به تن دارد. بايد قبل از او به هتل برسید بنابر این به سمت رستوران 
بروید ( در خیابانی که یک ماشین درآن پارک شده ). مستقیم به جلو بروید و به سمت راست 
بپیچید ( مراقب پلیسپا باشید). هتل مییمان شاد را در سمت راست خود خواهید دید. از 
پله های هتل بالا رفته و قفل در را باز کنید و وارد اتاق بالاجی شوید. به سمت تلفن روبروی در 


رفته و یک میکروفون کوچک ( که به شکل کفش دوزک می باشد) درآن قرار دهید و صبر 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
کنید تا بالاجی از راه برسد. دراین فاصله خود را پشت پرده هایی که دراتاق مجاور قرار دارد 
وقتی اوبه هتل رسید تلفن زنگ خواهد زد و او شروع به صحبت با تلفن می کند . وقتی گفتگوها 
به پایان رسید صبر کنید تا او خارج شود یا بخوابد , سپس می توانید پیغام را دوباره کوش 
دهید (برای این کار به سمت تلفن رفته و از آن استفاده کنید). حالا شما کلمه عبور را می دانید 
پس به جایی که دستگاه فروش روزنامه درآن قرار داشت باز گردید. 

وقتی به آن جا رسیدید. به سمت کوچه باریک روبرو و کنار مغازه رفته و به سوی انتبای کوچه 
حرکت کنید ودرچوبی را باز کنید و صبر کنید تا پلیس عبور کند و سپس به سمت زاست 
بپیچید . درطول خیابان جلو رفته و به سمت راست بپیچید و آخرین درسمت چپ و مقابل 


تعدادی کیسه زباله. در مخفی ورود به تشکیلات هارم درهند است. 
راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 

حال که کلمه عبور را می دانید می توانید وارد ساختمان مرکزی شوید. درآن جا بايد یک 


میکروفون کوچک بر روی تلفن بانارجی کار گذارید. 


صفحه قبل مفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
کارگذاشتن میکروفون : 

گفتگوی بین کیت و نگیبان را گوش کنید. سپس با کمال ملاقات کنید و او به شما خواهد گفت 
که باید در تلفن بانارجی یک میکروفون کوچک کار بگذارید. شاید بخواهید دراین طبقه به 
گشت زدن بپردازید اما به یاد داشته باشید که بعدا" بايد به همین محل باز گردید زیرا در 
این صورت برای ما راحت تر است که به شما بگوییم بعدا" به کجا بروید. 

از اولین درسمت چپ عبور کنید تا به یک سالن بزرگ برسید. دوباره به سمت چپ پیچی ده و 
از پله ها بالابروید و از درسمت چپ عبور کنید. به سمت در طرف راست پیچی ده و به یک 
دستشویی برسید. بازی را ذخیره کرده و از پنجره خارج شوید و دقیقا" به چیزی که سانتا به 
شما می گوید دقت کنید. باید درهنگام جستجو دراطراف بسیار مراقب باشید چون اگر دیده 
شوید مجبورید دوباره کار خود را آغاز کنید. 

البته چند بار گیر افتادن کمی هم جالب به نظر می رسد. اگر آنبا متوجه شما شده و شما را 
دیدند. می توانید هنوز هم با دویدن و مخفی کردن خود فرار کنید. 

از جایی که درآن قرار دارید سریعا" به سمت چپ بپیچید و در کنار دیوار به آهستگی حرکت 
کنید تا به محوطه بعدی برسید و به سمت چپ بروید. کناردری که باید از آن بگذرید یک 
کوزه بزرگ طلایی وجود دارد. از در عبور کنید. 

برای این که صدای پایتان به گوش نرسد روی فرش راه بروید و با شنیدن صدای نگ‌بانان 
اصلا " درهیچ کشویی را باز نکنید. 


یچ ۱۰۲ © 


صفحه قبل صفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ونار 
اولین در سمت راست به یک دستشویی کوچک منتبی می شود. آنجا را جستجو کنید شاید 
سکه ای بیابید. دومین درسمت راست آشپزخانه است. آنجا را نیز جستجو کنید . 

ممکن است بخواهید ازراهرو عبور کرده و سربازی را که خوابیده پشت سر بگذارید و وارد 
آخرین اتاقی که درانتبای راهرو قرار دارد بشوید. اما درآنجا فقط اطلاعاتی راجع به امتیازات 
مبارتی وجود دارد و هیچ چیز میمی را نخواهید یافت. 


سالن انتظار بزرگی که درسمت چپ می بینید کمی حیله گرانه طراحی شده است. 


دو نگهیان بالای پله ها هشتند 


منتظر شوید تا این نگهبان 
به سمت نرده ها (قته 


و یا به سمت تابلوی نقاشی اسب برود 


Ttell you they're planning something tajor. And management isn't 111 1398 a finger 
to find out what. 

3 
1 


۱۰ 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
درآن جا نگییبانی پشت دروازه وجود دارد . به اطراف نگاه نمی کند و برنمی گردد پس خیالتان 
از بابت او راحت باشد. یک نگیبان در کنار کاناپه ها مشغول گشت زنی است پس کاری که شما 
بايد انجام دهید این است که صبر کنید تا او بر روی یکی از کاناپه ها بنشیند به طوریکه پشت 
او به سوی شما باشد. سپس شما می توانید مخفیانه وارد شده و درسمت راست پنبان شوید 
( پشت یک گلدان بزرگ ). صبر کنید تا نگیبانی که روی کاناپه نشسته حرکت کند و یابه 
سمت تابلوی بزرگ اسب و يا دروازه برود و سپس شما می توانید قبل از این که او بر گردد به 
حرکت مخفیانه خود ادامه دهید. 

از پلکان سمت راست بالا بروید و به سرعت وارد اتاقی که دقیقا" مقابل شما قرار دارد شده و 
در را ببندید . اگر نگیبانان به چیزی شک کردند. پشت در پنبان شده و صبر کنید تا برای چک 
کردن اوضاع به داخل بیایند. اگر پشت در بایستید آنبا نمی توانند شما را ببینند. اگر نتوانستند 
شما را پیدا کنند به کار خود برای یافتن اطلاعات ادامه دهید و اتاق را جستجو کنید. 

قبل از خارج شدن از اتاق بازی را ذخیره کنید زیرا معلسوم نیست که آیا نگپبانی در همان 
نزدیکی يا درست مقابل در باشد يا نه. بصورت نشسته در را باز کرده و دزدکی نگاهی به 
بیرون بیاندازید. اگر درآنجا کسی نبود به سمت چپ رفته و از درهای دو لنگه وارد اتاق 
بانارجی شوید. تلفن را پیدا کرده و میکروفونی در آن کار بگذارید و پشت پارتیشن چوبی پنبان 


شوید. تلفن زنگ خواهد زد و بانارجی برای جواب دادن به آن می آید. صبر کنید تا صحبتبا به 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


پایان برسد و با نارجی اتاق را ترک کند. سپس به سمت تلفن رفته و به مکالمه ضبط شده 


گوش دهید. صحنه بعدی را نگاه کرده و به مرحله بعدی بروید. 


صفحه قبل مفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر9 
تحت تعقب : 

کیف خود را بردارید ( که پراز دارت است ) و آنطور که آرمسترانگ گفته عمل کنید. شما باید 
سریع عمل کنید و طبق جہتی که روی قطب نمایتان با | مشخص شده حرکت کنید واز این 
دارت ها برای پلیسبا استفاده کنید تا بتوانید محل آنہا را بر روی قطب نما مشخص کنید. 
اکرمردم عادی پوستر شما را خوانده و بردارند در هنگام دیدن شما به پلیس خبر می دهند و 
دیگر شرایط با آن تعداد افرادی که به دنبال شما هستند کمی برایتان سخت می شود. 

ممکن است با مردمی برخورد کنید که پوستر تحت تعقیب بودن شما را مطالعه کرده اند و 
حتی آن را دردست دارند. پس سعی کنید خود را از دید آنہا پنبان نگاه دارید ( اکر مایلید 
می توانید از دارت های خود برای علامت گذاری آنبا نیز استفاده کنید). 

وقتی تمامی پوسترها را جمع کردید ( البته نمی توانید تمامی پوسترها را جمع کنید زیرا تا شما 
به جمع آوری تعدادی از آنبا ببردازید و اگر زیاد سریع نباشید افراد دیگر و شهروندان آنہا را 
برخواهند داشت) . هریج به صورت معجزه آسایی پدیدار می شود و به شما می گوید که 
کمال مایل است شما را ببیند. البته شما باید خودتان کمال را بیابید. 

پس از پیدا کردن کمال, او به شما خواهد گفت که به یک باجه تلفن خراب که درست مقابل 
سالن تئاتر قرار دارد بروید و او برای باز کردن قفل آن تعدادی شماره را به شما خواهد داد. 


در را باز کنید و بسته مورد نظر را بردارید. 


راهنمای بازی های فارسی نوين پندار : مامور مخفی ۲ ار 
یادداشت کمال به شما می گوید که دفتر مرکزی گروه شیاطین در کوچه کنار سالن تئاتر 
است و همچنین به شما یک دستگاه برش فلزات و یک نقشه داده خواهد شد. 

به سمت راست سالن تتاتر رفته (هنگامی که درست مقابل آن قرار دارید) وداخل کوچه 


شوید و با استفاده از دستگاه برش فلزات قغل را باز کنید تا وارد مرحله بعدی شوید. 


e‏ هفل شوه ایتفاست 


2د 

أ 


1 


9 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر 
گروه شیاطین : 

به اتاقی وارد می شوید. یادداشتی را که بر روی تابلو درباره تغییر اسم یک عملیات وجود دارد 
بخوانید و سکه ای را که روی زمین قراردارد بردارید. 

پشت درنگیبانی ایستاده است پس سعی کنید بلافاصله پس از عبور از در از شر او خلاص 
شوید. حال به اطراف نگاهی بیاندازید و به بالا نگاه کنید. در طبقه بالا می توانید مکان 


کار گذاشتن بمب اول را ببینید. 


ت 


مهل کار گذاشتن بمب اول 
ك 

3 
1 


۱۰ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
هنوز نمی توانید بمبی را کار بگذارید زیرا بمبی دراختیار ندارید پس ابتدا بايد تعدادی بمب 


پیدا کنید. سعی کنید اعضای گروه شیاطین را بی سرو صدا بکشید. 


بکشید. این مکان را جستجو کرده وکدهای رمز گاو صندوق را که دریک پاکت نامه خواهید 
یافت. پیدا کنید. همچنین یک کمان پولادی . مواد منفجره . یک دستگاه شک دهنده الکتریکی 
و مقداری اطلاعات راجع به تغییر نام احمقانه یک عملیات پیدا کنید. همچنین می توانید برای باز 
کردن یک درمخفی از اهرمی که روی دیوار یکی از اتاق ها است استفاده کنید. این در درست 
در سقف بالای سر شما باز می شود والبته این را نیز بايد بدانید که کار مہمی انجام نمی دهد. 
حال به طبقه بالا و محل پشت صحنه تئاتر بر گردید و اولین بمب را درمکانی که قبلا" دیدید 


قرار دهید. برای این کار از نردبان کنار دری که از آن داخل شدید استفاده کنید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ار 


پس از آنکه اولین بمب را کار گذاشتید به جلوی صحنه رفته و به صندلی ها نگاه کنید. صندلی 


شود. 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر 
پایین رفته و این مکان مخفی را جستجو کنید و درانباری که پر از فیلم می باشد بمب کار 


بگذارید. از آنجا خارج شده به سالن بر گردید و سپس به زیر زمین بروید و بعد از پله ها به 


سمت راست پیچیده و به انتبای ترین اتاق بروید. 

کمد را باز کنید و محل مخفی را که منتبی به محل ژنراتور می باشد پیدا کنید. این جا سومین 
جایی است که باید درآن بمب کار بگذارید. بمب را کار گذاشته و این مکان را نیز جستجو 


8 
1 


1۱۱ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
از دری که مقابل ژنراتور قرار دارد عبور کرده و به پله هایی برسید که به سمت بالا می روند. 
تگیبانی را که خواب است کشته و این مکان را نیز جستجو کنید. تنها دری که درآنجا وجود دارد 
را باز کرده تا جایی را ببینید که زمانی سالن انتظار تئاتر بوده است. 

درسمت چپ شما دری است که باز هم به قسمت صندلی های تئاتر منتبی می شود پس بعد 
از کشتن نگیبانان وارد سالن تئاتر شوید. این مکان را جستجوکنید (به دو دری که در سمت 
راست قرار دارند هیچ اهمیتی ندهید) و از پلکانی که بلافاصله پس از ورود به سالن در سمت 
راست قرار گرفته بالا بروید. 

بالای پله ها به سمت چپ پیچیده. مستقیم جلو بروید و از در بگذرید و نگاهی به سمت چپ 
بياندازید. آنجا دری وجود دارد که مستقیم به سمت اتاق پروژ کتور منتبی می شود. 

نگببانبای را که آنجا قرار دارند کشته و آخرین بمب را کار بگذارید. اگراز در بعدی عبور کنید 
وارد اتاق مدیر می شوید. آنجا می توانید گاو صندوق را پیدا کرده و باز کنید. گاو صندوق 
پشت تابلوی بزرگ است ( با استفاده از کدهای که در زیر زمین پیدا کردید آن را باز کنید). 
این مکان را نیز جستجو کنید. 

حالا باید فرار کنید . فقط باید به جایی که این مرحله را از آنجا شروع کردید بازگردید. بعد از 


این کار مرحله بعد آغاز خواهد شد. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
قسمت هشتم : هنر آدمکشی 

مکان: کلکته - هند 

کیت با نشان دادن لیاقت خود به گروه هارم. استخدام می شود. درحال حاضر موقعیت شغلی 
او اجازه نزدیک شدن به هدف مورد نظر یا مخفیگاه گروه هارم را نمی دهد و او نیاز دارد تا 
خود بقیه راه با موقعیت فعلی خود و به صورت مخفیانه ادامه دهد. او امیدوار است که جواب 
سوالات خود را درمخفیگاه گروه هارم پیدا کند. 

متاسفانه ورود به بخش سری گروه هارم تنبا برای افراد عالیرتبه هارم ممکن است بنابراین 


هنوز مشکلاتی برای ورود به آنجا وجود دارد. حال اگر او بتواند با مبارت خود از این سد بگذرد 


تقریبا " نیمی از کار را انجام داده است. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ yy‏ 
مر کزفرماندهی نیروهای هندی هارم : 

از اتاق بانارجی خارج شوید و کمال را پیدا کنید. او از شما خواهد خواست تا دستہایتان را با آب 
گرم بشویید بنابراین باید به اطراف نگاهی بیاندازید. 

اولین بار که این مرحله را انجام دادیم بسته ای را از سانتا دریافت کردیم که حاوی اطلاعاتی 
راجع به ماموریت کار گذاشتن میکروفون ها در سه گوشی تلفن بود. ما تا آخر این مرحله و تا 
دومین دور که همه مرده بودند موفق به انجام این کار نشدیم. البته در دومین دور کار بسیار 
ساده تر بود زیرا دیگر کسی نبود که بخواهد جلوی ما را بگیرد. البته به نظر احمقانه می آید که 
کسی بخواهد تلفن افراد مرده را کنترل کند اما به خاطر داشته بايد که این کار ۲۰۰ امتباز 
میارتی به شما اضافه خواهد کرد. 

به هرحال , ازپله ها پایین رفته و به در دو لنگه آهنی نزدیک شوید. آن را باز کرده و توالت را 


پیدا کنید ( در روبروی در آهنی). 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ار 
شیر سمت چپ را باز کنید تا آب گرم خارج شود. بخار آب باعث می شود تاپیامی روی 
شيشه دیده شود . 


Utility Launcher‏ یه 


ji (10/77) Tracking Dart 


2 

درب سمت چپ را باز کرده و بسته را بردارید. یادداشتی از کمال داخل بسته است که 
می گوید مراقب دوربین های امنیتی و درهای برق دار باشید و همچنین به چراغ های روی 
دیوارها توجه کنید. 

از توالت خارج شوید و به سوی دری که بلافاصله در سمت چپ شما قرار دارد بروید. به 


سمت مقابل سالن رفته و از دردو لنگه عبور کنید. مستقیم به سوی دروازه قفل شده پشت 


® 11۵ ي 


راهنمای بازی های فارسی نتوین پندار : مامور مخفی ۲ سوم 
بروید . بازی را در همین جا ذخیره کنید. 

از در دو لنگه گذشته و مراقب دو نگیبان آنجا باشید. مخفیانه جلو رفته و دوربین امنیتی را از 
کار بیندازید و سپس ۲ نگیبان را با دارت های بیہوشی . بیہوش کنید (در این ماموریت نباید 
کسی را بکشید). از پله ها بالا رفته و اول به سمت راست بروید. آن بش را جستجو کنید . 
درآنجا نامه ای را از برونو به کمال پیدا خواهید کرد. حالا می توانید به سمت چپ پله ها بروید 


( درابتدا وارد اتاق نشوید). متوجه چراغ های روی دیوارها و چراغ ها ی قرمز روی بام باشید . 


(محل چراغهای روی سقف 
از اینجا دیده نمیشود) 


چراغهای روی سقف باید سبز شوند 
تا بتوانید به مموطه زیر نیزه ها بروید 

ی ۱۱2۶ ی 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ رسمار 
با چرخاندن چراغ های روی ستونبا می توانید نور چراغ های قرمز سقف را به سبز تبدیل کنید. 
به ساد گی می توانید وارد اولین منطقه ای که دقیقا" بعد ازدر قرار دارد شده و به بالا نگاهی 
بیاندازید. چراغ سمت راست باید سبز باشد. چراغ روی ستون سمت چپ را بچر خانید و ببینید 
که کدام چراغ سبز می شود و سریعا" به آن منطقه بروید » کارچرخاندن چراغ ها را ادامه دهید 
تا به انتبای اتاق برسید و همانجا بمانید. یادداشتی را که روی زمین و دراتاق بعدی قرار دارد 


برندارید. زیرا آن نامه یک تله است ( چون کف سالن پایین خواهد رفت و گودالی به عمق ۰ع 


مترایجاد خواهد شد). مسیری را که ما پیمودم به این صورت بود. 

1 
1 


۱۱۷ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر9 
کلید کامپیوتری درب اتاق روبرو را رمز گشایی کرده و آن را باز کنید. پس از این که داخل 
اتاق شدید. این مکان را جستجو کنید. وقتی نامه محرمانه را راجع به پروژه امگا پیدا کردید. 
آژیر خطر به صدا در می آید و محافظین شروع به دویدن به سمت شما خواهند کرد. خارج 
شوید و به اتاقی که درآن تله های سقفی را کار گذاشته بودند » وارد شوید. 

حالا تمام تله ها از کارافتاده اند پس می توانید به سرعت حرکت کنید. با نگیبانان در گیر شده 
و راه خود را باز کنید و از پله های که توسط آنبا به زیرزمین آمدید بالا رفته و به سمت چپ 
بپیچید و به طرف سالن انتظاری که از آن آمدید بروید. از درانتبای سالن ( سمت شمال) خارج 
شده و به سمت راست و به طرف دردو لنگه ای که مقابل شما قرار دارد و به حیاط منتیبی 
می شود بروید. نگیبانی را که در مسیر خود می بینید کشته و با تمام سرعت به مسیر خود 
ادامه دهید . به سمت شمال و شمال شرقی ( علامت × روی قطب نما) رفته و به یک 
درچوبی برسید. 

سانتا به شما می گوید که این در به خیابان منتبی می شود بنابراین از آن عبور کرده و به 


مرحله بعدی بروید. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
د رگیری : 

جلو رفته و به سمت چپ بپیچید. به سمت کوچه باریک و به دنبال آرمسترانگ بروید. ناک‌بان 
متوجه می شوید که نگیبانان هندی گروه هارم به تعقیب شما می پردازند. مراقب باشید که 
هیچ شیبروندی را نکشید چون در این صورت در ماموریت خود با شکست مواجه می شوید. 

از کوچه عبور کرده و به سمت راست بروید و در تقاطع باز هم به سمت راست و به دنبال 
آرمسترانگ باشید. 

در انتبای کوچه به سمت چپ و سپس مستقیم جلو رفته و بعد پبچیده و به سوی سالن تئاتر 
بروید . سپس به چپ پیچیده و مستقیم مسیر خیابان را ادامه دهید تا آرمسترانگ را درکنار 
یک در فلزی ببینید. 

او را دنبال کنید اما کاملا" مراقب افراد گروه هارم باشید. ۵ یا ۶ دشمن در جلو و ۱یا ۲ دشمن 
در پشت سرشما قرار دارند. قبل از حر کت به سوی جلو کار آنبا را یکسره کنید. 


پس از گذشتن از دروازه فقط یک تک تیرانداز روی بالکن باقی می ماند پس مراقب او باشید . 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ار 


بعد ازدر فلزی به سوی اولین کوچه سمت راست و سپس به سمت چپ بروید تا آرمسترانگ 


را ببینید. 

به دنبال آرمسترانک داخل خانه شوید تا مرحله بعدی آغاز شود. 


ا 


۱۳۰ 


3 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
دیوارهای نامرئی : 

شما به یک تله می افتید. چاره ای ندارید. صحنه بعدی را تماشا کنید چون بسیار جالب است. 
وقتی گفتگو به پایان رسید . ۶۰ ثانیه فرصت دارید تا راهی برای خروجی از اتاقک شیشه ای پیدا 
خوشبختانه . تنبا به ۵ ثانیه زمان نیاز دارید زیرا یک دستگاه برش فلزات همراه شماست. با 
دستگاه برش اتصال سیمہا (یا طنابیای) قفس را باز کنید (به بالا نگاه کنب‌د تا محل اتصال را 
ببینید). وقتی اتصال سیمپا شکسته شود. اتاقک شیشه ای به زمین خواهد افتاد وآرمسترانگ 
کف اتاقک را باز خواهد کرد. خارج شوید وآرمسترانگ را دنبال کرده و ببینید چه اتفاقی 
می افتد. 

وقتی او گفت که شما باید راه خروج را پیدا کنید. به سرعت به عقب چرخیده و دشمنان خود 
را بکشید. سپس برای بدست آوردن یک مسلسل سبک دشمنان را بگردید. 

از دری که یکی از دلقک ها وارد شد عبور کرده و وارد اتاق شوید. درآن جا تنبا یک مسیروجود 
دارد. در مسیرتعدادی دلقک سر راهتان قرار می گیرند و همچنین مقداری اطلاعات و یک 
عکس از آرمسترانگ که مشغول تراشیدن ریش خود می باشد به دست می آورید. سعی کنید 
همگی این مدارک را پیدا کنید. 

به اتاقی خواهید رسید که درسقف آن یک سوراخ بزرگ قرار دارد. همچنین در آنجا تخته 
چوبی وجود دارد که می توانید از آن بالا رفته و از شکاف بگذرید. هنگامی که بالا رفتید خم 


4 ۱۲۳۱ 2 


صفحه قبل صفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ yy‏ 


شوید و به سرعت اطراف را تحت نظر بگیرید زیرا ممکن است سه دلقک درست پشت 
سرشما باشند. از شر آنبا خلاص شده و در کشوی میز اتاقی که دلقک ها درآن بودند. یک 
پاکت حاوی اطلاعات پیدا کنید. 

وقتی ازدر گذشتید به سمت چپ پیچیده و وارد یک اتاق شوید. این اتاق را برای یافتن 
اطلاعات بیشتر بگردید. در اتاق بعدی چیزی پیدا نخواهید کرد بنابر این از اتاق خارج شوید و 
به مسیرراهرو ادامه دهید. از راهرو برای رسیدن به بالکن شکسته بگذرید. در آنجا نیز دلقکی 
وجود دارد که باید اورا بکشید. کمی جلو بروید ( مسیر پله هایی که در سمت راست وجود 
دارند بن بست است). 

مخفیانه وارد اتاق شده تا از پنجره اتاق دلقک های را که درساختمان مجاور هستند ببینید. 
می توانید از همانجا که هستید دلقکبا را بکشید. 


از تکه چوبی که بر روی لبه پنجره ها کار گذاشته شده استفاده کرده و به سمت پنجره 


ببرید. اتاقی را که به آن وارد شدید جستجو کرده و از تنها در اتاق خارج شوید و مسیر راه‌رو 


را ادامه دهید. ۲ نردبان را می بینید . یکی از آنبا به بالا و دیگری به پایین می رود. اول نردبانی 


قرار دارد حاوی چیز میمی نمی باشد و فقط دو دلقک درآن هستند) اما کاملا" مراقب باشید 


زیرا درپایین نردبان ۲ نفر وجود دارند که منتظر شما می باشند. 


4 ۱۳۲ o 


راهنمای بازی های فارسی نتوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
از راهرو گذشته و از دری که درانتہای راهرو قرار دارد عبور کنید. شما نمی توانید از طریق در 
نرده ای وارد خیابان شوید اما درانتبای این کوچه وسایلی وجود دارند که می توانید آنا را 
بردارید ( یک کتاب خود آموز جاسوسی و یک اسلحه یا میمات آن). 

به سمت نردبان باز گردید و تعدادی دلقک را ازسر راه خود بردارید. ازهردو نردبان بالا 
بروید واز روی الوارها به سمت دیگر سوراخ کف راهرو بروید. در انتبای راهرو به یک اتاق 


خواهید رسید که در آن یک دلقک خوابیده وکف اتاق سوراخ است. از طریق سوراخ کف اتاق 


بازی را ذخیره کنید. 
در اینجا سه دلقک وجود دارند که باید آنبا را بکشید. به سمت صحنه نمایشی بروید که روی 
آن سه دایره گردان هیپنوتیزم کننده وجود دارد پاکت نامه حاوی اطلاعات روی آن را 


بردارید. این نامه حاوی یک عکس از کیت آرچر می باشد. 


4 ۱۳ e 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ دار 


به سمت دری که توسط یک تخته چوب مسدود شده است بروید. 


این در را باز کنید تا آ رمسترانک از آنجاً خارم شود 

صدای آرمسترانگ را که از شما کمک می خواهد خواهید شنید. وقتی در را باز کردید بايد 
وظیفه مراقبت از او را به عبده بگیرید زیرا او به سوی دروازه خروجی می دود و سعی می کند 
تا آن را باز کند. دلقک های زیادی به سوی شما می آیند. پس قبل از این که دوست شما را 
بکشند آنبا را از پا درآورید. همچنین سعی کنید مراقب خود باشید و خود را به دردسر 


نیاندازید زیرا احتمالا" میمات زیادی در اختیار ندارید. اگرآرمسترانگ بمیرد باید دوباره بازی 


3 
1 


۱۳ 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


ذخیره شده خود را آغاز کنید بنابر این مراقب باشید. وقتی او دروازه را باز کرد از آن کذٌ ۳ 


و وارد مرحله بعدی شوید. 


سا ۱۳۵ = 


صفحه قبل صفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
فرار : 

این بخش یکی از هیجان انگیزترین بخش های بازی است. صحنه بعدی را مشاهده کنید و 
هنگامی که بر روی سه چرخه خود سوار شدید بدون مکث به سوی آدمکش حرفه ای 
تیراندازی کنید. 

البته به سوی هر کسی که می بینید تیراندازی کنید و سعی کنید خود مورد هدف قرار 
نگیرید ( نگران میمات نباشید زیرا در این مرحله گلوله های شما نامحدود است). 


هنگامی که داشتید تقریبا" موفق به کشتن آدمکش حرفه ای می شدید. او آرمسترانگ را 


مجروح می کند و شما متوقف می شوید. حال می توانید صحنه بعدی را مشاهده کنید. 


۱۳۶ ow 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
قسمت نهم : بایگاه شیطانی 

مکان : آنتار کیا- ترکیه 

بررسی مدارک , کیت و آرمسترانگ را به یک پایگاه سری درآنتار کیا می رساند . جایی که 


گروه هارم پروژه امگا را از آنجا هدایت می کند. 


به مجردی که آنبا پرده از این راز بردارند . خواهند توانست طرحی را که برای جلوگیری از 
پیشرفت آن پیاده سازی کنند. البته در صورتی که قبل از آن و از شدت عصب‌انیت یکدیگر را 


زنکشند. 


= ۱۳ Fe 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
آنتار کیا : 

بعد از خروج از اتاق وارد اتاقی که درسمت چپ شما قرار دارد شوید و با دانشمند مجروح 
صحبت کرده و آخرین سخنان او را بشنوید. اگر مایلید او و اتاق را بگردید. ازآن اتاق خارج 
شوید و به سمت انتبای راهرو رفته و به سمت چپ و به طرف وسایل روی هم ریخته شده 
بروید. بالای آنبا رفته و از سوراخ سقف وارد طبقه اول شوید ( شما بايد بالای تعداد جعبه و 
کمد رفته. چرخیده و سپس روی پایین ترین قسمت از الوار شکسته بپرید). 

درطول راهرو جلو رفته و از سوراخ بعدی که می بینید پایین بپرید ( دری که در انتبا قرار دارد 
باز نمی شود پس بیبوده خود را به زحمت نیاندازید). 

شما متوجه می شوید که بايد در این جا به دلایلی که هنوز برای شما مشخص نیست بمبی را 
کار بگذارید (اگر چه هنوز هیچ مواد منفجره ای ندارید) پس به حرکت خود در راهرو ادامه 
دهید. اولین درسمت راست به جای خاصی منتہی نمی شود پس بدون توجه به آن به حرک.ت 
مستقیم خود ادامه دهید. 


منفجره دست پیدا کنید. دوباره به بالا بر گردید و به سمت دروازه قفل شده در سمت چپ 


بروید. سعی کنید با استفاده از کلید کامپیوتری در را باز کنید اما متوجه می شوید که برق قطع 


است. 


4 ۱۳۸ o 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ yy‏ 


به سمت کمدها و جعبه های سمت چپ خود که راه را مسدود کرده اند بروید . از آن بالا 
بروید و به طرف دیگر بپرید. در یک کمد یا روی یک قفسه یک آچار را پیدا خواهید کرد. 
همچنین به اطلاعاتی دست پیدا خواهید کرد که در مورد ستوانی به نام اندروز می باشد. 
پیگیری این ماجرا به شما کمک خواهد کرد که متوجه مطالب بیشتری شوید. 

با امتحان کردن دری که در سمت چپ شما قرار دارد متوجه خواهید شد که به تعدادی کلید 
نیاز دارید پس به دنبال آنبا بگردید . در ابتدا وارد اتاقی که در سمت چپ شما قراردارد 
نشوید زیرا شما باید ابتدا لوله ای را که ترکیده است درست کنید تا بتوانید فیوزی که به آن 
نیازمندید و در زیر لوله تر کیده قرار دارد بردارید. 

با وارد شدن به اتاق سمت راست متوجه می شوید که به یک فیوز نیاز دارید. به سمت راست 
رفته و از اتاق خارج شوید و مسیر راهرو را طی کنید تا به چند لوله بر روی دیوار با یک تابلو 
روی آن برخورد کنید. روی تابلو نوشته است خروج اضطراری بخار. با استفاده از آچاری که پیدا 
کردید سر لوله را که از زیر شبکه توری فلزی بیرون آمده است ببندید. 

حالابه اتاق حاوی فیوز که دیگر بخاری در آن وجود ندارد رفته و فیوز را بردارید واتاق را 
جستجوکنید. فیوز را بر روی جعبه تقسیم برق در اتاق سمت راست قرار دهید تا برق پایگاه 


وصل شود. 


۱۳۹ e 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
از درسمت راست اتاق خارج شده و به سمت چپ بروید. در طول راهرو حرکت کرده و به 
راست بپیچید. کلید کامپیوتری در را رمز گشایی کرده و وارد جایی شوید که به نظر یک سالن 
غذاخوری می آید. 

اطلاعاتی را که در مورد ستوان اندروز وجود دارد برداشته و به سوی شمال بروید. این جا دو 


راه خروجی وجود دارد که هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. می توانید از راهرو به سمت آشپزخانه 


برسید که به یک حیاط منتبی می شود و یا از سمت غذا خوری به چپ رفته و آازروی کمد های 
واژگون شده که مسیر را مسدود کرده اند بالا بروید و از آنها عبور کنید و به حياط برسید که 


البته این راه کوتاهتراست . 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ اا 


درحیاط مستقیما" به جلو و به سوی در دولنگه بروید ولی نمی توانید آن را باز کنید. به سمت 


چپ نگاه کنید تا سوراخی را در دیوار ببینید پس از آن عبور کنید. 


مهل مواد متففره و دشتگی(ره دز 


8 


نما از لى از انن 99 ۱3 ۳-۹ 
نہ مفوطه قوآهند آم 


آنداری که دنک ۵ 3( تذا۱٩‏ ۵ ر ب لی ندل 

این مکان را برای یافتن اطلاعات جستجو کنید و صفحه کلید کامپیوتری روی دیوارسمت راست 
را رمز گشایی کنید تا دردولنگه باز شود. درب سمت چپ به سوی یک در قفل شده باز 
می شود. از دردولنگه که بازش کردید عبور کنید تا اطلاعاتی راجع به ابیگل پیدا کنبد. ابیگل 


دختر ستوان اند روز است. 


تست ۱۳۱ 


9 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
راهرو را ادامه داده و درسالن به اتاق وسطی داخل شده و به دنبال کلیدها بگردید (وقتی این 
کار را انجام دهید لوله ای در پشت سرشما خواهد ترکید و بخار از آن خارج خواهد شد که 
نشان می دهد نمی توانید از جایی که آمده اید خارج شوید). همچنین دراین جا به اطلاعاتی 
راجع به یک دستگیره درخراب دست پیدا خواهید کرد. بازی خود را ذخیره کنید. 

به اتاقی که درسمت چپ میز پینگ پنگ قرار دارد وارد شوید. درآنجا می توانید اطلاعاتی 
راجع به یک مافوق سرباز پیدا کنید. پس بايد متوجه شده باشید که صدای که خواهید شنید 
مربوط به همان مافوق سرباز خطرناک است. 

سریعا" از آنجا خارج شده و شروع به فرار کنید. آن موجود خطرناک با اسلحه لیزری خود به 
شما شلیک خواهد کرد پس سعی کنید خود را با احتیاط از تیررس او پنبان کرده و به فرارادامه 
دهید. 

شما باید کاری کنید که اواز اتاقی که از آن خارج شده است بیرون رفته و قبل از این که شما 
کار جستجو آن مکان را به پایان برسانید به آن باز نگردد. البته نباید بگذارید تا او به راهروی 
کنار پنجره سمت راست اتاق هم برسد(چون از پشت شيشه شما را هدف قرار خواهد داد). 
در آنجا اطلاعات بیشتری را پیدا خواهید کرد و داخل کمد یک جلیقه ضد گلوله می یابید که در 


صورت نیاز می توانید آن را بردارید. 


۱۳۲ e 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
نیز دربخش بالای دیوار وجود دارد. از لوله بالا بروید (شما بايد خم شوید و به انتبای مسیر لوله 
بروید). به حالت نشسته از روی لوله ها عبور کنید و درجلوی دردولنگه پایین بپبرید 

به حياط رفته و به سوی پلکانی که درسمت چپ قرار دارد بروید. از پله هابالابروید و وارد 
اتاق شوید. در آنجا متوجه محل کار گذاشتن بمبی دیگر خواهید شد. حالا در سمت راست را باز 
کنید (که قبلا“ قفل بود اما حالا شما کلید های آن را يافته اید ) و دستگیره در را بردارید. 

از آنجا خارج شده و به حرفبای مافوق سرباز (ستوان اندروز) گوش دهید و به سوی مکانی که 
شبیه انباراست و دروسط حياط قرار گرفته » بروید ( دری که دستگیره ندارد). وارد اتبار 
شوید ( در را ببندید. چون در این صورت دیگر ستوان اندروز نمی تواند به شما تیراندازی 
کند). این مکان را برای یافتن مواد منفجره و میمات جستجو کنید. به بیرون از انبار رفته و به 
سوی پلکانی که به طبقه بالا منتقبی می شود حر کت کنید و بمب را روی زمین قرار دهید. خارج 
شوید و صبر کنید تا بمب منفجر شود. ( در عین حال سعی کنید که مانع از آن شوید که 
ستوان اندروز با اسلحه لیزری خود به شما تیراندازی کند). 

پس از انفجار بمب » سوراخی در زمین ایجاد می شود. بدوید و خود را بدرون آن بياندازید. 
دوباره به آشپز خانه بازخواهید کشت . دوباره به سوی سالن غذا خوری بروید. یک دانشمند را 


خواهید دید. به انتہای سالن غذاخوری رفته و به سمت راست بپیچید تا دانشمند دیگری را 


۳۳ e 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
ببینید که راه فرار را به شما نشان می دهد. بعد از خروج از سالن غذا خوری . او ستوان اندروز 
را درسالن زندانی خواهد کرد. 

می توانید جبت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت آنجا با او صحبت کنید. پس از پایان 
صحبت. او با وجود خطراتی که درآنجا وجود دارد شروع به سیگار کشیدن می کند. او را رها 
کرده و از راهروی که کف آن شبکه فلزی دارد عبور کنید . از کنار لوله های خروج اضط‌راری 
بخار گذشته و از کنار اتاقی که فیوز را در آن پیدا کردید بگذرید. 

دردومی را که درسمت راست قرار دارد باز کنید( همان دری که نیاز به کلید داشت) و سیم 
پیچ را بردارید. دراین زمان صدای ستوان اندروز را می شنوید که سوراخ دیگ ری را در دیوار 
ایجاد می کند. از اتاق خارج شده و وارد اتاقی که فیوز را درآن کار گذاشتید شوید و از طرف 
دیگر خارج شوید. به سمت راست بپیچید و کلید کامپیوتری در را رمز گشایی کنید تادر باز 
شود و به حر کت خود ادامه دهید. از راهرو عبور کرده و به سوی آرمسترانگ درسمت راست 


بروید. برای باز کردن راه مواد منفجره را کار بگذارید وصحنه بعدی را مشاهده کنید. 


e ۱۳ ow 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9y‏ 
قسمت دهم : نفر ین کالی 

مکان : کلکته - هند 

بخاطر موفقیت کیت درهند . رئیس گروه هارم دستور انبدام شاخه هندی گروه را به عنوان 
تنبیه آنان صادر می کند. 

این حمله یک محل آزمایش ایده آل برای مافوق سربازان گروه هارم قبل از فرستاده شدن به 
جزیره کیوس و انجام اولین ماموریت اصلی خود خواهد بود. 

اگر چه کیت اطلاعات میمی را در رابطه با پروژه امگا بدست آورده است. اما تصمیم می گیرد 


تا مستقیما" به هند رفته و جلوی این فاجعه را بگیرد. 


۱۳۵ ow 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
محل آزمایش : 


نکته : شما می توانید خود را از دید مافوق سربازان پنبان کنید. تا زمانی که درتیررس آنا 
نباشید. وجود شما را نادیده خواهند گرفت و این را نیز بدانید که تیراندازی آنبا دقیق نیست. 
پس سعی کنید سریع حرکت کنید ( و سریعا" به پشت سرآنبا بروید). این کار به شما کمک 
می کند تا هدف قرار نگیرید . همچنین اگر به اندازه کافی گلوله داشته باشید . می توانید 
هنگامی که دریک موقعیت مناسب قرار گرفتید سر آنبا را نشانه بگیرید. زیاد به آنہا نزدیک 
نشوید زیرا صدمه ای که به شما وارد می کنند اغلب بسیار جدی است و دراین مرحله بسته 
کمکبای اولیه چندانی وجود ندارد. شما همچنین می توانید با ۲ بار ریختن آب به روی آتش آنہا 
را خاموش کنید. 

مستقیم به حر کت خود ادامه داده و بر روی دیوار سمت چپ خود یک بمب کار بگذارید تا 
روی آن سوراخی ایجاد کنید. از سوراخ رد شده واز دری که در انتهای اتاق قرار دارد عبور 
مراقب باشید. چون یک مافوق سربازدر آنجا وجود دارد. پنہان شده» به چپ و راست حرکت 
کرده و تیراندازی کنید و سعی کنید خود را ازدید او مخفی نگاه دارید. وقتی اوشلیک کرد به 
سرعت به سمت چپ بروید و قفل روی درچوبی را باز کنید ( البته با اسلحه) تا شبروندی که 
آنجاست بتواند فرار کند. یک جليقه ضد گلوله در گوشه خیابان و مقابل دری که باز کردید 


( پشت سر شما ) قرار دارد اگر به آن نیاز دارید آن را بردارید. 


= ۱۳۶ a 


صفحه قبل صفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


از در عبور کنید و به راهتان در کوچه باریک ادامه دهید. مافوق سرباز دیگری را خواهید دید 
که در برابر شما مشغول تعقیب هریج دیوانه می باشد. به سرعت به سمت راست در و پشت 
آن بدوید چون در اینصورت مافوق سرباز شما را ندیده و از آنجا خواهد گذشت. به پشت سر 
او بروید ( درهمان حال هریج به شما می گوید که او را از آتش نجات دهید). شما به یک سطل 
احتیاج دارید بنابراین از دروازه عبور کرده و ببینید که چه چیزی در برابر شما اتفاق می افتد. 
روبروی شما یک مافوق سرباز دیگر وجود دارد بنابراین از کوچه کوچکی که درسمت چپ شما 
قرار دارد عبورکنید. هنگامی که به انتهبای آن رسیدید با یک سرباز هندی مواجه می شود. ( او 
ممکن است به شما تیراندازی کند و ممکن است این کار را انجام ندهد. به هرحال یک دوست 
به شمار می رود و کشتن او هیچ امتیازی ندارد). 

متوجه شیر آبی که در سمت راست شما و نزدیک پله ها قرار دارد باشید. دروازه را باز نکنید 
و اجازه دهید که مافوق سرباز نگیبانان هندی را بکشد و وقتی کارخود را به پایان رساند سطلی 
را که روی زمین قراردارد بردارید. از راهی که آمده اید باز گردید و سطل خود را به وسیله 
شیر آب پر کنید. به سمت هریج رفته و آتشی را که درمقابل او وجود دارد خاموش کنید 
(درهمان حال سعی کنید تا اجازه ندهید توسط مافوق سرباز به شما تیراندازی شود). 

شما باید ۲ بار این کار را انجام دهید. شیر آب نزدیک تری وجود ندارد بنابر این به همان جا باز 
گردید. وقتی هریج را نجات دادید به سمت مغازه ای که مافوق سرباز دوم درآنجاست 


بروید ( قبل از ادامه دادن مسیر سطل خود را پر کنید). 


۳۷ e 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ تخر 

از فروشگاهی که در آتش میسوزد رد شده و به سمت راست بپیچید و آتشی را که در مقابل 
دروازه ها وجود دارد خاموش کنید. شیروندی را که آنجاست نجات دهید. باز گردید و 
دوباره سطل خود را قبل از رفتن به سوی دروازه پر کنید. از دروازه ای که آتش جلوی آن را 
خاموش کردید گذشته و به چپ و سپس باز هم به چپ و بعد به راست بروید. مراقب مافوق 


سرباژی که به شما حمله ور می شود باشید. 


جر ۱۳/۸ جي 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
آتش دیگری در مقابل شما و روی یک کمد قرار دارد آن را نیز خاموش کنید. سعی کنید به 
هرصورتی که می توانید زنده بمانید. تنبا راه این است که بازی را ذشیره کنید و درصورت 
کشته شدن دوباره شروع نمایید. 

وقتی آتش خاموش شد از سمت راست کمد عبور کنید و به سمت شمال رفته تا به رستوران 
برسید. درآنجا می توانید یک جعبه میمات پیدا کنید. مسیر خیابان را ادامه دهید و به شیر آبی 
که در سمت چپ شما قرار دارد توجه کنید. 

به سمت انتبای خیابان رفته و بارنی ها را از بین ببرید . پس از بارنی ها شیروند دیگری وجود 
دارد که در سمت چپ قرار گرفته و باید جان او را نیز نجات دهید. آتش را خاموش کنید. 
مافوق سربازدیگری در مقابل شما قرار می گیرد پس مراقب باشید. پس از خاموش کردن 
آتش . کمال به صورت معجزه آسایی پدیدار می شود. به دنبال او بروید تا اطلاعاتی در مورد 


آرمسترانگ به دست آورید. 


۱۳۹ e 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ عون 


قسمت باز دهم : مداخله 


مکان : دفتر مر کزی یونبتی 

با اطلاعاتی که کیت ازتاسیسات آنتار کیا بدست آورده, او گمان می کند که بتواند توسط د کتر 
شنکر راهی را برای مقابله با مافوق سربازان بیابد. 

در همین حین . اخباری بدست می رسد که آرمسترانگ هنوز زنده بوده و در دستان گروه 


هارم اسیر است. او باید محل نگییداری آرمسترانگ را پیدا کرده و راهی برای نجات او بيابد. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 


دفتر مر کزی بونیتی : 


مکان را برای یافتن اطلاعات بیشتر و بدست آوردن امتیازات میارتی جستجو کنید. 

در جبت شرق ( علامت آ بر روی قطب نما ) به راه خود ادامه داده و سپس به راست بپیچید 
و دوباره به سمت راست بپیچید و از پلکانی که در آن قسمت وجود دارد پایین بروید. به 
سمت چپ پیچیده از دردو لنگه رد شوید و درطول راهرو به حرکت خود (به سمت شرق) 
ادامه دهید. به یک فضای باز می رسید که در آن تعدادی صندلی و میز قرار گرفته است. 
کیفی بر روی یکی ازمیزها قرار دارد آن را بردارید. 

به سمت جنوب (علامت آ بر روی قطب نما ) پیچیده و داخل راهروشوید. اولین پیچ به سمت 
چپ شما را به کافه تریا خواهد رساند. بازی را ذخیره کنید. 

عینک . اسلحه . موز و دستگاه شک الکتریکی را از روی میزها بردارید (بسته روی میزرا برای 
آخر بگذارید زیرا برداشتن آن وقایعی را پیش روی شما قرار خواهد داد). به صدای که از بلاند 
گو می شنوید گوش داده و دلقک ها را بکشید. مسلسل سبک آنها را برداشته و به راه خود به 
سمت غرب (همان دری که از آن وارد شدید) ادامه دهید و از درها عبور کنید. 

به سمت راست رفته و کلید کامپیوتری درآهنی را رمز گشایی کنید تا باز شود. به سمت 


راست بپیچید و دلقک هایی را که به شما نزدیک می شوند بکشید. حالا صدای تیک تاک یک 


= ۱۶۱ Fe 


صفحه قبل صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
بمب را می شنوید. درآنجا ٤‏ بمب کار گذاشته شده است که باید آنبا را خنشی کنید . حالا از 
سمتی که دلقک ها از آن آمدند از پله ها بالا بروید و اولین بمب را پی‌دا کنید و آن را خنشی 
کنید. در طول بالکن حر کت کرده و سپس به سمت چپ بروید. در طول مسیر بمب ها را خنثی 
کرده و آنبا را بردارید ودلقکا را بکشید (مراقب باشید که به دوستان خود تیراندازی نکنید). 
بعد از اتمام بالکن به یک راهرو می رسید. در طول راهروحر کت کنید تا به آسانسور ها برسید. 
چون جای بمب ها هر بار که بازی را انجام می دهید تغییر می کند ما جای دقیق آنہا را 
نمی توانیم به شما بگوییم پس هر کدام از بمب ها را که یافتید خنثی کرده و بردارید. 

از پله ها بالا رفته و به سمت راست و به سوی دفتر حفاظت بروید.دلقت‌با را بکشید و به دنبال 
بمب ها باشید و با استفاده از کامپیوتر بخش حفاظت برق را وصل کنید. خارج شده و به سوی 
اتاق د کتر شنکر بروید ( انتهبای راهرو). 

یادداشتی بر روی در وجود دارد که به شما می گوید که او پنبان شده است. دوباره از پله ها 
یعنی سمت دستشویی ها). آنبا را بکشید و به سمت راست يا شرق بروید. به سمت راست 
پیچیده و از پله ها پایین بروید سپس به سمت چپ بپیچید وآخرین دلقک هارا نیز از بین 
ببرید و آخرین بمب را پیدا کرده و خنثی کنید. 

دکتر شنکر مثل یک دیوانه در اتاقی که در سمت چپ جایی که دلقک ها بودند قرار دارد. با او 


صحبت کنید. صحنه بعدی را مشاهده کنید تا مرحله بعدی آغازشود. 


۱۶۲ e 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 


قسمت دوازدهم : بایگاهی در اعماق آب 


مکان : پایگاه مخفی زیر آب گروه هارم - دریای اژه 

کیت متوجه می شود که آرمسترانگ در یک پایگاه سری گروه هارم درزیر آب نگپبداری 
می شود و باید او را از مرگ حتمی نجات دهد. اولین وظیفه او پیدا کردن محل دقیق نگ داری 
آرمسترانگ است. اطلاعات مربوط به محل دقیق نگبداری آرمسترانگ در ابر کامپیوتر پایک اه 
سری ذخیره شده است. 

به محض آزادی آرمسترانگ . هردو باید راهی برای فرار از آنجا پیدا کنند و بدبختانه 
زیردریایی کوسه مانند کیت تنبا قابلیت پذیرش یک سرنشین را دارد پس بايد به دنبال راهی 


دیگر برای فرار بود. 


و ۱۶۳ كِ_ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 

پایگاه ز یردربایی : 


نکته : سعی کنید دراین مرحله از خود مراقبت کنید و تا آخر این مرحله صدمه زیادی به خود 
وارد نسازید و مطمئن شوید که از نظر سلامتی و میمات در وضعیت بسیار مناسبی هستید 
زیرا فصل بعدی شما را مستقیم به سوی جنگ با رئیس خواهد کشاند . 

بارنی های نگیبان را با استفاده از کمان پولادی خود و یک نشانه گیری عالی با دوربین » از بسن 
ببرید. به جلو حرکت کنید و مخفیانه از میان جعبه ها عبور کنید. یکی از آنبا حاوی هدیه ای برای 
شما است و همچنین یک کیف پراز مہمات پیدا خواهید کرد. مراقب نگیبانی که در نزدیکی این 
جعبه قرار دارد باشید. 

به داخل آب پریده و به سمت جلوی زیردریایی ( درجبت شمال غربی یا چپ) حر کت کنید. 
باید اززیر. زیردریایی شناکرده و به طرف نردبان سمت دیگر بروید تا بتوانید از آن بالا بروید. 
مراقب بارنی ها باشید. 

از نردبان بالارفته و به سمت غرب يا چپ پیچیده و درواژه فلزی را باز کنید. به سمت راست 
بپیچید. دروازه بعدی را باز کرده و این مکان را برای یافتن گلوله. کلید ولباس ضد گلوله و 
درصورت نیاز اطلاعات جستجو کنید. 

به سوی دیگر شنا کرده و از نردبان بالا بروید. دروازه ای را که درسمت راست شما قرار دارد 
باز کنید ( به سمت غرب) و از پله ها بالا بروید. جرثقیل را فعال کنید ( به وسیله کلید داخل 


جرثقیل و نه کلید خارج آن) و ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. 


2 ۱۶ تس 


صفحه قبل مشحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ yy‏ 


خیلی جالب است . افرادی که دراتاق کنترل هستند آنقدر مشغولند که اصلا" متوجه شما 
راست دری وجود دارد که به سبولت می توانید ازآن بگذرید. بازی را ذخیره کنید . 

به سمت راست پیچیده و از راهرو بگذرید. اولین درسمت چپ شما به یک توالت منت‌بی 
میشود پس چیز با ارزشی را نمی توانید درآنجا بیابید. در دوم ( همان دری که مقابل شما قرار 
گرفته است ) به اتاقی منتبی می شود که در آن ۲ نگیبان قرار دارند. یکی داخل اتاق و دیگری 
مشغول خارج شدن از آن می باشد. آنبا را کشته و از شر اجساد آنبا خلاص شوید ( با استفاده 
از اسپری محو کننده اجساد ). از دردیگر اتاق خارج شده ودر کنار دیوار حرکت کنید. مخفیانه 
به سمت چپ نگاه کنید تا دوربینی را ببینید که صدای آن را قبلا“ شنیدید. 

قبل از ادامه دادن مسیر آن را از کار بیندازید ( سعی کنید از دوربین اسلحه استفاده کنید زی‌را 
فقط ۲ گلوله همراه دارید). 

از راهرو عبور کنید اما مراقب یک بارنی که درسمت راست شما و در یک اتاق و پشت شیشه 
قرا ر گرفته باشید. مطمئن شوید که قبل از رسیدن او به آژیر خطرداخل راهرو (کلید قرمز 
رنگ روی دیوار) کارش را یکسره می کنید (از کمان پولادی خود استفاده کنید). 

اتاقی را که او درآن قرار داشت جستجو کنید اما از دری که در سمت چپ وجود دارد و به یک 
پل بلند منتبی می شود عبور نکنید زیرا شما را به مرحله بعدی خواهد برد. ابتدا بايد خوب این 


نطقه را جستجو کنید. 


= ۱۶۵ Fe 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
از راهی که آمده بودید به راهرو باز گردید و به سمت غرب یا جلو بروید. بقبه اتاقپا را 
جستجو کنید. ممکن است که یک مسلسل بی صدا و تعدادی گلوله و مدارک بیابید. 

این راهرو یک شکل دایره ای دارد پس راهرو را ادامه داده و اتاقبا را بگردید و بعد از پایان 


جستجوی خود از پل عبور کرده و به مرحله بعد بروید. 


aA ۱۶۶ 2 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
بخش فر ماندهی : 

نکته : مراقب رباتبای گشتی باشید. آنبا با اسلحه های لیزری به شما حمله می کنند که موجب 
وارد آمدن صدمات فراوانی به شما خواهد شد و حتی وقتی شما درداخل کانال ها پنہان 
وقتی در را باز می کنید با در دیگری مواجه می شوید. آن را باز نکنید. نگ‌پبان و دانشمندی 
درراهروی سمت چپ هستند و بالای پلکان روبرو یک دوربین امنیتی وجود دارد. وقتی هر 
کدام از آن دو نفر راه خود را گرفتند و رفتند به سرعت به سمت راست دویده و ورودی یک 
کانال بزرگ را در سمت چپ خود و روی دیوار پیدا کنید. آن را باز کنید و داخل کانال شوید. 
تنبا یک راه وجود دارد بنابراین مسیر را دنبال کنید تا به یک انبار برسید و آنجا را جستجو کنید 
و بعد به سمت جایی که از آن وارد راهرو شدید ( مقابل پله ها) باز گردید. این بار به سمت 
راهروی دیگر (سمت چپ) بروید. و وارد کانال بزرگ دیگری شوید. آن را تا انتہا دنبال کنید تا 
به انتبای دیگر راهرو برسید. به سرعت وارد اولین اتاق شوید ( اولین اتاق در سمت راست 
است زیرا اتاق سمت چپ باز نمی شود و برای باز شدن به یک کارت امنیتی نیاز دارید). در 
اتاق (اتاق کنفرانس) یک بارنی وج ود دارد. او را پپبوش کرده و يا بکشید. در آنجاچیزی که 
ارزش جستجو کردن را داشته باشد نخواهید یافت پس خارج شوید و به سمت راست بروید 


( شمال). 


a ۱۷ 2 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
ممکن است نگیبان دیگری را که مشغول گشت زنی می باشد ببینید. پس پشت یک صندلی 
پنبان شوید تا او عبور کند و سپس پشت سر او بروید و قبل از خارج شدن او را بکشید. به 
سمت کانالی که از آن خارج شدید بروید ( مراقب ربات باشید. سعی کنید پشت آن قرار 
بگیرید) و سپس به سمت راست يا شرق و در مسیر راهرو حرکت کنید و داخل اولین پیچ به 
در سمت چپ شما توالت و درسمت راست اتاقی حاوی ۲ بارنی وجود دارد.آنپا را بکشید. 
دوباره. مراقب ربات باشید. این اتاق را جستجو کنید تا یک جعبه میمات پیدا کنید. از دری که 
درانتبای دیگراتاق قرار دارد خارج شوید مراقب یک بارنی و ربات نگیبان باشید. 

همانطور که خارج می شوید یک دوربین درست در سمت راست شما قرار گرفته است. آن را 
با اسلحه خود از کار بیندازید و بازی را ذخیره کنید. 

به سرعت به سمت چپ رفته و از تردبان بالا بروید و بارنی ها را بی سروصدا بکشید (مراقب 
تمام بارنی هایی که پایین پله ها هستند باشید زیرا ممکن است از نردبان بالا بیایند). به آیفونی 
که درسمت راست شما قرار دارد توجه کنید ( و همچنین جعبه میمات که در یک وسیله نقلیه 
کوچک در سمت راست آن قرار دارد). 

از آیفون بعدا" استفاده خواهیم کرد ( می توانید از این فرصت برای تفریح استفاده کنید). 
مراقب ربات نگیبان باشید. هنگامی که راهرو بعدی خالی بود. به سرعت به سمت چپ رفته و 


وارد اتاق کامپیوتر شوید. بارنی و دانشمندی که آنجا هستند را بی سروصدا بکشید. این مکان 


۱۶۸ Fe 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
را جستجو کرده و به سمت دیگراتاق بروید ( مطمئن شوید که یک فرم درخواست خاص را که 
درروی میز کامپیوتر ها قرار دارد برداشته اید ). به دری که درسمت دیگراتاق قرار دارد 
بروید. یک دوربین درست خارج از در و درسمت راست محلی که از آن خارج می شوید وجود 
دارد و همچنین یک ربات نگیبان هم در همان اطراف است. سعی کنید قبل از این که مخفیانه 
از اتاق خارج شوید دوربین را از کار بیندازید. 

وقتی خارج شدید. به سرعت به سمت دری که درسمت چپ قرار دارد و بالای آن تابلوی به 
چشم می خورد که روی آن نوشته شده اتاق ابر کامپیوتر بروید. دانشمندی را که دراین اتاق 
قرار دارد بی سروصدا کشته و از کامپیوتر استفاده کنید. کامپیوتر به شما می گوید که به 
چندین کد نیاز دارید که می توانید آنہ‌ا را از کتابچه راهنما و کاتالوگ محصولات بدست 
آورید. 

وقتی محوطه بیرون کاملا" خالی و امن شد به سمت جایی که آیفون در آن قرارداشت 
باز گردید. از آیفون استفاده کنید تا به شما بگوید که می تواند کارت امنیتی فردی به نام 


کریس و درواقع کارت امنیتی دفتر این فرد را از او بگیرید تا کتابچه را به دست بیاورید. 


ربات ها باشید ) تا دری را در سمت راست خود بیابید ( که باید با استفاده از کارت امنیتی آن 


را باز کنید). 


۱6۹ a 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
از کارت امنیتی استفاده کرده و وارد اتاق شده و شروع به جستجو آنجا کنید. مطمئن شوید که 
کتابچه راهنمای کامپیوتر را برداشته اید و سپس با استفاده از همان نردبان قبلی به طبقه بالا 
بروید. به سوی آیفون باز گشته و وقتی احساس کردید اوضاع آرام است به سمت راست و به 
سوی اتاق ابر کامپیوتر بروید. با کامپبوتر صحبت کنید تا او به شما خواهد بگوید که چیزی که 
شما دارید از تاریخ مصرفش گذشته است. پس به محل آیفون باز گردید. 


با یادداشتی بر روی دیوار مواجه می شوید که به شما می گوید که این فرد برای سیکار 


نردبان پایین بروید و مراقب بارنی ها و ربات های گشتی باشید. وقتی به طبقه پایین رسیدید. 
مستقیم به راه خود ادامه داده و به سمت راست بروید. دوباره به سمت راست رفته و به 
دردستشوی که در سمت چپ است برسید. 

داخل دستشویی شده و او را کشته و کارت امنیتی دسترسی به اتاق تجبیزات ابر ک‌امپیوتر او را 
بردارید. با استفاده از نردبان به طبقه بالا بروید » از محل آیفون گذشته و به سمت راست 
بروید. از کارتی که در اختیار دارید برای باز کردن اولین دری که درسمت راست قرار دارد 
استفاده کنید. کتابچه راهنمای تکمیلی در کشوی یکی از میزها قرار دارد آن را پیدا کرده وخارج 
شوید. به سمت راست رفته و به اتاق ابر کامپیوتر بروید. از کامپیوتر استفاده کنید تا اطلاعاتی 
در مورد آرمسترانگ و محل نگبداری او در اختبارتان قرار گیرد. شما باید او را نجات دهید. 


وقتی محوطه راهرو امن بود از اتاق خارج شوید و از همان نردبان قبلی برای پایین رفتن 


= ۱۵۰ e 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


استفاده کنید. مستقیم به سمت دری که یک دوربین بالای آن است بروید. از پله هاپایین 


بروید تا مرحله بعد آغاز شود. 


a‏ ۱۵۱ کت 


صفحه قبل صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
بخش خدمه زير دریایی : 


از پله ها پایین رفته و یک بارنی را که پا 


ن پله هاست بکشید. به داخل راهرو رفته و از در 
دو لنگه ای که در سمت چپ قرار دارد عبور کنید زیرا این منطقه امن تر است. اتاق سمت 
راست را جستجو کنید و از در وسطی داخل کانال کف اتاق شوید. وقتی دانشمند از جلوی در 
عبور کرد . خارج شوید و به سمت چپ بپیچید. از درعبور کنید و بارنی را بکشید. 

اتاق حاوی وسایلی را که به نظر لوازم ید کی ربات هاست برای یافتن اطلاعات جستجو کنید. با 
استفاده از دری که در سمت چپ قرار دارد به اتاق بغلی و به جایی که دانشمند در آن قرار 
دارد وارد شوید و او را نیز بکشید. بعد از جستجو این اتاق . خارج شده و از در وسطی عبور 
کرده واز نردبان بالا بروید ( همان جایی که از آن پایین آمدید). 

از راهروی حاوی کانال خارج شوید و به سمت چپ بپیچید و از در دولنگه عبور کنید. اتاق 
سمت چپ یک اتاق نشیمن است. تمام بارنی های موجود در این اتاق را بکشيد و این اتاق را 
جستجو کنید. وقتی کارتان به پایان رسید خارج شده و به سمت چپ پیچی_ده و از در دو لنگه 
عبور کنید و قبل از این که در انتبای راهرو به سمت چپ بروید. دوربین امنیتی بالای در را از 
کار بیاندازید و یا صبر کنید که به سمت راست چرخیده و سپس به سرعت داخل اتاق شوید. 
از در سمت چپ عبور کنید و این مکان را برای یافتن اطلاعات جستجو کرده و از نردبان پایین 


بروید. این مکان را نیز جستجو کنید و ضبط صوتی را که روی میز قرار دارد بردارید. 


4 ۱۵۲ o 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
خارج شوید و به سرعت از در بعدی که روبروی شما قرار دارد عبور کنید اما به سرعت نیز 
خود را در سمت چپ و کنار پنجره پنبان کنید تادوربین امنیتی متوجه شما نشود. البته 
اگردراین جا آژیر خطر به صدا درآید خطری شما را تبدید نمی کند زیرا می توانید بارنی هایی 
را که به آنجا سرازیر می شوند کشته و وسایل آنبا را بردارید. 

به هر حال مستقیم به حر کت خود ادامه داده و مخازن اکسیژن را رد کنید و ازدردیگکر خارج 
شوید ( البته طوری حرکت کنید که توسط دوربین و نگیبان داخل راهرو دیده نشوید). 

بازی را ذخبره کنید و از نردبان داخل راهرو بالا بروید تا به اتاق نشیمنی برسید که در آن ۲یا 
۳ بارنی وجود دارد. اگر مایل باشید می توانید آنبا را با سروصدا بکشید اما اول مطمئن شوید 
که از نظر سلامت و میمات در وضعیت مناسبی هستید. 

از اتاق نشیمن خارج شده. به سمت چپ بپیچید و از در دولنگه عبور کنید. درانتبای راهرو این 
بار به سمت راست بپیچید . 

دوربین را نادیده بگیرید زیرا راهی برای محفوظ ماندن از دید او در اختیار ندارید (البته اگر 
قبلا" آن را خراب نکرده باشید). بارنی ها را کشته و مستقیم در طول راهرو جلو بروید 
( درصورت تمایل سه اتاق سمت راست را بگردید) تا نردبانی را ببینید. از آن استفاده کرده و 


e ۱۵۳ ow 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ونار 


آزمایشگاه ها : 


جلو رفته و از کلید کامپیوتری دربرای باز کردن آن استفاده کنید. کیت بطور خودکار از ضبط 
صوتی که پیدا کردید برای باز کردن در استفاده می کند. دو نگیبان درآنجا وجود دارند. آنا 
را کشته و از اولین دری که در سمت راست قرار دارد عبور کنید. در سمت راست خود را باز 
کنید ( به کارت امنیتی احتیاجی ندارید). 

پس از کشتن دانشمند. آنجا را برای یافتن اطلاعات بیشتر جستجو کنید این اطلاعات درمورد 
رابطه بین آمریکا و شوروی می باشد. 

از اتاق خارج شوید و به سمت راست رفته و بر روی بالکن فلزی بروید و از نردبان پایین بیایید. 
دانشمند را کشته و این مکان را نیز برای یافتن اطلاعات بیشتر جستجو کنید. یک بارنی و یک 
ربات بیرون و درراهرو وجود دارند. مراقب آنہا باشید. از اتاق خارج شوید و بارنی و ربات را از 
بین ببرید. از در دو لنگه سمت چپ عبور کنید و با استفاده از کلید کامپیوتری کنار در سمت 


راست در را باز کنید تا به مرحله بعدی بروید. 


۱۵ ow 


(اهنمای بازی های غارس نوین پندر: مامور مغفی ۱ ول 


قسمت سیزدهم : و حشت در اعماق آب 


مکان : پایگاه مخفی زیر آب گروه هارم - دریای اژه 

درحالی که پایگاه سری هارم در زیر آب . بخاطر از کنترل خارج شدن یک مافوق سرباز در 
شرف نابودی است . کیت و آرمسترانگ باید به کمک هم به نحوی ازاین پایگ اه زنده خارج 
البته علاوه بر آنکه نیلز دارند تا راهی برای فرار خود پیدا کنند. باید با افراد گروه هارم که 


قصد دستگیری آنبا را دارند در گیر شوند. 


A 1۵۵ بر‎ 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
بعد از دیدن بخش دیگری از داستان. باید بلافاصله کلید 6 ۴ را فشار دهید تا بازی را ذخیره 
کنید. کاری که حالا باید انجام دهید استفاده از چندین نارنجک برای از بین بردن دلقکا است. 
۳ یا٤‏ دلقک مقابل شما هستند ابتدا آنبا را از پا درآورید. 

متوجه شیر فلکه های آبی . زرد و سبز رنگی که روی لوله ها هستند باشید چون می توانید آن‌ا 
را بچرخانید. آنبا باعث می شوند تا ازدریچه های همرنگ خود بر روی زمین بخارهایی خارج 
شده و اگرآقای آدمکش حرفه ای در داخل آن باشد به هوا پرتاب شود و درنتیجه وقت 
بیشتری برای شلیک به او داشته باشید. به عنوان مثال پشت شیر فلکه آبی بایستید و وقتی 
آدمکش حرفه ای ( آدم کوتوله) از دریچه آبی رنگ خارج شد. شیر را چرخانده و دراین 
صورت از آنجا بخار زیادی خارج شده و او بیشتر بیرون خواهد آمد و می توانید او را هدف 
قرار دهید. 

اگر هنوز از نارنجکہایتان چیزی باقی مانده از آنبا استفاده کنید. باید بارها و بارها این کار را 
انجام دهید تا او را از بین ببرید زیرا راه دیگری برای نجات آرمسترانگ ندارید و باید قبل از به 
پایان رسیدن وقت ( حدود دو دقیقه) اورا نجات دهید پس موفق باشید. 

وقتی کارآدمکش حرفه ای را ساختید صحنه بعدی را ملاحظه کنید و صبر کنید تا از آنجا خارج 
شده و وارد یک راهرو شوید. همانطور که آرمسترانگ به شما می گوید دو راه دارید. یا آنجا 


منتظر بمانید که در این صورت بايد به سمت چپ بروید و یابه سمت راست رفته و راه 


= 1۵۶ Fe 


صفحه قبل صفحه بعد 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 


فراری برای آرمسترانگ پیدا کنید . اگر بخواهید آنجا منتظر بمانید به سمت چپ بروید تا 
مرحله بعدی آغاز شود و مطالب قسمت دریای آبی عمیق را مطالعه کنید و اگر به سمت 
راست رفتید مطالب قسمت در انتظار غرق شدن را مطالعه کنید. به هرحال هردو این مراحل 


به یک جا ختم خواهند شد. 


Fe‏ ۱۵۷ تک 


صفحه قبل مشفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
دریای آبی عمیق : 

حال که قرار است شما منتظر بمانید تا آرمسترانگ کار خود را انجام دهد پس منتظر بمانید تا 
ببینید چه اتفاقی می افتد. 

جعبه کمک های اولیه و همچنین لباس ضد گلوله را از کنار در دو لنگه بردارید. حال آب شروع 
به بالا آمدن می کند. آرمسترانگ در راهروی بعدی آب راهرو را خالی می کند و از شما 
می خواهد تا یک آیفون پیداکنید تا با او در ارتباط باشید. وقتی آب راهروی بعدی خالی شد 
می توانید در دولنگه ای را که درسمت چپ قرار دارد باز کنید. از آن بگذرید. 

ناگبان می بینید که سقف مقابل شما ریزش می کند و راه را مسدود می کند و شما مجب‌ور 
می شوید دری را که درسمت راست قرار دارد جبت ادامه مسیرانتخاب کنید. داخل اتاق 
سمت راست شده و کارت امنیتی را از روی میز بردارید. از نردبان بالا بروید و مراقب رباتی 
که درطبقه بالا قرار دارد باشید. سعی کنید او را توسط گلوله های شک دهنده الکتریکی از بین 
ببرید. با استفاده از کارت امنیتی از دری که در سمت چپ شما قرار دارد عبور کنید. 

درهمین حین آرمسترانگ به شما خواهد گفت که کاری برایش انجام دهید. به سمت کامپیوتر 
حفاظت رفته و آن را خاموش کنید تا سیستم امنیتی از کار بیافتد. از آنجا خارج شوید و از دری 
که درست در مقابل شما قرار دارد عبور کنید که متاسفانه شما را به یک ربات نگبان دیگر 


خواهد رسانید پس به سرعت از شر او خلاص شوید. 


o‏ ۱۵۸ تک 


راهتمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ور 


به سمت چپ پیچیده از درعبور کنید و از نردبان بالا بروید. یک مشکل دراین قسمت وجود 


دارد. 

سقف فروریخته و برق اتصالی کرده است بنابراین از زیر سقف فلزی ریزش کرده و از سمت 
راست ( البته به صورت نشسته) عبور کنید. مسیر روبرو بسته است و دو نفر دراتاق سمت 
چپ می باشند که یکی از آنبا سعی دارد به دیگری که زیر آوار است کمک کند. داخل اتاق 
شده و آنہا را بکشید و از اتاق بعدی خارج شوید. ۲ بارنی در سمت چپ شما قرار دارند آنہا را 


نیز از بین ببرید. 


۳ ۱۵۹ e 


صفحه قبل مفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوين پندار : مامور مخفی ۲ نار 


مستقیم به راه خود ادامه دهید تا وارد یک انبار شوید. وارد کانال پرازآب شده و به سمت 


چپ شنا کرده و از دو در پشت سرهم عبور کنید و وارد اتاق مخازن اکسیژن شوید. 


نت ۵0160 ۶۵ متاصزه0 610111 20 60611760 ۲۵۱۲ 
۳۵ مر intelligence.‏ 


(Available 51۶111 Points: 910) 


( 
۷ 

درآنجا شیری وجود دارد که می توانید آن را باز کنید. این کار باعث می شود تا کمی هوابه 
داخل اتاق وارد شوید و سطح آب پایین بیاید. 
پس بالا رفته و قبل از این که به مسیر ادامه دهید نفس بگیرید. دوباره به داخل آب رفته و به 


سمت در بعدی شنا کنید. 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
دو کپسول بزرگ راه خروج را مسدود کرده اند پس ابتدا قفل زنجیر دور آذ پا را با دستگاه 
برش خود ببرید. وقتی قفل بریده شد آنا افتاده و راه باز می شود. باز هم نفس بگیرید و 
سپس باز گشته و از در عبور کنید. به سمت چپ پیچیده واز نردبان بالا بروید. 

به یک اتاق نشیمن می رسید که یک بارنی در آن قرار دارد. او را از بین ببرید. همچنین یک 
بارنی دیگر نیز در خارج از اتاق وجود دارد او را نیز بکشید. از اتاق خارج شوید و مستقیم به 


سمت راهروی روبرو رفته و از پله ها بالا بروید تا به مرحله بعدی برسید. 


= ۱۶۱ Fe 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
در انتظار عرق سدن : 
حال که تصمیم گرفته اید تا شما جان آرمسترانگ را نجات دهید پس بہتر است هرچه 


سریعتر کار خود را شروع کنید. 


سمت درانتبای راهرو بروید. از در گذشته و آیفون را رد کنید تا بعد از در بعدی متوجه تابلوی 
دسترسی به پمپ مکش آب درسمت چپ شوید. از نردبان کنار تابلو به داخل آب رفته و به 
سمت چپ و به پشت ستون استوانه ای بزر گ شنا کنید تا شیر فلکه ای را ببینید. این شیر فلکه 
مربوط به پمپ مکش آب می باشد بنابر این آن را بچرخاند و سریعا" برای نفس گیری بر گشته 
و به بالای سطح آب بروید. درهمین هنگام آرمسترانگ به شما خبر خواهد داد که پمپ مکش 
آب شروع به کار کرده است. حالا باید از آنجا خارج شوید. 

پس از نفس گیری, دوباره به داخل آب برگشته و با سرعت هر چه تمامتر در جہت مخالف 
شیر فلکه (سمت راست ) شروع به شنا کردن کنید چون آب همه جا را فرا گرفته و دیگر 
فرصتی برای نفس گیری مجدد نخواهید داشت. از لابلای لول ها و صفحات فلزی شنا کرده و 
به سمت نردبان شکسته و سوراخ بالای آن بروید. سرخود را از آب بیرون آورده تا ادامه 
نردبان را در بالا ببینید. با کلید 266 5 پریده و دنباله نردبان را بگیرد تا بتوانید ازآنجا خارج 


شوید. 


“ ۱۶۲ ow 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
به طرف تنبا درخروجی اتاق طبقه بالا رفته و از آن عبور کنید. درراهروی بعدی با یک بارنی 
برخورد خواهید کرد پس هر چه سریعتر از شراو خلاص شوید. دوربین امنیتی انتیای راهرو 
اتصالی کرده است و جریان برق راه را مسدود کرده و البته تنہا راه خروج از همان محل 
می باشد . 

درسمت چپ شما ( هنگامی که وارد راهرو شدید) یک آیفون وجود دارد. ازآن برای ارتباط با 
آرمسترانگ استفاده کنید. پس از قطع شدن صحبت آرمسترنگ اتصالی برق به طور 
معجزه آسای از بین می رود و البته به طور معجزه آسای چہار بارنی ازدردوم سمت راست 
خارج می شوند. آنہا را نیز از بین ببرید. 

ازدرانتبای راهرو گذشته و از نردبان بالا بروید. وارد اتاق بعدی يا اتاق تعمیر ربات ها شوید. 
دراین اتاق دو در وجود دارد یکی روبروی شما و دیگری در سمت چپ. مسیر پشت در روب رو 
توسط شعله های آتش مسدود شده است و مسیر بعد از در سمت چپ نیز توسط آوار 
مسدود است. بنابر این کشوی دو میز کنار درسمت چپ را برای یافتن یک پیچ گوشتی جستجو 
از پیچ گوشتی استفاده کرده و درب محل دسترسی به شیر اطفاء حریق در بالای میز را باز 
کنید. از آن استفاده کرده تا با این کارآتش جلوی در توسط سیستم خود کار اطفاء حریق 


خاموش شود. 


4 ۶۳ ow 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9ی 


به سمت در حرکت کرده و از آن عبور کنید. به سمت چپ پیچیده و از دربعد وارد راهرو 
شوید. به سمت درسمت چپ خود رفته و از آن عبور کنید. از نردبان بالا بروید و از در بعدی 
داخل راهرو شده و به سمت چپ بروید. یک بارنی درپشت در دو لنگه منتظر شماست پس 
امانش ندهید. از دردولنگه بگذرید و مراقب اتاق و در سمت چپ خود باشید چون یکی بارنی 
دیگر نیز آنجا وجود دارد. او را نیز ازبین ببرید و سپس از طریق پله های راهروی سمت راست 


خود بالا رفته تا وارد مرحله بعدی شوید. 


A ۶۶ 2 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
انفجار : 


کمی جلو بروید و از درعبور کرده و نگاهی به سمت چپ بیاندازید. ۲ بارنی و یک ربات را 
خواهید دید. از شر آنبا خلاص شوید و از دری که درسمت چپ شما قرار دارد عبور کرده و 
وارد اتاق نشیمن شوید و ازدردیگر آن خارج شوید . 

به سمت چپ رفته و وارد راهرو شوید و سپس ازطریق در سمت راست وارد اتاق بعدی 
شوید و از در دیگر اتاق خارج شوید. داخل راهروی روبرو شده و از طریق در سمت چپ وارد 
اتاق کنفرانس شوید و سپس از در دیگر اتاق خارج شوید. 

به سمت راست خود نگاه کنید تا محل شیر گاز را ببینی‌د. برای خاموش کردن آتش آن را 
ببندید. به سمت شمال ( ابتدای راهرو) باز گردید و از کانال سمت چپ پایین بروید. مسیر 
کانال را تا رسیدن به خروجی بعدی طی کنید و سپس از نردبان بالا رفته و دریچه فلزی را باز 
در سمت چپ خود یک بارنی را خواهید دید که سعی می کند با چکش در را بکشند او را خلاص 
کرده و جلو بروید تا به یک دریچه فلزی دیگری در سمت چپ خود برسید. داخل کانال شده و 
به سمت چپ بپیچید. از سمت چپ شعله آتش و از زیر شبکه فلزی شکسته عبور کرده و به 
چپ بپیچید و از نردبان بالا رفته و داخل یک انبار شوید سپس از انبار خارج شده و وارد اتاق 
بعدی شوید ( بعد از شعله های آتش ). قسمتی از دیوار فرو ریخته است از آوار بالا رفته به 


کمک نردبان از سوراخ ایجاد شده در سقف عبور کنید تا به طبقه بالا برسید. 


< ۱۶۵ Fw 


صفحه قبل صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر 
به اتاقی بزرگ خواهید رسید که تمام کامپیوتر ها درآن قرار دارند. درآنجا رباتی نیز وجود 
دارد. قبل از هر کاری ربات را از بین ببرید. به سمت دیگر بروید و تادرآنجایک بارنی را 
ببینید که سعی می کند یک کامپیوتر را تعمیر کند. او را نیز از بین ببرید. از در سمت راست 
خود خارج شوید. 

یک بارنی دیگر را خواهید دید که مشغول چکش زدن به مجسمه کوچک رئیس است. او را 


کشته وانگشت دست مجسمه را پایین بیاورید تا یک راه مخفی باز شود. 


You received 20 akill points for 60116001۳ سس‎ 
intelligence. 


(Available Skill هرا لو‎ 

3 
1 


۱۶2 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
آرمسترانگ به صورت معجزه آسایی پدیدار می شود. از درمخفی عبور کنید تا مرحله بعد 


شروع شود. صحنه بعدی را مشاهده کنید. 


e‏ ۱۶۷ کت 


صفحه قبل مشفحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ر9 
قسمت جهاردهم : پایان بازی 

مکان : مخفیگاه رئيس 

بعد از دستگیری شدن توسط گروه هارم. کیت خود را در موقعیت مخاطره آمیزی که فاصله 
چندانی با مرگ ندارد. می یابد. او باید با زیر کی خود از موقعیت های مناسب استفاده کرده و 
راه فراری بيابد. 


درهمین حین وضعیت در دریایی مرمره هر لحظه بحرانی تر می شود. اگر او قصد رهایی از 


این وضعیت و فرار از آنجا را دارد باید هرچه سریعتر این کار را به انجام برساند. 


= ۱۶۸ Fe 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 
قصابخانه انسان ها : 

ببینبد چه اتفاقی می افتد البته نگران نباشید چون دستگاه خراب خواهد شد و شما فرار خواهید 
کرد. 

حالا فرصت خوبی است که بازی را ذخیره کنید. حدودا" ٤‏ بارنی درآنجا وجود دارند. از دستگاه 
خارج شده و اسلحه یک بارنی را که مرده است بردارید و بقیه را بکشید. به دنبال یک کیف 
درآن محوطه گشته و آن را بردارید. وارد تونلی شوید که یک لوله از کف آن می گذرد و 
بارنی های سر راهتان را بکشید ( حتی آن انسان های جعبه ای شکل که به طرف شما 
می آیند و ممکن است شما را له کنند). 

سالن بزرگ را جستجو کنید و مسیر لوله های روی زمین را دنبال کنبد تا به چند بشکه قرمز 
در سمت چپ خود برسید. به سمت چپ بپیچید (پشت بشکه ها) و به انتهبای تونل بروید تا 
به اتاق رئیس برسید. در آنجا یک اسلحه کمری و یک نامه از طرف مادررئیس خواهید یافت. 

بشکه قرمز بعدی به راست بپیچید تا به جایی برسید که شبیه اتاق یک فرد ژاپنی (اتاق ایساکو) 
می باشد. 

یک شمشیر سامورایی از روی دیوار سمت چپ بردارید و آنجا را جستجو کنید. دوباره به 
مسیر اصلی برگردید و مسیر لوله روی زمین را دنبال کنید تا به اتاق بزرگی برسید که به نظر 
اتاق آموزش تیر اندازی است. 


۱۶۹ a 


صفحه قبل صفحه بعد 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


بارنی ها و موجودات دیگری را که آنجا هستند بکشید. دراین سالن چیزهای زیادی را خواهید 
یافت. همه آنہا را بردارید و باز هم مسیر لوله ها را دنبال کنید و در راه تا می توانید 
دشمنانتان را کشته و اماکن موجود را جستجو کنید. 

دراین زمان از بلند گوها پیامی را خواهید شنید. به راه خود ادامه دهید تا به یک فضای باز که 
درآن یک دریاچه از مواد مذاب قرار دارد برسید. بسته حاوی مواد منفجره را از سمت راست 
خود بردارید . از راه باریک سمت راست به حر کت خود ادامه دهید و وارد تونلی که درسمت 
راست قرار دارد شوید. 

آنجا محل کامپیوتراصلی سازمان هارم است. بارنی ها را بکشید و کیف حاوی اطلاعات را 
بردارید. پشت ستونی که در وسط قرار گرفته بروید و درآن را باز کرده و یک بمب درآنجا 
کار بگذارید و بلافاصله دور شوید. انفجار بمب باعث می شود که آژیر خطر به صدا درآید 
پس قبل از این که بمب منفجر شود از آنجا خارج شوید. با روشن شدن آژیر خطر بارنی های 
زیادی به سمت شما می آیند. همگی را از بین ببرید. 

پس از خروج از تونل به سمت چپ رفته و دریاچه مواد مذاب را دور بزنید و از روی پل عب‌ور 
کنید تا به یک تونل دیگر برسید. درانتبای تونل به محل ژنراتور برق می رسید که آن را نیز 
بايد منفجر کنید. بارنی ها را بکشید و مراقب ربات ها باشید چون درحال حاضر هیچ گلوله 


شک دهنده الکتریکی برای از بین بردن آنبا ندارید. 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
وقتی به سمت دیگر پل رسیدید پشت ژنراتور پنہان شوید. با احتیاط به دنبال جعبه مہمات 
حاوی گلوله های شک دهنده الکتریکی ( برای از بین بردن ربات) و یک موشک انداز که دریک 
بسته کادوئی می باشد بگردید. اگر گلوله ها را پیدا کردید ربات را نابود کنید. 

محل قرار دادن بمب دربین دو ژنراتور قرار دارد. یک بمب درآنجا کار گذاشته و پنبان شوید 
و صبر کنید تا منفجر شود. بارنی های زیادی به آنجا خواهند آمد پس آنہا را بکشید. حال با 
خیال راحت به جستجو درآنجا بپردازید. 

از آنجا خارج شده و به جایی که از آن آمدید باز گردید (جهتی که بر روی قطب نمای شما با 
علامت × مشخص شده است) و يا مسیر لوله های روی زمین را دنبال کنید. به راه خود ادامه 
داده و توقف نکنید تا بیش از حد به خود صدمه نزنید. سعی کنید از نارنجک های خود به خوبی 
استفاده کنید زیرا دراین جا جعبه کمکبای اولیه و میمات زیادی پیدا نخواهید کرد. اگر جهتی که 
بر روی قطب نمای شما با × نشان داده شده را دنبال کنید به یک دردولنگه می رسید و به 


مرحله بعدی خواهید رفت. 


= 1۷۱ Fe 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
انتقام شیرین : 

با احتیاط جلو بروید. دو نگیبان در سمت چپ شما قرار دارند. شما باید آنبا را از سر راه خود 
بردارید. 

ان مکان را جستجو کرده و جلیقه ضد گلوله را بردارید زیرا بايد با ولک وف روبرو شوید. به 
دردولنگه سمت راست توجه کنید چون ولکوف بعدا" از آنجا وارد خواهد شد. 

مستقیم به سمت پله ها رفته و میمات مورد نیاز خود را بردارید. وقتی به قسمت میانی پل ها 
رسیدید ( جایی که یک صفحه کلید کامپیوتری دارد) ولکوف شروع به صحبت با شما می کند. 
به سرعت به سمت در دو لنگه بروید و وقتی او از آن خارج شد. بی امان به سوی او تیراندازی 
کنید. او به سمت شما موشک شلیک خواهد کرد ( البته بسیار بی دقت چون با وضعی که او 
دارد بیتر از این نمی تواند نشانه گیری کند). 

همواره سعی کنید سر او را هدف قرار دهید تا سریعتر نابود شود. وقتی کار او را ساختید »او 
مستقیما" به سمت دریاچه مواد مذاب حرکت کرده و به داخل آن می افتد و پل( بخشی که 


تا مرحله بعدی آغاز شود. 


4 ۱۷۲ o 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9‏ 


تسویه حساب با ایساکو : 


محلی را که به آن وارد شدید خوب بگردید و بازی را ذخیره کرده و از تنها درآنجا خارج 
شوید. هنگامی که از آن مکان خارج شدید دوباره با ایساکو روبرو خواهید شد. 

در تمام گوشه و کنار این قسمت هدایای با ارزشی وجود دارد و همچنین تعدادی جلیقه و جعبه 
کمک های اولیه , پس سعی کنید درحین مبارزه با نینجاها و ایساکو در اطراف به جستجو 
بپردازید. وقتی او را نیز از پاد درآوردید . صحنه بعدی را ملاحظه کرده و به مرحله بعدی 


بروید. 


۹ ۱۷۳ e 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ ونار 


قسمت بانز دهم : حمله از پیش بر نامه ریزی شده 


مکان : جزیره کیوس - دریای مرمره 
دنیا در شرف یک جنگ هسته ای خانمان برانداز است . باز هم سرنوشت انسانپا به خاطر 
حاکمیت بر یک جزیزه کوچک توسط ابرقدرتا به خطر افتاده است. 


مافوق سربازان گروه هارم توسط یک زیردریایی سری غیر قابل شناسایی از سد نیروهای ناتو 


می کگذرند. 
نیروهای آمریکایی نمی توانند نیروهای خود را برای مقابله با این حمله به جزیره گسیل دارند 


چون دراین صورت اعلان جنگی بر علیه اتحاد جماهیرشوروی خواهد بود و البته از طرف دیگر 
روسیا ادعا می کنند که قادر نیستند تا در مقابل این حمله ایستاد گی کنند. 
هردو ابرقدرت در یک بن بست کامل قرار گرفته اند و تنہا پیروز این میدان گروه هارم 


خواهد بود. 


e ۱۷۶ 2 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ و9 
سرنوشت جزیره کیوس : 


نکته : برای کشتن مافوق سربازان باید در مقابل آنہا از موشک انداز و يا مسلسل سنگین خود 
استفاده کنید (یا هر اسلحه قوبی که دارید) و سپس آنبا را با گلوله های حاوی سرم ضد 
مافوق سرباز از بین ببرید. 

همین طور که با احتیاط جلو می روید به سربازانی برخورد خواهید کرد. آنبا را از پا درآورید 
وآن مکان را جستجو کنید. در این محل سه بسته حاوی میمات و اسلحه و یک جعبه مپمات و 
همچنین یک لباس ضد گلوله و یک جعبه کمکهای اولیه وجود دارد. مطمئن شوید که اسلحه 
دوربین دار و موشک انداز و نارنجک ها را برداشته اید. 

به سمت شمال بروید تا با ۲ بارنی دیگر مواجه شوید. سانتا به شما خواهد گفت که بايد بسته 
حاوی سرم های ضد مافوق سرباز را پیدا کنید. پس درجستجوی آن باشید. 

درمسیر کنار ساحل به حرکت خود ادامه دهید و هر بارنی را که سر راه خود دیدید بکشید. 
مراقب باشید چون به زودی با تعدادی بارنی و سه مافوق سرباز برخورد خواهید کرد. دربالای 
تپه مشرف به مافوق سرباز ها مقداری میمات پیدا خواهید کرد ( ولی سرم ها را در آنجا پی‌دا 
نمی کنید). بازی را ذخیره کنید. 

به شما توصیه می کنیم که از بالای تپه بارنی ها را با اسلحه دوربین دار خود هدف قرار دهید. 
۲ مافوق سرباز از تپه بالا می آیند. در ابتدا به نظر می رسد که به سمت شما می آیند اما قبل 


از رسیدن به شما می ایستند و دور می زنند. وقتی این کاررا انجام دادند . اجازه دهید تا از کنار 


۱۷۵ تب 


صفحه قیل مشحه بعد 


(اهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9و 
جعبه ارسالی که با چتر نجات برایتان ارسال شده است و درسمت راست شما قرار دارد 
بگذرند سپس به سرعت به سمت جعبه رفته و سرما و مواد منفجره و بقیه وسایل را 
بردارید. 

حالا می توانید مستقیم به راه خود ادامه دهید و مافوق سربازان را قبل از این که گلوله های 
حاوی سرم را به آنہا شلیک کنید به رگبار گلوله ببندید تا از آنہا دود بلند شود و سپس سرما 
را به آنبا شلیک کنید. 

همانطور که قبلا“ نیز ذ کر شد دراین جا سه مافوق سرباز وجود دارند که باید آنہا را از بین 
ببرید. وقتی هر سه آنبا را ازسر راهتان برداشتید آن مکان را جستجو کنید. شما بايد صخره ای 
را که درآن نزدیکی است توسط بمب منفجر کنید. جلو رفته و صخره را منفجر کنید تا بر روی 
زیردریایی گروه هارم بیافتد. 

مسیر را ادامه دهید تا به یک پل برسید از پل عبور کنید و مستقیم به سمت جلو بروید ( از 
سر بالایی سمت چپ بالا نروید). درآنجا می توانید یک جلیقه ضد گلوله و میمات پیدا کنید. 
درانتبای مسیر به سمت چپ بپیچید و سعی کنید دو بارنی را که در آنجا وجود دارند با اسلحه 
دوربین دار خود از پا درآورید. در آنجا ۲ مافوق سرباز دیگر نیز وجود دارند پس سعی کنید 


آنبا را نیز بکشید . همچنین در راه با بارنی های بیشتری مواجه خواهید شد پس آماده باشید. 


= ۱۷۶ Fe 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ y9)‏ 
بازی را ذخیره کنید. به سمت بالای تپه رفته و به سمت راست پیچیده واز پله ها بالا بروید . به 
شما توصیه می کنیم که دراین جا بیشتر از اسلحه دوربین دار خود استفاده کنید و بارنی ها را از 
فاصله دور بکشید. 

به سمت جلو به حر کت خود ادامه دهید تا تعداد بیشتری بارنی و سه مافوق سرباز دیگر را 
ببینید. در ابتدا هر چه می توانید تعداد بیشتری بارنی را بکشید تا در آخر فقط و فقط با مافوق 
سربازها تنبا بمانید. 

آن اطراف را برای یافتن لباس ضد گلوله و جعبه کمک های اولیه به دقت بگردید . یک بسته 
دیگر ازسرم ها و مہمات نیز توسط چتر نجات برای شما ارسال خواهد شد پس آنہا را نیز 
بردارید. وقتی کارتان به پایان رسید . از میان خرابه ها به سمت شمال بروید و بارنی ها را 
از مسیر جاده به حر کت خود ادامه دهید تا تعداد بیشتری بارنی را در دور دست ببینید. با 
اسلحه دوربین دار آنبا را بکشید (کار جالبی است). به سمت بوته های انتبای مسیر رفته و 
سپس به سوی قلعه بروید. 

صحنه بعدی را مشاهده کنید و قبل ازکشتن آخرین مافوق سرباز بازی را ذخیره کنید. 

برای کشتن این مافوق سرباز که بسیار قوی هم می باشد بین خرابه های آنجا پنبان شده و به 
او تیراندازی کنید. آنقدر به او شلیک کنید تا از او دود بلند شده و سپس یک سرم به سمت او 


پرتاب شلیک کنید. یک بسته دیگر میمات و سرم درآن نزدیکی برای شما ارسال خواهد شد و 


= ۱۷۷ Fe 


راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 9 
شما به این وسایل احتیاج دارید پس آنبا را بردارید. راه دیگری وجود ندارد پس این کارها را 
به دقت انجام دهید تا موفق شوید. 

وقتی آخرین مافوق سرباز کشته شد. او با اسلحه لیزری خود به شما شلیک خواهد کرد تا 
آخرین تلاش خود را نیز کرده باشد و شما بیبوش می شوید. 

حال |آخرین صحنه های بازی را خواهید دید. ازآنبا لذت ببرید. درضمن بايد تذکر دهم که 
اگر صبر و حوصله دارید تا پایان تیتراژ بازی صبر کنید تا ادامه داستان را هم ببینید مطمئنا" 
ارزش صبر کردن را دارد (دوصحنه دیگراز داستان درحین و انتبای تیتراژ بازی نمایش داده 


خواهد شد). 


۱۷۸ ow 

راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی ۲ 
کدهای تقلب 


به خاطر داشته باشید که استفاده از کدهای تقلب باعث عدم توازن و تعادل در بازی شده 
و سبب می شود تا این بازی به آسانی بسیار زیاد. تمام و تکمیل شود. برای استفاده از 
کدهای تقلب . در طی بازی کافی است کلید را زده و سپس کدهای زیر را تایپ کنید و 
کلید 1/1 ۲,۷ را بزنید تا آنبا فعال شوند. 


توجه کنید که باید تمامی کد ها را با حروف کوچک وارد کنید. شکست ناپذیر کردن کیت god‏ 
به دست آوردن تمامی اسلحه ها و ابزار ها kfa‏ 
تمام کردن ماموریت کنونی maphole‏ 
کیت را نامریی می کند poltergeist‏ 
احیای سلامت کامل کیت health‏ 
دریافت جلیقه ضد گلوله armor‏ 
به دست آوردن دوربین اسلحه ها و صدا خفه کن mods‏ 
به دست آوردن تمامی اسلحه ها guns‏ 
به دست آوردن تمامی گلوله ها ammo‏ 

aA ۱۷۹