Skip to main content

Full text of "Laser Lords - Philips CD-i - Netherlands"

See other formats


PHILIPS COMPACT DISC INTERACTIVE 
Het heelal is in gevaar! En ik, Starlord Zendo, doe een 
beroep op jou om te redden wat er te redden valt. 
Achter het heelal, dat wij de Void noemen, ligt de 
interzone. Hier wonen wij, de Starlords. Wij zijn oer- 
wezens die volgens de kosmische wetten niet in het 
heelal mogen komen. Maar de kwaadaardige en 
machtige Starlord Sarpedon trekt zich daar niets van 
aan. Gedreven door hebzucht en machtswellust heeft 
hij de wetten van het universum overtreden en is bin- 
nengedrongen in het heelal. 


Diep binnenin de planeet Ravanna heeft Sarpedon een 
monsterlijke machine ontwikkeld: de Voidal Implosion 
Condensation Engine (ook VICE genoemd). Deze 
machine heeft de kracht om de volledige Void te 
verkleinen en in één enkele kristal te vangen , de 
Condensation Crystal. 


De raad van Starlords heeft mij de opdracht gegeven 
Sarpedon te achtervolgen en het heelal te redden, 
maar de kosmische wetten maken het mijn onmo- 
gelijk het heelal te betreden. Daarom ben ik op zoek 
naar een held(in) die het aandurft om de strijd op te 
nemen tegen Sarpedon. En ik heb jou gekozen! Jij 


kunt het heelal redden en voorkomen dat het verkleind 
wordt. maar je moet wel de Condensation Crystal 
veroveren om te voorkomen dat Sarpedon zijn 
boosaardige plannen uitvoert. De Crystal was ooit in 
het bezit van een vroegere Starman, maar die is hem 
ergens in de Void kwijtgeraakt. 


Het is nu tijd om op reis te gaan naar de zeven 
werelden in de Omegan Cluster: Luxor, Argos, 
Fornax, Tekton, Woo, Hive en Ravanna. Om deze 
reis te overleven en je einddoel te bereiken zul je voor- 
werpen moeten uitwisselen, gereedschap zien te krij- 
gen, vaardigheden en kennis moeten opdoen. Er is 
geen enkele wereld waar je alles kunt vinden wat je 
nodig hebt. Ook kun je meestal niet alles wat een pla- 
neet te bieden heeft in één keer krijgen. Je zult de 
hele Void een paar keer moeten doorkruisen vóór je 
klaar bent om je op Ravanna in Sarpedons hol te 
wagen. 


De vier Stars of Virtue, Humility (Nederigheid), 
Compassion (Medelijden), Prowess (Moed) en 
Knowledge (Kennis), zijn erg belangrijk. Je zult deze 
sterren met hun mystieke krachten hard nodig 


hebben om de uitdagingen van de Void aan te kunnen. 
Spijtig genoeg weet niemand waar ze zijn en je zult 
goed moeten zoeken om ze te vinden. 


Ook de magische Golden Fleece kan je voordeel ople- 
veren. Het heeft de mysterieuze kracht om mensen te 
beïnvloeden en kan alleen gemaakt worden door een 
spinner, die zo oud en wijs is als het heelal zelf. 


Tenslotte kun je in geldnood raken. Maar je zult ont- 
dekken dat je bepaalde dingen kunt verkopen of op 
andere manieren taras (dit is het woord voor geld in 
het Omega Cluster) kunt verdienen. 


Hieronder volgen korte beschrijvingen van alle pla- 
neten die je aandoet op je tocht door de Void. Enkele 
planeten stellen zich vijandig op terwijl er op andere 
weer een vredige sfeer heerst. 

Pas goed op jezelf! Velen vóór jou hebben het reeds 
geprobeerd, maar niemand is er ooit in geslaagd om 
deze moeilijke opdracht tot een goed einde te bren- 
gen. 

ledereen in de Void rekent op jou, dappere krijger. 
Het enige wat ons rest is je veel geluk te wensen. 


LUXOR 


De eerste planeet op je reis is Luxor. Bijna een eeuw 
geleden heette de planeet nog Gamea. Er heerste 
vrede. De inwoners leefden van de graanteelt en 
vereerden hun godin Sysis. Haar lied, de Sooth Song, 
gaf hen kracht en gemoedsrust. Op een dag werd 
Gamea door het expeditieleger van de planeet Argos 
aangevallen en veroverd. De bewoners werden gevan- 
gen genomen en de planeet kreeg een nieuwe naam, 
Luxor. De Argosianen vervingen de godin Sysis door 
de kwaadaardige god Koptos. De Koptoanen vorm- 
den de nieuwe godsdienstige kaste en zij dwongen de 
Gameanen om Koptos te vereren. Ze bouwden een 
tempel waar mensen worden gefolterd en die dienst 
doet als opslagplaats voor goud en wapens. 

Sinds die tijd worden de Gameanen wreed onderdrukt 
door de Koptoanen en is alleen het geloof in Koptos 
toegestaan. 


De inwoners van Luxor werken nu op het veld om 
graan te produceren voor export naar Argos. Vele 
jonge Luxorianen zijn ontvoerd en op Argos als slaaf 
verkocht. Vele families zijn uit elkaar gedreven en 


leven verspreid ergens op de planeet of in de Void. 
Sommige gezinnen geven een beloning als ze hun fa- 
milieleden terug kunnen vinden. Deze beloningen kun- 
nen belangrijk zijn voor het welslagen van je tocht. 


De Luxorianen hebben nog niet alle hoop opgegeven. 
Een verboden verzetsgroep onder de naam United 
Struggle for universal Revolutionary Peace (USURP) 
heeft zich op Luxor gevestigd. Overal in de Void 
bevechten zij de Argoslanen. Bovendien heeft Luxor 
ook nog één van de prachtigste tuinen in de Void. 
Ondanks de bloedige gevechten is deze intact 
gebleven. In deze paradijselijke tuin kun je zien hoe 
mooi het vroeger op Gamea was. De ingang van de 
tuin ligt ergens bij de tempel, maar hij is moeilijk te 
vinden. Je hebt een speciale sleutel nodig om in de 
tuin te komen. 


Wie kun je op Luxor ontmoeten? 

Buiten de ommuurde stad Amentet vind je de oude 
Baakha. Zij herinnert zich nog goed hoe het vroeger 
op Gamea was en zij kan je zeer waardevolle infor- 
matie geven. Ze zal je misschien ook aan Sahti 
voorstellen. Sahti is één van de belangrijkste 

Gameanen. Als ze bereid is met je te praten, kan ze 
je een flink eind op weg helpen! En verder is er ook 
Petra nog. Zij is verloofd met Seb en wil je graag 
helpen op voorwaarde dat jij je in haar aanwezigheid 
als een echte ridder gedraagt (maar dan moet je wel 
eerst de tuin vinden.…). 


De vader van Nebka was een Starman, net als jij. 
Haar moeder is ernstig ziek. Als je dit knappe meisje 
kunt helpen, zal ze je iets geven wat haar vader op zijn 
tocht gevonden heeft. Je zult misschien ook kennis- 
maken met Haas. Hij verdient al 20 jaar zijn kost als 
handelaar en hij is echt betrouwbaar. Nog nooit heeft 
iemand het betreurd dat hij met deze man zaken 
heeft gedaan! 


De inwoners van Luxor bidden nog steeds dat Seb 
weer tot leven komt. Seb is een mens met onsterfe- 
lijk bloed die al 500 jaar slaapt. Als hij wakker wordt, 
zal hij Luxor van de Argosianen bevrijden. Volgens mij 
ben jij degene die Seb wakker zal maken om hem zijn 
gestolen eigendommen terug te geven. Het is een 
zeer wijze man, dus luister goed naar hem! 


De meeste vrouwen van Luxor zijn lief en betrouw- 
baar. Dit gaat echter niet op voor alle mannen. De 
meeste bewakers in de stad bijvoorbeeld zijn cor- 
rupte, vieze dronkaards, die regelmatig hun post ver- 
laten voor een borrel. Menkh, die een belangrijke 
ingang moet bewaken, maakt zich hier geregeld 
schuldig aan. En Hathor is al niet veel beter. Vroeger 
bewaakte hij de tempel, maar hij werd ontslagen 
omdat hij te veel dronk en dan zeer spraakzaam werd. 


ARGOS 


Ook op Argos heerste er vroeger vrede. Hun 
Starforce ging overal in de Void andere volken helpen. 
Nu is Argos echter het centrum van het oor- 
logszuchtige, tirannieke Argosian Empire. Alle macht 
in dit rijk is in handen van de STATQUO (de Social 
Truth Adjustment Team and Quintessential Upholders 
of Order), een kleine groep machtswellustelingen die 
elk verzet tegen Argos en de gevestigde orde bloedig 
afstraft. 


Corinth Carbide is een bedrijf van het Empire dat 
gevestigd is op Argos. Dit bedrijf is verantwoordelijk 
voor alle handelsbetrekkingen van Argos met de 
andere planeten. De Starforce is nu een politie-appa- 
raat geworden dat opstandige planeten met laser- 
wapens dwingt te gehoorzamen aan de wetten van 
Argos. Waarschijnlijk zul je veel horen over de 
Commercial Code, het motto van het nieuwe rijk. Het 
is zeer nuttig deze code ook te leren. 


Wees voorzichtig, want er komt een opstand. De 
USURP is op Argos geïnfiltreerd en er zijn geruchten 
over een mogelijke samenzwering tegen het huidige 
bewind. Let op je woorden - als je je sympathie voor 
USURP tegen de verkeerde personen laat merken, 
kan dit wel eens zeer ongelukkige gevolgen hebben! 


Wie kun je op Argos ontmoeten? 

De jonge ambitieuze Starforce Commander, 
Lexandaller, heeft samen met zijn aanhangers het 
oude bewind omver geworpen en het Argosian Empire 
opgericht. Hij is verschrikkelijk arrogant en beschouwt 
zichzelf als de belangrijkste persoon op Argos. 
Vroeger bestuurde Queen Leneh de planeet. Zij ging 


10 


echter niet op de avances van Lexandaller in en hij 
heeft haar daarom de troon ontnomen. Verder dwong 
hij haar een gif in te nemen. Hierdoor veranderde zij 
in het afschuwelijke beest Gongor. 

De STATQUO wordt geleid door de wrede Sodipud, 
een smeerlap van het ergste soort. Hij heeft tot nu 
toe kosten noch moeite gespaard om USURP op te 
sporen. Voor nuttige informatie over de mogelijke 
opstand zal hij je misschien goed betalen. 


Ik raad je aan je in het Gymnasium van Argos in vecht- 


technieken te bekwamen. Daar kun je ook de ‘echte 
waarheid’ leren kennen van Acteon, de bewaker van 
het gymnasium. Tijdens zijn opleiding als kadet kreeg 
hij de bijnaam ‘Just One More Tara’. Aan de andere 
kant van de stad ligt de Academy, waar men alle 
eeuwenoude kennis bewaart. Lonso is er directeur. 
Je kunt er de geleerde Cynicus ontmoeten die een 
hekel heeft aan alle Starmannen omdat hij ze nogal 
dom vindt. Verder kun je er ook Scardansa tegen het 
lijf lopen, die zeer onder de indruk zal zijn als je je als 
een echte heer gedraagt. Onthoud de naam van het 
honingzoete weefsel. 

Je zult waarschijnlijk ook Tanta, de weggelopen 


11 


dochter van Neclo, ontmoeten. Ik ben een tegen- 
stander van crimineel gedrag, maar ik weet wel dat 
Tanta je wel eens zeer nuttige informatie zou kunnen 
verstrekken, als je haar op de juiste manier benadert. 
Wees op je hoede: ze spreekt een vreemd dialect dat 
moeilijk te verstaan is. Thesia is zeer deskundig op 
het gebied van medicijnen. Bezoek haar als je een 
betrouwbare kruidenexpert nodig hebt. 


Door de agressieve kolonisatietaktiek van Argos zul je 
er vele wezens ontmoeten die van een ander planeet 
komen. Zij verblijven meestal onder dwang op Argos. 
Zo is Odonato gestrand in de westelijk Agora en is 
ook Ahriman, afkomstig van Joppa en zeer goed 
opgeleid, niet gelukkig met de situatie waarin hij ver- 
keert. Rycus is een verdwaalde ziel en afkomstig van 
de planeet Woo. Hij is zo intelligent dat hij altijd ant- 
woorden weggeeft, zelfs als hij niet geïnteresseerd is. 


FORNAX 


Nog niet zo lang geleden werd de planeet Omega 
bewoond door de Creegs. Zij leefden daar volgens de 


12 


waarden en normen van de Odes van Omega. De 
Creegs hebben heel lang strijd gevoerd met de 
Hiveanen. Toen hun tegenstanders te sterk dreigden 
te worden, bouwden de Creegs een enorm 
ruimteschip. Zij noemden het schip de Seminum 
Omegan en het is waarschijnlijk het grootste 
ruimteschip in de Void. Met dit schip wisten de 
Creegs hun thuisplaneet te ontvluchten. Zij vlogen 
diep het Omega cluster in op zoek naar een nieuwe 
planeet om zich te vestigen. Maar door gebrek aan 
brandstof moest de Seminum Omegan een tussen- 
landing maken bij de planeet Fornax, een natuurlijke 
bron voor de krachtigste brandstof in de Void: flee- 
ton. 


De Seminum Omegan cirkelt nu in een baan om 
Fornax en de Creegs leven van de winning van fleeton 
op de planeet. Ze zijn intussen wel vrij decadent 
geworden. Zij hebben hun ruimteschip zelfs omge- 
bouwd tot een rondcirkelend casino. Het is er nog 
slechter en gevaarlijker dan op Argos. Je kunt er 
beter niet te lang verblijven. Gokken is geen goede 
gewoonte voor een krijger. Maar als je taras nodig 
hebt, kan een bezoek aan het casino handig zijn. Er 


13 


Jm 


Zijn nog vele ander verleidingen op Fornax, maar laat 
je daardoor niet van je zoektocht afleiden. 


Wie kun je op Fornax ontmoeten? 

Nadat de Creegs hun wereld verloren, ben ik in een 
droom aan Queen Lysistrata verschenen en heb haar 
aangeraden om haar volk naar de planeet Alpha te 
brengen. Maar het kan best zijn dat de Creegs daar 
nooit aankomen, want hun verwaande koningin is 
nogal wispelturig. Als je haar het juiste geschenk 
geeft, kan ze zeer vriendelijk zijn en kun je veel van 
haar gedaan krijgen. Ze is ook op zoek naar gestolen 
documenten die ze nodig heeft om de heerschappij 
van Argos in de Void te doorbreken. Om haar te 
spreken, zul je eerst langs haar vertrouwensarts Dok 
Tor moeten komen. Hij weet alles van gebroken 
benen en huidproblemen, maar als je niet goed 
oppast, doet hij je meer kwaad dan goed! 


Er zijn veel mensen aan boord van de Seminum 
Omegan die maar wat graag het verdorven schip ver- 
laten. De laffe piloot van het ruimteschip, Flateus 
Dan, maakt de situatie alleen maar erger. Hij weigert 
een andere koers te kiezen. Dan is er ook nog de 


14 


ijverige Jaxus. Hij weet alles van het ruimteschip en 
zijn toebehoren en zal je goed bijstaan als je hulp 
nodig hebt op dit gebied. Ik raad je aan om op zoek te 
gaan naar de mooie Leta. Ze is diep begaan met het 
lot van Fornax en wil er alles voor doen om de 
vroegere rijkdom te herstellen. Ze is goed verborgen, 
maar het is toch verstandig haar te vinden en te 
helpen als je kunt. 


De wijnkenner Proctus is een goede vriend van 
Lysistrata. Op het schip mag hij gaan en staan waar 
hij maar wil. Tenslotte kun je ook in contact komen 
met Axis, de boordwerktuigkundige van het schip. Hij 
is al een hele tijd op zoek naar een speciaal stuk 
gereedschap. Misschien kun jij hem helpen. 


TEKTON 


Lang geleden leefde er op de planeet Tekton een bril- 
Jant geleerde die geschiedenis schreef in het Omega 
Cluster. Zijn naam was Go-fusion. Dit genie ontwierp 
de eerste robot met een menselijk brein. Nu kon de 
mens zijn hersenen eindelijk laten transplanteren in 


15 


een mechanisch lichaam en eeuwig leven. 

Toen deze technologie helemaal ontwikkeld was, 
plantten Co-fusion en zijn volgelingen hun hersenen 
over in cyborglichamen. Co-fusion werd de Prime 
Assembler. Prof-fit is zijn rechterhand. Toen de 
Tektonezen het nieuws van deze wetenschappelijke 
doorbraak vernamen, brak er paniek uit. De 
Tektonezen waren bang dat dit nieuwe bionische ras 
zijn onkwetsbaarheid zou misbruiken om de macht op 
de planeet over te nemen. De Raad van Tekton 
belegde een spoedvergadering en besloot dat de 
gehele bionische industrie moest worden stilgelegd. 


Co-fusion en de andere mensrobots vreesden dat zij 
snel zouden worden uitgeschakeld. Daarom lieten zij 
een stortvloed van dodelijke alfa-stralen los op de hele 
planeet. Ze beschermden zichzelf met een zoge- 
naamd Auroran Shield, gemaakt van een zeldzaam 
materiaal. Het schild beschermt de drager tegen 
schadelijke elektromagnetische stralingen. leder 
menselijk wezen op de planeet werd meteen gedood, 
op ééntje na, Dee-Fusion. Hij had een schild gevonden 
dat hem tegen de dodelijke stralen beschermde. 


16 


En 


Nadat de Prime Assembler bijna alle Tektonezen had 
uitgeroeid, bouwde hij een nieuwe stad en riep hij zich 
uit tot alleenheerser. Dee-Fusion trok zich terug in 
een doolhof bij de oostelijke sector van de stad en 
verdwaalde daar. Toen de Prime Assembler achter 
zijn bestaan kwam, begon hij hem overal te zoeken. Jij 
kunt Dee-Fusion misschien helpen uit het doolhof te 
ontsnappen. Hij heeft zeker iets van waarde voor jou. 


De Prime Assembler mag dan zeer machtig zijn, je 
kunt hem wel benaderen voor ingewikkelde technische 
apparatuur. Omdat je een starman bent, zul je niets 
merken van zijn afschuw voor de meeste menselijke 
wezens. 


WOO 


De planeet Woo ligt aan het verre uiteinde van het 
Omega Cluster. Hij ligt zelfs zo ver weg, dat je schip 
speciale apparatuur nodig heeft om er te komen. Op 
Woo heeft men altijd veel belang gehecht aan vrede 
en harmonie. Woo is een van de weinige planeten die 
kolonisatie door Argon altijd met succes heeft kunnen 


17 

afweren. Toen een Starforce sterrevloot naar Woo 
vloog om de planeet te veroveren, werd deze zelfs 
vernietigd voordat ze in de buurt van de planeet 
kwam. 


Ook wij in de Interzone weten niet waarom Woo 
zolang onverslaanbaar is gebleven. Men denkt dat dit 
komt door de oude en eerbiedwaardige wijsheid van 
de bewoners. De drie Grote Meesters van Woo zijn 
de hoeders van die wijsheid. Deze drie mystieke heren 
leven ergens in de grotten. Meester Lao verzamelt 
planten die opgebouwd zijn uit anorganisch materiaal; 
Meester Tao maakt speciale muziekinstrumenten en 
Meester Wao heeft zich geheel gewijd aan de studie 
van de Song of Flux de belichaming van de filosofie 
van Woo. 


Je zult een paar van de vele exotische planten willen 
verzamelen die op Woo langs de paden groeien: 
kruiden, flora en giftige planten. Wees voorzichtig 
welke je kiest. Sommige zijn dodelijk! 

Ook zul je wel van Lirix horen. Dit is een oud recept 
dat nog steeds op Woo wordt gemaakt. Ik heb ge- 
hoord dat het iedere dodelijke ziekte kan genezen. Er 


18 


wordt ook gezegd dat je op Woo het mooiste gebouw 
kunt vinden dat in de Void staat. Als iemand er al iets 
vanaf kan weten, dan is dat waarschijnlijk degene die 
de natuur gesponnen heeft. 


HIVE 


Misschien herinner je je het verhaal van de Creegs en 
Omega, hun thuisplaneet. Welnu, de oorsprong van 
het geschil tussen de Hiveanen en de Creegs ligt bij 
de Creegs. Zij hebben een grote hoeveelheid 
koninginnegelei gestolen van de Hiveanen. Deze gelei 
is zeer kostbaar, want zij herstelt de levensenergie. 
De diefstal leidde tot een Hiveaanse aanval op de pla- 
neet Omega. Nadat de Creegs waren gevlucht, bleven 
de Hiveanen op de planeet. Zij nestelden zich op de 
planeet en groeven het binnenste ervan als een ho- 
ningraat uit. Sinds die tijd heet de planeet Hive. 


De koningin is het centrum van het hele leven op 
Hive. Zij is de enige die koninginnegelei kan maken. 
Om hier iets van te krijgen, moet je de koningin een 
dure edelsteen cadeau geven. 


19 

Het grootste deel van de tijd legt de koningin eitjes. 
Die komen uiteindelijk uit en groeien dan uit tot 
agressieve hommels die je op verschillende plaatsen 
rond de korf kunt tegenkomen. De larven die uit de 
honingraten komen, zingen graag de Hum of Hive. 
Als je ze goed begeleidt, zingen ze misschien wel voor 
jou. 


Ook om naar Hive te gaan, heb je een speciale motor 
nodig. Je hebt ook een jetriem, oxidator en mistma- 
chine nodig om te kunnen bewegen en te ademen, 
maar ook om jezelf op deze onvriendelijke planeet te 
beschermen. Omdat de Creegs en de Hiveanen 
elkaar nog steeds bestrijden, zullen de Hiveanen 
waarschijnlijk wel wat over hebben voor informatie 
over de Creegs. En tenslotte maken de Hiveanen 
naast koninginnegelei ook een versterkende honing. 
Die kan jou ongetwijfeld goed van pas komen voor de 
slopende gevechten die je nog te wachten staan op 
Ravanna. 


20 


RAVANNA 


Ik kan je maar zeer weinig informatie geven over deze 
planeet. Ik weet dat Sarpedon de planeet heeft omge- 
bouwd tot zijn thuisbasis. Deze wordt bevolkt door 
wrede wachters die alles in het werk zullen stellen om 
je van de lagere niveaus vandaan te houden. Het zal 
je echter van pas komen als je via Sarpedons trouwe 
kapiteins achter de Code van Sarpedon kunt komen. 


Ik weet dat een van zijn wachters een meester in ver- 
momming is. Hij kan zich verkleden als iemand die je 
heel goed kent. Deze wachter laat je alleen maar door 
als je een bepaald mystiek lied ten gehore kunt bren- 
gen. 

Krijger, ik zou willen dat ik je meer informatie kon 
geven, maar dit is echt alles wat ik nu kan zeggen. 
Nogmaals, veel geluk op je zoektocht. Het zal een 
echte uitdaging zijn, maar ik heb het gevoel dat jij 
degene bent die de wereld van een zekere ondergang 
kan redden. Doe alsjeblieft je uiterste best. Het 
verdere bestaan van de Void ligt in jouw handen! 


EINDE BERICHT 


21 

HOE SPEEL JE LASER LORDS 


Je hebt een bloedserieuze opdracht in de Void. Daarom 
moet je eerst vertrouwd zien te raken met de middelen 
waarmee je je door het heelal kunt verplaatsen en de 
manieren waarop je met de vele verschillende mensen, 
droïden en dieren die je tegenkomt contact kunt maken. 
Met je afstandsbediening kun je je schip besturen en de ver- 
schillende menu’s en functies op de planeten bedienen. 


BESTURING VAN JE SCHIP 


Om je schip te kunnen gebruiken dien je eerst te weten 
welke keuzemenu’s je kunt gebruiken. Selecteer in elk 
menu de functie die je nodig hebt en druk op knop 1. 


Hoofdkeuzemenu: Dit menu heeft drie mogelijkheden: 
Beamdown: hypespace of Computer. Twee daarvan zijn 
nog verder onderverdeeld. 


Beamdown Door knop 1 in te drukken kies je Beamdown. 


Hiermee word je naar het oppervlak getransporteerd van 
de planeet waar je omheen cirkelt. 


22 


Hyperspace: Kies Hyperspace om in het Hyperspace-menu te komen. 
Beweeg de joystick in de richting van de planeet waar je naartoe wilt 
reizen en druk op knop 1. Als je schip naar die planeet kan reizen, begin 
je aan je reis door de hyperruimte. Druk op knop 2 om weer terug te gaan 
naar het hoofdkeuzemenu. 


Computer: Kies Computer om in het Computermenu te komen. Nu kun 
je kiezen uit een aantal mogelijkheden: 


Save Game: Om in het Save Game-menu te komen kies je met knop 1 
Save Game. Door op knop 1 te drukken wordt het spel in een van de drie 
files bewaard. Je kunt drie verschillende spellen of een spel op drie ver- 
schillende niveaus bewaren. Als je het spel niet wilt bewaren, druk je op 
knop 2 of kies je ABORT. Zo kom je terug in het Computermenu zonder 
het spel te bewaren. 


Termination: Kies Terminate als je Laserlords wilt verlaten en kies dan 
Confirm. Mocht je toch nog van gedachten veranderen, dan kun je op 
knop 2 drukken of ABORT kiezen om terug te gaan naar het 
Computermenu. 


Load Game: Kies Load Game om in het Load Game-menu te komen. 


Beweeg je joystick naar Game 1, Game 2 of Game 3. Druk dan op knop 
1 om een vorig spel uit het geheugen op te roepen. Als je geen oud spel 


23 


wilt oproepen, druk je op knop 2 of je kiest ABORT om naar het hoofd- 
menu terug te keren. 


REIZEN OP DE PLANETEN 


Als je eenmaal op een planeet bent aangekomen, kun je je er vrij gemakke- 
lijk verplaatsen. je hebt het zo onder de knie. als je door lage ruimtes 
moet, kun je het beste kruipen. Trek de joystick gewoon naar beneden en 
beweeg hem naar links of naar rechts. Je moet ook kruipen om over ver- 
ticale touwen te gaan. 


Ergens binnengaan is ook gemakkelijk. Plaats jezelf precies voor de deur 
en druk op knop 1 om naar binnen te gaan. 
COMMUNICEREN OP DE PLANETEN 


In een menu kies je met de joystick de functie die je nodig hebt. Druk op 
knop 1. Druk op knop 2 om het menu te verlaten en verder te spelen. 


Main Planet Menu: Dit menu kun je op alle planeten oproepen door op 


knop 1 van je afstandsbediening te drukken. Je beschikt nu over een hele- 
boel functies: 


24 


Hail and Name: Gebruik deze commando’s om iemand te begroeten of 
om iemands naam te vragen. Alleen denkende wezens kunnen antwoor- 
den en zij geven alleen maar antwoord als je ze aankijkt. 


Woord: Hiermee kun je in het Woordmenu komen. Nu kun je de woor- 
den gebruiken die je hebt onthouden of woorden onthouden die door 
anderen worden gesproken. 


Say: Kies met de joystick het woord dat je wilt zeggen en druk op knop 1. 


Remember: Nadat je een woord hebt gekozen uit een beeldscherm met 
dialogen, druk je op knop 1 en voeg je het woord toe aan je lijst. 


Forget: Als je lijst met woorden te lang wordt of als je woorden die je niet 
langer nodig hebt wilt verwijderen, dan kies je met de joystick een woord 
en druk je op knop 1. daarmee verdwijnt het woord. 

Offer: Met dit commando kun je iemand waarmee je praat geld (taras) 
aanbieden. Kies Offer en je kunt zien hoeveel taras je hebt. Je kunt taras 
weggeven. beweeg de joystick omhoog of omlaag om de cijfers te veran- 
deren en naar links of rechts om aan te geven hoeveel taras je wilt aan- 
bieden. Als je daarmee klaar bent druk je op knop 1. 


Tools : Gebruik dit commando om te zien welke voorwerpen je bezit. 
Give: Selecteer een voorwerp met de joystick. Wil je het aan iemand geven 
waarmee je praat, druk dan op knop 1. 


25 


Drop: Kies een voorwerp met je joystick en druk op knop 1 om het voor- 
werp achter te laten op de vloer van de ruimte waar je je bevindt. Als je 
het object weer wilt oppakken, kun je het PICKUP-commando gebruiken 
op het Main Planet-menu. 


Use: Kies een voorwerp, druk op knop 1 en het voorwerp zal zijn functie 
uitvoeren (let wel, alleen als je het op de juiste wijze gebruikt). 


Look: Kies een voorwerp uit, druk op knop 1 en je ziet een beschrijving 
van het voorwerp. 


Pickup: Hiermee kun je een voorwerp dat voor je ligt (of staat ) 
oppakken. 


Help: Zendo zal je met plezier advies geven over de gevraagde onderwer- 
pen. Om hulp te kunnen krijgen, dien je het onderwerp te kiezen 
waarover je meer wilt weten. Druk dan op knop 1. 


Recite: Gebruik dit commando als je een lied wilt zingen of een code wilt 
herhalen die je geleerd hebt. 


Status: Met dit menu kom je te weten hoeveel levens en energie je nog 
over hebt. 
Red Hearts: Deze geven aan hoeveel levens je nog over hebt. je begint het 


26 


spel met 9 levens. Iedere keer als je wordt gedood, word je weer herbo- 
ren, maar steeds met één leven en één rood hart minder. Het spel is 
afgelopen, als je je negende leven hebt verloren. 


Energy Bar: Je begint het spel met één blauwe Energy Bar. Een volle 
Energy Bar bevat evenveel als 1 Life Force Crystal (500 punten). Door 
meer kennis en vaardigheden te verwerven, verkrijg je meer Life Force 
Crystals en vergroot je je levensenergie. Tijdens of na een gevecht kun je 
je kristallen weer opladen met verschillende drankjes en stoffen die in de 
Void te krijgen zijn. Als je gedood wordt, word je weer met al je kracht 
en kristallen herboren. 


Beam up: Hierdoor keer je terug naar je schip dat om de planeet cirkelt 


HET GEVECHT 


Als je in een strijd verwikkeld bent, verschijnt automatisch het 
Gevechtsscherm. Op de linkerzijde van het scherm verschijnt jouw 
energiepeil, op de rechterzijde dat van je tegenstander. De Energy Bars 
verminderen en de Life Crystals raken op doordat jullie allebei punten 
verliezen. Wie als eerste geen energie meer heeft, sterft en het gevecht is 
afgelopen. Als je het gevecht wilt afbreken, kun je gewoon de ruimte ver- 


27 laten. maar let op! Mocht je dan later de strijd weer willen opnemen met 
dezelfde tegenstander, dan is deze weer geheel genezen. 

Je kunt met je blote handen vechten of met wapens. Om te kunnen vecht- 
en of om een wapen te gebruiken, moet je eerst knop 2 op je afstandsbe- 
diening in drukken. Hierdoor kom je in de ‘vechtstand’. Door knop 2 
weer los te laten, kom je terug in de ‘beweegstand’. 


Met blote handen: Beweeg de joystick in je kijkrichting. 

Stoten: Beweeg de joystick in je kijkrichting. 

Lage trap: Beweeg de joystick naar beneden. 

Trap achterwaards: Beweeg de joystick tegen de kijkrichting in. 

Vliegende trap: Beweeg de joystick naar boven. 

Flip: Beweeg de joystick schuin naar boven in je kijkrichting(dit is eigen- 

lijke een defensieve beweging die je ook op Argos leert) 

Gewapend gevecht: Houd knop 2 ingedrukt om de wapens te gebruiken. 

Slagwapens: Beweeg de joystick horizontaal of verticaal in je kijkrichting 

voor hoge, midden- of lage zwaardslagen. 

Straalwapens: Beweeg de joystick horizontaal of verticaal in je kijkrich- 
ting. 


DIALOOGSCHERMEN 


Een personage spreekt pas tegen je, nadat je hem hebt begroet of hem 


28 


naar zijn naam hebt gevraagd. De woorden die het personage spreekt ver- 
schijnen in geschreven vorm op het scherm. Gebruik je joystick om de ver- 
schillende oplichtende woorden of sleutelwoorden op je scherm door te 
lopen. Wordt een woord opgelicht en druk je tegelijkertijd op knop 1, dan 
geeft een personage meer informatie over dat bepaalde onderwerp. 
Probeer zoveel mogelijk dialoogschermen door te nemen zodat je precies 
kunt horen wat een personage je allemaal te zeggen heeft. 


Je kunt ook een sleutelwoord onthouden voor toekomstig gebruik. Dat is 
heel belangrijk, omdat je in de loop van het spel personages tegenkomt 
waartegen je bepaalde woorden moet zeggen. Je hoeft niet alle woorden 
te onthouden daar heb je zelfs niet genoeg geheugen voor. Je moet 
nauwkeurig kijken en luisteren om uit te vinden welke woorden de moeite 
waard zijn om te onthouden en welke niet. 


Over het onthouden en vergeten van woorden vind je meer terug bij de 
Word functie. 


29 


ONE Het Compact Disc Interactive System opent nieuwe perspectieven voor het 
medium televisie: interactieve programmering met behulp van digitale video 
en de superieure geluidsweergave die het luisterend publiek heeft leren ken- 
nen en waarderen van de Compact Disc. Bij het gebruik van CD-i discs 
krijgt de kijker een afstandsbediening tot zijn beschikking met drie hoofdfuncties: 


° Cursorverplaatsing Maakt het de kijker mogelijk op bepaalde momenten de cursor ergens 
op het scherm te positioneren om zo een programma-activiteit te selecteren, of om op een 
andere wijze een actieve zone of object op het scherm te selecteren. 

e Actietoets Een Herkenbaar aan één stip *. Deze toets dient om een bepaalde, door de 
cursor geselecteerde programma-activiteit te starten. 

e Actietoets Twee Herkenbaar aan twee stippen * *. Met deze toets kunnen óf dezelfde 
functies als voor Toets Een bediend worden óf andere, aanvullende functies. 


In de handleiding van uw CD-ií-speler kunt u zien waar de cursorbesturings-en actietoetsen 
zich op uw afstandsbediening bevinden. Opmerking: functies kunnen variëren al naar 
gelang de titel die afgespeeld wordt. Voor meer informatie kunt u desgewenst speciale, op 
de meeste CD-i-titels voorhanden, “Help”-programma’s selecteren. 


Bij het bewaren van en het omgaan met uw CD-i programma dient u dezelfde zorg aan de 
dag te leggen als bij de conventionele Compact Discs. Er is verder geen reiniging 
noodzakelijk als de Compact Disc steeds bij de rand wordt vastgehouden en direct na het 
afspelen wordt teruggedaan in het doosje. Mocht uw CD-i disc afspeelproblemen 
vertonen, dan kan het zijn dat de disc vuil is. Haal hem uit de speler en veeg hem schoon 
met een schone en pluisvrije, zachte, droge doek, altijd in een rechte lijn van het midden 
naar de rand. Gebruik nooit een oplosmiddel of een agressief reinigingsmiddel voor 


uw disc. 

CD-i Infonummer : Philips Interactive Media Benelux B.V. 

Nederland: 06-8406 Gebouw VB-9 © 

België: 02-7020404 Postbus 90050 … 
5600 PB Eindhoven © 
Nederland 5 


CP EP ig 
A mmmmmmmmmmmmgmmmmmmmmmmmmmmmmmmsmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvmmsmmmmmmmmmvmmmmnm vm