Skip to main content

Full text of "kalki magazine 2010-05-09"

See other formatsஅட்சய திருதியை முன்னிட்டு மாபெரும்‌ தள்ளுபடி ! 


1.51 6 வைர நெக்லஸ்‌: 
18.00 ர தங்கத்தின்‌ எடை 


லை ரூ. 1,08,000. இச்சலுகை 
தத டம்‌ 01.05.10 
பற்‌ முதல்‌ 


ரர்‌ ம வ/5வாம்‌ 0615 


119, 0) டஸ்ட்‌ மவ்வட $வல்‌ (ல 5 எல்கை ன) சொலல்‌. 
நசட 2811 1707. 2811-7035 | எணபர்த்ணதளகிடாக! 


மெ2)/ஐ1மஓ டு மேலலாரபா190ய00. 
ட்ட [52] 'பஜாரயர்யமேலயம 
ப்பி பட்டய 1105) 2ாஜயீற 5 
 ஐ1௮03ய0 20ஷ20கன னை 19வ(சமவரரிழு. 
கரத ௭லஜ. ்‌ 

யத ஐரமமலலம ௭ ருலலா! ஐல ராஐ. 
என்ர பாரலமேல 4 


அடியா ாமுமல0-யல பற. ஜமோழயி 
பொதாஷாலேஒ:59 மற ॥ஜே090ம. 
ண ருர்ா(ியு9 பலாம்முடி 9 வெ௩மஓ. 


(2 கணவனை ராலழாமாரல 


கண்க னை 0102026௦0) 


[023 
ந்‌ ஜே ண்லகு 
த என்‌ ஐ 

ட்‌ ச்‌ 
1:௪1 $ 
வத்‌ 


'கொளுத்துற வெயில்ல... வழியிற 
வியர்வையில, ஷூட்டிங்‌ ஸ்பாட்டில்‌ - 
ம ஒரு சமர்ஷியல்‌ பிரேக்குக்கு நடுவில்‌, 
சின்ன கலைவாணரிடம்‌ சிம்பிளா ஓரிரு 
] வரியில்‌ விடையளிக்கவும்னு கேட்டதும்‌ 
] தான்‌ தாமதம்‌, ஒரு டஜன்‌ கேன்னிக்கும்‌ டாண்டாண்ணு பதில்‌ சொல்லி "டான்‌: 
ஆயிட்டாரு. 


உங்க கனவு ௫42 
ஆம்ஸ்டர்டாம்‌ 
எதற்கு? 
நல்லா. ஆம்ஸ்‌ ஏத்தி நடிக்க, ௮ 

என்ன ஸர்‌! ரொம்ப டாம்‌ இருக்‌ 

2 கல்கி 982010 


தண்ணியும்‌ இருக்காம்‌ 
(ரல்‌ சாப்பிட விரும்புவது?” 
ட்டோஃகிராப்‌ வாங்க வரும்‌ ரசிடை 
களின்‌ காசில்‌ இட்லி, தோசை! 
கூடவே எடுத்துச்‌ செல்ல விரும்பும்‌ 
பொருள்‌? 
அந்த ஊன்‌ மாமியள்‌ வீட்டுக்கு நம்மள 
அனுப்பாம காப்பாத்தும்‌ நம்மோட பாஸ்‌. 
விஸ. 
(ரல. 
மறைப்பிகள்‌? 
நான்‌ ரொம்ப ஓபன்‌ டைப்‌, 
பகிரங்கமா 'தில்‌லா ௫ரில்‌ 
செய்ய விரும்புவது? 
அந்த ஊர்‌ டாமில்‌. 
மன்‌ பிடிச்ச துப்பாக்கி 
சுட்டுத்‌ திங்‌ 

எதையெல்லாம்‌. 


கணும்‌. 
விரும்பும்‌ வாகனம்‌? 

நடிக்‌ என்கிற அந்தஸ்துக்கு, கேட்‌ 
லேயே லிஃப்ட்‌ கொடுக்க எந்த 
வண்டியா இருந்தாலும்‌, எம்பெருமான்‌ 
கருட வாகனத்தைக்‌ கொடுத்தாலும்‌ ஒகே 
தான்‌, 
அழைத்துச்‌ செல்ல விரும்பும்‌ நபர்‌? 

விவேக்குன்னு ஒருத்தனை இந்தப்‌ 
முமிக்குத்‌ தந்த என்னோட அம்மை, 
அப்பன்‌, 

அந்த ஊரில்‌ எதைப்‌ பள்ப்பீங்க?' 
நான்‌ ரொம்ப உஷன்‌! அந்த ஊரு 

| விவக்‌ பட்டி 


ிபருககளைத்தா 

பள்ப்பேன்‌. (முதியவர்‌ 
“ளத்தான்னு அர்த்தம்‌) 

(சிள்கள்‌ தொல்லையிவிருந்து தப்பிக்க ஏந்த 
த்துல சத்துவீங்க?' 


"வேஷம்‌" போடறது சுத்தமா பிடிக்காது 
அத்த ஊர்‌ 'க்ளைமேட்‌'ட எப்படி ரசிப்பீங்க? 
பகவில்‌ ஊரையும்‌, இரவில்‌ நொறுக்குத்தீனி 

நியயும்‌ ச்திச்‌ சத்தி சாப்பிட்டுத்தான்‌. | 
கூட வரும்‌ கோலிவுட்‌ கேர்ள்‌ஃப்ரெண்ட்‌...? | 
பர(றுவை முனியம்மா - ஏன்னா ஸ்‌ சர்ஜ்‌. 

மில்லே!. (கிசுகிசு: இனிமேதான்‌ காதலி | 

[ளையே ரெடி பண்ணனும்‌) 
- ராகவ்குமள்‌ 

சமீபத்தில்‌ இவருக்கு வழங்கிச்‌ சிறப்பித்‌: 
ட கால்‌ நூற்றாண்டுக்கும்‌. மேலாக கல்கியில்‌ 
ஈடா கட்டுரைகளையும்‌. சிறப்புக்‌ கட்டுரை 
களையும்‌ எழுதிவருவதுடன்‌, சிறப்‌ 
'ிதழகள்‌, தீபாவளி மகர்கள்‌ தயாரிப்‌ 
பிலும்‌ பங்களித்து வருகிறள்‌ சந்திர 
'மெளலி, வாசன்கள்‌ சள்பிலும்‌ கல்கி. 
'சள்பிலும்‌ அவரை வாழ்த்தி மகிழ்‌: 


கிறோம்‌. 
(ஆ) 

பதன்‌ அச்சகத்தில்‌, 
அச்சிட்டு வெளியிடுபவர்‌ 
"லக்ஷ்மி நடராஜன்‌. 'ஆசிரிய? சீதா ரவி 

சுதிர்பாரதி, அமிர்தம்‌ சூர்யா. 
வடிவமைப்பு. 
எஷ்ஸ்டீஃபன்‌, எம்‌.மோகன்‌, 
பகோபல்‌. 
தொலைபேசி 044-434 0008. 
தொலைநகல்‌ 044 -4343 8909. 
ஆசிரியர்‌ குழு: 
044. 4343 0022 
முவற ர ரர்ல்வமமையுவ இத 
ந்தா பிரிவு, 
0412 4303 8033. 
கல்வி டவ லா 
"விற்பனை பிரிவு, ட 
044. 4343 0044 
அிகடுவமமையு லா. 
இன்பிநெட்‌ முகவரி: 
மலவவியாறு சந்தா விவரம்‌ (ஒரு வருடம்‌) : 
உள்நாடு : ரூ.500/. 
வெளிதடு ரூ.3,800 [2 
கலி பிலடக்கஸ்‌, 
பர இவஹர்லால்‌ நேரு சாலை, 
ஈக்கடுதாங்கல்‌, சென்னை: - 32 
வகைத்‌, தல்லைகக, 
வெளி. இவ்‌ பொறுப்பல்ல 
நீங்கள்‌ கேட்டவை - தராசு 
*ஜென்மேலி ஆர்தந்தகுமார்‌, 

இருவண்ணாமலை. 

ச மதமரந்க்‌ தடைச்‌ கட்டம்‌ மீண்டும்‌ 

'தமிந்தாட்டில்‌ கொண்டுவரப்பட்டாஷ்தான்‌. 
[தயழகத்தில்‌ முதமரற்தம்‌. தடுல்கப்படு! 

இல்லையா? 

1 மதமாற்றத்தக்குக்‌ 

அடிப்படை 


தடைவிஒப்பது. 


சட்டப்படி உரிமைகளை 
மறுப்பதாகக்‌ கருதப்பட 


வாழ்க்கைத்தரம்‌ உயர்வது, தரமான கல்வி 

இடைக்கச்‌ செய்வது ஆயெ இரண்டும்தான்‌ 


கயர்வுதாழ்வு பாராட்டாத மனமாத்றத்தை. 

உருவாக்கும்‌, அப்போது மதமாற்றம்‌ தானே. 
நின்று போகும்‌. 
வானி இருஷ்ணா, பெங்களூரு: 
 ஞ்யொவசியப்‌ பொருட்களின்‌ விலை 


3. 
அ. 


1 கரி தமிழக்‌ 
பெரும்‌ பாதிப்பை: 
ஒத்படுத்தவில்லை. 
ஏனெனில்‌ தமது: 
க்கள்‌ வாங்கும்‌ 
சக்தி அதிகரித்துள்‌. 


னது என ௭வ. ட ௫ 
வேலு சொல்தொரே 
அப்படிகம்‌ இடும்‌ * சேர்க வள! 

மக்களின்‌ வாங்கும்‌. 


கவறும்‌ அஇகரித்து விட்டது போல்‌ அவரும்‌ 
நுலதது. அரசனும்‌ நாலிதரும்‌ 
*.இரகல்யாஸைத்தாம்‌,. மதுரை 
9 "நான்‌ ஆட்சிக்கு வந்தால்‌ இருபத்த 

6. 


221111 600] 


ததா மணி தொழும்‌ தடையில்லரு. 
| மிஸ்சும்‌ இடைக்கச்‌ செல்வேன்‌"! எல்‌ 
தாரே ஜெயலலிதா? 

| ஆட்சிக்கு. வரமாட்டோம்‌. 
வரியிதனை நம்பிக்கை இருந்தாலொழிய 
இப்படிப்பட்ட வாக்குறுநிகளை அள்ள. 
விமல்‌ இருப்பது நல்லது! அப்புறமாக, 
தலையைத்‌ தொங்கப்‌ போட்டுக்‌ கொள் 
நரம்‌ 
*வெதவிவகுமர்‌, சென்னைய 
மும்மை தாக்குகவில்‌ கைகா: 
தவிரவாஇ கசப்பை? விசாரணை. 
காக தங்களிடம்‌ ப்படைல்‌, 
வேண்டும்‌ என்று பாம்‌ ௮௪. 
இந்தியாவிடம்‌ கோரிக்கை 
வைத்துள்ளது. ப்ரி. 

7 ஆணமாம்‌; அவ மற்றவர்‌. என்று. நு [தீ கன்னா 
பூ்ட விடுவித்தவிட சொம்ப 1 இங்கே வண இதக்‌ 
ட்ப வசதியாக இரக்கம்‌, 1 வதா ஆணல்‌ அத்த வனி, 
(க அரக்கு! பரவ பன்னு தகியடவேண்டிய 
ந்‌ 0 ச. தறைகளில்‌ இல்லை எஸ்பதர்த. 
௫ 0..என்‌.சப்பிரமணியன்‌,. ஞி மற்றும்‌ ஒரு சான்று. தாறு 


சென்னை-18 
தரித்த அமைக்ர! பழூலிி 
ன்று தாட்கனுக்கு ஒருமுறை 
லந விமானப்‌ பலஸமம்‌ 

நார்‌ - மக்களின்‌ வரிப்‌ 
2) மக்களவைக்கு வரு 
"இல்வை. கைநீட்டி தவ: 
ச்‌ குட்டிக்காட்டாதது. ஏன்‌? 


1 கைறீஸ்டால்‌.... சூரியன்‌ 
பட்டுப்‌ பொகக்லி விடுமே, 
|தணல்தான்‌! 


நகட்க்றுதே, ய 1100, 3 


*எஸ்பம்பாமி, இருவாரர்‌ 
5 கோவை! அம்மன்குளம்‌ பகுதயில்‌, 
குடுசையர்று வாரியம்‌. கட்டும்‌. 
படல இக ்‌ 
ஈம்‌ ஒன்ற பூமிக்குள்‌ புதைத்த ப்தி. 
1 கட்டடங்கள்‌ மட்டுமா பூம்குள்‌ புத்‌ 
(ன ஏழைப்பங்காளன்‌ இ.மு.க. அரின்‌ 
[ரம்‌ பேஜ்நில்‌ புறைது போயிற்று; கரசை: 
/1ற்றுவாரியத்‌ தலைவரின்‌ கடமை உணர்வு. 
(தல பாதாளத்து்கப்‌ புதைந்தது; அமைச்‌ 
ரின்‌ கண்ணியம்‌ புதைந்தது; முதல்வர்‌ 
)சலுத்தவேண்டி௰ கட்டுப்பாடு தளர்ந்து: 
(தைந்தே போய்விட்டது! 


ஓ இராவசந்தராக்‌, 
மாறான வணிச்ி மிக ஆபத்தா. 
ஒது: இந்த்‌ தவறுக்கு முக்வெ 
ணம்‌, அதியாமை 
அல்ல; அஜியல்வாதிகளின்‌ ௬௨, 
நலம்தான்‌. 
உ பாடசம்குக்கு, 
வெள்ளாலைம்வோட்டை 4. 

ககடம்‌ உன்னை 


39 


ரகக 

சதியை ஒழிக்க எழுந்தவயறங்களைம்‌ 
இறந்துவரும்‌ சலைஞர்தான்‌. கள்ளர்‌, 
செகமுடையார்‌, முக்குலத்தோர்‌... என: 
இனைக்கு ஒரு அமைஸ்ர்‌ புதவி ஒதுக்கும்‌ 
சலாசாறத்தை. ஆமம்பித்ததாகச்‌.. சொல்‌. 
இறள்களே? 

1 அலைத்து பிரிவினருக்கும்‌ அமைச்சர 
வையில்‌ இடம்தரவேண்டும்‌ என்ற தோணல. 
செயல்படுவது வேறுபாடுகளை நிலைக்கச்‌ 

கனையாது. மாறாக, 
'ஜரதியை தோக்காமஸ்‌, ஆற்றல்மிக்க தோமை: 
மாணர்களை அமைச்சர்களாக நியமித்தால்‌, 
அனைத்துப்‌ பிரிவிலருக்கும்‌ நியாயம்‌ இடைக்‌. 
(ம; தமிழகம்‌ விரைத்து முன்னேறும்‌. 
*ரஜி ராத பெங்களூரு 
9.இந்தயர்கள்‌. சோம்பேறிகள்‌ என: 
தவான்‌ வாமர சொல்லிமிருக்றொர. 

1 இந்தியர்கள்‌. சோம்பேறிகள்‌ என்று: 
அவர்‌ சொல்லவில்லை. ச்சளிடம்‌ இருக்‌ 
கும்‌ கனழப்பும்‌ இந்தியர்களின்‌ மூளையும்‌ 
'இந்தியா மிகப்‌ பெரிய 

கெர்களிடமிருந்து 
உழைப்பைக்‌ சுற்றும்‌ 

ஒன்றுசேரந்தால்‌ 


இர்ஜ்ப்கள்‌. 

கொள்ளவேண்டும்‌: என்றுதான்‌ சொன்வர்‌. 

*ழுககுமர்‌, காட்பாடி 

நசன்‌. தலாறிதி அழகர்‌, 
'அதவதிதி ஸ்டாவின்‌ என மூன்று தூண்கள்‌. 
(இன்று தமிழ்த்‌ இனையுவகைக்‌ தாங்‌. 
(இற்கின்றணவே?. 

1 தமிழ்ப்படங்களின்‌ தரத்தை உயர்த்தும்‌ 
படி செயல்பட்டால்‌, தூண்கள்‌; இல்லையேல்‌ 
வீணர்கள்‌. 

ஒகுகனேன்‌, மறைமலைநள்‌ 0 

9 கேன அரசு, சினிமா இலேட்டர்‌ 
பெரியாறு அணை உடைவது போ 


அதனால்‌ ஏற்படும்‌ கிரிறப்புகள்‌ உள்ப 


படமால்கிட்டு, அதைத்‌ இரைலிட்‌ 
வருகிெகே 
| இன்ற அவவ 

பு - முதல்‌ சூற்ற 
இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு வேட்டு வைய்‌ 
(பது இரஸ்டாவது சூற்றம்‌. இதைப்‌ பர்த்து] 
கொண்டு மத்தியஅரசு நடவடிக்க எடுக்க 
கம்மா இருப்பது மூன்றாவது பெரி 

ஓஎஸ்‌.பாலகப்பிரமணியன்‌, 

செல்லை: 
9௪9 தரர்‌ அமைக்ரவையிலிதத்த்‌ 
விலக்கம்பட்டுள்ளத. 
புத்திர. 
விலவ்‌ செ 
தைக்‌. காட்டிலும்‌ 
பவரி, படேல்‌, சினி 
பாசன்‌ முதலாவ ரில: 

முக்கு இடமே இல்கை 
அறிவிப்பில்‌ 
அரச கட்டிய அவ 

மிக அதிகம்‌) போரில்‌, 

ன்ற: 

ரர பதவராமன்‌,.. இருஷ்ணரி 
தலங்கோ மதத்த. ஒருவர்‌ இவ்த 
விருத்தாசலம்‌ தொகுதவில்‌ நின்று வெஞ்‌: 
வெற்திதப்புதாக விழயமரர்த்தை ுறைகத 

இழாரே ராமதாஸ்‌? 
] விருதாவான குற்தச்சட்டு! ராமதாள்‌. 
(இயாலில்‌. 


அமெரிக்கவாழ்‌ இ) 


இடம்‌ 


இ௫ 


பெறும்‌ 

7 0810006870. 
ஈய ௨பதாபட ஈ௩ீ. 1300/- 
4௦0௭4 (பாஸ்‌ ராட்‌ (ரப 02௭ 300 4:40 கோ* பபான்‌ ரர்‌) 
511/0 ₹5. 6750/- "65௦ (ஈ௦பஸ்௨ ஈயா ௮2, 246 ௧15 822672), 


2085 700087008 
நர0/601/8 04, "பபபரகம0 டவ & 600ப ப1டட5 85. 2500/- 
(ரப்பு றாய்‌! 2/௦* &௦௦௦ரமச்சப0ா) 

௦௦%, 00000௩ & 6004881 ௩5. 4000/- 
நதடத வய தகவவவளாவ்‌ 0௧௭ ௧ ஈக, 14010/021 ஈகபட. 

& 900ட&01 ௩5. 3500... 

5 0ஐ௫ ௨0/௩௦ 7௦பஈ- கமதாபய1 0௧0௨௦௨. 
௦008௦. 85. 8000/- 
நர்யாாகா, க0212001 8815, (ளட (0௦்பஸ்‌௨ 0, 5௦௦0. 
'திரசறு 8051140056 '& ௦௦00802100). 

ஒக, பொ௱ணவி & 80129 72௨5 (8௮ய9 எா 3). 
(00549௦ 90007௨4௪1௦ & லே) 


பு தட்‌ உட டத அருக்குகெல்லஸ்‌ 


கு 'போறிங்களோ அந்த ஊரைப்‌ பத்திய தகவல்‌ குறித்த. 
மிரசரங்களை வாங்கிப்‌ படியுங்க! போகிற இடங்களோட 
மேப்‌ கைவசமிருக்கட்டு்‌. 

"ட பயணத்துக்கான விமான, ரவில்‌, பஸ்‌, டிக்கெட்‌, உங்க அடையாள: 

'அப்டை, பாஸ்பேள்ட்‌(அவசியமானால்‌) இவற்றை மட்டுமில்லாம, உங்க 
கிரெடிட்‌ கள்டைக்‌ கூட ஜொ்ஸ்‌ எடுத்து வெச்சிக்கோங்க, 
'ஓ ஊருக்குப்‌ புறப்படறப்போ, வீட்டு வாசலில்‌ ரொம்ப சீன்‌ காமிக்காதீங்க, 
௫: தலைவலி, ஜலதோஷம்‌, விற்று. வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்‌ போக்கு 
மாதிரியான பொதுவான உபாதைகளுக்குசிய மாத்திரைகளைக்‌ கையோடு எடுத்‌ 
துக்கொண்டு போங்கள்‌. டாக்டர்‌ இல்லாதபோது, ஒரு அவசரம்னை உடனடியாக 
அந்த மாத்திரைங்க கைகொடுக்கும்‌. 

*.கள்‌ நெம்பர்‌, டிரைவர்‌ பெயர்‌, அவரது மொபைல்‌ நெம்பர்‌, கள்‌ 
ஓம்னி. கம்பெனியின்‌ டெலிபோன்‌ நெம்பர்‌ எல்லாவற்றையும்‌ கேட்டு எழுதி 
ந்த்‌: பெ்சக்கங்க, ரிஸ்ட்‌. ஸ்யாட்கள்ல, கள்‌ எங்கே நிறுத்தி 

2 2 இருக்குன்னு தேடுப்போ, க்‌ நெம்பர்‌ தெரியாது. 
'போனா ரொம்ப திண்டாட்டமாயிடும்‌. 


இன்ன வயது, சிறகுகளுக்கான காலம்‌ 
வான விஇியில்‌ வலம்‌ வர வேண்டி, மனம்‌ 
ஏங்கும்‌. பருவம்‌. இன்று பணி நிமித்தம்‌ 
£வளியூர்‌ செல்ல தேர்றெ போதெல்லாம்‌ 
என்‌ குழந்தைகள்‌ இரண்டு 
தோம்‌: என்று ஓடவந்து கால்களைக்‌. 

கட்டிக்‌ கொள்ளும்போது, என்‌ கடத்த காலம்‌ 

கன்னத்தில்‌ கை வைல்‌ 
சுற்றுலா என்பது படர்ந்த வியத காலத்‌ 
இல்‌, எங்கள்‌ பன்னிப்‌ பருவம்‌ 

அருலிலிருக்கு 
பக்கத்து மாவட்டமே 05 
சொந்த ஊண்‌ சிவதாபுரம்‌ 
"ஏன்டி ராமம்‌. மொத்த விடுகள்‌ ய ர்‌ 
அப்போதைய சுற்றுலா, அங்கு. கணி 
நடத்து போடற பயணமும்‌, போடிநாய 
கன்பட்டி ஏரிக்கரை மீது. வரிசையான 
பல்‌ மீது படத்த மரகதக்‌ கற்கள்போலி 
மனர்த்இருக்கும்‌ பனை மரங்களினடியில்‌ 
ல்லும்‌ அனுபவமூமே, அன்று மனத்தில்‌. 

இன்றிருக்கும்‌ கட்டு ஊடகங்கள்‌ அ தால்‌, பள்க்கும்‌ இடங்கள்‌ எஸ்‌ 
வாய்த்த இடங்கலாி மயக்கும்‌ தன்மையை 
ஏற்படுத்தி. ஐந்தாம்‌ வகுப்புப்‌ படிக்குமி 
போது ஆண்டுத்‌. "விடுமுறையில்‌ 


பேஸரி 
“ன்றிருந்தேன்‌. அங்கு. 
கணப்‌ பரு 
அழுகின்ற 
த சிறுவாணி 

முழுவதும 
பாக்குத்‌ தோப்பு 

அடிவாரத்தில்‌ கன்ளிகளைர்‌ சேத்து, 


மூட்டி ரயகந்தம்‌ உப்புமா இற... டிப்‌ 
வதன பற: ன்‌ 
(தைம்‌ சாப்பிடும்‌ முன்னரே கண்‌ தடட ௮ வலை 
இடம்‌. அபபடும்பேஷதான்‌ கம. மலம்‌ ஆம்‌ சரம்‌ எண்‌ ரீம்‌ 
பல்‌ உப "கப்புமா!.. பு வண்டியில்‌ அங்கு செல்‌ 
)டரியில்‌ "உப்பு! இல்லாத. ன்‌ வண்டி ல 
வல்ல ஓம்கிறலிர கத்‌ அளவர்‌ களை வவவ்வம்‌ 

அறுவடை செய்யம்‌ கல்வி, அங்கிருக்கும்‌ 
தாவரவியல்‌ பூங்கா எங்களுக்கு ஒவ்வு நேத்‌ 
தவச்ளாலை. அங்கிருந்த முலைத்‌ தேட்டம்‌ 
ஜப்பானியப்‌ பூங்கா போன்றவை எமக்குள்‌ 
முடிய நினைவுகளைப்‌ புகுந்தன. அங்கம்‌ 
(க்‌ மரங்களை என்‌ கவியரங்க ஒத்இிகைக்கம 


தலைய/க்கும்‌ வாசகர்கள்‌, 

கல்தூரிலில்‌. 
இந்திய க்றுப்ப 
இந்தியாவில்‌ குளிர்‌ இருக்கும்‌ 
வேஸ்டும்‌ எவ அறிவுறுத்தினர்‌ 
நாலோ நம்மால்‌ குளிரத்‌ தாங்க. 
முடியும்‌: என்சிற தெணவெட்டுடன்‌. 


கடைரியாண்டு.. ௮௦. னவே நிறையும்‌ கம்பலித்‌ துண்‌ 
சென்றேன்‌. ஒளனவு ஹறிற்‌த தெரியும்‌ 


'வாழ்க்ஸக பஸ அத்சயங்கணன இனித்து டைய 
வவைத்கருக்கீறது எண்பஷத 
ஒவ்டுவாரு பயவபமுல்‌ உலமர்த்துகறது. 


ப்ளஸ்டுவிலேயே "பிரவின்‌: தேர்வு எழுதிய 
(தால்‌ சமாளிக்க முடியும்‌. என்‌ நண்பர்களுக்கு. 
நானே 'துபாஷி.: 

மீப்ரவரி மாதம்‌. டில்லி குளிர்‌ தாங்க. 
முடியவில்லை. மசூதியில்‌ எல்லோரும்‌ 
'இறங்கொர்கள்‌. எங்கும்‌ பனிமழை. எஸ்லால்‌ 
ஒருஅடி கூட எடுத்து வைக்கமுயுயவில்லை 
(பல்‌ த்தயடிக்க நடுங்கல்‌ கொண்டிருந்தேன்‌. 
'இந்த இடத்திலெல்லாம்‌ மனிதன்‌ இருப்‌: 
யானா! எக்‌ கோபம்‌ வேறு, 

ஆணால்‌, 


10 கல்கி 952010. 


வனா னசைகனையய அணத ன மபா அய்யா வைம அணைக்‌. 


அதே இடத்தில்‌, ஐ.ஏ.எஸ்‌, பயி்ிக்க்‌ 
இரண்டாண்டுகள்‌ கழிக்க வேண்டிய கம 
பாயம்‌ வருமென்று அன்று எனக்குத்‌ தெரி! 

மகளோடு வு 
எவ்வளவே, 
வில்லை, ஹரித்துவாரில்‌ 
இருந்த பயணி! 
மிவுறல்தியும்‌ பொருட்படுத்தாமல்‌ உள்‌. 
செல்ல, கல்லை அவரை அடத்துக்கொள்‌| 
சென்ற காட்டு இன்றும்‌ மனத்தைத்‌ த! 
வாய்ப்‌ மிழிலிறது. 

பலிற்ரிவின்போது நாங்கள்‌ இமயமஎ 
பாருவர்‌ 
லின்‌ உட்பகுஇிகளுக்கு நடைபயனம்‌ ரெ 
வது கட்டஙப்பாடம்‌. எப்களோடு கோலே 
கழுதைகளில்‌ வயோடிக வங்காளிகள்‌, ௮1 
இடங்களில்‌. பயண 
செய்வதைப்‌ பார்த்தபோர்‌ 
வர்கள்‌ வைராக்கிய 
அதரயப்பட. வைக்கு 


இயம்‌ அழஞுகனின்‌ ரிவர்‌ 
இலய. நிகழ்வுகளை, 
சந்தக்கல்‌ கடினமான ப 
ஷமே அச்சாரம்‌ 
வாழ்க்கை பல அந்‌. 
யங்களை ஒலித்து வை. 
இருல்கறது எ்பதை என்பு 
ஒவ்வொரு ப] 
ணமும்‌ எனக்கு. உணர 
இவது,.. மு௫ர்ச்சியையுப 
அனுரணையயும்‌ ௮ 
அக்குல்‌ கற்றுத்‌ தந்தன, 

இன்று அடிக்கடி பணி நிமித்தமாக 
பலங்கள்‌, ஆனால்‌, அவை, பாதுகா, 
பாணவை., சின்ன வயதில்‌ பயணித்த நச்சு 
மற்ற பயணங்களைப்போல அவுற்றில்‌ சுவ! 
இயமில்லை. பேருந்திலும்‌, மிடிவண்‌। 
விலும்‌, பலைப்பாஷையிலும்‌, ரில நேரங்களி. 
சரக்குந்துகளிலும்‌ பயணம்‌ செய்யு! 
ஏற்படும்‌. குலுக்கல்கள்தாம்‌, நம்‌. மு. 
கெலும்பை வலுவாக்குடுல்றன. இ, அன்னதானமும்‌; ஆன்மீகம்‌ எது கண்கள்‌! 

ர்‌ த ப்‌ 

முதா இத்‌ 
4 


பழநி முருகன்‌ பேருல எஙக கலக்லழுநது சரவணகுமார்‌ ஆபச பேச்‌ 
ரமண நடை. ஜெரில்‌ முடக்கம்‌, அழச்யல்‌ பிலைடைஷ செயனினைக்‌ கோளாறு, பில்லி, 
இனயம்‌ போன்ற அணைந்து ஜரசனை ளுக்கும்‌. உஙகள எடுத்தல்‌ கறலதலளுபல பேசப்‌: 


ப: எனலும்‌ அறியேன்‌. வீர 
கணமகத்தன்‌ பையன கனமும்‌. 

தொயவ்கள்ைம்‌ 


2 பாக்.ர்‌. ஸ்‌.ஜி. இராஜா டயடை 


இித்வானந்தாவுக்கு ஆலிரக்கணக்கான 
கொடி சொத்து சேர்தது எப்படிர. 

"இயான வருப்புகளுக்கு பணம்‌ வாங்கு, 
வரி. ஒரு பக்த தன்‌ வீட்டுக்கும்‌ கப்பட்டு 
பதயனனை செய்தால்‌ போற ரூபாய்‌, வட்டில்‌ 
அவரே பூனை செய்தால்‌. நாதூ லட்சம்‌. 
வெளிநாடுகளில்‌ டாலர்‌ கணவ்லல்‌ கொட்டு 
வார்கள்‌, தவிர, புத்தகங்கள்‌. விற்‌ 
மூலம்‌ நல்ல வு்‌. முழு செந்து விஷமும்‌: 
நித்யானந்தாவின்‌ தம்பியான கோபி என்ற. 
நிந்காஸ்வரானத்தாவுக்கக்தான்‌ தெர்யம்‌.. 
நிறைய புத்தகங்கள்‌ எழுதிவிருக்றொரே? 
[ரக்கா], புத்தகம்‌, சி.ட., டி.வி.டி. 

வெளியீட்டுப்‌ பிரிவுக்கு 
நான்தான்‌ பொறுப்பு. புர ணங்கள்‌, இஇகரங்களி 
வேதங்கள்‌, ர 
சமணர்‌, ராயடிருஷ்ணரி 


ம்‌ சொல்லாத எதையும்‌ புஇதாக அவ 

பல பிரபலங்கள்‌ தங்கள்‌ ௦ 
திக்வானந்தா குணமால்லயதாகச்‌ 
கன 

கடுமையான இயானமும்‌, ௦ 
பல நேங்களை 89 சதவிதம்‌ கட்டுப்படு 
4. இதுதான்‌ பலருக்கு நடத்தருக்வ 
தவிர, நித்யானந்தாவின்‌ ஆசியால்‌ அல்ல 
அதுவும்‌ கை, கால்‌, கழுத்து வலி போஸ்‌ 
வைகளால்‌ பாதிக்கப்பட்டவரிகளுக்குகாலி 
இவாரணம்‌ இடைத்தருக்கறது." 


தம்ப முடித்தது? 

“செந்த செட்அப்பில்‌ நாம்‌. அறிமு 
மாகும்போதே அவணப்‌ பற்றி அப்படியொர்‌ 
மமிப்பை வருவாம்‌ விடுநரிகள்‌, நாம 

(சிரம வளாகத்இல்‌ நுளைத்து 
"மன்றால்‌, ஏதோ மூளைச்சலவை செய்யப்‌: 


பட்டு, வசியம்‌ செய்தது போல்‌ ஆவிடு 
நவம்‌. இது ஒரு மாயைதான்‌. அதிலிருந்து 
90 மு௮யாததால்தான்‌, பல பெண்கள்‌ 
[மனைகளில்‌ 
பக்கறார்க்‌ 

நித்யானந்தாவை. நீங்கள்‌ சந்தேலக்க 
கூம்மித்தது எப்போதுர: 

பல்‌ கொடுமை உட்படப்‌ பல்வேறு: 
மெகப்பட்டுக்‌ கொண்டு. 


13/19) 


ன்ப 


பாதிக்கப்பட்ட... ஒரு 
பண்ணே என்னிடம்‌ சொன்‌ 
[ணி. எக்‌ கடுமையான. 
[தக ஒரு மரம்‌ பெரிய 
அதன்‌ 
/ஸ்ணிதான்‌, இந்த தமம்‌ 
[கத்‌ துரோகியை அம்‌ 
ப்படுத்த வேண்டும்‌. 
மன்று முவவு செத்து, ௩ 
அழைப்‌ பணையம்‌ 
(வத்து 
பல்‌ படம்‌ எடுக்க. 
ற்பாடு செய்தேஸ்‌. 
நலமா கனை 
ந்தா இருக்கும்‌ 
(றைக்கள்‌ வாரம்‌ 
நிழைய முழியாலு. 
மு கட்ட பாது 
பப்பு உண்டு. அமி. 
நமத்தல்‌ முப்பத்‌ 
நெட்டு அறைகள்‌ 
இன்றுக்கொன்று 


காமிரா 

பட்ட 
ன்‌ ்‌ 
 அலெனின்தருமிபியை 


தொடர்பு இடையாது. நித்பானந்தா தங்கிருக்‌ 
கும்‌ கட்டடத்தில்‌ ஆண்களுக்கு அனுமத 
இல்லை. "இனி எந்தப்‌ பெண்ணும்‌. 
வந்தாவால்‌ பாஇக்கப்படக்கூடாது" 
எண்ணத்தில்‌ துணிந்து செயல்பட்டேன்‌. 
இதுவரை நாற்பதுக்கும்‌ மேற்பட்ட பெண்‌ 
களும்‌, நூற்றுக்கணக்கால வெளிநாட்டுப்‌ 
பெண்களும்‌ அவரால்‌ பாடக்கப்பட்டிருக்‌ 
இறார்கள்‌. மீடியா இந்த விவ 
கரத்தை. நாறடக்கும்‌ 
என்பதால்‌ பயப்படுகிறார்‌ 
கள்‌, அது தனிற, ஆம 
பம்ச்னரிணிடம்‌, ல 
தந்தங்களைத்‌ ஜெரி 
கொள்ளப்‌ பாலியல்‌. 
நடைமுறைப்படுத்த 
(படும்‌ அவற்றை வெனிலில்‌ சொல்ல்‌ 
கபாது?! என்று ஒரு ஒப்பந்தத்ில்‌ 
வையத்து வாங்வுள்ளர்‌, அதனால்‌ 
பாதங்கப்பட்டகர்கள்‌ பரந்த நிலை. 
முன்பு இருந்தது. 
சட்டப்படி நித்யானந்தா. 
முடியுமா? அதற்கு இடம்‌ 
இருக்கறதா? 
தவர்‌ இனி தம்ப 
ட முடியாது, அரநாடகம்‌ 
காவல்‌ துறை முத 
வில்‌. கொஞ்சம்‌ 
'சணக்கமாகத்தான்‌ 
இருந்தது. இப்‌ 
பொறு ஸதது செய்த 
மின்‌ சரியான இசை 
லில்‌ விரணை 
போடத்‌ 


தடட 


தொடர்புகள்‌: 

உ ப்ரியன்‌ 


கல்தி35,2/10 13 


கல்கி 


2010 மே. 
்‌] 
வழக்கறிஞர்‌ தொழிலுக்கே தலைகுனிவு! 

(சென்னை உயர்நீதிமன்ற விழாலில்‌ நடத்த பகிரங்‌, 
"வன்முறையை மறந்துவிடவேண்டும்‌ என்று முதல்வர்‌ கேட்‌( 
கொண்டிருப்பது அபாயகாமானது, இந்த அணுகுமுறையை வே 
பல குற்றங்கள்‌ விஷயத்திலும்‌ கையாள, அதிகாரிகளுக்கு ௮ 
மதியும்‌ ஊக்கமும்‌ அளித்தது போலாகிறது, 

"அம்பேத்கர்‌ சிலை திறப்பு விழானில்‌ வழக்கறி 
பிரிவினர்‌. ஒருவரை ஒருவர்‌ தாக்கி கொண்டது சாமானி 
விஞயம்‌. அல்ல, வழக்கறிஞர்‌. தொழிலுக்கே. தலைகுளி! 
ஏற்படுத்தும்‌ இந்நிகழ்வை, வெறுமே மறந்துவிடுவது ௪ 
அல்ல; சியும்‌ அல்ல. 

பிப்ரவரி 2009ல்‌ உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில்‌ நடந்த வ। 
கறிஞர்கள்‌ - போலீஸ்‌ மோதலின்‌ அதிர்வுகள்‌ இன்னமும்‌ ௮. 
வில்லை. அந்த நிகழ்வுக்குப்‌ பொறுப்பாக்கப்பட்டு, சில காவல்‌ 
துறை அதிகாரிகள்‌ தண்டிக்கப்படவேண்டும்‌ என்பது ஒரு தாப்‌ 
வழக்கறிஞர்களின்‌ தீர்பு! அதை நடைமுறைப்படுத்தத்‌ தவறி! 
தற்காக முதல்வர்‌ பேசில்‌ அதிருப்தி கொண்டு, சிலை திறப்‌. 
விழாவின்போது கறுப்புக்‌ கொடி காட்ட அவர்கள்‌ முற்பட்‌ 
கிற்கள்‌. 

'கறுப்புக்கொடி போராட்டம்‌ என்பது, அனுமதி பெற்று, ள்‌ 
இடத்தில்‌ நடத்தப்பட வேண்டிய ஜனநாயக முறையில 
“திரபபு, ஆனால்‌, வழக்கறிஞர்கள்‌, தாங்கள்‌ சட்டத்துக்கு அப்பா 
பட்டவர்கள்‌ என்பதுபோல்‌, விழா திகழ்ச்சிகின்‌ இடையில்‌ 54: உம்‌... கமான்‌ ! 


கந்தயை டங்க... (சத்‌ இடீரென்று செய்ய முற்பட்டது கண்டனத்தக்குரியது. அவர்களுக்கு அன்றைய 
(னம்‌ அனுமதி மறுக்கப்பட்டிரு்தாலும்‌, ஜனநாயக சீதிலில்‌ எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த. 
வறு எத்தனையோ வழிகள்‌ உள்ளன. 

வழக்கறிஞர்கள்‌ அமைப்புகளில்‌ கட்சி அரசியலும்‌ அதற்குரிய இதா (அவ)லட்சணா 
ம்‌. ஊடுகுலிகிகுப்பது கண்கூடு. இத்த நிலைமை: உருவாகி வேர்கொள்ளும்வரை 
(ஈகம்‌. நீதித்துறையும்‌ ஏன்‌ பேசாமலிகுத்தன? இவர்களை: அனுசரித்துப்‌ போவதால்‌. 
நாயம்‌ என்கிற நேசக்கா? அல்லது இவர்களை எதிர்ப்பது வீண்‌ வம்பு என்கிற அச்சமா? 
ப£சிக்கரர்களைப்‌ "பாதுகாக்க! வேண்டும்‌. என்கிற சார்பு ிலையா?. 

'இவற்றுள்‌ எது. காரணமாக இருந்தாலும்‌, அது நீதிபரியாலனத்தையும்‌ ஜனநாயக 
மரபுகளையும்‌ வெகுவாகப்‌ பாதிக்கும்‌; ஏற்கெளவே பாதத்தும்‌ இருக்கிறத. 

'இகழச்சியின்‌ இடையில்‌ திடுதிப்பென்று மூதல்வருக்கக்‌ கறுப்புக்‌ கொடி காட்ட முற்‌. 
ட்டது. தவறுதான்‌... ஆனால்‌, அந்தத்‌ தவறைச்‌ செய்தவர்களை, வன்முறையைக்‌ 
ககாண்டு தாக்குவதும்‌ தவறே. அவ்வாறு தாக்கியவர்கள்‌ தமது ஆதரவாளர்கள்‌ என்றும்‌ 
(ளை அவளை மலம்‌ கணடாம்‌ சலதிக்கல்‌, அபு பெருமை உய 
ருக்கும்‌ 

'வழக்கறிஞர்கள்‌ அரசியலில்‌ ஈடுபடக்கூடாது. என்பதல்ல... ஆனால்‌, அந்த உயர்ந்த. 
ொழிலில்‌ ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்‌ அரசியலையும்‌ உண்னத நிலைக்கு உயர்த்த வேண்டும்‌; 
*தை விடுத்து, தங்கள்‌ தொழிலின்‌ கெளரவத்தையும்‌ தாழ்த்தி, அரசியலையும்‌ தாம்‌ 
மாழ்த்து போகச்‌ செய்வது அவர்களுக்கு அழகல்ல, இதை முதல்வர்‌ அச்சமினறியும்‌ 
ந /கமனறியம்‌ அவ்தபப்டயகளக்கு உணர்த்தவேண்டும்‌. உயர்த்தித்‌ 
மக்ககள்‌ தமிழில்‌ நடையெறுவதைக்‌ காட்டிலும்‌ வழக்கறிஞர்‌ தொழிலின்‌ கண்ணியம்‌ 
நரப்பாற்றப்படுவது அதிமுக்கியம்‌. ௫. 

க்க்கி$520 15 

ன்வு 996 ஐ ௫௫௫ ஏர்ள்டமர. 
ஈடு முர ஜெலைகழம்‌ ப இிசசாம்கு * 
ஏரு இரிழுழச ௫9௯ நொ இது ஓயலம்க. 
மன்ஏள்மம மமலமமமலக ஸயர(ஷமா ௩-ம8, “அஜ 
ஏெலனுமுமச௫ு 80ஞஎ,௪6, ஈலஸா ரல போர்க்‌ 
"ஷின மலரச்‌ மலலிஷ 'ரவகைழுககு எச்டி 
12-௫ஐ ஒலு போடு எருஸ௫ர ரஷ ரஷஷடு ௭௫ம்‌ 
எல்லா ஒ௫ஏலவமரு மலுவலகல ஒஞுரரிசகு க 
ஈமழுஸல ஊழி மழக௩பகு மொரு 
முனு ஏலசரு ஒழிருள்மமலயல க 
பறமக சை? கொள 
௫ஷமைஜு ஞாயச உயாமம௫ ஓரம்‌. 
விழும்‌ ஒமஏஇ சல ஐல. 
ஒடுஞுளெவள உமம ச௫ுளலக 
முசரிமுள ஈரக-ம௫ லது 
றட ஒமம்‌ ௭௭௫ுமஉ ஒடுமவலகெ. 
) ஓம ரஜினி எமஎ “மட க. 
'ஏாமஏழா ர்ரக்மமஜ பலரது 
செரமமமமல 9௪ மறம்‌ ௫௩. “ஆஸி. 
இஒரு௪௫/௪ “ள்ல ஒரலலல ௭௬. 
ஓல்‌ ஒழுக்க மடன்‌ நாம மை ப னிஷழக்த வறண்களா. 
ஒமஷவயைை ஒழு “மள்ழள்கு ஊணியலவைைசரு 228.) ர. 
“௫பமிமா மட ஜெரள்டிலே வலயரம௪ அடு எலல. 
மரம மஷ்ங்று மம்மு ஸகல லரு ராமப 
மலமமட சலம்‌ 
ஞாயச முழற ௫£போயள -அஞுமப௩. மூ௯ஸட- மழுக. 


௫ 1 


கவர ஸர மடக. 


சரா வருமே ஒல “௭சலமா எரும ரமாக. 
ஒமம்‌ ஏரமுஒஸ்‌ ஒசசிரமமமகு “ஏர9மிய௫மா ஒரிய 
சொழுசசசளரம்மு பலலஏு ஈவு வமாறுசமஏ ட. 

ட்ப 
னர இலை ஜிலசாமம்டு 0 “மளிலேத0ே௫ -மளமொதுமேடு, 
முஇலஸலமை ஐஸ்ல ஞழுசைம௫ மூயமலகழாடு இமா, 
௭௫௪ ஏற்றது இலலஸருச்‌ 


மல்‌ ஒன *. ஏ இ 


(ரு 
“வைபவத்தில்‌ அரங்கேறுவதைக்‌ காணவே] 
இந்த ஆர்வலர்‌ கூட்டம்‌. 
திண்ணைப்‌ பேச்சு, மின்வெட்டு 
தன்ன வசதிக்‌ குறைவு, உலுக்கி 
எடுக்கும்‌ ரோடுகள்‌ எனச்‌ சராசரி 
கிராமத்தின்‌ சகல லட்சணங்களும்‌: 
பொருத்திய கிராமம்‌ மெலட்ர்‌. 
ஆண்டுதோறும்‌ மே மாதத்தில்‌ 
ஒன்பது. நாட்கள்‌, நாசிம்ம 
ஜெயத்தியையொட்டி நடை 
இ பெறும்‌ பாகவத மேளா நாடக 
மஹோத்சவத்தின்போது,. இவ்‌ 
ஷ்‌ களைகட்டி நிற்கிறது. 
அப்படி என்னதான்‌. இருக்கிறது. 
பாகவத மேளானில்‌ என்றால்‌, “'வத்துதான்‌ 
பாருங்களேன்‌, அனுபவித்தால்தான்‌ அருமை 
நெரியும்‌ எகிற மெட்டு நடராஜன்‌. இனர்‌, 
இவ்வைபவத்தை நடந்தும்‌ ஸ்ரீ லஸ்மிநாசிம்ம 
ஜெயந்தி பாகவத மேனா நாட்டிய நாடக. 
சங்கத்தின்‌ தந்போதையத்‌ தலைவர்‌, 
(பாகவத மேனா நாட்டிய நாடசுமென்பது 
ஒரு பழம்பெரும்‌ கலை, பகதி, இசை, நாட்டியம்‌, 
நாடகம்‌ எனப்‌ பலவிதப்‌ பரிமாணங்களைம்‌. 


'கோடை வெப்பம்‌ பலரையும்‌: 
குளிர்ப்பிரதேசங்களுக்கு 
விரட்டிக்‌ கொண்டிருக்க, 
அக்னி நட்சத்திரத்தையும்‌ 
பொருட்படுத்தாது, தஞ்சை 
அருகேயுள்ள மெலட்‌ 

நக்கு, ஆண்டு. 
தோறும்‌ உள்ளுர்‌, 

வெளியூர்‌, வெளிதாடு 
களிலிருந்து, கலை. 
ஆர்வலர்கள்‌ ஆவலு 

டன்‌ வருகிறள்கள்‌. 

சீறும்‌ சிங்கம்‌, அர்ப்பரிக்‌ 
கம்‌... அரக்கர்கள்‌, மனத்தை 
நெகிழ்விக்கும்‌ சந்த்ரமதி என, பல. 
புராணக்‌ காட்சிகள்‌ பாகவத மேளா 


க அழும்‌ 


கொண்டவை இந்தாட்டிய நாடகங்கள்‌, பக்தி. 
யையே அஸ்திவாரமாகக்‌ கொண்டு, இதிகாசப்‌ 

பராணங்களிலிருத்து எடுக்‌ 
நாட்டில நாடாகக்கப்பட்டு இஷான்‌, னித 
மில அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. தஞ்சையைச்‌ 
சற்ியுள்ள கிராமங்களில்‌ பிரபலமாலிருந்த 
'இக்கலை, தற்போது மெலட்டுரில்‌ மட்டும்‌ 
பல்வேறு தடைகளையும்‌ தாண்டி உயிர்ப்புடன்‌ 
இருக்கிறது. வருடாந்திர பாகவத மேளா உத்ஸவம்‌. 
எழுபதாம்‌ ஆண்டை நோக்கி நடைபோடுகிறது 
விலிருந்து. வரும்‌ 
விருந்தினர்‌ 
அனைவருக்கும்‌ 
விருந்‌ 
தினமும்‌ வடை பாயத்‌ 

தோடு உணவுண்‌। 
நிகழ்ச்சிக்கு முன்‌ 

ய்வொரு நாளும்‌ வரத 
ரஜ சுவாமி சன்னிதியில்‌. 

வழிபட்டு மேடையேறு: 

கோணங்கி பிரவேசத்தில்‌. 
துவங்கும்‌ நிகழ்ச்சி, சில: 
ஸ்லோசங்களுக்குப்‌. 
மின்‌, கதைச்‌ 
சருக்கம்‌, தெடர்ந்து, 
9கனேஸ்‌ வர்‌ வந்து 
கலைஞர்‌ களையு 


ரசிகர்களையும்‌. 
வாழ்த்திச்‌ செல்வர்‌, பிறகு, ஒவ்லெ 
கதாபாத்திரமும்‌ தம்மை அறிமுக 


செய்து கொண்டபின்‌ நாடகம்‌ 
தொடரும்‌ 

நிகழச்சி முடித்ததும்‌, 
இசைக்க, மீண்டும்‌ வாதாறள்‌ கோயில்‌ 
சென்று வணங்கி, கலைஞ 

சள்வலமாக வரும்பொழுது, ஒவ்‌ 
வொரு வீட்டிலும்‌ பின்‌ இரவு எவ்‌ 
வளவு மணியாணாலும்‌ ஆரத்தி எடுப்‌. 

 நரசிம்மனாகவும்‌, முருகனாக 
தாவாகவும்‌ அரிதாரமிட்டு நட 
கலைஞர்களுக்குள்‌, அந்தந்த பாத்‌ 
'திரங்கள்‌ ப்ரத்யக்ஷமாகவே பி, 
இன்றன. ப்ரஹ்லாத சரித்திரத்தில்‌ 
நடைபெறும்‌ நரசிம்மாவதா 
சியே இதற்குச்‌ சான்று, 


(டும்‌ அனுபவம்‌. 
நாசிம்மஸ்வாமி வேடம்‌ தரிப்‌ 

பதற்கான அரிமுகம்‌ கொண்ட முக 
ல நூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்டது. 
சுவாமி கோயிலில்‌ இந்த முக அணிக்கு, 
தினமும்‌ பூஜை நடைபெறுகிறது. நாடக தினத்‌. 
[தன்று சவதார திகழ்வுக்குச்‌ சற்று முன்‌, 
கோயிலிலிருந்து அந்த அரிமுகத்தை மல்லாரி. 


நாதஸ்வர ஜதி இசை) இசைக்க, வேத கோத்து, 
எ ஊர்வலமாக, எடுத்துவரும்‌ காட்சி கண்‌: 
எக்‌ கட்சி. அந்த அரிமுகத்தை அணிந்த, 
மறுகணமே, நாசிம்ம ஸ்வாமி ப்ரத்யச்ஷமாக, 
ிடுவள்‌, தூண்‌ பிளந்து, ஆவேசம்‌ பொங்க, 
ஹீஸ்ய 
நான்கைந்து பேர பிடித்துக்‌ கொள்வள்கள்‌, முன்‌ 
'பொருமூறை. நாசிம்ம வேடமிட்டவர்‌ ஒருவரை 
'ஒத்தாழக்‌ கிழித்தெறிந்த சம்பவமும்‌ உண்டு! 
ன வதைக்க விரையும்‌ அவரை, "நடனக்‌ கலைஞர்கள்‌, இசைக்‌ கலைஞர்கள்‌. 

பது பேர்‌ கொண்ட சூழுவில்‌. 
ரூமே ஆண்கள்‌, ஆண்களே பெண்‌: 
டு அசத்துவர்‌. இந்தியா மற்றும்‌ வெளி 
(டுகளில்‌ வாழும்‌ இக்கலைஞர்கள்‌, இந்த விழா: 
(வுக்காக ஒன்றுளேகிறள்கள்‌. ஒத்திகை பள்ப்பதும்‌ 

'பணரின்‌ வேண்டடு்‌கோளுக்களைங்க மலறாகி கானிதாஸரின்‌ மகத்தான ஆற்தாசங்கன்‌, 


ஸீ வே.ஸ்ரீ. வேங்கடராகவச்சார்யர்‌ எழுதிய ஒப்பற்ற நூல்கள்‌! 
பரவால க்கக்‌ எமை 
குமாறரஸம்பாவம்‌ 
படக கத அன்‌ தத உனக அ 
வம்‌ இவ்ள 
1218 பக்கங்கள்‌: விலை ரூ. 180; தபாலில்‌ பெற ரூ. 210. 
ஸ்வ றோக நிவாறக கா$ ஸூர்ய சதகம்‌ 
'ஸம்ஸ்க்ருத - தமிழ்‌ மூலமும்‌ விளக்கவுரையும்‌. 


“நவரத்னமாலா” 14.4. வவங்கடறாமன்‌: 
128 பக்கங்கள்‌: விலை ரூ. 40; தபாலில்‌ பெற ரூ, 60. 

0, டக்கு சோடு, மேதஐ 01 நல்‌ செனை 600005. போன்‌, 
(கச ஆல்‌ எப்வே அலேகஷ்டேட்ல்‌ நாளா அர்ட்ெணட்ன்‌, 210-1. 
"பம்பை ரெலி நிலையம்‌ அருகில] திநகர்‌ சேனை - 600017, போன, 2402 1200 
பட உண்‌ ஈம சலக மள | சர்வ சாட மெலட்ட௭ 

எங்கே - தஞ்சையிலிருந்து 18 
கிம்‌ தொலைவில்‌, திட்டை மரிக்க 
மக கும்பகோணம்‌ போகும்‌ வழியில்‌: 
உள்ளது. 

எப்படி - தஞ்சை வரை ரயில்‌: 
பயணம்‌, அங்கிருந்து பஸ்‌ அல்லது, 
டாக்ஸி மூலம்‌ செல்லலாம்‌. 

எப்பொழுது - 2010 மே 19 முதல்‌. 
மே 2 வரை. 

“என்ன... ப்ரஹ்லாத சரித்திரம்‌, 
ஹரிச்ர்தரா, ஹரிஹர விலா விலாஸம்‌, 
வள்ளித்‌ திருமணம்‌ நடைபெறும்‌, 
தவிர, பிற கலைஞர்களின்‌ நிகழ்ச்சி 


கிடையாதாம்‌. சிறு வயதிலிருந்தே மெலட் 
பாணியில்‌ பமிற்சி பெற்ற இவர்கள்‌, விஜ 
நடக்கும்‌ சமயம்‌ ஒருமுறை, 'சஷ்‌' பனப்பஸ்கள்‌ 
அவ்வளவே! 

"இவ்வருடம்‌, “அபய்‌: என்கி இநதிய பாதக்‌ 
கலைஞர்களின்‌. கூட்டமைப்பின்‌ சள்பிஸ்‌/ 
இரண்டு நாட்கள்‌ மெலட்டே பாணி பற்றிய 
பகிதசி வகுப்புகள்‌ இங்கு நடைபெறுகின்ற. 
 இங்ழ்சர்த்த கலைஞர்களிடமே இக்கலையைப்‌ 
பற்றித்‌ தெரிந்து கொள்ளும்‌ அரிய வாய்ப்பித, 

மேடைகளில்‌ நாம்‌ இன்று கோவில்களையும்‌ 
பழைமையையும்‌ சித்திக்க முயன்று கொண்ட 
டருக்க, அந்தப்‌ பழைமையான குழலிலேயே] 
இஃ கலையை, மள்வு ்‌ சவனஸ்கரும்‌ குன்று 
புடைக்ின்றளர்‌ மெலட்டுபாணிக்‌ கலைஞர்கள்‌. 

'நடனஜன்‌ கூறுவது பேட, “இது வெல்‌ 
பொழுதுபோக்கல்ல;.. ஒரு தெய்வீகம்‌ 
யயாகுடிற் அந்த ரோட்டின்‌ ஒரு இரும்‌ 
பூத்தல்‌, காடை, அங்கிருந்த ஒரு முன்‌ 
செடிமில்‌ பின்புறம்‌ மறைத்தபடி. தீத. 
வைத்துவிட்டு, வெளியே வந்து குற்றும்‌ 
முற்றும்‌ பாத்தான்‌. பள்ப்பதற்கு அட்டு 
மஸ்தாக இருந்தான்‌. அத்த மாலை வேளை: 
மில்‌ அவன்‌ மாட்டிகிருந்த கலில்‌ களாஸ்‌. 
கொஞ்சம்‌ அரமலயாய்‌ இருந்து. ஹைவே. 
மிலிருது பையஸலய்‌ மரயும்‌ அங்‌ ரோட்டி 


வேட்டது. ஏதோ தவது நடக்கம்‌ போது! 
என்று உள்ளுணர்வு சொல்லியது. வேறு, 
வழிவில்லை. ஸ்டெப்னியை மாஜ்றியா 
வேண்டும்‌. 9469ம்‌ பண்ணை வட்டித்குப| 
போவாக. வேண்டும்‌. அந்த இடம்தான்‌. 
அம்துல்லாவிற்கு தெரியாது. இரண்டு நாள்‌ 
அங்கேயே. ஒளிந்து, நிலவரம்‌ தெரிந்து: 
மொண்டு, அப்படியே பம்பாய்‌, மலேரியா. 
௭ ரீணவுடன்‌ பறந்துவிட வேண்டும்‌, 


அற்துல்லா, சீஷ 


"லிருந்து, நடுவே நின்றபடி மெயின்‌ ரோட்டை 
பரித்தன்‌. மெல்ல காரன்‌ பின்னால்‌ வந்து, 
மக்கியை இறந்து அஇிலிருந்த ஒரு பெரிய: 
பாறாங்கல்லை தம்பிடத்ுக துங்‌ எடுத்த்‌. 
சொஸ்டு வந்து நடுவில்‌ வந்த்‌. அம்ம 
பக்கத்ல்‌ ஒரு கட்டில்‌ கால்வாய்‌ பிரட்‌ 
அதற்கான மேடைலின்‌ பின்புறம்‌ தரையில்‌ 
ஒரு ரிவால்வரை எடுத்தும்‌. பத்து, சிவா. 
உனக்காக." என்றான்‌ அப்துல்லா. 
டட 

“1ல்‌: ற வெடிக்க்ம்‌ கேட்டதும்‌. 
"உடல்‌ அஇர, அனிச்சையாய்‌ கால்‌ பிரேக்கை. 
அழுத்த கார்‌ அவைக்கழிந்து, தரையெங்கும்‌. 
யர்‌ மாரிக்கால்‌ தேவ்த்து நிற்கு ஏிவாவுக்கு. 
உடலெல்லாம்‌ வியர்த்து வழிந்தது. ஒரு. 
நிமிடம்‌ வெடித்தது கார்‌ டயர்தலா அல்லது. 

'தப்பரக்கயொ என்று ஒருகணம்‌ உடலைக்‌ 
இடலிப்‌ பரத்தும்‌ கொண்டால்‌. சமலில்லை. 
நல்லவேளை என்று நிஸைத்து சுற்றும்‌. 
முற்றும்‌ பார்த்தபடி காரிலிருந்து கிழிங்க 
னஸ்‌. காரின்‌ முன்பக்க டயர்‌ வெடித்திருந்ககு. 
நடந்தது சரியாவ விஷயமாவ்ப்படலில்லை. 

இதயத்தின்‌ துடதுடிப்பு அவனுல்குக்‌ 


என்று மனஇனுள்‌ பல விஷயங்கள்‌ ஓட, 
டிக்வலைத்‌ இறந்து ஜாக்கியை எடுத்து 

வரமாட்டான்‌. எவ்வளவு நம்பினேன்‌. இந்‌ 
தொழிலில்‌ நம்பிக்கை மட்டுமே நிலை. 
வானது, அது குலைத்தால்‌ அவ்வளவுதான்‌. 
முடிந்தது. எல்லாமே முடிந்து; நம்பிக்கைத்‌ 
துரோகம்‌ செய்தவனுங்கு மரத்தைத்‌ தவிர 
வேறு தஷ்டனையில்லை. பணம்‌ மட்டுமே 
என்றால்‌. பரவாவில்லை. ரீனா, எப்படி 
வைழ்‌இருந்தேன்‌ அவளை ராணி போல... 
ஓது சொன்னாலும்‌, கேட்டாலும்‌ அடுத்த 
தொடிலே. 

அப்துல்ல, அவனிடம்‌ மண்‌ 
2௫ அவனக்‌ அன்னை முந்திப்‌ 
இரேன்‌. அவளுக்காக அவளுடய அழருக்காகி, 
அதை ஒருமுறையாவது நீண்டுவதற்காக, 


சங்கர்‌ நாராயண்‌ 


22 சல்தி 952010. 

அடித்துப்‌ பிடித்துப்‌ பறித்ிருக்கு முடியும்‌ க்‌ ர்‌ 1 

அவனப்‌ பிக்னிக்‌, வெல்ல. | நப கறிய ஏறாவல்‌ 
மெல்ல... ரித்து. ரித்து அனுபவிக்க 
வேண்டிக்‌ காஜ்ிும்‌ 

பணற்தையும்‌ சரட்டிட்டு என்‌ சீனாஸயும்‌ 
தட்டிப்‌ போவது என்ன நியாயம்‌ 


(ன்‌. இப்போ என்‌ 

நீ செய்த துரோகுத்துல்‌ 
சரி. வடட வா. வா. 


்டன்ட6்‌ டத 

பெரிய அளவில்‌ 
அதற்கு ஒரே வழி டபுள்‌ 


கல்கி 952010 23. 
சோவிங்தான்‌. டபுள்‌ ரணில்‌, 
என்றால்‌... என்னவென்று 
தெரியாதவர்களுக்கு இப்போறு. 
சொல்லிப்‌ புரியவைக்க நேர. 
மில்லை அவனுக்கு. 

மின்‌ பக்க சட்டுக்கு அடில்‌ 
உன்ன பத்து கொடிக்கான பம்னை..."* 
பாவர்‌ நோட்டை எப்படி மாற்று 
வது என்ற யோசனையுடன்‌ 
ஸ்டெப்னி மீது எடுத்து ஒவ்வொரு. | 
போலிட்டாக வா மாட்ட ஆரம்பித்‌. 
நேரத்தில்‌, தூரத்தில்‌ ஒரு புல்லட்‌ வரும்‌. 
ஓசை கேட்க, பதற்றம்‌ அதிகமா, சட 
பேவென போல்ட்டை டைட்‌ செய்ய ஆழம்‌ 
பீத்தான்‌. சத்தம்‌ மெல்ல அருகே வர வர. 
முகம்‌ முழுவதும்‌ ஹெல்மெட்டை மாட்டி 
மறைத்தபடி. ஒருவன்‌ வருவது. தெரிய 
பதற்றத்தோடு எல்லா உபகரணங்களையும்‌. 
எடுத்து அன்னி டிக்கியில்‌ போட்டு மூடக்‌ 
காரை இப்ப, அந்த புல்லட்‌ சிவாவை. 
கீராஸ்‌ செய்து போனது, 

இவா சின்னதாம்ப்‌ பெருமூச்சு விட்‌ 
டாஸ்‌. நல்லவேளை! நம்மைத்‌ நர்த்தக்கட்ட 
வந்த ஆன்‌ இல்லை. இம்மாதிரியான ஜே: 
கில்‌, வாழைப்‌ பார்த்தாலும்‌ உள்ளுக்குள்‌. 
குனிரெடுக்கத்தான்‌. செய்து. இன்னும்‌: 
பத்து ஓலோமீட்டர்தான்‌; பெலின்‌ ரோட்டி 
விருந்து பையாஸில்‌ நுழைத்த ஐந்தாவது! 
திமிடத்தில்‌ பண்ணை வீடு. அங்கே எனக்காக, 
காத்இருக்கும்‌. ரீனா... இரண்டே தான்‌! 
அவ்வளவுதான்‌, சொய்ங்‌" என்று பறந்துவி. 
வெண்டும்‌. என்று யோசித்தபடி, காரின்‌ 
ஆக்ிலேட்டரை அழுத்த, கொஞ்ச நேரம்‌ 
முன்னால்‌ போன புல்லட்‌ தெரிந்தது. 

உட்க [ப்தல்லாவுக்கு எரிச்சலாய்‌ இருந்தது. 
இத்நேரத்திற்கு வந்திருக்க வேண்டும்‌. 
நரசிம்மிடமிருந்து ஏற்கவே தகவல்‌ வந்‌ 
இருந்தது. சென்னையிலிருந்து ிவா காரில்‌ 
இளம்பியவுடன்‌, அவன்‌ தகவல்‌ 
சொல்லிவிட்டான்‌. முடிந்தால்‌ 
காரை பின்‌ தொடரச்‌ சொல்லீ. 
மிருக்‌கிறேன்‌ பக்கல்‌, கார்‌, 
பைக்‌, இரண்டின்‌ வேகத்தர்‌ 
கும்‌ நிறைய வித்தியாசம்‌ 

வணங்காத நான்‌ அவளிடம்‌ 
மண்டியிட்டிருக்கிறேன்‌" 
த ன்‌ 


இருந்தலும்‌, வேது வழிலில்லை, யாரை, 
மாவது நம்பித்தான்‌ ஆகவேண்டிலிருக்றத. 
மீன்‌ ஏன்‌ வரவில்லை, பண்ணை விட்டுக்கு 
பொய்த்‌ தன்னை மபா்மிய அவனைச்‌ கவரில்‌ 
நங்தம்‌ என்று அரித்துக்‌ கொல்ல வேண்டும்‌ 
இரு, பொறுமையாய்‌ இரு. முதலில்‌ துர. 
கம்‌ செய்த நண்பன்‌, பின்புதான்‌ அவனைத்‌: 
தண்டிவவள்‌. இன்னும்‌ கூட அவளுக்காக 
ஒரு ன்ன சாப்ட்‌ கிணி மனன்‌ இருப்‌: 
பதை நினைத்து, இத்த நேரத்திலும்‌ சரித்‌ 


தான்‌, 
'மூன்னால்‌ போன புல்லட்டைப்‌ பரித்க 
தும்‌ மண்டும்‌ முழுக்‌ இில்லிப்பை கண்‌ 
தான்‌. சிவ௩.. “சே. இது நம்‌. பிரமை. 
அவன்‌ யாரோ. அவன்‌ என்னை குறிவைத்‌ 
இருந்தால்‌ ஸ்டெப்னி போடும்போதே 
செய்திருக்க. முடியும்‌”. என்று எண்ணிக்‌ 
கொண்டே மேலும்‌ வேகமாய்‌ அவனை: 
ஓவர்‌ டேக்‌ செய்தபோது, புல்லட்காரன்‌. 
தன்னைத்தான்‌ வேவு பார்க்கிறான்‌ என்று, 
தெரிந்தது... மேலும்‌ வேகத்தை கூட்டிப்‌ 
பறந்தான்‌. அவனை விட சடுதியில்‌ தூறு: 
மீட்டர்‌ வந்துவிட, ரியர்விழவில்‌ பார்த்த 
போது, அவன்‌ இன்னும்‌ வேகத்தல்‌ பின்‌: 
24 வ்கி 65200 

தொடர்வது தெரித்தது, ஒருவேளை சும்மா 
விளையாட்டு காட்டுகறாலே... இம்மாதிரி 
ஹைவேயில்‌ எல்லாம்‌ எக்‌ ஓட்டுபவர்கள்‌. 
அர்‌ ஓட்டுபவர்களிடம்‌ விளையாடுவர்கள்‌. 
சிவா மெல்ல வேகத்தைக்‌ குறைத்துவிட்டு. 
மீண்டும்‌ ரியர்‌ வியூவில்‌ பாக்கி அவனும்‌. 
கொஞ்சம்‌ வேசத்தைக்‌ குறைந்து மெல்ல: 
நெருங்க, அவன்‌ கைநீட்டி. நில்‌ என்பது: 
போல சைவம்‌ காட்ட, அதை பறித்தும்‌ 
வேகத்தை அஇகப்படுத்தி ஏற, அவனும்‌. 
தொடர்ந்தால்‌ 

இன்னும்‌ ரெண்டே கிலோமீட்டர்தான்‌. 
பண்ணை வீடு வந்து விடும்‌. ரியர்ியவில்‌. 
பறிக்க யைக்‌, துத்திக்‌ கொ 
தெரிழ்வு. 
உட 

"தூறல்‌ வண்டி வர்‌ சதுர்‌ வேட்ட 

தூம்‌ அப்துல்லா அவிட்‌ ஆவான்‌, துப்பாக்‌. 

யத்‌ தயார்ப்படுத்தி அந்தக்‌ கால்வாய்‌. 
பகவா 

நான்‌ என்று ஏவொவுக்கு: 
இப்போது பரிந்து லிட்‌ 
பது. நிக்மம்‌. 
அப்துல்லா போப்‌, 

யம்‌ பிடித்துவிட்‌ 

டான்‌... அவல்‌ ஆள்‌ 
தான்‌! வேறு வழிலில்லை. 

பின்னால்‌ பைக்கும்‌. துரத்த 
வேகத்தைக்‌, 

படியே அந்தர்‌ சன்ன ரொடி 

இரும்பிய வேகத்தில்‌ நடுரே 

பெரிய கருங்கல்லை பாத்ததும்‌, சட்டென்று. 
என்ன செய்வது என்று தெரியாம, ப்றேய்கன்‌ 
மீது காலை வைப்பதற்கு பதிலாய்‌ மீஸ்டும்‌. 
ஆக்சிலேட்டரை அழுத்த, காரின்‌ முன்பக்க 
சக்கரம்‌ அந்த கருங்கல்லின்‌ மீது மோ 
ஒரு பஸ்உவீல்‌ மட்டும்‌ வண்டியை விட்டுப்‌ 

மிரித்தோடியது.. வண்டி. திலையிரந்து 
கொஞ்சம்‌ அந்தரத்தில்‌ பறந்து, நேராய்‌. 
அந்தம்‌ கால்வாய்‌ பரட்ஜின்‌ மீது பெரிய | 
உடன்‌ விழுங்க வேகத்த, மொத்த 
வாரும்‌ கடைந்து தூளாக, 
உட 
பிகணைவேயே தாழ்‌ வத்த பக்கறன்‌ 
ண்டியை திறுதிிட்டு பபபரப்பாய்‌ ஓர. 
வத்து பர்த்தண்‌, காரின்‌ ஏனசகர்‌ சட்டி்‌ மரிபில்‌ இரங்க இரர்‌ 
இருந்தான்‌, கும்மு அடி. 
ல்ல 
ஒருவன்‌ கால்வாய்‌ இரியாட்‌ 
போடு நகங்டுவிருந்தான்‌. அவ. 
வநுகே துப்பாக்கு அவாதையாம்க்‌. 
இடந்து என்வ செய்வதென்று தெரியா 
மல்‌, ஒருகணம்‌. நின்றவன்‌. சண்டளில்‌, 
பொட்டேருத்தில்‌ இருந்த ஒரு பிரீப்கேஸ்‌. 
கண்ணில்‌ பட்டத 

மெல்ல வந்து அனைத்‌ இறந்து பாத்தான்‌. 
வர்கள்‌, மெல்ல சற்றும்‌. 
முற்றும்‌ பரித்தவிட்டு பெட்டியை எடுத்து 
வைத்துக்‌ கொஸ்டு வண்டியை. 

சந்தமாம்‌. "ஏக்லே 
என்றான்‌. பின்பக்கம்‌ டிக்‌ இறந்திருக்கறது. 
சொல்வதற்காகவே 


முன்னா 
ஸ்டன்ட்‌ செய்து 


என்று சிவாவுக்கு 
வரை... திரைப்படத்‌ துறையில்‌ புத்தம்‌ 
புதிய ஆளுமையை யதர்த்தமாய்‌ 
வெளிப்படுத்திய இயக்குநர்‌ பாலாவின்‌: 
பலம்‌, பலவீனத்தை அவாது நண்பரும்‌, 
மத்திரிகையாளரும ஜெ.பிஸ்மி 
பட்டியவிடுகிறள்‌, "இது எங்கள்‌ நட்பின்‌: 
மீதான நம்பிக்கை மற்றும்‌ அவரின்‌: 
அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கான வரைபடம்‌”” 
என்ற முன்னுரையோடு... ப்ளஸ்‌. 

ஓடபுந்தகங்கள்‌ வடிப்பது அவருக்கு, 
ஒரு தவம்‌ (முன்பு) 

ஓவெளிறாட்டு. 
கதையை உருவாமல்‌ 


முவிடிகளிலிருந்து 
(இருடாமல்‌) தன்‌: 
தக்இலிருந்து கதை: 

ளைச்‌ சுற்றியுள்ள யதி 

பச்‌ செதுக்குவது, 
*படம்பிடுப்பின்‌ போது வெவிப்படும்‌ 
ஸமை 

*முல்லி நடிகர்களைப்‌ பெயர்‌ 
சொல்லி ஒருமைலி 
வாங்குவது 

ஓத கரஷளக்கு இப்படி தடிக்க வேல 

அழைத்து வேலை 


இம்‌ என்று நடித்துக்‌ காட்ட மாட்டார்‌ 
அவர்களைப்‌ பலவிதங்களில்‌ நடிக்கவைத்‌. 
துத்‌ தேவையா 
இந்டம்இயால்‌ நடிகனின்‌ நடப்பாணுமையை. 


வெளிக்கொணள்வது, 


(தை எடுத்துக்‌ கொள்வ, 

*டுவிமா வெளிச்சம்‌ படாத புதுமுகம்‌. 
கைத்‌ துணித்து நடிக்க வைப்பது. 
ஒம்‌ 
களிடம்‌ மட்டுமே, தம்‌ 
தைப்‌ படர்ந்துகொள்வது. 


(ம ஓத்த டத்தனை உடையவர்‌ 
த்தை, விருப்பத்‌ 


'சேதூவில்‌ தொடங்கி, 'நான்‌ கடவுள்‌! | -.] (மிப 11-1ப 


ஒரு படத்துக்கும்‌ இன்னொரு படத்து? 
'டைவெலியை மிக அதிகம்‌ வை) 
அலைவது, 
*தப்பாவவர்களையும்‌ உடனே தம்ப 
அலல்‌ வைத்துக்‌ கொள்வதும்‌, அவர்களை 
தலைமேல்‌ தூல்‌வவைத்துக்‌ கொண்டா 
வதும்‌, உண்மை தெரியவருகையில்‌, ப 
வருத்தப்படுவதும்‌. 
வருடனும்‌ ஒட்டாமல்‌ தனித்இருப்பதா 
ஓல இழப்புக்களைத்‌ நந்த முன்கோபம்‌ ௪:௧௮ 
இயக்குநராகப்‌ பரிக்கல்‌, 
கடத்த, (இறத அவரிடம்‌ கசல்‌ 
இலல்குநராக இருந்த இன்றைய இக்கு 
அமி! ஆமோதிக்க) 


இயக்குநர்களை வருங்கால 
படுபிடி போல்‌ 
ஓ அபிபகாலங்களில்‌: புத்தகங்கள்‌. 
வாசிப்பதை நிறுத்திக்‌ கொண்டது. 
தவல்‌ தத்தம்‌ போல செய்வத 
வன்னி 
(பஷில்‌ சமரன்‌ ரெக்வரிடு டான்ஸ்‌] 


கதையை பலவீனமாக, 
அதனாலேயே 

பணிந்து வி! 

இஇட்டமிட்டபடி படத்தை முடிக்காமல்‌, 
வருடல்கல்லல்‌ இழுத்தடிப்பது, 

*.ஒரு கலைஞஷலான இவர்‌ தற்போது, 
தவாரிப்பானராக மாறி இருப்பது, 


- ஜெ.பிஸ்மி 

'தாள்கோனிலில்‌ ஒரு பேக்கரியில்‌ 
பொருட்களை வாங்லபோது, 
பேப்பரில்‌ கட்டிக்‌ கொடுத்தார்‌ அதன்‌. 
கரிமையானர்‌, “ஏம்பா கேம்‌, பிஸ்கட்‌, 
வாங்க, மனிகை சாமான்‌ மாதிர்‌ 
பேப்பர்ல இப்படி மடிச்சத்த்தியே?. 
மினாஸ்டிக்‌ கேர்பேக்குல மாடர்னா. 
பொட்டும்‌ குடு”: என்று கேட்டபோது; 
"ஏம்மா, ஊருக்கு புதுசா. இது: 
'ஷெட்ராஸ்‌ இல்லே. நாங்க மாடர்னா. 
பிளாஸ்டிக்கில்‌ கொடுத்தா மாமனள்‌ 
விட்டுக்கு போனிட்டு வந்தா மாதர 
நம்மள ஒதும்‌இடுவாங்க..செல்லங்கக்கு 
அந்த கலெக்டர்‌ ஜீப்ல வருவாரார. 
(இல்ல பரிதா போட்டு பொம்பன 
மாதம்‌ வருவான்னு தெரியாது. 
உனக்கு பை வேணும்னா 
துணிப்பையோ பெப்பர்‌ 
'பையோ தனியா வாங்க. 
பிளாஸ்டிக்‌ பை இந்த 
மாவட்டத்திலேயே 
கெடைக்காம என்ற்‌. 
பிளாஸ்டிக்‌ பைகளை: 
ஒதுக்க மாவட்டமா? 
அதிசயத்தோடு விசாரித்தோம்‌. 
விடிவியயாய்ப்‌ பள்த்தோம்‌. 
மக்கடையிலிருத்து பெரிய மனிகைல்‌ 
கடை வதை, சறில்கடைலிலிருந்து 
கடற்கரை வரை எங்கும்‌. ஒரு துண்டு 
மினாஸ்டிக்கம்‌ கண்ணில்‌ படவில்லை. இந்த அஇிசயத்தை எப்படி சாத்திய 
முடித்தது என்று மாவட்ட கலெல்டரை. 


சந்தத்துல்‌ கேட்டபோது... 
"நம்மைத்‌ தாங்க வளர்க்கும்‌ இந்தப்‌: 
பூமி தமது ஆஇி தாய்‌. நாம்‌ அதன்‌: 
முதல்வர்கள்‌ அல்லவா? பூமி அழிவது! 
மனித இனத்தின்‌ அழிவுதானோ பூம்‌ 
'வெப்பமயமாவதைத்‌ தடுக்க, மண்‌: 
அதன்‌ வளத்தை இழக்காமல்‌ இருஃ்-, 
நம்ம சனங்க கேஸ்ரர்‌, டி.பி. என்று 
அவதப்படா மலிகக்க, எனங்கன: 
சதகாத்தைக்‌ கொண்டு, என்னால்‌. 
28 ஸ்திர 
முடிந்ததைச்‌ செய்ய முயன்றே 
அதான்‌ பிலாஸ்டிக்‌ ஒழிப்புப்‌ 
போராட்டம்‌” என்டுதார்‌ மாவட்ட. 
ஆட்சியர்‌ இராஜேந்திர ரத்னா ஐ.ஏ.எஸ்‌. 
ராஜஸ்தானைச்‌ சேர்ந்த இந்த. 

கலெக்டர்‌ கொஞ்சில்‌ கொஞ்ரித்‌ தமிழ்‌: 
பேகன்‌. “என்னோடு என்‌ 
கொரல்களும்‌, தொண்டு நிறுவனங்களும்‌, 


மங்களும்‌ சேர்ந்தே உழைத்தனர்‌" 
நிலைமையை பேடிப்பேரிப்‌ புரிய 
வைத்தோம்‌. மறுத்த வியயாரிகளும்கு 
10 கபால்‌ வரை அபராதம்‌ 
போட்டோம்‌. பொது இடத்தில்‌: 
பிளாஸ்டிக்‌ போடும்‌ மக்கள்‌ மீதும்‌ 
நடவடிக்கை எடுத்தோம்‌”! என்ற்‌, 

வேறு என்னென்ன வழிலில்‌ 
பொரராடி இந்தப்‌ பிளாஸ்டிக்‌ 
உபயோகத்தை மாற்தினிகள்‌ 
என்றோம்‌. அவர்‌ பட்டியலே போடத்‌ 
தக்‌ ஆணி. 

1) 1௯௮௦ லோகோக்கள்‌ 
மாவட்டம்‌ முழுதும்‌ ஓட்டினோம்‌. 


ணரா. (இந்தியாவின்‌ மற்ற எந்தப்‌ பகு 
பகம்‌ சல்‌ என்றும்‌ அன 
கிழக்கு மாநிலங்கள்‌. இ; 
வார்ச்சிக்‌ கழகம்‌, சத்றுலாப்‌ பயணி. 
களை அதிக அளவில்‌ ஏர்ப்பதற்காக, 

வட கிழக்கு 
இந்தியாவுல 


கான சிறப்புத்‌ 
திட்டம்‌ ஒன்‌ ப 
றச்‌. செயல்‌ 

படுத்தி வருகிறது. நபள்டு வங்கியின்‌ 
குவுஹத்தி (அஸ்ஸாம்‌) பிராந்தி 
'வலகத்தில்‌ பணிபுசித்த சோமசத்‌ 
ஷில்லாங்‌ (மேகாலயா) அலுவலகத்தில்‌ 
பணியரற்றிய பாலசந்திரனும்‌ தங்கள; 
(டைய நூன்றாண்டுகால வட கிழக்கு 2 
(இந்திய அனுபவங்களைப்‌ பகிர்த்துகொள்‌ 
கிறார்கள்‌. 


இலுமே அடர்த்தியான. 
இருக்கும்‌ 
கிழங்கா 


யயிதோரா, 
மூன்று வன: 

ஆவே 
விலங்கு சரணாலயங்களும்‌ அற்புத 
ஜம்ப்‌ 
சென்று விலங்குகளைப்‌ பாக்க முடி. 
யும்‌ என்றாலு। 

செய்தபடி சென்று மிக அருலல்‌ ஒற்‌: 
£றைக்‌ கொம்பு காண்டா மிருகத்தைப்‌: 
யார்க்‌ த்ரில்‌: வேறு எங்கும்‌ இடைக்‌ 
கழா 

வை. காட்டுக்குள்‌. 


, யானை மீது சவாரி 

மேதகலவர, முழுக்க முழுங்க பழல்‌ 
ட மனத்து மகள்‌ வர்கம்‌ மனைய்‌ 
ல்தான்‌ உலல்லேயே அடிகமான மழை 
பொழிவதாகப்‌ பதிவால்‌ இகுக்றெு 
பொழிததது என்று சொல்லப்படுதெத, 
அறவரயவமான  அிவப்பு இன்னா 
வெளிமிடப்படவில்லை. இடைகில்‌ ஒரு 
பள்சத்த்த அ 
மதுக்‌ 

பல்கும்‌ 

பிரதேச மாதிலம்‌. சப்பல்‌ தான்‌ மழை 
டப்‌ மவுன 
அங்கே. 


இங்கிருந்து 
மலைப்பாதையில்‌ 40 


ராமும்‌ 
ஓ.ம. பயணம்‌, மவுன்பின்‌ ாமில்‌ உள்ள 


இன்னொரு டுரிஸ்ட்‌ அட்ராக்ஷன்‌ வெந்த! 

'இிரப்புஞ்சிலிலிருந்து குமார்‌ 20 இ.மி. 
சிசஸிட்‌. அதை, 

மேகாலயா பெண்மணியை 
மதுரைக்காரத்‌ தமிழ. 
மலை உர்சியில்‌ அளமந்‌ 

ரத்‌இல்‌ உள்ளது. சிரா 
நடத்துபவர்‌ 

மணந்து கொண்ட 
விஸ்‌, 
துள்ள ஈரா ரிசளிட்டிலிருந்து பாத்தால்‌, 


பருதி. 
[] 

ஒரு பக்கம்‌ அழகான மலைப்‌: 
இன்னொரு பக்கம்‌ பங்களாதேஷ்‌: 
யும்‌ ஜாம்புப்‌ படிமங்களை 
லான பகுநிகளில்‌ ஆரு 


அவல்நாட்டு டரிஸ்ட குகைகளும்‌ உண்டு. 
கள்‌ இந்தக்‌ குகைகளைல்‌ காண அடுகமாக. 
வருலிார்கள்‌. 


மேஃலயாவின்‌. 


காடுகளில்‌ என. 


ஈற்றோடைகளைப்‌ பள்க்கலாம்‌ 
அவற்றைக்‌ கடக்க இயற்கையாகவே மரங்‌. 
களின்‌ வேர்களும்‌, விழுதுகளும்‌ பின்னிப்‌ 
மிணைத்து பாலம்போல அமைத்துள்ளன. 
ஒரு இல இடங்களில்‌ இரட்டை 


அடுக்க 
இந்த்‌ பகுஇகளில்‌ பலையெற்றம்‌ மிகவும்‌ 


பதுக்க கஸ்9 35210- 31 

இமம்‌ மாநிலத்தில்‌ எல்ல, மற்ற வாகனங்கள்‌ பின்‌: 


என்ற இடத்தில்‌, காட்டாஜ்‌ 

வால்‌ அணி வகுத்துச்‌ செ 


இலலுடன்‌ படகோட்டும்‌" சீவர்‌ 

முராஃப்டிங்க்‌! மிகவும்‌. பாபுல [ 
ரான ஒரு சாகஸ விளையாட்டு: 

கைந்து மேகா இர 4 இந்தோ-சீனா 
லயா செல்லும்‌ சாலையில்‌, , இ *ி போரின்போது ஜஸ்வந்த்ிங்‌ 
காவாபாரா என்ற இடத்திலிருந்து ஜவான்‌ தனி ஒரு 
சாலைலின்‌ இடது புறம்‌ இதே இடத்தில்‌ 
அஸாம்‌; வலது புறம்‌ மேகாலலா. சாலை... இரண்டு... நாட்கள்‌ சேப்‌ படையை 
ஸின்‌ வலதுபுறத்தில்‌ வரிசையாக பெட்‌ எதிர்த்து தின்று போராடிணாராம்‌. இ) 

ரோல்‌ பங்க்குகளும்‌," மதுபாவல்‌ கடை பருஇ மக்கள்‌ 
நக்கும்‌. இடது புறம்‌ மற்ற நினை களும்‌ 6 
னொ ரூட்டில்‌ ௨ 
ஸா கணவாய்‌ போகும்‌ வழியில்‌, 


மதத்‌. என்று ஒன்று உள்ளது. 

விலை குறைவு. [க அடி. உயரத்தில்‌ உள்ள செல்லா ௧௦ 

ன களுக்கு இனமும்‌ அன்னதானம்‌ செய்த; 
வாயின்‌ வழியாகச்‌ சென்‌, 7] 


(இழிறங்கனால்‌ 19 ஆகிரம்‌ அடி உயர்தல்‌ 
(இருக்கிறது தவாங்‌, அங்கே மார்ச்‌ மாதத்‌ உள்ள புவ 
பிரபலமானது. 

இகபர மாலில்‌ அளத்தலாலில 


9 அம்மன்‌ கோலில்‌ 


இல்‌ சாலைகளில்‌ ஆறு அடி உ௰ரத்‌. 
துக்குப்‌ பனி மூடி இருக்‌ 
கும்டரா ள்‌ ப மஹால்‌ என அழைக்கட்‌ 

7 ்‌்‌ பன்ன படும்‌ ஒரு சிறு அரஸ்‌. 

யபடி முன்னே ல்‌ மனை உள்ளது. மணிபூர்‌ 
மாறில்‌. தலைநகரான: 

இம்பாலில்‌, அண்டை 
ருந்து 
பல வருடங்களுக்கு முன்‌: 
அகஇகளாக இந்தியாவுல்கு. இருக்கும்‌ 
நாட்டைப்‌ பூர்வீகமாகக்‌ 
(வத்து விட்டு நாந்காலிலில்‌ குறுகிப்‌ போனான்‌. அந்த மா 

இஃபட 

அப்படியே சா சரிட௩ட ரிஸப்ஷன்லே சரிலா. கேவலமான காரியர்தாலே இது: 
'என்று சொல்லிக்‌ கொண்டே... வும்‌9 இது என்ன ஜேவவில்லரத 
ஷ்ணபாடு. கஷ்டம்‌ என்று தோன்றியது. 

'இந்தக்‌ கவிதாயினி உன்னை விட மாட்டாள்‌... இதுவதை கலா ரிணப்ஷனில்‌ 
போலிருக்கே... விடி யாரை விட்டுது, போ, போய்‌ இருக்கறொள்‌ என்து தகவல்‌ வத்‌. 
கவிஜாயினியை தர்சனம்‌ பண்ணு... என்று சொல்லி4 தால்‌, உடனே சென்று பாப்பான்‌ 
கொண்டே பாத்தாவும்‌. எழுந்தான்‌. இன்று அப்படிப்‌ பேமத்‌ தோன்ற 
கேபின்‌ கதவைச்‌ சாத்தி விட்டுப்‌ பார்த்தா போய்‌. வில்லை. மனோகரி அங்கே. 

விட்டான்‌. மேஜை மீது இருந்த புருஃப்களைப்‌ பாத்‌ இல்லை. ஆனால்‌, 
"தாஸ்‌, சிலா வந்தால்‌ எப்போது இெம்புவாள்‌ என்று சொற்‌ 


சொல்ல முடியாது. ஏதாவது எழுதிக்‌ கொண்டு வத்‌ பது போல்‌ அவனனர்‌ சுற்றிக்‌ 

ரம்‌ கேட்பர்‌ கொண்டிருந்தன. 

இருப்பாள்‌. அவளுடைய ஆ! 
இடையது. அருவும்‌ துங்கம்யாங்கத்இல்‌ பக்கஷ்இல்தான்‌. 
அவளுடைய ஆபிஸ்‌, நிலத்தால்‌ வண்ட 

கொண்டு வந்து விடுவாள்‌. அவனைப்‌ பரக்க 
வேறு யாராவது நண்பர்களுடல்‌ ஆபி 

இலேயே லேண்ட்‌ மாரில்குக்கோ, காப்பி குடுக்க 
ஏதாவது ரிட்‌ சாட்டுக்கோ சென்று விடுவாள்‌. காலை 
மில்தான்‌ அவன்‌ விட்டுக்கு வந்து அரட்டை அடிக்ிருப்‌ 
பான்‌. மத்நியானமே ஆபீஸாக்கு வந்து நிற்பாள்‌. 
௦ 


தாடிலிடும்‌ ச நேரமாவது அவளுடல்‌ செலவிட வேண்டிய 

(பிறரது செளகரிய - அசெளடரியம்‌ பத்தியெல்லாம்‌ 

கரிலா அவ்வளவாக யோரிக்க மாட்டாள்‌. எப்போது 


அவளுக்கு அவள்தான்‌ முல்லயம்‌. அவள்‌ உல்‌ 

தால்‌ இருப்பாள்‌. காலைலில்‌ விட்டில்‌ நடந்து 

சாக்காக வைத்து, குலோலிடம்‌ தன்னை அடிக்க 

பிக்க வராதே என்று சொல்லி விடலாமா? அப்பர்‌ 
சொன்னால்‌ அவளுடைய முகம்‌. எப்படி இருக்கும்‌ 


என்று கற்பனை செய்து பார்த்தான்‌ இருஷ்ஸபாரி. 

இப்போது மனோகரி ஆபிஸாக்கு வந்தால்‌ எப்படி 


மிருக்கும்‌5. பர்த்தா ரொம்ப எளிதாகர்‌ 


சொல்லி விட்டான்‌. எல்லைப்‌ ்‌ ்‌ 


பறிக்க வராதே என்று அஸ்‌ 


மிலி, 


வளவு ஊிதல்‌ செ 
முடிவுமார அது ப 
அநாகரிகமானது. மனோகரி போது எவ்வளவு கணிம்‌ 

உடம்பும்‌ தயராக இல்லை. 
அவளுடைய இயலாமையும்‌, 

சலிப்புற்ற. வாழ்வும்தான்‌. 
இப்படியொரு அபாண்டமான. 


அவளுக்குள்‌. 
விதைத்து விட்டதார இஸ்டர்‌ 
காம்‌ மீண்டும்‌ அழைக்க 


அவங்க காத்துக்கு 
“என்றாள்‌ உஷா 

மெதுவாக எழுந்து, கரத்தே இல்‌ 
லாதவன்‌ போல நடந்து சென்றான்‌. 
ரிஸப்ஷனில்‌ கலாவுடன்‌ இல்லொரு: 
பெண்ணும்‌ உட்கரித்திருந்தக 
னைப்‌: பார்த்ததும்‌. அந்தம்‌ 
முதலில்‌ எழுந்து நின்றாள்‌. 


பறித்துக்‌ ரம்பிட்டுக்‌ கொண்டே அருகே 
ென்றால்‌. 
என்ன ரொம்ப பினியா...!? 
எந்தம்‌ 
அவள்‌ தோளில்‌ ஹேண்ட்பேக்‌ ௦ 
கொண்டிருந்தது. அவளுடன்‌ வந்தருந்க 
பெண்‌ சையில்‌ ஒரு கவரை வைத்திருந்தாள்‌ 
'பாரஇி... இது பிரேமா. கொஞ்சம்‌ எழுக: 
ஆரம்மிச்ிருக்கா..! 
டம்‌ அவனை வணங்வ 


என்று 
கொண்டே கேட்டாள்‌ சலோ, 


ங்றாள்‌. பிரேமா மீன்‌: 
ஈன்‌, சினிமா செல்‌ 
ப்‌ பார்த்‌ சிரித்தும்‌ 
கொண்டே சென்றான்‌, இன்று சுசிலாவுடன்‌ 
சஇிட நேரம்‌ செலவிட வேண்டியிருக்கு. 
"என்று தோன்றியது. ரீக்ஜரெமே கமலா புறப்‌ 
பட்டு விடுவாள்‌ என்று நினைத்தால்‌ 


ஷன்‌ மூர்த்தி அவ. 


அப்படியா? ரொம்பர்‌ சந்தோஷம்‌, நல்லா. 
எழுதுங்க" 


பம்‌ 
கேட்டாள்‌ கலா, 


தம்‌ பண்ணினாப்‌ போறுமா?” 


“என்ன பண்ணணும்‌ சொல்லுட. ரில 


அப்படிச்‌ சொல்லுங்க... 
ரேமாவின்‌ சைவிலிருந்த 


கவரை வாங்டுப்‌ பிரித்து உள்ளேலிருந்து 


என்று சொல்‌ 


லிக்‌ கொண்டே, பி! 


ஒரு பெப்பர்‌ கற்றைனய எடுத்தாள்‌. 

டக்காருக்க...' 


96 சஸ்கி$52010 


று அவர்களை 2௨ 

வரர்‌ சொன்னான்‌. எரே 
மிருந்த ரேயாவில்‌ அவன்‌ உட்கர்த்ச்‌. 

தாவது என்று: 
இரண்டு பேரையும்‌ பார்த்துக்‌ கேட்டான்‌. 


சாப்பிடறிங்களா?' 

அதெல்லாம்‌ ஒஸ்ணும்‌ வேண்டாம்‌. 

இ. 


டோம்‌. பிரேமா தமிழகப்‌ பெண்கள்‌ முன்‌ 


வேற்றப்‌ பேரவையிலே ஒரு உறுப்பி 
லிப்லே நெஜமாவே இன்ட்ரஸ்ட்‌ 
பெண்களுக்கு உரிமை ஏன்னு. 

விம 
ஒரு பவர்‌ஃபுல்‌ ஆர்ட்டிலன்‌ எழுஇயிருக்கா. 

நான்‌ படிச்சுப்‌ பாரித்தேன்‌। ரொம்ப தல்லா. 

இருக்கு, விமன்ஸ்‌ இஷ்யூஸப்‌ பத்‌) அப்‌. 

பப்போ எழுகணும்னு நெனைய்ற. உங்க 
அவளுக்கு ஒரு காலம்‌. 

ஒதுக்கு எழுதச்‌ சொல்‌ 

கல 

ஞாயிறு மல/லே. 


அந்தம்‌ வட்டுரையை இருஷ்‌ 

விபம்‌ நீட்டிவாள்‌... அதை... வாங்கிக்‌ 
கொண்டே, "எங்கே வேலை பரிக்கறிய்ூர' 
என்று பிரேமாலிடம்‌ கேட்டான்‌. 


மேக்னா. இண்டியாவிலே வெளிக்‌ 

வடு.. 
இல்லைகங்காறவிலே..." 


சீதையைத்‌ தேடி... 

(அட! இது ஸ்டிரைக்‌ இல்லீங்க... 


டிராவல்தான்‌. கோடை, 


கற்றுலாதான்‌. பீஹாரிலிருந்து நேபாள நாட்டிலுள்ள ஜனக்பருக்கு 


போகுது இந்த டீஸல்‌ ரயில்‌, வேகம்‌. 


மணிக்கு 10 கிலோ மீட்டர்தான்‌. 


மூன்று மணி நேரத்தில்‌ 29 கிலோ மீட்டர்தான்‌ போக முடியும்‌. 
ஜனக்பூர்ல என்ன விசேஷம்‌? அது சீதை பிறந்த ஊராம்‌, ஆனால்‌, 


இவங்க சீதையை மட்டும்‌ பள்க்கப்‌ போறவங்க இல்ல - 


வியாபாரம்‌, வேலை விஷயமாகவும்தான்‌... 
- அனிதா ராமச்சந்திரன்‌, பெங்களுரு, 

'ஓல்லைகங்கா நக்வேவார நாஸ்‌ நங்க 'நங்கநல்லூர்‌ ஒரே எழுத்தாளர்கள்‌ ஏரி 
மாவா மாறிஸ்டு வர்றத. 

. என்றான்‌. 
"சொல்றது முக்வெயில்லே. 
பண்ணணும்‌” 


பலிஷ்‌ 


என்றான்‌ கரல 

ஓருஷ்பாஇ எரித்தான்‌. 

"தங்க எங்க பத்இரிகையைப்‌ படிக்க: 
ஈன்று பிரேமாவிடம்‌ கேட்டான்‌. 

"இசைகள்‌ நான்குன்னு ஒரு காலம்‌: 

வர்றதே... அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு..." 
என்றான்‌ பிரேமா, எல்லா துறைகளையும்‌, 
ப்திய செல்‌ விமர்சலம்‌ கட்டுரைப்‌ பகு 
அது: கொஞ்சம்‌ அறிவுஜிவிகள்தான்‌ அந்கப்‌ 
பருடியைப்‌ படிக்க முடியும்‌. அவளுடைய 
சனை ஓரனவு பிடிபட்ட மாரி இருந்தது 

"உக்கு பிரேமாவை ரொம்ப நாளாப்‌: 

என்று மெட்டான்‌, 


பிரேமா அடக்க ஒடுக்க 
சேலை. கட்டிலிருக்காங்க,. நீ எப்பவும்‌. 
கடிதரிதான்‌. போடநே.,. அதான்‌. கேட்‌ 


கதர்‌ போட்டா கொஞ்சம்‌ பண்பாடு. 
கம்மியாவவன்னு அர்த்தமா?" 

கட்டினா. பண்புள்ளவள்‌ 

ஐயையோ... அப்‌. 


படிச்‌ சொல்ல 

வோல்‌ 
டம அறி 


என்று அவசரத்தோடு ௯ 


சரியான மேல்சாவல 

'இது மேல்சாவனிஸமா? 

"பின்னே! அவளுக்குப்‌ பிடிச்சதை அவ. 
பொ௱ட்டுக்கறாட எனக்குப்‌. பிடிச்சதை நான்‌ 
போட்டுக்கறேன்‌. 
மாதிரி கடிகார 
ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்க முழுவுமார நல்லா 
இருக்கே உங்களோட வாஜிக்‌ 

'வல்கு ஆம்பளைக்குத்‌ தண்ணி கா. 
பறதுன்னா. அல்வா. 
என்று சொல்லிச்‌ சமாலித்தான்‌. 


பொட்டுண்டாத்தான்‌. 


சாப்பிடுற மாதர்‌ 


ஏதாவது 


பேச வேண்டுமென்பதற்காகத்தான்‌ ஏதோ 


கேட்டான்‌. சரிலா பிடித்தும்‌ க 
அவளிடம்‌ பேரி மீள முடியும 
எப்போ படிச்சட்டுச்‌ செ 
கேட்டாள்‌. பிரேமா, 
'என்னோட மொபைல்‌ நம்பர்‌ தர்றேன்‌. 


38 கல்கி 952010. 

செவ்வாவ்க்‌ழமைக்கு மேலே போன்‌ பண்‌ 
ணுங்ஃ...” என்று சொல்லிவிட்டு, 
போடறாளா என்று பார்த்தான்‌. 

அவள்‌ 
எழுதப்‌ 
அதற்கு 
எட்டே இருக்கே. நான்‌ அவளுக்குக்‌ கொடுத்‌ 
தர்றேல்‌, 


கிலா, "உங்க நம்பர்தான்‌ என்‌: 

ன விட்டுப்‌ பக்கமே ஸம்‌ 

வோம்‌.” என்று ஒப்புக்காக கேட்டான்‌. 

ஒருஷ்ணபாரி. 
'இப்போ ஒரு வரயா விட்டிலே சமை: 
இல்‌ 


அதவாலே வரித்தாலே டயம்‌ 

யல்கார மாமி ம. கும்பகோணம்‌: 
போயிருக்க. 
சரியாப்‌ போயிடறது: 
அப்பா கூடக்‌ காஷோமே?" 
ஈன்‌ இவர்‌. 


லே பரத்துக்கறாங்களே, 

ஒங்கப்பாவும்‌ 

டப்பாவும்‌ 

என்ன அப்படியார தெரியாதா கல்‌. 
க்ஞக்கு?! 

அப்பா வீட்டுக்கு வந்து பேரில்டட்டு. 
இருப்பர்‌. 'வேன்னு கேட்‌ 


டேல்‌," 

த்தம்போக்கு 

நெனைச்சா வருவர்‌, சிவ்‌ போக்கு?! என்றாள்‌ சிலா, 
பரவாவில்லியே.... தீ கூட சித்தம்‌. 

சிவன்னு எல்லாம்‌ பேசறியே... 
"உங்களோட சேறோனோ இல்லியோ? 

எல்லாம்‌ சகவாசதோஷம்‌... வேறென்ன? 
லிவிட்டு விழுந்து விழுந்து, 
து நேரம்‌ மெளனம்‌: 
என்று 0 

எரிந்தாள்‌ கமலா, 
நிலவியது, பி 

ரமா சரிலாவை ஏறிட்டுப்‌. 
பாத்தாள்‌. மெதுவாக சிவாவிடம்‌, "போக 
வாமார?! என்று கேட்டாள்‌. 

'புறப்பட வேண்டியதுநால்‌... சரி வரட்‌ 
இமா. சக்கிரமா படிச்கட்டுச்‌. சொல்‌. 
லுங்கோ...! என்றாள்‌ கலை 

'ச்சமா...! என்றான்‌ இருஷ்ணபார. 
நேமா எழுத்து நின்றாள்‌. கலாவும்‌ எழுந்‌ 
நான்‌, இருவரும்‌ சொல்லிக்‌ கொண்டு புறப்‌: (தொடரும்‌) 


(௫மணைபுசமரு 0-0951 


ச பற ஏய (௪. 
ஏழும்‌ எலமம 0. 


ட்‌ 


ஷ்ஷ்‌ ௪ மாடு ஈஸ ஜிம்‌ ஏரமவமஏமாடு ௪ 
று ஏற௫ச்2ச செம்மலை மர்ம. 

எக்வசலற ஏன்டா மர்மம 1ம2எச்க. 

இலம்‌ ஏடுமஹரறு றம எலல 

ருக்‌. 


ருக்‌ ரஷீருஸ்ஷ- 
ருரு 'மறடிெ௫சல01. 


 முமமரு. 


(ரஸல்‌ பெஙருமக வழு 

ஸ்‌ ஒச்ஸு லபளசிலகமு எலரயலப( எறடயமல. 

கெண்ழுமள்‌ முள்ர்பைு 

ஒலெருமொரு ஏலலயா. 

(ட ரய சடம்‌ “மறி. 

“கு ௫௭ம்‌ ஏசெயமலக ௩௦ 

கவட ர 1801௭0. 

சம்ரஐு ரம (இரு; ரசாக்‌. 

மரசலஞு ரறருசம* ௫9௭8 'ஏல்ருவாமு 

ஒல எெடவலமரு ஒடசமம நஏ-௪ மூட. 
ஒலு ஏமரைலக மா ரர முல ஏசாம8 

அலஸ்‌ 


ஏரச்த சஜ லல சமக மறடிெலஸலஸ்ம 
ரல்வ்ளார்சரு ஐ9்‌உ டர) செகெழள்மி 
வளத்‌ மர்ம ஓது ழும்‌ 
ஏபெரொசடு 0௫9௪ 
எக்குஏ ரஸழலு இலல சரள 
ன ராதுளளளஓ ரச 
புனத்ம ரல ஏராயும்‌. 


கல்கி 952010 41 

பயக்‌ 
ரம்‌ சபாம்க்கு பில்‌ வந்தி 


இயர்களும்‌ உண்டு. இந்தியல்‌ தமிழ்‌ மல்க தவழ்‌ 

க ர்க்க ்‌ த வாக்கெடுப்பு (12 
52- நு அந்நாட்டு மரபாயி 
அடர்த்தியான பனி படர்ந்த மலை ல்றாஸ்‌, நம்ம களி ஜே 
முலை மீது நின்றுகொண்டு எந்தப்‌ பல்வ வாந்கர்சாவடி எதுவும்‌ இடையாது. எல்லாரு] 
கொட்டி வைத்துற்போல ௦ போத ஒபோது, "வரரசியமே இர 

ந இருக்கறது! பழக்க ல நே்தல்‌ வேண்டிக்‌ பல்கர்‌ 
மீதான பரம்‌ பொங்குவதம: நான்‌ சொல்ல நர்‌, படராபிம்‌ சம்வலை மிதிவால்‌ 
போச்‌ சாப்பிட்டவுடன்‌ எல்லாம்‌ அடங்‌ லை அழைத்தவத்த அவி 
விடும்‌! என்று ஜோர்‌ அடித்தார்‌. உல ஓஷ்னலில்‌ நிறுத்துவார்கள்‌. சிவப்பு விலக்க 


நின்று கொண்‌! 

சென்று ஒரு பிடி பிடித்துவிட்டு எழுந்த ஒனிரும்‌ வரை நாய்‌ 


42 கல்கி! 


இருந்திட்டு, பச்மை விளக்கு விழுந்ததும்‌ 
சாலைஸைல்‌ ராஸ்‌ செய்யும்‌. 'ஒரு நாய்க்கு. 
(இருக்கும்‌ அறிவு கூட மனிதலான உக்கு. 
இல்லையே?! என்று சாதிய படரங்வமச்‌ 
சுட்டிக்காட்டி அபராதம்‌ விஇப்பர்கள்‌! 
நம்மை அந்த நாய்‌ கேவலமா பறிக்கும்‌ 
ன்றர்கள்‌, 

குடுத்துவிட்டு, மரி ஸ்டியரிங்மைய்‌ பிடித்‌ 
தாலே கடுமையா குற்றம்‌. ஆன்‌ இ. ஸ்பாட்‌ 
மெஷின்‌ மூலம்‌ பரிசோதனை செய்த, குடித்‌ 
இருக்கம்‌ பதுவின்‌ அளவுக்கு ஏற்ப அபரம்‌ 
போடுவர்களாம்‌! நண்பர்‌ ஒருவர்‌ அந்தச்‌ 
தப்பைச்‌ செய்துவிட்டு, மூன்று லட்‌ 
ரூபாய்‌ அளவுக்கு அபராதம்‌ கட்டிய அனு: 
பலத்தையும்‌... சொன்னார்‌. அவது. அடிப்‌ பாடிக்‌ கும்மாளமிட்டும்‌ கொண்டிருத்‌ 

தும்புக்குப்‌ போகாமல்‌, சட்டத்தை மதித்து 

வாழ்கறொர்கள்‌. என்பது ஆச்சரிய 

இவ்லொரு பக்க உண்மை. பே 
புரட்டினால்‌ இருட்டு, கொலை, 
பலாத்காரம்‌. போன்ற செய்டிகள்‌ 
அபூர்வமாகத்தால்‌. தென்படுகின்றன. 
இற்தியாவிலிருந்து சென்ற என்ள 
பலரும்‌ தங்கள்‌ விட்டுக்கு விருந்த ராக 
அனைத்து வாட்ச்‌, ஷர்ட்‌, சாக்லேட்‌ என்று 
ஏரானமால பரிசுகளைக்‌ கொடுத்து அசத்‌. 
மது. மறக்கவியலாத அனுபவம்‌. 


பலைன! அப்பறம்‌ மாரும்‌ 4 க அனுபம்‌ 
வணக அவபன கத்‌ டு படத்த கல்வ மட ரு 

நான்‌ சென்றிருந்த சம இரக்கும்‌ அறிவுகூட 504௧, இந்தியாவிலிருந்த 
மம்‌. ஸ்விட்சலாற்றல்‌.. மனிதனான... பபெஷ்ல்கை மஹர்‌ 
கடக வகம்‌ பளக்கு இல்லையே? அல்‌ அ வைஸ்‌ 
விழா நடந்தகொண்டிருந்து... என்று ஊரறிய 


ஒரு பொதடுடல்‌ 

ஒரு பொம்மையை நிறத்த, 
அதற்கு நெரப்பூட்ி, அதர்‌... விதிப்ப 
த்த தின்று கொண்டு. நனம்‌ 


ஆண்களும்‌, பெண்களும்‌. 


ம்‌ பல்சி. பகிரங்கமாகச்‌ 
னால்‌ செய்த பிரமாண்டமான சுடடிக்காடடி 


அபராதம்‌. 

அனைவரும்‌ பாராட்டிக்‌ மைதட்டி. 
னர்கஸ்‌ அறு, என்‌ கேமராவுக்கு, 
நான்‌ சரிந்த புகைப்படத்துறைக்‌ 
(கும்‌ இடைத்த மரியாதை என்று. 
நினைக்கறேன்‌. 

கல்கி 95201) 43. 


மேஷம்‌: 

வருவாய்க்குக்‌ குறைவில்லாத வாரம்‌! 
நீஸ்டஜாள்‌ எதிர்பார்த்த இர 
புதிய வீடு வாங்கும்‌ மோகம்‌ சிலருக்கு 
அமையும்‌... நினைப்பது நிறைவேறும்‌, 
ஒஇர்பாராத தகவலொன்று காத்திருக்க. 

ணம்‌ கூடும்‌. சிஷபம்‌: 
'நன்மைலனே இட்டும்‌ வரம்‌! சவலையை 
விடுங்க கங்க காட்டுல மழைதான்‌. 


முனநிறைவாவ நற்பலன்கள்‌. 
நீண்டநாள்‌. பிரரினைகள்‌ இர்வுக்கு, 
நேரமிது, குடும்பத்தில்‌ அமைஇ நிலவும்‌, 


இட்டும்‌ 

மிதுனம்‌: 

இத்த வாரம்‌, கொடுக்க. தெய்வம்‌. 
கூரையைப்‌ பிரசக்கட்டு கொடுவ்ய்‌ போவுது 
ஆங்க, பணம்‌ பல வழிகள்ல உங்களும்கு 
வந்து பாம்கெட்டுகள நிரப்பப்‌ போவுதாம்‌!! 
அதை, நல்ல வழிமில பயன்படுத்திக்கற, 
உங்க சாமர்த்தியம்‌. வியாபரம்‌ செழிப்பாக கடகம்‌: 

இந்த வாம்‌ பூராட புகழ்‌ மழையில்‌: 
நனையப்‌ போறிங்க. எல்லாம்‌, 
'இறமையாவதால்‌, உடல்‌ நிலையில்‌ இருக்க 
தொல்லைகள்‌ விலடுப்‌ போகும்‌, விமாவப்‌ 
பயணம்‌ செய்யும்‌ வாய்ப்பு க்இருக்கறத, 
இலருல்கு வீடு வாங்கும்‌ யோயம்‌ அமையும்‌ 

சிம்ம 

வரம்‌, உங்களுக்குப்‌ பலவகை 
களில்‌ பணம்‌ கொட்டும்‌. வாரம்‌! பெரிய 
(டீல்‌! ஒன்றில்‌ அள்ளப்போறீங்க பணத்தை 
உடல்‌ நலத்தில்‌ கொஞ்சம்‌ கவனம்‌ தே. 
உறவினர்‌, சற்றத்தளிடமும்‌ முன்‌ எச்சரிக்கை 
தேவை. 

காலம்‌. எனினும்‌, கவலைப்படாமல்‌ களி, 
மாற்றுங்கள்‌! தெம்வ. வழிபாட்டைத்‌ 
(இரிக்கமாகல்‌ கடைபிடித்தால்‌. சூரியனைச்‌ 
கண்ட பனியென விலப்‌ போகும்‌ உங்கள்‌ 
கஷ்டங்கள்‌! 


துல்‌: 
இனைத்த காரியங்கள்‌ வெழ்றிபெறும்‌ 
சும்மா தூள்‌ கெனப்புங்க! ராத சொத்த. 
விவரம்‌ ஒன்று இந்த வாரம்‌ இருக்க 
வரும்‌, அளத கடனும்‌ வீடு தேடி வரும்‌, 
வாகனம்‌ வங்கர்‌ சிறந்த தருஸமிது! 


விருச்சிகம்‌: 

உங்களுக்கு இந்த வாமம்‌ படுகுப்பர்‌! 
ஆடை, ஆபரணங்கள்‌ சேகும்‌, உடல்‌ நலம்‌ 
நன்றாக இருக்கும்‌, என்றாலும்‌, வாலைக்‌ 
கொடுத்து மாட்டி, வம்புகளை விலைக்கு 
வாங்காம, கஷராட இருங்க வேலைப்‌. 
பள கொஞ்சம்‌. அதிகம்தான்‌. அதற்காக 
டெல்ஷன்‌ ஆகா படவுள்ளேல பறந்தை! 

ப] 


போட்டுக்‌ கடமைவைச்‌ செ 


தனு 

முன்னேற்றமான வும்‌ தக்கு சொர்க 
விட்டலிருந்து வாடகை... வீட்டுக்குக்‌ 
குருவேறவேஸ்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம்‌. 
ஷி பேர்‌ நீண்ட தம்‌ பயணம்‌ மேற்கொள்ள 
வாம்ட அதெ. சமயம்‌, உங்களது. சில. 
எண்ணங்கள்‌ நிறைவேறும்‌ வாய்ப்புகளும்‌ கண்டு 

(கரு 

அற்புதங்கள்‌ நடக்கும்‌ வாரம்‌. இடர்‌: 
பிரயாணம்‌, நல்ல மனிதர்களின்‌ பாராட்டு, 
உத்யோக உயர்வு, என்று நல்லவை நிறை 
வெறும்‌. சிலருக்கு விடு / ம 
தருணமும்‌ ஓட்டும்‌. வழுக்கு, வியாபரம்‌. 


ந்‌ தஞ்சை பரத்வாள்‌ | 
ன வாங்கும்‌ 0௨.05.2010 
06.05.2010 

மமாஇருந்தது. அங்கே வாட்டர்‌ ஸ்போர்ட்ஸ்‌ நிறைய 
மாவது பள்த்தேயாக வேண்‌ உண்டு. அமெரிக்க, ஐரோப்பா மாதிரி மொரிஷியஸ்‌ 
(ம்‌ என்று நீங்கள்‌ பிடிவாதக்‌ போக அதிகமா செலவாகாது! என்‌ லைஃப்ல ஒரு 
கனவு காணும்‌ இடம்‌ எது9- தடவை கண்டிப்பா மொரிஷியஸ்‌ போல்ட்டு வற்‌ 
என்ற கேள்வியுடன்‌ சில கல்‌ இடுவேன்‌! என்றார்‌ இத்த எம்‌.ஒ.பி. வைஷ்ணவா. 
ஜூரி மாணவிகளைச்‌ சந்தித்த கல்லூரிவின்‌ விஸ்காம்‌ மாஸவி. 

போது அவர்கள்‌ அடுக்கிய ம்‌ 

அதிசய பிரதேசங்கள்‌: நளினி பள்த்திபன்‌: 'ஏஸ்‌ சாய்ஸ்‌ லண்டன்‌! பல. 


நாத்றாண்டுகளாக ஒரு வரல றும்‌, கல 

ரரமும்‌, பாறு 
“னல்‌ கனவு டர்‌. பரியமும்‌ கொண்ட தகரம்‌, 
மொரீஷியஸ்‌] அது ஒரு அழு. பிரிட்ஜ்‌ இஸ்‌ ஃபாலிய்‌ டவுன்ன்னு ரம்‌ செ 
(ன இவ, இந்தியாவுடன்‌ போதே, லண்டன்‌ எனக்கு அறிமுகமாலிடிச்சு! அலங்‌ 
நெருங்கெ தொடர்பு கொண்ட காரப்‌ பதலின்னாலும்‌, பழைய காலம்‌ மாதிரி இன்‌: 
வஇிலிருந்‌ னமும்‌ ஒரு மகாராணி, அவங்களோட பிரம்மாண்ட 


ரச்சனா உலகம்‌ மு 

தும்‌ டுரிஸ்ட்களை ஏஈர்க்கும்‌. மான அரண்மனைகள்‌, அங்கே 

செனிக்கம்‌; அங்கே 1800-களில்‌ காவலர்கள்‌, அவர்களின்‌ அணிவகுப்பு போன்ற 

கட்டின மகேஷ்வர்நரத்‌ என்றிற யங்கள்‌ ரசிக்குநதக்க 
காவில்‌ ஒண்ணு இருக்‌ 


தன்னு தெரிஞ்சப்போ ஆச்சரி அவங்க கல்லறை அப்புறம்‌, வண்டன்‌ 


ஈரம்‌, தத்ரபமான மெழுகுச்‌ ஜன. அடர்த்த காட்டுப்‌ பகுஇிகள்‌, அவற்றில்‌. 
லைகள்‌ கொண்ட மேடம்‌ பல்வேறு வன விலங்குகள்‌, பறவைகள்‌ இவற்றைப்‌: 
சாத்‌ மியூசியம்‌ இவற்றையெல்‌ பற்றி எல்லாம்‌ டிஸ்கவரி சேனல்‌, அனிமல்‌: 
போன்றவற்தில்‌ நிறையப்‌ பார்த்து ஈரத்‌. 

டன்‌! என்றார்‌ அண்ணா பல்‌ இருல்டநேன்‌. பகுதி பகுநியாக ஆப்ரிக்காவை அலச 
(ன்‌ கனவு!" எனக்‌ கூறுவார்‌, 

இலர்‌, 


லைக்கழக எம்‌.பி. மாணவி, வேண்டும்‌ என்பதே 


வினி பாத்தன்‌, ஜஸ்டிஸ்‌ பஷி அகமது கல்லூரி மாணவிய 

*இ;ந்கைலை.. வந்திதா மோகன்‌: கொத்தும்‌ டையில்‌ 
"ஒரேயடியாக வாடிக்கொண்டிருக்கும்‌ நான்‌, போக விரும்புகிற. 
பழித்து விடாமல்‌ விட்டு வைத்‌ இடம்‌ குளு குர ஜிலு ஜிலு அல்டா்டிகா, இல்டர்‌ 
(கத ஒரே இடம்‌ ஆ தெட்டின்‌ மூலமாக நிஜமாகவே அன்பாடிகாவக்கு 
தெரித்தது, நம்‌ ளி கறு மணாலியின்‌ 
(ச மானவை இய பைம்‌ பரித்தே பிரமித்துப்‌ % 
நவம்‌, மனித 2௫, அன்டரிடிகா எப்படி இருககும்‌ என்று கற்‌ 
[தனைகளின்‌ சாட்டிகளாகவும்‌. பனை செய்து பர்க்க முடிஇதது. மிகவும்‌. 
(ஆப்ரிக்கா முழுவதிலுமாக வக்‌ கரடி, பெங்குவின்‌ மற்றும்‌ இதர பனி! 


நிறைய இருக்கின்‌ உயிரினங்களைப்‌ பார்க்க மிகுந்த துடிப்பாக இருக்‌ சென்று வரு. 

நல்‌. கம்பீரமான பிரமிடுகள்‌ இறார்கள்‌ எ 

வெள்ளைப்‌ பல 
நுவாக்கெ 
இறு! என்றார்‌ பல்‌ மருத்துவக்‌ கல்லூரி மாணவி. 
வந்ததா 

படங்கள்‌: சந்திரமெஎலி. 


9, 

0 ரீடர்ஸ்‌, 
ஒழி கட்‌ ரி 
'தர்மபரி-கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களின்‌ கற்கண்டு வாசகர்களே! 


கல்கி 


உடனடித்‌ தேவை? 

உங்க ஊர்ப்‌ பருமை? 

வாட்டம்‌ தரும்‌ வேதனை? 7 

'அமைதி தரும்‌ ஆலயங்கள்‌? ம்‌ 
வருமைப்பட வைக்கும்‌ தலைவர்கள்‌? தி 


மனசைச்‌ சுத்திகரிக்கும்‌ ௫ரிஸ்ட்‌ ஸ்பாட்‌? 
கலை கலக்கியத்தில்‌ உங்க மாவட்டங்களின்‌ பங்களிப்‌! 
அடிப்படைத்‌ தேவைகள்‌ நிறைவேறிடுச்சா... கீல்லையா?. உங்கள்‌ தர்மபுரி - கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களுக்கு *சுல்கி! டீம்‌, 
நேரில்‌ வந்து உங்கள்‌ பிரச்னை / யோசனையை ஆராய்ந்து, உங்கள்‌ வாய்ஸுக்கு, 
"கல்கி! இதழ்‌ மூலம்‌ மைக்‌ கொடுக்கும்‌! 
சில சிம்பிள்‌ கண்டிஷன்ஸ்‌.. 
ஓடக்ழே உள்ள கூப்பனைக்‌ கத்தரித்து ஒட்டி அனுப்பப்படும்‌ கடிதம்‌, படைப்புகள்‌: 
மட்டுமே, பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்‌. 
ஓ.ஒரு கடிதத்தில்‌ 5 செய்திகள்‌ / படைப்புகள்‌ மட்டுமே இருக்கலாம்‌. 


ஓ.ஒருவரே எத்தனை கடிதம்‌, படைப்புகள்‌ வேண்டுமானாலும்‌ அனுப்பலாம்‌. 
(தனித்தனி கூப்பனுடன்‌), 

பிரசுரமாகும்‌ கடிதங்கள்‌, யோசனைகள்‌, படைப்புகளுக்குச்‌ சன்மானங்கள்‌: 
உண்டு. 

*வாசசர்கள்‌ தேர்வு செய்யும்‌ மிகச்‌ சிறந்த கடிதம்‌ அல்லது யோசனை 
அல்லது படைப்புகளுக்குச்‌ சிறப்புப்‌ பரிசும்‌ உண்டு. 

ஓட தர்மபுரி - கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களின்‌... பிரச்னைகளுக்கு - [2] 

'பெட்டிஷன்‌ பாக்ஸ்‌, ஆன்மிக, வியாபார, சுற்றுலாத்‌ தலங்களின்‌ சிறப்புக்கு - 

(ஐ நியூஸ்‌ ஏந்தி பவன்‌. சிறுகதைகள்‌, கவிதைகளுக்கு - [ரி வேடந்தாங்கல்‌. 

நகைச்சுவைக்கு - [ர] ஜோக்‌ ஃபால்ஸ்‌... என்றவாறு கூப்பனில்‌ [2] செய்து, 

வரின்‌ மேல்‌ ஒட்டி, உங்களின்‌ முழு மூகவசி, தொலைபேசித்‌ தொடர்பு எண்‌: 

ஆகியவற்றைக்‌ கட்டாயம்‌ எழுதி அனுப்பவும்‌. 

சேரவேண்டிய ப 
கடைசித்‌ (பி வேடந்தாங்கல்‌... [ஜோக்‌ பால்ஸ்‌ 
தேத அலம்‌ 47, ஜவாஹர்லால்‌ நேரு சாலை, 


மப பப்ப 

(ந்தி மொழியில்‌: சுதா கிரோரா கோ 


அல்‌ 
எல்லாம்‌ த ணை 


சவ 

ளில்‌ நீ வரைஞ்ச லேண்ட்ஸ்கேப்‌ பா்‌ 
தேன்‌... இப்ப எப்படி மாறிப்‌ போயிட்டே 
நாலு புத்தகம்‌ வாங்கல்‌ கொடுத்தேனே, 
பரப்டியானும்‌. பாத்ொ? இத்த. மாதர்‌ 
இருக்ற பொஸ்பாட்டிங்களோட புரானும்க. 
தான்‌, வேற பொம்பளையுத்‌ தேடிப்‌ போயிட 
[நாங்க அப்பால கண்ணி லிபிய, ஆஸாம்‌. 
தன்னைத்‌ இருத்தக்க மட்டும்‌. முயற்சியே 
எடுக்க மாட்டங்க 
பஉள்ளோட புடைவையிலிருந்து கூட 
மசாலா வாசனையும்‌. பேபி 


கும்‌. கீளீலா இருக்கும்‌. 
பாடுபட. நா பாட்டுக்கு பேரிண்டிருக்கே்‌. 
த தூங்டுட்டிய௩. மணி, யந்தரைதாவே. 
ஆகறது? இது உறங்கற தோமா? விட்டு 
வெலை செஞ்சு களைச்சப்‌ போயி "வேறு, 


எதுக்கும்‌..." லாயல்இல்லாம போயிடு." 


"உல்லோட பழல்கவழக்கங்கள்‌ மாறவே. 
பனறாது, கல்யாணம்‌ ஆல்‌ பஇிவைஞ்சு வரு. 
ஷம்‌ ஓடிப்‌ போயிடுக்கு, ஆனால்‌ நீ ஒண்‌: 
ணுமே கந்தக்கல்லே, மனுஷன்‌ களைச்சப்‌ 


போய்‌ வந்தா ஒரே பெல்லுல ஓடி வ 
கதவைத்‌ இறக்க மாட்டே? ஏன்தான்‌ அந்தக்‌ 
கோடி ரூமூல அடைஞ்சு செடக்கதியோர 
வெளில வர்றதுக்கு இவ்வளவு நாழியால்‌ 
கறட நா ஆபிகவேர்ந்து வர்ற நேரம்‌ என்‌ 
இங்க சோபாவுல உட்கார மாட்டேங்கற?" 
"இது வீடா? டேபிலில்‌ ஆஷ்ட்ரே 
படையா. ப்குமில்‌ துண்டு இருக்கது. 
எங்க பாரு புக்‌ பும்‌புர்ஸ்தால்‌, டேபில்‌, 
ஜெல்ஃப்‌, படுக்கை, வர்பெட்‌, இச்சன்‌, 
பாத்ரும்னு எங்கே பரித்தனும்‌ புக்ஸ்தான்‌. 
புத்தகத்தையே உடுத்நிஸ்டு பொத்தண்டு, 
ப்ப்டுண்டு இருக்கணுமா 
(இது எ குடிவ்ற நேரமா? சாப்பாடு 
எத்து வைட ஏந்செவவே வெயில்‌ கொளும்‌ 
பிறது, இதுல மயல்‌ கொண்டு. வந்து 
கொடுத்துடுவ... எப்போதேனும்‌. 
இில்லுன்னு வென்‌ ஜாஸ்‌ மெடுக்கலாமேங்‌ 
இ எண்மையது இருக்கார்‌ 
இங்கே. என்ன இவ்வளவு நியூஸ்‌ 
பெற்பர்‌ இடல்குர கார்ல வெளியாறெ அத்‌ 
தனன இணளியையும்‌ படிச்சயணுமார செய்தி 
ன்‌ எல்லாத்துலயும்‌. ஒரே மாஇரிதானே. 
வர்றது, படிக்கணும்ங்கற வெறி தலைக்‌ 
பேறிடந்து உல்கு. வீடு என்ன நிலைமைல. 
இருக்கு, குழந்தைகள்‌ எங்கே போறஷுகள்று, 
உனக்கு நெனைப்பு இருந்தாத்தானே?" 
“இது ஒரு எப்படா? டெய்லி குப்பைக்‌ 
குடிச்சுட்டு போராமிட்டேன்‌.. பேக்டு, 
பாலில்ம்‌ வெஜிடேயிளை சாப்பிட்டு நாங்க 
செத்துப்‌ பேங்கூட விட்டுல ஹோட்டல்‌ 
மார்‌ எப்பிட முடியுமா? ியூட்ரிவன்‌. 
(பப்‌ கன்ஷியலா இருக்குறும்‌? சப்பினா 
சப்பாத்தி தால்‌ பண்நதம்கென்னா விட்டுச்‌ 
சாப்பாடு ்பிபுற மாரி பில்‌ 
வர வர இந்தக்‌ காலத்து பொம்பளைங்க, 
நய நட்டு மசாஷ, உணவு வலகைளையே 
மறந்துட்டு வர்றாய்‌ 
"இதென்ன, என்னோட செருப்பை: 
ரிப்பேர்‌ பண்ணல்லையார. எலம்ட்ரிஸிடி 
மில்லும்‌ கட்டல்லே, விட்டுல வணங்க. 

உட்கர்ந்தநத்தானேட.. ஸ்டூல்ல வேலை செய்‌: 
ய; அது போறாதார சமூகசேவைன்னு. 
வேற கெளம்பிப்‌ போவிடற. இது புது. 
"வியாதி. அந்த பீந்த சோஷல்‌ ஸர்லிஸ்‌: 
ஆபீஸுக்கு எதுக்குப்‌ போற வெறும்‌ 
ஹிப்போக்லரேட்‌ லேடஸ்தான்‌ அங்க இருப்‌ 
பாங்க, உவம்கென்ன கெடைக்கறது? கம்‌ 
இடையாது; மண்ணும்‌ இடையாது. இங் 
வட்சணத்துல கக்க செலவழிர்‌ 


போக்குவரத்துச்‌ செலவு, 


கண்டு 
வேற. 

ன்‌ செல்ல மகனோட சிப்‌ 
பொரிட்‌ கர்ட்‌ பா்யோர பூசோச்‌. 
துல இருபத்தி மூணு, வரலாநுல 
இருபத்தி ஐந்து, கணக்குல 
பன்னண்டு. பெயில்‌ ஆனிரக்‌ 
கான்‌, அம்மால்கரிக்ு தன்‌ பின்‌ 
ளைக்கு பாடம்‌. சொல்லித்‌ தர 
நெரமில்லை. நான்‌ நான்‌ மூழூக்க 
வேலை செஞ்ச அறுந்து சலிச் 
வத்த பிறகு, பாடம்‌. சொன்லித்‌ 


தருவேன்னு எதர்பர்க்காதை. ஸ்‌ 

கோல்டு மெடலிஸ்ட்‌! ஆனால்‌. 
தவ்னேட புள்ளைங்களுக்கு பாடம்‌: 
சொல்லித்‌ தர முடியல்ல உனக்கு. 
இந்தப்‌ புது இனுகு மால்ஸ்‌ வரல்‌ 
வேன்னா ட்யூட்டர்‌ வை. இப்பத்‌. 
(தான்‌ சம்பாடிக்க ஆரம்யிக்ட்டியே! 


கண்ட சமூக சேவைல வாரி இறைக்‌. 
குறதுக்கு பிலா குழந்தைகளைச்‌ சரியா. 
ஒழுங்கா வளக்கறதுல செலவழிட. நான்‌: 
முழுக்க எம்‌ஸவி, பார்த்துக்‌ கெட்டு 
டருக்காங்க 

(ன தலைமுடியை இப்படிச்‌ 
இன்னதா கட்‌ பண்ணிட்டிருக்யே. எங்வட்பே 
ஒரு வார்த்தை கேட்டியா? இந்தச்‌ சின்ன: 
ஹேர்கட்ல ரொம்ப அழகா இருக்கோம்‌ 
நெனைப்பா? மூட லுக்‌ ஹாரியின்‌... உன்‌ 
வயகல இன்னும்‌ பத்து வருஷம்‌ கூடிட்டா. 
மாஇரலிரக்கு நம்ப மூஞ்சிக்கு ரூட்‌ ஆகக. 
இல்லையா, அந்த கவலையே கெடையாது. 


கணல்கு பாஷன்‌ கண்டிப்பா 
யண்ணியாகஹும்‌."” 
“தூங்க வேணாமார மணி பன்னெண்டு 
ஆகறது. என்னமோ இப்பல்லாம்‌ விழுந்து 
ற! கணக்குத்‌. தூங்க. 
வேணாம்னா வேற ரூம்ல போய்ப்‌ படி. 
லைட்டை அணைக்க என்னைத்‌ தூங்க விட்‌ 
பாலே கணக்குப்‌ புண்ணியமாப்‌ போதும்‌, 
'கையிவேரித்து புத்தகத்தை. 
போறியா இல்‌. 
வியார உண்மையைச்‌ 


சொல்தேன்‌; எனக்குக்‌ கோபம்‌ தலைய்கேறி 
ஓச்கன்னு வச்கங்கோ, அத்தன புத்தகத்தை. 
மும்‌ தூல இந்த ஜன்னல்‌ வழியா வெளில 
எதிஞ்கடுவேன்‌. அப்புறம்‌. பாக்கநேன்‌ 
எப்படி 
கதையாலிருக்கே.. நா பாட்டுக்கு 
பேசுட்டே போறேஸ்‌ உன்‌ கநுல ஷவேலில்‌. 
லையார அப்படி என்ன படிக்கறே? படிக்கல்‌ 
வேன்ண, இந்த துஸ்மமே முழுயையாயிடா. 
௨. த லன்ன வேணா படி. உன்னோட. 
பத்‌ கர்மையாவப்‌ போறதில்லை, நீ அப்‌. 
'வேதான்‌ இருக்கப்‌ போறே... மாற்றமே. 
வில்லாம.... ப்‌ 


கல்கி 982010 53. 

நூல்‌ அறிமுகம்‌ 
1 தீதையாளு தெரு, திநகர்‌, சென்னை: 
2900 017, விலை ரூ.45/- 
1. மகாலிஷ்ணுலின்‌ அவ, 
இருஷ்ணலை. 
மரபு, அந்த வகையில்‌, ஸ்ரீ இருஷ்ஸாவ 
"தரத்தின்‌ லீலைகளை அனுபவித்து எழுறி. 
மிுல்டறார்‌ ஆபுரியர்‌. ஸ்ரீமத்‌ பாகவதத்தின்‌. 
கதைகளை மட்டுமே கூறிச்‌ செல்லாமல்‌, 
இருஷ்டை பக்தர்களின்‌ சரிதத்தையும்‌ ஆ! 
1 கங்கே கலந்து சுவைபடச்‌ சொல்லியிருல்‌. 
1 றார்‌. மற்றைய அவதறங்களையும்‌ சரக்க. 
மாகச்‌ சொன்ன விதம்‌ சிறப்பு, பில்லமல்‌. 
1 சளரின்‌ பல்டி, குசேலன்‌ கதை, காயத்ரி 
மற்ஜரம்‌, மீராவின்‌ பல்‌. 
அம்சங்கள்‌ சரள நடையில்‌ அமைத்துள்ள. 
புத்தகம்‌! 

ரன மர்‌ 


பரிபூர்ஸவதாரம்‌. என்பது, 
என்று பல 
தர்மித்தல்‌. 


மாரோ ஒருந்திலின்‌ டைரிக்‌ குறிப்புகள்‌ 
- ஆசிரியர்‌; நிலா ரசிகன்‌. வெளிகீடு: 
ப ரசக்தி. பப்ளிகேஷன்ஸ்‌, கிரிகுஜா 
என்கினேல்‌, 58/21, முதல்‌ அவென்யு, 
/ஸ்திரி நகர்‌, விலை ரூ.70/- 
முதுபவனுக்குப்‌ பேலா மீதான கழல்‌. 
மாற்றமுடியாத வகரம்‌! அந்தப்‌ பேனா. 
லைந்து போவதில்‌ இருந்து, பேனாவின்‌. 
முனையை நீதிபதி முறிப்பது வரை ஒல்‌: 
வொரு செல்நியையும்‌ கதையோட்டமாக்‌ 
ருக்கி அழகு சுவாரஸ்யம்‌! படினேழு. 
இிறுகதைகளின்‌ தொகுப்பாக வெளியீ 

பபட்டிருக்தை நால்‌! வாழ்னியலில்‌ எதிர்ப்படும்‌. 
ஒவ்வொரு சம்பவத்துடனும்‌, தனது இராமிய 
நினைவுகளையும்‌ பிணைத்இருக்கறார்‌ ஆரி. 
மர்‌. முரணான இன்றைய நடைமுறை 
வாழ்விலிருந்து. தப்பித்தல்‌ நிலைளயத்‌ 
'தருவதங்‌ சொல்வஇல்‌ நிறைய அரிததமிரும்‌ 
இறத தொகுப்பை வாிக்கும்போது! 
மும்பது வகை அசத்தல்‌ சமையல்‌ 
ஆசிரியர்‌, சந்தி 
(ணன்‌ வெளியீடு ! விகடன்‌ 
கம்ப, அண்ணா சல, 
சென்னை - 600 002. விலை. 
கபட 
எல்வஸஹான்‌ 
ககழக்ள்ளம்‌; 
உணவுதான்‌ 


ஓடி ஓடி 
அதன்‌ முதல்‌ நோக்கம்‌. 
அந்த வகையில்‌ முப்பது: 
(வு வகைகளைச்‌ சமைக்கும்‌ 
4 இந்தப்‌ புத்ததத்ில்‌, 
'பொனிவில்‌ முப்பது வகை, முப்பது: 
வான கேரம்‌ ரெரபி, தயிர்‌ மற்றும்‌. 
மோரைப்‌ பயன்படுத்தி முப்பது வகை 
உணவுகள்‌, இதைப்‌ போன்றே கத்தரிக்‌ 

காய்‌, வெண்டைக்காய்‌ என்று விரிறது. 
இனம்‌ ஒரு வெரைட்டி என்று கணக்கட்டி. 
(ப்பார்‌ போதும்‌. சர்க்கரை நோயாளிகளுக்‌. 


கான ஸ்பெஷல்‌ ஸ்நா்ஸ்‌ மற்றும்‌ சமைய 
லறை டிப்ஸ்‌ கூடுதல்‌ அட்ராக்ஷன்‌, 
- ராகவன்‌: 


| பிதமவிவே நான்‌ குரியன்‌ 
[கயம்‌ சன்‌ பாடல்க 
தெருப்பிலன காகிதம்‌ 
| தரையும்‌ சன்‌ ஆயுதம்‌ 
| துப்பங்கள்‌ என்‌ பாதைகள்‌. 
'இசைகள்‌ எல்லைக்‌ கோடுகள்‌, 
இருப்பினை நான்‌ கட்டுவேன்‌ 
எட்டுத்‌ தக்கம்‌ உதயமே 


இடிமுழங்கும்‌ வானிலே. 
எழுத்தை மின்னல்‌ ஆக்குவேன்‌. 
செடிகள்‌ தோறும்‌ கற்பனை 
சித்தம்‌ பூக்கள்‌ ஆகுவேன்‌. 
விடியும்‌ காலை வேளையில்‌: 

வெளிச்சம்‌ எந்தன்‌ பாக்களே...! 
முடிவிலாதக்‌ கடலிலே. 


மூளும்‌ எண்ண அலைகளே... 


ந கடிது ஓச்சி எறிவதால்‌. 
காயம்‌ செய்யும்‌ சொற்களும்‌. 


| 


மடிதுயில்கள்‌ யாவையும்‌. 


மரணமாக்குப்‌ பாடுவேன்‌. 
விடுதலையின்‌ திசைகளில்‌. 

விரியும்‌, வானின்‌ சிறகுகள்‌: 
இடதுசாய்வில்‌ துடிக்குமே. 

'இதயமுள்ள வள்த்தைகள்‌. 


கேதியற்ற வானம்‌ நான்‌ 

இனமும்‌ புதிதாய்‌ வடி்றேன்‌ 
குற்ற வெளியிலே 

கதுவுமாலித்‌ தோன்றுவேன்‌. 
பஸ்த்க்‌ சங்றகள்‌ 

பயணம்‌ செய்வேன்‌ ஜயன்‌. 
சேதமுற்று நிற்கிறேன்‌ 

சிந்தை செய்து போற்றுங்கள்‌, 
பவ ட்ட 
அபல வல்லம்‌ 55 | பொல, பழமையும்‌ மூச்கியத்துவமும்‌ 
கூடிய இடங்கள்‌ உண்டுப்பா சென்னை: 
| மில... 
"அப்படியா?" 
"நான்‌ கான்தடையாவே சென்னை: 
1 வாசிகளை ஹெரிடேஜ்‌ வாக்‌! என்ற. 
பெயரில்‌ அழைச்சிட்டுப்‌ போறேன்‌."” 
. “சரி, அப்போ என்னையும்‌ சென்னை. 
| ிறறுலா கூட்டிட்டுப்‌ போங்க. 
|. மழுத்தாள்‌. ஸ்ரீராம்‌ உடன்‌. 
( சந்கிரமெளலி பயணித்த (ஹெரிடேஜ்‌: 
மீடெய்ல்‌ கீழே...) 

அர்மேனியன்‌ சர்ச்‌ 
ஐரோப்பாவில்‌ உள்ள சிறிய நாடு 
அர்மேனியா. பதினேழாம்‌ நூற்றாண்‌: 
இறுதியில்‌, சென்னையில்‌. 
ஆர்மேனிய நாட்டைச்‌ சேந்தவர்கள்‌. 
கணிசமான எண்ணிக்கையில்‌ வசித்ிருக்‌ 
கர்கள்‌. அவர்கள்‌ வழிபாட்டுக்கு 1690-ல்‌ 
கட்டிய சர்ச்‌ இன்றைக்கும்‌. பாரிமுனை 
பகுதியில்‌ இருக்கும்‌ அர்மேனியன்‌ தெரு, 
வில்‌. நெடிதுயர்ந்து 
இற்கிறது. உயரமான: 
பகர்‌, கம்பிமான மணி 
மடம்‌, உட்பறங்களில்‌. 
கண்ணாடி ஜன்னல்‌. 
கன்‌, மேற்கூரைப்‌ 
பகுதிகள்‌, பாரம்‌ 
பரிய ஓவியங்கள்‌. 

டை 
-வஹரிடேல்‌ வாக்‌ 


என்று ரசிக்கத்தக்க. விஷயங்கள்‌ பல 
அர்மேனியன்‌ சர்ச்சில்‌ உள்ளன. 

மிகவும்‌ பலமான, தடித்த சுவர்‌ கொண்ட 
ஸச்சக்குள்ளே கதவைச்‌ சாத்திக்‌ கொண்டு. 
தன்றால்‌, நாம்‌ சந்தடி மிருந்த பாரிமுனை: 
பகுதியில்‌ இருக்கிறோம்‌ என்பதே துளியும்‌ 
தெரியாது. அந்த அளவுக்கு நிசப்தம்‌ நில. 
வும்‌. அப்படி நிற்பது ஒரு அதிசய அனு, 

விக்டோரியா பப்ளிக்‌ ஹால்‌. 

சென்ட்ரல்‌ ரயில்‌ நிலையம்‌ அருகில்‌. 

"இருக்கம்‌ விக்டோரியா பப்ளிக்‌ ஹால்‌ தற்‌ 


ஓ வக்டோசியா பபளிம்‌ ஹால்‌. 


பேது பபிககப்பட்டு வருகிறது. சென்னை 
மாநகராட்சியின்‌ கட்டுப்பாட்டில்‌ இருக்கும்‌ 
இந்த அரங்கில்தான்‌, சென்னை நகரில்‌: 
முதன்முதலில்‌ சினிமாக்கள்‌ திரையிடப்‌ 
(பட்டன, பம்மல்‌ சம்மந்த முதலியளின்‌ நாட 
கங்கள்‌ எல்லாம்‌ இங்கே நடந்துள்ளன. 
முதன்‌ முதலாக அறிஞர்‌ அண்ணாவும்‌, 
எம்‌.ஜி.ஆரும்‌ சந்தித்துக்‌ கொண்டது கூட 
விக்டோரியா அரங்கத்தில்தான்‌. அண்ணா 
வன்‌ நுடகத்தைப்‌ பர்க்க வந்த எம்‌.ஜி.ஆர்‌ 
நாடகம்‌. முடிந்து அவளரச்‌ சந்தித்துப்‌ 
பேசினர்‌. 

சென்னைப்‌ பல்கலைக்கழக 
செனட்‌ இல்லம்‌. 
1960-களில்‌ சென்னை பல்கலைக்‌ 
நகப்‌ பட்டமளிப்பு விழா மண்டபமாக. 
நீட்டப்பட்டது செனட்‌ ஹவுஸ்‌. இந்து- 
[ஸ்லிம்‌ மற்றும்‌ சொதிக்‌ என்று சொல்லக்‌ 
டிய ப்ரெஞ்ச்‌, ஜெர்மானிய கட்டடக்‌ 
லை என்று மூன்று வகையான கட்‌ 
ஃலைகள்‌ ஒன்று சேர்ந்த கலைக்‌ கலவை. 
ஈன்‌ செனட்‌ கட்டடம்‌, ஒருகட்டத்தில்‌ 
(ணட்‌ இல்லம்‌ மிகவும்‌ பழுதடைந்துவிட, 
ஃன்னையின்‌ பாரம்பரியக்‌ கட்டடங்களை: 
இப்படியே பாதுகாக்க வேண்டும்‌. என்ற. 
'தர்வம்‌ கொண்டவர்களின்‌ முயற்சியால்‌, 
'ஈரம்பரிய வழிமுறையிலேயே புதுப்பிக்‌ 


கப்பட்டு, இன்றும்‌ பழைமையின்‌ 
கம்பீரம்‌ குன்றாமல்‌ உள்ளது செனட்‌. 
இல்லம்‌, 
உயர்நீதிமன்ற மியூஸியம்‌. 
சுமன்‌ ஐந்து ஆண்டுகளாக சென்னை 
உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில்‌ ஒரு மியூஸியம்‌: 
இருப்பது, தினமும்‌ உயர்நீதி மன்றத்துக்கு. 
வருகிற பல வக்கீல்களுக்கே தெரியாது! 
ஆரம்பக்‌ காலத்தில்‌ சென்னை மாநகராட்சி 
மின்‌ மேயர்தான்‌ உயர்நீதிமன்றத்‌ தலைமை. 
நபியா இருந்த்‌, அப்போது பயன்‌ 
படுத்தப்பட்ட வெள்ளி கதை, டவாவி 
ன உரைச்‌ போன்ற பொடுட்‌ 
கேஸ்‌. 


கேஸ்‌. சம்பந்தப்பட்ட கட்டு, 
நீதிபதிகள்‌ அமரப்‌ பயன்படுத்திய மெகா 
சைஸ்‌ ஆசனங்கள்‌, நீதிபதி அறைகளின்‌ 
மாதிரிகள்‌, விளக்குகள்‌ என்று பல அரிய 
பொருட்கள்‌ இந்த மியூஸியத்தில்‌ இடம்‌ 
பெற்றுள்ளன. 


0ல்‌ கல்கி 352018]. 

"நான்‌ கனவு காண்கின்றேனா, அல்லது நான்‌. 
இன்னொருவருடைய கனவில்‌ வரும்‌: 
பாத்திரமா? 
'ஆலிலின்‌ அதிசய உலகம்‌: 


வாவல்‌! போகும்போது ஒரு காட்டைக்‌ 


கண்டேன்‌. கையில்‌ "காமிரா இருந்திருந்தால்‌ 

படம்‌ பிடித்‌ 
இருள்‌ பிரித்தும்‌ பிரியாத 
ஒருவன்‌ ஒரு வீட்டுச்‌ கவரோரத்தில்‌, 
தருகே நின்றுகொண்டு சுதீர்‌ கழித்துக்‌ யெ 
டிருத்தான்‌. 
£ஷி"ல்‌ ஒரு நால்‌.தெருவை வே 
பார்த்தவாறு: 
தது. அப்பொழுது அந்தப்‌ பக்கம்‌ வந்த இன்‌ 


குப்டே 

(வகாசமால்‌ தின்று கொண்டிருக்‌ 
கொரு நாய்‌, அதன்‌ அருகே நின்று 'குசலம்‌ 
விசாரிக்கத்‌ தொடங்கெயெது. சாதரணமாக, நால்‌: 
மரத்தருகே இறுதி! கழிப்பதும்‌, அதைப்‌ பிடித்‌ 
துக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ மனிதன்‌, அந்தப்‌ பக்கம்‌ 


ஜலக்‌ 


தம்‌ சிதேல்தனுடன்‌ பேட்‌. 


கொண்டு நிற்பதும்‌ இயல்பான: 
ஆனால்‌ இது, வித்தியாசமாக இருர்‌ 

தது, தாய்‌ மனிதனை 'லீஷிஎல்‌ பிடித்துக்‌ 

ந்றருக்கிறதா, லது, மனிதன்‌ நாலைப்‌ பிடித்துக்‌ 
கொண்டு வந்தானா என்ற "தோற்ற 
மவக்க"உணர்வா அல்லது. கனவா” 
தெரியவில்லை. எனக்குள்‌ ஏற்பட்டது. 

மனிதனுக்கும்‌ 


மிருகத்துக்கு 
மனிதலால்தால்‌, 
விழிப்பு நிலையிலும்‌ 
மிருகங்களுக்கு 
தூக்கத்திலும்‌ 


இது சாத்‌இயமில்லை என்று நான்‌ ரில 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை 


துக்‌ கொண்டிருந்தேன்‌, பிறகு, 


களும்‌, மனிதக்‌ குரங்கு. 


ராம 
எல்‌ காண முடியுமென்று லிஞ்‌. 


ல) கட டிக்கலான கனவு. 

ஞானிகள்‌ நிரூபித்தர்கள்‌. 
ரலிகளாலும்‌ 
வ விழிப்பு நிலை 


சமீபத்தில்‌ அவற்றி 
அநுபவம்‌. 


உறங்கும்போது, கனவுகளாகக்‌, 


காண முடியுமென்று. அமெரிக்கா 


எம்‌.த.டியைச்‌ சேர்ந்த டாக்டர்‌ 


மாத்யூ வில்லன்‌, கென்வே லூயி 


என்கற இரண்டு விஞ்ஞானிகள்‌ 
கண்டுமிடித்தருக்கறர்கள்‌.எலி, 


பகலில்‌ பூனையிட 
மிருந்து சாகசமாகத்‌ தப்பிய 


'மி4ல மெளஸ்‌' போல; 

ஆகவே பல விஷயங்களில்‌, மணி 
னுக்கும்‌, மிருகத்துக்குமிடையே 
ள்ள இடைவெளி குறைந்து 

வருகிறது. ஒரு வேளை, 
[சுகம்‌ மனிதனாகவும்‌, மனிதன்‌ மிருக 
கொண்டு 
ஈம்‌. நமது தொலைக்‌ காட்சி செய்த்‌ 


காண்டே 


[கவும்‌ மாறிக்‌ வர 
னைப்‌ பார்க்கும்போதும்‌, என்னுடைய 

அதுபவத்தை வைத்துப்‌: 
பார்க்கும்போதும்‌, 


வாகக்‌: 

ண்டாவதுதான்‌ 

டந்து கொண்டும்‌ வருல்றே 
ன்று எண்ணத்‌ தோன்றுது. 


கனவுக்கும்‌ காதலுக்கும்‌ 


நருங்கய உறவு. உண்டு, 

[வு திலை உரைத்தல்‌" என்று, 
ஈமத்துப்‌ பாலில்‌ பாடியிருக்‌ 
நர்‌. தலைவிக்கு நள 


யதார்த்தம்‌] காட்டிலும்‌ 


பள்ளுவரே ஓர்‌ கனவே பிடித்தருக்கறது. காரண 

மில்‌ வரும்‌ காதலன்‌ அவளை விட்டும்‌ 
ரரவநில்லை; தார்த்தத்தல்‌ பிர 
நொன்‌, ஆகவே, 'நனவென்ற ஒரு 
பானி என்று பசிமேவழகர்‌ உரை எழுது 
நொள்‌, வள்ளுவர்‌ மிதிதோரிடத்ில்‌, 
"அழுக்கறு (பொதாமை) எனவொரு 
பாணி என்று கூறிகிருப்பது போலடகன 
ரல்‌ போதும்‌, தனவி. 
வர வேண்டாம்‌ என்றம்‌ இகுக்கலாம்‌! 
இர அவன்‌ காதலனை அல்லதை சண 
வனா என்பதைப்‌ பொறந்த விஷயம்‌ வில்‌அவன் வ 

'பொதவாகவே, யதர்த்தத்தைக்‌ 
காட்டிலும்‌, கற்பனையும்‌, கனவு. 


களும்தான்‌. கவிஞர்களுக்கு, 

ட 

இன்பம்‌ தர வல்‌. 
லன. யதார்த்தத்‌ 
துக்கு, இடம்‌, சமூக நியு போன்ற. 
வரையறைகளும்‌, கட்டுப்பாடுகளும்‌ இருப்ப: 

னால்‌, இறகை, 

விரித்து எல்லையற்ற கற்‌. 
பப்‌ பெருவெளியில்‌, மணத்தடைகளின்றிம்‌: 
பறக்க இயலாது. கனவில்‌ இது சாத்தியம்‌. ந 
மதார்த்தமென்ற ஒரு பாவி 
யினால்‌, தடைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கும்‌. 

ஆசைகளும்‌, ஆதங்கங்களும்‌,. 
நிலையில்‌ விழித்தெழுஇன்றன. 
உடம்பு உறங்குடன்றது. 
உன்‌ மனத்தில்‌, 
உள்‌ மனத்துக்கு ஓய்‌ ன்‌ "அ 
வில்லை. "யதார்த்த 
இல்‌, சமூக நியஇயின்‌ 


காரணமாக, மனிதன்‌. 
தன்னுடைய இயல்பான 


ஆசைகளையும்‌, எண்ணங்‌. 

களையும்‌... அடக்கக்‌ 
கொள்ள வேண்டியிருக்‌ 
றது. அடக்கப்பட்ட 
றக்கஜ்தன்‌ 
போது தங்களைப்‌ பலவித 


உணர்வுகள்‌, ௧ 

மான குறிளீடுகள்‌ மூலம்‌ 
அறிவித்துக்‌ சொள்டின்றன. 
இவைதாம்‌. கனவுகள்‌ 
இவற்றின்‌ ஆதாரத்‌ தாய 
கம்‌, 'பாதுணர்வு (504) 
என்று ஸிஃமன்ட்‌ ஃப்ராய்ட்‌ 
கூறுகதார்‌. 
ஆனால்‌ அவருடைய 


ஒரு காலத்திய சிஷ்யர்‌, 
களில்‌ பூங்‌ கருத்தின்படி, 

சமூக மரபும்‌ பிரக்லையின்‌ வெளியீடுகளாகிய 
தொள்மங்களில்‌(ற)119) குறியீட்டு(வா௦௦9) 


நினைவுகளாகவும்‌ கனவுகள்‌ இருக்கக்‌ கூடும்‌” 

தாடர்த்து வரும்‌ ஒரு: 

என்பதுதான்‌. "ச ள்௦ரா609றற்விம ரளி சாப்க 
ரமி நக றமிஸ ஸ்வா? என்றார்‌ அவர்‌ 


உதாரணமாக, சமூக நாடோடிக்‌ கடையாக 


வழங்கும்‌ 'ஜெகதலப்‌ பிரதாபன்‌: வரலாறில்‌ 

ஜெகதலப்‌ பிரதாபன்‌ ஒடுக்கப்பட்ட ஒர்‌ இளத்தில்‌ 
பிறந்த ஏழை இல 

இல்றான்‌. என்ன கனவு? "செரிக்க உலல்‌, இந்‌ 
இரகுமாரி இ, 


டடத்தும்‌ 


வருட, மலர்‌ மஞ்சத்இல்‌ 
ள்லிகொண்டு ௦௫36 ட்டு 

வாழ்க்கையை அநுபலிக்க இஸ்டு 

வேண்டும்‌! என்று, அவன்‌ கன ஓரி! 

ஞன்‌. அவல்‌ கனவு காஸ்‌. அலைத்து இளைஞர்களின்‌. 
ரீடாக மாறி, நொன்மல்‌ கனை 
நு, இதுவே அல்குறிப்‌ 
ரங்கல்‌ கனவும்‌ ஆரு 

யாக கருப்‌ பெறு) 

மிட்டசமுகத்டுன்‌ ப 
கனவு காணப்‌ பெண்கஷக்கும்‌ உரிமை 

உண்டு என்பது போல, பாகவதத்தில்‌ 

மெகரப்‌ பெண்ணும்‌ கனவு காண்டுன்ற 


62 வ்கி 982010 
ல்‌ 
லட்மா 


பாணாஸ்வரவின்‌ மகள்‌ 
உஷா, ஓர்‌ அழகிய 
இளைஞன்‌ அவள்‌ கன: 
வில்‌. வருகின்றான்‌. 
அவன்‌ இருஷ்ணனு. 
டைய பேரன்‌ அநிருத்‌ 
தன்‌... பிரத்வும்னனின்‌ 
மகன்‌, அநிருத்தன்மீது 
காதல்‌ கொள்கின்றாள்‌. 
உ, அநிருத்தன்‌ தூம்‌. 
கும்போது, அவ 
வில்‌ புகுந்து, அவனைக்‌ 

கடத்திக்‌ சொண்டு வந்து, 
விடுஒறாள்‌.. அவள்‌ 
தோழிரித்திரலேகா. பின்‌: 
நலினத்வக்‌ கதைகள்‌ ப 
இலிருந்துநான்‌ தொடங்கியிருக்க: 
வேண்டும்‌ என்று தோன்றுது. 
தமிழ்ப்‌ பெண்‌ ஒருத்தியும்‌ கனவு, 


(ள்‌, அவள்‌ கனவு பேர 

னைப்‌ பற்நியதன்றுப தாத்தாவைப்‌. 
பற்றியது. அந்தத்‌ தாத்தாவ 

ஷம்‌ என்னவென்றால்‌ 
றும்‌ இளைஞன்‌! அவன்த வரித்து, அவனுடன்‌ இருமணம்‌. 
செய்து கொள்வதாகக்‌ கனவு: 


கண்டவள்‌, சூழக்‌ கொடுத்த 


ஈச்சியார்‌ என்றறியப்படும்‌ ஆண்டான்‌. ஒரு 
இருமணப்‌ பெருவிழா, இத்தக்‌ காலத்து வீடி 
[டக்‌ காட்சிகள்‌ போல்‌, ஆ 

(ன்‌, கனவாக விரிலன்றது. 
நடக்க இருக்கும்‌ இருமணத்தை முன்‌ 
டட்டியே அறிவில்‌கன்றது இக்கனவு: 
ஈனின்‌ மனக்கண்‌: 

கம்ப ராமாயணத்தில்‌, அசோக வனத்தில்‌. 
றையிருந்த சிதையில்‌ துயரைப்‌ போக்கத்‌ தாஸ்‌: 
[ஸ்ட கனனவ அவஞடன்‌ படர்ந்து கொள்ள 
சடை என்ற ஒரு பெண்‌. வால்யீலு ராமாயத்‌ 
லும்‌ இரிசடை வருஒன்றான்‌. ஆனால்‌ அவளை: 
ந வயதான அரக்கொகக்‌ காட்டி, அவள்‌ தன்‌ 
[னவை மற்றைய அரல்‌களுடன்‌ பர்த்து கொள்‌: 
[தாகச்‌ சொல்லுலறொர்‌ வால்மில, கம்பவின்‌ இலக்‌. 
|ய ம்திரல்‌ கோல்‌ அவளை விபிஷணனின்‌ மக. 
ஈகவும்‌, சிதையின்‌ கற்ற தோழியாகவும்‌ காட்டு 
[றது. அவன்‌ டித்இரிக்கும்‌ கணவு, சிதையின்‌ வேத 
(யைத்‌ நரக்கும்‌ மாவ மந்திரமாக ஆலவிடுன்‌. 
ர 

ஷெக்ஸ்பியர்‌ நாடகங்களில்‌, கனவுகள்‌ மூல 
பப்‌ பங்கை வ௫ல்‌ன்றன. ஜூலியஸ்‌ வீலரில்‌, 
:லரை ஸெனட்‌ கூட்டத்துக்குப்‌ போக வேண்டா. 
மன்று தடுக்கிறான்‌ அவன்‌ மனைவி கல்‌ 
[்பர்னியா. காரணம்‌, அவன்‌ முதல்‌ நானிரவு ௯ 
(னா காண்டுன்றான்‌. அவன்‌ அவன்‌ சொல்வதை 
4 செல்டறான்‌, கொல்லப்படுகான்‌. கொடும்‌. 
கால்‌ மன்னனாகக்‌ காட்டப்படும்‌. மூன்றாம்‌ 
சரட்‌, போரில்‌ கொல்லப்படுவதற்கு முன்னால்‌ 
(ன்‌ கானும்‌ கனவில்‌, நதைகளில்‌; நக்ஸ்‌ என்ற 

இரவின்‌ தெய்வம்‌, ஹரிப்வாஸ்‌(உறல்கம்‌), தவ: 
டோஸ்‌ (மரணம்‌) என்ற இரட்டைப்‌ பிள்ளைகளை 
ஏன்றெடுப்பதாகக்‌ கூறப்படுகின்றது. 


வள்ளுவரின்‌ கருத்தோட்டம்‌ இந்த விஷயத்‌, 


இல்‌ ஆக்கபூர்வமாக(ஐ௦8/0௮) இருப்பதைப்‌. 
பரரிக்கவாம்‌. உறக்கம்‌ - மரணம்‌ - பிறப்பு என்பது. 


வல்‌ கொள்ற. அளை அடுமரிக்க கறுப்பர்க; 
பரம்‌ வரிசையாக. வரு பக ந்த 


அவர்‌ பள்வை. மரணம்‌ ஒரு மடு. 
வன்றுட அதைத்‌ தொடர்வது பிறப்பு. 
இத்திலையில்‌ அனைத்துமே கன 
வாகத்‌ தோன்றுவஇல்‌ ஆச்சர்ய. 
மில்லை... நாம்‌ அனைவருமே தூக்‌ 
கத்தில்‌ முடியப்‌ போகும்‌ கனவுகள்‌" 
என்டா ஷேக்ஸ்பியர்‌ இன்னொரு 
நாடகத்தல்‌ 
அரசியல்‌ கனவுகளும்‌ இருக்கன்‌ 
தன, அமெரிக்கக்‌ கறுப்பர்களின்‌. 
தாரக மந்திரம்‌, எனக்கொரு கனவு. 
உண்டு. (114 ச சமல!) என்ற ஒரு. 
கற்றுதான்‌. மார்ட்டின்‌ லூதர்‌ இங்‌ 
(ஜூனி௰ர்‌) கண்ட இக்‌ கனவு, 
வெள்ளை மாளிகையில்‌, ஒரு கறுப்பு. 
இனத்தவரை இப்பொழுது அரிய 
ணையில்‌ ஏந்தி வைத்திருக்கது, 
(படுத்த வாம்‌: நாகரிகம்‌), 

கவேக்கமிய்‌ 


அச ஆனாலும்‌ அதியாயத்துக்குச்‌ 
கூட்டிகை! கண்‌ பார்த்ததைக்‌ கை 
செய்யும்‌! கம்ப்யூட்டர்‌ தெரியும்‌! எத்தனை 
பேருக்கானாலும்‌ நறுவிசாவ்ச்‌ சமைக்கத்‌ 
தெரியும்‌! ஓல்த்த நேரத்நில்‌ பனிக்கரடி 
பொம்மைகள்‌ செய்வாள்‌! போன்ஸாம்‌. 
ஆலமரம்‌ ஒன்றை. (நாதூவயக] வளர்க்‌ 
இநான்‌(1/... ம்‌..வியப்பதற்கென திறை. 
வே உண்டு அவளிடம்‌! 

எட்டுக்கு ஆறு என்ற. கணல்லல்‌ ஒரு ஹால்‌; அதன்‌ காலை நேர நிழல்‌ 
போல ஒரு அறை? எதிர்ப்புறம்‌ என்ஷதாய்‌ 
ஒரு ஒட்டம்‌; இதுதான்‌ வீடு -கடு! 


நிரோஹினி! 


64. கல்கி 882010 

பரவத்‌ விக்ன 

பவம்‌ 
ஓர்‌ அறுத்த வால்‌: 
திஜத்தில்‌. குழந்தை. 
சப்பா 


ஆட்டம்‌ போரு 
யாத்ருமில்கூட 
லில்லை! 


மில்லை) மருத்துவத்இில்‌ வேறு வழிவில்‌. 
முயற்சிக்கலாமே என டாஃ்டர்‌ இதைப்‌: 
படம்‌ போட்டு விளல்ெபோதுகட, அக்கா 

இறந்தாள்‌. நெற்றிப்‌ பொட்டு விழுவதற்கு. 
ஆயத்தமாய்த்‌ தொத்இநின்றது. வெல்லப்‌. 
பாகு வாசனையை ஃபேன்‌ விரிதியடித்‌ 
'துக்கொண்டிருந்தது! "இன்னும்‌ காயலை; 
பார்த்து அடிவைச்சு வா," என்றபடி. 
கைப்பையை வாங்கிக்கொண்ட 

'தூவ்லொரிப்போட்டது ரவிக்கு! ரங்கோலி. 
மாகவே, இனழுக்‌ கோவமாகவோகில்‌. 
லாமல்‌, உள்ளங்கைகளைல்‌.கலித்துத்‌ 
வெதேதும்‌ டாம்டரிடம்‌ போகிரும்‌: 
பாலோர 

"ஒருஷ்ண ஜெயற்இ-நமக்கு மட்டும்‌!" 
'அழுத்தமாய்ப்‌ புஇர்‌ போலச்‌ சொல்லி அவ. 
மாய்‌ நசந்து போனான்‌. இரம்பி வந்தவன்‌: 
கைகில்‌ காப்பி. 

எக்கா மாக்டர்ட்ட போனியா?" 
கேட்டேவிட்டான்‌!. 
"ப்ச்‌ இல்லைடா. 
“தாவது ஹோய்வேர்ந்து தத்து எடுத்தல்‌ 
கலாம்ரை?" 
“இப்படி இனைச்கடட்டுதான்‌. ரவி. 
போனோம்‌! ஆனா, அங்க போனப்புறம்‌ 
பட்டுதுடா!. துணிக்கடையா சொல்லு?! 
"இதெல்லாம்‌ வேணாம்னு ஒண்ணை மட்டும்‌. 
லடுத்ட்டு, மத்தெல்லாத்தையும்‌ ஒதுக்க்‌ 
தள்ளிட்டு வரதுக்கு?"' 

"ஓ, பத்தையுமே எடுத்‌. 


£ன்டு முழுக்க படங்களால்‌ குழந்தை 
ரம்மி இருந்தது. இப்போது வேறு வித 
மாங்‌ குழந்தைகளுக்ிடையே வீடு என்ப 
தால்‌ பலிக்நது, அக்காவை ஆச்சரியம்‌ 
பொங்கம்‌ பார்த்தான்‌ ரவி. ன்‌ 


கல்கி 3520/105. 
[“பர்தனக்‌ கோமில்களா? பசுமையான மலைகளா? அடர்ந்த காடுகளா? வனவிலங்கு 
சரணாலயங்களா? தர வீழ்ச்சிகான?தலையடிக்கும்‌ பசக? உங்கள்‌ சாய்ஸ்‌ எதுவாணலும்‌, 
(௫4 ஆபரேட்டர்கள்‌ மூலமாகவோ, தீங்கள்‌ செல்ல விரும்பும்‌ இடத்துக்கு ஒரு பயணத்‌: 
"திட்டம்‌ போட முடியும்‌. இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து மாநிலங்களின்‌ சுற்றுலாத்துறை. 
மினரும்‌, பல்வேறு வகையான பேக்கேஜ்‌ (ூர்களை நடத்துகிறார்கள்‌. நீங்கள்‌ போக 
விரும்பும்‌ இடம்‌, தங்கும்‌ நாட்கள்‌ இவற்றுக்கேற்ப உங்களுக்கென்றே பிரத்யேகமாக. 
(௫4 திட்டம்‌ போட்டுக்‌ கொடுத்து, அதற்கான ஏற்பாடுகளைச்‌ செய்து கொடுப்பவர்களும்‌: 
உண்டு. மாதிரிக்கு சில பட்ஜெட்‌ ௫ரிஸ்ட்‌ ஸ்பாட்கள்‌ உங்கள்‌ விரல்‌ நுனியில்‌. 


்‌. கி 
11. ்‌ 


(வேலூர்‌ மாவட்டத்தில்‌ சவ்வாது மலைப்‌ பகுதியில்‌, இருக்கிறது. 
"ஏலகிரி. இங்கு படகுச்‌ சவாரி, பாரா கிளைடிங்‌ போன்ற பொழுது, 
போக்கு மற்றும்‌ சாகச சுற்றுலா வசதிகள்‌ ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
இந்தப்‌ பகுதியில்‌ உள்ள பீமன்‌ தீரவழ்ச்சி, அமர்திவி நீர்வீழ்ச்சி, 

கம்பை நின "வனவிலங்கு பூங்கா போன்றவை சுற்றுலாப்‌. 
பயணிகளை எரிக்கும்‌ அம்சங்கள்‌. 

'போளுர்‌, திருப்பத்தூர்‌, வேலூரிலிருந்து போக்குவரத்து வசதி. 
உண்டு, இப்பகுதியில்‌ யனை மற்றும்‌ வனவிலங்கு நடமாட்டம்‌. 
உண்டு என்பதால்‌, இரவுப்‌ பயணத்தைத்‌ தவிர்ப்பது நல்லது, 

இருவர்‌, இரண்டு நாட்களுக்கு சென்னையிலிருந்து ஏலகிரி 
*ுற்றுலா சென்றுவர சுமார்‌ மூவாயிரம்‌ ரூபாய்‌ ஆகும்‌. 


£ஹரிய/சைப்‌ பிரதேசம்‌ என்றாலே - உண்டு... டெல்லிிலிரந்து. இருவர 
'இனைவுக்கு வருவது சிம்லா, குலு மணாலி பட்ஜெட்‌ (94 சென்று வர ரூபாய்‌ பத்தாமிரம்‌ 
தானே? ஆனால்‌, ஹிமாசலப்‌ பிரதேசத்தில்‌ ஆகலாம்‌. 

இன்னும்‌ பல சுப்பராண சற்றுத்‌ தலங்கள்‌. 

உள்ளன. டல்லெளசி, சம்பா, பாரம்பூர்‌, ரர 
தர்மசாலா போன்றவை அவற்றில்‌ முக்கிய 
இடங்கள்‌, டல்லெளசி ஓர்‌ அற்புத 

கோடை வாசஸ்தலம்‌. சம்பாவில்‌ சம்பா 

“ஸி லட்சமி நாராயண்‌ கோயில்‌, சரோல்‌. 
கார்டன்‌, அற்புதமான இமாலயக்‌ காட்சி 

களை வழங்கும்‌ சலூனி என்று பார்‌ 

இறைய உண்டு. பரம்பர, தர்மனலாதான்‌ 

(தலாய்‌ லாமாவின்‌ தலைமை இடம்‌. 
இதைத்‌ தவிர பல தீர்வழ்ச்சிகளும்‌. 
ய கோலில்களும்‌, கோட்டைகளும்‌ 


66 ஸ்கில்‌. 

"௪ சஷூகோவன்‌, இவாம்மணியார 

அழுகவையை மிஜ்சிய ஷுஸது சவை முட? 
ப்பு, காப்பு, புனிப்பு, துவர்ப்பு, உதைப்பு. 

ப இப்படி அறுகவையை அனுபவித்து விட்டு 
வருவது. போதும்‌ என்ற: சாத்த "அப்பு. 
இத்த அலுப்பால்‌ வரும்‌ "ஆசை அறுமின்‌ ஆசை 
அறுமின்‌ அறுசுவையாயினும்‌ ஆசை அறுமின்‌'" 
"ஜனம்‌, ானிகளின்‌ வரர்சைக்‌ கேட்கும்‌ "செவிச்‌ 
கவே! ஏழாவது கலை... இதைத்தான்‌ இருவள்ளு 
“செவிலின்‌ சுவைஉணமா வாய்‌உணிவில்‌ 

சன்‌ 


விநாயகருக்கு. பிரித்த 
வாரம்‌ நீங்கள்‌ கடைப்பிடிக்கும்‌ 


உமி.வெங்கடலட்சுமி, 
கொலில்பட்டி 
கண்ணுக்குள்‌. பாப்பா! 
போனது எப்பட 
பாப்பா நல வெரி சாம்‌ 
(டும்‌ ஆசையில்‌ பொலிருக்கும்‌! 


உமஞ்சு, மும்பை: 
தரகிஎல்‌, மேட்டி, மகர சிரியல்‌ ஒப்பிடுக... 
இ.பி.எல்‌, மேட்ச்‌ ஷெபலச்ட மெகா சரய. 
ரணப்வச்ச!. 


கடவுளின்‌ வீடு எங்குள்ளு? 
நேராப்‌ போனா வரும்‌. கண்டுபிடிக்க முடிய 
'லேன்னா, எந்தக்‌ குழந்தையைக்‌ கேட்டாலும்‌ வழி 


என்னுடைய மாடல்‌ இயங்க. 
எண்களின்‌ மடல்‌ உ-டெண்கள்‌ 


உ.ஜி.ரெஜினா பானு, பழனி. 
வானுக்கு அழகு. நிலவார. 
தட்சந்திரங்களா?. 
பெணிணமியில்‌ திலவு... அமா 
வசையில்‌ நட்சத்திரங்கள்‌! 


உருர்அறிதாட கம்பம்‌. 
சடப்புத்கன்மை. எதுவரை: 
இருக்கலாம்‌? 
அப்பவன்தான்‌ கடுப்பான. ௬6. 
ஏவம்‌) ௪ சக்‌ 


உ அ.ஷண்முகசுத்தரம்‌, 
பெங்களுரு 
[ணபிளா, ௦௦90/074 என்‌ 
மழை தமில்‌ வழிக்‌ வத 
மாசம்‌ தெரியவில்லையே... 
சிப்பு வித்லாசம்‌ தெரில ஒரு: 
வழி சொல்லுங்களேன்‌... 
பதமவகம்‌, சாத உலகம்‌. 
என்று எழுதிலிட்டுப்‌ போங்க. 
சேல்‌! 
உவிஜிமற்திறறாயணன்‌, 
நங்கநல்லூர்‌ 
னித வரவில்‌ மரணம்‌ 
என்பது முற்றுப்பள்ளியா.. 
மரணம்‌ ரபி 9 அல்ல... 
படுத்த ஊருக்கு 8 509. இந்த 
வாழ்க்கை போதும்‌, பஸ்‌: என்று 
ஹிந்தியில்‌ நிறுத்தக்‌ கொள்ளும்‌. 
ஸ்டாப்‌! 


*வெராம்குமர்‌, வேள்‌ 

ரியைக்‌ கேளுங்கள்‌ கீரேஸியைக்‌ கேளுங்கள்‌ கிரேஸியைக்‌ 


இ, ஹூப்ளி 
ர்‌ அறுபத் தான்றினையும்‌ 


கள்‌ கிரேஸியைக்‌ கேளுங்கள்‌ கீரேஸியைக்‌ கேளதி ்‌ வி.எஸ்‌.எஸ்‌. 


அல்டள்ட்டிக்கா ஒரு தோம்‌ 

ட்டிக்‌ வ 


பகுடிமின்‌ தெற்காக அமைத்துள்ள 
பெரம்‌ பொத்‌ டத அவே 
நண்‌, வேதாது வோஸ்‌$ல்‌ ௫ இராது 


வாமனப்‌ பரப்புதான்‌. இங்கு நிரத்தரம 

வசிக்கும்‌ மங்கனின்‌ எண்ணில்‌ 
'ஒன்றே ஒன்று! என்று நீங்கள்‌ 

ம்‌ பூர 
இ அங்கு தாற்காலிகமாக. உள்ளவ! ஆவிரம்தான்‌,... இந்த 
கூட, அங்கு தங்‌ல ஆரா 

அன்டளிட்டிகாவின்‌ பரப்பில்‌ 9 ரி குடுமிப்பிடி சண்டை நடக்ெது. இந்தா 
(தவிலும்‌ ஜஸ்‌ குழப்பட்டும்னு. கற்‌ | 2௬ பசன்று கண்ட உண்டை, ஆன 
நீது ஒரு மைல்‌ உயரத்துக்கால பனிக்கட்டி ரட்டிகா வாருங்கு சொந்தம்‌ எல்‌ 
இங்குகான்‌, இந்தப்‌ பனிக்கட்டி அத்தனை 


அடி உயர்ந்து விடுமாம்‌. (கனாமி வருவ 


அன்டரிட்டிகா ஒரு கண்டம்‌ மட்டுமல்ல ஓர்‌ உடன்படிக்கையில்‌ சையெயு 
பாலைவனமும்‌ கூட! இது எல்லா கஸ்டம்‌ இ அகற்குப்‌ பிறகு, வேறு ப 
களையும்‌ விட உயரத்தில்‌ உள்ளது, ர 

கையளவு நிவம்‌ கூட, இன்‌ 
வந்தம்‌ என்றாகிறது... இல்ல 


கன்‌ நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. 
அமெரிக்கா, அன்டளிட்டிகாவில்‌. தங்‌. 
தூவி செய்யும்‌ தன்‌ மக்களுக்கு விரத 
நீரது. ஆணால்‌ இரண்டு மாத கேஸ்கள்‌ 


அங்கு தங்கி ஆராய்ச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. 
இப்போதைக்கு முல்லயத்‌ தொழில்‌ மீன்‌ 
களைப்‌ பிரப்பதும்‌ விற்பதும்தான்‌, கற்று 
மாவிலும்‌ கவணம்‌ செலுத்துகிறது. புற்கள்‌ 
தந்தடிக்கப்‌ பல மாடுகளின்‌ தோல்‌. 
களைக்‌. கொண்ட வர, நாலைந்து 
கம்பளிம்‌ சட்டைகள்‌ ஆயெவுற்றோடு. 
வந்து செல்வர்கள்‌, எனினும்‌, 
சுற்றுலாப்‌. பயணிகளால்‌ சூழல்‌: 
பாதிப்படைகிறது என்று கவலைப்‌: 
படத்‌ தொடங்கலிருல்‌கறார்சள்‌ 
சூழியல்‌ வல்லுண்கள்‌ 


நாடுகளும்‌ அதில்‌ இணைய 
முடிவெடுத்த (இப்படி பொத்‌ 
தம்‌ 9 நாடுகள்‌) 
உடன்படிக்கையின்‌. 
ராணுவச்‌ 
ஈடும்‌ அன்டரிட்டி 
காவில்‌ கூடாது. சுரங்கம்‌ 
தோண்டும்‌ பணிகளும்‌ கூடாது. 
அறிலியல்‌ ஆர்க்கு மட்டுமே. 
இப்பகுநியைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ 
கொள்ளலாம்‌"' என்பதாகும்‌, 
இப்படிப்‌ பல்வேறு நாடுகளர்‌ 
பேந்த ஆயிரங்ஸங்வன விஞ்ஞானி 
கன்‌ இங்கு அயாய்ச்சிகளை மேற்‌ 
ஷொஸ்டு வருதறர்கள்‌. இந்தியாவும்‌ 
தாஸ்‌. அங்குள்ள இந்திய விண்வெளி 
“நச்சி மையத்தின்‌ பெயர்‌ 'தகரிண்‌' 
கங்கோஹ்ரி. 
கனிம பகுஇலில்‌ வாழும்‌ ஸி 
பற்றிய ஆராய்ச்சயிலிரு 
இப்படிப்பட்ட குழலில்‌ எப்படி இய 
இன்றன என்பதுவரை பலலிஹால மூங்சி - ஒரிரு ர[2) 

கல்கி 95210 71. 
இதற்காக ஏற்று வி) அது ஒற்றுக்‌ கொள்ளப்படு. 
முறையில்‌ வில்லை 
டர்ட்டின சற்றுளை க ான்களசடு்‌ 
என்ற பெயரில்‌ ஆஸ்திமேலி அன்டார்ட்டிகாவைம்‌ 
மாவும்‌... திழரிலாத்தம்‌ த்தல்‌ கொள்ள மாட்‌ 
விமான. சர்வஸ்களை டோம்‌, ஏனென்றால்‌, 
இ வந்தன... இந்‌ உடன்படிக்கையில்‌ 
விமாகங்கள்‌ அன்டர்ட்ட கைவெழுத்திட்டுவிட்‌ 
காவில்‌ இறக்கலு. மேலே போம்‌ 
இருந்தபடியே (அதாவது கனு 
பதத்படியே) அல்டரட்டி இதி ,மப்பட்டால்‌, அறல்‌ 
காவின்‌ அற்புதங்களைச்‌ பங்கெடுத்துக்கொள்ள 
இவ்‌ மணிகள்‌ இன்பாரிட்9ரி ட பதித்‌ அணை! 
1 கண்டு. ரசிக்கலாம்‌, ரஷ்யர்களால்‌ ன்‌. விதவிதமாக: 
னால்‌ 8-ல்‌ "ரர க்‌ கட 3 ன்ன தாடுள்‌ 
சகம்‌ வனம்‌ கண்ருப்சத்கப்‌ “93 மட்கலன்‌ 

ஷி ஸ்போ 


மெர்க்கா ஆயன. ரஷ்யா ரொம்ப 

அன்பன்ட்டிக்‌ குன்றில்‌ 
விமாப்‌ பயணிகளும்‌: 


்‌ 

இண்ட க தணட க்களைன் கல்‌? 
அதன்‌ பகு அதுபோன்ற விப ஸ்வச்‌ 

திறுத்தப்பட்டன. 

நாக்கை ரஷ்யர்களால்‌ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 


3 பெற எங்களுக்கு: இதற்கென்று அரசு இடையாது.. எத்த வம்‌ ணன 
முழுவதுமே ர 
ககம்பட்டதுதான்‌. (12ஈ-ல்‌ இரு ரஷ்‌. 

ஸ்‌ இந்தப்‌ பகுநியை முதலில்‌ 

அரசியல்‌ சரிபும்‌ இடையாது. 
ர்‌ இப்பருஇக்குர்‌ சொல்ல 
கொண்டாடுடன்றடை 12-லிரத்து 
புய தாடு உரிமை கொண்டாடினாலும்‌ நி அஸ்டறித்தா்கள்‌. என்றாலும்‌, அந்த நாம்‌. 


நாஸ்டின்‌ முடிவு வசை இது ஆளில்லா 

இத்துவானமாகவே இருத்தது]. 
பிளாட்டிலம்‌, குமே 

போன்ற உலேருங்களும்‌ அண்ட 

“| செலகிறங்கள்‌ 

1 க வடக்கே உள்ள பெரிய பெரிய 

ந சசிய, ஐரோப்பிய, வட ஆப்ரிக்க) நாடு ஸர 
| களையெல்லாம்‌ பாலன்ஸ்‌ செய்ய, தெற்குப்‌ 
[புறமாக அதற்கு இணையான நிலப்பரப்பு 


படிக்கை. அப்போது இருக்கது பங்காளர்‌ 1 3 அப்பட அத்தை உன 


சண்டை! 
(டுத்த இதறில்‌ - 9௦ சதவிகிதத்தை | 25 ர 
அழித்த இவான்‌: நாடு) 1 தலடனட்‌ ்‌ பந 
சனத்‌ அவணகமான கம்‌: நந ஜைனம்‌ வாடன்‌ ளால்‌ 
ஒது | (அ ரிப்க இக்லம்‌ அவை களம்‌ இ 
ர | பதோ. 

நி "ஒப மலைகளைக்‌ கொண்டது, மிக 
உயரமான சிகரம்‌ 4,292 மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ 8 
"அமைத்துள்ளது. பெயர்‌ விள்மன்‌ மஸ்ஸிஃப்‌. 
க ஸிமலையும்‌ உண்டு - மவுண்ட்‌: 
ஸவெஸ்‌. ்‌ 
10௦ லட்சம்‌. ஆண்டுகளுக்கு 
அன்டள்ட்டிக என்பது கோள்ட்வானா என்ற 
மபரும்‌, கண்டத்தின்‌ ஒரு பகுதியாக இ 
இருக்குதாம்‌. காலப்போக்கில்‌ அது மெல்ல: 
$ மெல்ல... உடைந்துவிட,. இன்றைய 
இ அன்டள்ட்டிகா கமர்‌ 250 லட்சம்‌ ஆண்டு. 
நி களுக்கு முன்‌ உருவானது. 
'* உலலிலேயே மிகவும்‌ சளிரன பகுதி 
மைனஸ்‌ 8௦2 டிகிரியை எட்டியதும்‌ உண்டு.. 
"ச ஈஷ்ய விண்வெளி அமைப்பு இங்கு. 
நீ ஒரு மாதாகோயிலையும்‌ அமைத்துள்ளது. 


[] 
குர பெட்‌ விரித்த தரை; கலைநயத்து, 

பட்ட கட்டில்‌; அதில்‌. 
சிலக்‌ விரிப்பு; அட்டார்டு. 
பாத்ரூம்‌; பொழுதுபோக்க பிளாஸ்மா டீ.வி 


டன்‌ உருவாக்‌, 


விதம்விதமாக சினிமா மற்றும்‌ இதர நிகழச்சி 
களைக்‌ காண டிவிடி சேனவ்கள்‌; உபரியாக, 
டீவி, சேனல்கள்‌; எழுதப்‌ படிக்க செளகரிய 
மான மேஜை, நாற்காலி, இருபத்து நாலு, 
மணி நேரமும்‌ மென்மையான இசை, உடற்‌ 
பமிற்சி செய்ய ஜிம்‌, அவசியமானால்‌ நோய்‌ 
(திக்க ஆபர்வேத சிகிச்சை மையம்‌; நீராவிக்‌ 
குளியல்‌ வகையறா வேண்டுமென்றால்‌. 


74 கல்கி 98211) 


இருக்கிறது ஸ்பா. 

இது எந்த நட்சத்திர ஓட்டல்‌ அவ 
என்று கேட்டிதிகளா? நட்சத்திர ஓட்ட 
எதுவுமில்லை; இந்த வசதிகளுடன்‌ அறை 
கள்‌ இருப்பது ஒரு ரமிலில்‌, பெயர்‌; தங்க 
ரம்‌! இந்தியாகில்வேயும்‌, நாடக அர 
சற்றுலாத்துறையும்‌ இணைந்து உருவா 
யுள்ள இந்த நட்சத்திரச்‌ சற்றுலா ரமில்‌] 
கடத்த இரண்டு ஆண்டுகளாகத்‌ தென்னி, 
மாவில்‌ வலம்வந்துகொண்டிருக்கிறது. 

ஒரு பெட்டிகில்‌ நான்கு சொகுசு அறை. 
கள்‌, இது போல 11 பெட்டிகள்‌, மற்ற! 
பெட்டிகளில்‌ உணவகங்கள்‌, கிச்சன்‌, ஜஸ்‌ 
ஈன்று மொத்தம்‌ 18 பெட்டிசன்‌ தங்க 

ரதத்தில்‌ இருக்கின்றன. வடக்கே ஏற்கனவே. 
ராஜஸ்தான்‌ மாநிலத்தை டரிஸ்ட்கள்‌ சுற்றிப்‌. 
பார்க்கு டெல்லியிலிருந்து புறப்படும்‌ 
"பேலஸ்‌ ஆன்‌ வீல்ஸ்‌! என்ற சொகுசு 
ஏமில்‌ இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தென்னிந்தி. 
யாவின்‌ முதல்‌ டூரிஸ்ட்‌ சொகுசு ரயில்‌. 
"கோல்டன்‌ சாரியட்‌' என பெயரிடப்பட்டுள்ள. 
'தங்க ரதம்தான்‌. இதன்‌ ஒவ்வொரு பெட்டிக்‌ 


கம்‌ சாளுக்கியா, ஹொய்சாளா, பாமினி, 
கடம்பா, ராஷ்டிர கூடா, விஜயநகரா என்று 
வரலாஜ்றில்‌ இடம்பெற்ற சாம்ராஜ்ஜியங்‌, 
களின்‌ பெயர்கள்‌ சூட்டப்பட்டிருக்கின்றன. 
நூற்பது கோடி ரூபாய்‌ செலவில்‌ உருவாச்கப்‌ 
பட்டுள்ளது இந்தச்‌ சற்றுலா ரயில்‌, 
'இந்தரயில்‌ இரண்டு. எறி்தடங்களில 
பயணிக்கிறது, 'பிரைடு ஆஃப்‌ 
என்று ஏழுநாள்‌ (ரல்‌ பெங்களுரிலிகந்து 
புறப்பட்டு, மகர்‌, கபினி, பேலூர்‌, 


ஹளேபீடு, சிரவணபெல்குளா, ஹம்பி, 
பாதாமி என்று கர்நாடகாவில்‌ சுற்றிவிட்டு, 
கோவாவுக்குப்‌ போய்‌, அங்கிருந்து பெங்க. 


ஞரு திரும்பலாம்‌, இன்னொரு சற்றுலாவக்‌, 
(கப்‌ பெயர்‌ சதன்‌ ஸ்பெளண்டா! இதுவும்‌ 
'ழுநாள்‌ ௫ தான்‌. இதில்‌ பெங்களுருவில்‌. 
புறப்பட்டால்‌ தெற்காகப்‌. பயணித்து 
சென்னை, மகாபலிபுரம்‌, புதுச்சேரி தஞ்சா 


வூர்‌, மதுரை, திருவனந்தபுரம்‌, கோவளம்‌, 
ஆலப்புழா, கொச்சி பரத்துலிட்டு மீண்டும்‌. 
பெங்களுரு, 

லஸ்‌ ஆன்‌ வீல்ஸ்‌! ரயிலுக்கு. 
இந்தியாவுக்கு வருகிற அயல்நாட்டு டஸ்ட்‌. 
கள்‌ மற்றும்‌ அயல்நாடுகளில்‌ வசிக்கும்‌ 
இந்தியர்கள்‌ மத்தியில்‌ கிடைத்த அமோக: 
வரவேற்புதான்‌. எங்களை இப்படி ஒரு 
சொகுசு ரயில்‌ கற்றுலாவைத்‌ திட்டமிடத்‌ 
தூண்டியது. இந்த ரயிலில்‌ சற்றுலாப்‌ பயணி. 
களுக்கு பாரம்பரிய ச/்ூடச மற்றும்‌ இந்திய 
உணவு வகைகளையும்‌ அறிமுகப்படுத்து கிறோம்‌; இந்த தங்கரத ரயிலில்‌, எங்கள்‌ 
ரஜோபரரத்தி்‌ நீங்கள்‌ ஒருமுறை பயணம்‌: 
செய்தால்‌, அது உங்கள்‌ ஆயுசுக்கும்‌ மறக்‌ 
சாது" என்கிறள்‌ தங்காத ரயிலின்‌ இயக்குன. 
ரான ஸ்ரீனிவாஸ்‌. 

"அதெல்லாம்‌ சரி! கட்டணம்‌ எவ்வளவு 
என்கிறிரகளா? ஹி,.ஹி. இந்தியப்‌ பிரை: 
களுக்கு என்றால்‌, ஏழு நாள்‌ ௫ருக்கு தனி 
யறை வசதியுடன்‌ ஒருவருக்கு ஒரு லட்சத்து 
இருபதாயிரம்‌ ரூபாய்தான்‌(1); அயல்நாட்டு. 
'௫ஸ்ட்‌ எனில்‌, ஒரு லட்சத்து எண்பத்தைந்‌, 
தாமிரம்‌! 


கல்கி 952010 75. 


றமை, இவிரப்‌ பலித்சி, தேசப்பற்று, குமூ 

பான்மை என்று பல வித்தைகளும்‌, அர்ப்பணிப்பு. 


[ண்வும்‌ கொண்டிருப்பவருக்கே இத்த ல 

ரத்தமாடிறது. 
இந்தியா 

பஷ்மண்‌ என்று இதற்குச்‌ ரல நல்ல உதாரணங்கள்‌. 
ட்ஸ்டு. இ. 

நாடர்பான எந்தச்‌ சர்ச்சைகளிலும்‌ ஈடுபட்டு பேரைம்‌ 

டது இடையாது. இ 

ட்டில்‌ ஈடுபடும்‌ இளம்‌ தலைமுறை 
டைந்த உயரல்‌ டுத்துக்கொ 


வவத்துக்கொள்பறொர்கள்‌. 


மேட்ச்‌ ஃமிக்ஸில்டில்‌ ஈடுபட்டால்‌ ஒரு மேட்கக்கு 


ரக வரும்‌... பிறகு அணியில்‌ இடமில்லாமல்‌ 


வச்‌ 

ரபானால்‌ ஏது நிரத்தரம இகல்‌ 

கட்டுக்கு வெளியேதான்‌. பெட்டிங்கல்‌ ஆரம்பித்து 

விடி அடித்து ஒருவர்‌ பிழைப்பது. போலத்தான்‌ 
மதுவும்‌. ஒரு சினிமா எப்படி. இருக்கவேண்டும்‌ 


என்பதை இருட்டு டிவிடி விற்பவர்‌ இர்‌ 

முடியாது. ஆனால்‌ அவருடைய பிழைம்‌ 

ம்பித்தான்‌ அதுபோல்தான்‌ இரிக்கெட்டுக்கு வெளியே: 
உக்கும்‌ சூதாட்டமும்‌ இதரப்‌ பித்தலாட்டங்களும்‌ 
இதற்கும்‌ வீரர்களின்‌ பங்களிப்புக்கும்‌. நிச்சயம்‌ 


(ம்பத்தம்‌ இருக்காது. 

இரிக்கெட்‌ 

துக்‌. டர 


நான்‌ இருக்கறது. மேட்ச்‌ பிக்ணில்‌, சூதாட 

போதும்‌, மைதானத்துக்குள்‌. கூண்டு வைவ்கப்‌ 

போதும்‌, ஏன்‌ இரிக்கெட்‌ வ சர்கள்‌ வீசப்பட்ட பிறகும்கூட, இ 

டம்‌, மோடி, 
துக்கும்‌ அதற்கென்று ஒரு பி! ட்‌ 
ஒவ்வொரு பிரச்னையின்போதும்‌ இர்க்கெட்‌ மேலும்‌ ஒகலித்கேடி 

வலுப்பெறுவதுதான்‌ அதன்‌ வாடிக்கையாக இருக்கது: 


பலவற்றை. வதா்த்தம்‌ மாறாமல்‌ 
சொல்லிலிரும்பார்‌. இலக்குர்‌. 
கடைசி வாக்கும்‌ தந்தையைம்‌ 
கண்டறிய முடியாது. பல. 
£ணம்‌ என்லாவு்‌ ஹையும்‌ 
கற்றுத்‌ தரும்‌. ஆனால்‌, 
அட்சயத்தை 
அடைவதன்லை. என்‌ 
பதை உண்த்தும்‌ 
படம்‌ இது: 

க்ஷம்‌ 


க லேண்ப்க்வேப இன்‌ இ மலட்ட 


போயணம்‌ செய்ய எனக்கும்‌ பிடித்த 
வாகனம்‌ சைக்கன்தான்‌. சிவகல்கைலி 
சைஃ்லனில்‌ கத்திய நாட்கள்‌ மறக்க மூரி 
மாதை, சைக்பினைச்‌ செலுந்துவஇல்‌ தமது 
உழைப்பும்‌ இருப்பதால்‌, அனுபவித்துப்‌. 
பயணிக்க. முடியும்‌. 'செட்டச்சழி'ில்‌ 
இறுவர்கள்‌ சைக்கன்‌ ஓட்டும்‌ கட்டிகளை: 
ஒளிப்பதிவு செய்தபோது எனது சிறுவயது: 
னில்‌ பயமவித்தேன்‌. 

பமிபத்இல்‌ ஜெர்மனியில்‌ இலம்‌ நார்‌ 
இலிருந்து பாரீஸ்‌ நாரத்தஸ்ு ரவிலில்‌ சென்‌ 
தேன்‌. பனி படர்ந்த மலைகளுக்கு நடுவில்‌ 
ஏவிலில்‌ சென்றது ரம்மியமாக இருந்தது; 
புலம்‌ பெயர்த்த ஈழத்‌ தமிழர்களை இந்த: 
நாடுகளில்‌ சத்தத்தும்‌ பேசியது. மறக்க. 
முடியாத பயண அனுபவம்‌. 


இல கவ்ய்லல்‌ வவவம்‌ 
கார்‌ இருக்கிறது. ஆனால்‌, ல ஆண்டு. 
அத மன்பதை கஸ்‌ மணியன்‌ 

அதுக: அன்ற 
வைக்‌ செல்வேன்‌: நோம்‌ 
போவது தெரியாமல்‌ மானுடன்‌ கடற்கர 
முல்‌ நானும்‌ குழந்தைபோல்‌ விளை வாடி மஒழ்வேன்‌. தமது குழந்தை 
களோடு பயணம்‌ செய்வது அவர்களைச்‌ 
சசிலாகம்‌ புரிந்து. கொள்வதற்கு. உத. 


செல்னைக்கு வந்து பராம்‌ சாரிடம்‌. 
மானராக இருந்த காலம்‌, இருமணம்‌, 
இன்னும்‌ சில நல்ல: 
விஷயங்கள்‌, உறவினர்‌ 
கன்‌ மறைவு எவப்‌ பல்‌. 
வேறு காரஷங்களுக்‌ 
கரக எனது. சொந்த 
கெராவ சிவகங்கைக்கு. 
பலமுறை சென்று வரு 
வேன்‌, சென்னையிலி, 
குத்து வெகங்கைக்கு, க, 
செய்து கொண்டிருக்கும்‌ தேசிய நெடுஞ்‌ 
கலை, எனது வாழ்வியல்‌ உணர்வுகளோடு 
ம்‌. வந்தப்பட்டது. உலகம்‌ முழுவதும்‌ 
நான்‌ பயணம்‌ செய்தாலும்‌, சென்னை (௦ 
இலங்கைக்கு பயணம்‌ செய்வது மட்டுமே. 
கூடு தேடிப்‌ பறவை செல்வதைப்‌ போன்ற. 
௨ணண்வை எலக்குக்‌ தருறெது, வேறெந்தப்‌. 
பயணமும்‌ இதற்கு ஈடாகாது” என்று 
(பயண அனுபவத்தை வாழ்வின்‌ ஆவண 
பயணம்‌ பெ 
மாக மாற்துஇறார்‌ செழியன்‌. 


- ராகவ்குமள்‌ 

ஒமமுலார0ு' 


80 ஸ்கி952. 
தோடைக்தாுகொண்டாடிடடு 


நல்கி வழங்கும்‌ கோடைக்கால கொண்டாட்டம்‌, ஆறு வாரம்‌ அதிரடியான 
போயடிகிளோருல்‌, இசத்தலான தங்கக்‌ காசு பரிசுகளோரும்‌ வருகிறது வாசகர்களே 
"அந்தந்த வாரம்‌ ஸ்பெஷலை அடிப்படையாக வைத்தே போடடிகள்‌ இகுக்கும்‌ 


இந்த வாரம்‌ கோடைக்காலக்‌ கொண்டாடடத்தி 
சுற்றுலாை அடிப்படையாகக்‌ கொண்ட இதோ. 

ல்‌ என்பதால்‌. 

விதிமுறைகள்‌. 

வசைர்களே! தங்கள்‌ செய்ய வேண்டியதெல்லாம்‌ இலைதான்‌, 

ககக வழங்கும்‌ கோடைக்கால. கொண்டாப்டம்‌ ஆறு 
வாஸ்‌ போட்டி. இதத இதோடு சேத்து ஆறு வாரங்கள்‌ 
கெனியாதம்‌, (கயந்த வார இதில்‌ போட்டி -] € ஒல்லொகு, 
வாழம்‌. வெளியாகும்‌ போட்டிக்கான. விடைகளை: ரப, 
வொப்டம பக்கங்களைம்‌ கத்த்து பததி ஃபட்சவல்‌, (1 - 80 
மயம்‌ முழவதையும்‌]. சரியான விடை எழதிய வாசச்களி 
மித்த கலக்கல்‌ முறையில்‌ சேவாக்‌ ஆறு: 
அதிஞ்பாவிகளுக்கு. தலா கால சவான்‌ தங்கம்‌ 
ச பிக ட ஆறாவது வாரம்‌ ஸ்பெஷல்‌ 
போய்டும்‌ உண்டு. ௫ சரியான விடை எழி 
ஸ்ஸ்ஷல்‌ போப்ின்‌ அடப்பபையிம்‌ சேவாக்‌ 
(ஒர அதிஷபசாமிக்கு மரு சவரன்‌ தங்கக்‌ ௬௬௨ 
மிக *ஆறுவார போப்டம்‌ பக்கங்களை 
மன்ற இணைத்து அனப்‌ப வேண்ட, 
இரசம்‌ யம்‌ சிறி. ஆறு 
வர்‌ போப்டப பக்கங்கள்‌ வத்து 
சரம்‌ கடைசித்‌ தேசி 
10.06.2070 


கோடையின்‌ கடுமை தணிய 
இதோ சில யோசனை! 
குறிப்புகள்‌ உணர்த்தும்‌ இடத்தின்‌ 
பெயரைக்‌ கட்டங்களில்‌ 
நிரப்புங்கள்‌. 
| 
| 
உருவாக்கம்‌ : ஜி.எஸ்‌.எஸ்‌. 


1, இங்கே உள்ள பிருந்தாவன்‌ தோட்‌ 
டத்துக்குச்‌ சென்று வரலாமே, 
2, ஹொய்சள மன்னர்களின்‌ எண்ணத்‌. 


'தில்‌ உருவான அற்புத சிற்பச்‌ சிறப்பு 
கொண்ட இடம்‌, இங்குள்ள ஆல. 
யத்தை நினைத்தாலே வெம்மை: 
குறையுமே! 

5, இங்கு சென்று ஆப்பிள்‌ சாப்பிட்ட 
படி படகு வீட்டில்‌ பயணம்‌ செய்ய 
முடிந்தால்‌ எவ்வளவு சிறப்பு! 

4, ஊட்டிமின்‌ அருகே உள்ள இந்த 
மலைவாசஸ்தலத்நுக்குர்‌. செல்ல, 
லாமே! 

, இங்குள்ள விதான்‌ செனதா, லால்‌ 
பாக்‌ ஆகியவற்றை எண்ணினாலே. 
குளுமை தோன்றுமே! 

6, பாலைவன மாநிலத்‌ தலைநகர்தான்‌. 
என்றாலும்‌ 'காற்று மாளிகை: உள்ள 
ததால்‌ வெப்பம்‌ குறையாதா என்ன? 

1. இந்த நகரிலுள்ள தேசப்‌ பிதாவை. 
வேண்டிக்‌ கொள்ளலாமா 'கோடை 
மின்‌! சடுமை குறைய வேண்டு. 
மென்று? 

8. சென்னைமின்‌ இப்பகுதியில்‌ உள்ள 
சுபாலீஸ்வரரிடம்‌ உலக வெப்பமய 
மாதலைத்‌ தணிக்கவும்‌. சேர்த்துப்‌ 
பிரார்த்தனை செய்வோம்‌. 
ஆறு! வாரங்களுக்கு உரிய போட்டிப்‌ 
பக்கங்கள்‌ வந்து சேர வேண்டி: 
முகவரி: 
கோடைக்காலப்‌ போட்டி, கல்‌. 
எரு, ஜவாஹர்லால்‌ நேரு சாலை, 
ஈக்காடுதாங்கல்‌, சென்னை - 32. 


பெயர்‌ 


முகவரி 


தொலைபேசி 


கோடைக்காலப்‌ போட்டி - 3 


ருக்கின்றன. இவர்‌, 1296201. வரைனிலும்‌ 
3009-விருந்தும்‌ இந்த அமைப்பின்‌: 


க ஆகல பக இணவ 
ப்பட்ட தனியார்‌ மருத்துவக்‌ கல்லூரிகளி 
டம்‌ ஒன்றுக்கு ஐந்து சீட்டுகள்‌ இவருக்கு. 
லலசம்‌ என்பது எழுதப்படாத ஒப்பந்தம்‌. 
, சூப்பர்‌ வசூல்தான்‌, மத்திய சுகாதாரத்‌ 
பவன்‌ நிர்வாகக்‌ கட்டுப்பாட்டின்‌ ஏழ்வரும்‌. 
(௩ இருந்தபோது தவைராக இருந்தவர்‌ டால்டர்‌. 
ன்‌ குட்டி. ஆணால்‌, யார்‌ தலைவராக 
ருந்தாலும்‌ அங்கு தரகு வேலை பார்த்தவர்‌ 
(ரல, இவரும்‌ இப்போது கைது செய்யப்பட்‌ 
ஒருக்கொர்‌. பழைய 'கதை'களையும்‌ எடுத்தப்‌ 
பூரிக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கை வலுத்துவரு: 
றது, இந்த விவகரம்‌ பா.ம.க. டாக்டர்‌'களின்‌ 
தூக்கத்தைக்‌ கெடுத்து விட்டதாம்‌. மேலும்‌ ஏர்‌: 
சஅிர்ச்சியாக இ... உறவுக்குக்‌ கைகொடுக்க 
ரவை... 
காதில்‌ விமுந்தவை 

போமோ” என்று கலங்குதெர்கள்‌ 

தமைச்ளிகள்‌. தேர்தல்‌ சமயஜ்ல்‌ 
எதிரான தீர்ப்பு வந்தால்‌, சீட்டும்‌. 
இடைக்காது, "எதிர்காலமும்‌. 
அவுட்டாகஸ்டும்‌ என்பதே அவர்‌ 


மே முதல்‌ வாரம்‌ முதல்வரின்‌. 
குறித்த இரமானமான சில முடிவுகள்‌: 
எடுக்கப்பட்டு விடும்‌ என்று சொல்‌. அழகீரிநாவினா 

மறுத்துவிட்டதாகர்‌ சொல்லப்படுகிறது. 


2001420064 ஜெயலலிதா ஆட்ரிில்‌. 
இருந்தபொது, துரையாருகள்‌, நேரு, எம்‌.கூர்‌.க. 
பன்னி செல்வம்‌, வீரபாண்டி ஆறுமுகம்‌ மற்றும்‌. 
கோ.சி.மணி ஆலய. மீது வருமானத்துக்கு. 
சடிகமாகச்‌ சொத்து சேர்த்ததாக போடப்பட்ட 
வழக்கை, தற்சமயம்‌ உச்சததென்றம்‌ விசரைக்கு 
ஏற்றுக்கொண்டு அமைச்சர்களுக்கும்‌. தமிழக 
அறுக்கும்‌ நோட்டஸ்‌ கொடுத்து விட்டது. “ட்ட 
மன்றத்‌ தெர்தல்‌ நெருங்‌டு வரும்‌ வேளையில்‌, 
உச்சநீதிமன்ற விசாரணையில்‌ மாட்டிக்‌ கொண்‌: 


ஐதர்கள்‌, இல்ல அமைச்சர்‌ 
பொறுப்பு, மற்றொரு குடும்ப 
அங்கத்தினரான கனிமொழிக்கு 
பொரும்‌ நிலையில்‌, அழல கடி 
மின்‌ செயல்‌ தலைவராக நியமிக்‌ 
,ப்படுவராம்‌. எதிர்காலத்‌ இட்டம்‌ 
களுடன்‌ மாலத்‌ நீவுகளில்‌ விடு 
முறையை கழித்துக்‌ இரும்பி வரும்‌ 
அழல்‌ அமைச்சர்‌ பொறுப்பை 
ராஜினாமா. செய்யும்‌ கடிதத்தை 
ஏற்கெனவே... முதல்வரிடம்‌ 
கொடுத்து விட்டாராம்‌. 
சஞ்சயன்‌ 


பக்தி 83 


**இல்வளவு சித்திகளும்‌ சைவரப்‌ 
பெற்றவர்கள்‌ தேவர்க்‌, ஆனல்‌, இந்தனை 
மும்‌ கைவரப்‌ பெறுவது ஒரு பெரிய விஷ 

'என்று கேட்டார்‌ ஆங்கர்‌ 
அம்பாளை வணங்குத்தான்‌ இந்த சிதம்‌ 
களைப்‌ பெற வேண்டும்‌ என்பது இல்லை, 
பபித்துஸ்தானத்துக்கு வெளியே உள்ள அவர. 
ங்களின்‌ மதல்‌ மேல்‌ உட்சார்ந்தரம்‌ 
றார்களே, அந்தந்த ஏித்துக்களு்கு]ய 
தேவைகள்‌, அவர்களை வணங்கலா 
அஸ்டமனிற்தினைம்‌ பொடுத்து விடுவார்கள்‌! 
மது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. 

பத்தியே வழி 

ஆனால்‌, கள்ணர்ந்த பக்தி இருந்தால்‌ 
மட்டும்தான்‌, அம்பாளுடைய அந்தப்புறத்தும்‌. 
(ப்‌ போடீ முடியும்‌. அந்தப்புரம்‌ என்பது. 
பிந்து ஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய பிரதோம்‌. 
அங்கே வெலமேவாரோடு தர்பியா. 
காமெசுவரி இருக்கிறாள்‌. அங்கு பிரவேரிக்க 
வேண்டுமானால்‌, 'அஷ்டமாித்ுக்களெல்‌. 
லாம்‌ வேண்டாம்‌ ஆக்மாரிததமான அன்பு 
இருந்தால்‌ போதும்‌." என்பார்‌ ஆங்கர்‌ 

ஆக அஷ்டமாரித்ுக்கள்‌ புடைரும்‌, 
நடுவிலே சிவ காமேசுவரரோடு சிவா 
ஸ்வரூபமாக அம்பாள்‌ இருக்கக்கூடிய 
இடம்தான்‌ மிந்த அந்த பிந்துவில்‌ வாம்‌ 
செல்பவன்‌ மபத்தவாலண. 

(தத்துவங்களின்‌ தலைவி 
சுத்வாஇிகா, தத்வமவி அடுத்து நாம்‌. சுதா சேய யன்‌, 

பார்க்கும்‌ இரண்டு இருநாமங்கள்‌. தத்துவங்‌. 
களக்கெல்லாம்‌. அப்பாழ்பட்டு இருக்கர 
கூடியவள்‌, தந்தவங்களாகவேயும்‌ இருக்கம்‌ 
கூடியவள்‌, தத்வமலீ - நத்துவங்களுக்குந்‌. 
தலைவி, இதற்குப்‌ பின்வருவது கற்க! 
மர்த்தஸ்வரூபிணி - என்றெ இருநாமம்‌ 
தத்துவங்களின்‌ ஸ்வரூபமாக, அவற்றுக்கு 
ஆசாரம்‌ தருபவளாச இருக்கக்கடியவள்‌ 
ஸாம காலத்தினால்‌. 
பு அடையக்கடியவ 
ஸோம்யா என்பதற்கு அழகானவள்‌ என்று 
ஒரு பொருள்‌ உண்டு. ஸோம யாகத்திணால்‌ 
படி அடையம்‌ கூடியவள்‌ என்றும்‌ ஒரு: 
பொருள்‌. ஸோம்யா என்று நுணி நாக்‌ 
விருந்து உச்சரித்தால்‌, ஸோம வாதத்தினால்‌ 
அடையறவள்‌ என்று பொழுள்‌, கொஞ்‌, 
.ன்ளே இருந்து உச்சரித்தால்‌ அழகான: 
வள்‌ என்று பொருள்‌, இரஸ்டுமே அம்பா 
கும்‌ பொருந்தக்‌ கூடியவைதான்‌. 
சதாசிவ குடும்பினி - சதாரிவ பரியங்க 
சதாசிவ தர்மயத்னியாக 
பவள்‌ என்பதை ஏற்கெனவே. 
தாரிவ குடும்பினி என்றால்‌, 
ம்‌. செய்யக்கூடிய சதாசிவல்‌. 
கடவுளின்‌ தர்மபத்னியாக மட்டும்‌ இல்லா 
அந்த அனுக்கறஹ தேவதை, மற்ற 
தேவர்கள்‌, படைப்போர்‌, காப்போர்‌ 
என எல்லோரும்‌ அடங்கிய பெரிய 


ஆீ வஸ்தா 
நான்காம்‌ பாகம்‌: 
3 வறு 
£டும்பத்தைத்‌ தாங்‌ தற்க்கடியவன்‌ என்று 
பொருள்‌. 

ஸவ்ய - அபஸவ்யமரிகஸ்தா - இதன்‌ 
பொருள்‌ என்ன என்பதை இறகஇவில்‌ சந்தப்‌ 
பொம்‌. ஒரு விஷயத்தை மட்டும்‌ இப்போது 
பூரிநதுகொள்வோம்‌ - ஸவ்வபார்கம்‌ என்று 
ஒன்று உண்டு; அயஸவ்ய மார்கம்‌ என்பது 
மற்றொன்று. ஸவ்யம்‌ என்றால்‌ இடது 
என்று பொருள்‌ வரும்‌ 
அதுவே "வலது" என்ற அரித்தத்லும்‌ 
பயன்படும்‌ என்பதைப்‌ பார்த்தோம்‌, இந்த 
இடத்தில்‌ (வலது? என்று பொருள்‌ எடுத்த்‌ 
கொண்டா ம்‌ ஒன்று, 
அபலவ்ய மார்கம்‌ என்பது வாம மார்கம்‌ 


இல நேரங்களில்‌ 
அம்பாள்‌ 

பண்டிதர்களால்‌ ௮ 
அருட்புனல்‌. 
சைதன்பகுணாமப்ரியா.. - கதன்க 

மனரால்‌ ப்பி அடையக்கூடியவள்‌. 
'அரதன்ம மன்‌ என்றால்‌ என்ன அறி 
தம்ப சத்‌: என்று சொல்கிறோமே 
சதானந்தம்‌... அந்தத்‌ தன்மையைத்‌ தரச. 
கரல இலுக்க சைகன்வம்‌ என்று பெயர்‌ 
அந்த சைதன்யத்தைத்‌ தரக்கூடியவள்‌.. 
கதன்மமாகறை மலர்ச்செண்டினால்‌ ப்ரத 


ல்கவும்படுிறாள்‌.. 

ஆசார்ய 
அம்பாளிடம்‌. 

ஆடசங்கரர்‌ பாடுகறபோது, 
சதன்யமாட பூச்செண்டு. ,பாஸலையில்‌ ஸல்ய மார்கம்‌, இருப்பதாக வர்ணிக்கிறார்‌. சைதன்ய 
வாம மார்கம்‌ என இரண்டு உண்டு. இந்த... பூர்செஸ்டின்‌... மகரந்தத்தை. அப்படியே 

இரண்டு. 

இருக்கக்கூடியவள்‌ அம்பிகை, 
ஸிவாயற்விழிவாரிணி. 

ஆெபத்துகளிலிருந்தும்‌ நிவாரணம்‌ தரக்கூடிய 
ஸ்வஸ்தா - சஞ்சலமே இல்லாதவள்‌. 
ஸ்வபாவமதுரா 

பொன்ற, மதுரமான, இனி௰ ஸ்வபாவத்தை 


மார்கங்களுக்கும்‌. 


இரா - பண்டிதையாகி எல்லாம்‌ தெரித்க 
"வளாக இருக்கக்கூடியவன்‌. ஸர்வ அறிவும்‌ 

இர ஸமர்ச்சிதா. - ரஸ்க்‌ 
பண்டிதர்களால்‌ அர்சசில்கர்படக்கூடியவள்‌. 
அவளே இருக்கிறான்‌ 


அதாவது, 


புண்டிதையாக 

தம்‌. பது தெனிக்கக்கூடியவன்‌ 
தைதல்வ ஷ்தவகி மகரந்த ஸ்ருஇி தரி 
ல்ரஇ ஜர்‌ என்றால்‌ தரப்புனல்‌ போல்‌. 
வாரி அடிப்பது. என்று அர்த்தம்‌. மலர்ச்‌ 
செண்டின்‌. மகரந்தத்தை. இப்படி ஏன்‌ 
அம்பாள்‌ நம்‌ பது வாரிப்‌ பொரழில்றாள்‌.... 
ஓரிடத்தில்‌ வைத்திருந்தால்‌ 
அதைப்‌ போய்‌ எடுப்போமா என்பது. 
சல்‌ போல்‌ அடி 
தல்‌ அது போவோர்‌ வருவோர்‌ மீதெல்லாம்‌ 
பொழியும்‌! 
சாலையில்‌ ஒரு நீ்ப்புனல்‌ இருந்தால்‌, 
ததலருமே போய்‌ நிற்கையில்‌, ஒரு சொட்டு 
தரனும்‌ இவலையாஉ நம்‌ மேன்‌ விழுந்து 
விடும்‌ அம்பாள்‌. என்ன: 


பூர்செண்டை 
சவாது. ஆணால்‌ நர்பு 
அதனால்தான்‌, 

சொரிலிறான்‌! அதன்‌ துகள்கள்‌ அவர்கள்‌. 
பேரில்‌ போய்‌ விழுலன்றவ... இதற்கும்‌. 


பொருந்தும்‌. 


இருநாமமே... சைதன்வ. 


கூடியவன்‌. அப்படியென்றால்‌, 
புத்தம்‌ புஇவவனாகப்‌ பிரகாசிப்பவள்‌. 


(லருத்தாவாக பனழைமையில்‌ பழைமையான. 
'வளும்‌ அவளே; எப்போதும்‌ புதிதாக எதை: 
பேனும்‌ வழங்கக்‌ கொண்டிருப்பவஷூம்‌: 


தடுக்கும்‌. அம்பிகை ஸதா. உஇிதாவாக 
இருப்பதனால்‌, எப்போதும்‌ ஹிதமான 
வெளிச்சத்தை, ஹிதமான பிரகாசத்தை, 


சூரீயலோ இனம்‌ புன்னகையோடு இருக்கக்கூடியவன்‌. 


ஹிதமான வெப்பத்தைத்‌ தரல்‌. கூடி 

தருணதித்ப பாடலை - பாடலி புஸ்பம்‌ 
வெள்ளையும்‌ வெம்பும்‌ சேர்ந்த நிறத்தில்‌, 
வந்தயோடு இருக்கும்‌. அதைப்‌ போன்று. 
எரில்க்‌ கரியவன்‌ அம்பிகை, அம்பாள்‌ 
ரு சரஜேஸ்வர்‌ மூல விக்தஹ ரூபிணியாக 


'இருக்கவன்‌. படைப்புக்கான செம்மையோடு 
அவன்‌ பிரகா௫க்கதான்‌. வெளிர்‌ செம்மை 
யாக எப்போதும்‌ காட்டி தருகிறான்‌. 


2 நேகா பாதக ஆ உ தபவ்ட்‌ 


தகடிண மாகம்‌ என்றும்‌ சொல்‌. 
லப்படுதெது, (இதற்கு எதிரான 

மார்கம்தான்‌ வாம மார்கம்‌) ஸூ 


தகடிணா - தகஷிரை மார்‌ 
“த்தல்‌ ஈடுபட்டோரால்‌ ஆரல்‌ 

2 அதற்கு எதிர்மார்கமான வாம: 
மார்கத்தவராதூம்‌ ஆராதக்கப்படு. 
படத்‌ 

முகாம்புஜா. 
வசம்பு புன்சிரிப்புடன்‌ கூடிய 
முகத்தாமரையை உடையவன்‌. 
அமிராமி பட்டர்‌ பாடுகபோது - அம்பானி. 
டம்‌ எல்லாமே தாமரை என்பார்‌. வதணாம்‌. 
புஜம்‌, கராம்புஜம்‌, பாதாம்புஜம்‌, முகாம்‌ 
புஜம்‌. என்று. எல்லாமே. அம்புஜம்‌. 
மகமரை]. அம்பாளின்‌ முகமாறெ தாமரை, 
எப்போதும்‌ ஏரிப்புடன்‌ காணப்படுகிறது. 
எப்போதுமே, எந்தச்‌. குழலிலுமே. 
3 


ஸ்ரீவலிதாம்பிகை. 

வளரும்‌; 

அந 

(டுகள உணவு பருதி, ஐ.பி௦ 

வச. 

ிறைந்ததாக இருந்தது 
வி.ி.வெங்கடேஷ்‌, இருர் 

ஜயப்பன்‌ என்றதும்‌ கடின விரதம்‌ 
முடியாத அருள்‌ என்பதுதான்‌ நம்‌ 

லயத்தில்‌, கோடைக்‌ காலத்தில்‌ இல 


ல்ல 

சுமார்‌ பபருக்கு வழங்கப்படுகறது. 
என்பது குளிர்ச்சியான செய்டி, 


எம்‌.இராஜேந்திரன்‌, லால்குடி 


ஸம்‌.இ 


செய்யும்‌ பமக வரவர சிரிப்புக்‌ கட்டியாக 


ன கூறும்‌ அ! 

டணிக்‌ கட்டியா லாமல்‌ அரசியல்‌ 

மாறி வருகிறது! 
சர்‌.பிரகாஷ்‌, பொன்மலை. 


ஒரு உண்மையான டரிக்கெட்‌ அபி 


68 கல்கி 35001. 

மானியின்‌ எண்ணங்களை, அற்புதமாகப்‌ 
படம்பிடித்து, தலையங்கமாய்‌ வெளிப்‌: 
படுத்து, எல்ஸர்‌ அடித்த கல்டுக்கு ஒரு த்ர 
ளிஸ்‌ 


'ரேவதப்ரியன்‌, ஈரோடு. 


என்‌ சாண்‌ உடம்புக்கு வயிறே பிரதா 


னம்‌ என்பதத்கேற்ப, உணவு ஸ்பெஷலை 

தயாரித்துக்‌ கோடையில்‌ வரும்‌ உபாதை 
களுக்குக்‌ நர்ப்பு கூறியது அருமை 
எஸ்‌.மீவா, ஸ்ரங்கம்‌. 


இதழ்களைவிட 

ஸ்டாட்டம்‌ கணவு, 

பஷல்‌, சம்‌ 
களுக்கும்‌ நியாயம்‌ செய்தது: 
டூவசந்தா, இண்டுக்கல்‌. 


கே௱டடைச0ேற்ற 
உற்சாகம்‌ பிறந்தது 
- ஆக்மாரிமுத்து, இலால்குட 


௫, நீயாயாம்‌ 


உணவுமுறைகள்‌ 

நெஸ்‌ 
ஒட 9, 


அழிந்து போரும்‌ என்று கூறும்‌ காஞ்சி 
முனிவரின்‌ அருள்வாக்கு நல்ல அமுத 
(டி.ஆர்‌.மலிலப்பல்‌, ஈரோடு, 

வம்மை நோயிலிருந்தும்‌, மஞ்சள்‌ 
காமாலை நோயிலிருந்தும்‌ காப்பாற்றும்‌. 
தாழம்‌ பூ குுதீர்‌ தகவல்‌ பயனுள்ளது! 
பானிச்சுதன்‌, வயலூர்‌: 

'இரஸியின்‌ பதிலை, பேய்த்‌ தனமாக: 

ரசித்து, வாடத்து, இலிலில்‌,.. ஸாரி, 


ாலியில்‌ உறைந்தேன்‌. மீண்டும்‌... வாரி, 


மரந்தேன்‌. 
என்‌.கோமதி, நெல்லை. 

'வெய பயத்தின்‌ மீத சத்தியம்‌ எ 
௭.பி.எஸ்‌, ரவீந்திரன்‌, நாகர்கோயில்‌. 


*கல்‌ல: ஒவ்வொரு வாரமும்‌ பெரு 
நிக்‌ கொண்டே போடறது. அட்டைப்‌ 
மம்சங்களும்‌ மனத்தைக்‌ சுவரும்‌ படியாக 

னை '8ப்‌.இட்‌.அப்‌...! 
கபமிதத்முதின்‌, காயல்பட்டினம்‌. 

டம்‌. முதல்‌ உள்ளே உள்ள ௮ 

பலம்‌ - பலலினம்‌ என பன்முகத்‌ 
ஸ்மை கொண்ட ஆளுமை பாத்திரங்கல 
2 எஸ்மாறன்‌, மேல்பட்டி. 

நமர்சனம்‌ புதிய 

கிழக்குப்‌ பதிப்பகம்‌ வழங்கும்‌ 
சூ.250/- மதிப்புள்ள நூல்கள்‌ பரிசு 
பெறும்‌ கடிதம்‌: 

(தஞ்சை பெரிய கோயில்‌ உருவம்‌: 
(பதித்த நாணயத்தை வெளியிடுமாறு 
தமிழ்‌ நாடு அரசு விடுத்த கோரிக்‌ 
கையை மத்திய அரசு ஏற்றுக்‌ கொண்‌: 
டது என்ற செய்தி மன நிறைவைத்‌, 
தருகிறது. நம்முடைய கோபங்கள்‌: 
யாவும்‌ தமிழ்‌ அரசர்களால்‌ கட்டப்ப 
உவை, இராசராசன்‌ கட்டியது கங்கை 
கொண்ட சோழபுரம்‌ கோயில்‌, இது 
தமிழர்களின்‌ புராதனச்‌ சின்னம்‌. இந்த 
நிலையில்‌, சோழ மன்னர்களின்‌ பெய 
ரைக்‌ கொண்ட தொல்‌ திருமாவளவன்‌, 
தமிழ்நாடு அரச முத்திரையில்‌ இருந்து, 
கோயில்‌ சின்னத்தை நீக்கக்‌ கோரியி' 
ருப்பது வருத்குத்தக்கது. 

2 ஜி.வெங்கட்ராமன்‌, மும்பை. வளமான வாழ்வை நாடுவோற்கு 


4 வழிகள்‌ 


லும்‌ இருநின்றவர்‌ 
"வங்கள்‌ முரவுபெரும்‌, 
இலையில்‌ வாதை. 


லை(0பானி 10101) 


பதிலில்‌ உளள மனைகள்‌ 


அடுகட்டலம்‌. 


2830 51 02 ப 
ம ஊரா (0) பா 


21௨ ரகடுட்வமிம மரை 
ட பட்ப்ப்பப்ப்ப்‌ 

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாக 
அம்பேத்ன்‌ சிலை திறப்பு விழாவில்‌ நடக்க 

வழக்கின்‌ - குண்டர்கள்‌ தங்கிக்‌ கொண்ட 

விவகாரம்‌, உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தை: 

மீண்டும்‌ கலவர மூகியாக்கிிரக்கிறத. ச 
"இதுபோன்ற அசம்பாவிதச்‌ சம்பவம்‌ இனி, ம. 
உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில்‌ நடக்காது” 

என்கிறர்‌ சென்னை உயர்தீதிமன்ற வழக்‌, 
கறினர்கள்‌ சங்கத்‌ தலைவர்‌ பால்‌.ககைள்‌! 
நமக்கும்‌ அதை நம்புவதற்கு ஆசைதான்‌...! 

அம்பேத்கர்‌ லை யார்‌ ஏற்பா 


'உயர்நீஇிமன்றத்இிஸ்‌ அறுபது நீயு 

களும்‌ ஒருமே முடிவெடுத்து வைக்ப்பட்ட 

என்று முடிவெடுத்ததும்‌ அவர்கள்தான்‌ 
கலைஞருக்குக்‌ கறுப்புக்‌ கொடி 

பாரிக்கப்பட்டதார. 

'விழா தேதி முரவாலதும்‌, ககர்தீஇிமன்‌ 
தர்‌ 

நத்ல்‌ இருக்கும்‌ நாண்கு வழக்கறின! சங்கம்‌ 
களின்‌ நிர்வால்களை அழைத்துப்‌ பேரி 

ரிகள்‌. விழா சுமுகமாக நடக்க ஒத்தன 
புக்‌ கொடுப்போம்‌ என்று நாங்கள்‌ சொல்ல 
அப்புறம்‌ ஏன்‌ கலாட்டா 
முதல்வர்‌ பேசத்‌ துவங்கும்‌ 
கடைசி வரிசையில்‌ இருந்த ஆறு வழக்‌ 
துறிஞர்கள்‌ தறுப்புத்‌ துணிலைத்‌ தூல்லம்‌. 
காட்டி "அனுமதியோம்‌" என்று முழக்வமிட 


இ.மூ.க,. தொண்டர்களும்‌. கோஷ 
போட்டவர்களைத்‌ தாக்னார்களேர நா. 
காலி விக்கம்‌ நடந்ததே! 


நான்‌ முதல்‌ வரிசையில்‌ ௮. 2௫ 
கோஷ 
போட்டவர்களை இ.மு.கவினரும்‌ விரட்‌! 
ப்ருக்கக்கூடும்‌. ஏதே. 
போன்று வேறொரு காரணத்‌ யாகும்‌ என்று எதி 
தைச்‌ சொல்லி: பிர்வையைக்‌ பார்த்தே இ.முஃகவினரு: 
இளப்புடுறர்கள்‌ என்று ல வந்தருந்ததாகப்‌ பின்ன 


(பரிகள்‌. அவர்களுடன்‌ சில வெளியபர்களும்‌ தேன்‌: தங்கள்‌ தலைவரும்கு எதிரா 


இருந்தார்கள்‌. “அம்பேத்கர்‌ ரிலை இறப்பதை: 

விரும்பாத ரில வழக்கறிஞர்கள்‌ தாம்‌ இது: 0 

வழக்திறரகள்‌ நினைத்தும்‌ கேள்விப்பட்டேன்‌: 
பரிகள்‌, என விழா குமுகமாம நடக்‌ 
சோடிம்‌ ங்கள்‌ சங்கம்‌ உறர 
அளித்தபின்‌ ஏன்‌ இந்த: 
கொட்டா? 

“ஷம்‌ போட்ட. 


கள்‌ வழக்கறிஞர்கள்‌ சங்‌. 

கலவர பூமி போல ஆவிட்டதே; வழக்‌: 
கதிஷர்கள்‌ வெரும்‌ செரடித்தனமாக நடத்து 
கொள்வதாகப்‌ புகார்‌ இருக்றெதே? 
பொதுவாகவே சுதந்திரப்‌ போராட்டக்‌. 
காலத்திலிருந்து பாத்தால்‌, வழக்கறிஞர்கள்‌ 
சமூலம்‌, ஒரு பேராட்ட சநுகமாக உருவாக 


வத்இருக்கறது. எங்கள்‌ சங்கம்‌; ச 

அணியலுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆலால்‌, சமீப. 
கழலை கருவாக்குவது உண்மைதான்‌, சமூ. 
கத்ல்‌ மற்றப்‌ பிரிவுகளில்‌ உன்னது போல்‌ 

சமூகத்திலும்‌ சரிவு, 

நக்றெதா! 
தொலைக்காட்டு காமிராம்கரர்களைத்‌ 
தால்லெது எந்தவிதத்இல்‌ நியாயம்‌. பத்த மாட்டோய ன்‌ 8 ்‌ 
அவர்களைச்‌ சங்க்தலிரந்து நக்க... மூரவில்‌ என்னதான்‌ சொல்லிகள்‌? 
வேண்டியதுதானே? (பல்வ, ல்றதின்த தலைமை 

இன்றன. 18000 பேர்‌ இருக்கும்‌. எங்க 
கக முடம்‌, அததம்‌ முதலில்‌ ஜட்‌ “வ்கி மேருனி்‌ சம்பந்தப்பட்ட 
கடந்த ஒரு வருடமாக உயர்தீஇிமன்றம்‌ 

உப்சியன்‌ 
கல்கி 952010 91 | “இஃல உஸ்‌ 


கோர்‌ பெப்ஸி குடிச்சாத்தான்‌. 

லூன்னு  'கல்படிச்சாத்தான்‌. 
வேலையே ஒடும்‌. மம்மி! 
எப்ரிஜ்ல கூல்ப்ர்ய்ஸே ஏம்மா 
வாங்ல்‌ வைக்க மாட்டேங்கற, 
என்‌ ரீப்ரெண்டு விட்ல பல 
டில்‌ பாட்டில ஸ்ப்ரைட்‌, 
மாஸான்னு. அடுக்க வச்‌ 
என்று அலுத்தம்‌. 
என்ன இளைஞர்களும்‌ 

ஸம்மர்‌ கூல்ட்ரிங்ஸ்‌ என்‌ 
(நாலே பாட்டிலில்‌ இடைக்கும்‌. 
மெற்சொன்வ... பானங்கள்‌ 

தானவ நம்‌. வீட்டிலேயே 
சதாரணப்‌. பொருட்களை 
வைத்து அதைவிடப்‌ பிரமா 
மான ஜில்லோ ஜில்‌ பாலம்‌. 
கலைத்‌ தயாரிக்க முடியம்‌, கரசி 
முதல்‌. உள்ளங்கால்‌ வரை 
குனிர்சியோ குளிர நவமி அன்று கண்டிப்பாகர்‌ 
செய்வார்கள்‌. "பெருமாளுக்கு 
தலையை உரத்த தொண்டைக்குள்‌ கீளக்கென்று வியு 
கும்போது, ஒரு கம்‌ இருக்கே... அசாத்தியம்‌... 
வகமஇ மாமி லலித்துச்‌ சொல்வார்‌ 

நைவேத்தியம்‌ செய்துவிட்டு, பாலக்‌ வகை எடி 
(௩ பானகம்‌ செய்து. விடா 
குரப்பதற்கம்‌ செம டேஸ்ட்‌. நம்பிக்கைகில்லரதவர்க 
பாடை தஸிம்பரைப்‌ பளித்த விட்டு வரவும்‌, ஆர்‌ 
மங்களலவிலிகக்கும்‌ பான தரிம்மரின்‌ கோலி, 
பிரிழ்ிபெற்றத. இங்கு ஒருமுறை சென்றாலே, மோட்ச 

துடன்‌, இங்கிருக்கும்‌ கவம்புவான நரசின்ப 
மபிட்கதே பாமைந்தான்‌. சங்லொல்‌ இலும்‌ பெருமா 
படைக்கப்படும்‌ பாகத்தை சர்ரென்று (ஒசை கேட்‌ 
ஒரே மூன்ில்‌ குடததவிட்டு, கல்‌ பாகத்தை பிரச 
வெளி அனுப்பி விடுத. 

வெல்லம்‌, கக்கு, ஏலக்காம்‌ சேர்த்த எளிமையா 
'பாைத்தைம்‌ கரத்தால்‌ தன்மை என, கடவுளே நய 
சொல்லிக்‌ கொடுக்தெள்‌. 

, வஸ்த்ரம்‌ தன்மைக்‌ எல்க்‌, த 

அட மென்மை சன்டத்தை கி்‌ ச்ம்‌ அத 


பகவானுக்கு 


வது ஜீரணத்தை பக்காவாக செய்யத்‌ தூண்டும்‌. ஒர 
ஏஜெஸ்டடச்‌ செயல்படும்‌. பரிப்பதற்கு கரடு முமடகூ 
கரும்பாஷத்‌ தெரியும்‌ வெல்லம்‌, உ.ஸ்மைலில்‌ நம்‌ ஸ்வி. 
ஓரல்‌ 

ஒரு என்ன வெல்லம்‌ கட்டியை. மென்றாலே. 
தொண்டை பைம்‌ வழியே பயணித்துல்‌ கொண்டே 
ந்தம்‌ என்பது தமல்கு கத்தம்‌ உன்ன சஸ்டம்தான்‌[ஜ. 
கனேபரமாக பாடிக்‌ கொண்டே ஃபுட்‌ பைப்‌, நுரையிரல்‌, 
வயிறு, கூடல்‌... னை கீளீனால்‌லவிடும்‌. வெல்லத்தை 
சாப்பிடுபவர்களுக்கு கால்ஸ்டிபேஷனே இடையாது. எவ்‌ 
வெல்ல. புராணத்தில்‌ சொல்லப்படுவது. 

மாகபடைத்த காற்றை. சுவாரிக்கும்‌. நம்‌. இதயா 
ுறைவ்லுக்கும்‌ வெல்லத்தினால்‌ ரம்ஷ கவசம்‌ இட்டுவெது! 
ஆனிரல்கணல்லல்‌ தொழிற்சாலையில்‌ வேலை செய்யும்‌ 

92 கஸ்கி 952010. 

சுக்குப்பொடி கலக்க பாகம்‌. 


யர்‌, இதல்‌ எதூமிச்சச்‌ எலு 
மும்‌ மனதும்‌ பொடியும்‌ டேஸ்‌ 
டக்க சகுந்தங்போல்‌ கேக்கலாம்‌, 
இச்‌ சம்மர்‌ கன்‌ பாணம்‌ 
ஒரு தமக பருணெலே போலும்‌! 
இல்‌ ஜல்‌ சமாமானியாக கலா 
கருனிகன்‌, (தனிச்யோ குரக்ட்டு 
வட்டமேலனக்கு லெட்டர்‌ எழு: 
துங்க அம்மாகிங்களாப 
இன்னொரு மிட ணிமையான 
ணிப்ககக்நம்‌ தி சேர்‌ பயங்க 
பதவி, சிம்பிளா. இரக்கும்‌. 
கனல்‌ பலன்‌ இருக்ிததே 
அபரம்‌! பொட்டசியம்‌, வைப்‌. 
மன்‌ பி கல்வியும்‌ பாஸ்பரஸ்‌, 
சிபபோஃ்ப்ணவின்‌ என அத்த 
நன்கமககும்‌ சல்லள்‌ க்ளா 

நோழிலானரகள்‌, நான்‌ முழக்க சாலைப்‌ பணி செய்து, 
பகம்‌ டிராஃபிக்‌ போலீஸ்‌ போன்தோர்‌, ரெருலராக: 
வல்லம்‌ சாப்பிட்டாலே போதுமாம்‌, லகுவாக மூச்ச 
இட முஷயும்‌; பொல்புஷனுடன்‌ பேறாட முடியும்‌. 
(ன்டின்றண்‌ வெல்ல ஆதரவாளர்கள்‌, 
எமர்ஜென்ஸி டால்டர்‌ எனப்படும்‌ வெல்‌ 
4ல்‌ பாஷ்‌ தயாரிக்கும்‌ முறையைப்‌ பார்ப்போமார. தேவை: வெல்லம்‌:1% கப்‌, தண்ணி - 4 கப்‌, 
க்குப்பொடி - 2 ஸ்பூன்‌, ஏலப்பொடி-1 டீஸ்பூன்‌: 

செய்முறை: முதலில்‌ வெல்லத்தைச்‌ சிறிதளவு. 
(ரில்‌ கரைந்து அடுப்பில்‌ வைக்கவும்‌. கரைத்த பிறகு, 
நறவைத்து வடிகட்டவும்‌. இல்‌ ஏலம்‌, தண்ணி, 
ஜனத்‌ தகராறு ௧ 
களுக்கு பாலை, நிறுத்திவிட்டு, 
மோரை சாப்பிடச்‌ சொல்லுவர்‌: 
கள்‌ டாக்டர்கள்‌. ஒரு தம்னர்‌ 
மோரில்‌ கலோரி அளவு 89 மட்‌ 
டுமே. கொழுப்புச்சத்து 84 ரோம்‌. 
வெயிட்டைக்‌ குறைக்கணும்‌ என: 
எண்ணும்‌ பாட்டிகள்‌ கண்டிப்பா 
(திமோர்‌ குடிங்க வேண்டும்‌. அந்தம்‌ 
காலத்து சாவித்திரி மாஜரி இருப்‌: 
பேன்‌, இப்ப தீரிஷாவாயிட்பே 
[இரிிலிகுந்து தீரிஷா). ௭ 


அலம்பல்‌ பண்ணலாம்‌... உ 

'கல்கி9420 93 . அப்பன்‌ வாழ்க்கையை ஓட்டி அவன்‌ காட்டில்‌ அலை! 
"தித்த பகுதிகளை, கற்றுலாப்பயணிகள்‌ பள்வையிட ஏற்பா 
செய்திருக்கிறது நாடக வளத்துறை - இது சமீபத்தில்‌ வெளிய 


*புதான வழித்‌ தடங்கள்‌! என்ற. ௮] 


நெய்‌ ஊற்றுவது போல ஆகாதா? இது பல வேண்டாத. பின்விளை 
களையும்‌, மனக்கசப்பையும்‌ ஏற்படுத்தும்‌ என்று, தில்லி தமிழரும்‌, வடக்ர 
'வாசல்‌ பத்திரிகைலின ஆசிரியருமான யதஸ்த்தா பென்னேஸ்வரன்‌, 
வலைப்பூவில்‌ எழுதியிருக்க. 
இந்த சர்ச்சை சூறித்து கர்நாடக வனத்துறை அதிகாரி அஷே 
(விடம்‌ நாம்‌ தொலைபேசி மூலம்‌. தொடர்பு. கொண்டோம்‌. "வீரப்ப 
மாணத்துக்குப்‌ பிறகு. கர்நாடக வனப்பகுதியில்‌ சற்றுலா அபிலிகுத்‌ 
திட்டத்தின்‌ ஒரு பகுதியாக இந்த மலையேறும்‌ சுற்றுலா ஆரம்பிக்க 
பட்டிருக்கிறது. கர்நாடகாவிவிகுத்து மட்டுமில்லாமல்‌, பிற மாநிலங்களி 
இருந்தும்‌ இதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இது முழுக்‌ 
முழுக்க சுற்றுசுழல்‌ மேம்பாட்டு, இயற்கையோடு இணைந்த ம 
வேற்ற சற்றுலாதான்‌,. வீரப்பன்‌ வாழ்க்கையை. இதனோடு 


இணைத்தது. கம்மா குவாரஸ்யத்தைக கூட்டுவதற்குத்தான்‌! 
என்றன்‌! 


உலகத்‌ தமிழ்ச்‌ செம்செரி மாநாட்டில்‌ நிறைவேற்ற, திமானவ்‌ களைத்‌ சயாரிதிது 
றது மாநாட்டுக்‌ கழு. தமிழ்‌ அமிமானிலகான சிலர்‌ பரிந்துரைக்கும்‌ திரமானங்களை வ 
ஒன்றாக இப்பகுதியில்‌ வழங்குகிறது. கலக. 

"மு பயிற்றுனெறி, சனிரில்‌ பெயரிட்ட திரைப்படங்களுக்கப்‌ பரிச, தமில்‌ பெயர்்பல 
இதெல்லாம்‌ பற அழகு பம்மத்ததான்‌!! தமிழன்‌ 
வேலை, பொரருணாதாரத்தில்‌ வேர்‌ பிடித்தால்‌. 
"இருப்பு சாத்தியமாகும்‌. அப்போது, தமிழ்‌ 
வெறும்‌ அவங்காரமல்ல, வேர்‌ என்ற உண்மை: 


| 


ம. அதகான்‌ உண்மையான தளிரின்‌, தமிழனின்‌ வணரச்சியாம்‌ அடை 
படற கனா பதத கக்க 
செம்‌ சட்டமாக வரைய வேண்டும்‌."” 

2 
4 
1] 


(91 40] 


புற்றுநோய்க்கு ஒரே டத்தில்‌ த 

லவா 
ஆலோசனைக்கு: 
(044) 2246 9200 
(044) 66 300 ம்‌ 
பரண தறல அபில்‌ 4௪5 வகயம யமி 
ட மம [ரபர௦யம 099111] 


(1. 31, கபி 8102ம்‌, ”21/காலாவி, ரளி - 600 100. 
%:2246 9200, 66300300 ₹ :3282 66300400 
உர்‌: ஈ£௦௫ரவா்கர்‌ 11௦5912019. 
மி/ஸ்வ்ச: பரவு 105012.