Skip to main content

Full text of "Computer Games 1998 Nr. 08"

See other formatsJocuri care vă ruinează. „viaţa, socială, vă distrug cariera, vă mănâncă tot, timpul. 


ESCEMULTIMEDIA MAGAZINE: 
Bitip; (ROATA QOIMPULENEAMES; NE 


a. 1313 3:> 


Pe 44 


LĂ 


aL 
îi 


11sia: 


Sa și îi 


magar - 


pp 
EXPOSITIONS 


vă invită la: 
Expoziţia şi Conferinţa 
Internațională de 


Tehnologia Informaţiei şi 


Comunicaţii din România 

1998 


Cea mai importantă 
expoziţie specializată de 
tehnică de calcul 
(hardware şi software), 


electronică, birotică 
şi telecomunicaţii 


Ediţia a 7-a 
Complexul ROMAERO 
Băneasa 
12-16 mai 1998 


Vă irosiți timpul căutând de unul 
singur distribuitori pentru echipamentele 
dumneavoastră? 

Aveţi dificultăți în a găsi pentru 
produsele dumneavoastră clienţi cu mare 
putere de cumpărare? 

Comtek vă oferă șansa de a-i 
întâlni pe toți aceștia la CERF! 

Organizată la puţin timp după 
CeBIT Hanovra, cea mai mare expoziție 
europeană în acest domeniu, CERF vă 
prezintă echipamente și tehnologii de 
ultimă oră. 

Nu pierdeţi ocazia de a veni la 
CERF! 

Pentru informații sunați acum la 
tel.: 231.18.82 / fax: 230.12.53; Quit all applications immediately. 
There is a new Microsoft special offer 
for Romania. Go get it at once! 


microsoft 


p-ul ui 

aa We 
Acum cu pute rea 

e mal pui pu ei achet int rai 
eg 

] a i Hi ! p 

C 


| Start] 


(u Office '97 Professional Romanian beneficiaţi de TOATE 
facilităţile produsului original PLUS extensia pentru 

limba română. 

Lucrul cu Office '97 în versiune românească este mult mai ușor, program 
fiind prevăzut cu corector ortografic și facilităţi de despărțire în silabe în 
limba română. 

Solicitaţi noua ofertă specială Microsoft și veţi beneficia de soluția complet 
pentru problemele voastre zilnice. Și totul, la un preţ excelent! 


Wh ErE do O 9 O ÎQUALIFIED DEALER] 
Wa! to 20 O ay ” mut 
CONSTANTA: GMB Mioronet 041/636.644, ARAD: BB Computer 057/280.111, 
BRAŞOV; intelprol International 088/411.254, IASI: Open System 032/225.132, 
CLUJ: Sistec 064/190.282, Nel-Brine! 084/430.280 


„editoriăl: e. e. e... 
pp, Computer Games 

2. Editorial 
3. Ghidul Revistei 

4. Prezentare Cover CD 
6. Noutăţi 


44. Blade Runner 


14. Calculatorul 1998 


22. Heart of Darkness 46. Monkey Island 3 74.F1 Racing Simulation 
23. Grim Fandango 48. Fallout 76. Worms 2 
24. Tonic Trouble 51. Dark Earth 77. Test Drive 4 

52. Panzer General 2 78. Turok 


26. X-COM interceptor 


28. Might & Magic 6 54. Pax Imperia 2 


30.MAX 2 56. Myth: the Fallen Lords 82. Quake 2 Guide 

32. Battlezone 58. Seven Kingdoms 91. Chestionar 

33. Jagged Alliance 60. C&C Sole Survivor 94. Posta Redactiei 

34. Half Life 62. Sid Meier Gettysburg 96. Topul Joacelor Jucate 


64. Zork: Grand Inquisitor 
66. Wing Commander 5 

68. Joint Strike Fighter 

70. Shadows of the Empires 


36.Release Dates 
38. Quake 2 
42. Shipwreckers 


Adresa redacției 
B-dul. Corneliu Coposu, nr. 7, 
bl. 104, sc. 1,et. 6, ap. 22, 
Sector 3, București, România 
Tel: 40 (01) 320 40 32 

Fax: 40 (01) 320 40 32 


E-mail: 
redactia(Qcomputergames.ro Http: www.computergames.ro 
Fido: 2:530/100.77 Abonamentele se pot 

contracta prin rețeaua RODIPET 
S.A. la orice oficiu poștal 

din țară. 

În catalogul publicaţiilor revista 
Computer Games 

figurează la poziţia 4409 
ISSN: 1223 - 091X 

Având în vedere efortul depus 

pentru a aduce informaţiile cele 
mai noi și de cea mai bună cali- 
tate, informaţii ce depind de 

72. Heavy Gear 


79. Minireview 
cunoștințele noastre în momen- 
tul tipăriri revistei, redacția nu își 
poate asuma responsabilitatea 
pentru eventualele probleme 
apărute direct sau indirect în 
urma unor greșeli în materialele 
publicate. 

Redacţia nu își asumă nici o 
răspundere pentru conţinutul 
materialelor publicitare și a 
reclamelor corectitudinea acesto- 
ra depinzând de materialele trim- 
ise de firmele sau 

persoanele care le-au 

trimis. 

Redacţia Computer Games apre- 
ciază informaţiile trimise de 
ofertanţii de produse și servicii, 
în scopul îmbunătățirii calității 
materialelor publicate. 
Materialele ce nu sunt disponi- 
bile pentru 

publicare trebuie notate în con- 
secință. Un număr de telefon 
sau o adresă 

e-mail, remise simultan cu mate- 
rialul respectiv, pot fi utile în 

Consiliu redacţional: 
Mihai Păunescu 
Mircea Popp 
Adrian Spinei 
Silviu Stroie 


Director creaţie: 
Silviu Stroie 
silviu Qcomputergames.ro 
Director marketing: 
Mircea Popp 
bobyQcomputergames.ro 
Director tehnic: 
Mihai Păunescu 
mihai Qcomputergames.ro 
Redactori: 

Adrian Spinei 
adrians((Qcomputergames.ro 
Andrei lonescu 
aionescuQfx.ro 
Secretariat: 
Daniela Dună 
Browser CD: 
Adrian Baciu 
Adrian Zdetoveţchi 
zdetoQmnd.ro 
Bogdan Dobran 


Grafică 
și tehnoredactare: 
Computer Games 


Separație culoare: 
Presa Natională 
Tipar: 
ROMPRINT 


Distribuţie: 
AS COM S.R.L. 
40 (01) 222 85 42 
Revistă editată de 


Casa de editură 
ROMTRONIC 
tru o eventuală clarificare. 
Nu ne putem asuma respons- 
abilitatea de a răspunde în scris 


(personal) sau în paginile revistei 


scrisorilor trimise pe adresa 
« redacţiei. 


Reproducerea integrală sau 
parţială a textelor sau imaginilor 


se face numai cu acordul scris al 


redacţiei Computer Games. 


Vă rugăm să informaţi redacţia 
asupra oricărei încercări de a 
distribui revista la alt preţ decât 
cel înscris pe copertă. 


În măsura posibilităţilor oferite de 


legislația în vigoare redacția va 
încerca să oprească astfel de 
practici. Redacţia nu își poate 
asuma nici o responsabilitate în 
această privință, având în 
vedere că distribuitorii legali ai 
revistei beneficiază de un comi- 
sion convenit de comun acord, 
acesta fiind inclus în preț. 


scopul stabilirii unui contact pen- 


Computer Games 3 

Games 


(Na o aaG) iis 2 


ategorie: Tank Sim 


LNUICIEAAGĂ Liam) O 


(94- 1c-fe ol: Pl at Teilale Bila 


Balls 03 Staal 


Categorie: Pinball 


(Slosa (So Dee 22 


Categorie: Strategy 


Iata Las) 


Categorie: Real Time Strategy 


Dia 57 Gu Suoacl 


(94-1 (fe fel: SI aie lalilale 


Li 2223 Lie DoL 
Categorie: Flight Sim 


also Ga 
Categorie: Flight Sim 


laic) naime) lioase 


Categorie: Fighting 


E. . 4 

m îi ii . cret 
$, „i îi: Lă „A E Ş, 
ie E, 3 
A ai RR 


Hdvanted Rssenitiy'Pi 

LELILZA 3 Lăoacl 


o WiloralG] (Sta 


Categorie: Sport 


SG] U'laios 
(ARI SSLOCILAG) 


Categorie: Real Time Tactics 


(dalnolisa 


Categorie: Shoot'em up 


Uato eno Shalom 
Categorie: 3D Action 


Loails o loci 


Categorie: Strategy 


Iilaclilaa Oa 


(04-] (-fe felu [PY elela: laG) aaa 


Categorie: Racing Sim 


Ut:ls 


ACDSEE| 2.2) Suba Ulei (BROS 


Categorie: Platform 


CUT EFTP) 21.0) 
CD:UtilsiCuteftp 
DIRECT X 5) 
CD:|UtilsiDirectx 
DN 1.50) 
CD:1Utils!DN150 
FAR! 1.50B; 
CD:1Utils!Far150 
UL ]Lo)L 4 728U lea 
D:1UtilsGlide243 
“ALI 9)5) 
BX 
IVIIRC 5.3 
CD:|UtilsiMirc53 
IVISIE! 4.0) 

CD:Utils 
VIVA) 
«o Lialloma Lol 
Categorie: R.T. 3D Strategy 


NH|L59J8) 


L0X-] (fe felul: Pclelela: 


Pandemonium) 2) 


Categorie: Platform 


Vie) (Sonia NETSCAPE! 4.04! 
Pro phecy/ CD:lUtilsINetscape 
P(ZIP) 
CD:UtilsiPkzip 
PSP) 
Utils 
QUJICICTIMIE! 
cistite: 
RAR 2.02! DOS) 
CD:1Utils1Rar202d 
RAR! 2.02) WIIN| 
CD:1UtilsiRar202w 
TBAV/ 8.03) DOS 
CD:1Utils!Tbav803d 
TBAV/ 8.03 WIN) 
CD:1Utilsl!Tbav803w 
WINCOIMIM| 3 

CD:1UtilsWincomm3 
W/INHACIEIR! 21.0) 
CD:Utils!Winhck20 
WINANWIP) 1.64! 
CD:1UtilsWinmp164 
WIN) ZIP 6.3 
CD:Utils/Winzip63 


Caţegorie: Space Sim Sale (SOUNLLDELIGI 
DU 
Categorie: Strategy 


=] 9) 


Nivele : Şi utilitare 
pentru Quake2 


Slot 


Categorie: Shoot'em up se [Dalia CI 


Categorie: Racing Sim 


V/ditacoa Sajaacl 22 


Categorie: Action 


aotala (ELeaLDGl 
Ineu Sujtor; 


Categorie: Adventure COMPUTER GAMES 
Cheat, Hints and) Tips Colectilon 
CD:(Cheaty... CD:Wips.- 


oul sli a TI [CATIEE (Du [NNE Patches 
Age of Empires) 

CD:/Patches'Aempire 

CD: Patches Glqguake 


CD:'PatcheslLands2 
ulale 2; 
=, i REȚIII) 


su beuiltuire) 
D:/PatchesiSubcult Shadow Warrior 
CD:/Patches 

Sw3dfx 


ALAte £ 
>>> i Ls] Tomb) Raider) 2) 
[3 CD:'PatchesTomb2 
A 


N |“ 

md 

al 9 e o... 

Gathering of Developers 


Gathering of Developers este o nouă companie care și-a făcut 
apariţia pe piaţa și-așa destul de aglomerată a distribuitorilor de 
jocuri. Încercând să facă față concurenţei, unor firme ca 
Activision, Eidos, Electronic Arts, GT Interactive, Microsoft sau 
Virgin. Gathering of Developers a semnat deja contracte cu 
3DRealms (Duke Nukem, Prey), Epic Megagames (Unreal, 
Jazz Jackrabbit), Ritual Entertainment (Scourge of Armagon, 
SiN), Terminal Reality (Monster Truck Madness, Terminal 
Velocity) și PopTop Software (Heroes of Might and Magic 1 & 
2). Toate aceste firme iși vor onora angajamentele faţă de dis- 
tribuitorii actuali, după care G.O.D. va distribui toate titlurile ce 
vor urma. Scopul principal al celor de la G.0.D. este de a oferi 
firmelor producătoare de jocuri siguranţa financiară, publicitatea 
și rețeaua de distribuţie de care au nevoie. 


3D Realms între GT şi GoD 


În ciuda afilierii celor de la 3DRealms la Gathering of 
Developers, GT Interactive a anunţat într-un comunicat de presă 
că deţine în continuare drepturile asupra următoarelor proiecte 
importante ale celor de la 3DRealms, Duke Nukem Forever, Prey 
cât și asupra următorului joc din seria Duke Nukem. În cazul în 
care drepturile nu vor fi vândute, colaborarea între 3DRealms și 
G.o.D ar putea începe de-abia în 1999. A 
mi d, 
DOSBAIL O 


După despărțirea de Parallax, Outrage au câștigat 
drepturile asupra numelui Descent. Apariţia lui 
Descent 3 este plănuită pentru sfârșitul anului 
1998. Jocul va fi asemănător cu primele două părţi, 
dar va fi folosit un engine cu totul nou iar toate 
obiectele din joc vor fi poligonale, renunțându-se 
complet la grafica 2D. Deși Outrage nu a dat prea 
multe detalii, primele imagini din joc arată 
promiţător și vorbesc de la sine. 


6 Computer Games 
I- Ă 
Interstate'76: Arsenal 
„Activision a anunțat că va lansa Interstate'76: Arsenal, o ediţie ce 
„va conţine 176 Gold Edition și 176 Nitro Pack, un add-on ce va 
"conţine 20 de misiuni noi. Jocul va fi optimizat pentru plăcile 
grafice care suportă Direct 3D, va avea un grad de dificultate mai 
ridicat, va conţine arme noi și câteva opțiuni noi pentru jocul multi- 
player printre care Racing și Capture the Flag. 


De) 

(Sole loan 
SO DBUIDE 
IE IESI AIR: 


Drepturile de distribuţie 
pentru Golgotha, un joc de 
strategie în timp real pro- 


dus de Crack dot Com au 
fost cumpărate de Telstar 
Electronic Studios, firma 
care a distribuit printre 
altele Virus și Fable. Cei 
de la Crack dot Com și-au 
motivat alegerea prin exce- 
lenta impresie lăsată de 
campania de marketing ce 
a însoțit lansarea jocului 
Virus. 


NEWS 

Primele știri despre 


CHaC2: 
Tiberium Sun 


Jocul va rula într-o rezoluție de 800x600, spre deosebire de 
640X480, rezoluţia folosită în Red Alert. Jocul va conţine 
suport pentru cele mai bune acceleratoare 3D, în locul lui 
Direct X. Vei avea la dispoziţie garduri electrice pe care le 
vei putea pune în jurul bazei. Vor exista trei părţi combat- 
ante. A treia va fi o gruparea de mutanți tiberieni. Tiberium 
Sun va folosi un engine complet rescris. Hărțile din joc vor fi 
mult mai mari decât cele din C&C (cam de patru ori mai 
mari) și de două ori mai mari decât cele mai mari hărţi pentru 
Red Alert. Vor exista mai multe condiţii meteorologice: nin- 
soare, ploaie, înnorări bruște, ceață. Unele misiuni le vei 
începe pe un soare luminos și le vei termina pe o ploaie 
torențială. S-ar putea să existe și unele efecte ale terenului: 
cutremure și erupții de vulcani. Doom - The Movie 


Doom — The Movie ar putea deveni în sfârşit realitate. TriStar Pictures 
au cumpărat drepturile care aparțineau din 1993 celor de la Universal 
Pictures. Filmările vor începe spre sfârșitul acestui an iar lansarea pe 
marile ecrane va avea loc în 1999. Deocamdată producătorii nu au dat 


acțiunea filmului se va petrece pe Pământ. 

Voodoo = 
revista 


3Dfx Interactive împreună 
cu Dimension 

Publishing i 

au anunţat „> 

de curând Z+ A 


P 
S_ Pă 
XVVN 


lansarea în 
luna Martie a primului 
număr dintr-o revistă dedi- 
cată tehnologiei 3Dfx. 
Revista, intitulată "Voodoo: 
The Offical 3Dfx Interactive 
Magazine" va conţine atât 
articole despre hardware 
cât și articole despre soft- 
ware, concentrându-se, 
evident, în jurul industriei 
jocurilor. 


După succesele moderate 
înregistrate cu Blood și cu 
add-on-ul Cryptic Passage, 
Monolith a anunţat că va 
lansa Blood 2, un joc first 
person care va include 
suport pentru chipsetul 
3Dfx. În curând este aștep- 
tat și patch-ul 3Dfx pentru 
prima versiune de Blood, 
patch întârziat din cauza 
dificultăților de a adapta 
engine-ul Build (folosit și în 
Duke Nukem și Shadow 
Warrior) instrucţiunilor 
specifice 3dfx. 
alele Liolgja 32 oamsioLa 


Activision a anunţat lansarea pe piaţa în luna Martie a unui expansion pack pentru Dark Reign, 
intitulat "Rise of the Shadowhand”. Add-on-ul va conţine 18 misiuni single-player, peste 10 unități 
noi şi, ca o noutate absolută, hărţi pentru jocul multiplayer cooperativ. Jucătorii vor avea la dis- 
poziţie și două armate noi, Freedom Guard Xenite și Imperium Shadowhand. Câmpul de luptă va 
putea fi modificat în timp real, jucătorii având posibilitatea de a construi străzi sau de a devasta 
terenul pentru a încetini înaintarea inamicilor. Printre misiuni vor fi incluse și cele mai bune hărți 
create de jucători și hărţile care au câstigat concursul "mission and map building contest" lansat 
de Activision. 
Westwood a șocat de curând opinia publică, 
anunțând lansarea iminentă a jocului Dune 
2000. 

Acest joc își propune să reînvie mitul celebru- 
lui Dune 2, jocul care a înfiinţat strategia în 
timp real. Asemenea versiunii iniţiale jucătorul 
va putea alege una dintre cele trei case: 
Atreides, Ordos și Harkonnen, fiind păstrate și 


vechile unități: Siege Tank-uri, Deviatoare, 
Ornitoptere și Sonic Tank-uri. Trupele de elită 
ale Împăratului, Sardaukarii, nu vor lipsi nici ele, 
cum nu vor lipsi nici temuţii viermi ai nisipurilor. 
Ca noutăţi jocul va include grafică SVGA, o 
interfață asemănătoare cu cea din Red Alert, 
filme între misiuni și jocul multiplayer. Mult 
aşteptatul joc va fi disponibil în această primă- 
vară. 


AAA AVANSA 


DE ai 


LoISULA 
Suie (Leana "'S 
(SASI 


Sierra a anunţat de curând apariţia în 
luna Mai a jocului Leisure Suit Larry's 
Casino. În afara personajului principal, 
jocul nu are nimic în comun cu seria 
jocurilor Larry, fiind o colecţie de jocuri 
de noroc ce vor putea fi jucate atât în 
single-player cât şi în multiplayer pe 
Internet, la www.won.net. Câștigurile 
vor fi plătite în bani virtuali 
(Larrybucks) cu care jucătorii vor putea 
cumpăra cadouri virtuale, băuturi și 
mâncăruri virtuale. Chiar și cei care și- 
au pierdut toţi banii, vor mai avea o 
șansă să acumuleze un capital, 
spunând bancuri în Larry's Comedy 
Club și primind Larrybucks în funcţie 
de efectele bancurilor asupra publicu- 
lui. 
Computer Games 4 

nl 9 e oc... 
MWoscl ioa Sposa UI 


Electronic Arts va lansa Need for Speed III atât pe Playstation cât și pe 
PC. Varianta pentru PC va suporta chipsetul.3Dfx, efectele de lumină 

PreyOS) este 
GATA! 


Paul Schuytema, unul din programatorii de la 
3DRealms a dat publicităţii pe 17 lanuarie noi detalii 
despre Prey: " Tocmai am terminat de testat și docu- 
mentat PreyOS. Este o unealtă foarte puternică care 
ne va permite să începem lucrul la componentele 
fundamentale ale jocului. Ce a ieșit din mâinile noas- 
tre îi va ajuta foarte mult pe designerii noștri să 
ajusteze și să modeleze caracteristicile fiecărei ființe 
din joc" 
promițând să fie revoluţionare. Unele curse se vor desfășura noaptea, 
iar producătorii au promis că NFS III va fi primul joc în care noaptea va 
arăta realist. Vei putea urmări acțiunea prin 15 camere diferite și vei 


putea salva reluările. NFS III va fi fără îndoială unul dintre cele mai 
jucate simulatoare ale acestui an. 

IripleSPlay9)9 


EA Sports a anunţat primul joc din seria 1999. Spre dezamăgirea noas- 
tră, nu este vorba de FIFA99, NBA99 sau măcar NHL99, ci de Triple 
Play '99, un joc de baseball, sport care nu prea are fani 
la noi în țară, cum probabil nu are nici în restul Europei. 
Jocul va fi lansat probabil în luna Mai, va conține 
echipele sezonului 1998 al campionatului american, 
opțiuni de multiplayer în reţea sau pe Internet și un nou 
model al engine-ului audio, "living sound stadium”. De 
altfel acest engine de sunet va deveni mai mult ca sigur 
standard pentru toate titlurile sportive produse de 
Electronic Arts în seria de sporturi 1999. 


Wizardry 
VA 


Sir-Tech, una dintre firmele cu cea mai lungă expe- 
riența în domeniul RPG-urilor a anunţat că va lansa 
în toamna acestui an Wizardry VIII, continuarea 
seriei de RPG-uri începută în 1980. Jocul va fi first- 
person și va beneficia cum era de așteptat de un 
engine true 3D (doar o face toată lumea). Totuși, 
jocul nu se va concentra numai asupra efectelor de 
lumină sau asupra rezoluţiei înalte cum se mai 
întâmplă pe la alţii, ci în special asupra poveștii, 
asupra dezvoltării personajelor și asupra 
inteligenţei NPC-urilor (Non Playable Character). 
Luptele se vor putea desfășura atât în timp real cât 
și în sistem turn-based. 

Garda Klingoniană 
Microprose a anunţat că va continua seria jocurilor bazate pe universul 
Star Trek cu "Klingon Honor Guard", un joc bazat pe episoadele din 
"The Next Generation". Jocul va fi un first-person și va folosi engine-ul 
din Unreal. Acţiunea jocului se va desfășura pe planete sau în spațiul 
cosmic, la bordul unor nave sau staţii spaţiale, scopul jocului fiind sal- 
varea Imperiul Klingon și a vieții conducătorului acestuia. Jocul va per- 
mite opțiunea multiplayer prin modem, rețea sau Internet. 
În spiritul veșnicei atracții a modei retro pentru orice persoană cu oarecare gust, GT Interactive în colaborare cu Engineering 
Animation Inc. şi Sports Car Club of America vor produce un joc de curse cu mașini retro, construite între anii 1968-1972. Dintre 


acestea au fost anunţate până acum doar câteva modele, cum ar fi: Pontiac Firebird (1970), Chevrolet Camaro 1968 și Boss 
Mustang FB (1970). Jocul va fi intitulat probabil Trans-Am Racing și va fi lansat în toamna acestui an. 

SAAB SO A D200 DIS d oiăoă 


Starcraft, probabil cel mai așteptat joc al momentului a intrat în faza de beta public la începutul lunii lanuarie, fiind momentan testat 
de 1000 de beta-testeri din jurul lumii. Așteptat inițial să apară la sfârșitul lui 1997, lansarea Starcraft-ului a fost amânata pentru 
sfârșitul lunii lanuarie. La ora intrării în tipar, perioada de testări a jocului pe battle.net, serverul multiplayer al firmei Blizzard, se 
apropia de finalizare. De semnalat faptul că jocul în faza beta putea fi jucat doar pe Internet, fiecare exemplar beneficiind de cont 
propriu pe serverul battle.net. Numărul următor al revistei va conține, cum era de așteptat, un review detaliat al acestui joc. 

8 Computer Games 
Space Quest 
7, anulat? 


Vești proaste pentru fanii lui Roger Wilco și ai Space Quest. Sierra a 
anunţat de curând că proiectul Space Quest 7 a fost întrerupt și amâ- 
nat până la o dată neprecizată încă. Compania nu și-a motivat clar 
această decizie, dar a declarat într-un comunicat de presă că există 
alte proiecte mai importante de pe urma cărora atât firma cât și clienții 
ei vor avea mai mult de câștigat. Nu putem decât să sperăm că știu 


ce vorbesc. 


Microsoft 
continuă 
sa se joace 


După succesul avut cu Age of 
Empires, cei de la Microsoft se 


pare că au prins gustul succesu- 


„lui pe piața de jocuri. Și ca să nu 
dea impresia că stagnează au 
sărit la o cu totul altă categorie 
de jocuri, adică la genul 3D first 
person. Această “primă per- 
soană” nu este altceva decât un 
membru al UCASF (Umited 
Corporate Authority Security 
Force) a cărui misiune constă în 


lichidarea liderului rebelilor din 


colonia minieră aflată pe planeta 
Chorus. Ca să nu te plictisești 
acţiunea se va desfășura fie pe 
propriile picioare fie beneficiind 
de serviciile unui Mech de ultimă 
oră. Noua producţie care în fond 
aparţine firmei Monolith va purta 
numele Riot și va atenta după 
cum declară Microsoft la titlul de 
Quake killer. Între noi fie vorba, 
nu șim dacă ei au aflat de 
apariţia lui Quake 2. Dacă avem 
în vederea că au anunţat 
lansarea pentru luna mai a aces- 
tui an, se poate spune că au 
timp suficient să afle. 
SS olleieu Loga 
Add=on 
pentru 
Carimagedon 


Jocul celor de la SCI a făcut 
furori, aducând cu el însuși 
un suflu nou în stilul racing. 
Este drept însă că la figurat 
vorbind respiraţia lui 
Carmagedon este mortală. 
Pentru ca atmosfera îmbâc- 
sită a străzilor să nu devină 
prea tăcută, Splat! Pack 
aduce două noi mașini: un 
Red Eagle 2 și un Hawk 
Deluxe. Nici oponenți nu vor 
fi mai prejos primind ca spri- 
jin un periculos camion 4x4 


"în faţa căruia nu e prea bine 


să stai. Tot oponenți au 
primit cadou o mașină sport 
argintie și probabil ca o 
glumă sinucigașe un simpat- 
ic Mini Moris. Pe lângă 
unele îmbunătățiri în fizica 
mașinilor au mai apărut și 
18 noi nivele demne de a 
intra în orice top de design 
alcătuit de un fan al stilului. 
-... 0. ja 


Westwood 
tragej tare 


După știrea-bombă despre lansarea lui Dune 2000, 
Westwood a rupt gura târgului anunțând și restul 
jocurilor din seria Command & Conquer plănuite să 
apară în acest an. În luna Aprilie, simultan cu 
lansarea lui Dune 2000, vor fi lansate versiunile pen- 
tru Playstation ale celor două add-on-uri pentru Red 
Alert: Counterstrike și Aftermath ale căror versiuni 
pentru PC au fost prezentate în numerele trecute în 
revista noastră. Pentru sfârșitul lui 1998 sunt 
anunţate două titluri ce vor face probabil ravagii în 
rândul gamerilor: Command & Conquer 2: Tiberium 
Sun despre care de altfel avem chiar o știre separată 
în acest grupaj, și C&C Commando un joc 3D first 
person, primul joc de acest gen de la Westwood. 

WUleicina 
LASBGONSIOI 


Zvonurile și speculaţiile ce înconjoară acest titlu au 
apărut încă din 1993, înainte de apariţia lui Ultima 7, 
dar Origin nu a anunţat nimic oficial, până de curând. 
Deși a fost conceput iniţial ca un joc cu engine izo- 
metric, asemănător cu precedentele episoade ale 
seriei Ultima, progresul înregistrat de hardware în 
ultima vreme i-a împins pe producători să renunțe la 
aceast concept considerat invechit, și să realizeze 
un engine nou, cu perspectivă variabilă asemănător 
celui din Tomb Raider. Jocul va suporta Direct 3D și 
chipsetul 3Dfx Voodoo. Deși unii jucători se tem că 
Origin va sacrifica povestea și elementele de RPG în 
favoarea unui joc de acţiune, producătorii ne asigură 
că finalul "trilogiei trilogiilor” Ultima 9: Ascension, va 
avea toate caracteristicile ce au făcut celebră seria 
Ultima. Apariția acestui joc este planificată pentru 
toamna acestui an, iar odată cu lansarea lui 
"Ascension", seria Ultima va deveni cea mai lungă 
serie de jocuri pentru PC. 


Casa Origin va lansa în curând "Ultima 


Collection", un CD care va conţine toate 
episoadele de până acum ale seriei 
"Ultima". Sunt incluse 10 jocuri din 
această serie: Ultima |: The First Age of 
Darkness, Ultima II: The Revenge of the 
Enchantress, Ultima III: Exodus, Ultima 
IV: Quest of the Avatar, Ultima V: 


Uitima 


COLLECTION 5 


p 


Warriors of Destiny, Ultima VI: The False 
Prophet, Ultima VII Part 1: The Black 
Gate, Ultima VII Part 2: Serpent Isle, 


Ultima VIII: Pagan cât și Akalabeth, 


primul joc al lui Richard Garriot. CD-ul 
acoperă 17 ani de istorie a genului RPG, 
Ultima | fiind lansat în 1980. Pe CD se 
mai găsește și o prezentare a următoru- 


lui joc de la Origin: Ultima IX: 


Ascension. 


Computer Games (să 

all. e e oc... 


la (amalke 2 


Activision a anunţat că primul add-on 
pentru Quake |! va fi disponibil în luna 
Martie. Intitulat Quake II: The 
Reckoning, jocul va fi produs de Xatrix 
Entertainment, firma care a mai produs 
și Cyberia 2. Distribuit tot de Activision, 
add-on-ul se va concentra în contin- 
uare pe jocul single player, conţinând 
trei episoade suplimentare în care 
jucătorul face parte dintr-o forță spe- 
cială trimisă să distrugă o bază secretă 
a extratereştrilor. În "The Reckoning", 
jucătorul va avea la dispoziție și câteva 
arme noi, printre care un "plasma 
accelerator” și un "particle shotgun”, 
dar va trebui să înfrunte și o hoardă de 
monștrii noi. Spre diferență de Quake 
II, add-on-ul va include și nivele spe- 
ciale pentru deathmatch. 


a | (9) Computer Games 


Sega, firma care deocamdată joacă un rol secundar pe piața consolelor, Saturn-ul 
fiind mult în urma celor două console care domină acum piața, N64 (Nintendo) și 
Playstation (Sony), a anunţat lansarea unei noi console, Dural, la sfârșitul acestui an. 
Procesorul, produs de Hitachi este un procesor pe 64 de biţi care lucrează la o 
viteză de 200Mhz. Chipset-ul grafic folosit va fi PowerVR-ul celor de la NEC, un 
chipset capabil de a procesa 1,5 milioane de poligoane pe secundă. Procesorul de 
sunet va fi Yamaha ARM7, un procesor cu 2MB de RAM, capabil să redea 64 de 
canale simultan. Sistemul va avea 16Mb de SDRAM, 8Mb system RAM, și 8Mb de 
video RAM. Jocurile vor fi stocate pe CD-uri, unitatea dispunând de un CD-ROM 
12X. Preţul estimativ al consolei în momentul lansării este 300-400$. 

III CI 


Intel a dat de curând publicităţii primele date în ceea ce privește procesoarele 
Katmai, plănuite să apară pe piață în prima jumătate a anului 1999. Aceste proce- 
soare pe 32 de biţi vor include 70 de noi instrucțiuni MMX destinate îmbunătăţirii per- 
formanțelor în operaţii cu virgulă mobilă, aplicaţii 3D cât și aplicaţii de ultimă 
generaţie cum ar fi cele de recunoaștere a vocii. În același timp, Intel lucrează la 
îmbunătăţirea performanțelor altor componente ale sistemelor, printre care un bus 
nou, numit 4X AGP și o tehnologie de accesare mai rapidă a memoriei. Procesorul 
va fi construit inițial folosindu-se tehnologie de 0,25 microni, pentru a se trece ulterior 
la 0,18 microni. Katmai va fi disponibil atât pentru desktop-uri cât și pentru laptop-uri 
și servere. 


Yehnologii no) pentru 
INTEL Pentium) | 


Tot Intel a lansat de curând pe piață cel mai nou model de Pentium II. Procesorul se 
bazează pe tehnologia de 0.25 microni, cea mai avansată tehnologie folosită astăzi 
de Intel și funcţionează la o frecvenţă de 333Mhz. Noile Pentium Il-uri vor îmbunătăți 
performanţele sistemelor și prin folosirea unei memorii cache mult mai rapide, cu 
care procesorul va comunica la 300Mhz în loc de cei doar 150Mhz folosiți până în 
prezent. Deși tehnologia folosită în arhitectura acestui procesor permite construirea 
de procesoare cu viteze de până la 450Mhz, bus-urile actuale funcționând la doar 
66Mhz ar micșora considerabil performanţele acestor procesoare. Intel a anunțat 
deja că va lansa pe piaţă plăci de baza cu bus-ul la 100Mhz până la jumătatea anu- 
lui 1998. Cu aceste chip-uri, Intel începe să câștige teren și pe piaţa procesoarelor 
pentru servere, piață dominată în prezent de sistemele RISC produse de Sun 
Microsystems și Digital. 


Noul Cyrix Gx86MX 
Cyrix a anunţat la începutul lunii lanuarie că a reușit să producă primele procesoare 
Cyrix 6x86MX bazate pe tehnologia de 0,25 microni. Dimensiunile chip-ului s-au 
redus astfel de la 150 de milimetri pătrați la doar 88. Această nouă serie de proce- 
soare va intra în fabricaţie la mijlocul anului 1998, iar Cyrix estimează vânzări de 10 


milioane de unități pe parcursul întregului an. Prin lansarea acestui nou procesor, 
Cyrix își propune să continue politica firmei de a oferi cel mai bun raport calitate/pret. 
NINTENDO 


La sfârșitul anului trecut, s-a 
desfășurat în Japonia, Nintendo Space 
World 97, cea mai mare expoziție dedi- 
cată consolelor, ocazie cu care Nintendo 
și toți marii dezvoltatori de jocuri pentru 
N64 și-au anunţat intenţiile pentru anul 
1998. Chiar din prima zi a expoziţiei, 
Nintendo a anunţat, prin vocea 
președintelui său, Hiroshi Yamauchi, că 
lansarea lui N64DD a fost amănată pen- 
tru jumătatea anului 1998. După precen- 
detele amânări ale lui N64DD, ultimul 
anuț a fost că versiunea pentru Japonia 
va fi lansată în Martie 98. N64DD a 
jucat un rol destul de mic la Space 
World, singurele jocuri disponibile 
fiind:The Ocarina of Time, F-Zero X și 
Yoshi's Story. Disk Drive-ul pentru N64 a 
fost promovat împreună cu 4 titluri, însă 
numai două din acestea putănd fi văzute 
de vizitatori: Mario Artist și Pocket 
Monster. Nintendo va lansa pe N64, 
începănd din acest an seria Pocket 
Monster 64, reprezentată prin Pocket 
Monster Snap (Pokemon Snap) și 
Pocket Monster Stadium. Spre dezamă- 
girea multor vizitatori, nu au fost disponi- 
bile decât poze din Earthbound 64 și din 
Sim City 64. Mario Artist 64 (fost Mario 
Paint 64) a fost singurul produs prezen- 
tat complet, demonstrând că și pe 
Nintedo se pot obține efecte speciale și 
multimedia. Pocket Monster este unul 
din cele mai de succes jocuri ale lui 
Nintendo, versiunea de GameBoy, 
avănd deja peste 9.5 milioane exem- 
plare vândute. Tot aici Nintendo a 
anunţat că la mijlocul lunii lunie, va fi 
disponibilă o nouă versiune de N64, 
având în locul cititorului de cartridge un 
cititor de CD-uri. 


Chiar dacă lansarea celui mai 
proeminent add-on de N64 a fost amă- 
nată, acest lucru nu a oprit ceilalți pro- 
ducători de hardware să producă numai 
puțin de 5 noi add-on-uri pentru N64. 
Nintendo a susținut întotdeauna că arhi- 
tectura consolei este pregătită pentru 
diferite extensii, devenind foarte clară 
direcția către care merge Nintendo... 


- Acest dis- 
pozitiv ieftin se înfinge direct în portul de 
cartridge-uri și îţi permite să capturezi 
imagini direct de pe un VCR, TV, sau o 
cameră video. Imaginile astfel capturate 


“pot fi folosite ca texturi sau background- 


uri în Mario Artist. Data de apariţie a fost 
fixată pentru iulie 98. 


ANI. e e oc... 


care vor avea suport pentru 
mouse vor avea și suport 
pentru controller, pentru a-l nu 
elimina complet din uz. Data 
de apariție: lulie 98 


t - Acest dispozitiv 
constând practic dintr-un 
microfonmicrofon 
p; ee se leagă 

P* 


- Construit pentru Mario 
Artist și pentru viitoarele 
jocuri cu suport pentru el, 
mouse-ul pentru N64 
seamănă destul de mult cu 
un mouse normal pentru PC 
cu două butoane, și se leagă 
la al doilea port pentru con- 
troller din N64. Toate titlurile 


- 


direct la unul din porturile 
pentru controllere, și permite 
jucătorilor să vorbească cu 
jocurile lor prin el. El se va 
livra împreună cu un soft pen- 
tru recunoaștere vocală. În 
acest moment, numai simula- 
torul virtual de animale 
Pikachu Genki De Chu are 
suport pentru acest Add-On. 


I ; Pak - Exact ca un 
Contisiler Pak, 64GB se intro- 
duce direct în controller. Chiar 
dacă seamănă cu un Rumble 
Pak, de fapt el face legătura 
între GameBoy și viitoarele 
titluri pentru 64DD. 64GB va 


permite practic să imporți 


date din GameBoy și să le 
folosești în jocurile de N64, 


și vice-versa. Primul joc care 
va folosi 64GB este Pocket 
Monster Stadium, și va fi 
lansat în Japonia în lunie 98. 


- prezentat de Amtex, acest 
mic device se leagă la un port 
de controller și se se 
conectează la lobul urechii 
jucătorului, cu o mică clemă. 
Singurul joc cunoscut să 
suporte acest add-on este Bio 
Tetris, care îţi măsoară pulsul 
și crește dificultatea jocului în 
funcţie de acesta. Ce va 
urma? Simplu, Doctor Mario. 
Acest add-on va fi livrabil 
începănd din Martie 98, 
împreună cu Bio Tetris. 

DyRaey) 
14 [6 LaLa IC: Lasă 


Ocean a anunţat de curând că va lansa 
Dynasty Warriors, un beat'em-up 3D, pen- 
tru Nintendo 64 și Playstation. Ai la dis- 
poziţie aici 10 jucători, modelaţi din 
poligoane 3D, fiecare cu propriile abilităţi, 
fiecare venind din diferite epoci ale dinas- 
tiilor chinezești. Fiecare din acești 10 jucă- 
tori luptă pentru a înființa o nouă dinastie 
în China Secoului 3. Dar lupta nu se 
oprește aici. Pe măsură ce îţi 
îmbunătățești skill-urile, și după ce vei 
bate 3 monștri de final şi 3 noi personaje, 
vei avea la dispoziţie 16 noi jucători. 
Numai acum te poţi antrena pentru a 
dezvălui o combinaţie mortală în artele 
marţiale pentru a deveni Musou - 
Luptătorul Neînfricat. Jocul este programat 

de Koei, firmă ai cărei artiști și anima- 
tori au folosit ultima tehologie disponibilă, 
realizând personaje formate din 600 de 
poligoane, cu o animaţie fluidă și mişcări 
reale. Pentru a adăuga şi mai mare real- 
ism, s-a folosit o tehnologie motion-cap- 
ture pentru a replica fiecare din loviturile 
luptătorilor. 


i: aţi ( Gus aa e a ali a 


A A 9 X 


NA 


vie cp 
| WOSSSILNIA 


Nintendo America a anunţat oficial că a 
cumpărat licenţa pentru Mission: 
Imposssible, produs împreună cu Ocean 
Software exclusiv pentru Nintendo 64. 
Posesorii de N64 vor avea la dispoziţie un 
joc action real-time 3D, cu o grafică 
văzută până acum doar pe cele mai 
scumpe stații grafice. Licenţiat prin 
Viacom Consumer Products, jocul este un 
joc care simulează până în cele mai mici 
amănunte viața unui spion, care are de 
trecut prin multe aventuri, să rezolve puz- 
zle-uri, totul pe un background 3D și cu un 
personaj cu o mobilitate de 360 de grade. 
Jucătorii se vor antrena la una din bazele 
CIA și vor învăţa să folosească diferite 
arme și formule de deghizare. 
a | p Computer Games PROD U CLIO 

NE MAI AŞTEAPTĂ ANUL ACESTA? 


a | 4 Computer Games decât schimbarea plăcii de bază şi a 
procesorului și vă va asigura un 
foarte bun confort de joc vreme de 


aproximativ un an de acum înainte. . 


Nu sperați însă în minuni dacă aveți 
un procesor care funcţionează la 
mai puţin de 133MHz. 

Unii dintre voi ar putea fi atrași 
de preţurile scăzute ale sistemelor 
pe bază de Cyrix MediaGX. 
Greşeală. Este drept că MediaGX 
încorporează pe chip funcţii audio și 
video (compresie, accelerare 3D) 
dar până la această oră nu am auzit 
de nici un joc să fie optimizat pentru 
acest procesor (şi doar mi-au trecut 

prin mână o sumedenie de jocuri în 
ultima vreme). Mai mult, n-am reușit 
(în ciuda căutărilor) să ajung să 
testez vreun sistem dotat cu acest 
chip și nici nu am primit remarci poz- 
itive sau negative - de parcă 

MediaGX nici n-ar exista. Vă reco- 
mand deci, în cazul în care daţi 


peste o asemenea ofertă, să o igno- 
rați cu înțelepciune și prudență. 

Un concurent surpriză a apărut 
pe piaţă spre sfârșitul anului trecut - 
IDT C6 (nume de cod "Centaur”). 
Este vorba despre un nou procesor 
ce suportă setul de instrucțiuni MMX 
și care beneficiază de un design mai 
degrabă simplist - normal, având în 
vedere intervalul relativ scurt în care 
acest nou chip a fost proiectat. Nu 
foarte normală mi se pare ideea 
inginerilor care l-au creat și care afir- 
mă că un cache L1 mai mare (64ko 
date + 64ko instrucțiuni) poate com- 
pensa diversele tehnici sofisticate 
utilizate în procesoarele de aceeași 
clasă ("branch prediction”, "register 
renaming” sau "out of order execu- 
tion C6 este așadar echivalent cu la intrare. În ceea ce 
privește performanţele 


unității de virgulă mo 
sau ale execuţiei de 
î instrucţiuni specifi ce 
MX, ele sunt categoric 
mai slabe decât ale con- 
curenţei și IDT nu face 
nici un secret din aceas- 
ta. În concluzie, dacă la 
un benchmark gen 
Bussiness Winmark C6 
se comportă relativ 
5-3 cecent, înjocurile cu 
grafică mai pretențioasă 
dar mai ales în Quake (și 
alte titluri similare) perfor- 
manele aproape că se 
prăbușesc. Un procesor 
nerecomandat 
erilor. 
Haideţi acum s: 
aruncăm o privire iscodi- 
toare la ceea ce ne rezervă viitorul. 
Intel nu ne pregătește surprize for- 
midabile pentru următoarele 12 luni, 
cel puţin din punct de vedere tehnic. 
O nouă versiune de procesor a ieșit 
la începutul acestui an :un = 
Pentium! lipsit de memoria cache 
L2 (aflată pe cartușul care se 
"înfige” în Slot 1). Preţul este astfel 
diminuat cu 20%, dar probabil că și 
performanțele au suferit o scădere 
semnificativă. Din păcate, nu am 
putut încă testa un astfel de chip 

„(care se găsește la vânzare tot sub 


denumirea de Pentiumil, of course), 
dar fiți siguri că vă vom ține (d 
curent ca știți în ce măsură a fost 


ei cărora această cifră nu le 
imic, voi rezuma : chip 
taj mai mic, frecvenţă de 
funcţionare posibilă mai mare, căl- 
dură disipată mai mică. O veste 
bună, având în vedere că una dintre 
cele mai mari probleme ale sis- 
temelor Pentium! la această oră 
este încălzirea peste măsură a pro- 
cesorului. Versiunea Slot 1 a 
Deschutes va numi ... tot Pentium! 
(ca să vezi surpriză, ce inventivitate 
remarcabilă). În schimb, Intel 

pregătește o variantă pentru un nou 


soclu de procesor (Slot 2) care nu 
are încă un nume precis (sper că nu 
Pentium |l). 


AMD are mai multe surprize puse la păstrare în cutia cu 


maimuțe. Prima jumătate a acestui 
an va fi marcată de apariția unui 
AMD K6 3D, care va include facilități 
hardware de accelerare 3D. 
Acestea, susține cu tărie AMD, "vor 
fi suportate de către majoritatea pro- 
ducătorilor de jocuri și de către 
Microsoft Direct3D". Este drept că 
nici unul dintre marii distribuitori de 
jocuri nu face referire la AMD, dar 
Microsoft a anunţat că DirectX6 va 
suporta noul set de "instrucțiuni 3D”. 
Al doilea procesor AMD din 1998 se 
va numi K6 3D+ şi va avea 256ko 
„de cache L2 pe chip ai a deci 
nivelul de caching existent în 
Pentium!l). Toate aceste noi chipuri 
vor ieși la frecvenţe între 300 și 
400Mhz, fiind evident susţinute de o 
nouă versiune a plăcilor de bază cu 
Socket 7 (numită Super 7), 
funcţionând la 100MHz (vezi 


secţiunea despre plăci de bază). 


MD speră să recâștige cam 30% 
din piața vânzărilor de proces 

SA revoluționar" (botezat 
lată MXi) spre sfârșitul anu- 


ip stă 


ie inima viitoarei pa de proce- 
oare Cyrix până în anul 2000. Dar 


să revenim la viitorul apropiat și să 


vedem ce ne promite MXi : con- 
troller AGP pe procesor (vezi repor- 
tajul despre AGP), plus un decodor 
specific pentru standardele de com- 
presie DVD (Digital Versatile Disc). 
Cyrix vor introduce accelerare 3D 
direct pe chip (este vorba de un 
standard comun cu AMD), dar ei 
sunt mai tupeiști și susțin că vor 
accelera atât jocurile care folosesc 
Direct3D cât şi cele care utilizează 


OpenGL. Măi să fie! La acest proce- 
sor ar trebui doar să adaugi memo- 


A) 


rie şi un card grafic 2D și ai avea un 
computer de-a dreptul năpraznic. 
Pare de domeniul SF-ului, mai ales 
că ni se promite (în sfârşit) o unitate 
de virgulă mobilă reoptimizată, ba 
chiar (culmea!) mai rapidă de 2 ori 
decât echivalentul din Pentiumil. 
Inginerii de la Cyrix ori visează cu 
ochii deschiși, ori au proiectat proce- 
sorul care va marca sfârșitul anului 
1998. 

În concluzie, anul acesta vom 
asista la apariţia primelor chipuri cu 
seturi de instrucţiuni dedicate pentru 
accelerarea 3D. Nu putem spera că 
acestea vor înlocui cardurile grafice 
specializate, iar părerea mea este 
că "3D” va deveni o simplă etichetă 
frumoasă pe procesor. Cu toţii am 
văzut cum tehnologia MMX, 
supralicitată iniţial ca fiind tehnologia 
care va revoluţiona multimedia, a 
căzut într-un relativ con de umbră - 

„aceasta în condiţiile în care standar- 
„dul MMX a fost licenţiat de către 


Intel absolut tuturor concurenţilor. 
Este greu de crezut că tehnologiile 
3D susţinute de AMD și Cyrix se vor 
bucura de o soartă mai bună. Odată cu Sepii Windows95, a 
jocurilor și a programelor care nece- 
sită din ce în ce mai multă memorie, 
RAM-ul a devenit una dintre compo- 
nentele critice ale sistemului. Chiar şi 
rarele jocuri recente care funcţionează 
sub DOS nu se mai mulțumesc cu cei 
8Mo de RAM care acum vreo 2 ani 
erau mai mult decât suficienţi pentru 
gameri. Între timp, 16Mo au devenit 


absolut necesari, este drept însă că și 


prețurile au scăzut cam la o treime din 
prețurile de atunci. Mai mult, jocuri 
recente precum Total Annihilation 
afişează dezinvolte o cerință de RAM 
de 32Mo şi este de așteptat ca titlurile 
care necesită o asemenea cantitate 
indecentă de memorie să se 
înmulțească în lunile care urmează. 
Două categorii de chipuri intră în 
componența memoriei. În primul rând, 
este vorba despre DRAM (Dynamic 
RAM) care desemnează cel mai 
răspândit tip de RAM. Acest gen de 
memorie necesită o reîmprospătare 
periodică a datelor și din această 
cauză este lentă - ce-i drept, este cel 

a [4] 


"Și dacă RAM-uri bat în SIMM" 


mai ieftin și cel mai vândut tip de 
memorie de la ora actuală. Mult mai 
rapidă, dar și mai scumpă, este zi 
memoria SRAM (Static RAM) - aceas- 
ta nu necesită reîmprospătarea 
datelor și din această cauză are per- 
formanțe net mai ridicate. 

Evident că performanţele scăzute 
ale DRAM, ca și cerințele din ce în ce 
mai mari de viteză, au provocat 
diverși fabricanți de memorie să con- 
ceapă tehnici de ameliorare inge- 
nioase. Este vorba în primul rând de 
memoria EDO RAM (Extended Data 
Output RAM - "RAM cu ieşire extinsă 
de date") care permite transferul unei 
cantități mai mari de date în cache-ul 
plăcii de bază fără a procesorul să 
intervină explicit. Sporul de perfo- 
rmanta obținut este în jur de 15%, 
așadar important - acesta este dealtfel 
motivul pentru care memoria EDO 
este majoritară în acest moment pe 
piață (și chiar mai ieftină decât memo- 
ria DRAM "clasică"). Mai recent,a 
apărut memoria BEDO RAM, în care 
B semnifică Burst ("Rafală”). Aceasta 
Placa de bază constituie una 
dintre componentele cele mai impor- 
tante ale unui computer, şi în mod 
paradoxal una dintre cele mai negli- 
jate. În general, cumpărătorul accep- 

ră să comenteze oferta care i se 
ță și singurele eventuale 
laca de bază arbi- 
trează toate transferurile de date 
rice, găzduiește este o "specie memorie EDO care 
facilitează transferul rapid al unei mari 
cantități de date pe perioade scurte 
de timp (în rafale, după cum îi indică 
numele). Pentru o placă e uazăs care 
funcționează la minim 66 

Sineron ). Aceasta se poate sin- 
i u bus-ul plăcii de bază, 

la viteze de până în 
100MHz. În acest început de an, 
SDRAM se află deja pe piaţă și costă 
numai cu în jur de 30% mai mult față 

$ „de echivalentul EDO, performanţa 
fiind mai mare în special dacă o 
folosiţi pe o placă de baza cu viteza 
de funcționare mai mare de 66MHz și 
cu un procesor puternic. Probabil că 
înainte de sfârșitul anului, baretele 
SDRAM se vor generaliza și se vor 


funcţionâr 


ieftini, ajungând la fel de întâlnită și de 


ARRER E ca și EDO RAM în acest 


e le sugerează sunt <€ 
eo și al procesoru- 


porturile seriale, paralele, interfața 
cu tastatura, BIOS-ul și, în marea 
majoritate a cazurilor, interfața IDE 
de comunicare cu hard-diskul (vezi 
secțiunea despre | UDMA). 

Să enumerăm acum toate 


plăcilor e bază, ceea ce cred că ar 
trezi oarece mis cări de opinie nega- 
tivă în rândul cititorilor). Vom încerca 


„să procedăm într-o manieră mult 


mai simplă, comentând un număr de 
întrebări pe care ar trebui să vi le 
puneţi și să le puneţi vânzătorului 
atunci când vreţi să 
cumpăraţi o placă 
de bază. cae 
Înainte de 
aceasta, precizez 
că plăcile de bază 
se împart în două 
mari categorii - 
cele care suportă 
Socket 7 (soclul 
caracteristic tuturor 
procesoarelor din 
familia Pentium și 
concurente) și cele 
care suportă Slot 1 
soclul utilizat de 
Pentiumil, 
exploatat în acest 
moment doar de 
către Intel din 
motive de licenţă). 
Evident, vânzătorul 
vă va oferi materi- 
alul care co- 
respunde proce- 
sorului dorit (cu 
Slot 1 pentru 
Pentium! și cu 
Socket? pentru 
celelalte). 
moment. Acest lucru, cu atât mai mult 
cu cât sistemele care posedă AGP au 
nevoie absolută de SDRAM, pe care 
pot utiliza pe post de memorie video 
i e grafice mari consuma- 


tipuri de barete (pe care 
chipurile de memorie) 

„domină piața în i 20 moment. Este 
vorba de clasicele SIMM-uri (Single 


„„In-line Memory Module) și de mai 
recentele DIMM-uri (Dual In-line 


Memory Module). 

Ar trebui precizat că acestea se 
referă doar la formatul baretelor și nu 
la tipul de memorie prezent pe aces- 
tea. Este adevărat că deoarece 
SIMM-urile conţin în general DRAM 
iar DIMM-urile conţin în general 
SDRAM, persistă o ușoară confuzie în 
ce priveste aceste noţiuni. SIMM-urile 
actuale au 72 de pini și prezintă un 
bus de date de 32 de biţi (dacă facem 
excepţie de eventualele coduri corec- 
toare). Deoarece procesoarele de 
clasă Pentium funcţionează în 64 de 
biţi, SIMM-urile trebuie totdeauna 
puse în perechi de barete de capaci- 
tate identică. DIMM- -urile prezintă un 
bus de 64 de biţi, astfel încât chiar și 
o singură baretă este suficientă pentru 
funcţionarea corectă a computerului. 
i 

Plăci video 


În general, cei care 
achiziţionează un computer fac 
economii serioase cumpărând cea 
mai ieftină placă grafică din ofertă. 
Acest lucru introduce niște constrân- 
geri de viteză importante care vor 
împiedica jocurile să profite de put- 
erea procesorului. De exemplu, un 
Pentium |! 233 MHz cu un card graf- 
ic Cirrus Logic 5430 înregistrează 
cam 10fps în Quake "clasic" 
640x480, iar un K6 200 MHz cu un 
Diamond Viper 330 prezintă o viteză 
de aproximativ 28fps în aceeași 
configuraţie 640x480 (iar GLQuake 
poate fi jucat la un framerate decent 
de aproximativ 20fps). Diferenţa de 


preț dintre cele două combinaţii este 
extrem de mică la această oră, dar 
confortul de joc este net mai ridicat 
în al doilea caz. Ramâne deci la lati- 
tudinea voastră să decideţi care 
este compromisul optim între CPU și 
placa grafică. 

Atunci când apreciem perfor- 
manţele unei plăci video pentru un 
sistem destinat jocurilor, trebuie să 
avem în vedere două aspecte 
esenţiale: viteza de funcţionare în 
2D și accelerarea 3D. 

Fiecare dintre acestea are impli- 
caţii specifice asupra funcţionării 
generale a computerului ca și 
asupra jocurilor. 


2D: AGP demarează în forţă 


Pentru jocuri și în special pentru 
acelea fără cerințe 3D, facilităţile de 
accelerare Windows (2D "clasice”) 
nu prezintă nici un interes. În jocuri 
este vorba doar de un banal transfer 
de date dinspre procesor înspre 
memoria video, deci elementul 
determinant al vitezei este lățimea 
benzii de trecere (viteza de 
funcționare a bus-ului). Aparent, 
toate cardurile ar trebui să fie 
echivalente în acest punct, deoarece 
știm cu toții că bus-ul PCI (pe care 
funcționează majoritatea plăcilor 
video la ora actuală) permite un 
transfer de date de 132Mo/s 
(megaocteţi pe secundă). Fals. 
Această cifră este o limită maximă 
teoretică şi în nici un caz o indicație 
despre viteza reală cu care placa 
video primește datele de la proce- 
sor. Debitul de date real variază în 
funcţie de mulţi factori, printre care 
determinanți: calitatea cardului video 
și a plăcii de bază. De exemplu, un 
card bazat pe "anticul" chipset 
CL5430 (Cirrus Logic) înregistrează 
ridicola rată de transfer de 14Mo;s, 
iar unul bazat pe chipsetul S3 968 
($3) poate atinge de-abia în jur de 
27Mo!/s. Plăci precum Matrox 
Mystique puse pe un motherboard 
de calitate pot atinge 50Mo/;s, 
Matrox Millenium II ne privește de 
undeva de sus, de la înălțimea celor 


80Mo/s pe care este capabilă să-i 
atingă și chiar să-i depășească, iar 
numeroase chipseturi grafice 
recente prezintă performanţe simi- 
lare. 

Încet dar sigur, performanţa se 
apropie de limita celor 132Mo/s și 
utilizatorii, ca și fabricanţii de hard- 
ware au început să-și pună întrebări 
asupra unui nou standard mai per- 
formant decât PCI. Ca de obicei, 
cineva avea răspunsul pregătit : Intel 
a ridicat modest două degeţele și a 
rostit doar trei litere: "AGP" 
(Accelerated Graphics Port). Acest 
nou bus dedicat plăcilor video se 
bazează pe norma PCI - firesc, tot 
Intel aflându-se și la originea aces- 
teia. Pe bus-ul AGP, transferul de 
date se face atât pe frontul crescător 
cât și pe frontul descrescător al cea- 
sului care îl controlează - dintr-un 
foc, debitul este dublat, putând deci 
atinge 264Mo/s (norma AGP x1). 
Mai mult, frecvenţa de funcţionare 
poate crește, atingând astfel cei 
66MHz ai plăcilor de bază actuale 
(și oferind un spectaculos 528Mo/s 
pentru norma AGP x2). Pentru viitor, 
Intel prevede utilizarea normei AGP 
x4 (la 132MHz), care va oferi un 
debit maxim de date de 1Go/s - tre- 
buie însă ca placa de bază și proce- 
sorul să ţină pasul cu o asemenea 
viteză de transfer formidabilă. 


Slotul AGP 

toi htipe 
„... cc" $ “tech 


O altă particularitate interesantă 
a bus-ului AGP se numeşte DIME 
(Direct Memory Execute). Aceasta 
se referă la capacitatea plăcii grafice 
de a utiliza direct memoria com- 
puterului pe post de memorie video 
în cadrul jocurilor care folosesc tex- 
turi de dimensiuni mari. Va deveni 
astfel posibil să jucaţi GLQuake și la 
rezoluții mai mari decât 640x480 
(rezoluţia clasică, limitată de cei 
numai 4Mo de memorie, 2 de texturi 
și 2 de z-buffer, pe care cardurile 
acceleratoare îi includ în mod nor- 
mal). Evident, pentru a putea profita 
de această facilitate trebuie să aveți 
pe placa de bază memorie foarte 
rapidă (de preferinţă chipuri 
SDRAM), altfel jocul va încetini dra- 
matic de fiecare dată când utilizează 
DIME. 

Deja, câteva jocuri care benefi- 
ciază de AGP au fost anunţate : de 
exemplu G-Police și Incoming, două 
spectaculoase titluri de acţiune. Pe 
de altă parte, aceste jocuri vor 
funcţiona chiar și fără AGP, iar unele 
dintre ele suportă Direct3D și Glide 
(pentru 3DFx Voodoo pe clasicul 
bus PCI). Cu alte cuvinte, oferta nu 
este chiar foarte convingătoare și va 
mai trece câtva timp până când 
gamer-ul obișnuit va putea fi convins 
să dea banii pe AGP. 

În ceea ce mă privește, mi se 
pare greu de crezut că AGP va avea 
succesul fulgerător pe care Intel ni-l 
prevestește. Să fie oare o abilă 
manevră de marketing, având în 
vedere că Intel are un avans tehno- 
logic serios în ceea ce privește inte- 
grarea busului AGP pe plăcile de 
bază cu Slot 1 (pentru Pentium!l)? 
Sau să fie legat de faptul că Intel se 
va lansa foarte curând în fabricarea 
de plăci video AGP ? Și una și alta 
sunt foarte probabile, așa că pă- 
rerea mea este că AGP se va 
răspândi relativ încet în prima jumă- 
tate a anului și avântul cel mai 
serios va fi luat de-abia spre sfârșitul 
lui 1998. Până atunci și o bună 
bucată de vreme după aceea, puteți 
conta pe faptul că o placă 2D rapidă 
și un accelerator 3D (ambele PCI) 
vă vor putea asigura un confort de 
joc optim pentru majoritatea titlurilor 
actuale, ca şi a celor anunţate. 


3D Bătălia standardelor: 
OpenGL contra Direct3D contra Glide 


Pentru-a putea profita de facilităţile 
pe care le oferă un accelerator 3D, 
jocurile trebuie să suporte biblioteca 
de funcţii grafice accelerate pe care 
acesta le oferă. Nici la ora actuală 
nu există un standard uniform pen- 
tru aceste biblioteci, însă peisajul s- 
a mai limpezit și evoluţia pieții a 
devenit mai clară decât acum câte- 
va luni. Din păcate (sau din fericire, 
depinde de partea cui sunteţi) piaţa 
este în continuare împărţită între 
mai multe standarde incompatibile și 
se pare că această situaţie va mai 
dura. Cei trei protagoniști sunt: 
Direct3D (standardul Microsoft 
inclus în DirectX), OpenGL (standar- 
dul Silicon Graphics folosit în spe- 
cial de către jocurile bazate pe 
tehnologia Quake) și GLide (bibliote- 
ca specifică acceleratoarelor bazate 
pe chipsetul 3DFx Voodoo). 

La prima vedere, Direct3D are 
șansele cele mai mari de a învinge 
confruntarea. Direct3D este propus 
de către Microsoft și se știe că 
atunci când Microsoft propune un 
standard, acesta se va impune (de 
drept sau de fapt). Mai mult, odată 
cu versiunea 5 a DirectX, Direct3D a 
făcut un enorm pas înainte, oferind 
un nou set de primitive grafice sim- 
plificate care a potolit corul program- 
atorilor de jocuri ce cântau aria 
nemulțumiţilor și care acum susură 


un delicat cântecel idilic. Câteva 
tonuri false se strecoară însă în 
opereta care ni se interpretează de 
la o vreme. Zvonuri din ce în ce mai 
persistente spun că Microsoft a 
introdus în Direct3D un "pion 
otrăvit": TS (familia de proceduri 
derivată din Triangle Setup sau aşa- 
zisa procesare geometrică). Acestea 
constituie un grup de funcţii specia- 
lizate pentru desenul obiectelor 
poligonale complexe. În mod teore- 
tic, ele ar putea fi accelerate hard- 
ware (majoritatea chipurilor având 
facilităţi HTS - Hardware Triangle 
Setup), dar Microsoft a preferat să 
lase în continuare această sarcină 
în seama procesorului. Având în 
vedere că toate calculele necesare 
se fac în virgulă mobilă, proce- 
soarele care au un FPU foarte pu- 
ternic vor fi favorizate. Cu alte 
cuvinte, Direct3D va funcţiona cel 
mai bine pe procesoarele Intel, 
indiferent de acceleratorul grafic uti- 
lizat ! Coincidenţă sau conspirație, 
nu este foarte clar - însă bănuielile 
s-au amplificat atunci când Microsoft 
au anunțat că și la versiunea 
DirectX6 TS va fi în continuare lăsat 
în seama procesorului. În această 
situaţie, nu e de mirare că anumiţi 
programatori de jocuri s-au revoltat 
împotriva Direct3D și s-au orientat 
spre bibliotecile de funcţii grafice 

concurente care au o cu totul altă 
filozofie de implementare. John 
Carmack, șef de proiect la ID 
Software și implicat atât î în 
realizarea Quake | cât şi a Quake II, 
este în acest moment conducătorul 
„unei adevărate cruciade anti- 
Microsoft și pro-OpenGL. 
Atât Windows95, cât și Windows NT 
au implementată biblioteca de funcţii 
grafice OpenGL. În ambele cazuri 
toate aceste funcţii sunt realizate în 
__mod "software", adică de către pro- 
cesor - deci nu sunt accelerate în 
nici un fel. În momentul în care un 
fabricant de carduri grafice vrea să 
profite de accelerarea hardware și 
să scrie un driver OpenGL, proble- 
ma se complică. Windows NT este 
un sistem de operare dedicat 
aplicaţiilor profesionale, așa că 
Microsoft a decis să livreze o bi- 
si bliotecă de funcţii care face posibilă 
i "traducerea" funcțiilor OpenGL în 
apeluri spre placa grafică, pentru 
accelerarea 3D "hardware". 
Majoritatea plăcilor grafice posedă 
deci un MCD (Mini Client Driver) 
pentru accelerarea hardware a 
funcţiilor OpenGL sub Windows NT. 
Pe de altă parte, Windows95 este 
un sistem de operare dedicat 
jocurilor, astfel încât Microsoft a 
decis să sprijine Direct3D și să nu 
permită "traducerea" în apeluri hard- 
ware a bibliotecii concurente 
OpenGL. Consecinţă directă - orice 
producător de plăci video este oblig- 
at să rescrie întreaga bibliotecă 
OpenGL pentru cardul lui, lucru 
foarte dificil. Din fericire, plăcile 
bazate pe chipset-urile 3DFx. 
Voodoo, Power VR PCX2, Riva 128. 


şi Rendition Verite au toate la ora 
actuală ICD-uri (Installable Client 
Driver) pentru OpenGL - chiar dacă 
unele sunt încă în versiune beta. 
Evident, popularitatea enormă a 


jocurilor Quake | și II, ca şi a celor- ze 


lalte titluri bazate pe acestea, care 
suportă OpenGL, dar nu Direct3D, a 
jucat un rol foarte important în a 
convinge firmele producătoare de 
plăci grafice și de chip-uri accelera- 
toare 3D că trebuie să scrie ICD-uri 
OpenGL. 

GLide, biblioteca de funcţii grafice 
specifice chipset-ului 3DFx Voodoo, 
a fost pentru multă vreme starul de 
necontestat al show-ului. La ora 
actuală, deși programele optimizate 
exclusiv pentru 3DFx sunt majoritare 
(43% dintre noile apariţii ce admit 
„video apărând 


doar cu cele 


accelerare 3D, restul împărțindu-se 
între re MEl și OpenGL), GLide a 
intrat într-un relativ con de umbră. 
Este totuși un standard de facto 
pentru multe firme producătoare de 
jocuri, iar jocurile exclusiv GLide au 
împins și vor împinge pe mulți în 
achiziţionarea unui accelerator 
Voodoo (ceea ce la urma urmei nu-i 
deloc o idee rea). Și dacă tot ai 
ajuns la această temă, să aruncăm 
o privire spre ... 

Acceleratearele 3D: 
Regele (3DFx Voodoo) 
şi pretendenții 


Anul trecut plăcile acceleratoare 
bazate pe chipset-ul Voodoo al . 
firmei 3DFx erau în mod clar singura 
opțiune valabilă. De departe cele 
mai performante, acestea aveau și 
meritul de a suporta absolut toate 
bibliotecile de accelerare grafică : 
Glide, Direct3D și OpenGL 
(NT+Win95) în timp ce concurenţa 
de-abia dacă reușea să propună 
plăci decente pentru jocurile 
Direct3D. De-abia acum, după mai 
mult de un an și jumătate de la 


„lansare, încep să apară variante 


concurente demne de Voodoo. 
Elementul cel mai ispititor al noilor 
chipset-uri este faptul că 
funcţionează aa, 
atât în PCI cât și 
în AGP, majori- 
tatea plăcilor 


deci în versiuni 
duale. Este 
drept că între 
timp jocurile 
bazate pe bi- 
blioteca GLide 
au devenit 
majoritare şi cei 
care vor 
cumpăra altceva 
vor trebui să se 
mulțumească 


optimizate pen- 
tru Direct3D și dă 


chipset ceva mai vechi și relativ 
puțin Be rmant, dacă nu aveţi un 


trecut au fost esceene, poate şi 
pentru că Matrox a "aranjat" cu mulţi 
producători de jocuri rescrierea uno 
optimizate pentru Power 
2200 (V2200) este un. 
chip t foarte "proaspăt" de la firma 

celente în Direct3D și poate 


funcţiona și în regim "2D” fără vreo 


placă video de acompaniament. 
Rendition preconizează încorpo- 
rarea acestui chipset direct pe anu- 
mite plăci de bază. 

Chipsetul Riva 128 al firmei 
nVidia este poate cel mai interesant 
din recolta acestei ierni. În jocurile 
Direct3D, el se dovedește a fi mult 
mai rapid decât Voodoo (cu condiția 
să aveţi un PC puternic, vezi insertul 
cu "Performanțele Direct3D"). 


„Driverul OpenGL a aparut deja (în 
versiune beta, e drept) şi demon- 


strează performanţe decente în 
GLQuake și GLHexen (tot cu. 
condiţia unui procesor puternic). În 
plus, chipsetul Riva 128 poate 
funcţiona și în regim 2D (cu un nivel 
de performanţă similar cu cel al 
Millenium !I!), deci nu mai aveți 
nevoie de un card grafic 2D supli- 
mentar. Ispita este cu atât mai puter- 
nică cu cât plăcile video apărute 
(Diamond Viper 330 - preţ estimativ 
300$, Elsa Erazor 3D - 200$, STB 

E MeNacitu 128 3D, Canopus Total 3D, 
E4 Coolview 3D și Asus 3DexPlorer 
toate cu preţuri în jur de 250$) admit 
și o versiune AGP pentru nababii 
care posedă un astfe'de bus pe 
placa de bază - deci implicit posibili tul de ceaţă ("fogging") este atât de 


ndition, cu performanțe bune, dar 
î V2200 prezintă performanțe 


“bază ? Parc-am visa cu ochii 

tatea de a juca GLQuake î în ERE 
"mai mari de 640x480. Dar prea ar fi 

„fost frumos dacă n- ar fi existat şi 


câteva probleme destul de serioase. 
Din câte am putut afla (și vedea), 

chipsetul Riva sacrifică uneori pre- 
cizia de execuţie a funcţiilor grafice 
pe altarul vitezei: transparența nu. 

este foarte "transparentă", filtrajul 
bilinear nu este chiar foarte "bilinear 
(după cum reiese și din screenshot- 
urile alăturate din Quake |) iar efec- 

'subtil” încât lipsește cu desăvârșire. 
Asta ca să nu mai vorbim de mip 
mapping care este de-a dreptu 
defectuos, lucru constatat din 
benchmarkul 3D al celor de la Ziff 
Davis. 
Circuitul accelerator cel 
mai promiţător încă nu a fost lansat 
pe piaţă în mod oficial. Este vorba 
despre i740, realizat de firma Intel. 
Numai renumele gigantului din 
Silicon Valley este suficient ca să ne 
convingă să acordăm atenţie acestui 
nou produs. Cei care au fost 
prezenţi în Las Vegas la expoziția 
Comdex din noiembrie au putut pa 
remarca la standul Intel un sistem 
dotat cu un card video bazat pe 
i740, care prezinta caracteristici 
foarte interesante: performanţe 2D 
foarte bune şi o viteză în Direct3D 
comparabilă cu cea a rapidului chipset Riva. Spre deosebire însă 


de acesta, calitatea imaginii era 


„impecabilă: transparenţa "transpar- 


entă", ceața "cețoasă" șamd 
„Surpriza serii a fost însă anunţul 
firmei Intel care a afirmat că au 


“achiziţionat licenţa GLide de la 


3DFx. Să nise pregătească oare un 
chipset de cost redus, cu perfor- 
manţe remarcabile 2D şi 3D, com- 
te jocurile existente și 
tegrat pe plăcile de 
Moştenitorul tronului: 
Voodoo 2? ” 
Cu aceste noi chipset-uri rapide 
profilându-se mai mult sau mai puțin 
amenințătoare la orizont, nu este de 
mirare că 3DFx au anunţat noua 
generație Voodoo 2 încă din toamna 
anului trecut, deși primele accelera- 
toare urmează să apară de-abia prin 
martie (printre ele Diamond Monster 
3D II, Orchid Outrageous 3D, 3D 
Blaster Voodoo 2 - da, da, chiar de 
la firma Creative). Cunoaștem deja 
caracteristicile interesante ale 
chipset-ului și performanţele formi- 
dabile pe care ni le-au promis cei de 
la 3DFx: 110fps In GLQuake, 80fps 
în Wing Commander : Prophecy și 
alte cifre incredibile. Odată entuzias- 
mul risipit, poate c-ar fi bine să luăm 
un mic recul și să privim cu luciditate 
faptele. În primul rând, aceste per- 
formanţe au fost obținute pe sisteme 
foarte serios dotate, care benefici- 
ază de plăci de bază ultraperfor- 
mante și de procesoare Pentium! la 
266MHz. Recunoașteţi, nu este o 
configuraţie pe care vreunul dintre” 
noi să și-o permită. Apoi, politica 
“firmei 3DFx de a scoate un alt acce- 


„__ lerator separat și nu de a furniza o 


soluție completă "2D+3D" este cât 
se poate de păguboasă pentru 
buzunarele noastre deja înspăimân- 
tate de perspectiva atâtor upgrade- 
uri. 

Acceleratoarele bazate pe 
Voodoo 2 vor ieși în versiune AGP, 
dar nu vor suporta DIME. Este 


„drept, plăcile anunţate vor conţine 


toate minim 6Mo de RAM ceea ce 
înseamnă că rezoluția maximă posi- 
bilă pentru joc se va putea ridica la 
800x600 pentru titlurile care nu au 
nevoie de z-buffering. Această cifră 
mi se pare absolut rezonabilă pentru 
jocul pe un monitor de 14 inchi și 


chiar pe cele de dimensiuni mai mari 


(la urma urmei, depășește fineţea 
imaginilor de televiziune), fiind totuși 
vorba de jocuri și nu de manev 
unor iconiţe și meniuri puchinoase. 
Primele plăci acceleratoare pe 
bază de Voodoo 2 vor costa în jur 
de 300$, dar apariţia lor va induce în 


mod sigur o ieftinire importantă a 
plăcilor Voodoo de primă generaţie. 
Înaintea verii este programată 
apariţia unui chipset "2D+3D" 
Voodoo Rush 2, care să ofere per- 
formanțe mai interesante și bug-uri 
mai puţine decât primul chipset 


_Rush.Și toate acestea sunt chiar mai 


complicate decât credeam. Voodoo 
2 este doar o versiune ameliorată a 
primului card și nu o nouă generaţie 
de chipset-uri. 3DFx ne pregătesc şi 
un asemenea produs revoluţionar 
(zic ei) care deocamdată poartă 
numele de cod Banshee. Dar despre 
acesta, fiți siguri că vom mai discu- 
ta. 


îi UltraDMA sau Ultrailuzii? 


Hard disk- urile a au capacități din 
ce în ce mai mari, iar prețul pe 
Megaoctet este din ce în ce mai mic, 
în timp ce interfaţa prin care acestea 
se conectează cu leii pia 

până la 4 sau single/multi word DMA 
O până la 3. Nu vă alarmaţi, n-am să 
vă fac capul mare cu detalii tehnice, 


pentru că singurul lucru pe care tre- 


buie să-l faceți este să citiți în 
prospectul hard disk-ului modul de 
transfer acceptat și apoi să-l setați 
din BIOS (în general aceasta se 
face în mod automat). Rata maximă 
teoretică de transfer este de 16,6 

o în PIO Mode 4 sau Multiword 
DMA2 (conform tabelului alăturat). 

Nu vă aşteptaţi să aveţi o asemenea . rapid. A 


„tică - mult mai plauzibil este să 


divizați această cifră cu 2 sau chiar 


ee 


Sunt foarte puţine cazurile în 
care viteza disk-ului are un impact 
direct asupra performanţei generale 
a sistemului. Majoritatea jocurilor se 
încarcă integral în memorie, citind 
de pe disk doar în timpul 
secvenţelor video și între diversele 
faze ale jocului. Doar în cazul în 
care aveți relativ puţin RAM și un 
swap mare și foarte des accesat, 
viteza de citire joacă un rol impor- 
tant. Este însă mult mai rezonabil să 
adăugaţi câțiva mega de RAM în loc 
să vă gândiţi la achiziţionarea unei 
i plăci de bază și a unui disk mai 

Aparent, goana după viteză mai 
mare nu se justifică. În ciuda acestui 


fapt, mulţi dintre voi ar putea fi atrași 


de promisiunile tehnologiei Ultra 
DMA de a furniza o viteză ma-ximă 
teoretică de 33,3Mo/s. Este totuşi 
bine de știut că majoritatea plăcilor 


de bază de la ora , actuală nu suportă 
UDMA și că acest lucru este valabil 
și pentru hard-disk-uri. Mai avem. 
câteva luni până la maturizarea și 
răspândirea largă a noii metode de 
transfer. În plus, am câteva dubii 
foarte serioase în ce privește realis- 
mul cifrelor anunţate. Este evident 
că o interfață oricât de rapidă nu 
poate să transfere mai multe date 
decât îi livrează hard-disk-ul. 

La ora actuală, tehnologic, 
viteza de vârf a unui hard disk (din 
considerente fizice) este în jur de 
10Mo/s (variază cu temperatura și 


„cu poziționarea datelor, mai rapid 
„spre periferia disk-ului) iar pentru 


produsele foarte noi și foarte 
scumpe nu depășește 20Mo/s. Cu 
alte cuvinte, chiar și PIO4 se 
dovedește a fi o frumoasă himeră în 
majoritatea cazurilor. 

interfețele SCSI sunt mai 
scumpe și mai dificil de configurat 
decât interfețele IDE clasice. Deși 
caracteristicile pe care acestea le 
prezintă sunt foarte seducătoare, un 
computer obișnuit de joc nu prea are A 
de profitat de pe urma unei interfeţe 
SCSI. Situaţia se schimbă atunci 
când aveți de conectat la computer 
un scanner, un scriitor de CD-ROM 
sau dacă faceţi achiziţie și proce- 
sare video și aveţi nevoie de debite 
importante de date pe intervale mari, 
însă aceste lucruri nu intră în pre- 
ocupările obișnuite ale unui gamer. te Ri pal 5 Jps 
sauiiduil li e e e 

DVD contra 

CD-ROM 


DVD este una dintre tehnologi- 
ile gândite pe termen lung. Iniţial 
numit Digital Video Disc pentru că 
viza în principal piața de filme video, 
acronimul de 3 litere semnifică acum 
Digital Versatile Disc, scopul fiind de 
a pune bazele unui suport universal 
pentru imagine, sunet și date. 
Acesta ar trebui să conţină filme în 
înaltă definiţie, subtitrate în mai 
multe limbi, ore întregi de muzică 
având piste audio suplimentare care 
permit reproducerea fidelă de efecte 
de spaţialitate și jocuri mai mari și 
mai complexe decât orice a apărut 
până la ora actuală. 

Cu un asemenea plan ambițios, 
nu-i de mirare că DVD are niște pe- 
rspective formidabile în față și că 
piața pe care o vizează este imensă 
din punct de vedere financiar. Nu-i 
deci deloc întâmplător că toate ma- 
rile concerne producătoare de 
aparatură electronică încearcă să-și 
impună propriul standard sau măcar 
să "tragă" DVD-ul pe teritoriul tehno- 
logic pe care-l stăpânesc cel mai 
bine. Cu strat unic sau multiplu, sim- 
plă sau dublă faţă, un asemenea 
disc va conține între 5 şi 16Go de 
memorie echivalentă - în ce privește 
suportul material, toată lumea este 
de acord. Când ajungem la modul 
propriu-zis de stocare a datelor, 


Configuraţia optimă la începutul anului 


Procesor 
RAM 


situaţia nu mai este aşa de clară. 

Două standarde concurente şi 
incompatibile se confruntă de mai 
multă vreme. Ca să complice 
lucrurile și mai tare, acestea sunt 
fiecare susţinute de câte o grupare 
de companii foarte puternice (pe de 
o parte JVC, Toshiba, Pioneers și pe 
de altă parte Sony, Philips și 
Hewlett-Packard ca să menţionez 
doar pe cele mai importante). Este 
drept că un grup de iniţiativă a fost 
format și este posibil să se ajungă la 
un compromis la începutul acestui 
an, dar aceasta va întârzia și mai 
tare multașteptatul avânt al DVD- 
urilor. Între timp, un mic număr de 
filme și de jocuri au fost editate pe 
DVD, dar ce sens are să cumperi un 
disc fără a fi sigur că acesta va 
putea fi accesat şi cu viitoarele citi- 
toare "standardizate" ? Bineînţeles, 
investiţia în hardware este și mai 
riscantă, chiar dacă un cititor/scriitor 
de DVD-uri Panasonic LF-D101 se 
găsește la preţul apetisant de 900$ 
(un DVD virgin costând aproximativ 
25$ simplă faţă și 40$ dublă față). 
Aşadar, vă recomand răbdare și 
covrigei. 

În concluzie, DVD nu are șanse 
să înlocuiască prea curând 
"bătrânul" CD-ROM. Acesta mai are 
încâ minim doi ani de viață, mai ales 


Buget mie 
N 
wi 
di 


în condiţiile în care scriitoarele de 
CD-uri devin din ce în ce mai acce- 
sibile și mai ieftine (deja mult sub 
bariera "psihologică" de 1000$) ca și 
suportul de date (între 2 și 4$ buca- 
ta). lar dacă tot am ajuns la acest 
capitol, haideţi să aruncăm o privire 
critică asupra lectoarelor de CD-uri 
cu viteze incredibile (x24, x40) care 
se înmulţesc precum iepurii în ultima 
vreme. Odată ce instalează un 
asemenea aparat în computer, 
"fericitul" cumpărător se trezeşte cu 
nişte performanţe suspect de 
scăzute. Și totuși, în ciuda 
bănuielilor care apar în astfel de 
cazuri, nu este vorba de o 
șmecherie a furnizorului de hard- 
ware care i-a strecurat un lector mai 
lent în locul fabulosului x24. Poate 
c-o să vi se pară bizar, dar mecani- 
ca e de vină. Într-adevăr, cu cât 
viteza dorită este mai mare, cu atât 
deplasările capului de citire laser tre- 
buie să fie mai precise - ceea ce 
implică existenţa unui sistem 
mecanic de reglaj foarte sofisticat şi 


Buget mediu 


Cyrix 6x86 P200+ AMD K6 200 


16 Mo EDO (SIMM-uri) 


32 Mo EDO (SIMM-uri) 
Card grafic 

Hard disk 


Placă de sunet Cititor de CD-uri 
actuală 


Remarci 

Preţ estimativ 
(decembrie 1997) 


Pe bază de chipset S3 Virge. Acesta vă 
oferă performanţe 2D decente, iar o bună 
parte din jocurile cu accelerare Direct3[L 
vor fi decent jucabile, la rezoluţii mici şi 
fără a avea pretenţii de calitate. 


Orice card audio pe 16 biţi compatibil 
Sound Blaster, cu condiţia să-l vedeţi 
funcționând şi să fiți mulţumiţi de cur 
“sună”. 

Un “x8” de marcă este suficient pentru 
marca majoritate a jocurilor de la ora 


Aveţi aici o configuraţie suficientă pentru 
jocurile de strategie, RPG, arcade 21 
“clasice” şi adventure. Puteţi profita de 3[L 
shootere, de jocurile sportive şi de 
simulatoare dacă vă mulţumiţi cu o 
rezoluţie mai mică şi cu o acţiune mai 
puţin fluidă. În mai puţin de un an, un 
rade de procesor va fi absolut necesar. 
Cu puţin sub 1000$ 


Un Quantum Fireball de minim 2Go 


Un tandem format dintr-un card cu 
performanţe 2D decente (pe bază de 
ET6000 sau S3 Virge, de exemplu) 
plus un accelerator pe bază de 
Voodoo. 

O alternativă interesantă este un card 
PCI bazat pe Riva 128 (gen Diamond 
Viper 330, STB Velocity 3D sau Elsa 
Erazor). 


Sound Blaster Vibra 16 PnP 


Un “x16” de marcă. 

Toate titlurile importante de la ora 
actuală ar trebui să fie fluide pe 

această configuraţie, ca şi majoritatea 
celorlalte jocuri anunţate în acest an. 


Între 1300 şi 1500$ În jurul modicei sume de 2500$ 


i „aa 


bil (la umezeală, 
variaţii de temper- 
atură, praf etc.). 
Aceasta explică une- 
ori de ce, în timp ce 
citirea este rapidă, 
accesul la pista dorită 
este lent și 
înrăutațește radical 
media de viteză a 
aparatului. Dacă la 
CD-urile matrițate mai 
merge cum mai 
merge, la CD-urile 
inscriptibile (care pot 
avea foarte mici variaţii la distanţele 
dintre piste) puteţi avea surprize 
neplăcute care ajung până la 
imposibilitatea de a citi datele de pe 
disc. Este deci mult mai prudent să 
cumpăraţi un cititor CD mai vechi și 
mai lent, dar de marcă, în locul unui 
mirobolant "x40" făcut "pe vapor”. 

În cazul în care nu aveţi de 
ales, nu achiziționaţi aparatul dacă 
nu aveţi posibilitatea de a verifica 
modul în care acesta citește cel 
puțin 2 CD-uri diferite (adică unul 
matriţat și unul scris) din colecția 
dumneavoastră. 

Autorul mulțumește tuturor cititorilor 

care prin sugestiile, observațiile 

și întrebările lor au contribuit la 

realizarea acestei rubrici. Ca de obicei, 
remarcile voastre 'sunt așteptate pe adresa 
adrians(Qcomputergames.ro 

Redacţia nu își asumă responsabili- 

tatea pentru sfaturile cuprinse în articolele 
de mai sus și nu poate garanta efectul pe 
care aplicarea acestora îl poate avea 
asupra computerului dumneavoastră. Nu 
vă putem asigura asistență tehnică de nici 
un fel în cazul apariţiei unei probleme. 


Configuraţie 
de maniac cu bani 
Pentium Il 266 
64 Mo SDRAM (DIMM-uri) 


"009 îi . 
i mai ales foarte sensi- 
4 AA rte 

J 
În busul AGP, un card bazat pe 
chipsetul Riva 128 (pentru 
jocurile Direct3D) completat îr 
mod ideal de un accelerator 
Voodoo (pentru OpenGl şi 
Glide). 


Sound Blaster AWE 64 Gold 


Un cititor rapid, de marcă 
recunoscută, în genul Hitachi 
x24. 


Mă roade invidia ! 
Preţul este absolut orientativ și redacția nu garantează în nici un fel cifrele de mai sus. Suma este calculată în condițiile unei configurații cu un monitor de 14”, carcasă minitower și 
accesoriile uzuale (tastatură, mouse 3 butoane, cititor de diskete de 3”1/2). 


p49) Computer Games 
SyncMaster 700p 


membru al celei mai influente familii de monitoare. Familia G. 


Căutat de graficieni. Căutat de proiectanți. Căutat de 
utilizatorii sistemului CAD/CAM. Căutat de profesioniștii din 
domeniul prelucrării imaginii. Căutat chiar și de împătimiţii 
jocurilor pe calculator. Căutat de toţi aceia care au mari 
pretenții de la un monitor. 

SyncMaster seria G este noua și cea mai performantă 
gamă de monitoare Samsung. Din ea fac parte monitoarele din 
seria s (small and home-office applications), seria b 
(business and corporate applications), seria p (publishing, 
CAD and graphics) și monitoarele specializate pentru 
aplicaţii multimedia. 

INVAR Shadow Mask și Ultra Clear Coating sunt două 
concepte tehnologice noi. Vei descoperi acurateţea cu care 
sunt redate chiar şi cele mai mici detalii. 

Facilitățile de gestiune a imaginii, Color Control, Dynamic 


Focus și modul display On-Screen îţi dau dreptul să te 
relaxezi în timp ce lucrezi sau... te joci. 

Un punct de vedere impresionant! La monitoarele 
SyncMaster, pixelul poate ajunge până la 0.25 mm. 

Ultra-înalta rezoluţie care poate atinge 1600x1200, 
standardul de emisie în regim MPRII sau TCO 95 aduc 
imaginii o claritate de cristal. Cum n-ai mai văzut până 
acum! 

Fie că lucrezi pe mașini de tip IBM PC, fie că sistemul tău 
e Macintosh, folosind un monitor SyncMaster vei fi uimit să 
vezi că imaginea de pe ecran este mai spectaculoasă decât 
realitatea însăși! 

Monitoarele Samsung SyncMaster din generaţia G 
nu sunt numai foarte căutate. Sunt și premiate. De cele mai 
prestigioase reviste de specialitate din întreaga lume. 

PC MORLD. (E 


septembrie 97, 7005 


ș. EI), or 


Germania Germania 
octombrie '97, 700p iunie 97, 700p 


O i 


PC PROPESSIONEL PC MAGAZINE 


octombrie *97, 700p 


prin 

PC WELT 
SUA Germania deea 
aprilie *97, 700p august *97, 500s 


(ANA ELECTRONIC 


Pi ia 700 


p preview W 
"Joc de excepție 

IN (Cid UILULA 
așteptăm 
provincia" 


Din ciclul “titluri anunțate din 
vremuri imemoriale care încă nu au 
apărut“ vă prezentăm astăzi Heart of 
Darkness, produs de Amazing 


d 
la expoziţiile E3 și ECTS din... 1996 ! 
Anul trecut, nimeni nu a mai suflat 
nici o vorbuliță despre el, spre con- 
sternarea multora dintre reporterii 
prezenţi la fața locului. Misterul s-a 
risipit după câtva vreme, când difi- 
cultăţile financiare ale firmei Virgin 
Entertainament (cei care ar fi trebuit 
să distribuie jocul) au devenit de 
notorietate publică. În actuala 
situație, managerii firmei au decis să 
oprească orice proiect care nu se va 
bucura de un succes garantat - ast- 
fel, au rămas pe rol doar jocurile 
celor de la Westwood, ca şi o serie 
de urmări are unor titluri mai vechi 

Li se face astfel o mare nedrep- 
tate celor de la Amazing Studio. 
Heart of Darkness este singurul 
proiect al acestei mici firme de soft- 
ware, la care programatorii și artiștii 
au lucrat mai mult de doi ani. Printre 
numele sonore care au contribu 
acest joc îl regăsim pe Eric Chahi 
principal designer al superbului Out 
of this world (vă mai amintiţi, o mix- 
tură interesantă de adventure ș 
jump'n'run, care mergea perfect în 
mod VGA chiar și pe procesoare 
286). Șef de proiect este Frederic 
Savoir, care a mai lucrat la 
Flashback și la Fade to Black (un 
mai vechi joc SVGA cu grafică și 
acțiune aducând a Tomb Raider) 

Eroul principal al jocului este un 
puști pe nume Andy, care ducea o 
viață liniștită și lipsită de griji până 
în momentul în care credinciosul 
său patruped (nu, nu e vorba despre 
un porc, lăsaţi bancurile) dispare 
Whisky (straniu nume pentru un ost aspirat pur 


Ş 
= 
In) 
[(ej 
ET 
= 
< 
a 
dă 
i de 
[1] 
ză 
fai 
a 
= 
= 
[n] 
= 
(7) 
= 
=, 
[1] 


In spatele acestui subiect 
ie banal se ascunde o 

Li xcepție, dublata 
abilă. Demo- 


mai bine de un an mi-a lasat o 
impresie foarte plăcută - fluiditate și 


detalii minuțioase chiar şi pe un 486 


pas 
[st] 
N 

= 


vreme). Poate că as 
comparație cu noile apariții, j 
mi-ar mai trezi aceeaşi senzaț 


e de presupus că nici cei de | 
ţ 

jocului şi sper că 


curând asupra ei 

de mii de $ 


în plus şi vrea să distribuie 
't propriu Heart o 


Darkness. Amator, careva? 


Spinei Adrian 


Nota redactiei 
Ultima oră - drepturile 
Heart of Darkness au fost 


cumparate Ge Intogrames 

(pentru Europa 


si de Interplay 


pentru contin 

american) 
Lansarea jocului este prevazuta 
în luna aprilie 1998 


Ast 


>piam cu interes 

LucasArts ne-a obisnuit cu jocuri 
adventure de calitate, e drept. Cu 
toate acestea, un anumit gen nu a fost 
niciodată abordat în titlurile editate de 
această firmă - stilul macabru. 
Personajele care populează seria 
Monkey Island sau excelentul Day of 
the Tentacle sunt mai degrabă simpat- 
ice şi amuzante, fie ele de partea 
eroilor pozitivi sau chiar impotriva lor. 
Odată cu Full Throttle și The Dig, 
LucasArts a inaugurat o nouă 
tendință în jocurile adventure, cu 
acțiuni "serioase" şi orientate spre o 
categorie de jucători majoritar adultă. 
Cu Grim Fandango, s-ar putea să 
depăşim şi acest prag şi să intrăm în 
plin într-o aventură inedită şi plină de 
umor negru. 

Subiectul nu este chiar în genul 
povestilor pe care bunicul le deapâănă 
nepoților la gura sobei. Elementul 
central de inspirație este o sumbră 
traditie mexicană, numită Ziua 
Morților (Day of the Dead). Folclorul 
spune că orice trecere din Tărâmul 
celor vii (Land of the Living) spre 
Tărâmul celor Morți (Land of the 
Dead) se face cu ajutorul dezinteresat 
al unui mesager al morții. Odată 
ajunşi în lumea de dincolo, straniul 
personaj îl va obliga pe proaspătul 
decedat să facă un tur al Tărâmului 
celor Morți, vreme de 4 ani. Numai 
după scurgerea acestei perioade şi 
parcurgerea tuturor încercărilor care 
se ivesc, sufletul poate reveni din nou 
la viată. 

Manny Calavera, eroul principal, 
este un asemenea lucrător pentru 


Dar A 27.8 A 
[aa fa (SAT 


"preview" 


lumea de dincolo. Ei constituie unul 
din oamenii de încredere din 
Departamentul Mortii (Department of 
the Death). Până si iadul trebuie 
rentabilizat, dovadă că Manny are o 
normă de decedați de "plimbat", ceea 
ce îl face să lucreze sub presiune. Cu 
toții stim că stressul nu face bine la 
sănătate şi provoacă accidente de 
muncă - aşa se explică seria de con- 
fuzii care aduce în Teritoriul Morților 
cu totul alte persoane decât cele 
aflate pe lista pe care “seful” i-a înmâ- 
nat-o domnului Calavera. Vă imaginaţi 
seria de încurcături formidabile care 
decurge din aceste evenimente. 

În afară de subiectul inedit, Grim 
Fandango promite să ne mai sur- 
prindă şi prin grafică. Majoritatea per- 
sonajelor au aspect de schelet, iar 
realizarea practică este un rendering 
3D foarte bizar, după cum puteți 
remarca şi din capturile de ecran. lată 
ce declară despre aceasta seful 
echipei de graficieni, Tim Schafer 
(care a lucrat. printre altele, la Full 
Throttle şi la DOTT) : "Am adoptat o 
metodă grafică absolut originală, care 
transformă limitările tehnice ale ren- 
deringului 30 într-un adevărat stil 
artistic”. 

Cu asemenea date de pornire, nu 
ar fi de mirare ca Grim Fandango să 
constituie unul dintre marile succese 
adventure ale anului 19938 - cu atât 
mai mult cu cât jocurile LucasArts s- 
au bucurat mereu de o primire 
deosebită din partea publicului. 


Spinei Adrian 

DA e e e... Tot anul trecut, în 
toate jocurile, s-a repetat până 
la saturație, un cuvânt care are 
referință în toate jocurile posibile, 
devenind până la urmă efectiv fără 
sens. Acest cuvânt este "real". 
Jocurile 3D sunt realiste, jocurile de 


au fost turn- 
based? Pe cât 
de frumoase, 
puternice și cap- 
tivante sunt 
strategie sunt real-time, simula- aceste jocuri 
toarele se luptă pentru a fi reale, și reale, au existat, 
desigur, și 


tot așa, acest cuvânt este menţionat 
în fiecare joc apărut. La ora actuală, 
o companie producătoare de jocuri 

face reclamă la un viitor joc definin- 


excepții. Acum 
cât timp aţi auzit 
de un joc să fie 


du-l ca "ultimate real-time racinf definit ca: 

experience”. Când am văzut inteligent: 
asta, m-am întrebat dacă au excentric sau 
inventiv? Cu 


fost vremuri când simula- 


toarele mult timp în urmă, vă asigur. Sa ŞOU i 
Din fericire această situaţie | AY /NArII di 
va fi remediată destul de Horea ital ci 
greu la Tonic 


curând de autorii popu- 
larelor jocuri 
care îl au 


Trouble, un action- 
adventure 3D care 
conţine o 
grafică expre- 
sivă, animații 
colorate, per- 
sonaje de 
desen ani- 
mat, și un 

simţ artistic 

pentru acestea 

de care numai 

francezii ar fi 
în stare să 
aibă. 

Jocul se 
va adresa 
tuturor utilizato- 
rilor, indiferent de vârstă, va conţine 

15 lumi, peste 40 de personaje pe 

care le vei întâlni pe parcursul 
jocului, și destule animații 
între nivele, care vor rula la 
60 de frame-uri pe secundă. 

Jocul 
are ca per- 
sonaj princi- 
pal un 
extraterestru 
violet, pe nume 
Ed, care trebuie 
să salveze 
lumea de la un 
experi-mnent 
nereușit, făcut 
de semenii lui. 


Aparent, bunul 
Ed a scăpat din 
greșeală, un 
recipient 
misterios în timpul 
unei explorări în 
galaxia sa. Când acest recipient a 
ajuns pe Pământ, a început să pro- 
ducă mutații care au afectat toate 
formele de viaţă , incluzând oameni, 
plante și animale. Pentru a opri 
toate acestea, el tebuie să recu- 
pereze acest recipient de la Grogh 
the Hellish (numele spune destul 
despre el), principalul erou rău al 
jocului, care s-a autodeclarat 
Stăpânul Lumii. 

Pe măsură ce Ed înaintează în 
joc, el va avea la dispoziţie diferite 
arme, începând de la un arc magic 
la un băț ciudat ale cărui secrete vor 
fi dezvăluite pe măsură ce înaintezi 
în joc. Dar oricum, jocul nu se 
bazează pe luptă, ci pe explorare și 
pe rezolvarea diferitelor puzzle-uri, 
care vor deveni din ce în ce mai difi- 
cile. 

Ca multe din jocurile 3D care 
urmează să apară, jocul folosește o 
perspectivă la a treia persoană. Ed 
face practic tot ce face și Mario64, 
adică (inspirați adânc aici), fuge, 
aleargă, se târăște, înoată la 
suprafața și în adâncul apei, plutește 
prin aer se agaţă de ziduri și se 
caţără pe ele, se suie și se coboară 
pe frânghii, cară, împinge și aruncă 
diverse obiecte, iar câteodată chiar 
se deghizează. Ed are o grămadă 
de prieteni, printre care un piranha 
care seamănă cu un balon când 
stomacul lui e plin, un mamut nervos 
cu licenţă de pilot, un șarpe care 
comandă o armată de animale, 
Dinocows, țestoase ucigașe și o 
gheișă care trebuie salvată din Land 
of the Dead. Bineînţeles că invitatul 
de onoare, care va face scurte 
apariţii pe parcursul jocului, este 
Rayman. 

Tonic Trouble va fi cu siguranță 
un platform care va sparge toate 
tiparele existente în acest moment, 
în primul rând datorită înteractivității 
cu personajele (lucru întâlnit, e 
drept destul de puţin, și în 
Oddworld: Abe's Oddysee, jocul 
de referință în acest domeniu) 
care își schimbă expresia feței, 
comportamentul și diferite alte 
conduite, totul în funcţie de 
acţiunile tale. Jocul conţine multe 


personaje care apar și dis- 
par pe parcursul jocului, 
deci care efectiv se plimbă și 
ele prin joc, nu stau 
doar într-un singur 
joc unde pot inter- 
acţiona cu Ed. 
Inamicii tăi pot 
fugi, lovi pe 
la spate, pot 
să arunce 
diferite obiecte în 
tine, te pot urmări, 
sau pot face diferite 
acțiuni ca răspuns la com- 
portamentul tău. Fiecare per- 
sonaj este o parte integrantă 
în nivelele jocului, și are un 
scop de îndeplinit în joc, 
multe din acestea fiind ascun- 
derea diferitelor indicii care îl 
pot ajuta să-și termine 
misiunea. Aceasta 
și multe alte 
opțiuni ale 
jocului sunt posibile datorită 
inteligenței artificiale pe care person- 
ajele jocului o au. 

Programele și engine-urile care 
sunt folosite pentru a crea jocul vor 
aduce pe PC una din cele mai fan- 
tastice lumi 3D pe care aţi văzut-o 
vreodată. Adică lumi cu un detaliu 
grafic extraordinar, superbe surse de 
lumină și un grad de libertate imens. 
Un lucru este cert - producătorii nu 
au vrut ca jocul lor să meargă numai 
pe ultimele tehnologii 
hardware existente. 
Jocul va rula per- 
fect pe un 
Pentium 120 
cu un accel- 
erator 3D, iar 
în același timp 
va folosi și capac- 
ităţile supe- 
rioare ale 
Pentiumului 


Sp CVA CV ada 


II, bineînţeles 
dacă aceste 
există în calcula- 
torul vostru. 

Jocul va 
combina perfor- 
manţele noului 
procesor cu ulti- 
ma tehnologie în 
materie de acce- 
lerare 3D, împre- 
ună cu 
capacităţile mul- 
timedia ale pro- 
cesoarelor MMX, 
totul pe un sunet 
la 44 KHz, pe 16 
biţi, în Dolby 
Surround Sound 
3D Audio. În 
plus, va fi 
disponibil în două formate - standar- 
dul CD-ROM, și o versiune specială 
pentru DVD-ROM, versiune care va 
fi codată cu noua tehnologie 3D 
Dolby Digital AC-3 (practic, va fi unul 
din cele 3 titluri care suportă acest 
standard, anunţate în acest 
moment). Mai mult ca sigur, jocul va 
avea niște sunete nemaiauzite vreo- 
dată. 
Silviu Stroie 


Computer Games ps) 

Dă a a ea aaa e) 
“preview; 


part 


A 
| 
. 
DD Os snnnanaeenanaase 9 


al = 
extratereștri . 


i 


p ați înde- 
bazele extraterestre strategic / iei a — 
doar în regiunile care te pepenele d de e 4. 


intresează la un moment dat, P% că senzue j 
distrugând pe rînd antenele : zi EP 
„de comunicaţii, turelele, 
„hangarele sau alte părţi 
rategice ale bazelor. 
mpaniile vor progresa 

Str. Academiei 18-20 


Tel/Fax: 312.55.39 
094633934 


0946339335 
Dealer autorizat 


MOBTEROM 

9 


pă Computer Games 


ERE az, 

ROMANIAN 


A GeCAD srl 


Str. Gheorghe Pătrașcu nr. 53, bl. PM53, sc. A, et. 1, ap.8, 
sect. 3, București. Tel./Fax: 647.63.07, 324.84.09. 
http:/Awww.gecad.ro Acum mai bine de 6 luni, 
3DO și New World Computing 
anunțau continuarea uneia din- 
tre cele mai de succes serii de 
RPG-uri, Might & Magic VI: "The 
Mandate of Heaven." Ultimul 
episod al seriei din care s-au 
vândut 3,2 milioane de exemplare 
este așteptat să apară în primă- 
vara acestui an. 

De la precedentul titlu din 
această serie,"Clouds of Xeen" s-au 
scurs aproape patru ani. Între timp 
s-au întâmplat multe, mai ales în 
domeniul hardware, iar jocul își 
propune să combine avantajele pe 
care le oferă tehnologia de astazi cu 
elementele de poveste ale unui RPG 
clasic. "The Mandate of Heaven" va 
avea două engine-uri separate, unul 
pentru exterior (partea jocului ce se 
desfășoară în aer liber), asemănător 
cu cel din TES:Daggerfall și unul 
pentru interioare (castele, caverne, 
catacombe), ambele rulând în 
640x480 și True Color, jocul 
suportând Direct3D. Folosirea celor 
două engine-uri va elimina problema 
întâlnită în majoritatea jocurilor 3D, 
care arată binișor în spaţii închise, 
dar mai puţin bine în exterior, sau 
invers. Seria "Might & Magic" este 
una dintre seriile care au rămas con- 
secvente ideii de RPG în care în loc 
să conducă un singur personaj, 
(Lands of Lore 2, Fallout) jucătorul 
are la dispoziţie o echipă de eroi, 
fiecare cu specializarea lui. 

În dorința de a aduce noutăţi în 
ceea ce priveşte RPG-urile, dar fără 
a renunţa la conceptele care au 
adus faima genului, Might and Magic 
VI îşi propune să lase puterea de 
decizie în mâinile jucătorului, remar- 
cându-se aici două aspecte. Luptele 
pot fi desfășurate atât turn-based, ca 
în celelalte jocuri ale seriei de până 
acum, sau în timp real, asemănător 
cu cele din Lands of Lore 2. Cei 
care se bazează mai mult pe reflexe 

vor alege modul real-time, în vreme 

pă: Computer Games 

pendent de acţiunile jucă- 
torilor, deci evenimente 
importante din timpul 
desfășurării lui se pot 
întâmpla într-un alt loc 
decât cel în care se află 
jucătorul. Din păcate nu 
poţi să te afli în mai multe 
locuri în același timp, iar 
jucătorul va pierde fără 
îndoială ocazia de fi mar- 
tor la o parte din întâm- 
plări, acest lucru făcând în 
ultimă instanţă posibilă 
jucarea jocului de mai 
multe ori, fără a întâlni 
aceleași evenimente. 
Acţiunea jocului se 
petrece în același univers, 
comun jocurilor din seriile 
Might & Magic sau Heroes 
of Might and Magic. "The 
Mandate of Heaven" 
începe la zece ani după 
acţiunea din "Succesion 
Wars". Roland, devenit 
rege după câștigarea 
războiului de succesiune a 
dispărut împreună cu 500 
dintre cei mai buni soldaţi 
ai săi cu care plecase să 
investigheze apariţia unor 
demoni în apropierea unei 
mici așezări umane. Un val 
de calamităţi s-a adăugat 
apariţiei din ce în ce mai 
dese a demonilor, iar prin- 
tre oameni a început să se 
răspândească ideea că 
dinastia lui Roland lronfist, 
reprezentată acum de 
copilul-prinţ Nicolai, a pier- 
dut "the mandate of heav- 
en”, dreptul divin de a 
domni asupra împărăției. 
Scopul jocului este să infir- 
mi aceste zvonuri și să elu- 
cidezi misterul dispariţiei lui 
Roland. Acţiunea va fi non- 
i lineară și vor exista cel puţin trei 
at moduri de a termina jocul, în afară 
de varianta evidentă, dar nedorită a 
morţii personajelor tale. Câteva din- 
tre schimbările faţă de episoadele 
anterioare se referă la personajele 
pe care jucătorii le pot alege. 
Numărul acestora a scăzut de la 6 la 
4, existând totuși posibilitatea de a 


ce jucătorii care preferă strategia vor 
juca în modul turn-based. Alegerea 
modului de desfășurare a luptelor va 
depinde și de dificultatea bătăliilor, 
inamicii mai slabi putând fi executați 
mai rapid în timp real, iar cei mai 
dificili vor fi probabil abordaţi în 
modul turn-based. O schimbare 
importantă faţă de versiunile ante- 
rioare este că jocul va avansa inde- 

angaja temporar două alte person- 
aje. De data aceasta, din party-ul 
tău nu pot face parte decât oameni, 
renunțându-se la reprezentanții altor 
rase (trolli, goblini, orci, dwarfi, elfi 
sau gargulii J). A fost redus, de 
asemenea numărul claselor, sau al 
"meseriilor" pe care le pot alege per- 
sonajele tale. Cele 6 clase rămase 
sunt: knight, paladin, archer, cleric, 
sorcerer și druid, iar fiecare jucător 
își va putea genera propriile perso- 
naje în caz că cele oferite de calcu- 
lator nu-i sunt pe plac. Experienţa 
dobândită în timpul jocului va putea 
fi folosită pentru a crește priceperea 
personajelor într-unul din cele 30 de 
domenii disponi- 
bile, domenii vari- 
ind de la pri- 
ceperea în 
mânuirea 
diverselor arme 
până la specia- 
lizări care intră 
sub incidenţa 
legilor penale 
(stealing, lock 
picking) sau 
folosirea unei 
anumite categorii 
de vrăji. Apropo 
de magie, vrăjile 
vor fi împărţite în 


9 categorii: 
fire, water, air, 
earth, spirit, 
mind, body, light și darkness, total- 
izând aproximativ 100 de vrăji. 
Alegerea unor specializări în 
defavoarea altora va influenţa dezn- 
odământul jocului, fiecare jucător 
fiind nevoit să aleagă între perso- 
naje "multilateral dezvoltate" sau 
personaje specializate pe o arie mai 
restrânsă. Misiunile pe care le vei 
avea de îndeplinit în timpul jocului 
vor fi cât se poate de variate, New 
World Computing încercând să se 
depărteze cât mai mult de misiunile 
de gen "Poșta Română" (misiuni în 

a Brdimuţ Taberei 2. zi 
(6107457193 ăla 4134470: 

care trebuie să iei un obiect de 
undeva și să-l duci în altă parte) atât 
de întâlnite în unele RPG-uri. În joc 
vor putea fi întâlnite aproape 300 de 
NPC-uri (non-playable characters), 
sau personajele controlate de calcu- 
lator, personaje care te vor trata în 
funcţie de faima sau reputaţia pe 
care o au în rândul lor. Acestea vor 


[9 CV E AV da 
avea un nivel ridicat de 
inteligenţă și independenţă, 
acţiunile lor nefiind influențate 
exclusiv de cele ale jucătorului. În 
ceea ce privește monștrii, vari- 
etatea este la fel de mare, peste 
180 de specii putând fi întâlnite 
pe parcursul jocului. Alături de 
aceste argumente, cei de la New 
World Computing mai au în spate 
și argumentul experienţei în 
domeniu, seria Might and Magic 
fiind una dintre cele mai 
longevive serii de RPG-uri alături 
de Wizardry (de la Sir-Tech) și 
Ultima (de la Origin), "The 
Mandate of Heaven" având astfel 
potenţialul să devină unul dintre 
cele mai bune RPG-uri realizate 
până acum. De succesul acestui joc 
în plan financiar, dar nu numai 
depind o serie de proiecte printre 
care Might and Magic Online, un joc 
multiplayer-only asemănător cu 
Ultima Online sau Meridian59: 
Revelation. 


Andrei lonescu 


„Oricând te poți 
baza pe sistemele 


LI ILES) 


„MIDI DAC INTRA DADR Du) 
ț Sri $ 


Computer Games 4: 
Interplay este una dintre 
firmele cele mai inconsecvente 
din industria jocurilor pe calcula- 
tor. Marturie stă și anul 1997 în 
care firma a pendulat între un joc 
genial de o originalitate incon- 
testabilă (Fallout) și o clonă 
banală care nu a adus nimic nou 
(Redneck Rampage). Mai vechea 
ispravă a lor, M.A.X. (Mechanized 
Assault and Exploration) se încadrează undeva pe la mijloc, 
fiind un joc de strategie turn- 
based realizat destul de bine, cel 
puțin din punct de vedere grafic. 
Ca noutăți, jocul aducea 
opțiunea zoom in / zoom out, care 
îi permitea jucătorului să se con- 
centreze asupra unui aspect din 
construirea bazei lui sau, alterna- 
tiv, să lărgească imaginea, 
cuprinzând astfel o suprafață mai 
mare a câmpului 
de luptă. O altă 
noutate a fost posi- 
bilitatea de a juca 
turele simultan cu 
cele ale adversaru- 
lui sau calculatoru- 
lui, rezultatul fiind 
însă îndoielnic, cal- 
culatorul având 
avantajul reflexelor 
instantanee într-un 
joc ce își pierdea 
elementul strate- 
gic. Vrând să con- 
cureze atât cu 
jocurile de strate- 
gie în timp real cât 
și cu cele turn- 
based, M.A.X a 
pierdut bătălia pe 
ambele fronturi, 
rămânând cu mult 
în urma unui 
Command & 
Conquer, Warcraft 
2 sau Panzer 
General. Îmi permit 
să apreciez de pe- 
acum că M.A.X. 2 
va avea o soartă 
asemănătoare, 


„va fi 3D, jocul 


având trista soartă de a trăi în 
umbra unor jocuri precum Panzer 
General 2, Starcraft sau Dune 
2000. Se pare că unii producători 
de jocuri nu ințeleg că în timp ce 


unele jocuri de mare succes me- 
rită o continuare (Warcraft 2, 
Monkey Island 3, Quake 2, etc.) 
sunt și jocuri a căror continuare 
are şanse minime de succes fiind 
un eșec apoape garantat 
(Warwind 3, Outpost 2, sau 
viitorul KKND 2). În această ultimă 
categorie mă tem că va intra și 
M.A.X. 2. Totuși, ca de altfel 
oricărui joc, cred că merită să-i 
acordăm o șansă. Argumentele în 
acest sens sunt cele trei moda- 
lități în care se pot juca misiunile, 
pe lângă vechile moduri: turn- 
based și turn-based simultan, 
făcându-și apariția și modul real- 
time. Engine-ul este și el nou și 
va permite atât perspectiva "de 
sus" cât și o perspectivă izometri- 
ca (laterală) asupra jocului. La fel 
ca și în Total 
Annihilation, 
câmpul de luptă 


împrumutând și | 
din Dark Reign 
elemente cum 
ar fi ordinele pe 
care le poți da 
unităților tale 
(search & 
destroy, guard, 
etc.) Din același 
joc va fi împru- 
mutată și ideea 
de a putea 

Ed elfelilez-] 

traseul pe care îl va parcurge o 
unitate (prin waypoints) pentru a 
ajunge la destinaţie. 

În M.A.X. 2 oamenii vor 
înfrunta o rasă extraterestră (the 
Sheevat) care le ameninţă specia. 
Jucătorul poate alege oricare din- 
tre cele două armate, fiecare din- 
tre ele fiind compuse din 100 de 
unități distincte, fiecare dintre ele 
putând fi modificată în funcție de 
progresele cercetării. Lupta va fi 
grea de oricare parte a baricadei 
te-ai afla, jocul având 6 nivele de 
dificultate, de la "clueless" la 
"god". Interfața jocului va putea fi 
configurată de fiecare jucător în 
parte, fiecare buton putând fi 
adăugat sau scos de pe ecran. O 
noutate simpatică este că vei 
putea plasa camere-spion pe 
câmpul de luptă, permițându-ți 
astfel să te concentrezi asupra 
unor zone de importanţă strate- 
gică. Pentru a-i lungi viaţa, pro- 
ducătorii au inclus atât opțiunea 
pentru jocul multiplayer (până la 6 
jucători prin LAN, modem sau 
Internet) și un editor de scenarii. 

Concluzionând, deși jocul 
aduce îmbunătăţiri față de primul 
episod, rămâne de văzut dacă va 
putea aduce noutăți față de 
jocurile care domină acum în 
domeniul strategiei în timp real, 
sau față de cele cu care va apărea - 
simultan, firmele cele mai mari în 
domeniu Westwood și Blizzard 
având deja titluri anunțate pentru 
aceeași perioadă, primăvara lui 
1998. 


Andrei lonescu. 

Your Internet Business Solution 


InterComp 
Electronum 
CINOR 
ALGORITMA 
UNICOM 
CanadSystems 
CEDRU 
EBONY 
MICROSISTEM 
RomaniaOnLine 
HARD-TEST'94 
TRANSDATA 
DATA NET 

SUD INTERNET 
TOPTECH 

EST COMPUTER 
HARD-TEST'94 
KABELKON 
REMUS 
REMUS 
COMP-ARG 
COMPUTER STARS 
TRANSDATA 
ELCOM 

IVEX 

MIANA 

COSYS 
ATENEU 
LANCOMP 
WARP-NET 
ROMWEST 
BiMOS 
INFOMURES 
SARATOGA 
HARD-TEST'97 
NETCOMP 


E-mail: officeOstarnets.ro 


București 
București 
București 
București 
Bucureşti 
București 
București 
București 
Bacău 
Brașov 
Brăila 

Cluj 
Constanţa 
Craiova 
Deva 
Focșani 
Galaţi 
Gheorghieni 
lași 

Piatra Neamţ 
Pitești 
Pitești 
Ploiești 
Reșița 
Rm.Vâlcea 
Rm.Vâlcea 
Sf.Gheorghe 
Slatina 
Sibiu 
Suceava 
Tirgoviște 
Tg.Jiu 
Tg.Mureș 
Timişoara 
Tulcea 
Zalău 


01 3238255 
01 3120440 
01 3120579 
01 2122151 
01 2234359 
01 3236888 
01 6435024 
01 3228366 
034 171342 
068 134875 
039 639533 
064 425854 
041 694520 
051 417963 
054 213871 
037 217655 
036 467752 
066 164525 
094582038 
033 213333 
048 214269 
048 215099 
044 115577 
055 220711 
050 736077 
050 724404 
067 351619 
049 434321 
069 214103 
030 225589 
045 218343 
053 210741 
065 1606872 
056 199780 
040 521871 
060 661774 


Îi uu 


WELCOME 
TO A WHOLE 


NEW 


WORLD. 


Numai prin noi 
aveți acces 

la internet 
"uRuLr: 
Român 

cu viteză 
ELE) 

și costuri 
minime! 

mt 
vanat 
pna 
tar 


vanat 
vents 
unu 
matatut 


ZI to peron 


II) Ho ncriou lav Por 2 


ii 
= 
(st) 
N 
Li 
— 
a 
za 
et) 


Urur Types 
DD Orase 


Ca să demonstreze ce se poate 
face cu o licenţă uitată într-un dulap, 
peste care s-au așternut 17 ani de 
praf, Activision a cumpărat licenţa 
jocului Battlezone, un joc apărut în 
1980 pe Atari și pregătește o re- 
lansare a acestuia spre sfârșitul lunii 
Martie. Desigur, cei 17 ani de progres 
în domeniul hardware-ului își vor face 
simțită prezenţa, iar îngrămădirea de 
liniuţe de pe Atari va arăta cu totul alt- 
fel pe un PC dotat cu o placă 3Dfx. 
Revenind totuși la jocul propriu-zis, 
Battlezone face parte din categoria 
acelor jocuri hibrid care încearcă să 
îmbine strategia cu jocul de acţiune, 
un alt exemplu pentru acest tip de joc 
fiind Uprising-ul celor de la 3DO. 

Povestea jocului este cât se 
poate de originală. Cursa pentru 
cucerirea spațiului între americani și 
ruși, nu a fost ceea ce a părut să fie. 
De fapt, cele două superputeri erau în 
căutarea unui metal necunoscut ce 
ajunsese în cantităţi foarte mici pe 
Pământ în timpul unor căderi de 
meteoriți. În momentul în care Neil 
Armstrong a ajuns pe lună, în loc să o 
găsească neatinsă de mâna omului, a 
găsit-o acoperită de bazele secrete 
ruse și americane. Aici începe practic 
povestea din Battlezone, povestea 
înfruntării celor două puteri de-a lun- 
gul și de-a latul sistemului solar în 
căutarea preţiosului, dar atât de raru- 
lui metal. În vreme ce în Uprising ele- 
mentele de strategie treceau aproape 
neobservate, în Battlezone ele sunt la 
loc de cinste, Battlezone fiind de fapt 
un joc de strategie ce implică ges- 
tionarea resurselor, construirea 
bazelor și a unităţilor, cu facilitatea 
suplimentară că îţi poţi controla 
unităţile privind prin ochii lor. În 
Battlezone se întâlnesc 
două resurse: energia 
termică a gheizerelor 
sau metalele reci- 
clate, provenite în 
special din unitățile 
inamice pe care le-ai 
transformat în fiare vechi, 
cu ajutorul echipa- 
mentelor din 
dotare. Atenţie 
însă, o mică 
neatenţie din 
partea 
ta, și tu 


vei fi cel care ajunge la fiare vechi. 

Practic tot jocul se desfășoară la 
bordul Hover Tank-ului tău, care este 
folosit atât ca centru de comandă cât 
și ca unitate militară. O interfaţă bine 
realizată îţi va permite să accesezi 
toate opțiunile necesare în timpul unui 
joc, fără a fi nevoie să navighezi prin 
meniuri complicate. Jocul final va 
include 30 de unităţi și 25 de arme 
diferite, de la tunuri laser la aruncă- 
toare de mortar. Din punct de vedere 
tehnic, jocul este foarte avansat, câm- 
pul de luptă suferind modificări în tim- 
pul bătăliilor în urma folosirii armelor 
mai puternice. Jocul va suporta plăcile 
3Dfx, în această variantă putând fi 
întâlnite o multitudine de efecte de 
lumină care nu sunt disponibile în 
varianta standard a jocului. Deși jocul 
are 30 de misiuni ce se desfășoară pe 
planete diferite, cei de la Activision au 
inclus și un editor de hărţi ce va per- 
mite oricui să deseneze propria hartă, 
diversificând astfel jocul. Normal, nu 
putea lipsi nici opțiunea multiplayer: 
până la opt jucători putându-se înfrun- 
ta individual sau pe echipe, în rețea 
sau pe Internet. Se pare că jocurile 
hibride, ce combină două sau mai 
multe categorii de jocuri au avut un 
oarecare succes în 1997, an de fapt 
în care au apărut cea mai mare parte 
a acestor titluri. 

De succesul sau insuccesul unor 
jocuri ca Battlezone va depinde dacă 
aceste jocuri vor constitui un gen în 
sine sau dacă vor trece în uitare, 
neobservate, cum o fac atâtea jocuri 
din ziua de astăzi. 


Andrei lonescu. 
Sir-Tech a anunţat de curând că 
va lansa în primăvara acestui an 
Jagged Alliance 2, continuarea 
primului Jagged Alliance, apărut în 
1995. Deși Jagged Alliance: Deadly 
Games a adus un an mai târziu 
câteva îmbunătățiri versiunii iniţiale 
(printre care opțiunea multiplayer și 
editorul de scenarii), cei de ia Sir- 
Tech au decis că e vremea pentru o 
schimbare mai radicală. 

Pe scurt, pentru cei ce n-au 
apucat să joace primele părți, în 
Jagged Alliance jucătorul pornea cu 
o sumă de bani cu care putea să 
recruteze o grupă de mercenari, să-i 
echipeze, și să-i trimită în misiuni 
pentru a căror rezolvare primea o 
nouă sumă de bani. Banii astfel 
obţinuţi se transformau apoi spec- 
taculos în echipamente mai perfor- 
mante și în mercenari din ce în ce 


mai eficienţi și 
cu salarii mai 
mari, şi așa 
mai departe 
până se ter- 
minau misiu- 
nile. Interesant 
era că jocul 
avea și ele- 
mente de 
RPG, merce- 
narii fiind 
foarte diferiți 
între ei, fiecare 
cu specia- 
lizările și slăbi- 
ciunile lui. Pe 
măsură ce se 
luptau, mercenarii câștigau expe- 
riență, devenind din ce în ce mai 
devastatori. - 

Jagged Alliance 2 va avea un 
engine nou și o grafică mult 
îmbunătăţită, ambele schimbări fiind 
impuse de standardele anului 1998. 
Perspectiva jocului nu va mai fi 
aceeași, în vreme ce în primele 
două jocuri acțiunea era urmărită de 


„sus, în Jagged Alliance 2, perspecti- 


va va fi izometrică, asemenea celei 
din X-Com: Apocalypse. 
Asemănările nu se opresc aici, 
bătăliile putând fi jucate atât în 
modul clasic (turn based) cât și în 


„timp real, jucătorul controlând un 
singur mercenar, ceilalţi fiind contro- 


lați de calculator în funcţie de niște 
parametri aleși tot de jucător. Deși. 
luptele în timp real din X-Com au 

„tuturor teritori- 


fost o dezamăgire, sperăm că cei de 
la Sir-Tech se vor descurca mai 
bine. Alături de cei aproape 50 de 
mercenari noi, cei care au jucat și 
prima parte vor reîntâlni câteva figuri 
noi, printre care atât de îndrăgitul 
Ivan, care se pare că între timp a 
învăţat și puţină engleză. Noul 
engine le permite mercenarilor o li- 
bertate de mișcare mai mare, ei 
putând acum să alerge, să se 
târască, să se cațere și să sară 
peste obstacolele care le ies în cale. 
Pe lângă mercenarii care pot fi 
recrutaţi, jucătorul are acum posibili- 
tatea să creeze un mercenar cu 
toate calităţile pe care și le dorește. 
La fel ca și în primul Jagged 
Alliance, jucătorul trebuie să 
cucerească o hartă împărţită în sec- 
toare, dar în timp ce insula Metavira 


era împărțită 


în 60 de sec- 
toare, Arulco, 
teritoriul care 
trebuie cucerit 
în Jagged 
Alliance 2 
este împărțit 
în 200 de 
sectoare, un 
număr care ar 
trebui să-i 
satisfacă pe 
toți, deși nu 
este necesară 
cucerirea 


ilor pentrua 

pr Sa d-ra Pe 2% 
9 d, pă hiI VA EMA 


termina jocul. Misiunile se pot 
desfășura acum atât ziua cât și 
noaptea, caz în care jocul va benefi- 
cia de sistemul de iluminare dina- 
mică a noului engine. Dialogurile vor 
fi ca și până acum, vorbite, fiecare 
mercenar având propria lui voce 
care să-i reflecte personalitatea. Alte 
elemente care vor fi păstrate sunt 
cele de role-playing, mercenarii tăi 
câștigând experienţă de pe urma 
misiunilor pe care le întreprind. O 
noutate interesantă în ceea ce 
privește luptele este că gloanţele pot 
acum găuri anumite suprafeţe, 
schimbând puţin tacticile aplicate în 
Jagged Alliance. Sigur că un copac 
va fi în continuare o pavăză destul 
de sigură, dar nu vă așteptați să mai 
funcţioneze vechiul truc cu ascunsul 
mercenarilor în spatele tufișurilor. 
Printre promisiunile făcute de pro- 
ducători mai este și una conform 
căreia în Jagged Alliance 2 vei 
putea conduce vehicole, ceea ce îi 
va avantaja serios pe cei din tabăra 


“ta. Toate acestea, împreună cu 


opțiunea multiplayer ar putea face 
din Jagged Alliance 2, unul dintre 


„jocurile de strategie ale acestei veri. 


Andrei lonescu Legenda lui ar fi următoarea: tu 
lucrezi într-o bază dezafectată, unde 
acum se muncește intens, la un 
experiment ultra-secret. O grupă de 
cercetători fanatici lucrează la un 
proiect revoluţionar: o poartă spre 
altă dimensiune. Prin această 
poartă, poţi ajunge într-o altă lume, * 
populată cu ființe exotice. Aici inter- 
vine una din deciziile stupide ale 
* 7 aoă CR 


azi 


vreunui mare conducător din acea 
vreme. Într-o încercare de a avea 


lume 
para- 3 
lelă, vei % 

fi trimis în i 
cealaltă dimen- 

siune cu un focos 

de armă nucleară. 

Tu, împreună cu doi 
muncitori din pază, vei 
avea de înfruntat tenta- 


mai multe informații despre această intantry prunt 

34 Computer Games 


culele mostruoaselor creaturi 

din cealaltă parte. În același 

timp, baza se umple de creaturi 
vâscoase din cealaltă dimensiune, 
iar tu va trebui să le elimini înainte 
ca ele să te ucidă. Totul pare destul 
de simplu, dar aici apar băieții răi de 
la CIA, care au trimis o echipă de 
"Curăţitori”, pentru a aduce la tăcere 
întreaga bază, să omoare tot ce 

mişcă şi să se 
ocupe de 


Una din direcţiile foarte clare care s-au impus la 
expozițiile de jocuri de anul trecut a fost genul first-person 
action shooter. După cum le știe lumea, clone de DOOM, 
care au tot apărut de la lansarea lui DOOM, dar niciodată 
în ultimii ani nu au fost atâtea titluri așa de impresionante: 

SiN, Unreal, Hexen2, Prey şi Quake 2, pentru a numi 
doar câteva. După cum se vede, aceste jocuri enumerat 
nu sunt clone nornale de DOOM, ele fiind fiind clone ale 
următoarei generații, adică Quake. Atât SiN cât și Hexen 

2 folosesc elemente din faimosul engine de Quake, 
fiecare adăugând acestuia diverse amănunte pe ici și 
colo pentru a face jocul cât mai real. Din această listă, 
lipsește un singur titlu - Half-Life, produs de Valve și 
Sierra. Nu am uitat de el, dar acest joc combină atât de 
multe elemente noi, încât nu mai poate fi categorisit drept 
un banal joc realizat cu un engine de Quake. 


mușamalizarea afacerii. Şi, 
bineînţeles, să planteze bombe în 
întreaga bază pentru a o arunca în 
aer. Probabil uitaseră că baza este 
împânzită de focoase nucleare, sau 
poate, erau pur și simplu, proști. 
Dacă nu oprești această operaţiune, 
bombele amplasate de ei vor arunca 
în aer focoasele nucleare, și vor dis- 
truge întreaga coastă de vest a 
Statelor Unite. 

Povestea este mai mult sau mai 
puţin clasică. Și totuși, prin ce diferă 
Half-Life de celelalte jocuri de acest 
gen? Să începem cu grafica. Half- 
Life suportă OpenGL, Direct3D, 
MMX și culori pe 16 biţi în mod 
neaccelerat (cine are o placă 3D va 
avea la dispoziţie 16.7 milioane 
culori). La E3 a fost arătată publicu- 
lui o versiune de OpenGL care era 
destul de impresionantă. Half-Life 
utilizează o îmbinare de culori și 
lumini unică, permiţând efecte extra- 
ordinare, cum ar fi: texturile trans- 
parente multiple, apă transparentă, 
unde de energie și câmpuri de forță. 
Unul din motivele pentru care o 
parte din gameri au preferat Duke 
Nukem în loc de Quake a fost faptul 
că în Duke interacţiunai mai mult cu 
mediul înconjurător (chiar dacă eu 
consider că acest lucru nu reprezin- 
tă un plus pentru un joc de acest 
gen). Mulţi pereţi îi puteai arunca în 
aer iar în majoritatea obiectelor din 
peisaj puteai trage pentru a le 


13; SII 7 pr, 


provoca stricăciuni. Ei bine, în Half- 
Life poţi face toate aceste lucruri, 
adică majoritatea suprafețelor se 
schimbă din timp în timp, iar jucă- 
torul poate interacţiona cu ele. Apa 
face valuri mici pe măsură ce înain- 
tezi prin ea, iar suprafeţele dure, . 
arată urme ale bătăliilor, urme de 
rachete și găuri datorate gloanţelor. 
În timpul jocului, vei avea la 
dispoziţie 18 arme pentru a-ţi elimi- 
na inamicii. Animaţia personajelor 
este de asemnea o caracteristică 
foarte importantă a lui Half Life. 
Pentru a realiza cea mai reală 
mișcare, Valve a creat o animaţie pe 
baza unor schelete pentru monștri, 
în loc să folosească niște poligoane. 
Asta înseamnă că, nici o creatură 
din Half Life nu are vre-o restricție 
de mișcarea. Numai pentru mers, un 
personaj folosește circa 80 de 
frame-uri de animaţie. Mai mult, 
Valve a prezentat niște personaje 
care erau formate din nici mai mult, 
nici mai puţin, decât 6000 de 
poligoane!!! Creaturile gen robot, se 
mișcau extrem de fluid pe un 
Pentium normal cu o placă 3Dfx. Și, 
nu numai că, creatura, era formată 
dintr-u număr enorm de poligoane, 
dar era acoperită cu o suprafaţă 
care reflecta toate schimbările 
atmosferice. Monștrii își întorc capul 
spre tine în timp ce tu jucătorul 
aleargi pe lângă ei, își scot armele 
în timp ce se mișcă, iar corpul lor 
chiar arată rănile provocate de 
dușmani. Personajele umane pot 
face mai mult decât să sară și să 
facă strafe. Pe lângă mersul normal, 
fugitul și săritul, jucătorii vor putea 
să se lase în jos și să meargă pe 
burtă. Designerii de la Valve spun că 
în versiune finală a jocului vor exista 

25 de monștrii, cu texturi diferite, 
care vor crea în total mai mult de 
100 (o mică marte din ei îi puteți 
vedea sub formă de schiţe, în ima- 
ginile alăturate). Valve va folosi pen- 
tru sunet, un nou engine proprietar 
pentru a produce DSP (digital signal 
processing) în timp real. Fără 
funcţiile DSP, sunetele ar suna la fel 
într-un spaţiu larg deschis, sau într- 
un coridor strâmt. Cu funcţiile DSP, 
sunetele se vor auzi complet diferit, 
depinzând de locul în care te afli. De 
exemplu, dacă tragi într-un perete 


Fast Walker 

n... li 

de beton, vei auzi sunetul produs de Mr. Friendly ada L 
impactul surd, iar dacă tragi într-o , PI 
cameră formată din pereţi de metal Stati 
vei auzi ecoul. Aceste efecte vor fi 
produse fără a mânca din discul sau 
memoria calculatorului, pentru că 
toate sunetele se bazează pe 
geometria fiecărei camere. Și 
bineînțeles că sunetul va fi 3D. 
Imediat cum auzi un sunet, vei ști 
imediat din ce parte vine. Mai mult, 
direcția sursei și volumul se vor 
modifica în timp ce tu te miști. Unul 
din cele mai inovatoare argumente 
cu care Valve susţine că va decima 
restul jocurilor concurente, este 
inteligenţa artificială. Spre deosebire 
de marea majoritate a jocurilor first 
person, unde monștrii trag în tine 
fără să le pese de sănătatea lor, 
creaturile din Half Life nu vor să 
moară. Ei vor ataca, se vor retrage, 
se vor ascunde, și vor lua energia 
de care ai tu nevoie. Monștrii au la 
dispoziție mai multe organe senzi- 
tive - auz, văz și miros - și le folos- 
Stiri plape/prey mth.a mona atace. 
the Cdaung 89 arici mb coma ant 
aiesetee Mr 


Domwonttratea paCĂ Dehbeior, 
n-appresive snpiy, but in nombers 


Massive brain fit enti 


esc pentru a omori jucătorul. Unii 
monștrii nu văd deloc, și vor folosi 
sunetele produse de tine pentru a te 
localiza. Din nefericire, Half Life, 
care era programt să iasă la sfârșitul 
lunii Noiembrie, a fost amânat pen- 
tru începutul lunii Aprilie. La 
începutul acestei luni este așteptat 
un demo jucabil, care bineînţeles că 
va fi inclus pe CD-ul nostru. A, și era 
să uit, Half Life are suport de multi- 
player pentru 32 de jucători. 


Silviu Stroie 

CAINQ Surd Bt mais on 
25 three ctenbiit i0g3, 


Big Mama Computer Games hc 15) 


PERSONAL COMPUTERS 


|mezapiua e) 


Bug Riders 
Dominion Storm 
Red Guard 

Dark Angel 

DC Celebration 
The Divide 
Dragon X 

Fallen Heroes 
Grand Slam'97 
Heart of Darkness 
Hordes 

Magic of Xanth 
Millenium Four: 
The Right: 
Mission to 
Nexus Prime 
Outrage 
Panzerblitz 
Professional 
Car Racing: 
Rivers of Dawn 
Screaming Demons 
Over Europe 
MicroLeague 
Baseball 6.0 
Space Trading 
Star Nations 

VR Golf 


GT Interactive 
IONStorm/Eidos 
Bethesda 
Vicarious 

GT Interactive 
Virgin 

GT Interactive 
Megamedia 
Virgin 

Virgin 

GT Interactive 
Legend 

5D Games 


DigiFX 


Broderbund 
Avalon Hill 
Virgin 


Virgin 
Activision 


Microleague 
Multimedia 
Megamedia 
Megamedia 
Interplay 

ANDA 119983 


Agents of Justice 
Alien: Ressurection 
Croc 

Deathtrap Dungeon 
Drachen Zor 

Flying Nightmares 2 
Starcraft 
Warhammer: 

Dark Omen 

Worms 2 


Microprose 
Fox Interactive 
Electronic Arts 
Eidos 
Southpeak 
Domark 
Blizzard 
Electronic Arts 


Microprose 

LEBBRUAGIG 1V93 


Condemned 
Deadlock 2 
Interstate76: Expans. 
Kaiju 

Might and Magic VI 
Populous 3 
Rebellion 

Redline 

Unreal 


36 Computer Games 


Acclaim 
Accolade 
Activision 
DigiFX 

New World 
Bullfrog/EA 
LucasArts 
Accolade 

GT Interactive 


Flight Sim 

Action Strategy 
Adventure/RPG 
Action Shooter 


Adventure 


Fantasy/Strategy 
Baseball 
Adventure 
Strategy 
Adventure 

Space Adventure 


Strategy 


Action 
Wargame 
Racing 


Fantasy 


Baseball 


Space Sim 
Strategy 
Sports 


Strategy 


Platform 

3D Fighting Adv. 
RPG/Adventure 
Flight Sim 

RT Space Strat 
Strategy 


Strategy 


Strategy 

Auto Dueling 
Strategy 

RPG 
Action/Strategy 
StarWars Strat. 


3D Shoter 
AGOA a lac E, 


Baldur's Gate 
Confirmed Kill 
Formula One 
Hardball 6 
High-Heat 
Baseball 
Plague 

Return Fire 
Sin 

Squad Leader 
Star Trek: Secret 
of Vulcan Fury 
Formula 1'97 
IndyCar 

Steel Legions 
Team Apache 
Wizardry 8 


Interplay 
Eidos 
Eidos 
Accolade 
3DO 


Eidos 

MGM interactive 
Activision 
Avalon Hill 
Interplay 


Psygnosis 
Psygnosis 
Eidos 
Eidos 
SirTech 


Adventure RPG 
Strategy 
Racing Sim 
Baseball : 
Sports Sim 


Adventure 
Wargame 
Action 3D 
Wargame 
Adventure 


Auto Sim 
Auto Sim 
Action 
Flight Sim 
RPG 


LA3STUL AADIOODO 1] OO 


ABC: Indy 500 
Alien vs Predator 
Army Men 
Daikatana 
Enclave 

1943: European 
Air War 

Falcon 4.0 
Forsaken 

Half-Life 
Indestructables 
Jack Nicklaus 
Online Tour 
Journeyman 
Project 3 

Mech Commander 
Meridian 59: 
Revelation 
Morrowind: TES il 
Reach for the Stars 
Return to Krondor 
Road To 

Moscow 

S.W.A.T. 2 

Third Domain 

Toy Wars 

Ultima IX 

Undead Wars 
Duke Nukem 
Forever 

Warcraft Adventures 
Prey 

10th Planet 


Disney 

Fox Interactive 
3DO 

Eidos 

DigiFX 
Microprose 


Microprose 
Eidos 

Sierra Online 
Bullfrog/EA 
Accolade 


Broderbund 


Microprose 
3DO 


Bethesda 
Microsoft 
7th Level 
BDG 


Sierra 

3DO 
DigiFX 
Origin/EA 
DigiFX 

3D Realms 
Blizzard 


3D Realms 
Bethesda 


Action 
Strategy 
Strategy 
RPG 
Historic 
Flight Sim 
Flight Sim 
Adventure 
1st Person 
Action 
Golf 


Adventure 


Strategy 
Strategy 


Adventure/RPG 
Strategy 
Role Playing 
Historic 
Wargame 
Police Sim 
Strategy 
Strategy 
RPG 
Strategy 

3D Shoter 


Adventure 
3D Shoter 
Strategy 
ama "93 
Fighter's Destiny 
(Ocean/Imagineer) 

NBA In The Zone '98 (Konami) 
Olympic Hockey '98 Nagano '98 
(Midway) 


LFGBRUARIG 1293 


„15 Snowboard Kids (At/us) 
Nagano Winter Olympics '98 
(Konami/Diamond Dust) 

Virtual Chess 64 (Titus) 
Jeopardy! (Take-Two/Gametek) 
NHL Breakaway '98 
(Acclaim/lguana West) 

Aero Gauge (ASCII) 

N64 College Basketball (Z-Axis) 


ANDA 1993 


Exodus Adventure SCEA 
Gallop Racer Simulation Tecmo 
Deador Alive Fighting Tecmo 
Racing Eidos 
Platform Natsume 
Fighting 


Formula Lankhor 
Lode Runner 
WCW Nitro 
Alundra RPG 


Constructor Simulation Acclaim 
Shadow Master RPG Psygnosis 
Power Soccer 2 Sports Psygnosis 
Forsaken 3DShooter Acclaim 
Wild Animlympics Sports 

Auto Destruction Racing 

Deathtrap Dungeon Adventure 

Batman & Robin Misc Acclaim 
Nagano Olympics Sports Konami 
Resident Evil 2 Adventure Capcom 

iaca "93 


Mystical Ninja Starring Goemon 
(Konami/KCE Osaka) 

Yoshi's Story (Nintendo) 

Quake 64 (Midway) 

Rampage World Tour (Midway) 


ENDPGILIG 293 


10803 Snowboarding (Nintendo) 
Earthworm Jim 3D 
(Interplay/Vis Interactive) 
AIl-Star Baseball '98 (Acclaim) 
NBA Courtside 

(Nintendo/Left Field) 

Forsaken (Acc/aim/Iguana UK) 
Art of Fighting: Twin 

(Culture Brain) 

Deadly Arts (Konami) 

Quest 64 (THQ/Imagineer) 
Tonic Trouble (Ubi Soft) 

UEFA Soccer '98 
(Ocean/Power & Magic) 

Wetrix (Ocean/Zed Two) 


la 2993 


Wrecking Balls (Acc/aim/Iguana) 
MLB Featuring Ken Griffey, Jr. 
(Nintendo/Angel Studios) 
Twisted Edge Snowboarding 
(Midway/Kemco/Boss) 


LUINJIESu9)8: 


AcclaimSports Soccer 
(Acclaim/Probe) FSBRUALIG 1993 


ReBoot Adventure EA 

TNN Motorsports 2 Racing ASCGames 
Metal Gear Solid Adventure Konami 
Apocalypse Adventure Activision 
TNN Bass Fishing'97 Simulation ASCGames 
Populous Strategy EA 

CardinalSyn Fighting SCEA 
SkullMonkeys Adventure EA 
X-Men: Children Fighting Acclaim 
of the Atom 

Ninja Adventure Eidos 

Theme Hospital Simulation EA 
March Madness 98 Sports EA 

Breathof Fire Il : RPG Capcom 
Heavy Gear 3DShooter Activision 
Road Rash 3D Racing EA 

Pitfall 3D Platform Activision 
Ogre Tactics RPG Atlus 

iaca 1993 


Jack Nicklaus Golf Sports Acclaim 
Vivid Racing Racing UbiSoft 
Clayfighter Extreme Fighting Interplay 
NBA Shoot Out '98 Sports SCEA 
NBA Jam '98 Sports Acclaim 
Mega Man Neo Platform Capcom 
San FranciscoRUSH Racing Uncertain 
Extreme Racing 

Blasto Platform SCEA 

ANPRILIG IOV 


The Dark Half Adventure THQlinc. 
Wild3 Shooter Playmates 


lunie 29 Cruis'n World (Nintendo) 

lunie 30 Mortal Kombat 4 (Midway) 

lunie GEX 2 (Midway/Crystal Dynamics) 

lunie Superman: The Animated Series 
(Titus) 


locu 193 


WWF: Warzone (Acclaim) 
Banjo-Kazooie (Nintendo/Rare) 


lulie 01 
lulie 27 


lulie Bio Freaks (Midway) 


LNDSUSI 193 


Aug. Caesar's Palace (Crave) 
Aug. Turok 2 (Acclaim/lguana) 


NOIUz0IBRIa 93 


Nov. 26 VR Pool 64 (Crave) 
Nov. Shadowman (Acclaim/Iguana UK) 


D330 BCU 193 


Milo's Bowl-a-rama 
(Crave/Player 1) 
BattleSport 64 

(Cyclone Studios) 

Freak Boy (Virgin) 

GTI Club (Konami) 
Harrier Jet Sim 

(Video Systems USA/Paradigm) 
Lode Runner 64 (Bandai) 
NFL Blitz '98 (Midway) 
Quest for Camelot (Titus) 
Racer (/nterplay) 

Rugrats (THQ) 


aa 1993 


Carom Shot Simulation Ascii 


oma 11993 


Psybadek Platform 
Tekken 3 Fighting 


na 1903 


Deceptionii RPG 


LDS SI 13 


Tecmo Super Bowl 2 Sports 


Psygnosis 
Namco 


Tecmo 


Tecmo 

Mannunea (inieâ 


GT Football Sports Gametek 
Aaron vs. Ruth Sports Mindscape 
Tanktics Strategy BMG 

MVP Baseball '97 Sports DataEast 
Colliderz Racing ASCGames 
Darkstalkers: Fighting Capcom 
Jedah's Damnation 

Idiotsin Space Adventure ASCGames 
Necrodome Racing Mindscape 
Lands of Lore RPG Virgin 
Return Firell Strategy MGM 
Midnight Run Racing Konami 
American Football Sports Psygnosis 
Mace The Dark Age Fighting Midway 
Jimmy Johnson 98 Sports Interplay 
Rayman |! Platform UbiSoft 
Rollerba Il Sports MGM 

Computer Games 3 7 

CV NEW, 

= = a A j a ă 
îm ENI fost END Aaa e DARUI mln Aa 
t * 
ka E AA bi 
-: . "9 - - 
puli: PD 
ii 3 
LR Lă Li = 
A 
î - 
să 
p 
Ned 
« bi 
1] fi 
„+ sa. 
: a pă & 
Pa 
i dă pe. 
Pt 
fe 
îi 
De ua 
XE. 


38 Computer Games 


NME: 
DIN) (OUA 2 


BLASTER 


Aparent, toate armele tari au fost în 
altă navetă în timpul asaltului. Tot 
ce ai la dispoziţie este Blaster-ul. 
Din fericire, Strogg-ii au lăsat în 
calea ta destule arme și muniții 
pentru a-i macelări. Totuși Blaster- 
ul are și el efect. Pe lângă faptul că 
are un proiectil interesant, el trage 
destul de rapid și direct ca un arc - 
și nu rămâne niciodată în pană de 
muniție. 


SHOTGUN 


Shotgun-ul trage destul de bine, şi 
la o distanţă destul de mare. Dar 
datorită micilor efecte, el și Blaster- 
ul sunt cele mai putin folosite arme 
în multiplayer. Rail Gun-ul are un 
efect mult mai devastator, și este 
mult mai indicată. Singura folosință 
este în mod single-player, pentru 
că trage doar cu un singur glonţ 
odată. 


SUPER SHOTGUN 


Super Shotgun-ul trage cu două 
glonațe odată, și este extraordinară 
când ești foarte aproape de un 
inamic. Este cea mai des folosită 
armă în coridoare strâmte, și poate 
fi cea mai bună armă împotriva 
celor mai răi Strogg-i, pe care îi vrei 
morţi, și asta cât mai repede. 


Lovilam a poeviow 
reviews 


L-a 


MACHINEGUN 


Cea mai realistă caracteristică este 
modul în care tragi cu arma. Când 
apeși pe trăgaci, reculul te trage 
puţin înapoi, iar dacă nu com- 
pensezi asta, arma va trage foarte 
putine gloanțe în dușmani, restul 
irosindu-se undeva deasupra lor, 
pe pereți. Atât în singleplayer cât și 
în multiplayer, această armă îl 
silește pe adversar să nu tragă în 
tine (dacă ai o țintă precisă) 


CHAINGUN 


Chaingun-ul este arma cea mai 
bună dacă efectiv vrei să-l ţintuieşti 
pe loc pe adversar, fiind probabil 
cea mai realistă armă din Quake2. 
Problema ei este că mânâncă prea 
multă muniţie, și odată ce ai 
început să tragi cu ea, nu te poți 
abține să nu tragi cu toate gloanțele 
disponibile. 


GRENADE LAUNCHER 


Aruncătorul de grenade este 
aproape identic cu cel din Quake. 
Aproape nimic nu poate supraviețui 
unui impact direct al unei grenade 
care nu a ricoşat din podea sau 
perete. În multiplayer, grenadele 
sunt responsabile de cele mai 
multe kill-uri, exact ca în Quake. 

f CĂ 


Computer Games 39 


POY 
Pe 


ENE we 


“vley 


“U 


ROCKET LAUNCHER 


Spre deliciul meu, efectul 
lansatorului de rachete a fost mult 
modificat, fără a mai fi considerat 
arma supremă. Trage aproape la 
fel de repede, dar rachetele se 
mișcă atăt de încet încât adversarul 
are timp să și danseze cu racheta 
ta. Totuși, lansatorul este o armă 
redutabilă, care poate ucide pe 
oricine în urma unui impact direct. 
În multiplayer, lansatorul este foarte 
bun pentru a trage în cineva care 
stă pe loc, şi pândește un adversar. 


HYPERBLASTER 


Un văr destul de apropiat al 
Chaingun-ului, Hyperblasterul 
trage cu proiectile mult mai puter- 
nice, dar care nu ajung la țintă 
instantaneu. Această armă în mâna 
unui jucător care folosește foarte 
mult strafe, devine imediat o armă 
mortală în majoritatea cazurilor. 


40 Computer Games 


RAILGUN 


Caracteristica Railgun-ului este o 
spirală albăstruie care ajunge 
instantaneu la ţintă (spirala albastră 
este doar pentru impresie artistică, 
bănuiesc). Railgun-ul este foarte 
bun pentru atacuri surpriză, de-a 
lungul coridoarelor lungi și al altor 
locuri în care pot fugi în linie dreap- 
tă eventualii adversarii. 


BFG-10000 


Ca și în DOOM 2, BFG-ul este o 
armă care necesită o cronometrare 
perfectă, nu un contact direct. Bila 
verde pe care o emană nu trebuie 
să'atingă ţinta direct, trebuie numai 
să atingă un loc apropiat de adver- 
sar. BFG-ul este foarte bun pentru 
spaţiile mari, deschise, mai ales 
când în vizor sunt mai multe ţinte. 
Oricine va auzi zgomotul ascuțit 
provocat de BFG va sări imediat 
după cel mai apropiat colț pentru a 
scăpa nevătămat. 


sani alien aia a 


caiac 
zu (PP RRDP 


e a rain 


| Sistem P133 Mhz, 32Mb RAM 
recomandat: 250Mb HD, SB 16bit 
4xCD-ROM. 3Dfx 

Acest joc 
a fost testat 


Computer Games Pa 


În Shipwreckers controlezi 
o navă de pirați și navighezi 
printr-o serie de porturi inter- 
conectate prin canale, în încer- 
carea de a captura cît mai 
multe coloni, recuperezi harţile 
comorilor din sticle, și găsești 
poarta spre nivelul următor. Dar 
o întreagă gamă de bandiți îti 
pun bețe în vâsle, pentru că 
trebuie să treci cu mare atenţie 
printre lame rotitoare, aruncă- 
toare de flăcări și tunuri inam- 
ice iar din când în când papa- 
gali malefici îţi aruncă cu 
bombe în cap. Norocul tău este 
că nu ești neînarmat, în călăto- 
ria ta pe cele șapte mări 
colectezi un întreg arsenal de 
luptă. Zone secrete, ascunse, 
de cele mai multe ori după cas- 
cade, sunt pline cu bonusuri 
plutitoare ce conţin un arsenal 
complet de la ghiulele până la 
rachete. Dacă preferi o luptă 
strânsă, te poţi apropia cu 
prova trăgând câte o ghiulea, 
îar dacă devii un specialist în 
manevrarea navei poţi să tragi 
salve de câte patru ghiulele din 
babord sau tribord. Schimbarea 
armelor în timpul luptei nu este 
o încercare prea uşoară din 
cauza modului în care este cre- 
ată selecția armanentului, dar 
dacă te antrenezi un pic s-ar 


Cu ultima apariţie de al LucasArts "The Secret of Monkey Island” și 
acum cu Shipwreckers de la Psygnosis pe PC se vede o întoarcere la 
vechea temă a jocurilor de acţiune cu piraţii. Shipwreckers este un 3D 
shooter cu o grafică de desen animat și cu multe urme de umor. 


putea să reușești să faci și asta 
iar în acel moment șansele tale 
de a învinge cresc considerabil. 

Există evident o poveste și 
un motiv ce te fac să navighezi 
prin cele cinci regiuni, având 
fiecare câte cinci nivele cu 
canale construite ca un labirint 
și să te lupţi cu ceilalţi pirați și 
cu bossi fiecărei regiuni. 
Capitanul Blowfleet te așteaptă 
la șfârşitul jocului; dacă vrei ca 
comoara să fie a ta, va trebui 
să îi faci față. Noroc că jocul 
abundă în power-ups ce îţi dau 
muniţie din plin și îți măresc 
rezistenţa navei. Povestea 
abundă în gag-uri și din timp în 
timp vei da peste bonus-uri ce 
îți transformă velele navei în 
balon, astfel putând să zbori 
peste diverse obstacole, iar în 
cazul în care velatura ta este în 
flăcări, marinarii se vor arunca 
de pe corabie, noroc cu cas- 
cadele ce îţi permit să te 
răcorești dedesuptul lor, altfel ai 
destule șanse să te scufunzi 
din lipsă de echipaj. Singura 
problemă care am avut-o cu 
Shipwreckers este faptul că nu 
poţi merge înapoi, dacă apeși 
jos doar pierzi din viteză, fapt 
ce face ca lupta cu un aruncă- 
tor de flăcări să fie destul de 
riscantă. 


În funcţie de preferințe, poți. 


juca jocul din mai multe per- 
spective: de sus în jos, dintr-un 
unghi lateral, sau din spate, 
ceva gen Tomb Raider. În anu- 
mite condiţii, fiecare din aceste 
perspective te pot dezavantaja, 
de exemplu dacă nu vezi ce 
vine din spate s-ar putea să îţi 
pierzi nava, aşa că este bine să 
încerci în funcţie de configu- 
raţia fiecărui nivel să modifici 
felul în care îţi vezi nava. 
Vizual, Shipwreckers este o 
adevărată încântare. Totul, de 
la apa scânteietoare la colonii 
si la navă strălucește, totul este 
colorat mirific iar animaţiile sunt 
foarte bine făcute. Dacă sis- 
temul tău este echipat cu o 
placă 3Dfx jocul va fi o ade- 
vărată plăcere: apa este trans- 
parentă, fapt ce te ajută mult în 
cazul unui atac din adâncuri și 
mai sunt câteva îmbunătățiri 
ale imaginii „nu atât de nece- 
sare ca transparenţa apei, dar 
foarte drăguțe la nivel vizual. 
Jocul rulează cu orice placă 
grafică, având suport pentru 
aproape toate plăcile accele- 
rate 3D de la 3Dfx la Matrox 
Mystique. Shipwreckers nu 
este un cap de afiş, dar jucabil- 
itatea solid construită și modul 
multiplayer, fac ca jocul să fie 

Titlu: Shipwreckers 
Categorie: Action | 
Led cofe (e [| Col pă ă3T1e [ale CEi | 
Platformă: Win95 i 


Sistem P100 Mhz, 16Mb RAM 
recomandat: SB 16bit 
4xCD-ROM, 3Dfx 


Multiplayer: LAN | 

Pro: O grafică interesantă; foarte 
jucabil; 

Contra: Este un joc care te destinde 
dar nu poţi face o pasiune 
pentru el; 

„m review 


"Yeview-" 


10 ELI (AV 


Distribuitor unic 
pentru ROMANIA 
ROMTRONIC 

COMPUTERS 

Tel/Fax: 320 40 32 
Preţuri speciale 
pentru integratori 

Computer Games P, bc] 

44 Computer Games 

Una dintre cele mai mediatizate 


apariţii ale sfârșitului de an, Blade 
Runner de la Westwood - bazat pe un 
film clasic cu același nume a lui Ridley 
Scott din 1982 ce la rândul lui se 
bazează pe un roman a scris de Philip 
K. Dick în 1968 " Visează Androizi Oi 
Electrice "- a fost îndelung așteptat 
de legiunile de fani. Oficiali de la 
Westwood spun că " ...tehno-savanții 


de la Westwood Studios au făcut, cu . 


Blade Runner, pentru jocurile pe com- 
puter ce a ce a făcut Ridley Scott pen- 
tru istoria filmului acum 15 ani". După 
ce am petrecut ceva timp jucând 
Blade Runner pot să spun că nu 
schimbă conceptul de joc pe computer 
așa cum îl știam eu. Bun în anumite 
aspecte și posibil foarte bun în altele, 
Blade Runner este un joc de aventură 
solid ce poate și trebuie jucat. 


Jocul începe cu jucătorul, ce 
își asumă rolul lui Ray McCoy, 
un poliţist din Los Angeles-ul 
secolului XXI. McCoy lucrează 
într-un un grup special antrenat 
să indentifice și să elimine repli- 
canțţi, androizi ce sunt aproape 
identici cu oameni. Prima scenă 
a jocului începe cu un caz de jaf 
și omorâre de animale la 
Runciter, un vânzător de ani- 
male. Din acest punct înainte 
McCoy începe să colecteze 
probe și să pună cap la cap 
informaţii despre o bandă de 
replicanţi conduși de Clovis, un 
android ce are o plăcere 
deosebită în a rupe mâini, și a 
spune în același timp poezii. 
Pentru a ajuta jucătorul în 
căutările sale după Clovis, jocul 
include un număr de scule va- 
loroase copiate după aparatele 
ce apar în film. Mașinile Voigt- 
Kampiff și iber-polygraph folosite 
la indentificarea replicaţilor sunt 
o parte integrantă a jocului. De 
asemenea este prezent și Esper, 
un avansat analizor fotografic. 
Folosind Esper, poţi scana ima- 
ginile luate de la locul crimelor și 
le poţi manipula în computer 
pentru a indentifica obiecte și 
suspecți. În final, asistentul de 
cunoștințe și informaţii (knowl- 
edge information assistant - KIA) 
reţine tot ce jucătorul face pe 
parcursul jocului, memorând 
toate discuţiile avute și obiectele 
găsite ajutând tot o dată la me- 


morarea raţionamentelor făcute o 
dată cu găsirea unei noi informații. 
În drumurile tale pe străzile din 
Los Angeles sunt posibile două tipuri 
de deplasare. O hartă văzută de sus 
a Los Angeles-ului îi permite lui 
McCoy să sară dintr-un loc în altul 
cu spinner-ul său, un vehicol de 
poliție zburăto,r cu decolare-ateri- 
zare verticală. Cînd McCoy este pe 
jos, jucătorul îl poate face să 
meargă, să ridice obiecte și să vor- 
bească cu subiecţi apăsând pe 
butonul din stânga al mouse-ului. 
Diferit de cele mai multe jocuri de 
aventură, Blade Runner nu permite 
jucătorului să manipuleze obiectele 
din inventar - KIA se ocupă de 
inventar, așa că jucătorul se poate 
concentra în urmărirea indicilor și a 
evenimentelor. McCoy este înarmat 
cu un pistol ce poate fi scos 
apăsând pe butonul din dreapta al 
mouse-ului, dar nu vei avea prea 
des ocazia de a-l folosi. Cele mai 
multe împușcături au loc în poligonul 
din sediul poliţiei, dar jucătorului i se 
oferă posibilitatea în timpul jocului 
de a împușca replicanţi sau șobolani 
gigantici. : 


Una din noutăţile oferite de 
Westwood pentru Blade Runner, 
ceva ce nu se mai găsește în 
aproape nici un joc de aventură, 
este modul în care se termină jocul, 
existând o mulţime de finaluri posi- 
bile. În fiuncţie de felul în care 
acţionează McCoy în diversele 
situații în care este pus, și în funcţie 
de ce se întîmplă cu personajele 
jocului pe care acesta le întâlnește, 
linia de desfășurare a jocului se 
schimbă. Poţi controla felul în care 
McCoy vorbește cu suspecți când îi 
interoghează, existând cinci posibile 
alegeri, incluzând politeţe, normal, 
flegmatic, nervos și "alegerea jucă- 
torului" , ultima fiind cea mai bună 
putând alege răspunsurile lui McCoy 
în funcţie de cum simţi că se 
desfășoară acțiunea. 

Westwood a cheltuit multă 
energie în drumul său pentru a-i 
convinge pe jucători că grafica 


folosită în joc este la ani lumină 
înaintea altor jocuri de aventură. 
Folosind "voxe!” tehnologia pixel- 
volum Westwood pretinde că fiecare 
din personajele incluse în joc este 
manufacturat din 15.000-40.000 de 
poligoane de mărimea unui pixel, 
fiecare putând fi afectat de până la 
cinci surse de lumină diferite. S-ar 
putea să fie adevărat, personajele 
arătând foarte bine de la distanţă. 
Cu cât te aproprii însă mai mult de 
un personaj cu atât mai pătrățos și 
mai pixelizat pare a fi. Așa că s-ar 
părea că în afară de animații 
Westwood a lucrat cu tehnologia de 
personaj 3D folosită și la Lands of 
Lore II. Jocul rulează într-o rezoluţie 
de 640 x 480 cu o plajă de culori de 
16-biţi, iar folosirea ceţei, a fumului, 
a luminilor volumetrice și a unor fun- 
daluri renderizate de o calitate ire- 
proșabilă reușesc să aducă univer- 
sul Blade Runner la viață. Trebuie 
totuși apreciat că până și cu acele 
caractere pixelizate, o mare parte 
din efectele vizuale sunt impresio- 
nante. Vorbind despre fundalurile 
renderizate, sunt destule superlative 
ce pot fi spuse despre animația și 

scenele statice 3D ce se dăsesc în 
joc. Secvența confruntării dintre Dr. 
Eldon Tyrell și Clovis este pur și 
simplu uluitoare, și ridică cu mult 
ștacheta în animația 3D folosită în 
jocuri. Toţi artiștii 3D de la 
Westwood trebuie aplaudaţi pentru 
demonstraţia de artă vizuală; este 
cu adevărat impresionantă. 
Fiecare din personajele princi- 

pale au un dialog vorbit propriu; 
despre voci putându-se spune că 
sună de la bine la excelent: Mark 
Rolston ca Clovis, Michael McShane 
ca Marcus Eisenduller și Vincent 
Schiavelli în rolul lui Bullet Bob. 
Westwood a reușit să convingă o 
parte din actori filmului Blade 
Runner să dea voce personajelor lor 
din joc, Joseph Turkel (Dr. Eldon 
Tyrell), Sean Young (Rachael) și 
Brian James ca replicantul Leon. 
Toate aceste talente fac Blade 


Runner egal cu o bună producţie 
Hollywoodiană, cel puţin din punctul 
de vedere al efectelor audio. Muzica 
este de asemenea excelentă, fiind 
compusă de Frank Klepacki, un 
muzician ce a reușit să păstreze 
substanţa coloanei sonore a filmului 
(compusă de Vangelis). Acordurile 
de jazz ce se aud 
când McCoy iese pe 
balconul apartamen- 
tului său sunt 
deosebite, rupând rit- 
mul jocului și intro- 
ducând jucătorul în 
atmosfera secolului 
XXI din Los Angeles. 
Cam asta este 
tot acum când 
părăsim universul lui 
Philip K. Dick. Fără 
discuţie Blade 
Runner este unul din 
cele mai bune jocuri 
de aventură ce au 
apărut în 1997. Poate că nu este un 
produs atât de revoluţionar pe cât 
pretinde Westwood, dar oferă destul 
de mult ca să fie în topul 
preferințelor oricărui fan al acestui 
stil. : 


Mircea Popp 


Blade Runner 
egorie: Adventure 
Prod./Editor: ireere JAYAlre la) 


P100 Mhz, 16Mb RAM ȘI 
176Mb HD, SB 16bit 
4xCD-ROM 


Sistem 
recomandat 


ladie) Subiectul este incitant; are 
mai multe finaluri posibile; 

Contra: Personajele arată groaznic Ș 
de aprope; are prea puții 
din ce sa promis; 


tati SPRINT 02) 
pe wm sistem COLOSSEU ij 


a 

Computer Games 45 

roY 39 
ee reviews 9 e e... 
În 1990, LucasArts a creat un joc care a 
rămas în istoria genului adventure : The 
Secret of Monkey Island. Un erou cu un 
nume bizar şi-a făcut apariţia pe ecranele 
noastre CGA (la acea vreme): Guybrush 
Threpwood. Pe scurt, un personaj mai 
degrabă fraier și naiv aflat în continuă 
luptă cu piraţii cei negativi, condus de 
către cele mai bune intenții și evident de 
către jucătorul care-l manevrează. Cum- 
necum, Guybrush reușește să se descurce 
în cele mai complicate situații, aceasta 
numai pentru se găsi implicat în alte prob- 
leme şi mai abracadabrante. Dar un jucă- 
tor iscusit ştie că binele triumfă întotdeau- 
na, cu condiţia unor salvări de situaţie cât 
se poate de dese. Trei ani mai târziu, 
același erou aiurit revine triumfător pe 
ecrane (VGA de această dată). Grafica 
este mai bună și interfaţa a făcut un pro- 
gres important, dar problemele sunt la fel 
de încâlcite şi dialogurile la fel de 
amuzante ca și anterior. Monkey Island II : 
Le Chuck's Revenge devine astfel unul din 
jocurile adventure clasice, jucat și rejucat 
de sute de mii de fani din întreaga lume. A 
treia serie, apărută la sfârșitul anului tre- 
cut, s-a lăsat așteptată mai mult de trei ani 

și jumătate. Și rezultatul este pe măsură : 
avem de-a face cu un joc remarcabil. 


Deschiderea 
acţiunii ni-l prezintă pe sim- 
paticul nostru personaj 
străbătând amărât valurile 
într-un bumper car, o 
mașinuţă cu borduri de cau- 
ciuc din genul celor din par- 
curile de distracţii. Lăsând la 
o parte vehicolul absolut 
nepotrivit navigaţiei oceanice, 
jucătorul își va îndrepta atenţia spre 
cugetările pe care le emite domnul 
Threpwood. Lucruri îngrozitoare au 
avut loc : inelul pe care Guybrush i |- 
a dăruit logodnicei sale Elaine s-a 
dovedit a fi o bijuterie blestemată 
care a transformat-o pe aceasta în 
statuie de aur. Mai rău, fiorosul pirat 
Le Chuck, readus din nou la viață 
prin mijloace diavolești (ceea ce 
explică aspectul lui oarecum demo- 
Nic), și-a pus ghearele sale putrede 
pe splendida Elaine (sau, mă rog, 
pe splendida statuie a Elainei). Și nu 

THE CURSE OF 


ONKEY 
SLAND 


unei poveşti lungi și 
amuzante pe care jucă- 
torul și Guybrush vor tre- 
bui s-o parcurgă împre- 
ună. Nostalgicii 
primelor serii vor 
reîntâlni personaje 
deja clasice : Little 
Wally, Stan și Voodoo 
Lady, iar cei care nu 
cunosc aceste figuri 
pitorești vor avea sur- 
prize cât se poate de 
plăcute. În plus, alte per- 
sonaje bine realizate vin 
să pigmenteze distribuția 
: preferaţii mei fiind 
Murray craniul de 
demon și 
băr- 


va 

trece 

mult timp 
până când 
Guybrush se 
va găsi pri- 
zonier pe vasul 
lui Le Chuck, în 
aşteptarea unei 
grabnice execuții. 
Este doar 
începutul 
Po Vf mr Roi (EV, 


evil e 9 


| 
7 
i 


MAT 0> Zu Iloaie ro (time) axlin 
II hâd$ciof AVI BIn23a Site IL SE 
[sat 1 a Dol tt h SSC DIEse?, 
II his soB54$ IND pe. cas) Lai ale albă SIN EIN E poe | SCY 

| Titlu: The Curse of Monkey Island Î 
Categorie: adventure i 
Prod./Editor: za j 

| Platformă: Win95 3 | 


| Sistem P90 Mhz, 16Mb RAM 
recomandat: SB 16bit 
| 4xCD-ROM 

SP 
asul 


Pro: grafica de desen animat; 
enigmele amuzante şi logice 

Contra: dialogurile interminabile; 
necesită o solidă cunoaștere 
a limbii engleze; 


Acest joc 


a fost testat L 
pe un sistem COLOSSEUM / 

Computer Games 47 


TA 1e.w; 
„review... 


Ali CM 
id A E e Fa TA ae sar -; 2 pm. locale izbucnite în urma aprigei 
Rae goane după resurse nu fac decât 
-.8 să accelereze epuizarea rezervelor 


ui 
şi-să tragă un dai onur pe ? 

care prea puțini și Ghiar mai 
puţini îl înțeleg. 

În anul 2 
internaționale 

radioactive. Puţinii supraviețuitori 
suferă mutații genetice, la fel și 
restul formelor de viață rămase pe 
planetă. Strângându-se îi în mici 
comunități al căror singu 


cele mai | 

i TE ! etei, va 
| 7 x $ î istoria 
| | şi armel ; 
i Aș. lizările 
: ; j E a umane : | 
î i Fa radioactiv. Peste întreaga planetă 

i i ii: dă care fusese odată atât de plină de 
F i - viață se așterne liniștea. Populaţia 

2 4 supraviețuitoare exploziilor este 

iN decimată de urmările precipitațiilor 


ii Peţinele e unelte și 
le civilizației 
Fi se la un pas de 
j af istrug mpletă, se 
4 d Ga pi “de utile în 

de deșertul radioactiv şi 
monștrii care îl populează. Aproape 
neobservați, pentru supraviețuitori 
trec astfel opt decenii de zbu- , 
ciumări care nu reușesc să aducă 
nici o urmă de speranţă într-o zi 


Totuși, departe-de LI) 
dezlănțuită, trăie te ră cohuntate 
lipsită de grij dioactivității şi a 
mutanţilor. L. i adâncime, 


ro- 
tejați de u pu i 
ie | plumb, înțr-u 
trăiesc ur fruntă însă : 
Adăpast nu fusese prolec! 
găzduiască pe o Ro da 
îndelungată de timp. Instalaţia de 

reciclare și purificare a apei este 

, defectă și rezervele nu mai ajung 

decât pentru câteva luni. Soluția 

este una singură, părăsirea adă- ă 
postului care îi protejase vreme 

atât de lungă. Totuși, decizia este . adăpostului s-au năset 
toată viaţa lor în cei € 


“a pătra E pyn ărului, fin jurele lor 


7, 44 ? ratie 1 ASgături, oveștile 
7 A No ! su pi pdf 
“d pa? ră Au | 
N pă PA e i 17 
2 „d | A di: “A 


e 
| îşi pan, 9 
Ș "re i 4 lo degliizizi rd 
pe ? A „PI 
fe ua ii "de sfectele 

4 , | poldării, își trage cu greu sufletul, debuta. 

= > - . - 

i ducând din ce în ce matgregan ' Dintre locuitorii adăpostului, 

| spate povara umanității. Rasa notocul sau ghinionul, onoarea sau 


umană este divizată în națiuni ce 
încearcă sâ-și drămuiască resurse- ieşi din buncăr este a ta. Ai la dis- 
le pentru a amâna deznodământul 


poziție cinci luni. 
| iminenta! cursei între consumul tot întoarce cu chipul repara 
j mai mare şi lipsa din ce în ce mai instalația d i şi. 


acuţă, a resurselor. Micile conflicte bi tul si prezentul, 
a ? dă 
Si d 


cobdamnarea de a fi primul care va 

Acesta este 

„review-" 

za 3 “ la. y i păi i A ăia: tm 
arte raiul Fiat! a TF K Melo ești un 
Fi intri mie ar cui! , "+ Marisator de 
ci ca să „rachete când 
| personajul tău 
ni 
"nici nu știe prea 
ile în ce parte 
a trebuie îndrep- 
Enbihe- ul ial! este sporesc plăcerea de a explora a tată țeava. De 
asemănător cu cel din Crusader: fiecărui jucător și contribuie la li- asemenea, poți 
No Remorse sau Diablo, perspec- bertatea de mișcare şi la gradul să-ți lovești 

fai tiva fiind 3rd person, dar de realism al jocului. Fiecare adversarul în 

asemănările cu acest joc care cu quest în parte poate fi rezolvat în orice punct al 

greu poate fi cșliăjdergun = d mai multe feluri, din fiecare vari. „corpul vrei. O 
antă personajul tău câștigând mal. | i în ochi -. 99. - ja Pa ai 
mult sau mai puțină pipefenii i fatală, e ie pi, va A ctrar Dra 
Jocul poate fi și el terminat în n îm BA anti : 


dar șansele de 
multe feluri, unele mai ușoar : 


în detrimentul celor bogați, Sai 
poţi juca un Rambo necr 
care împușcă tot ce-i ies 
Poţi opta să joci un lup sin 
sau să-ți iei însoțitori care si 


, ai 
să 


iei 


dacă sunteți experimentați în ale ajute în aventurile tale. Toate niciorlătă un 

genului. În afara caracteristicilor acestea fac din Fallout unul dintre adversar căzut 

clasice: Strength, Perception, puţinele RPG-uri care merită reju- la podea, sau 

Endurance, Charisma, cat, chiar dacă le-ai terminat deja. poţi da dovadă 

Intelligence, Agility şi Luck, există Deşi jocul se desfășoară în de mai puţin gs 

nu mai puțin de 20 de domenii în timp rsal, luptele sunt “turn fair-play ! nufide acord cu tine, 

care personajul tău se poate spe- based", luoru care iți dă posibili- începând fiecare luptă cu un şut” + În joc vei întâlni personaje 
cializa. Unele + earfiacor- , tatea să te'gândești inainte de a pp. picioarele adversarului. * „. dintre cele matvar la sim- 
darea primului „lupta cu + astfel naștere la strate- a sunt și ele foarte realiste, pli negustori la me nor cul- 
arme uşe re, grele, sau fără arme, pentru abordarea eavândoundăde șoc > turi religioase. obsc „de la 


etc, Pe m jură ce se allee tei 


ua: În fiecare tură ai 
joc, pai ele! 


lăfectează pe toți nefericiţii! * gangsteri la mutanți prietenoși 
raza de acțiune, aruncân- sau de la persohaje Fe ; 


ia distanţe variabile în funcţie”. alătura la persohaje 

câș (pe 
i le, proiectil. Că tot veni vorba,» înviață parea 
experien ectoriile proiectilelor sunt şi | ! aces 
tribuită după do jă/ferițe și conforme cu reali- !, vențele anim 
fiecare dată câ jea, Arsenalul jocului este foarte - insoțescudialogurileii 
nivel, Di at, jucătorul având la 4 mpresionat 
câteva nivele ispoziție o gamă largă de arme, be care Si 
a o abilitate sp cepând cu un simplu cuțit sau. vie vorbite. În co ţ 
îmbunătăți mult șansele de multe decizii. În furieăje. de per- baros și terminând cu pistoale, . 4 cu Lands of Lore | în care rareori 
supraviețuire ale personajului. sonaj îţi vei alege arma pe care puști, mitraliere, aruncătoare de , + întelegeai ce se vorbea, în Fallout, 
Toate aceste elemente vor duce la ştii să o foloseşti ce| mai bine, flăcări, lansatoare de rachete, - >, deşi exista optiunea “subțitle 
creearea unui personaj unic și vor pentru că nu întotdeauna arme laser, etc. Adversarii tăi , text” dialogurile nu sunt numai 
influența acțiunea jocului. folosirea celei mai puternice arme 4 ai foarte variaţi, de la piniă extrem de clare ci şi foarte real- 

Spre diferență de alte -uri . va avea și cel mai eficient rezul. = pioni uriași, | 4 iste, fiecare voce reprezentând + 1j 
în care povestea este liniară și nu tat. Dacă ai un personaj talentat ja i sau chiar alți perfect personalitatea sau st 

C "small weapons” folosește un a re nu îţi înțeleg de spirit a personajului cătu 

Ap vădită Sai care fac 

parțige- Profeşipnialii to- 
Za E LA Ţ e Et 

„review fă i 


ara 

7. explicându-ți într-un mod 
pre decât plâcut la ce, 
see pe? sciz 


= 


mente retro, caracteristica 
anilor'50-60. Adăugați 41 
efectele radioacțivităţii, opt, | + 
decanii de rugină, atenţia pân 
tru detaliu a celor de ia 
Interplay şi vă puteți forma o 
imagine i vestul de clară 


3 are includ şi 
sibiltate, începând cu 
inând cu 
Hattiespire, jocuri care, indis- 
& opțiun gel numai de câștigat de 

orului, i „1 BEM statica i G. fima introducerii acestei 

ile din tări i a c reg aprigi iăAi. Taţicei care au avut 

+; âcute di stra unt i să parți G ga : săjoace un Diablo in mul- 
din pariea de jos a € sere nuj 26 care giihionul Să 58? € A i recreta că n pot să 
care nu Gustrucționează iz. afle în raza aruncătorului tău de înfrunte deșertul radioactiv împre- 
ibilitatea. De asemenea, deși flăcări. Un alt detaliu neplăcut ună cu prietenii, 
extrem de complexă, persoh- este că nu îți poţi echipa dițect Conciuzionând, Fallout, apera 
alitatea jucătorului tău încape membrii echipei. Există două ș a mai mult de trei ani de muncă, 
într-un singur ecran, impreună soluții, ambele carn incomode. este indiscutabil ce! mai bun RPG 
cu help-ul die rigoare, Jocbit „„% Prima ar fi să faci “afaceri, cu ei, zgeeatesi 2 int ay reușind săp 4 «. 
mai inchude și o hartă dându-le o armă rai bună ia un or 0 pâreste „originală | (c4 
preţ de nimic, A doua, puțin mai "nd ca 

riscantă este să incerci să furi de 

i tei, situaţie în care poţi săle 
- aecesezi inventarul din care poți 
scoate grice dar în care poti sâşi 
pui ce dorești. Este totuși cam : 
neplăcut să te trezeşti cu uh +] & 

glonte în cap numai pentru câ ai 
încercat să-i dai o armă mâi bu 
unui prieten. Lăptele au șilele of, dag 
mică pierdere din cauză că rep 454 Voltarea pa ce: 

cile pline de... urări de bine, pace este pe primul n, toaje adobe | 

men lung dersohății ţâu poate 


deveni dependent. Moneda 5i prosperitate, pe care le poți într-o perioadă de suferință pestă | 
unică în acest joc sunt arunca adversarilor tăi ng sunt pentru fanii genului. 
capacele de sticlă, ele fiind vorbite, ele apărând doar crise Andrei Ionescu, 
filor care au realizat vocile i se “ guru mijloc de schimb unlver. - Pe ecran. Se impun salvări dese, 
adaugă cel al sunetiștilor respon-! | saj acceptat. mai aleş că se întâmplă diverse | 
sabili pentru excelentele sfecte * Din punct de vedere al diti- a d o care țin şi de norocul ii PA 
sonore atăocului, fiecare armă! 7 gultații, jocul esta destatdă | ied fibieni nu se j 


eugesti să-ți omori 
„singură oţa 


Ei 

3 
e 


Bunet caracteristic ceea > unele guest. 


şa mult în joc, dându-i *» gândire creativă age cum ar trebui 

iea săi dai seama ce |, „mă sa întâmple il price RPG De, ; 
esc adversarii tăi şi să ) asernanea, martea E: 

| ştrătegii în consecință. . », jucătorul Fii A 

Hea este de asemenea foarte | „mnsoţitori | 
pâlizață, ea fiind într-un per! de advergati, 

| | bazeze pe Buperiorita 


sorţi Gu peisajul cara te Î . 
2 ră, Grafica nu se lasă ni * emgntutui din dotare Şi să 
Holbsească inteligent 


âjos, Multe jocuri, deşi 
Jterenuțuil | i jo 


, atată totuşi destul de 
"istrăjuceșie însă. În ciuda fapt ui 


Ş 
| * oguri (0 ordinea Fi vant ii Goto ază foarta mult ce 


Di desăriaă în rezoluţia respectivă. - mă adversarii tăi sunt îndeajuns quest-urilor care apăreau i în wari- 
Fărâ'să fie upjoc excepțional dir "Ade deştepţi să foloseasţă o trusă ana inițială au fost corectate de 
pundt de vedere ai realizării „ 4'de prim ajutor atunci când sunt un patch (versiunea 1.1), path 
tehnice Şi fără a folosi atâtde I Î 7 răniţi sau să o ia la goană când care poate fi găsit și pe CDaj 
populareie chip-uri 3DF x, Fagul, 4 viitorul nu i se pare tocmai roz, revistei noastre. p, 'ază din punc Jucătorii ar mai putea si 


+ se întâlnesc și cazuri în care un. 14 
De, gara 


î- în îmarnic din apropierea ta este pi deplânge lipsa jocului în rmtufti- 
verizat de către un coleg card dă, player, având în vedere și faptul | "ij 
cc fe el fa il c că engine-ul ar permite aşa ceva. $ 
ră; i aia | cu uşurinţă. Deşi lipsa opțiupii * și 

ţin tiplayer nu scade cu nimic Mal: 4 ÎN (OCE 
oarea unui RPG, au apărat deja ' pe un sistem 


În seara zilei de 6 decembrie 
2054, profesorul Erataux, de la 
Institutul de Studii Astronomice din 
Pirineii francezi, remarcă un enorm 
corp ceresc care se îndreaptă cu 
mare viteză spre Terra. Este vorba 
de o imensă cometă, necunoscută 
astronomilor, care pare a vizita pen- 
tru prima oară sistemul solar. Pe 
data de 8 decembrie, un grup de 12 
somități științifice se întâlnesc la 
Centrul de Calcule și Previziuni 
Astronomice din New York, iar com- 
puterele confirmă traiectoria cometei 
Erataux: la 23 decembrie, aceasta va 
trece la numai 40.000 de kilometri 
distanță de Pământ, învăluind întrea- 
ga planetă într-o ploaie deasă de 
gheață și metal provenită din coada 
ei. Pe data de 10 decembrie, o reuni- 
une ONU se întrunește la Geneva 
pentru a decide modalitatea cea mai 
eficientă de a elimina pericolul. 
Numai două zile mai târziu, este 
demarată în secret (dar ajunsă 
repede în vizorul presei) operațiunea 
"Îngerii Păzitori” - cu cea mai mare 
discreție posibilă, sute de transpor- 
turi conținând armament nuclear 
pornesc spre stațiunile științifice 
aflate pe orbită în jurul Terrei. De 
acolo, pe 20 decembrie, sunt lansate 
primele salve distrugătoare spre 
înfricoșătorul corp ceresc. Este 
insuficient și este tardiv - în câteva 
zile "Luna Întunecată" (Dark Moon) 
îngroapă întreaga civilizație sub o 


distrugătoare ploaie de meteoriți. 

Acţiunea jocului Dark Earth se 
situează trei sute de ani mai târziu, 
în 2350. Aspectul Terrei este cu totul 
altul. "Giulgiul negru" (Black 
Shroud) este un nor întunecat de 
praf meteoritic care acoperă regiuni 
imense și care coboară temperatura 
planetei la -40 de grade în timpul 
nopții. Majoritatea ecosistemului a 
fost distrus, doar puține specii de 
vegetale și de animale 
supraviețuind. Continentele s-au 
transformat în deșerturi imense, 
pătate de strălucirea bolnăvicioasă a 
unor cavități pline cu o stranie su- 
bstanță neagră. Centralele nucleare 
de generare a energiei au explodat, 
infestând radioactiv o mare parte din 
suprafețele odinioară locuite. 

Istoria umanității este fracturată 
și nimeni dintre supraviețuitori nu-și 
poate imagina cum arăta lumea 
inainte de cataclism. Aceștia sunt 
organizați în mici orașe situate în 
așa-zisele Stallite, înconjurate de 
ziduri care să-i protejeze pe 
Locuitorii Luminii (Lightdwellers) de 
ființele diabolice care bântuie 
Pământurile Întunecate (The 
Darklands). În centrul unei astfel de 
așezări se afla câte un Mare Templu 
închinat Zeului Soare, păzit de către 
curajoșii Gardieni ai Focului 
(Guardians of Fire). Organizarea 
socială este strictă, pe baze de caste 
cu reguli precise. În partea supe- 
rioară a societăţii se află preoții 
Sunseers, iar la bază se află 
populaţia săracă - Scavengers 
(aceștia sunt considerați ca niște 
paraziți și trăiesc la periferia 
orașelor, în așa-zisele Teritorii de 
Jos - accesul lor în Stallite este 
interzis). Evantaiul social este destul 
de larg, cuprinzând și grupuri pre- 
cum constructori (Builders), extrac- 
tori de țiței (Oilmen) și alte tipuri de 
muncitori (Providers). 

Eroul principal este Arkham - un 
Gardian al Focului destul de mo- 
dern, având în vedere lipsa lui totală 
de respect față de anumite reguli - 
care se trezește cu întârziere într-o 
zi importantă în care ar fi trebuit să 
fie de gardă la Templu. Motivul aces- 
tei întârzieri nu este altul decât 
tânăra și arătoasa Scavenger care 
se odihnește angelic în partea 
dreaptă a patului - în ciuda 
protestelor voastre, nu am să apro- 
fundez această delicată problemă. 


our sacrifice have earned you the right to knovr! Ajuns în sfârşit la postul de gardă, 
Arkham este implicat într-o încăie- 
rare cu un comando sosit din 
Teritoriile Întunecate. Preoteasa viza- 
tă de atac scapă nevătămată, dar 
eroul nostru este contaminat cu o 
misterioasă substanță neagră care-l 
îmbolnăvește și-i schimbă radical 
aspectul - încât anumite gărzi 
capătă un supărător obicei de a vrea 
să-l ucidă de fiecare dată când 
pășește prin preajma lor. Începe aici 
o saga extraordinară în care 
Arkham, cautând o cale de a se vin- 
deca de misterioasa sa boală, 
reușește să răscolească multe din 
secretele cele mai bine păzite ale 
lumii în care trăiește. Dar să nu 
risipim farmecul poveștii din Dark 
Earth și să ne oprim aici. 

Universul în care se desfășoară 
acțiunea este coerent, închegat și 
bine realizat. Nu-i de mirare că 
artiștii de la Kalisto au fost deja 
solicitați să colaboreze la un desen 
animat bazat pe tema jocului. Dark 
Earth beneficiază de o realizare 
grafică de excepție, în rezoluție 
640x480 în 256 sau 32000 de culori. 
Decorurile sunt superbe și detaliate, 
într-un stil amintind de ilustrațiile 
originale din cărțile lui Jules Verne. 
100 de personaje realiste, 200 de 
secvenţe de animaţie, 4 ore de dia- 
log, 800 de zgomote de fond plus o 
duzină de teme muzicale care se 
potrivesc perfect cu atmosfera jocu- 
lui - și toată această adevărată 
comoară pe numai 2 CD-uri pline 
"cu vârf”. 

Acţiunea variază de la un joc la 
altul. În total sunt cam vreo 6 puncte 
de reper, fixe, iar jucătorul are între 
20 și 30 de posibilităţi de a ajunge 
de la unul la altul. Chiar dacă dife- 
renţele între multe variante sunt 
minime, jocul rupe cu tradiția 
vechilor titluri cu acțiune lineară și 
cu durată de viaţă limitată (gen "l-am 
jucat o dată și îl cunosc pe dina- 
fară”). Ca să fie și mai inedit, Dark 
Earth include numeroase lupte cu 
mâna goală sau cu diverse arme. 
Practic, designerii au vrut să ne 
ofere 2 jocuri într-unul : un adven- 
ture și un fighting game, reușind 
perfect în privința primului și ceva 
mai puțin în ce privește al doilea. 
Unele bătăi pot fi câștigate numai 
stând pe loc și apâsănd tasta Ctrl, 
ceea ce face că în rarele ocazii în 
care trebuie efectiv luptat jocul pare 

malai! e W 
W 


| 
ja viză aa BECI 


prea dificil. Oricum, ideea este 
interesantă, mai ales în contextul în 
care multe alte titluri similare bazate 
pe același concept de adventure- 
action sunt anunţate (printre ele, 
"suculentul" Men In Black, deja 
aparut). 

Singurul punct în care designer- 
ii jocului au dat greș este sistemul 
de salvări - acestea se pot face 
numai în anumite puncte precise ale 
hărții. Cu alte cuvinte, nu vă rămâne 
decât să speraţi că între două sau 
mai multe lupte dificile veţi putea 
trece printr-unul din locurile care 
permit salvarea situației. 

Dark Earth, deși beneficiază de 
un scenariu, un decor și o ambianța 
interesante, este oarecum umbrit de 
starurile acestei ierni. Cu toate aces- 
tea, jocul merită atenţia noastră în 
primul rând pentru îndrăzneala pro- 
gramatorilor de a concepe un 
univers nou, fără să se bazeze pe 
idei cunoscute ca având priză la 
public. 

Spinei Adrian 
Computer Games Lb | 


papa Sp 
Por 


3 inch 


tul celei de-a 
doua generaţii de 
wargames. 
Pentru cei 
"tineri și inocenți” 
cărora acest titlu 
nu le spune 
nimic, iată câteva 
detalii clarifica- 
toare. Panzer 
General își pro- 


5 p, Computer Games 

mente potrivite cu 
atmosfera jocului, 
vor agrementa 
campaniile care ni 
se propun (1 cam- 
panie de bază şi 4 
mini-campanii). 
Jucătorul are posi- 
bilitatea de a efec- 
tua cercetare 
tehnologică pentru 
a avea acces la noi 
tipuri de arme și 
vehicule. Își fac 
apariţia în joc 
unităţile leader, 
care au câștigat 
experienţă pe par- 
cursul luptelor şi 
care sunt mai per- 
formante în luptă. 
În sfârşit, un 


CLEAR ceia 


face Spari a - nu v 


de tactică sunt decisive pentru 
cei ce doresc să câștige. 
Panzer General || este, în 
principiu, un joc destinat adulţilor. 
Nu vă așteptați deci să vedeți 
grafică 3D, secvenţe inter- 
minabile de animaţie sau să 
ascultați o ambianţă muzicală 
techno-rock. Acest gen de jocuri 
au fost întotdeauna cu un pas în 
urmă din punct de vedere al 
graficii, iar ultima realizare SSI nu 
face nici ea excepţie de la regulă. 
Îmbunătățirile aduse vizează în 
special realismul luptelor din 
punct de vedere strict tehnic, ca 
și cel al hărților. Interfața cu jucă- 
torul rămâne în continuare una 
dintre cele mai ergonomice Și Hala 
bine realizate. ua 
Noua tehnologie botezată 
Living Battlefield!" este de fapt 
denumire pompoasă a unei te- 
hnici pe care o cunoșteam mai 
multă vreme. Exploziile și cele- 
lalte evenimente. 
ale jocului vor 
lăsa urme pe i 
hartă și vor mo- 
difica modul de 
deplasare al 
unităților pe. 
zonele afectat 
mai fi nevoie să-l căutaţi ore în şir 
pe Internet. Tot din seria 

 îmbunătățirilor notabile, este de 

remarcat existența bătăliilor multi- 

Pr UI 


editor de misiuni își 
player în 3 și chiar 4 jucători (12 
hărți au fost special concepute). 
O serie de unităţi au un compor- 
tament mai realist decât în prima 
serie a jocului : unele tancuri pot 
trage la distanțe mai mari, iar arti- 
leria a devenit în sfârşit eficientă, 
cu condiţia să nu fie deplasată 
prea des. Căsuţele hexagonale 
sunt identice pe orice tip de hartă 
și reprezintă fix 2 kilometri (un. 
cartograf a lucrat împreună cu 
echipa de programatori !). 
Unităţile disponibile sunt la 
fel de numeroase ca de obicei, 
iar jocul este atât de complet 
încât poate fi utilizat cu succes pe 
post de enciclopedie în cursurile 
de istorie a celui de-al doilea 
război mondial. De această dată, 
nici una dintre marile bătălii te- 
restre nu scapă neinclusă : 


-Dassau, Tobruk, Malta şi alte 
„nume de rezonanţă vin să com- 
" pleteze luptele pe care jucătorii 


le-au putut deja recrea în prima 
serie din Panzer General. 
Numeroase decoraţii vor recom- 
pensa rezultatele magistrale pe 
care nu mă îndoiesc că le veți 
obţine. 

Esenţa jocului rămâne însă 
aceeași. Nu vă așteptați să dați 
peste atmosfera tensionată speci- 
fică partidelor de Dark Reign sau 
Age of Empires - Panzer General 
II aparţine unei cu totul alte cate- 
gorii. Mi-este greu să cred că noi 
mase de fani se vor năpusti 
asupra acestui joc, însă sunt 
sigur că toți "veteranii" au înain- 
tea lor ore și ore de reflecţie în 
fața câmpului de bătălie. Dar, la 
urma urmei, nu văd de ce nu s-ar 
mai găsi niște tineri "recruți" care 
să fie atrași de farmecul aparte al 
acestui gen și să aducă o boare 
proaspătă în taberele vechii gărzi. 

Li 


Spinei Adrian 


Titiu Panzer General || 


Categorie wargame, turn based 


Prod./Editor 


Strategic Simulations Interactive 


Win95 


Platformă 


P90O Mhz, 16Mb RAM 
SB 16bit 
4xCD-ROM 


Sistem 
recomandat 


Multiplayer: LAN / Internet / e-MAII 


interfață îmbunătăţită; jocul 

este mai realist și mai variat; 

editor de misiuni;joc multi 

player până la 4 jucători 
Contra: grafica depășită 


a mate SP 


pe un sistem COLOSSE 

Computer Games 53 

"review" ew, 


zovipa O eșyiou : 
review, 9 e e e... 
debutează cu jucătorul având 


=== Ai substăpânire una sau mai multe 
IINEEFRRIFIRE =f planete dintr-un sistem solar. 


SMINSNT PEOMAIN : | Mai departe, acesta va trebui să- 
01997 Helioirope Stndios. și extindă controlul asupra alto- 
ab ra, explorându-le şi colonizându- 
le pe cele mai bogate în resurse 
și favorabile dezvoltării vieţii. 
Mineritul și celelalte forme de 
exploatare ale planetelor consti- 
tuie o sursă continuă de bani, 
care servesc la construcții (tere- 
stre sau orbitale) și la finanțarea 
flotilei spaţiale. Pe măsură ce 
imperiul se dezvoltă, efortul de 
cercetare vă va aduce în mâini 
noi tehnologii ce vor permite 
conceperea de nave mai perfor- 
mante, protecţia mai bună a 
planetelor sau utilizarea mai efi- 
cientă a resurselor. Ecranul de 

Acest joc a avut 
un parcurs destul de 
dificil pentru a ajunge 
pe piață. Iniţial, firma 
Heliotrope Studios se 
afla sub tutela celor de 
la Blizzard. La 
începutul anului tre- 
cut, aceștia au decis 
să vândă toate drep- 
turile produselor 
Heliotrope (implicit 
Pax Imperia) mai 
micilor editori THQ. Or 
fi ei mici pe lângă 
giganții stil EA sau 
CUC, dar au o cifră de 
afaceri de milioane $ - 
așa se face că o sume- 
denie de reclame și de 
comunicate de presă 
mi-au ajuns sub ochi. 
Prima întrebare pe 
care mi-am pus-o 
citindu-le a fost la ved- 
erea titlului Pax | 
Imperia ... |l : "Bine, 
bine, dar când am 
jucat eu Pax Imperia ? 

“Niciodată”. Firesc, m- 
am lămurit eu ceva 
mai încolo, pentru că 
acest joc nu a ieșit 
decât în versiune 

' Macintosh. Eminent 
Domain este deci o ai 
încercare de a atinge o / 
masă mult mai mare /, 
de jucători și de a se i 
desprinde de muribun- Ții 9 > 
da platformă Apple. SE. 
Încercare mai degrabă 

„nereușită, aș spune 
eu, dar haideţi să 
vedem împreună 

despre ce este vorba. 

În stilul clasic al 
jocurilor de cucerire 
galactică, partida 

+ 

mă edi _2) PIERE 
54 Computer Games 

__|__ Space Structure | 


Cerametal 
Lui Complete 


Space Structure 


i structure, Alows a level 
„32. battle station to be bult 
at a planet. Battle 
stations fire the best 
available non-rnissile 


diplomaţie vă folosește ca să 
încheiaţi convenții comerciale 
și alianțe sau să vă spionaţi 
adversarii și chiar să le 
declarați război în caz de 
nevoie. 

Spre deosebire de toate 
jocurile de acest gen, acțiunea 
din Pax Imperia Il nu este frag- 
mentată de mutări, ci se 
desfășoară în timp real. Este 
drept că în ceea ce privește 
managementul resurselor, 
acesta este relativ lent atâta 
vreme cât nu aveți sub control 
un mare număr de planete. 
Dacă nu setați jocul pe viteza 
maximă (de la O-pauză la 6), 
aveţi timp suficient să vă 
duceți din când în când spre 
bucătărie ca să vă mai aduceţi 
niște sandvișuri. lar dacă 
adversarii sunt pașnici, având 
în vedere că toate planetele 
construiesc implicit în regim 
automat și cercetarea decurge 
în același stil, puteți chiar 


cobori până la magazinașul din' 


colț ca să înnoiţi provizia de 
Cola. Nu încercați însă această 

21534: Research cornpleted on TD-U2 Pulse Rocket 


“TAI 

Port Weapons 


Name 


____ Name ____ [Space] Capt| | 
E) 


L_REMOVE | 


Build Points 5,400 Maintenance 999 

| [E 


Subșurface Habitat. 
38% Complete | 


en saatt)tA 


Battle Station 1 
18% 18% Complete | 


Total Points. 
Allocated 

figură dacă se apropie per- 
spectiva unei invazii - luptele 
spațiale se desfășoară rapid și 
este nevoie imperioasă de 
prezența dumneavoastră la 
comenzile navelor. Bătăliile 
sunt mai dinamice și mai 
interesante decât acelea din 
Master of Orion 2, fără a atinge 
însă nivelul celor din jocurile 
clasice de strategie în timp 
real. 

„ Partea de gestiune a 
resurselor nu este chiar așa de 
amănunțită ca în cazul lui 
Master of Orion 2. Este drept 
că jocul în timp real nu prea ar 
lăsa răgazul unui micro ma- 
nagement minuţios, dar jucă- 
torul capătă senzația neplăcută 
că puţinii parametri pe care-i 
controlează nu influenţează 
deloc sau prea puţin cursul 
evenimentelor. 

Nu există o campanie coer- 
entă, ci numai posibilitatea de 
a genera hărți aleatoare, ceea 
ce la urma urmei poate că nu-i 
chiar așa de rău pentru că 
mărește considerabil durata de 


ms a MFA 

OR PR ARID PRAI RI A PRADA RR 


(___ACCEPT__) 
AUTO 


NR 


TD-02 Pulse Rocket | 
90% Complete | Complete 


Ra ate i | 


viaţă a jocului. 
Aveţi de ales între 
8 rase distincte, 
fiecare remarcân- 
du-se în domenii 
distincte (mai 
buni războinici, 
cercetători sau 
mai buni diplo- 
mațţi). Partea de 
multiplayer este 
excelentă, putân- 
du-se juca în 
maxim 16 - singu- 
ra problemă este 
durata relativ 
mare a unui joc. 
Pentru a nu se 
crea confuzii în 
jocurile internet, 
accesibile tuturor, 
o parolă poate fi 


34 pusă la intrarea 
100% 


jucătorilor pe 
host. 

Am dat acestui joc și trei 
bile negre - ba chiar foarte 
negre. Prima, pentru interfața 
prost concepută. Este drept că 

TREATY STAŢUS ———— 
Treaty Type Pending Accepted 
DiWfar 


CiNeutral 
ha Trade Routes 
m! Repair & Resupply 


II) Alied 
m! Joint Research 
Share Information 


tastele F1-F9 permit comutarea 
rapidă intre diversele ecrane de 
joc (de gestiune planetară, de 
diplomaţie, de control al flotei, 
etc.), dar în rest shortcut-urile 
pe tastatură sunt practic inex- 
istente și tare-ar mai fi fost 
nevoie de ele. Să nu vă miraţi 
dacă după câteva ore de joc 
veți avea o durere ascuțită la 
încheietura mâinii drepte, e 


"normal după atâtea mișcări de 
mouse. A doua bilă este pentru : 


bug-ul care a apărut de foarte 
multe ori şi anume imposibili- 
tatea de a salva după mari 
intervale de joc - aţi face bine 
să aveți autosave-ul activ non 
stop. Ultima mea critică se 
referă la grafica penibilă - cu 
mici excepții, atmosfera este 
aceea a unui joc vechi de cel 
puțin 3 ani. Este adevărat că 
sunetele sunt bine realizate și 
ambianța este plăcută, dar aș fi 


revii 


e. 9 review 


preferat să fie invers : grafică 


excelentă și n.uzică MIDI 
săltăreață pe care s-o elimin 
după primele 3 minute de joc. 
N-a fost să fie. 

De la Master Of Orion 2 
încoace, piaţa a fost extrem de 
săracă în jocuri de cucerire 
galactică. Numai Imperium 
Galactica a reușit să spargă 
gheața, dar știm cu toții că era 
mult mai bine dacă n-o spărgea 
și rămânea în stadiul de idee 
frumoasă. Singura noastră 
speranţă rămâne acest Pax 
Imperia, ieșit ca prin farmec 
tocmai în preajma lungilor seri 
de iarnă când oricum n-avem 


altceva ce face decât să punem 
„bazele unei puternice confe- 


deraţii interplanetare. În ciuda 

realizării relativ deficitare, sunt 
sigur că titlul va reuși să-i cap- 
tiveze pe pasionaţii genului, pe 


care nu-i atrage nici unul dintre 


celelalte stiluri de jocuri. Restul 
lumii, ne vom întoarce la 
ocupații mai interesante. 


Spinei Adrian 


A PALER) ———— GOMMUNIGATIONS Azi 
SEND MESSAGE] [TRADE sa 


ESPIONAGE MISSIONS 
[E STEA 22] [ES 
Platformă: 


Sistem EZD 33 Mhz Mb RAM 
recomandat: SB 16bit 
4xCD-ROM 


jocul în timp real, mai dina- 
mic; arbore tehnologic foarte 
stufos; multiplayer în 

Al destul 

Computer Games 55 


CW) 
Sfârșitul anului 1997 a fost marcat de 
apariţia unui mare număr de jocuri de 
strategie militară în timp real cu mare 
priză la public. Din păcate, toate aces- 
te titluri conțin anumite clișee speci- 
fice genului. Câteva tehnici simple au 
intrat deja în reflexul oricărui jucător 
care se respectă : adunarea a cât mai 
multe resurse pentru masarea de 
trupe enorme, descoperirea cât mai 
rapidă a hărţii sau cercetarea de noi 
tehnologii în speranța descoperirii 
unor arme cât mai distrugătoare. 
Există însă o categorie de wargameri 
pur-sânge pe care toate aceste 
aspecte îi lasă reci. Aceștia vor să-și 
confrunte armate de putere egală pe 
hărți cunoscute - singura metodă de a 
învinge fiind de a exploata cât mai 
bine particularităţile terenului şi ale 
unităţilor. Astfel, accentul bătăliilor se 
deplasează dinspre aspectul cantitativ 
(armata cea mai mare și cu unităţile 
cele mai distrugătoare învinge) spre 
aspectul calitativ (armata cea mai 
bine poziționată învinge). Lung timp 
cantonați în domeniul jocurilor bazate 
pe mutări, iată că pasionaţii acestui 
sti] încep să-și încerce iscusinţa în 
jocuri în timp real. Asistăm astfel la 
naşterea unui nou gen, RTT (Real 
Time Tactics) sau tactică în timp real, 
care promite să facă tot atâtea "valuri" 
ca și RTS-ul în rândul gamerilor. 


56 Computer Games 


Myth face parte din această ca- 
tegorie selectă de jocuri și, deși 
printre primele apărute, dă dovadă 
de o maturitate și de o calitate pe 
care multe RTS-uri cu pretenții o pot 
invidia. Deja din intrigă, ne dăm 
seama că etalonul celor de la 
Bungie Software se află undeva 


THE FALLEN LORDS 

foarte sus. Narațiunea este remarca- 
bilă, desfășurându-se într-un cadru 
fantastic inedit, departe de banalii 
orci și umani din Warcraft, care prin 
comparaţie par de o simplitate ridi- 
colă. Forţele Întunericului s-au răs- 
culat, sub comanda unor foști mari 
războinici decedați ("The Fallen 


Lords"), acum resuscitați și aflaţi la 
comanda unei armate imense de 
morți vii ("undead") și alți monştri de 
aceeași teapă. Trupele acestora vor 
fi înfruntate cu îndrăzneală de către 
soldații trupelor de rezistență 
umană, venite de undeva din teritori- 
ile nordice încă libere. 

Cadrul în care se desfășoară 
bătăliile este remarcabil realizat, în 
întregime 3D, și toate legile fizicii se 
aplică în acesta. Trupele se 
deplasează diferit prin văioage, pe 
coline sau prin dune deșertice iar 
proiectilele trase (săgeți, cocktailuri 
Molotov, hălci de inamici dezmem- 
brați) urmează traiectorii conforme 
tuturor legilor balisticii. Aceasta duce 
la situaţii foarte realiste cum ar fi că 
un grup de arcași aflaţi pe un deal 
au o arie de acţiune substanţial lăr- 
gită și că o armată surprinsă într-o 
trecătoare devine extrem de vulnera- 
bilă. Obiectele, sângele și mărun- 
taiele cadavrelor sunt persistente pe 
hartă în tot timpul jocului. Astfel, 
după o luptă înverşunată, regiunea 
în care s-au dus ostilitățile arată ca 
un abator populat cu măcelari 
demenţi. Fenomene meteorologice 
precum ploaia, zăpada sau ceața 
influențează nu numai aspectul jocu- 
lui, dar și comportamentul unităților, 
raza de acţiune a proiectilelor sau 
aria vizibilă. Nu lipsesc din joc nici 
micile efecte "cosmetice", cum ar fi 
apele curgătoare în care soldaţii se 
pot oglindi. 

Vederea este izometrică, jucă- 
torul putând zooma sau deplasa 
punctul de vedere (camera) după 
pofta inimii. Multitudinea de taste uti- 
lizate în astfel de cazuri este com- 
pensată de faptul că majoritatea pot 
fi redefinite. Selectarea unui grup de 
unităţi se poate efectua în două 
moduri : descriind cu mouse-ul un 
dreptunghi cuprinzător sau cu un 
dublu click pe una dintre ele, lucru 
care va selecta automat toate 
unităţile de același tip aflate în 
apropiere. Deplasarea se face în 
formaţii tactice, care se pot stabili cu 
tastele numerice (grup compact, 
linie răsfirată, încercuire, etc.) iar 
dacă nici o nouă formaţie nu este 
specificată, grupul păstrează 
așezarea iniţială. Cu alte cuvinte, 
dacă aveţi 4 arcași în flancul drept a 
10 pitici, ei se vor deplasa în exact 
această formaţie până la noi ordine ! 
Nici vorbă de înghesuielile haotice 
care aveau loc în Warcraft II și care 
continuă să persiste și în RTS-urile 
de a treia generaţie. 

Cele 6 tipuri de unități umane și 
cele 8 diferite unități nemoarte (plus 
cei câţiva Fallen Lords de partea 
nemorților și eroi cu capacităţi spe- 
ciale de partea personajelor pozi- 
tive) pot părea insuficiente în com- 
paraţie cu bogăţia din Total 
Annihilation sau Starcraft, dar 

aspectul strategic foarte complex 
estompează complet această 
aparentă lipsă de profunzime. 

De-a lungul celor 25 de nivele 
single player, jucătorul va avea parte 
de misiuni variate punctate de exce- 
lente secvenţe video într-un agreabil 
stil "cartoon" a la Disney. Cel care 
vă vorbește între faze nu este altul 
decât un soldat al armatei umane, a 
cărui voce însoțește în mod plăcut 
toate întorsăturile acţiunii. Inteligența 
artificială este de calitate. Chiar și 
pe nivelul de dificultate "Timid" (cel 
mai ușor dintre cele 5 disponibile), 
computerul mi-a hăcuit trupele cu o 
dexteritate remarcabilă și asta nu 
pentru că ar trișa în vreun fel. 

În multiplayer jocul devine cu 
adevărat superb. Pe hărţile puse la 
dispoziţie se pot înfrunta maxim 5 
echipe ce pot cuprinde în total până 
la 16 persoane. În afară de modurile 
clasice de joc (bătălii între jucători 
sau cooperativ împotriva computeru- 
lui pe hărţile de single player), Myth 
admite o sumedenie de modalităţi 
originale pentru ca jucătorii să-și 
măsoare iscusinţa. "Body Count" 
(Numărătoarea de Cadavre) se 
poate explica simplu - ucide cât mai 
mulți - dar pe celelalte (Raliul 
steagurilor, Regele colinei, Teritorii, 
Rugby cu capul piticului, Fură 
șunca) trebuie să le jucaţi efectiv ca 


să înţelegeți 
principiile stranii 
dar amuzante 
care stau la 
baza lor. 

Dacă muzi- 
ca nu prea este 
adecvată jocului, 
efectele sonore 
ne fac să iertăm 
acest detaliu. 
Replicile perso- 
najelor sunt ade-” 
seori haioase și 
uneori similare 
cu acelea din 
Warcraft II. 

Din păcate, 
nimic nu este 
editabil în joc : 
misiunile, sunetele sau unitățile. 
Este adevărat că Bungie Software a 
promis că va face în curând publice 
editorul de hărţi care a fost folosit la 
conceperea jocului, editorul de per- 
sonaje și interpretorul de scripturi 
comportamentale care va permite 
automatizarea unor sarcini mai com- 
plexe. Șeful echipei de programatori 
susţine chiar că va fi posibilă 
crearea de unități "deștepte" cu 
comportament specific, pentru 
diferite sarcini de comando. Mă 
întreb însă de ce toate acestea nu 
au fost deja incluse pe CD-ul jocului 
și sper că nu ni 
se pregătește un 
add-on sau o 
versiune "gold" 
care să mai 
stoarcă niște 
bani de la jucă- 
torii pasionați. 

În ciuda 
acestui defect 
major, este evi- 
dent că ne aflăm 
în fața unei biju- 
terii. 
Programatorii și 
artiștii de la 
Bungie au făcut 
o treabă extrem 
de bună și au 

creat un joc de excepție, un alt titlu 
în mulţimea de noi apariţii de calitate 
dintre care nu mai reușim să alegem 
în ultima vreme. Evident că jocul nu 
se adresează fanaticilor RTS, dar 
cei care v-aţi plictisit să tot căutaţi 
resurse pe hartă și să comasaţi zeci 
de unităţi distrugătoare în faţa 
apărării inamice nu trebuie să rataţi 
Myth: The Fallen Lords. Cu atât mai 
mult dacă posedaţi un accelerator 
pe bază de chipset 3DFx Voodoo, 
aspectul grafic al jocului întrecând 
astfel orice altă realizare de la ora 
actuală. 


Spinei Adrian 


The Fallen Lords 


Prod./Editor 
Platformă 

„16Mb RAM 
SB 16bit, 4AxCD-ROM, 
3Dfx(Glide) 


LAN/Internet 


Sistem 
recomandat 


Multiplayer 


profunzimea tactică; 
concept grafic 3D excelent; 
joc pasionant în multiplayer; 


Contra: nu are editor de misiuni; 


SPRIN 


Computer Games LS 4 


15565 1412055) May 31, 9037 
70 143) 


58 Computer Games 
IeEavai e W 
e 


Liiew 16057 (+2088) 
2 44583 (.208) 


RT De a a III 
Athena: 

Population Peasants Loyalty 


JE ce 36 100 | 


| 
! 

ii 
| 


i Total 60 36 Ava 100 Ji 


PI pr RY i! 
VA, | 
3 Jan 22, 1017 A Holgh Lai tras been destroyed. 


zi dan 7, 1017 Yom vage ol Amphiaraion has been abandoned by its people. 

Titlu: Seven Kingdoms 
[93-c-fe lelal-i strategie în timp real 


Prod./Editor: Enlight Softw./Int.Magic 
Platformă: Win95 


Sistem P133 Mhz, 16Mb RAM 
recomandat: SB 16bit, 6xCD-ROM, 


Multiplayer: LAN/Modem/internet 


Pro: profunzimea simulării eco- 
nomice; pasionant în multi- 
player; 

Contra: cam puţine unități militare; 
partea de luptă cam ușoară; 


Computer Games 53 

A „Aaa o x, i) 


i el iai ina d Sohilor 3 
Ctiăii & Conquer a fost intot- 


x Cal de: unea de multiptayer, 
SL. izat pi mai bine decăt toate 


eview: 


n cest gen, apărute | 
S N inai Ş A oh, Pornind 
"dela această idee, Westwood a 
A. bănbit că dacă ăcest ăvantaj va fi 
pus în practică într-un joc făcut 
> nuhai pentru jOaul pe Internet, 
succestul va fi acelaşi. Dar ce a 
ieşit nu prea seamână a mare hit. 
kă pi de mari Coitier Sole... 
are Pl ne lucruri în 
e N N BR liefera e de stratâgie — 
real-time, na ete tu conduceai, 
„% „vaste armate şi drămuiai cu e, 
_ măsură resursele. În loc de toate 
e: > astea, tu'comanzi O singură uni- -. 
) tate, pe care ţi-o poți alege înainte 
3 - pe. intra în luptă. Ai Ja dispoziţie. * 
patte din'trupele GDI sau 
SĂ NOD; Gum ar fi: recon bike-ul, arti- 
N leridşi o Varietăte de trupe și tan- 
curi. Poţi alege, de asemenea, 
+ unăkdin dinozâurii câre au fost 
asgunşi în oriuginalul C&C. 
Fiecare trupă are propriile abilităţi 
"şi untip sea d de armament. 
ele ia ide, i au armura 
ARE te altele sunt 
lente, dar Ap [:) dif foarte 
A 1 Toate aceăte trupe, 
pis gri e tipul de blindaj, sunt 
erabile atunci când intră în 


ni a de luptă. Pentru a avea 
șa ite, tot jocul se rezumă » 
N N lao. oare după diferitele 


bounuşuiri care se găsesc pe 
5. hartă, cară îţi măresc viteza, 
armura, îţi aduc energia la maxim, 
îţi na bg a te acțiune a 
armelor şi timpul necesar pentru 
rtiicârtarea proiectilelor. Pentru 
ai săi unitatea ta la potențial 
maxim % Im de ușor. Pe 
. N i itătea tădevite din 
ce în ce: cu its nută probabili- 


Li 


RA Mee ca un "ioh attack” să te aibă 
"ca țintă este destul de 
„ge, .. mi (ion.attack- -ul + 
. pisi zintă O rază laser 
de pe un satelit. de 
NN ee a din spaţiu). Acest 


lucru aduce jocului un 
N element de anonimitate. 
Destul de des, Sole 
Survivor te forțează să te 
decizi dacă să iei încă un 
ii sși.să te aștepți 2) 
i ion attack", sau să 


treci liniştit pe lângă el. 
"Di ca acest tip de 
“si, te va enerva” 


i "CUI lit. Sunt destule. 
N a ale jocului, 


E d 


Pa 


Options f e o 


- 
a 

răspunde contenzilor. * 


Sole Survivor are trei 
moduri în cafe poate.fi 
jucat. Ele sunt similare 
şi folosesc aceleași 
tehnici, dar sunt pri 
de diferite pegtru E] 
pepe pede 

pei tale. Primul mod Sia 
fiecare pentru'el, adică 
îți alegi o unitate, şi . 
încerci să îi măcelăsești >. 
pe toți intruşii întâlniți în. 
cale. Probabil au ales 
acest mod după ce âu 
jucat Quake. Din păcate”, 
jocul nu'te atrăge la fel 
de mult ca Quake. pentru 
a simţi aceașheatistacție n, 
când omori o trupă. : 
Există prea puțină îmter- 
activitate în încercarea 


ta de aduna Aria i illa 
fără riscbl de ă'fi trădnit - "Bea 
brusc deo rază laser 
venită din spățiu. fe 
Jucătorul care adună cele mai 
multe puncte pănă la sfârşitul », 
jocului vă fi declarat învingător. * 
Jocul va deveni extrem 


993 


si- 
tor după numai căteva se o N je 


majoritatea dinte voi probabil A 
vor părăsi. jocăl Lp În zi 

i'm camina. to. help 
vi. 2 has caplured teams 1lag! 
has left the game. 


că vei fi nevoit să iei + 
N > ina vad &hiar.dacă nu 
„vroiai acest lucru. De, 
NN exe) lu, poţi sia) un 
punct pe hartă, iar com- 
3 puterul văalege o rută a eat 
extrem de ciudată pentru (heszal) 
N d ajunge în acel.punct, ărmegheu 


lugru care de cele mai 
multe ori duce a ridi- 
"- earga unor bonusuri nedorite. 
, Acest lucru te va forța să mergi 
N 10; atent cu trupa ta, mi$când- 
0 doar în raza vizuală. Căteodată, 
„ Nichasta mu ajunge, din cauza 
"latenței cu care unitatea ta 


ia E 
* = = E 
- . i „Ă 


60 Computer Games 


îi 


iN e % Ș * 
Singurul mod căt de căt intere- 
sant este Capture the Flag pentru 
că necesită urviucrirîn echipă 
pentru a captura steagul echipei 


adverse şi a distruge apăharea 
acestuia. Trupele cu rază mare [e [i 
a „4 . N a „Ă 
a ia $ N. as 


Ea 
Options 


RAMoneyl will guard e 

Computer killed JFlash Te 

Where .are they 
joined th 


he game. ANTE 
uded the map. 


acțiune trebuie să găsească un 
„loc sigur de unde pot distruge 
„linistite apărărea adversarului, în 
„timp ce o trupă rapidă poate face 
incufsiune pentru a captura * 
steagul. Dacă într-un astfel de joc 
“vor părticipă nişte vetreani ai lui 


Sidebar 
4 Plavers 5 
Time Left: și rainutes 
Scote Limit 

lan Factor. i 


_ 


Cac „jocul se poate dovedi destul 
„de interesant, dar, din păcate, 
"acest lucru hu se întâmplă prea 


„des; Singurul noutate este că Sole 
“Survivor nu'are nici o taxă luară 
iar suportul tehnic este excelent. 


RAMoney 
JFlash 


10 
minutes, 
10: 


Serverul 4ui Westwood este ușor 
„de folosit, iar jocul va lua singur *. 


: eventualele p 


ateh-uri și update-uri” 


care vor „când jucătoţul se, 
"congbteazi “nibiida jod să 

evolueze şi să devină interesant 
"peste un timp, păcate la” A 


N 


această oră, Sole Survivor consti- 
tule'gea mai criință dezamăgire de 
la Westwood. € 


NA 4 Silviu Stroie 
i N 
Titlu: 

C&C: Sole Survivor. 
Categorie: “Adio ea | 
Prod /Editor: Vieatwâca. 
A one Wings 
Sistem „2100 Mhz, 16Mb RAM | 


recomandat: SB16bit, 4xCD, 40Mb 
io, PANE Internet 

poate fi jueat fără a fii 


Pro: 
necasară unei taxe; ş 
Contra: nu SOneVte o. provocare | 
pentru un jucător de 
Command & Conquer; pe, 
vena ac ia: tă N PM 
A ă e n item COLOSSEUM „ala » 
ză 3 . să Ă . A A 
N a $ % 4 a a * 


/Wrww.toknet.ro 


http: 


Li 


office 2roknet.ro 


-mail 


LL 
— 
Susa 
O 
CN 
LO) 
o 
i 
a 
-— 
o 


01-211 1650 /Fax: 


„sect. 1/Tel 


str. Pitar Mos 20 


ti, 


Bucures 


PARTENERI ElectroOrizont - Tg. Mureș E iciul 
DeltaSoft - Braşov Romlotus - Galaţi INTERNET 
Verena - Sibiu Tomrad - Constanţa 


Onix - Rm. Vâlcea | [7 MotelailelVic- is: adleli-2itii Connection with the future oferit de 

re Vie 2 miualiew 
„„Feview. & & o e. -. 

pe 2 Pee dm Ri d 
"gaba " Toată lumea știe ă Bruce... acești fanatici ai jocuţilor tg, 
Te : ey, unul dintre cipalii based în fața unor luptăîn timp 
; ă > artizăhi ai jocului Cjilization II, real, designerii de la Firaxisă 1 A: 
j i ucrează,la E Studios și conceput un upivătă aparerit mai îs : Sai Fă 
a aprodus pentru rosoft (deja) restrâns, dar în care jugătorui & ft 
197 / clasitul Age of Empires. Ceva are aaces la mat mulți parametri. Tita] i 
ij "mai puțini cunosc faptul că Sid Nu vom mai avea de-a făceau Li SA Pit ala 
ui i Meier (creatorul primei sezii din ode [i at 3 sa [ot 9, sia? : i 9 
A Civilizaţion) Și Brian Reyholds lung, cu construcție de cTădiri A AIE 2, fe 
(carea lucrat la superbul sau cu antrenament de upităţi” , 
N li ui Tycoon) au părăsit și, militare, toațe-acesteafiind |; 
Î “ei Microprose și se află în acest! înlocuite de controiul'mălt mai 
"1 moment la o mică firmă producă fin al poziţiei şi deplasării. » Pi 
p toare de jocuri numită Firaxis,” unităților. În-Gettysburg nu tre: i 
» .) Primul lor proiect se bule Să produtăţi true 4 
“i “nenumărate căbeă Vă gufăcaţi Be a N 
ii mai mult nici mai adversă, ci doar să le foii i. | 
“adauge Un a stufoasa - acu inteltgențăpe cele pe'care le 


a arBo ență ului.ştrategie aveți la dispoziţiă pentru a 


în timp POR Să ) „câștigă anuipute Iocaţii Iripora 

F, in această temețară sarcină, +» tantdgu cât mal. piține pierderi... ş 
ei au pornitde la remartilă sar 'Jocul„eare rezultă din aceste 
castice-ale wargameriloy,'ade: idei este radical-diferit de Age of 
vărați” în fața jocătitor precum Empires şau de Dark Reign. 

Dark Reign: “Este superficial...“ Stilul de joc este mai relaxat 


"Este un festival de click-uri în (dtaltfahşi viteza de desfășurare 
care câștigătorul e determinat de a actiunii este mul! mai scăzută), 
iuțeala de mână şi de noroc”, În Accentul se deplasează de la 
încercarea lor de a-i aduce pe strategia pe termen lung-spre L 


5 : 

opă Computer Games 


tactica militară cu rezultate ime- 
diate. Detalii precum “unitatea de 
infanteriști este protejată de 
arbori” sau “sunt atacat din flanc 
și nu frontal" încep să conteze, 
aducând o profunzime nebănuită 
chiar şi unei lupte pentru prelu- 
area controlului asupra unei 
banale coline. 

Tema jocului este bătălia de 
la Gettysburg din timpul războiu- 
lui civil american. Cunoștințele 
mele istorice rudimentare nu-mi 
permit să vă dau mai multe detalii 
de epocă, dar cunoștințele acu- 
mulate în timpul testării acestui 
joc îmi permit să vă povestesc că 
va trebui să treceţi prin 5 bătălii 
tutoriale și 25 de scenarii de 
fiecare tabără (Nord sau Sud). În 
plus de acestea, o campanie de 
sine stătătoare este propusă, dar 
răbdarea mea limitată și lipsa mea 
de interes pentru războiul civil 
american mă împiedică să vă pot 
spune câte misiuni include. 
Pentru cei care s-au plictisit de 
toate misiunile oferite, un genera- 
tor de hărţi aleatoare le stă la dis- 
poziție, iar aceia dotați cu un pic 
de istețime vor ști desigur să 
exploateze faptul că toate misiu- 
nile sunt descrise în fișiere de tip 
„scn, în cel mai clasic ASCII cu - 
putință și comentate din belșug 
ca să facă editarea mai ușoară. 
Aviz amatorilor. 

Terenul este realist, dar 
destul de monoton din punct de 
vedere grafic (ca și toate celelalte 
elemente ale jocului). După cum 
ne-am fi așteptat de la un aseme- 
nea titlu cu pretenții, fiecare ele- 
ment de relief contează, modi- 
ficând viteza de deplasare a 
unităților. Din păcate, lipsesc mar- 
cajele de deplasare (waypoints) și 
astfel devine mult mai greu să uti- 
lizezi denivelările de teren în folo- 
sul tău. Numărul de unități 
disponibile este limitat (infanterie, 
cavalerie, artilerie și conducători 
de formație), ceea ce este foarte 
realist din punct de vedere istoric. 
Dar v-am mai spus că istoria nu s- 
a numărat printre materiile mele 
preferate, așa că voi mai contabi- 
liza încă o bilă neagră. Interfața 
nu strălucește, fiind necesare o 
sumedenie de click-uri de mouse 

pentru a da câteva ordine mai 
complexe. Sunetele de fond și 
muzica sunt foarte bine realizate 
și extrem de complete : nici 
pitorescul accent sudic și nici 
Yankee Doodle Dundee nu lipsesc 
dintre resursele sonore ale jocu- 
lui. 

Pentru a vedea terenul de joc, 
nu mai puţin de 5 nivele de zoom 
sunt posibile, dar cel puțin două 
dintre ele sunt inutile : puteți 
totuși să vă admirați de aproape 
soldații sau să aveţi o privire 
globală asupra bătăliei. Nici vorbă 
de "'fog of war”, fapt pe care iar îl 
voi nota negativ în ciuda remar- 
cilor acre despre realismul istoric 
pe care unii dintre voi au început 
să mi le șoptească delicat printre 
dinți. 

Una peste alta, jocul nu oferă 
foarte multe dintre facilitățile cu 
care ne-am obișnuit din genul 
strategie în timp real. Este drept 
că pasionaţii de istorie se vor 
delecta cu realismul deosebit; iar 
Gettysburg! va constitui jocul 
anului pentru cei cărora numele 
generalului Grant le trezește aso- 
ciaţii cu bătălii extraordinare și cu 
tactici geniale. Dar, singura aso- 
ciație pe care mi-o trezește mie 
generalul Grant este bancnota de 
50$ pe care îi apare portretul, și 
vă mărturisesc că prefer un Rift 


28] 

Generator "sănătos" în locul a 50 
de divizii de infanterie. 

Sunt conștient totuși că noul 
gen prefigurat de Gettysburg! are 
un viitor foarte luminos. Myth: 
The Fallen Lords, conceput de cei 
de la Bungie Software, mare star 
la ECTS-ul din iunie 1997, face 
parte tot din categoria jocurilor de 
tactică militară în timp real, dar ne 

Fei E vai ew 
„„Feview.., 


va oferi o grafică mai bine realiza- 
tă și un univers mult mai bogat și 
mai fantezist. Și la naiba cu realis- 
mul istoric. 


Spinei Adrian 
A 2 P166MMĂ 
pe un sistem 


Computer Games 63 


Sr e Vie Wes 
[CA 


(sf | Computer Games 


Pentru cei ce au jucat și cele 
lalte părți ale seriei Zork, lucrurile 
sunt simple. Zork Grand Inquisitor 
ne aduce înapoi în Great 
Underground Empire, la locuri 
familiare ca Flood Control Dam 43 
sau White House, dar de această 
dată cu o grafică ne mai întâlnită în 
nici un Zork. 

îți va plăcea ZGI chiar dacă nu 
ai jucat nici unul din jocurile seriei 
Zork. Se pare că Grand Inquisitor a 
oprit magia ce era folosită în Great 
Underground Empire. Practica 
magiei a fost declarată interzisă și 
se pedepsește prin totemizare, un 
lucru cu adevărat rău. Depinde de 
tine, bravule aventurier, să salvezi 
magia și să o aduci înapoi în iubitul 
nostru Zork. 

7 

Sistemul de vrăji este foarte 
ușor de folosit. Curând după ce 
începi călătoria în magica lume 
Zork vei primi o carte de vrăji ce 
conţine trei vrăji, ce pot fi folosite 
ce cite ori este nevoie de ele. De-a 
lungul drumului, vei găsi mai multe 
suluri cu vrăji ce vor fi transferate 
în magica carte de vrăji pentru a 
putea fi folosite de câteori vei vrea. 
Sunt câteva vrăji ce nu pot fi trans- 
ferate în carte și de aceea va trebui 
să le foloseşti cu grijă fiindcă fun- 
cționează o singură dată. Pentru a 
folosi o vrajă, deschide cartea de 
vrăji și alege vraja pe care o cauţi, 
cursorul se va schimba cu simbolul 
vrăjii. Alege apoi ce vrei să vrăjești 
și asta este tot. Dar vrăjile nu sunt 
partea majoră a jocului. Marea 

NQUISITOR 


PI amputex has a) oratii Ze Uli Poza Evo 


ojrijiuite r An Vă tăiuatoy, a rodii foi tii lili z 20 4Bita Guin puter! 
IV 50 plot GO pa! ut 004) "Tia ATATA 2 
00) 40004] 0) 40 DI fi 3 Da tă na 


Sfoltate a alei 07 axele 000108 [14110 343 
Cipo jurista A ea 0) aeram aul 060 09790614 tu a În 


1 ti Bloy/ 

ai 


PREVIOUB 4 CONTINUE 4% i 
BEL 4 CANCEL 4b = 


majoritate a jocului se desfășoară 
în felul în care eşti obișnuit și de la 
celelalte aventuri: explorarea terito- 
riului, adunarea a tot ce găsești pe 
jos, și rezolvare enigmelor pe care 
le întâlnești. 

În cea mai mare parte grafica 
este bună. Rotaţia cu 360 de grade 
este destul de bine făcută, excepție 
făcând vederea tesătura de pe 
margini ce dă senzaţia că te uiţi 
prin binoclu. Totuși scenele statice 
arară foarte bine, ca și ecranul de 
inventar. Scenele video sunt un pic 
cam granulate și ca pixelizate, dar 
asta nu afectează jucabilitatea, 
oricum este clar că ar fi putut fi 
făcute mai bine. 

Interfața este simpatică și ușor 
de învățat. Cursorul își schimbă 
forma sau culoarea pentru aţi arăta 


diferitele lucruri pe care le poţi face. 


Inventarul poate fi accesat oricând 
printr-o simplă apăsare, în interiorul 
inventarului îţi vei găsi toate 
obiectele și le vei putea combina 
sau folosi cu alte obiecte. 
Scenariul de joc este intresant 
și amuzant, într-atât cât să te facă 
să îţi doreşti mai mult. Cred că 
umorul a adăugat destul de mult 
jucabilităţi povești. Enigmele sunt 
variate și se potrivesc perfect în 
aventura pe care o joci. Explorarea 
este distractivă și din cauza ele- 


„7 


er TED 
403. 

n 


ri 
a 


4 


„d Epire 


as Vi! Be 7 


Have a Nice Da 


0|1[5[3]1]9]0] » 


$ A very bad iti 


>UAIT IN TOWN SQUARE 


The sentry suites your noggin în tuain. 

The 


correct thing for hin to do would be to bring you 
totenization, and you can be assured that 
retary Vartle vill later 
written reprinand for his action. The 
second-to-the last thing that goes through your 
mind, before the sentry's suord, is whether doing 
nothing is more foolish than doing something 
foolish. în interesting philosophical thought 
which you nou have plenty of time to ponder. 


sue hiu a 


*** You have died. £*+ 


N ces. 


ci 


| 


C-AM. e 


Your score is 50 out of a possible 1000. 


This e gives you the rank of PernaSuck 


Salesperson. 


mentelor de umor adăugate, unele 
de o calitate neașteptată. Texte ca: 
sistem de securitate, casnic fumă- 
tor de trabuce sau călători de 
plăcere la Hades se găsesc pe tot 
parcursul jocului 

Cele mai multe sunete constau 
în vocile personajelor cu care te 
întâlneşti. Actorii care au lucrat la 
voci şi-u făcut bine treaba, așa că 
vocile se potrivesc perfect cu 
șcenariu și cu personajele pe care 
le vezi. Din păcate muzica nu se 
ridică la același nivel și oricum nu 
este destulă pentru a o putea simţi 
în vreun fel. Noroc cu sunetele pe 
care le fac vrăjile care împreună cu 
celelalte acțiuni ale tale mai 
salvează din ambianţă. 

Nivelul de dificultate al jocului 
este mediu. Veteranii jocurilor de 
aventură vor găsi enigmele ușor de 

rezolvat, dar intresante, novicii vor 
trebui să piardă ceva timp pentru a 
rezolva toate problemele întâlnite în 
joc. Pentru aventurieri medii Zork 
Grand Inquisitor este exact ce le 
trebuie, enigmele sunt destul de 
grele cât să îi facă să gândească, 
dar destul de ușoare pentru a nu îi 
enerva. 

Dacă cauţi o aventură bună cu 
aspecte comice ești pe calea cea 
bună, vei merge la sigur cu Zork 
Grand Inquisitor. Jucabilitatea, 
sunetul, și umorul îţi vor face viața 
plăcută. Dacă vrei o aventură 
serioasă cu mult mister uită-te în 
altă parte, dar dacă vrei un scena- 
riu bun cu și multe labirinturi și 
enigme ce trebuiesc rezolvate, uită- 
te la Zork Grand Inquisitor. Ne 
vedem în Great Underground 
Empire! 


Mircea Popp 


Zork Grand Inquisitor 


Adventure 


Categorie: 


Prod./Editor: Activision 
Platformă: Win95 


Sistem P100 Mhz, 16Mb RAM 
recomandat: SB 16bit 
4xCD-ROM 

Multiplayer: nu este caz 


Lido) Are un umor negru specific; 

Contra: Grafica șchioapătă pe alo 
curi; muzica este magnifică Ș 
dar lipsește cu desăvârșire | 
(aproape i 


sezut SPRIN 


pe un sistem COLOSS 

Computer Games 65 
PE 


+ evoluţiei jocurilor pe computer. 
"+. Niciun altul nu a făcut atâția 


pași împreună cu industria de ”, PR dal ta 
tea 
profil ca seria Wing Commander” . pi fă 4 
de la Origin Systems. Prirhul „ien ali 


Wing Commander a fost o 7 MR aie a ce 
" explozie uluitoare, revoluțiofiae = + ., "8 

pentru timpul săw şi o veritabilă F. 

operă spațială. Ca șă vezi câtau” + 


“ ;evoluar PC-urile și jocurile, ; pf 
încearcă doar să joci originaul SuperVGA. Mark Hamill a debutat 4 
Wing Commander pe un Pentium în rolul lui Blair, un mercenar ce 
* şi vezi dacă reușești să treci ajută Confederațiassă îi elimine pe , 
printr-un câmp de asteroizi; vei Kilrathi din.univers. Când a,apărut 
*-* avea nevoie de un program de; Wing Commander IV, jocurile pe 
încetinire doar ca să reușeşti să CD-ROM erau în plin avânt iar 
îți controlezi nava. Primul Wing „Origin și creatorul său Chris 
e Commander a avut un important "Roberts au vrut să folosească din 
i Ș impact asupra jocurilor pe com- “. plin toate posibilitătile tehnicii. . 
'* « puter șia fondat genul cunaşcut „momentului. Wing Commander IV: 
“ ca "space combat simulațion!. The Price of Freedom a fost o edi- 
S S-a spus că seria Wing. + tie alarmantă de 6 CD-uri pline de 
: Commander cu câta A de ai filme de mare câliţate, întreaga" 


.* “număr cu atât a scăzut calitatea . experiență semănând mai mult cu 
+ jucabilităţii. Wing Commander li -. unfilm de mare buget decât cu up 
Heârt of the Tiger a fost Primul „joc înteractiv, al patrulea joc al “+ 
din serie ce a fost creat doar peri- Seriei fiind o sosimgire pentru 
tru CD-ROM, apărând'pe 4 CD-uri „e fâni. 
șia "conțmut multe începuturi Pi “ E, ; Când Chris Roberts, creatorul 
pentru serie. A fost primul.ce d setiei s-a mutat la att proiect, 
pi fotosit full-motion video ș şi grafică „. viitorul seriei Wihg Commander a 


“ i pa 
e ., 


ş . Li 


(sis Computer Games 


- 


7 un nou personaj, Lt. Lance 


i 


* i o'du: 
de Evident Maniac,este 


„ Sa pi 


+ + P Pi 


. 8 s: ș 
Li rectităn higinile u unui alt designer - 


„așa că, e.nouă viziune și o nouă , 
regie. urmau să își facă apariţia. 
Bineînţeles nu se va renunța la 
linia poveștii. la secvențele video 
de calitate şi la acordurile de jazz 
din fundalul muzical, dar engine- 
ul de zbor a fost refăcut pentru a 
ile acceleratoare 3D şi 

s-a adus un 

jucabilitate. Rezultatul este Wing - 

Comma hecy. Nu numai 

că a fost mărită jucabilitatea și, 
mototul de &-] fost refăcut, dar 

o nouă răsă ex trațerestră și-a 

. făcut apariția. reată de Syd 

Mead, unul din « Goi ce au pus 


umărul î în crearezuniversului unic 
din filmul Blade Runrier, noua 
rasă exţraterestră are toate argu- 
mentele pentru a fi transformată 
într-o forţă intimidantă: atacă dis- 
trugător, pe neașteptate, și are 
resurse aproape nelimitate de 
“indivizi. pa 
Prophecy introduce 


„ Casey, un ambițios pilot 
” abia ieșit de pe băncile 

” Academiei Confederaţiei al . 
„cărui tată a fost "Iceman“, 
din războaiele cu 
athi, așa că tâftărul 

y are o moștenire de 
care trebuie să . 
nai departe; . sh 


„ prezent, cat încă o dată” 
Tom. 


sante deta lungul jocului. 

“ Dacă ești uri veţeran Wing 
„ Commander, hp înţelegi . . 
şmecheriile lui Maniac, supărările 
şi certurile sale și vei fii plăcut 


athael mecanicul navei 
s-A întors, jucată de Ginger Lynn. 
Alleti, apărând d in când în când . 

secvențele v deo' de la șfârşitul 
misiunilor îţi spune ce bine te-ai 

- descurcat și ce ar trebui să mai 
faci ca să te descurci mai bine. De 
asemenea eroul Blair, înterpretat 
de Mark Hamill, apare de cîteva 
ori, dar nu are un rol prea impor. 5 

să vezi și o altă față a sa * 


+ Li 
Lă 


tant.*Mai sunt deasemenea câteva 
personaje venite din WC IV, ca 
Hawk sau căpitanul Dekker. 
Casey, noul tău alter ego, este 
interpretat excepţional de Steven 
Petrârca, personajul trecând prin 
multe-transformări de-a lungul 
călătoriei sale în Prophecyriar per- 
” formanța E: [ei Cola le: %: E ez: et: Bit: Pl] 


) nou suflu în partea de » „ spatele acestor transformări este 


de nota zece. Jucătorul simte*” * 


„ „destul de bine: cum viațălui. + 


"Casey se sthimbă din „cauza arelii 
sale poziţi de lider și datorită efor- 
turilor sale de a menţine în viață 
legenda pe care a creat-o tatăl 
său, Pentru a ne referi și la 


extțatereștri, se poate spune că 


ată și de aceea 
ici nu sunt atât 
de captivânte pe cât ar putea fi. 
Povestea î începe cu dis- 
“trugerea unei flote imense. Forțe 

„necunoscute distrug bazele 

pământenilor, panica începe,să se + nava cu care vei zbura într-o anu- 


împrășție. Acest haos pare să 
aibă ceva comun cu o antică 
profeție Yilretăii - ce se poate tra- 

„duce cu "intuneric" sau “Diavol”. 
Ce vor ei? Câţi sunt? De unde vin 
şi cine sunt? TGS Midway este 


e interesantă dar nu* 


- 


» cu "ce fel-de rachete te înarmezi, 


- 


imense în care sunt mplicâte - 
multe nave. Zece nave ale 
Confederaţiei, inclusiv nava ta, 
împotriva a 25-30 de nave 
extraterestre. Rachetele 
zboară în toate direcţiile, 
undele de şoc ale exploziilor 
„îţi mișcă nava, toate tunurile 
navelor lucrează din plin, iar 
tu în nava ta simţi toate 
acestea în timp real fără nici 
o întîrziere sau încetinire EI 
jocului. Motârul jocului este, 
excelent realizat; far e le 
de lumină și sunet sunt per-. 
fect concordante. 

“Oricât de bine ar fi rea- 


ă câteva carențe. Pentru , 
început, nu poţi să îţi alegi 

mită misiune și nici nu poți alege . 


Deși în majoritatea misiunilor pe 
cațe le joci ţi se dă nava potrivită . 
la locul potrivit, 'sunt sigur uz 


“misiuni în care ar fi cel p 


exact îl în mijlocul invaziei extrater-. ihteresant săţi se dea cuantă. 


estre. Sarcina de a afla ce se 
întâmplă revine piloților și oame- . 
nilor de știință de pe.navă. . - 

Ca să ne facem o idee despre 


„cum arată jocul, cel mai bun 


exemplu c despre noile efecte: 
i vizualesunt misiunile cu bătăli 


de 5 

““ Faţă de WC III şi IW, unde cele mai, 


multe" misiuni puteau fi sărite sau 
chiar pierdute, iarjoculo lua pe 
alte căi; în cele mai multe misiuni 


_ale lui Prophecy ori reușești să 


treci şi să continui jocul ori linia . 
poveşti se închide. Există totuși 
câteva ramificaţi - cea” 


misiunea a cipspreze- 
cea. Marea majoritate a 
„ ramificăaţiilor îţi permit 
doar să mai joci una 
sau două misini în 
plus, din această cauză 
„posibila idee de a mai 
„juca încă o dată pentru 
a ajunge la un alt final 
nu este foarte atrăgă- 
toare. Poblema este că 
aceste carențe ale jocu-, 
lui îţi aduc pe undeva F 
senzaţia că joci arcade, 
spaţial.” 
Poaţă c că lia, 
este una din cele mai 
| mari dezamăgiri din * « 
cauza lipsei | modului 
multiplayer. Fără multi, |, 
player sunt prea puține 
motivații pentru a te 
face să îl joci din nou 
Li 


lizat Prophecy are totuși şi A 


mai importantă fiind î în . 


| "-veview 

după ce ai reuşit Să termini cam- 
paniile. Sigur, se va mai accesa, 
jocul din cauza jucabilității 
deosebită, dar Aişte i imense 
războaie ngaltiplayer folosind 
toate efectele jocului ar fi ținut 
jucători ocupațifpentru destul de, 
mult timp: Ofigin pretinde că un 
nou produs WC ultiplayer va 
apărea în vara far și noi 
sperăm că își va ţine promisiunea.” 
Deci, care este verdictul celui, 
de al cincilea Wirig Commander? 
Lăsând la o parte gigantică 
absență a modului-multiplayer și 
faptul că nu poate fi jucat decât o 
singură dată (nu vă oprește : 
nimeni să îl jucaţi de unemilion de 
ori, dar nu mai are acelaşi 
ec), Wing Commander 
Hecy a făcut ca toate cele- 
Simulatoare spaţiale să . 


„rămână fără public. Prophecy pur * 


şi simplu este un hou standard,» 
Așa cum Quake a făcut pe toată 
lumea să disprețuiască toate cble-,, 
lalte clone meşiiocre de Doom, 
Wing Commander Prophecy ește 
un etalon cu are toate jocurile de 
gen prezente și viitoare vor trebui 
comparate? + 


„“. 


„iew 
W. we 


+ 


Mircea Popp | 


î.. 


1. * 
A 

Cel puţin în ultima vreme, fanii simula- 
toarelor de zbor au avut numai motive 
de bucurie. O adevărată avalanșă de 
titluri de acest gen care mai de care mai 
realiste se luptă pentru supremația în 
domeniu. Dintre cele mai importante 
vreau doar să amintesc de F16 Fighting 
Falcon, Flight Unlimited II, Falcon 4.0, 
Jane's F15, Sabre Ace, SU-27 Flanker 
2.0, F22: Air Dominance Fighter sau 
F22 Raptor. Tot ce și-ar mai putea dori 
pasionații de avioane este timpul în 
care să joace toate aceste jocuri. Titlul 
care ne-a atras atenția în ultima vreme 
este Joint Strike Fighter de la Eidos. 


U.S. Air Force, U.S. Navy şi U.S. 
Marine Corps și având în vedere 
faptul că fiecare dintre aceste ramuri 
militare are nişte necesitaţi specifice, 
realizarea unui astfel de avion nu va 
fi deloc un proiect ușor. Marine 
Corps are nevoie de un avion care 
să fie capabil de aterizări sau 
decolări pe suprafețele foarte reduse 
de care dispun portavioanele, U.S. 
Navy are nevoie de un avion invizibil 
pentru radare și cu rază lungă de 
acţiune, iar U.S. Air Force are 
nevoie de unul de vânătoare, care 
să înlocuiască deja depășitele 
avioane F-16. Programul Joint Strike 
Fighter al Pentagonului are ca scop 
găsirea acelui avion care poate sa- 
tisface toate aceste cerinţe. Cele 
două avioane care concurează pen- 
tru titlul de veritabil avion al viitorului 
sunt X-32 produs de Boeing și X-35 
produs de Lockheed Martin. În Joint 
Strike Fighter, jucătorul are ocazia 
de a decide care este cel mai bun. 
Joint Strike Fighter îi dă jucătorului 
ocazia unică de a testa el însuși 


Realizat cu colaborarea firmelor lui să testeze prototipurile ambelor puţin de 16.000.000 km2 de teren it aieaa viltorulul 
Boeing şi Lockheed Martin, firmele firme, avioane echipate cu cele mai modelat conform realității. Cele două 9 : Zi SI AIR 
Fapt & : ste E : : scie Joint Strike Fighter este împărțit 
care au legături cu Pentagonul în noi tehnologii în materie de evitare a avioane pe care le poţi pilota, jap: n teal nceaira dintre 
realizarea adevăratului contract JSF, detecției sau armament. Suprafața reprezintă vârful tehnologiei militare ia dcefiiaiirân la etate sit dă 
Joint Strike Fighter permite jucătoru- pe care o poţi survola are nu mai actuale, aceste două modele Ș 


4.000.000 km2. Jucătorii vor 
reprezenta intere- 
sele 


urmând să intre în producţia de 
serie în jurul anului 2010. Ele vor fi 
puse în dotarea 


Statelor 
Unite în 
campaniile din 
Korea, Afghanistan, 
Columbia şi Peninsula Kola. 
Fiecare detaliu al acestor zone 
geografice va putea fi întâlnit și 
în joc. Un alt element care con- 
tribuie la gradul de realism al jocu- 
lui sunt condițiile meteorologice 
care se pot schimba de la un 
moment la altul și care vor influ- 
ența performanţele avionului tău. 
Fiecare campanie constă dintr-un 
număr destul de mare de misiuni, 
iar dificultatea acestora variază de 
la o campanie la alta. Unele misiu- 
ni sunt destul de ușoare, dar altele 


| asi e 73 A aa 
9 vomputer uames 


roVYV Row luă 
review 


') W/ CINĂ 


Titlu: Joint Strike Fighter 4 
Categorie: Flight Sim i 
Prod./Editor: INNERLOOP/EIDOS i 
Platformă: . Win95 j 


Sistem P133 Mhz, 16Mb RAM 
recomandat: SB 16bit 
4xCD-ROM 


Multiplayer: LAN/Modem . 


Îsi 


Pro: Bună ideea de a testa un 
avion care momentan este 
în stadiul de proiect; 

Contra: Puţine opțiuni în multiplayer; 
Greu de controlat; 


d, i pă ate Au, 

Acest Joc 9 P166MMOC 
a fost testat 4) j 
pe m sistem COLOSSEUM pe 


" prea | i 


IIS LN, 
IVIPR IMA NINE SCANERE 
FNT AUR LV OSI | MEDIA 
20), dz 


/fte BP e tati (250) Vl 
/iate BP e iti ma, IVIIVIX 3331 6'6RIVI hz 
Ital] CĂND VE 400 lasa 
Size (pe9 0 i Uri tibia 


Mulțimea de fani a seriei de filme 
StarWars aştepta demult un astfel de joc. 
Rebel Assault, deși beneficiind de o 
realizare grafică de excepție pentru 
epoca în care a fost realizat, a constituit 
o enormă dezamăgire. Cei care așteptau 
o simulare de navă spaţială s-au trezit în 
fața unui shoot'em'up în grafică precalcu- 
lată în care libertatea de mișcare a navei 
era practic zero, singura sarcină a jucă- 
torului fiind să apese obsesiv pe butonul 
mouse-ului în speranța de a nimeri vre- 
una din navele care traversau din când 
în când ecranul. Acum, odată cu Shadow 
of the Empire, visul de a fi stăpân pe 
vehicule aidoma celor din "Războiul 
Stelelor" s-a împlinit. Puteţi în sfârșit con- 
duce un speeder printre picioarele 
butucănoșilor roboţi imperiali sau 
manevra turela unei replici fidele a unui 
Falcon Imperium. Toate acestea, cu 
condiţia să posedaţi un accelerator grafic 
ce suportă Direct3D 


WsS 


_EMPIRE 


Deși în documentaţia jocului se speci- 
fică mai multe nume de chipseturi de accel- 
erare 3D, singurul care oferă rezultate cu 
adevărat excepţionale este cel al firmei 
3DFx. Jocul este arătos și remarcabil de 
fluid și pe un card grafic bazat pe chipsetul 
Riva 128, noul pretendent la tronul ocupat 
de 3DFx Voodoo. Puteţi astfel profita de fil- 
traj bilinear și de efecte de ceaţă, mai prost 
realizate de către Rendition și practic inexis- 
tente în cazul chipsetului Permedia 2. Cu un 
chip accelerator de intrare de gamă de 
genul S3 Virge efectele de ceaţă și filtrajul 
bilinear vor fi de asemenea absente, iar 
"îmbinările" texturilor vor fi oarecum 
grosiere. În ciuda acestor probleme și al 
aspectului bizar al ecranelor dintre faze, 
Shadow of the Empire este jucabil chiar și 
pe un astfel de card ieftin. Dar să lăsăm 

[? 6 9% 
review 
Pro grafică superbă (cu 3DFx 
ambianta StarWars; variat; 
Contra: durată de viată relativ limi- 


tată; nivele inegale ca difi- 
cultate și plăcere de joc; : ; 
11081 
i Hesnta y 


(99) 

Acest joc 3 
a fost testat 
pe un sistem COLOSSEUM 

Computer Games Y 4 4 


7 dle 
C e 
72 Computer Games 


S-au întors roboții. Tot de la 
Activision. Deși veneratul 
Mechwarrior a avut parte de o con- 
tinuare, (Mercenaries) de add-on-uri 
(Ghost Bear's Legacy), și de patch- 
uri pentru 3dfx care i-au prelungit 
sensibil durata de viaţă, zilele lui au 
apus. Acţiunea din Heavy Gear se 
petrece într-un viitor îndepărtat, pe 
planeta Terra Nova, planetă care toc- 
mai a scăpat de ameninţarea unei 
încercări de colonizare din partea 
forței coloniale a pământului. 
Absența unui inamic comun a dus la 
izbucnirea unui nou război între cele 
două forțe care formaseră alianţa 
învingătoare. Nordul și Sudul își gru- 
pează forțele în zona ecuatorului și 
un război la scară largă poate izbuc- 
ni în orice moment. În Heavy Gear 
jucătorul poate alege între a juca un 
scenariu prestabilit, în care joacă 
rolul unui soldat din 67th Harvest 
Wind, un regiment din cadrul con- 
federaţiei Nordului, sau a crea un 
personaj nou, care se poate înrola 
într-una din unităţile care înrolează și 
începători. În ceea ce priveşte sce- 
nariul, Heavy Gear se aseamănă 
foarte mult cu jocurile din seria Wing 
Commander, jucătorul trebuind să 
parcurgă un set de misiuni presta- 


bilite, întrerupte de filme care 
dezvăluie treptat un scenariu 
antrenant. Pe măsură ce va 
crește în grad și va deveni mai 
cunoscut în rândul luptătorilor 
din emisfera sa, jucătorul va 
primi oferte din partea unor 
unităţi din ce în ce mai renumite 
care îi vor oferi echipamente mai 
bune, dar și misiuni mult mai dificile. 
Roboții pot fi configuraţi după dorinţa 
fiecăruia, problema fiind aceea de a 
găsi un compromis între un robot 
rapid dar modest înarmat și un robot 
care se deplasează mai încet dar 
care poate face ravagii cu armamen- 
tul din dotare. Deși o configuraţie 
ideală care să se dovedească supe- 
rioară în orice situație nu există, iar 
fiecărei misiuni i se potrivește un 
anumit tip de robot, jucătorii vor con- 
stata rapid că până la urmă șansele 
de supravieţuire cele mai mari le are 
tot robotul cu arma cea mai mare. 
Sigur că e distractiv să te miști 
foarte repede și să poţi fugi când se 
încinge situația, dar mai devreme 
sau mai târziu te vei trezi în față cu 
un robot pe care trebuie să-l distrugi 
și, deși efectul vizual este spectacu- 
los, nu-i doresc nimănui să vadă 
cum gloanţele trase de gear-ul tău 
ricoșează din armura lui și asta 
numai din cauză că ai renunţat la 
arme de calibru serios în favoarea 
vitezei. O tactică foarte aplicată în 
Mechwarrior este la fel de eficientă 
și în Heavy Gear: roboții au picioare 
destul de fragile iar câteva proiectile 
bine ţintite îi pot face să muște din 
asfalt. În rest, toată strategia jocului 
constă în a evita pe cât posibil să te 
baţi cu mai mulţi roboţi în același 
timp, chestie deloc ușoară, pentru 
că de la un moment dat o să consta- 
taţi că nu vă mai ies în cale roboți 
adverși, decât în grupe de câte trei. 
Engine-ul jocului este cu un pas 
în fața concurenţei, roboții putând 
acum să se ghemuiască în spatele 
unei stânci să se miște lateral și, 
evident, să se rotească independent 
de direcţia de deplasare. De aseme- 
nea ei se pot deplasa alternativ pe 
roți sau pe picioare. Deși la început 
robotul pare greu de controlat, jocul 
are câteva misiuni de antrenament 
în care vă puteţi lua permisul de 
conducere și pentru această cate- 
gorie de vehicole. Se recomandă 
totuși serios un joystick cu cât mai 
multe butoane, pentru că jocul are 
un număr foarte mare de comenzi, 
întrecând chiar şi unele simulatoare 

simultan. La înălțime este și sonorul 
care poate fi redat spaţial cu o placă 
de sunet și o instalație de boxe 
corespunzătoare. 

Misiunile din joc sunt în general 
destul de grele, dar devin de la un 
moment dat plictisitoare pentru că 

nu există 


Fanii jocurilor din seria 
Mechwarrior au cu siguranță motive 
să se bucure, jocul păstrând toate 
calitățile predecesorilor săi. Celorlalţi 
jucători nu le recomand decât să-i 
acorde o șansă, pentru că jocul 
devine din ce în ce mai antrenant pe 

măsură ce este jucat. 


Andrei lonescu 


la 
acest 
capitol. 
Micile 
bug-uri ale 
texturilor întâlnite în toate jocurile 


care încearcă să combine 2d-ul cu decât cla- 


3d-ul sunt prezente din păcate și sicele misiuni 
în Heavy Gear, unde se mai întâm- de 

plă uneori să vezi ce este în recunoaștere, 
spatele unui zid dacă te apropii atac, apărare și 
prea mult de el. Grafic, jocul suferă escortă. 


Monotonia este din fericire întrerup- 
tă de posibilităţile de a juca jocul în 
multiplayer situaţie în care jocul 
devine mult mai interesant, mai ales 
când este jucat pe echipe. 


de aceleași probleme de care au 
suferit de-a lungul timpului toate 
jocurile acestui gen. În timp ce 
roboții sunt realizaţi în cel mai mic 
detaliu, mediul încon- 
jurător este foarte sărac 
și la fel de plat și fără 
denivelări ca în orice 
Mechwarrior. Cerul și 
pământul arată 
neconvingător, deși rulat 
pe un calculator cu o 
placă 3Dfx, grafica se 
mai apropie puţin de 
realitate. Primul element 
care iese în evidenţă la 
acest joc este muzica, 
prezentă sub forma unor j : P Ș. a Sa 
track-uri audio pe CD, e nt pr i ' 
muzică pe care o veți 44. | i NE SARE II 
asculta din plăcere și 
fără a juca jocul. 

Al doilea element 
îmbucurător este nivelul 
de inteligenţă al roboților 
adverși. În vreme ce 
roboților din Mechwarrior 
li se mai întâmpla să se 
blocheze într-un zid, 
roboții din Heavy Gear 
știu să folosească 
inteligent terenul ascun- 
zându-se în spatele 
stâncilor și al clădirilor, 
de unde încep să arunce 
grenade, și știu să 
lucreze în echipe, aștep- 
tând până când fiecare 
unitate a ajuns în poziţia 
optimă pentru a ataca 


> Mhz, 16Mb RAM 
SB 16bit, 4xCD-ROM 
3Dtx” 


smandat 


AN/Modem/Internet 

Al foarte dezvoltat; Muzică 
excepțională; 
Misiuni monotone; Grafică 
mediocră; 


Contra 


tov 
Pe 


[A 


review 
di e 


aa SH AI pia Pope 
tă ( rosrra=(ă 


a 2 2 esa 
aAAa Li 

Simulation 


Pe la sfârșitul anului trecut, am 
văzut un demo de la F1 Racing, pro- 
dus de Psygnosis. A fost printre 
primele jocuri pe care le-am văzut 
pe 3Dfx. Jocul era extraordinar, 
avea şi acea senzaţie de/viteză care 
lipsea de la Need for Speed. În acel 
moment, credeam că acesta este 
simulatorul absolut, cel mai real care 
poate exista pe PC. Imediat după 
Crăciun am primit F1 Racing 
Simulation de la Ubisoft, și m-am 
convins foarte clar ce poate însem- 
na cu adevărat un simulator de 
mașini pe o placă 3Dfx, Pentru 
mine, este cel mai bun joc de acest 
gen, probabil până la Grand Prix 3. 
Chiar dacă nu prea mă dau în vânt 
după acest gen de jocuri, totuși 
Grand Prix 2 m-a impresionat la vre- 
mea lui, chiar dacă avea și unele 
puncte slabe evidente. Cel mai mult 
s-a simţit lipsa unei variabile pentru 
a seta condiţiile meteorologice. 
Această lipsă este un deliciu însă în 
F1 Racing Simulation, cursa putân- 

Pa | Computer Games 


du-se desfășura fie pe plaje însorite, 
fie prin munţi înzăpeziţi. La Grand 
Prix 2 nu auzeai niciodată zgomotul 
produs de mașinile din spatele tău. 
Chiar dacă F1 Racing Simulation 
are oglinzi mai mici decât GP2, poţi 
auzi toate mașinile aflate în spatele 
tău. lar cel mai mare avantaj al lui 
F1 Racing Simulation este suportul 
pentru multiplayer în 4. Apoi, 
bineînţeles, este grafica extraordi- 
nară pe o placă 3Dfx. Dacă ai un 
Pentium normal, ca al meu 
(P166MMX), jocul va rula foarte 
bine, la o rezoluţie 
de 640X480, cu 
toate detaliile 
puse. Tot ce ai 
nevoie, este 

cât mai multă 
memorie (pe 

un sistem cu 
32Mb, jocul 

mai folosește 

și hard-diskul). 
Pentru ca 


jocul să se desfășoare, totuși, foarte 
cursiv, poți deselecta anumite setări 
referitoare la sensitivi- 
tatea zgomotelor 
produse de alte 
mașini. Toată 

grafica jocului, de 

la meniuri până 

la cursa efectivă, 

este complet 
superioară 
celei din 
GP2. Pe o 
placă ce 
suportă na Petite 
| 9 


ovi 

re 

RANO 
Categorie Racing Simulation ] 
ma Prod./Editor: Ubisoft i 
Platformă Win95 | 
Sistem P120 Mhz, 16 


ecomandat: 50 Mb HDC 
4XCD-ROM, 3 

audă 


LAN/Modem 

Pro Foarte multe amânunie ce 
pot fi schimbate; 
oarte realist, 

Contra: Sistemul de meniuri 


cam greoi; 


este 

astia 


Acest joc E) ţ P168MMA 
a fost testat vemsisem COLOSSEUM / Wine 

Computer Games 75 


A) 


„review, 


ile)W/ 


zilei 


Viermii sunt foarte rari în 
panoplia personajelor din jocurile 
video. Însă atunci când își fac 
apariția, se dovedesc a fi mult mai 
simpatici şi mai interesanţi decât 
restul menajeriei care ne pop- 
ulează de obicei ecranele. De 
exemplu, Earthworm Jim (sau 
Râma Jim, în limbaj neaoș), si-a 
plimbat mușchii săi mari și gon- 
flabili prin zeci de faze care mai 
de care mai amuzante, dacă vă 
mai amintiți de excelentul joc de 
la Shiny Entertainment, declinat 
deja în două serii. Arsenalul său 
era oarecum limitat - în afară de 
datul cu biciul și trasul cu pis- 
tolul, Jim mai ştia doar să arunce 
cu vaci și cu porci (inventiv, ce-i 
drept, dar nu foarte variat). Team 
17 aduc în scenă o cu totul alta 
categorie de viermi: mai mici, dar 
mult mai ai naibii ! Armele pe care 
aceștia le folosesc fără cine știe 
ce succes dar cu foarte multă 
convingere variază de la grenadă 
până la bombardamentul aerian, 
trecând prin nu foarte gustoasa 
dar violenta bombă banană. 

În principiu, orice om dotat 
cu minim o mână şi un deget 
poate juca acest joc (posesia 
mai multor exemplare din mem- 
brele sus citate fiind totuşi reco- 
mandabilă). Prezenţa organului 
numit creier se dovedește însă a 
fi absolut necesară. În ciuda 
aparenţelor și a banalului decor 
bidimensional, Worms nu este 
un simplu joc care se joacă doar 
pe bază de reflexe și vă garantez 
ca unele lovituri necesită la fel de 
multă ingeniozitate ca în orice alt 
joc "serios" de strategie. 

Armele disponibile sunt mai 
multe față de prima serie a jocu- 
lui. De la grenadele și aruncă- 
toarele clasice de rachete, până la 
arme “neconvenţionale” cum ar fi 
grenada de mână sfinţită ("holy 
hand grenade”) sau cocktail-urile 
Molotov ("petrol bomb”), jucătorul 
are de unde alege. Interesanta 
categorie a armelor "biologice" 
(dacă-i putem spune aşa) se 
diversifică: oaia explozivă, vacile 
nebune, porumbelul teleghidat și 
(ei al: 1 să: i: [al (ec: Be Că ceăat: Tel: BEI: [eătei 
zgomotoasa apariție în arsenal ! 

Decorul este editabil, însă în 
mai mică măsură decât la Worms 
United. Două tipuri de teren de 
luptă sunt puse la dispoziţie: ca- 
verna (închis, fără posibilitate de 
bombardament) sau deschis (ca 
în Worms 1). După terminarea 
timpului de joc, în modul moarte 
subită (“sudden death”) apa va 
inunda decorul, câte puțin după 


76 Computer Games 


fiecare mutare. 
Jucătorul poate acum să-și 
deseneze profilul 
terenului 

dorit, dar 
texturarea aces- 
tuia se va face 
numai cu ele- 
mentele de decor 
furnizate (Snow, 
Hell, Medieval, 
etc.). Este posi- 
bilă salvarea și 
încărcarea de profile, dar nu și 
utilizarea de imagini externe pe 
post de decor. Editorul de sunete 
este remarcabil de ușor de 


manevrat şi toate 
„wav-urile poartă 
nume sugestive, 
astfel încât oricine posedă o placă 
de sunet și un microfon va fi 
în stare să-şi creeze pro- 
priile efecte sonore. 


(Stutti) 
(185) 


În singleplayer, 45 de misiuni sunt 
accesibile - interesante la început, 
acestea riscă să devină repede 

plictisitoare dar constituie o exce- 


lentă modalitate de antrenament. 
Programatorii de la Team 17 

și-au îndeplinit toate promisiunile 
făcute, cu câteva omisiuni 
minore. Dacă nu sunteți un fana- 
tic al jocurilor de strategie militară 

sau al shooterelor şi dacă ar tre- 
bui să vă alegeți numai un singur 
joc pentru următoarele câteva 
luni, acesta va fi fără îndoială 
Worms 2. Cine are încă dubii, 
poate să incerce demo-ul de pe 
CD-ul revistei no. 7, în care puteți 
citi și un scurt preview. De remar- 
cat că varianta finala este net 
ameliorată față de versiunea 
demo - timpii de încărcare sunt 
mai scurți și fluiditatea jocului 
este rezonabilă chiar și pe un 
Pentium 100MHz. 


Spinei Adrian 


Titiu Worms 2 


Categorie: 


actiune-strategie 

Prod /Editor: Team 17-Microprose 


Platformă Win99 | 


P100 Mhz, 16Mb RAM 
SB 16bit, 8xCD-ROM 

Sistem 
recomandat 


Multiplayer: LAN/Internet (16 juc.) | 
Pro grafica net ameliorata; 

noi arme spectaculoase; 
editor de sunete şi de teren 
au crescut pretentiile hard- 
ware; 


Contra 

Acest joc E 9 P166MMA 
a fost testat - 
mmsistem COLOSSEUM / Wine ) 


Încep să mă simt din ce în 
ce mai bine în lumea 
colecționarilor de mașini de 
lux amatori de turism. 
Adineauri am dat o tură prin 
San Francisco la volanul 
unui superb Dodge Viper 
model 1998, iar acum accel- 
erez cu încăpățânare 
Nissan-ul meu 300ZX pe 
străzile din Munchen. Sirena 
unei mașini de poliţie se 
aude undeva în stânga și 
simt un subit impuls de a 
privi pe geamul portierei. 
Imagine stranie, acolo 
zăresc o pungută goală de 
alune așezată pe o cutie de 
carton pe care scrie "Test 
Drive 4". Mă trezesc din 
reverie și-mi dau seama că 
sunt așezat la birou, în fața 
PC-ului. Într-adevăr, este 
doar un joc de simulare 
auto, dar pasionant și de un 
realism cum nu aţi mai 
văzut. 
Jocul oferă o varietate impresionantă de 
vehicule, nu mai puţin de 10 modele fiind disponi- 
bile. Test Drive 4 pare a fi destinat în principal jucă- 
torilor americani, deoarece toate mărcile mitice ale 
acestora sunt prezente. Ca buni europeni ce sun- 
tem, vom regreta absenţa automobilelor Porsche și 
Ferrari, "compensată" de o gamă impresionantă de 
mașini Chevrolet (Corvette, Camaro, Chevelle). Între 
Chevrolet Corvette ZL-1 model 1969 și noul Dodge 
Viper 1998, este clar că orice jucător cât ar fi de pre- 
tențios își va găsi mașina preferată. Am regretat 
însă imposibilitatea de a schimba culorile 
vehiculelor sau de a modifica detalii privitoare la 
echipamentul acestora (facilități existente în Need 
For Speed 1I). Designerii jocului au optat însă pentru 
un realism cât mai riguros, aspectul şi 
performanţele mașinilor fiind strict identice cu ale 
modelelor originale. 

Douăsprezece trasee sunt disponibile, două de 
fiecare oraș : Keswick, San Francisco, Berna, Kyoto, 
Washinghton, Munchen. Denumirile orașelor nu 
sunt numai niște simple găselniţe inutile : fiecare 
traseu conţine elemente caracteristice regiunii. 
Clădiri celebre, 
monumente și 
străzi cunoscute se 
situează pe traseele 
cu pricina. De 
exemplu, primul 
traseu San 
Francisco începe 
pe faimosul pod 
Golden Gate și 
conţine câteva din- 
tre vestitele străzi 
înclinate ale 
orașului - grija pen- 
tru detalii ajungând 
[E [af BX: [erele Mei: Be Ic: Li E 
cienii au reprezen- 
tat pe acestea chiar 
și șinele tramvaiu- 
lui. În plus, o sume- 
denie de amănunte 
subtile și amuzante 


vin să accentueze culoarea locală. Pe traseul din 
Marea Britanie, vă veţi încrucişa cu o sumedenie de 
Rover-uri negre minuscule (stil mașina lui Mr. Bean), 
iar în Japonia mașinile de culoare violet sunt într-un 
procentaj suspect de mare (violetul, culoarea prefe- 
rată a automobiliștilor japonezi ?!?). 

O mare diversitate de moduri de joc vă întâm- 
pină în Test Drive 4. Cursa simplă permite accesul la 
primele 6 trasee ale jocului și, după ce veţi câștiga o 
cupă, la următoarele 6. Turneul eliminatoriu, campi- 
onatul, cupa Pitbull și cupa Masters sunt disponibile 
pentru toți cei care vor să se înfrunte serios cu com- 
puterul sau în reţea. Modul "dragrace" este oarecum 
stupid : două mașini se înfruntă pe un traseu drept 
și foarte scurt, tot ce aveți de făcut este să apăsați 
pe accelerator și eventual să schimbaţi vitezele dacă 
aţi setat modul manual. M-am distrat o vreme cu 
acest mod încercând să dilesc maşina adversă 
în mod sistematic, dar m-am plictisit repede. 

La fel ca în jocurile arcade, un timp deter- 
minat vă stă la dispoziție pentru a parcurge 
distanța dintre 2 check pointuri de traseu - ast- 
fel, jocul devine mult mai dinamic. Cei care 
doresc au opțiunea de a scoate această li- 
mitare și chiar de a elimina mașinile "civile" 
care apar pe șosele, ca și enervantele mașini 
de poliţie care au prostul obicei de a ne opri 
pentru depășire de viteză. 

Muzica este de calitate, iar efectele sonore 
la fel de realiste ca și celelalte aspecte ale 
jocului. Derapajele și accidentele sunt excelent 
redate și pot eventual face plăcerea unei cate- 
gorii de jucători, cel puţin într-o primă fază. Ce 
poate să fie mai frumos decât să percutezi 
frontal oribila dubiţă violet a unui șofer 
japonez, știind bine că aceasta se va răsturna 
peste mașina de poliție care merge inconștien- 
tă în faţă ? 

Manevrabilitatea maşinilor este rodul unor teste 
foarte serioase și se înscrie în aceeași linie realistă 
a jocului. Din păcate pentru unii (din fericire pentru 
alţii) maşinile nu se pot defecta în urma accidentelor 
așa că veți termina nevătămat cursa indiferent de 
carambolajele de pe parcurs. 

Grafica este punctul în care am oarece obiecții. 
Nu vorbesc de versiunea Glide, care arată superb. 
Aș comenta însă versiunea neaccelerată, care este 
cam lentă pe mașinile slab dotate, rezoluția mare 
640x480 dovedindu-se nejucabilă chiar și pe un 
Pentium 166. Cei care nu suportă nivelul grosier de 
pixelizare la 300x240, vor trebui să se mulțumească 
doar cu "vechiul" Need for Speed II, care are cerinţe 
ceva mai puţin pretențioase. Dar vă asigur că până 
și la rezoluţie mică traseele merită să fie parcurse, 
măcar pentru 
plăcerea de a 
admira aspec- 
tul orașelor pe 


Titlu: Test Drive 4 i 


care le par- % 
î Categorie: simulare auto 
curgeți. j 
Pe scurt, Prod./Editor: Pitbull Syndicate/Accolade | 
Test Drive 4 


este un simula- 
tor auto realist 
și foarte bine 
realizat, 
rezistând foarte 
bine 
comparației cu 
celebrul Need 
for Speed. 
Chiar și cei 
care nu sunt 
fanatici ai 
genului (eu, de 
exemplu) sunt Pro: 
atrași și-și dul) trasee și de mașini; 
petrece ore în Contra: fără 3DFx, grafica nu-i formi- 
șir în ambianța dabilă 

jocului. 


Platformă: Win95 ! 


Sistem P133 Mhz, 16Mb RAM 


= erei nl [ale E: 16024c 10) 1, | e m | DES) = uleleli 
6xCD-ROM, 3Dfx optional 

Multiplayer: LAN/Modem/Serial | 

realismul traseelor; banda 
sonoră;numărul mare de 


Spinei Adrian 

Computer Games 7 7 


re Vu E iaai e w 
„„Feview 


XNILEW 
Titlu: Turok E 
Categorie: First Person Shooter Și 
Prod./Editor: Acclaim | 
Platformă: Win95 : 

Sistem P133 Mhz, 32Mb RAM 
recomandat: SB 16bit, 4AxCD-ROM, 
3Dfx 

Multiplayer: nu există i 

Pro: grafica remarcabilă, depă- 
şește ușor chiar şi Quake 2 


Contra: lipsește opţiunea multiplay- 
er; Al foarte slab 


Acest joc 9 


a fost testat 
pe un sistem COLOSSEUM / 

4: Computer Games 

NTIA 


influența unei mari doze de 
alcool, un adventure precum 
Dementia riscă să le iasă din 
mâinile tremurânde. De la 
începutul jocului, o atmosferă 
suprarealistă ne învăluie. 
Jucătorul întruchipează bunica 
unei familii relativ descreierate ai 
cărei membri par a nu avea altă 
ocupație decât masacrarea mutu- 
ală. Micile războaie familiale sunt 
întrerupte de personajul negativ 
Great Rabbit (Marele lepure !) 
care începe cu lucruri catastrofice 
precum furtul cărţii de bucate 
(opera de căpătâi a bunicuţei) şi 
termină cu chestii minore precum 
răpirea întregii familii. Bătrânica 
a . pornește cu îndrăzneală în 
greaua misiune de a recupera obiectul cu pricina 
și, secundar, ființele care-i servesc drept rude. 
Umorul pervers și enigmele distorsionate care 
presară întreaga acţiune a jocului riscă să 
„scoată din sărite chiar și un jucător avansat. Cei 
„ dotați cu răbdare și cu un simţ al umorului se vor 
distra pe cinste cu această ciudăţenie de joc, 
„care beneficiază de o realizare grafică superbă 
„și de o bandă sonoră pe măsură. Titlu: Dementia i 


î Categorie: 


Prod./Editor: 


Adventure 

„antiutopic, bătălia cu 
„ extratereștrii sau cafteala dintre 
„umani, orci, zombies și alți indi- 
|... Mizi de aceeași joasă speță. 

Tone Rebellion distribuie în 

rolurile principale o bogată 
“panoplie de ființe caracatiţoide 

(floaters - "plutitori”), pe care în 

mod garantat nu le-aţi mai avut 

niciodată pe ecranele voastre. 
„ Cefalopodele cu pricina sunt 
grupate în 4 tabere distincte 

(deci maxim 4 jucători în rețea), 
care luptă pentru a ieși de sub 
tirania monstruosului Leviathan 
(negativul jocului, la fel de ten- 
tacular ca și pozitivi). Elementul 
de noutate este însă stricat de 
interfața oarecum îmbâcsită și 
de realizarea grafică mediocră. 


! The Clan of Sol is a group of 
| sages with a pouertul ranged 
attaok. 


Fiecare producător de joc 


într-un mod diferit. Pentru cei de la Pe fondul unui management de resurse mai mult 
Factory, trecerea la a treia generaţie de RTS decât primitiv, veţi avea de-a face cu tactici mi- 

„ înseamnă mai degrabă desprinderea de univer- . litare repetitive, ceea ce nu aranjează situaţia. 

„ surile clasice de joc : conflictul într-un viitor Pe scurt, o altă idee bună prost valorificată. 


iu: Tone Rebellion i 


ŞI rece open atoremocema opener o oana manere oare ozon 


Categorie: Strategie i 


i Prod./Editor: Vi 

ap V, 2 jaw 
Pe EVieW 
74 i mm | 


ȘI TE SA 


Aa E 5 


O nenorocire nu vine niciodată singură, iar 
un joc prost va avea totdeauna o urmare. După 
aberantul RTS numit Warwind, SSI scot plini de 
tupeu și de îndrăzneală o a doua serie. Ce-i 
drept, jocul prezintă multe ameliorări și dacă ar fi 
fost lansat acum 1 an și jumătate în locul 
Warwind-ului original probabil că ar fi făcut 
oarece valuri în rândul gamerilor. Acum însă, 
jocul este un fel de blândă briză marină pe lângă 
furtuna stârnită de a treia generaţie de RTS-uri. 
Singurele elemente interesante sunt secvențele 
video impecabil realizate, dar cine vrea să se 
uite la filme dă drumul la televizor. Pe scurt : 
evitaţi Wanwind 2. 


Titi Warwind2 
Categorie: RIS ; 


Prod./Editor: SSI 


Pi 

lată un simpatic simulator de motociclete 
care, cel puţin la început, mi-a oferit câteva 
surprize plăcute. O manevrabilitate excelentă 
a vehicolului, similară cu aceea din Moto 
Racer, și o grafică detaliată în 640x480, 
decorurile bine realizate aducând oarecum cu 
acelea din Need For Speed. În plus, jocul nu 
necesită accelerator 3D pentru a prezenta o 
fluiditate remarcabilă până și pe Pentiumurile 
mai lente (este drept că versiunea OpenGL 
arată formidabil). A fost însă penibil să constat 
că numai 2 trasee mari și late sunt accesibile. 
"Mari și late" e o figură de stil, deoarece o tură 
nu ia mai mult de un minut și jumătate. În plus, 
traseele au porțiuni comune astfel că jucătorul 
se izbește de o ridicolă lipsă de varietate. Pe 
scurt, un joc promiţător care se transformă 
repede în generator de plictiseală. 


Titlu: M A, 
Categorie: Simulator 


Computer Games 4: 

MAGAZINUL TÂU DE CALCULATOARE Sisteme*Accesorii 
4 Consumabile 
a 


08.3 
VI A= 3 


GV) dOHS=i 
H3LN4dW09 3 
B-dul Kogălniceanu nr. 5 (Magazinul MARLBORO) 

N i Comruran 


COMPUTERS | 

BUCURESTI, Tel: 312 55 24 Fax: 679 57 42 Str. Icoanei 24, București 
pi uesLerspre viitor > pieri 


E-mail: romtronQstarnets.ro 


B-dul. Mihail Kogălniceanu 49 (95A) 
sc. B, ap. 47, sector 5, București 
ROMANIA IMA INFOCONSULT 
opa Nan nr. 9 București Tel.: 642.41.97; 252.36.05 Fax: 642.22.18 


S ls teme de calcul __ 
INTŢ5I Pentiumil 


Klamath 
Imprimante i dia 
A3, 9 ace, Seikosha .............. 307$ i ea 
A4, Minolta laser ................... = 08 SA soaleki 


AŢ a[ ție 


rare Sole mai eerereir. rețuri sunaţi! 
Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din str. Popa Nan nr.9, unde un calculator 
multimedia vă stă la (lapazie pentru vizionarea de CD-uri. Orar: 10.30 - 18 


De [: Ă| profecionieţi bor 


4 2 = 3 | 
pe aniru profecionicii 
_Nou_ dea IMA INFOCONSULT | Di = 

Pe noile motherboard-uri de Pentium II cu chipset 440LX a apărut în urmă cu aproape 
două luni o nouă interfaţă - (AGP). Această interfaţă se adre- 
sează numai plăcilor grafice, și a apărut în urma faptului că, bus-ul PCI al sistemului, soli- 
tat de majoritatea componentelor din unitatea centrală, a devenit o piedică, mai ales în 
“ calea plăcilor grafice 3D. 

AGP nu înlocuiește dar nici nu folosește bus-ul PCI, fiind legat direct de se- 
tul de chip-uri fără a mai trece prin acesta și astfel AGP oferă plăcilor grafice o 
egătură rapidă și directă cu procesorul. În plus, placa video poate utiliza, prin 
şi AGP, RAM-ul sistemului ca memorie grafică suplimentară. 

Dar ca pe o noutate de ultimă oră, vă prezentăm alăturat prima placă de 
| împreună cu soclul clasic de Pentium (socket7), utilizează și acest nou mod de 
interfaţare. Această placă, bazată pe chipset-ul VIA VP3, asigură costuri mult reduse, ce 
permit ca și > utilizatorii amatori să poată beneficia de avantajele extraordinare ale AG 

Noclesiaimndiuee Matrox a produs una dintre primele plăci video ce se interfațează "3 | 

prin AGP. Se poate vedea în poza alăturată modul de realizare a dimensiunii mici de 
interfațare prin poziţionarea pinilor i in șicană. Această nouă placă M „Cu 


4 Mb WRAM, exp. la 8 Mb, 5 : 
' /Odhyea ce ir ebuie văzute 


Țineţi-vă bine! Aveţi ocazia să priviţi drept în pupile o adevărată revoluţie 
în domeniul tehnicii de calcul! Poza alăturată nu este trucată, iar ceea ce 
se vede nu este un simplu organizer, cum sunt pe toate drumurile. 
Și pentru că spaţiul pe care îlavem la dispoziţie este total 

insuficient pentru ca măcar să putemi incepe să vorbim 
ă despre ele, dorim să inițiem o serie, din care acesta este 
„9 doar primul număr: 


bază care Tot ce vă putem spune pentru început, este că, în 
numărul viitor al revistei, vom iniţia un concurs cu 
premii, având ca temă aceste noi tipuri de computere. 
| Pentru a vă mări șansele, vă așteptăm să-trișaţi- vă informaţi din timp, pentru a fi cu un 


pas înainte, vizitându- -ne la sediul nostru din strada Popa Nan nr. 9, București, (preferabil anunțând în pre- 
alabil la 092 319319) unde veți putea să aflaţi pe larg, amănunte despre cum se scrie istoria (H)PC- urilor! 


"diverse: 
În acest număr, Gomputer Games inau- 
gurează rubrica "Strategy Guide”, o 
rubrică mgnilă să ajute jucătorii în alt 
fel decât piin a le da codurile de invin- 
cibilitate, bani infiniți, vieţi nelimitate 
sau toate armele, etc, care nu lac 
decât să strice plăcerea de a juca un 
joc. Celor care totuși consideră că nu 
au altă soluţie decât cea-deă folosi 
coduri, revista noastră le oferă'cea mai 
completă colecție de coduri. și seltitii 
pe CD, o colecție ce va continua să fie 
actualizată la fiecare număr. lrosirea 
unor pagini din revistă pentru a le 
umple cu coduri, în loc de a oferi un 
articol interesant, nu'ni se pare justifi- 
cată. În tiecare' număr vom aborda un 
titlu, sau mai multe, jocuri pe care noi 
le considerăm a fi printre cele mai 
importante ale momentului. Vom 
prezenta uneori şi jocuri single-player, 
dar vom acorda o atenție deosebită 
jocurilor care fac posibile înfruntările 
multiplayer și credem că realizarea în 
premiera a unei astfel de rubrici este 
bine venită având în vedere că 
numărul celor care joacă jocuri multi- 
player în România este în continuă 
creștere; Celor care nu au încă posibil- 
itatea să joace jocuri multiplayer nu ji 
sfătuim decăt să-și procure o placă de 
rețea, un modem, eventual acces la 
Internet, sau chiar un simplu cablu 
serial, pentru că diferența de la a juca 
un joc de unul singur contra calcula- 
torului, până la a-ți infrunta prietenii 
este inimaginabilă, indiferent că te aflii 
în cavernele din Diablo, pe circuitele 
Formulei 1, în spațiul aerian din Jet 
Strike Fighter, în spațiul cosmic din X- 
Wing versus Tie Fighter, pe câmpurile 
de luptă din Red Alert sau într-un nivel 
de Quake II. 
Deși cei de lă iD s-au străduit și chiar 
au reușit să facă din Quake II un joc 
atractiv și în single player, mult mai 
interesant este, fără îndoială, jocul 
multiplayer. Quake Il este în acest 
moment, cel mai.jucat joc pe Internet, 
unde jocul pare a hu avea limite. 
Există mii de servere dedicate, pagini 
de web, modificări, conversii, nivele 
noi și alte lucruri interesante pe care le 
vom prezenta și pe CD-ul revistei 
noastre (o parte deja le găsiți pe CD-ul 
acestui număr). În momentul de față, 
cei de la iD mai au o ambiţie în; ceea ce 
priveşte Quake II: Organizarea unui joc 
multiplayer cu 100'de jucători pe 
aceeaşi hartă, recordul fiind în momen- 
tul-de față la 70. Credem că toate -aces* 
tea ne justifică alegerea, de a prezenta 
în acest număr aspectele ce privesc 
jocul multiplayer în Quake II. În urmă- 
toarele rânduri vă vom prezenta câteva 
sfaturi practice, care sperăm că vă vor 
ajuta. Ghidul nu este dedicat jucăto- 
rilor;"profesioniști” ci acelor care tân- 
jesc încă după acest Statut dar deo- 
camdată o cam încasează. 


[e] pă Computer Games 

G)V) 

QuAaKkE II 

lau 

Primul sfat pe care îl dau 
jucătorilor de Quake |! este-să 
folosească mouse-ul în locul 
tastaturii, Acest lucru este vala- 
bil pentru orice joc first-person, 
dar mai ales în Quake Ii, unde 
design-ul supraetajat al 
nivelelor face practic imposibilă 
folosirea exclusivă a tastaturii, 
Gândiți şi jucaţi în trei dimensi- 
uni, Soluţia ideală este folosirea 
atât a tastaturii cât și a mouse: 
ului. Folosiţi mouse-ul pentru 
direcţii, pentru a vă uita in sus 
și în jos și pentru a trage și 
folosiți tastatura pentru restul 
comenzilor, O idee de configu- 
rare este de a folosi tastele 
inainte Şi inapoi pentru mișcare 
și tastele stânga/dreapta pentru 
mișcarea laterală (strafe). În 
final configurați butoanele 
mouse-ului pentru foc și jump 
sau croueh, Exploataţi pe cât 
posibil toate avantajele'pe care 
vi le oferă mouse-ul, Cu un 
mouse puteți să trageţi în cine- 
va care se-află deasupra sau 
dedesubtul dumneavoastră și 
puteţi să vă uitaţi în orice 
direcţie doriți, independent de 
direcţia în care vă deplasați. 
Puteţi evita astfel neplăcuta 
situație de a fi nevoiţi sări 
întoarceţi spatele adversarului 
când fugiţi de el. Un jucător 
care folosește tastatura e nevoit 
să fugă cu spatele la adversar 
semnându-și astfel testamentul, 
fiind incapabil de a trage sau de 
a se feri de proiectilele acestuia. 
Un alt lucru care trebuie config- 
urăt este crosshair-ul. Deși 
poate fi folositor, în special 
când tragi la distanţă mare cu o 
armă precisă, erosshair-ul nu 
este întotdeauna exact. Jucând 
fără crosshair vă veţi obișnul să 
țintiți mult mai bine. O soluție 
de compromis ar fi folosirea 
crosshair-ului cel mai mic, (dot) 
care este totodată și cel mai 
precis. Cam la asta se rezumă 
problemele de interfață și con- 
trol al jocului. Totuși, încă un 
mie detaliu de conțfigurăre: În 
jocurile multiplayer FPS-ul este 
esential. (FPS = numărul de 
cadre pe secundă, engl. "frames 
per second"). În vreme ce în 
single-player se poate juca și la 
20FPS, uneori chiar mai puțin, 
în multiplayer se recomandă cel 
puţin. 30FPS, iar cu cât numărul 
acestora este mai mare, cu atât 
mai bine. Singura pgsibilitate de 

a îmbunătăți frame rate-ul (în 
afară de cea mai puțin practică 
de a va cumpăra un calculator 
mai performant) este să rulaţi 
jocul in rezoluţia minimă, 
320x240. Ghiar dacă aveţi o 
placă 3dfx, reduceți rezoluția la 
512x384, pentru că față de 
640x480"diferența de detaliu 
aproape nu se observă, în timp 
ce diferența în FPS este destul 
de importantă. 

Trecând la sfaturi mai prac- 
tice, un lucru important în 
Quake Il este să nu staţi pe loc 
niciodată. Țintele cel mai ușor 
de lovit sunt cele care nu se 
mişcă. Mai mult decât atât, în 
joc există optiunea “always 
run“. Folosiţi-o cu încredere. În 
multiplayer nu aveți nici o şansă 
dacă vă miscaţi mai incet decât 
adversarul, Pâţă de Quake |,.în 
Quake W'există și posibilitatea 
de a te lăsa în jos. Nu este o 
soluție prea fericită pentru a te 
feri, pentru că un adversar care 
joacă cu mouse-ul te va nimeri 
imediat. Combinată însă cu 
mișcarea în altă direcţie sau 
folosită ca strategie de atac 
poate fi foarte eficientă, mai 
ales când ești aproape de 
adversar. După ce v-aţi obișnuit 
cu mouse-ul învățați să strafaţi. 
(a strafa = a te mişca laterali, 
fără a te întoarce în direcția în 
care te miști, engl. "to strafe”.) 
Deplasarea laterală vă va per- 
mite să vă feriți de proiectilele 
inamicului fără a vă lua ochii de 
la adversar, ceea ce vă va da 
posibilitatea să trageţi în el în 
continuare. Strafe-ul este de 
asemenea singura modalitate 
practică de a vă feri de 
rachetele inamicilor, pentru că 
nu aveți timp, după ce ați văzut 
racheta, întâi să vă întoarceți 
într-o direcţie și după aceea să 
vă mișcați de pe loc. De aseme- 
nea, folosind strafe-ul şi tastele 
de ditecţie veți putea să vă 
mișcaţi în cerc în jurul adversa- 
rului vostru, o strategie. greu de 
contracarăt. Un element impor: 
tant în multiplayer este alegerea 
armei corecte. În continuare c- 
âtevă sfaturi în ceea ce privește 
armele. În Quake II, producătorii 
s-au străduit să diminueze efi- 
ciența lansatorului de rachete, 
armă care în Quake | nu avea 
rival. În concluzie, armele sunt 
destul de echilibrate, fiecare 
putând fi folosită cu succes. 


Arma joacă un rol destul de 
important, deși este cea mai 
slabă armă din joc, mai ales 
dacă te gândeşti că este singura 
armă cu care începi și, 
inevitabil, în multiplayer ţi se va 
întâmpla să te trezești în față cu 
un adversar și să nu ai altă 
armă. În acest caz, mai ales în 
jocurile 1 la 1, soluţia cea mai 
bună este să o iei la goană. 
Dacă adversarul tău are orice 
altă armă, te va distruge. În 
jocuri aglomerate, cu mai mulți 
jucători, unde armele sunt mai 
rare, se ajunge destul de des ia 
folosirea blaster-ului, mai ales 
pentru că nu prea ai unde să 
fugi fără a da de alt adversar. 
Arma este foarte precisă, prob- 
lema ei cea mai mare, alături de 
rănirea minoră a adversarului 
pe care o provoacă, este timpul 
destul de lung pe care proiec- 
tilul îl străbate până la ținta. 
Sigur, n-ar fi o problemă dacă 
ținta ar sta pe loc, dar asta nu 
se întâmplă decât cu țintele care 
nu au citit paragraful de mai 
sus. 


Acastă'armă cânstitei& un 
mare progres faţă de blaster, 
dar este mult mai slabă decât 
alte arme, Avantajele armei sunt 
damage-ul pe care îl poate pro- 
duce și faptul că gloanțele 
ajung instantaneu la țintă, ceea 
ce înseamnă că dacă ai ochit 
bine, vei nimeri adversarul. 
Dezavantajele sunt că durata 
între focuri este destul de mare, 
iar precizia scade odată cu 
cresterea distanței la care se 
află adversarul. 


Una dintre armele foarte efi- 
ciente ale jocului, Super 
Shotgun-ul are toate caracteris- 
ticile Shotgun-ului simplu, difer- 
enţa fiind puterea mult mai mare 
a acesteia. Arma este extrem de 
utilă în nivele mici, cu spații 
înguste și coridoare multe, la 
distanță mică arma fiind mor- 
tală, 


Această armă nu este foarte 
precisă, dar ea compensează 
prin cantitatea mare de gloanţe 
pe care le trage, gloanţe care 
ajung instantaneu la țintă. Într- 
un cuvânt este o armă medioc- 
ră, 


As&mănătoare cu arma 
precedenta, Chaingun-ul nu 
este foarte precis, dar cantitatea 
de gloanțe trasă este enormă. 
Consumul mare de muniţie este 
ptobabil singurul defect al aces- 
tei arme. 


Vansatorul de grenade â 
suferit anumite modificari făță 
de cel din Quake 1, În primul 


rând a fost scurtată perioadă de 
întârziere dintre două focufi 
consecutive, facând astfel posi: 
bilă lansarea unei avalanșekdle 
grenade pe care adversarii până 
la urmă nu o vor mai putea 
evita. Dezavantajul armei este 
că proiectilele care nu îşi ating 
direct ținta, nu explodează ime- 
diat, ele dând ocazia celui ata- 
cat să se îndepărteze! 


Faţă de Quake | a fost 
mieşorată viteza de deplasare a 
rachetei și raza exploziei. Arma 
este încă mortală în cazul unei 
lovituri directe. 


Probăbi! cea mai bună-armă 
din joc, Hyperblaster-ul este o 
armă automată cu proiectile 
foarte puternice. Îmbină majori- 
tatea calităţilor armelor: put- 
erea, precizia, numărul'mare'de 
proiectile şi viteza destul de 
mare a acestora: 


Arma'c6ă măi controversată 
a jocului. Arma are o putere 
foarte mare, este precisa și 
proiectilul ajunge instantaneu la 
ţintă; deși lasă în urmă o dâră 
dia lumină ce mai întârzie puţin 
pe ecran, dar durata între focuri 
este destul de mare, dând astfel 
ocazia unui jucător care s-a ferit 
să riposteze. Dacă o folosiţi, 
încercați să ochiți cât mai exact, 
deobicei, o lovitură însemnând 
moartea adversarului. Când vă 
aflați de cealaltă parte a țevii, 
mișcați-vă continuu și cât mai 
imprevizibil fără a vă opri din 
trasul în adversar. 


O'ârmă extrem de puterhică 
cu un cohsum pe măsură. Chiar 
dacă aveţi bateriile pline, ele'nu 
vă vor ajunge decât pentru 
patru focuri. Se foloseşte cel 
mai eficient în camere aglomer- 
ate, situaţie în care poate omoră 
mai mulţi adversari simultan. 
Întârzierea între focurile ârmei 
este foarte mare, aşa că țintiți 
cu atenţie. De asemenea, veți 
constata că există o întârziere şi 
între momentul în care apăsați 
pe buton și momentul în care 
pleacă proiectilul, folosiți acest 
timp pentru a ochi mai bine, 
deși precizia nu este neapărat 
necesară pentru această armă, 
razele ei căutându-și singure 
țintele. 


Alțe sfaturi în ceea ce 
privește armele Sunt; 

Atenţie când folosiți 
lansatoarele de grenade sau 
rachete și BFG-ul. Explozia lor 
vă poate atinge și pe voi dacă 
sunteți prea aproape de ea. 

Gtenadele aruncate cu 
mâna liberă sunt mai puternice 
decât cele aruncate de lansator: 

Aveţiigrijă când trageţi cu 
Hyperblăster-ul sau cu BFG-ul 


și folOgiți energy armor să nu 
rămaneţi fără celule electrice. 


În g&ea ce priveşte nivelele, 
învăţați-le. Degeaba aveţi reflexe 
Superioare dacă adversarul va 
avea tot timpul echipamentul 
mai bun. Învățaţi amplasamentul 
armelor, al energiei, al armurilor 
și al celorlaltor obiecte impor- 
tante (Quad- Damage, 
Imvulnerability). Folosiţi ele- 
mentele de decor (cutii, lăzi, 
etc.) pentru a.vă adăposti în 
spatele lor. Butoaiele pot fi 
foârte folositoare. Trageți în ele 
pentru a le arunca în aer împre: 
ună cu tot ce este în jurul lor, 
sati împingeţi-le în poziţia dorită 
și uicaţi-vă pe ele pentrua 
ajunge mai sus. Încercați să nu 
fiți surprinsi de către un adyer= 
saf în această ultimă îndelebni- 
cire, butoaiele fiind explozive. 
Apa'nu mai este aceeași ga în 
Quake l; Acum leste trapsparen- 
tă, permiţând jucătorilor de pe 
mal să-i vadă pe cei din apă și 
invers. 


TACTICI GENERALE! 

În jocurile 1 la 1 trebuie să 
știți tot timpul care este situaţia 
adversarului și poziția lui aprox- 
imativă. Trebuie să ştiţi câtă 
energie mai âre, ce arme are si 
ce, arme îi lipsesc și va încerca 
să caute. Încercați tot timpul să 
anticipați mișcările acestuia şi 
să fiți imprevizibili. Învățați stilul 
adversarului, majoritatea având 
nişte elemente în jocul lor care 
se repetă. Dacă nivelul jucat are 
O zonă în care sunt toate 
obiectele esențiale, încercaţi să 
o păziți, să o aveti sub control. 

În jocurile cu mai mulți par- 
ticipanți, strategia începe să fie 
mai puțin importantă, lăsând loc 
reflexeloB să devină elementul 
decesiv. Total ineficientă este 
păzirea unei zone, pentru că în 
timp'ce staţi și păziți, ceilalți 
jucători vor realiza puncte 
importante omorându-se între 
ei. În aceste jocuri, contează 
mai puţin de câte ori eșţi 
omorât, ceea ce contează este 
câți adversari ai reușit tu să 
omori, aşa că vă puteți permite 
să şi riscaţi. 

În general gândiţi-vă la zgo- 
motele pe care le scoateţi și fiți 
atenți la cele produse de adver- 
sarii voştri. Sunt. anumite zgo- 
mote care pot fi produse doar în 
anumite pârţi din nivel, jucătorii 
divulgându-şi astfel poziția. 

Un lucru pe care puțini îl 
știu este că atunci când sari de 
la înălțimi mari, apăsând tasta 
pentru săritură înaintea ater- 
izării vă va asigura o aterizare 
lină, fară pierderi de energie. 
Dacă nu vă iese din prima încer- 
care, mai exersați. 


„diverse: 


CATEGORIA 


SALTURI MORTALE: 


Pentru final am păstrat niște 
tactici puțin mai avansate şi mai 
greu de executat, care necesită 
puțin exercițiu. Se întâmplă une- 
ori, ca unele obiecte să fie 
undeva deasupra ta, într-un loc 
în care nu pot fi ajunse decât cu 
un ocol foarte mare. Se mai 
întâmplă uneori ca unele 
obiecte să fie plasate pe o ladă 
la care în mod normal se 
ajungea sărind de pe un butoi, 
dar'butoiut să ntrmatexiste. În 
general, pentru a ajunge la 
înălțimi mari, sau pentru assăşi 
mai-departe, se foloseşte rocket 
jumb-ul, Tehnica constă în a 
trage o.rachetă în pămârit Câre 
vă va propulsa în sus. Există o 
groază de variații, sunt jucători 
care sar uitându-se în jos și trag 
abia când au ajuns la înălțimea 
maxima a săriturii. La fel poți 
sări şi folosind explozia unei 
grenade, dar va trebui să intu- 
iești foarte exact momentul în 
si: cialei ref t- VL dellelef BI edeli 
folosi și o variantă combinată, 
arunci 0 grenadă, sari deasupra 
ei și tragi 0 rachetă, rezultatele 
fiind, spectaculoase. Pentru 
aceasta foloşeste grenadele 
aruncate manual, vei avea mai 
mult timp la dispoziție decât în 
cazul grenadelor aruncate cu 
lansatorul care explodează mai 
repede. De departe cea mai 
spectaculoasă soluție este BFG 
jump, aţi ghicit, saltul! ajutat de 
explozia unui BFG. Și încă ceva, 
nu este obligatoriu să trageţi în 
pământ, nimic nu vă impiedică 
sa săriţi din capul unui adver- 
sar. Ah, şi încă ceva. Dacă nu 
aveţi nici o armă din cele 
amintite mai sus, puteți folosi 
explozia butoaielor. Urcați-vă pe 
ele şi trageti în jos cu shotgun- 
ul sau cu blaster-ul, De ținut 
minte este că toate aceste sal- 
turi vor consumă şi o parte din 
energia'telor care le efectuează, 
dar de cele mai multe ori, mer- 
ită. Folosiţi-le când aveți destulă 
energie și, eventual, niște 
armură. Incă un ultim detaliu, 
salturile îşi pierd din înălțime 
dacă le executaţi pe teren în 
pantă. 

În rest, exersați cât mai mult 
și, în lipsa unor adversari 
umani, folosiți boţii, niște adver- 
sari virtuali contrglați de calcu- 
lator. Primii boţi au apărut deja 
pe Internet, şiîi'veti-găsi măi 
mult ca sigur şi pe CD-ul 
numărului viitor. O idee bună 
este și inregistrarea demo-urilor 
jocurilor multiplayer, pe care le 
veți putea studia ulterior, 
învățând din greșelile proprii și 
din acțiunile adversarilor. Mult 
succes și la cât mai multe frag- 
uri! 

Andrei lonescu 


Computer Games 83 
A 
SR A 

Sel 


ag Pl 
1! WET Î, Aa i PIANO Ag 
o ea E și pa 

Unul din marile succese al 
Dorley Kindersley pe plaja pro- 
duselor educaţionale este The 
Way Things Work. Practic 
pachetul este o enciclopedie 
cu un design special studiat 
pentru a fi cât mai ușor inteligi- 
bil copiilor, constituindu-se 
într-un ghid practic și util în 
unele părţi ale tehnicii ce ne 
înconjoară în viața de zi cu zi. 
Poate fi astfel studiată o gamă 
foarte largă de obiecte ce 
îndeplinesc diverse funcții, 
începând cu o undiţă de pește 
și terminând cu o cameră de 
luat vederi. 

Enciclopedia beneficiază 
de o grafică caracteristică prin 
care realizatorii nu doar sau 
străduit ci au și reușit să com- 
pună o lume ușor de înțeles 
pentru viitorii oameni maturi, 
acum aflați doar la vârsta 
întrebărilor. 

Gazda copiilor în această 
lume este ilustratorul David 
Macaulay, un personaj foarte 
pitoresc cu un accent de 
american sudist, și o mustață 
a la Nigel Mansel (binecunos- 
cutul pilot de Formula 1). 
Interfața poate fi asemuită cu 

84 Computer Games 

î 


“VID 


“ÎHINGS 
VUOoRKS 


VAR pica Via 0 


un depozit 
de invenții, 

posibilitatea 
PRR N 


cu ajutorul 
mouse-ului. 
Prin acce- 
sarea 
fiecărui 
obiect găsit 
aici se 
declanșează 
o schimbare 
a cadrului, enciclopedia 
punând la dispoziţia celui 
interesat toate datele ce pot 
conduce la înțelegerea modu- 
lui cum funcționează obiectul 
selectat. 

Pentru a familiariza copii 
cu idea de inovaţie li se prez- 
intă o trecere prin timp 
începând cu anul 7000 înain- 
tea erei noastre și sfârșind cu 
anul 1984 și un catalog 
conținând biografiile celor mai 
cunoscuţi inventatori. Nu tre- 
buie trecută cu vederea exis- 
tența unui set de principii ce 


copilul având 


să exploreze 
acest depozit 

> Parvu ie 


Ș. Spa A an mu 
Perm ea 
Ă E Aura dn de maote A stapă pull 
see bet) see fo ala armei bn 

“Me mgamg ntre alimente af maselor 


poa etimg vomrval pasăre. aerobe te 
pesphie a coepeaeră pole e Pit 
mat acte. pro Semen i ai 


țin de activitatea științifică . 
Fiecare invenţie prezen- 
tată beneficiază de un scurt 
text explicativ. Pentru a ușura 
înțelegerea prezentărilor 
cuvintele mai complexe pot fi 
selectate cu ajutorul mouse- 
ului fapt ce duce la apariția 
unui mic menu, cu opțiuni pen- tru afișarea unei definiţii a ter- 
menului, a unei liste de sinon- 
ime sau expresii ce au legă- 
tură cu expresia selectată. De 
cele mai multe ori explicaţiile 
sunt însoțite de secvenţe 
audio și chiar video unde este 
cazul. 

CD-ROM-ul ce conţine 
enciclopedia vine însoțit de un 
abonament la un site Internet 
educaţional cu acces restrâns 
doar pentru abonaţi. Este un 
site destul de bine realizat, dar 
nu excelent, oarecum în 
același spirit ca și enciclope- 
dia. 

In ansamblu The Way 
Things Works este un bun 
instrument educațional, con- 
struit cu informaţii selectate cu 
atenție și structurate într-un 
mod specific vârstei căreia îi 
este destinat. 

Mihai Păunescu 


"va sw 
-. 0 fiii] 


(OLILRONIUCLa ORE 


Ula]la 


Titlul acestei enciclopedii 
este probabil cea mai bună 
prezentare ce poate fi făcută 
unui produs de talia sa. În ver- 
siunea tipărită, Cronica scolu- 
lui 20 a fost vândută în peste 5 
milioane de exemplare în 
întreaga lume, ceea ce spune 
destul despre calitățile sale. 

Odată cu vremurile, tre- 
buia să intervină o moder- 
nizare în prezentarea acestui 
produs, ceeace a dus la adu- 
cerea sa în format multimedia, 
și transcrierea sa pe CD. De 
altfel, un asemenea suport 
este excelent pentru imensa 
cantitate de informaţii pe care 
o conţine o enciclopedie, de 
asemenea dimensiuni. Marea 
majoritate a produselor portate 
din format tipărit în format mul- 
timedia pe CD-ROM, suferă de 
lipsuri majore de integrare, 
însă Cronica secolului 20 este 
o excepţie notabilă de la re- 
gulă. 

Există mai multe moduri 
de a accesa datele din cro- 
nică, dar probabil cea mai 
mare parte a voastră pur și 
simplu veţi naviga de la o pag- 
ină la alta, din lună în lună 
până în iulie 1996. 

Pentru fiecare lună a 
perioadei acoperite a fost 
selectat un eveniment mar- 
cant, reprezentat printr-un text 
descriptiv, o imagine și un 
index cu datele mportante ale 
perioadei. Cei familiarizați cu 
supotul multimedia, adică CD- 
ROM-ul, vor reacționa 
spunând că este cam puțin 
pentru un asemenea produs, 
dar dacă avem în vedere fap- 
tul că totul intră pe un singur 
CD, iar cronica acoperă nu 
mai puţin de 1159 de luni se 
poate concluziona ca suportul 
este și așa prea plin. 

Evenimentele sunt legate 
corect, putându-se urmări linia 
logică a lor prin simple apăsări 
de buton. Unele știri este drept 

Q*" 

GENIIUIRY, 


că sunt doar enunțate sub 
formă de titluri importante, fără 
a fi tratate în adâncime, însă, 
chiar și așa aveţi posibilitatea 
să urmăriți impactul pe care 
anumite evenimente l-au avut 
asupra evoluţiei societăţii, 
printr-o apreciere cantitativă a 
duratei în care ele au ținut 
afișul. Spre exemplu, sa- 
botarea navei Greenpeace, 
Rainbow Warrior, în oceanul 
Pacific a fost considerată 
destul de importantă pentru a 
fi prezentată pe larg o dată, 
dar repercursiunile și-au făcut 
simţite prezenţa de-a lungul 
mai multor ani. 

Motorul de căutare este 
foarte eficient, oferind posibi- 
lităţi de 
căutare 
după cuvinte 
sau titluri 
importante. 
In ultimă 
instanță se 
poate apela 
la interfața 
grafică 
foarte bine 
realizată, 
care desem- 
nează 
fiecare 
perioadă 
printr-o 
imagine 
reprezenta- 
tivă, și cum 
o imagine 
are o putere 
de influenţă 
mai mare 
decât o mie 


1900 | 
1909 | 


1910 
1919 


de cuvinte, probabil căutarea 
informaţiilor de interes pe baza 
imaginilor va reprezenta de 
asemeni o puternică unealtă. 

Pe lângă evenimentele 
lunare, au fost aprofundate 
mai în adâncime unele 
perioade mai speciale ale se- 
colului nostru. Printre ele se 
află bineînţeles cele două 
războaie mondiale, revoluția 
rusă, explorarea spațiului și 
căderea comunismului. 

De altfel, aceste secțiuni 
beneficiază de o tratare 
aparte, având secvenţe audio 
și video bine selectate și mult 
mai multe materiale scrise 
decât restul. 

Pentru a nu se limita doar 


1982 


"ied 


oo | 


1940 
1929 


1950 
1949 1959 | 


1930 
1939 | 

1960 | 1970 
1909 | | 


la atât realizatorii au inclus și o 
secțiune dedicată 
personalităților marcante ale 
acestui secol, găsind astfel, 
alături pe Lenin şi Mandela, pe 
Nureyev și Einstein. Fiecare 
dintre ei beneficiază de o 
biografie bine documentată, 
organizată cronologic și 
conţinând o mulţime de date 
necesare pentru formarea unei 
păreri corespunzătoare asupra 
personalităţii lor. 

Chronicle of the 20th 
Century este efectiv un ghid cu 
adevărat profesional în istoria 
secolului de al cărui sfârșit ne 
apropiem cu repeziciune. 


Mihai Păunescu 


LENDAR 


Li %j 
a măi 


cast oii at 
1989 
1990 


1980 | 
| 1996 


1979 1989 

Computer Games 85 

review. 
Tag 


Sculptiăiits aa) 


Through sculpture, Picasso resolved 
his problems as he broke away from 


classical painting. 


d Și 


FA 


In mod normal, a crea un 
album de artă este tot o artă. 


Când albumul mai este și real- 
izat pe un suport multimedia, 
actul de creație devine cu atât 
mai complex. Creatorul albu- 
mului trebuie să decidă printre 
altele ce va pune în lumină : 
opera, artistul sau pe ambele. 
Dacă albumul însă își propune 
să cuprindă un artist precum 
Picasso, și nu doar pe el ci și 
opera sa, munca de creaţie a 
albumului capătă unele 
aspecte riscante. 

Grolier este un nume bine- 
cunoscut în lumea enciclopedi- 
ilor multimedia, și nu numai 
(să ne amintim și de jocurile 
lor) însă în realizarea CD- 
ROM-ului dedicat lui Picasso, 
nu îi putea ajuta nimic. Cu 
Picaso nimic nu are valoare, 
nici experienţa nici curajul. 
Totuși nu se puteau lăsa bătuți, 
aşa că au făcut o alegere 
foarte înțeleaptă: într-un 
asemenea produs toul trebuie 
să respire un aer de Picasso. 

Simplu de zis, dar probabil 
foarte greu de făcut, cum 
foarte greu este să te și des- 

86 Computer Games ODA UA 


A 
V& 


Dancer with Veils (Nude with 
Drapery), 1907 


curci prin interfața absolut 
neobișnuită a CD-ului. 
Simboluri bizare, icoane ce te 
lasă perplex, totul este aici 
abracadabrant. In final însă vei 
începe să simţi modalitatea de 
navigare ca şi cum informaţiile 
ți-ar fi trimise 
telepatic. Vei 
simţi cum inter- 
fața te cuprinde 
ca un alt 
univers, un 
univers 
Picasso, și vei 
înțelege cât de 
logic e ca o 
biată linie frântă 
să fie de fapt 
legătura către 
informaţia pe 
care o cauţi. 
Dacă nu te 
regăsești printre 
cunoscătorii lui 
Picasso, cea 
mai ușoară 
modalitate de a 
lua contact cu 
el este să 
urmărești gale- 
ria de imagini. 


ce cuprinde cele 17 
perioade specifice 
artistului. Un simplu 
click pe o pictură te 
va conduce către un 
izvor de informații 
despre perioada 
căreia îi corespunde. 
Datele sunt bine 
structurate, și cât se 
poate de inteligibile 
pentru a putea fi ușor 
(6) "comestibile" chiar 
pentru îcepători. Poţi 
foarte ușor să exam- 
inezi peste 100 de lucrări 
majore și 400 minore, 
reprezentative pentru artist, și 
poți face legături între evoluţia 
sa pe plan spriritual și uman. 
Imaginile, de o calitate 
excelentă, fac dreptate lui 


€ TAE DEMONELLEŞ 


The Demoiselles in history 


In 1907, Picasso worked tirelessly 

in the Bateau-Lavoir building and 
produced Les Demoiselles d'Avignon. 
Art would never be the same again. 


Les Demoiselles i 
d'Avignon, 1907 

Picasso, iar design-ul aparte al 
CD-ului dă posibilitatea 
admirării operelor într-un cadru 
care să le pună în valoare. 
Comentariul vocal este de ase- 
meni bine încadrat în produs. 

Una din cele mai puternice 
facilități ale produsului este 
posibilitatea de vizualizare și 
chiar rotire în trei dimensiuni a 
sculpturilor. Această opţiune 
pur și simplu dă viață operelor, 
și este păcat că asemenea 
posibilităţi oferite de un mediu 
interactiv cum este PC-ul nu 
sunt exploatate la maximum. 
Picasso este o excelentă sursă 
de informații privitoare la viața 
și opera artistului, o imagine a 
personalităţii sale controver- 
sate. 

Mihai Paunescu 


a ow 
re leview 


GROLIER 


n, ee ET i 


Odată cu aparița CD-ROM- 
ului, și-au făcut apariţia o 
mulțime de unelte de informare 
care să degreveze individul avid 
de cultură și informaţie de toate 
problemele născute din sortarea 
și adunarea într-un tot unitar și 
ușor de urmărit a datelor ce 
compun universul în care trăim. 
În ediţii anuale cu informaţii din 
ce în ce mai multe și cu o arie 
din ce în ce mai largă enciclo- 
pediile se află pe primele locuri 
ale evoluţiei produselor multi- 
media. 

Între marii editori de astfel 
de produse se numără și Grolier 
cu a sa Multimedia 
Encyclopedia. Pentru cei ce 


pa 

000 
o: d 


.. 


Browse 
Articies 


cunosc ediția 1997, 
noul născut le va 


Couir 


Reiate) Meriia 


i Multimed 


Pute Elateri Articles 


Arnodern rnathematial theory that radicali 
departă from radio na! Fuclidean geormalry, 
fractal geoirietry docerioa abjerte that ara 
sef-oimilar, or ecale pyirmotrie, This meare 
trot when such obiecta are magntieă, thor 


provoca o plăcută sur- (a 
priză. GME cuprinde 
în acest an încă 1100 
articole noi, 4000 de 
articole îmbunătăţite și 
multe alte noutăți. 
Pentru ceilalţi trebuie 
să facem o enumerare 
a listei imense de 
facilităţi pe care acest 
produs le oferă. Astfel 


[3 goomoby 
FE) goomoty, fractal 


[3 golden section 
gradiort 
graph 

toup theory 
hoxagon 


(EI Gaussian distribution 


Goldbach conjecture 


Ţ ccm j 2 ui 


parts ars seento bear an exact rosernbiance 
15 the ntole, the liceresă conlinuing tb the 
parte ci the pantă and so ant infinty, Fractal, 
a8 those shapas aro called, also must bo 
doro i rarslatio na! symenetry- that e, the 
smoothnets associate v/ih Euc idea n lina, 
piane, and spberes. Inslebă a rowgh, jagged 
juniiy e rrainta in al erery atâle atimhich 
anabjest can bo exărmined, Theo nature ct 
fracta i is rotiocted in the oră înot, caireă by 
mathematic iar Boroit BD. Mande br from th 
Latin ver franare, to broak, and he related 
adjective frate, regular and rage ned 


Tho simples fractal 13 the Carter bar (named 
me hp A Fie a ccmbine homr m pb bla m n 
ps 4 9 


Î tak 


aveţi de descoperit 
aici peste 35000 de 
articole cuprinzând 
10000 de poze. vă 
veţi ghida după cele 1200 de 

hărţi și veți fi însoțiți pe parcur- 

sul vostru de 15 ore de sunet. 
Remarcabilă este și exis- 
tenţa unui Grolier Internet Index, 
care vă va oferi un acces rapid 
la peste 21000 de site-uri 
Internet pe care Grolier le con- 
sideră utile pentru a lărgi aria de 


From insects to giant monsters, 

from Ancient Greece to cyberspace, 

N "Guided Tours" take you on a whiriwind 
of leaming adventures. Choose from 
among 31 multmedia tours in the 
pop-up window just above the list 


display, Explore the articies and 
media in each list--or follow the 
„links from any item. Using the 


informaţii disponibile în enciclo- 
pedie. 

Revenind la CD-ROM se 
poate constata o îmbunătăţire a 
interfeţei, fapt ce ușurează mult 
navigarea. Unul din punctele ce 


„ "Markers” tooi, you can also design 

o diferenţiază acest produs de 
altele similare este seriozitatea 
cu care sunt tratate subiecte. 
Datele sunt foarte precise 
autorii nedorind să scadă nimic 
din calitate în ideea unei 
creșteri a laturii de divertisment. 
Sa ajuns chiar până la utilizarea 


procedeelor de compresie frac- 
tală a imaginilor pentru a obţine 
cât mai mult spaţiu pentru 
prețioasele informații. 

Un punct negativ este lipsa 
unui dicționar fapt ce este însă 
compensat de o bogată bibli- 
ografie pentru fiecare secţiune. 
Atlasul este poate cea mai bună 
componentă a enciclopediei, 
hărţi detaliate ale peisajului 
politic, economic și istoric, 
ajungânduse chiar la hărţi de 
orașe. 

Grolier Enciclopedia poate fi 
o extrem de utilă sursă de infor- 
mații, singurul lucru regretabil 
fiind faptul că nu există încă un 
astfel de produs în limba 
română. 

Mihai Păunescu 


Computer Games 87 

Cel mai rapid controller 3D de pe piață! -— IEI D Ra 
3DFX Interactive. Voodoo-Graphics chipset „piei e 


ON a 


— 


True arcade'3D graphics, full motion frame . 
rate,real-time interactive rendering,4MB 


PI schi $hou Roy | 3D WINBENCH 97 - 


E i CU 


și Game Cafee ji 2 
 Genteni 2 a ei ete Spa re azere 3.11 
1. permarkel flefertiti as, 


MB 586 RA 
MB Pentium Pro 


VGA cards S3/Tseng 
Insistence on Perfection rax-modems 33/56k 


Distributie prim CPU/SIMM & others 


PDITANNA FAMDIITEDE Telâ Fax:01 Pen „4107332 
Vill iiiiiVy Vuiii Viiuiiv e-mai:critandoburo 


La 


ia | Nonstop, 1 formând 5) Puteţi să vă conectaţi 
| 410.30.77 și între pie a sasi cei folosind dialup 

ai Aula calul |2 orele 00 și 06 la: 9 aj 1) networking”) 
de WEB dar mai W410.30.44, 410.55.37 (user name "DEMO" 
iți | sau 781.46.34 | IP ȘI DNS 


a a Despre noi ? automat asi : nate 

SR RSIBE La pagina www.computergames.ro 
i Paginile Uelizato rio”? (> găsiți pagina de web a revistei (î 

j ISI Țar? Computer Games 

n m manere nai 
| Bursa anunturi . în, 
Aia la adresa info.magnetic.ro 
ii int a găsiți informaţii despre 


asteapta px Psihocolie Brains Datalink 
Discutii online Și cum puteţi accesa 
multe noută | 


CONIMPEX SRL 
A et Unirii nr. 4, 


a Q 4 E N | | R bl. B3, ap. 10, Bucuresti 


Tel/Fax: 330 23 75 


3 Fa SII => Ea 


Living Language Multimedia 


DI 


ss Ş 
i ai * 
> x_i A A 
24 Ls 
Ai e Ş d 
aa să: 
Si) arest ein y 
Pa "e =: 
OR * 
pP == 
Ta 
+ TD) 
PI 
A . ia * 
. 


Oferta noastră este mult mai mare. 
Pentru a afla ce alte titluri pot fi achizițonate sunați la tel: 330 23 75 


Noi vom 
schimba 
imaginea 
web-ului 
românesc! |. 
GRAPHICS 


http://uwwuw.vector.ro/ contactâvector.ro D 
5%... 


Membrii clubului beneficiază de o reducere 
de 5% la achiziţionarea plăcilor grafice 
HELIOS 3Dfx VOODOO oferite de firma 


GRITANDO COVPUTERS Orice persoană cargachiziționează o consolă 


NINTENDO 64 prin ințermediul redacției noastre 
primește gratuit un abonament pe șase luni la 
revista Computer Games devenind automat 


și Membru al Clubului Computer Games 
Cei care achiziționează o consolă NINTENDO 64 și un 
joc pentru N64 prin intermediul redacției noastre, devin 
abonaţi ai revistei Computer Games pentru o perioadă 
CON A MPEX de douăsprezece luni, fiind primiţi și în cadrul Clubului 
Toţi membrii clubului beneficiază de o reducere Ca membri ai clubului veți participa automat la toate 


de 5% la toate produsele distribuite de firma tragerile la sorți organizate de revista noastră cu 
MONOSIT Conimpex premii constând în jocuri şi accesorii de calculator 


oferite de revista noastră şi firmele cu care colahorăm. Puteţi deveni membri ai clubului fără a fi abonat, trimițând taxa de 10.000 lei prin mandat 

poştal în contul 30649 la Banca Societe Generale, Bucureşti. 


Cartea Galbenă a Gamerilor din România 


Toţi membri clubului vor fi înscriși automat în Cartea Galbenă a Gamerilor din România care 
va fi publicată pe website-ul Computer Games, (www.computergames.ro) 
urmând publicarea ei în cursul anului 1998 la o dată ce va fi anunțată în paginile revistei. 
Nemembri ce doresc să fie înscriși sunt rugați să completeze și să trimită talonul TOPUL JOACELOR JUCATE 


Toţi membrii Clubului vor primi odată cu revista toate ofertele de prețuri 
pentru jocuri pe PC și console existente pe piața românească. 
și vor fi informaţi în mod curent prin telefon asupra concursurilor la care pot participa 


10 99999999 999999999999999999 99990900 
GIeSII Dal 


Sperăm să nu vi se pară ciudat că am rezervat una din paginile revistei acestui chestionar. Sincer vorbind, la început chiar nouă ni sa părut ciudat. O pa- 
gină reprezintă enorm din punctul de vedere al redacției și probabil și al vostru. Această pagină ar fi putut fi ocupată de ştiri, de un strategy guide sau orice altce- 
va are valoare în ochii unui gamer. 

Motivul pentru care am optat totuși pentru această risipă sunt simple. Primul ar fi faptul că această revistă trebuie să vă fie pe cât posibil utilă. Nouă ne este 
foarte simplu să alcătuim un sumar, material fiind din belșug. Ce ne facem însă dacă sumarul alcătuit de noi nu este adaptat cerințelor voastre? Trebuie să aflăm 
cum vreți voi să scriem materialele, ce secțiuni doriţi să apară/dispară din sumar și de pe CD. Nu în ultimul rând trebuie să aflăm dacă vă place cum arată fizic 
revista. 

Știm că nu este prea comod să completaţi un formular, să îl puneţi în plic și să îl trimiteţi la poștă, dar gândiţi-vă că de acest mic efort depinde plăcerea pe 
care o veți simţi când veți deschide numerele următoare ale revistei. Ca un exemplu putem lua CD-ul care a apărut în mare parte datorită cererilor voastre. 
Suntem gameri, și știm că era nevoie de o revistă de jocuri cu CD și în plus mai era și visul nostru de a fi prima revistă de jocuri, cu CD, de la noi. Totuși în lipsa 
unor apeluri repetate ale voastre am fi amânat CD-ul pentru mai târziu. Sper că înțelegeți de aici cât de utilă ne este comunicarea cu voi. 

Cred că deja am scris cam mult, și după cum vă spuneam, spaţiul este preţios. Aveţi totuși nevoie de adresa unde veţi expedia acest chestionar după com- 
pletare așa că trebuie să mai ocupe și ea preţiosul spaţiu. 


O0.P. 39 - C.P 97 BUCUREȘTI 
cei ce aveţi acces la Internet puteţi trimite un e-Mail pe adresa: redactia Ocomputergames.ro 
Vârsta dumneavoastră este: modem O 
sub 14 ani O joystick O 
15-19 ani O placă 3dfx O 
20-39 ani O placă de rețea O 
30-45 ani O Intenționați să faceți un upgrade în viitorul apropiat? 
peste 46 ani O nu O 
Ocupaţia : da, în viitoarele 6 lunu O 
elev O da, în viitoarele 12 luni O 
student O L:] Vă jucaţi și pe altceva decât PC? 
angajat în domeniul IT O nu O 
angajat în alt domeniu O da, Nintendo” O 
Ce procesor are sistemul dumneavoastră: i da, Playstation O 
nu am un calculator O da, Sega O 
386 sau mai slab O da, MAC (Apple) O 
486 O [:] Ce tipuri de jocuri preferați: 

Pentium, K5 sau 6x86 O first person O 
Pentium Il, Pentium Pro, K6, M2 O strategie în timp real (RTS) O 
Care este viteza acestui procesor: strategie turn based O 
66Mhz sau mai putin O role-playing O 
90Mhz sau 100Mhz O simulatoare O 
120Mhz, 133Mhz sau 150Mhz O acţiune O 
166Mhz O sporturi O 
200Mhz O platform O 
peste 200Mhz O logică O 
Câtă memorie este instalată în sistemul dumneavoastră: altele O 
4Mb sau mai puţin O (precizați: ) 
8Mb-12Mb O 10 Jucați jocuri multiplayer? 

16Mb-24Mb O da, pe retea IPX O 
32Mb sau mai mult O da, pe internet O 
Ce extensii conţine calculatorul dumneavoastră? da, prin modem O 
placă de sunet O da, prin cablu serial O 
CD-ROM drive O nu O 


Doresc un abonament la revista 


Computer Games pentru: 
6 numere (100.000lei) 


12 numere (190.000lei) 

Plata se face prin mandat poștal sau ordin de plată în con- Nume Prenumele: 
tul nostru cu numărul 30649 la Banca Societe Generale 

Vă rugăm să completaţi formularul alăturat și apoi să expediaţi Adresa: 

talonul împreună cu o copie a mandatului poștal prin care aţi 
plătit suma corespunzătoare pe adresa: 

0.P. 39 - C.P. 97 Bucureşti 

Abonamentele se pot contracta și prin rețeaua RODIPET SAla 
orice oficiu poștal din ţară. În catalogul publicaţiilor, revista a E 
Computer Games figurează la poziţia 4409. Cod POȘtal: pe cae Localitate: 
Cititorii din străinătate se pot abona prin RODIPET SA 7, 

P.O. Box 33-57, Fax: 40 (1) 312 94 32 sau 40 (1) 312 94 33 Telefon/Fax:___________ e-Mail: 


P-ţa Presei Libere nr. 1, Sector 1, București, ROMANIA se Ș 
: Data: Semnătura: 

Unde jucaţi în multiplayer? 
acasă 

la o Internet cafe 

pe rețeaua de acasă 

la reţeaua de la firmă 

Cât din timpul petrecut în fața PC-ului îl dedicați jocurilor? 
25% (sau mai puţin) 

25-50% 

50-75% 

75-100% 

Care sunt membri familiei cu care îm 
tatăl 

mama 

fratele/sora 

alte rude 

(specificaţi: ) 
Aveţi acces la Internet? 

nu 

e-mail only 

full access 

Cât de des citiți Computer Games? 
ocazional 

frecvent 

fiecare număr 

Aveţi intenţia să cumpăraţi Computer Games și în viitor? 
nu 

da, ocazional 

da, toate numerele 
Aveţi dificultăți în a găsi revista noastr 
nu 

da, uneori 

da, mereu 

Mai citiți și alte reviste din domeniu? 
Game Over 

Level 

PcGaming 

o altă revistă, străină, 

(precizaţi care: ) 


„0000 


ărțiți PC-ul? 


ooooâ 0000 


000 000 


000 


? 


s: 


2000. 0.6:0 


Care este părerea dumneavoastră despre celelalțe reviste 


românești din domeniu? 


Game Over: 

Level: 

Pc Gaming: 

Cum ați caracteriza realizarea grafică a revistei noastre? 
foarte proastă O 

proastă O 

mediocră O 

bună O 

foarte bună O 

Cum aţi caracteriza conţinutul articolelor din revista noastră? 
foarte prost O 

prost 

mediocru 

bun O 

foarte bun O 

Cum ați caracteriza conținutul CD-ului revistei noastre? 
foarte prost O 

prost O 

mediocru O 


Pentru a putea menţine număr de 


jocuril 


diați pe adresa 
in e-Mai 


AP" 

vă rugăm să completaţi acest talon și în ă îl expe- 


(O.P. 39 - C.P. 97 Bu 


pace) ( 
il (redactia Qco pe are 


Topul joacelor jucate 


lana ut în ordinea 


N a NR 


dorită cele ya bune Apei jocuri: 


ăr un top hi, 

bun O 
foarte bun O 


În ce măsură credeți că editorialul reflectă actualitatea jocurilor? 


deloc O 
în mică măsură O 
în mare măsură O 


Care este secțiunea preferată a revistei noastre, și cum clasifi- 
caţi fiecare secțiune într-o notă de la 1 la 10? 
news 
preview 
review 
multiplayer 
hardware 
software 
Credeţi că revista ar trebui să includă: 
mai multe 


000000 


MI 


mai puţine 
știri 

review-uri 

preview-uri 

articole despre hardware 
articole despre software 
Credeţi că articolele ar trebui: 
să fie mai amuzante O 

să fie cât mai concrete și concise O 

Credeţi că strategy guide-uri ar fi bine-venite în revista noastră? 


00000 
00000 


da O 
indiferent O 
nu O 


Care vi s-a părut a fi cel mai bun articol al acestui număr? 
Care vi s-a părut a fi cel mai slab articol al acestui număr? 


Cum ați prefera să fie notate jocurile: 


cu stele de la una la cinci O 
procentual între 1-100% (sistemul actual) O 
separat pentru grafică, sunet, interfață, etc. O 


Articolele despre hardware vi se par: 


foarte bune O 
prea complicate O 
prea superficiale O 


Ce părere aveți despre concursurile din revista noastră? 


Cum vi se pare prețul revistei? 


mic O 
mediu O 
mare O 


Dacă revista ar avea mai multe pagini, vi s-ar părea mai atrac- 
tivă? 


nu O 
ar fi mai bine, dar nu este o condiţie O 
er fi excelent O 


(precizaţi câte pagini ar fi recomandat să aibă: ) 
În cazul unei creșteri la 144 de pagini a revistei, ce preț aţi con- 
sidera că este acceptabil? 

Vă mulţumim pentru participarea la acest sondaj al nostru, și pentru timpul 
pe care ni taţi oferit 


1 


»- I Tombola 


ești sau | castig 


"MONOSIT 


ul tragerii la sorţi a ediției din numărul 7 al rile 
de MONOSIT şi Computer Gamee este: 
Apăvălo oaie Tiberiu 
Str. Aleea Lalelelor nr.12, bl. 117, sc. A, 
Localitatea Suceava 


p 10 


EI va primi prin poștă un CD-RO 


ru a participa la ediţia 
mai jo 


itat de firma Microforum 
acest n r al tombolei mar aseta de 
5 completaţi talonul și expediaţi-l p resa redacţiei 


(O.P. 39 - C.P. 97 București) 


Vreau să (ED icip la tombola MONOSIT: 


Num 


ele, Prenumele: — O Miaoazin O Miacazin O Miacazin O Mle DAVAI O Vao 

AVAln O 

Di 
gi SUPER NINTENDO e SUPER NINTENDO e SUPER NINTENDO = 
a = 
** 
sas „css : ț. ss 
fi ai 
a 
i Pi : 5 9 , E 
= 9. POM 3 Pen SE) D . > Pe 
bai STREET FIGHTER 2 | MORTAL KOMBAT 3) KILLER INSTINCT | F1 POLE POSITION2| TETRIS&DR.MARIO oo 
| za 
O RE 3 hi , i ZE, 
n se ee 3 me $19.9.:9)8- e 9iSereie ee] 
AA A Pa EI LA] pe 
e .99a...cpeeoa D= e a = su, 
A RETURN OF JEDI GAME BOY ADAPTER LI e =) f = 
si | CICD ra) A 
m * TIE POSITIII Na e — 
i: NINTENDOG4 e NINTENDOGĂA e NINTENDOG4 e NINTENDOG4 ERE ae S 
Z Co ME, £ =ă 
24 VB şi 
e ........". e =, 
3 z F1 POLE POSITION 
. o .......... :] 
Pi = — îi ae A_—— 
[2 (eră teza [] = 
: Ş „SUPER SOCCER64 TITEI ETA LI SIT III i pal 
[3 [ La) 
pe a. — 
=, fe NINTENDOSE OO pi maree EEE TIE: SC III —— . Je 
AA | PARIA, a e SĂ 
i | : a: E 3 a =. a 
3) | a (e A A .c.vccocoooee SR 
iaz | E: Vp [-] WARIOLAND ata 
Pi e... ps > E aia 3 ............ = 
Q WAVERACE SUPER MARIO 64 NBA HANG TIME a 
= NINTENDOS* e 
= je pi, 
e mat d. pcesz=ţ 
d Ceea je fie, 
Pai iubit Pa ..c.cccocoooee 
Ap o ccooccoee | .ccccooooo ccccoooooos TOY STORY 
= fi BLAST CORPS IWAYNE G 3D HOCKEY | MEMORY CART. 
ee / 
Di | minrenposi da E 
A | | 4/4 alt "P g. 
| | 224 Li 
O, K.3) i Să 


.— 

............ 
STREET RACER 


| IYLATWARS ie GOLDEN EYE 


IDAVZI 
90 
GAME BOY e GAME BOY e GAME BOY e GAME BOY 
GAME BOY e GAME BOY e GAME BOY e GAME BOY 
TALOEȚAT CO) MUI7ALaU 

= „„ 0 CONSOLE e EXTENSII = 
| e ADAPTOARE e JOCURI e 
% / zi i 5 ia e Eee STREET FIGHTER 2 Lu 
= o ........ s 2 pi 
S în = 
= Is 
= = 
i îi 
>= 4 “ ASTERIXEOBELIX | = 
& . .......... & 
m E, 
ee Produsele pe care le puteți vedea în în această pagină reprezintă doar o parte Je 
271) din ofertă. Pentru informaţii suplimentare asupra produselor disponibile la ENI AI — 
es un moment dat, caracteristicilor, preţului și modului de achiziţie a fiecăruia SĂ 
mea așteptăm telefoanele dumneavoastră la numărul: (01) 320 40 32 = 
aa E Ă 
O) UZALGIEȚAI CO IUIZAREȚAT CO IUIZALaEȚAT C) IUIZAERTEȚAT CO) IUIZAERIEȚAt O 
A trecut luna decembrie, a tre- 
cut și finala concursului de Quake. 
Iniţial speram să vă ținem la curent 
cu ce sa întâmplat pe parcursul 
turneului însă durata destul de 
scurtă a caravanei și apariția noas- 
tră nu tocmai exactă nu ne-au dat 
posibilitatea să o facem. Când 
spuneam despre turneu că este 
scurt mă refeream strict la durată 
acoperirea lui fiind imensă (peste 
3500 Km) simpla enumerare a 
numelor oraşelor prin care a trecut 
fiind de asemeni destul de lungă (19 
orașe). Ă 

O şă trecem deci peste perioa- 
da calificărilor (mai bine de 400 de 
ore de concurs) și vom ajunge la 
finala din București. 

Aceasta s-a desfășurat pe data 
de 13 decembrie la magazinul 
SPRINT din B-dul Traian nr. 1 și a 
reunit 24 de quakeri înrăiţi, grupare 
formată prin reunirea jucătorilor din 
București (6) și din provincie (restul 
de 18). Lupta finală s-a desfășurat 
pe un terean aproape virgin, adică 
în atmosfera nouului QUAKE 2, 
apărut cu foarte puţin timp înainte. 

Au luptat ei ce au luptat, 4 ore 
mari și late și au lăsat să se stre- 

După patru ediţii (e drept cam 
îndepărtate una de alta) a luat 
sfârşit concursul organizat de maga- 
zinul RAFFLES și Computer Games, 
concurs ce a beneficiat de un pre- 
miu pus la dispoziţie de magazinul 
RAFFLES, un sistem 586. 

Câștigătorul acestuia se 
numește Gușiţă Cristian și este din 
București. Spre bucuria noastră este 
un jucător adevărat, cu care ne-a 
făcut plăcere să discutăm. Am încer- 
cat să încropim și un mic interviu pe 
care de altfel îl prezentăm mai jos. 


R: Dat fiind că este vorba 
despre un concurs desfășurat într-o 
revistă de jocuri pe calculator e de 
presupus că ești un fan al acestui 
domeniu. Prima întrebare este lo- 
gică. De când te joci pe claculator? 


Presupun că de la o dată 
destul de îndepărtată, adică 1989. 


94 Computer Games 
Concursul 
Computer 


coare printre gloanţe un finalist 
apărut dintr-o pepinieră ce se ocupă 
în general de activiăţi ce ţin de latu- 
ra productivă a informaticii, adică 
Liceul de Informatică din București. 
Dacă deja sunt atât de tari cei din 
LBI eu zic cu nu ar strica o sugestie 
către Ministerul Invățământului pen- 
tru introducerea în programă (la alte 
licee binenţeles) a câtorva cursuri 
intensive de Quake pentru avansați. 
li asigurăm pe profesori că vor avea 
o prezenţă de excepţie şi vor benefi- 
cia de deplina cooperare a elevilor 
în cazul în care meciurile se joacă 
pe echipe (altfel...nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru integritatea 
fizică a personajelor ce îi reprezintă 
în joc). 

Divagaţia a fost deja cam lungă 
așa că voi reveni la finalist care în 
viața de zi cu zi poate fi cunoscut 
sub numele de Dan Voicu. 

Spre bucuria lui și nervozitatea 
bine disimulată (datorită sportivității) 
a celorlalţi, acesta a putut lua acasă 
marele premiu al finalei un sistem 
de vis Colosseum XLine produs 
bineînţeles de firma SPRINT. 
Configuraţia acestuia constă în prin- 
cipal dintr-un procesor Pentium |I, 

R: Cum erau începuturile? 


Pe atunci mă jucam pe 
Spectrum, primul meu calculator, 
titluri tari pe acea vreme... Dizzy, 
Rainbow Island, R-Type și multe 
altele. 


R: Corect, titluri mari la acea 
vreme. Ce se întâmplă însă acum... 
ce vei juca pe sistemul, RAFFLES 
pe care l-ai câștigat la acest con- 
curs? 


Nu se poate spune că nu am 
ce juca. Preferatele mele oricum 
sunt jocurile stil platform, un 
exemplu demn fiind Abel! |s 
Oddysee. 


R: Acest joce este din generaţia 
nouă și oricum nu trebuie uitate nici 
alte categorii. Din cele clasice ai o 
preferință? 


Oricum nu aș fi uitat să 
pomenesc de preferatul meu, 
Campionatul Naţional de Jocuri Multiplayer 


(SCOLII DUO (£ă 
BestaPlayer, 


un hard disk de 5,1 
GB și 32MB de EDO 
RAM. Per total un 
produs de marcă în 
valoare de nu mai puţin de 
20.000.000 lei. Sună bine nu? 

Înainte de încheiere trebuie să 
fac unele lămuriri. Au existat obiecții 
relativ la nivelele de deathmach 
alese pentru desfășurarea concur- 
surilor de-a lungul Caravanei. De 
alegerea acestora este responsabilă 
redacţia noastră care a reprezentat 
partea de specialitate a organizato- 
rilor. Am ales altceva decât death- 
match-urile standard ale jocurilor, în 
primul rând datorită faptului că s-a 
jucat în 6. Celor ce știu cu adevărat 
Quake le este cunoscut că un 
deathmatch standard în mai mult de 
patru este deja desfășurat în mare 
înghesuială. Alegerea optimă nu 
putea fi făcută deci decât din selecții 
recunoscute deja pe Internet. 

După lungi deliberări în 
redacție, s-a optat pentru 
Deathmatch 7 (realizat de bine- 
cunoscutul American McGee) și 
Kandy City care sunt printre cele 
mai cunoscute și mai bine realizate 
deathmatch-uri ale momentului. 


RAFFLES - 
Games 


Heroes of Might and Magic 1 și 2, 
și nici Warlords 2. Sunt prea 
multe titluri jucate pe care nu 
reușesc să mi le aduc aminte 
chiar acum. 


R: Ce altceva mai faci decât să 
te joci pe calculator? 


Ha, ha, ha.... Foarte simplu. 
Mă joc pe console. Pe Nintendo - 
Bomberman 64 și fantasticul 
Tekken 2 de pe Playstation. 


R: Se pare că am dat peste un 
jucător profesionist. O să profităm 
de prezenţa ta și o să-ţi cerem să îţi 
spui părerea despre revista nostră. 


Sincer vorbind ar fi multe de 
spus. Vorbind despre ultimele 
numere ar trebui să vă spun și eu 
ceeace probabil vi s-a mai spus 
înainte. Puneţi un ambalaj CD- 
ului. Asta ar fi punctul de critică. 
În același timp, este de apreciat 
că vă mișcați destul de repede, 


A mai fost o problemă. Mulţi s- 
au întrebat de ce am optat pentru 
Quake 2 în finală. Au existat chiar 
păreri conform cărora ar trebui 
reeditată finala și jucată în Quake 
standard. Eu zic să nu facem 
greșeala de a cădea în desuetudine. 
Deja până la apariția acestui număr 
Quake II s-a impus ca un Quake 
killer. Probabil mulţi ar dori să facem 
și remake-uri la Doom și Doom |... 
Ce ziceţi?. Eu zic să fim serioși și să 
nu ne facem de râs. A cam venit tim- 
pul să ținem pasul cu restul lumii, 
unde la momentul actual standardul 
de facto în first person shooter multi- 
player este Quake II. 

Concluzia logică este să puneţi 
mâna pe calculatoare și să jucaţi, 
până vă perfecţionaţi în multiplayer, 
deoarece acesta este doar primul an 
și SPRINT inteţionează să facă 
aceste campionate din ce în ce mai 
atrăgătoare fapt pentru care eu cred 
că trebuie să le mulțumim cu toții. 

Vă așteptăm la anul. 


Mihai Păunescu 

dacă aveți deja 100 de pagini, și 
după cum am auzit pe aici prin 
redacție aveți chiar planuri de 
creștere. 


R: Ai pus degetul pe rană. 
Suntem şi noi cât se poate de 
conştienţi de necesitatea unui plic la 
CD-ul revistei. Sperăm să remediem 
situația cât mai repede, poate chiar 
de la acest număr. Momentan nu 
știm nici noi care este situația. 
Mulţumim oricum și pentru apreciere 
sperăm să facem chiar mai multe și 
sperăm să ne citești în continuare. 


Cu siguranță. 


R: La revedere și încă o dată 
felicitări pentru sistemul pe care l-ai 
câștigat. 


A consemnat 
Mihai Păunescu 


Redacţți 


În primul și în primul rând 
tradiționalul “La Mulţi Ani” și 
mulțumiri tuturor cititorilor care ne- 
au trimis felicitări de anul nou. 

Pentru că spaţiul este foarte 
limitat o să fiu cât se poate de 
telegrafic. 

După cum aţi observat, struc- 
tura revistei a început să se 
schimbe, totul bineînţeles conform 
sugestiilor voastre. Cel mai îmbu- 
curător lucru este faptul că am 
reușit să apărem mult mai repede 
decât numerele precedente, iar 
vestea cea mare este că, până la 
jumătatea anului, revista noastră va 
apărea LUNAR. 

Acest fapt se datorează în 
primul și în primul rând vouă, citito- 
rilor, care ne-aţi susținut enorm în 
ultima vreme, chiar dacă am avut 


Sebi Mureșan 

(e-mail) 

De departe, cel mai mai semni- 
ficativ framerate este cel de la 
Quake, folosit ca etalon în toate 
comparaţiile plăcilor 3Dfx (pen- 
tru a afla framerate-ul la Quake 
tastează la consolă /timere- 
fresh). Voodoo 2 va fi lansat în 
a doua jumătate a lunii Martie, 
cel puţin atunci preconizează 
Creative să lanseze versiunea 
de Voodoo 2 cu 6Mb, la un preţ 
între 250-300$. 


Breathe M. 

(e-mail) 

Dă-ne un telefon la redacție, și 
vino să îţi ridici revistele lipsă. 


Tuchilush Cristian 
(e-mail) 

Nu avem nici o adresă de e- 
mail a clubului UNO. Numerele 
din paranteză la secţiunea de 
multiplayer de la sfârșitul 
prezentării unui joc reprezintă 
numărul de jucători maxim în 
care poate fi jucat jocul pe 
respectiva conexiune. 


A9/rax: (01) « E pi ey 


anumite întârzieri în apariţie. 
Datorită acestui fapt, numărul 7 al 
revistei a fost epuizat complet în 
numai 10 zile de la apariţie. Asta 
înseamnă 1000 de reviste pe zi (ce 
ziceţi, bateţi recordul la acest 
număr?). 

Ne cerem scuze pe această 
cale pentru anunţul dat în numărul 7 
referitor la apariţia revistei 
Computer Games Plus. Era o încer- 
care de a corecta lipsa de con- 
secvenţă de până acum cu o revistă 
mai mică, dar cu o apariţie sigură. 
Chiar dacă ideea unei asemenea 
publicaţii rămâne valabilă o 
amânăm pentru o dată pe care 
momentan nu o putem preciza. 
Până atunci ne putem concentra 
pentru a pune ordine în apariţiile 
acestei reviste. 


Crisan Cristian 


aka Julio de Ment 

(e-mail) 

Îţi mulțumim pentru felicitări şi 
suntem siguri că putem include 
pe CD-ul următor, produsul tău. 
Dă-ne un telefon și totul se va 
rezolva. Computer Games Best 
Player a fost organizat de firma 
Sprint Computers împreună cu 
revista noastră, iar omul de 
ordine pe care îl numești era 
unul din angajații Sprint. Dacă 
nu ai făcut mare brânză la 
acest concurs, atunci antre- 
nează-te tare pentru ediţia din 
acest an, care va fi mult mai 
mare, mai lungă și cu premii și 
mai mari. 


Jean Claude 


Diamandescu 
(București) 

Sperăm ca la această oră să ai 
un calculator mai performant, 
pe care să poți rula demourile 
de pe CD-ul revistei. Din păcate 
(sau de ce nu din fericire), 
tehnologia avansează foarte 
rapid, iar odată cu aceasta și 
jocurile. Practic, dacă nu poți 


Adiaa: 0.P 39 - 


C.P. 97 BUCURESTI 


9 Pentru a putea avea date cât 
mai la obiect referitor la modul cum 
vreți voi să fie revista, în acest 
număr am inclus un chestionar în 
care vă puteţi exprima părerea 
despre conţinutul actual al revistei, 
și despre felul în care vreţi să 
evolueze în viitor. 

Cititorii care și-au manifestat 


prin taloane sau e-mail dorința dea 


fi prezenţi în Cartea Galbenă a 


Gamerilor din România au fost deja 


înscriși în baza noastră de date, și 
îi așteptăm şi pe ceilalți. Această 


Carte Galbenă, va fi un fel de index 


în care vor fi publicaţi toți gamerii 
care vor să discute, corespondeze 
sau să schimbe jocuri cu alți j jucă- 
tori. 

Până la apariţia acesteia în 
formă tipărită, ea va fi publicată pe 


instala Direct X 5, nu poți juca 
ultimele jocuri apărute. lar 
despre manualul de Warcraft 2, 
nu te putem ajuta, pentru că 
singura copie originală de 
Warcraft 2 (noi avem versiunea 


De Lux) nu mai are manual (s-a 


pierdut pe undeva...) 


Nicolae Adrian 


(Prahova) 

După cunoștințele noastre, un 
pachet Office 97 în limba 
română costă aproximativ 300- 
350$. Pentru stocarea 
informațiilor pe CD, ai nevoie de 


un CD Recorder care costă 


aproximativ 500$. 


Pârlea 


“Adrian-Cristin 
(Fetești) 
Din păcate, marea majoritate a 
firmelor de distribuţie a presei 
din România sunt neserioase și 
nu își fac treaba, indiferent de 
comisionul pe care îl primesc. 
Există binențeles și excepții 
fericite. Cea mai bună cale de a 
avea revista noastră este un 
abonament, pe care îl poţi face 


„site-ul nostru de WEB 


- wWw.computergames.ro. 

Bănuiesc că aţi observat faptul 
că ne-am mutat din nou adresa, așa 
că pentru a fi siguri că scrisorile 
voastre ajung la noi, vă rugăm săle 
trimiteţi pe adresa: OP 39 - CP 97, 
Bucureşti (o căsuţă poștală este 
mai ușor de menţinut decât o 
adresă). 

Am primit destule scrisori și 
telefoane pentru a introduce în 
revistă câteva pagini cu cheat-uri, 
tips-uri sau soluții la jocuri. Prezența 
lor în paginile revistei ar fi desuetă 
pentru simplul motiv că pe CD-ul | 
fiecărui număr al revistei există 
două directoare (Cheat și Tips) care 
pot rezolva orice problemă, ele 
conținând cheat-uri și rezolvări 
(actualizate la fiecare număr cu 


„noile apariții în domeniu) pentru 


aproape toate jocurile existente p e Fa 
PC. Soluţiile care apar în alte 
reviste de acest gen sunt pur şi 
simplu traduceri ale acestor 


_rezolvări în limba română pupa 


mai și primesc un scori!!). 

Dar destul cu vorba, să mai. 
răspundem şi la scrisori (am 
răspuns aici și unor e-mail-uri pen- 
tru că răspunsurile lor ar putea 
interesa și pe alţi cititori. 


„cu talonul din revistă. Din 
„păcate demo-ul de Quake 2 nu 


apare nici pe CD-ul din acest 
număr, datorită faptului că nua 
apărut la data intrării revistei îi fn 
tipar. Dar suntem foarte siguri, 

am primit chiar și asigurări de la | 
firma producătoare, că pe CD-ul : 
următor va fi inclus acest demo. 


Mitu Dan Mihai 


(București) 

Age of Empires este un joc 
extraordinar, dar din păcate, 
versiunea finală care a fost 
lansată cu câteva luni în urmă, | 


conţinea numeroase bug-uri 
Al-ul calculatorului. Din aceast 


cauză la un anumit punct al 
jocului, el devenea monoton. 


„Deci un scor de 95% este exact 


ce a meritat. Între timp, a apărut 
un patch, pe care îl găsești pe 


CD-ul din acest număr, care 


repară multe bug-uri. Și dacă ar 
fi luat 99%, Starcraft cât ar fi 
meritat? Apropo de Starcraft, 
jocul va fi lansat pe 1 februarie, 
deci în numărul 8 al revistei vei 
găsi un review al lui. Să sperăm 
că jocul se va ridica la înălțimea 
aşteptărilor. 


redactiaOcomputergames.ro 


Computer Games 95 
Topul 
JQacelor 
Jucale 


Înaintea oricărui top trebuie spuse 
câteva cuvinte explicative. Principala 
idee este că a fost realizat doar de voi 
(noi nu avea rost să intervenim având un 
top propriu mai jos). Cum am construit 
acest top? Am luat taloanele decupate 
de voi de la pagina 87 a numărului trecut 
și trimise pe adresa noastră și le-am pus 
la un loc cu e-mail-urile sosite la 
redacție. Aici a-și dori să vă atrag atenţia 
asupra faptului că am primit de câteva 
ori mai multe topuri prin e-mail decât prin 
poștă (lenea își spune cuvântul?). Apoi 
am extras toate titlurile și le-am notat 
într-un stil apropiat de cel al curselor de 
Formula 1, adică am dat 5 puncte (topul 
conţinea 5 căsuțe) primului clasat, 4 
puncte celui de-al doilea, 3 puncte pen- 
tru locul trei și tot așa până am ajuns la 
1 punct pentru locul 5. Am trecut toate 
jocurile care au apărut pe cel puţin o fișe 
și în dreptul fiecăruia sa trecut totalul 


O Magazia O Meseta O Miavavztn O Mievoazlin O Mlzvavzlin O 


=| 
9) 
= 
[] 
5) 
= 
O 
=] 
es 
= 
e 
= 
es 
= 


PHŞIO 42 
A GALLERY sg EI 


PNI 
] 


2000 recipes + 


Fă teii bnon-houe 
curte menu Lui 


A, the che hi] pi ice 
Li 


“ ARTAR 


i 4 
rii az 


3, 


(4 

96 Computer Games 


RENe 


NT a E 
ud i) 


obținut prin cumularea punctelor primite 
în fiecare top individual. Sa scris totul 
într-un fișier și astfel a apărut un top val- 
abil pentru tipar. 

Ce ași mai vrea să vă spun? Păi în 
primul rând vreau să vă felicit pentru 
topul profesional pe care l-aţi creat. 
Foarte serios vorbind topul reflectă o 
realitate evidentă care trebuia pusă pe 
hârtie pentru eternitate. 

Momentan am pus aici doar primii 
douăzeci clasați (din mult mai multe 
propuneri). Pe viitor, când topul care se 
formează se va împărți în două secţiuni: 
prima ar fi topul numărului (oricum cât de 
curând vom apare lunar așa că va fi un 
top al lunii) ce va conţine lista celor mai 
jucate joace ale momentului, iar a doua 
va conține un top cumulat din tot ce sa 
primit la redacţie adică un top general. 
Probabil de la numărul viitor vom iniția și 
un top all the time cu cele mai tari jocuri 
din întreaga istorie a domeniului. 
Personal abia aștept să văd ce o să 
iasă. Presupun că și voi. Problema este 
că pentru a putea realiza aceste topuri 
trebuie să ne scrieţi (e-mail sau poștă 
cum doriţi). Țineţi minte cu cât sunteți 
mai mulți cei care nu scrieți cu atât topul 
va fi mai real. Scriindu-ne puteți influența 
fiecare din voi acest top. 

Am pus alături de topul vostru top- 
urile individuale realizate de fiecare 
redactor cu excepția lui Adrian pe care 
nu am reușit să îl contactăm în timp util 
(este localizat în Franţa) și a lui Mihai 
(adică subsemnatul) care ocupându-se 


COMPUIER 
GAmES-SHOP 


HARLAN ELUIDON=- 


de partea tehnică nu prea are când să 
se joace așa că nu poate să-și spună 
opinia. În final iată și topul momentului: 


TOPUL 
CITITORILOR 
DI _ Guate | 


03. Panzer General2 
04. Diablo 
05. Tomb Raider 


Ma ____ MDK | 
07. Carmageddon 


12: Dungeon Keeper 
N O texen | 


20. Dark Reign 


Pentru cei care vor să ne ajute la 
realizarea topului din numărul viitor, noul 
talon este la pagina 91. DEATR RALLY 


meta dn a teme tema 


[-) ia. 


că 
"1 HAVE NO MOUTH, 
AND | MUST SCREAM 


LL costal on 


dp, 
2: 


cu 
£ 


i: 


RISE < RULE 

TNIZAZGEȚ/N O TE 7AEGREI A O UAB CO TIN7AEGAZIN O IMAGE AN 


Dacă vrei să joci un joc în cele mai 
bune condiți, trebuie să ai unul original. 
Vei beneficia astfel nu numai de CD-uri 
de calitate ci și de manual și de alte 
facilități. Dacă vrei să ai jocuri originale 


55740) 240) 7 


zi LA 
TITEI *] 
"a 


Topul jocurilor 
în redacţia 
Computer Games 


Silviu Stroie 
1.Heroes 2 
2. Quake 
3. Quake 2 
4. MDK 
5. Oddworld: Abe's Oddyse 
Andrei lonescu 
1. Fallout 
2. Carmageddon 
3. Diablo 
4. Heroes 2 
5. FIFA 98 
Mircea Popp 
1. Panzer General 2 
2. Heroes 2 
3. Syndicate Wars 
4. Civilization 2 
„5. Dungeon Keeper 

După cum vedeți, nici la noi nu se 
joacă numai noutăţi (cu mici excepţi, eu 
zic notabile). 

Dacă e de scris te apuci vrei nu vrei 
de jocul pe care trebuie să îl prezinţi, dar 
dacă ai timp liber, printre picături de întor- 
ci la ale tale. Oricum aici sunt trecute 
doar jocurile de pe PC. La noi se face 
treabă serioasă și se joacă tare și pe 
console, ceeace de altfel cred că începe 
să se vadă și în revistă 


e 


sună la telefonul: 


=. 
4 


IT ZAEG EIN O ZAZIE O TNIZAEGIZȚAN O TINIZAEG ŢI 


Consumabile 
pentru imprimante. 
Fidel: C-I[: ot 


Piete ile IN THE ART OF PRINTI TEHNOLOGY 


i = 


UTERS B-dul Mihail-Kagâlniceanu 49:(95A), sector 5, Bucureşti 
17 e-Mail romtronGstârnets.ro 


et, 


oi ştim ce vă trebuie ! Stimcăstocarea informaţieinueste Ă 
p: | ru pe care IMATION îl cunoaște. Imation este o companie americană a cărei cifră de afaceri este 
2.25 miliarde USD, lider mondial în domeniul informaţiei şi procesării ima „care include de f 
= fostul departament de medii magnetice al Companiei 3M. Deoarece IM N înțelege solicită 
dumneavoastră, vine în întâmpinare cu noi produse de stocare cum ar fi LS-120. IMAȚION este lider 
mondial în comercializarea dischetelor de 3,5" și a casetelor TRAVANTM şi are o experienţă de mai bine 
de un de: eniu în medii optice și reproduceri pe și de pe CD-Rom. Dacă aveţi în vedere siguranța stocă 
informaţiei, atunci aţi ie SL pimdusiputnule Adresaţi-vă paginii dei internet http://www.imation.co 
pentru a ce ATION., este lider on medii magnetice 


[i 
a 
ki 
3 


ie | 
: 18 - 
| Reza ua ua 
şi : 
E 7 
| 
j 
set : 


H 


High Densi D$, HO 
Haute densite 


Bisbettes /Bimunttes 
10-35 


iii 


| 


UL 


Li 


îi 


NU PaSsiei 


Borne of Innovation