Skip to main content

View Post [edit]

Poster: TwoNucker Date: Aug 4, 2017 1:42pm
Forum: faqs Subject: Re: Can you add support .opus audio file format?

Prosím, uverejnite tu niekoľko porovnávacích súborov v archíve. Malý počet zvukových súborov so zvukovým rozsahom, ktoré poskytnú dobrú ukážku nadradenosti tohto moderného a pokročilého formátu.
A prosím, pošlite svoje pripomienky v pôvodnom jazyku.

Internet dnes umožňuje všetkým čítať všetko.

A ako vždy pošlite e-mail na info@archive.org

Reply [edit]

Poster: meditacia1 Date: Aug 5, 2017 8:45am
Forum: faqs Subject: Re: Can you add support .opus audio file format?

Thank you.
(Yes, translation of Google Translator from English to Slovak is much better as from Slovak to English).

Look on this web-link please

What audio format is best? Comparison audio formats. Voice samples . Read full description please
https://archive.org/details/opus-file-test