Skip to main content

Ungsinn. Journal of Effective Interventions for Children and Adolescents

Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet.rss RSS
DESCRIPTION
Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet.
ACTIVITY

Created on
September 29
2018
bnewbold
Archivist
VIEWS

Total Views 11 (Older Stats)

ITEMS

Total Items 0 (Older Stats)

TOP REGIONS (LAST 30 DAYS)

(data not available)