Skip to main content

Sostenible?

Universidad PolitÌ©cnica de Catalu̱a. CÌÁtedra UNESCO

SOSTENIBLE? és una revista de comunicació i diàleg plurisciplinar de nivell universitari sobre l'estat actual del pensament en relació a les humanitats, les ciències i les tecnologies des de la perspectiva de la sostenibilitat, la globalització i, en general, de les reflexions, anàlisis i propostes sobre l'estat del món actual.rss RSS
DESCRIPTION
SOSTENIBLE? és una revista de comunicació i diàleg plurisciplinar de nivell universitari sobre l'estat actual del pensament en relació a les humanitats, les ciències i les tecnologies des de la perspectiva de la sostenibilitat, la globalització i, en general, de les reflexions, anàlisis i propostes sobre l'estat del món actual.
ACTIVITY

Created on
September 29
2018
bnewbold
Archivist
VIEWS

Total Views 9 (Older Stats)

ITEMS

Total Items 0 (Older Stats)

TOP REGIONS (LAST 30 DAYS)

(data not available)