Skip to main content

Quaderns d'histÌ_ria de l'enginyeria

Universidad Polit̩cnica de Catalu̱a. Escuela T̩cnica Superior de Ingenieros Industriales (Barcelona)

Quaderns d'història de l'enginyeria és un mitjà de comunicació dirigit a la comunitat investigadora, amb voluntat de servir al desenvolupament de la recerca en els àmbits científico-tècnics.rss RSS
DESCRIPTION
Quaderns d'història de l'enginyeria és un mitjà de comunicació dirigit a la comunitat investigadora, amb voluntat de servir al desenvolupament de la recerca en els àmbits científico-tècnics.
ACTIVITY

Created on
September 29
2018
bnewbold
Archivist
VIEWS

Total Views 7 (Older Stats)

ITEMS

Total Items 0 (Older Stats)

TOP REGIONS (LAST 30 DAYS)

(data not available)