Skip to main content

Revista galega de economÌ_a

Universidad de Santiago de Compostela

Revista Galega de Economía é unha revista semestral fundada en 1992 e promovida pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Publica artigos orixinais relacionados cos campos da economía e o desenvolvemento empresarial de interese para os sectores produtivos e a sociedade.Tamén publica informes seleccionados sobre temáticas de interese especial. Ten unha perspectiva internacional, tanto no obxectivo de difundir a investigación realizada en Galicia como de recibir contribucións de intere...rss RSS
DESCRIPTION
Revista Galega de Economía é unha revista semestral fundada en 1992 e promovida pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Publica artigos orixinais relacionados cos campos da economía e o desenvolvemento empresarial de interese para os sectores produtivos e a sociedade.Tamén publica informes seleccionados sobre temáticas de interese especial. Ten unha perspectiva internacional, tanto no obxectivo de difundir a investigación realizada en Galicia como de recibir contribucións de interese xeral de diversas áreas do mundo. O conxunto dos seus interesantes artigos, publicados desde o seu inicio en 1992, é de lectura recomendable para estudantes e estudiosos da economía galega, española, europea e internacional. Pódese acceder aos seus artigos en lingua galega e española, no seus números habituais, e tamén en inglés en números extraordinarios.
ACTIVITY

Created on
September 29
2018
bnewbold
Archivist
VIEWS

Total Views 10 (Older Stats)

ITEMS

Total Items 0 (Older Stats)

TOP REGIONS (LAST 30 DAYS)

(data not available)