Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by ישראל רוזן, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הניהול" - מערכות מידע הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
ידיעון הכולל הודעות פנים-ארגוניות של איל"א והודעות על אירועים והרצאות.עמירם שו"ר, יו"ר ההנהלה. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

הבחינות כפי שנתנו בשנים 1969 - 1974 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by איל"א
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Jerusalem Israel. 16-19 January 1995. Program הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

7 במאי 1986 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by דן גבעול, משרד הפנים
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

קובץ מאמרים. הכנס הארצי ה-8 לשלטון ולמינהל מקומי. משרד הפנים, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, ארגון המועצות האיזוריות והמוסדות להשכלה גבוהה. נסרק על ידי ספריית מדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by י.א.מיווטך
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.אר. עורכת: דליה אבן צור. יוצא לאור על ידי חברת י.א.מיטווך ובניו בע"מ. בשער - צילום של מערכת מחשבי נ.סי.ר. - 315 ר.מ.סי בבנק הפועלים הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by י.א.מיווטך
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.אר. עורכת: דליה אבן צור. יוצא לאור על ידי חברת י.א.מיטווך ובניו בע"מ. בשער - צילום של מחשבי נ.סי.ר סנצ'ורי 200 ו-RMC 315 במשכנה החדש של לשכת השרות הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
במסגרת הכינוס השנתי ה-31 של אילא, איגוד ישראלי לטכנולוגיות המידע. בהשתתפות: צה"ל, משרד החינול, התרבות והספורט, המוסדות להשכלה גבוהה, חברות היי-טק הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

ירושלים, 16-19 בינואר 1995 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by יצחק מאירי,
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

אני, יצחק מאירי, נולדתי ב-1923 בבגדד למשפחה דלת אמצעים. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by יצחק מאירי,
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

תדפיס המכיל קוד ואת התוצאה שלו הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by יצחק מאירי,
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

תיאור בעברית של פעולתו של קוד. כתוב על צידו האחורי של טופס ניקוב של מחשב IBM System/360 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by ראובן אמיר, מכון וייצמן למדע
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

אחת ההתפתחויות בשטח המחשבים שהרחיבה בצורה ניכר את הקף שימושם, היתה פיתוח שיטת הפעלה הנקראת "שתף-זמן" (Time Sharing). העבודה בשיטה זו נעשית באמצעות מסופים (עשרות או מאות) הקשורים טלפונית למחשב וכל משתמש פועל כאילו עמד המחשב רק לרשותו. עם התפשטות העבודה ב"שתף-זמן" הופיעו...
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

השיטה החדשנית בהדרכת נושא המחשב מקבילה לשיטה החדישה בלמוד הקריאה: דהיינו מתחילים לקרוא מלים לפני שלומדים אותיות והברות. בשיטה זו אפשר להציג את נוש המחשבים ועבוד נונים בצורה רחבה ויעילה תוך חמש-שש שעות. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by יצחק מאירי,
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

קוד לצמצום טורים למילוי טופס טוטו הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

מי מפחד מ IBM הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by יצחק מאירי,
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

קוד ופלט בשפת PL/I הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

כינוס איל"א 1991 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by י.א.מיווטך
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.אר. עורכת: דליה אבן צור. יוצא לאור על ידי חברת י.א.מיטווך ובניו בע"מ. בשער - צילום של מערכת נ.סי.ר סנצ'ורי 200 במשרד הבטחון הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
ידיעון הכולל הודעות פנים-ארגוניות של איל"א והודעות על אירועים והרצאות. פלי הנמר, יו"ר איל"א. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
פרט וחברה בעידן המידע. ירושלים 25 - 26 במרץ, 1997. Individual and Society in the Information Era. The 31st Annual Convention of the IPA - The Information Technology assiciation of Israel. Jesualem, Israel March 25-25 1997 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

"הטבלן". מחולל ישומים אינטראקטיבי להדמאה גרעינית. קשר המיקרו - Mainframe. הנחיות לבחירת תוכנה וחומרה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

בארצות הברית התקיים לאחרונה סימפוזיון בינלאומי ראשון מסוגו תחת הכותרת : "ביטחון לאומי בתנאי תחרותיות - הפתרון של מקורות גלויים". זוהי הזדמנות טובה לברר את מקומו של המודיעין הגלוי ב"סל המזונות" המודיעיני - הביטחוני: תועלתו וארגונו, תוך השוואת מקומו של המידע במיגזר...
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by יצחק מאירי,
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

דוגמת קוד פסקל למציאת מספר הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by מירב בע"מ
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

מדריך רכש מסווג לענף המיחשוב. עיסוקים, רשימת חברות חו"ל מיוצגות בארץ, מידע תיאורי על חברות המיחשוב הפעילות בענף, אלפון מנהלים, רשימת חברות המיחשוב בישראל הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by ג'וב אינפו, עבודה, היי טק
texts

eye 86

favorite 0

comment 0

ג'וב אינפו מציגה: דו''ח בתחום תגמול, הטבות ושכר הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by IBM
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

טופס של חברת IBM לכתיבת קוד פורטרן כהכנה לניקוב. טופס X28-7327-6 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by יצחק מאירי,
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

כרטיסים מנוקבים המראים אותיות באנגלית, עברית וסימנים ואת הניקובים שלהם הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 23

favorite 0

comment 0

המיחשוב בחברה הישראלית, הווה ועתיד. הכנס הארצי ה-23 לעיבוד נתונים הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
14 באוקטובר 1986. כפר המכביה, רמת גן. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
טכנולוגיות מידע ותקשוב - השער למאה העשרים ואחת. ירושלים, 30 בינואר - 1 בפברואר 1996 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by איל"א
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Jerusalem Israel. 16-19 January 1995. Preliminary Program הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

השיטה החדשנית בהדרכת נושא המחשב מקבילה לשיטה החדישה בלמוד הקריאה: דהיינו מתחילים לקרוא מלים לפני שלומדים אותיות והברות. בשיטה זו אפשר להציג את נוש המחשבים ועבוד נונים בצורה רחבה ויעילה תוך חמש-שש שעות. פרקים נוספים ניתנים כנספח ומיועדים לעיון עצמי לקבלת מושג כללי על השפות...
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

מעטפה עם חותמת דואר לציון הכנס הארצי העשירי של איל"א הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

15 בדצמבר 1996 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by James D. Fahnestock, הוצאת סדן והמכון לפריון העבודה
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

ספר זה, "מחשבים אלקטרוניים", שהולא לאור בארה"ב והודפס שם במהדורות חוזרות ומעודכנות מדי שנה, מוצא לאור עתה בעברית, בשיתוף עם המכון לפריון העבודה והייצור. המערכת המשותפת לבית ההוצאה ולמכון - בחרה לתרגם ספר זה - הראשון בתורת המחשבים הרואה אור בעברית - בזכות הבהירות, הדיוק...
Topic: IsraelDigitalHistory
Newsletters Miscellaneous and Unsorted Contributions
by לשכת מנתחי מערכות לענ"א בישראל
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Software
by נאורה שם-שאול
software

eye 0

favorite 0

comment 0

דיסקט שהופץ עם קבצי הספר "רומן דיגיטלי מאת נאורה שם-שאול. לסריקה של הספר המודפס . הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Literature, Literature, IsraelDigitalHistory, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by אריג'נט בע''מ
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by כתבי עת מובחרים בע''מ
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

המגזין לבידור ביתי ממוחשב - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Entertainment, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by כתבי עת מובחרים בע''מ
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

המגזין לבידור ביתי ממוחשב - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Entertainment, IsraelDigitalHistory
Software Library: MS-DOS Applications and Programs
by טומי שמיר, יורם הרועה, אורן מחשבים
software

eye 17

favorite 0

comment 0

לקט תשבצי ענק מאת טומי שמיר ותשבצי הגיון מאת יורם הרועה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Software Library: MS-DOS Applications and Programs
by Canetti
software

eye 15

favorite 0

comment 0

תוכנה לניהול קבצי כתוביות רב לשוניים הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Subtitles, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by Andreas. J. Pilavakis, הוד-עמי
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

ללמוד UNIX פונה את המשתמשים ב-UNIX בתחום העסקי והאקדמי ואל כל אלה אשר מתכוונים לפתח יישומים ומערכות או להגר אל סביבת עבודה זו. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Unix, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

מיועד למי שיודע ורוצה לשפר, לזה שיודע מעט ורוצה ללמוד ולהתקדם, ולכן מי שרוצה להיות "מקצוען" במחשב האירי (PC) של יבמ ותואמים ומבערכות PS/2 ו PS/1 של יבמ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Pc, IsraelDigitalHistory
ליווי מקצועי - סמדר ומיכאל ויינשטיין, אתר הטיסה הישראלי WWW.INFLIGHT.CO.IL | 240, 13 עמודים ; 24 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by אותו-קו הנדסה ממוחשבת
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

תוכנת AutoCAD מבית התוכנה האמריקאי AUTODESK, היא התוכנה המובילה בעולם ובארץ בתחום התיב"ם. היא משרתת מגוון עצום של מהנדסים, אדריכלים, טכנאים, שרטטים ומעצבים בכל תחום ובכל מקצוע ברחבי העלם. התוכנה מאפשרת ביצוע שירטוט תלת-מימדי מלא בדרך פשוטה, יעילה, מדויקת ומהירה. הלכסיקון מיועד...
Topics: Cad, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by דפנה מינסטר, אותו-קו הנדסה ממוחשבת
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

גירסה 11 - צעד אחר צעד הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Cad, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. ידידותי למשתמש? הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. כנס איל''א ה־22 בירושלים הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 20

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 23

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 23

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by כולנו עיתונות ותקשורת
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

מגזין מחשבים צעיר - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Youth, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by כולנו עיתונות ותקשורת
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

מגזין מחשבים צעיר - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Youth, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by כולנו עיתונות ותקשורת
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

מגזין מחשבים צעיר - נסרק על ידי Neora הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Youth, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

דיגיטל 2002 - מוסף מזכרת מיוחד לאנשי דיגיטל. פורסם בכתב העת Information Week מ 15 ביולי 2002 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Digital, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by Digital Equipment Corporation
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

Organizational Goal Setting and Individual Performance Planning הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Digital, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by שבתאי שאנני, Digital Equipment Corporation
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

דפים מתוך פרסום פנימי הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Digital, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by Digital Equipment Corporation
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

שירות דיגיטל - מעל ומעבר הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Digital, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Digital, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by גרינברג מהנדסים
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

א-ב מעבד תמלילים רב לשוני גירסה 6.2 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
טכנולוגיות מידע ותקשוב - השער למאה העשרים ואחת. ירושלים, 30 בינואר - 1 בפברואר 1996 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by יצחק מאירי,
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

מאמר על תולדות המיחשוב. ממחשב הקולוסוס הבריטי ועד להקמת ממר"ם ויחידותיה השונות. כנראה טיוטה למאמר או לספר. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
ארגון בתי תוכנה בישראל, התאחדות התעשיינים בישראל. איגוד החברות לעיבוד נתונים בישראל. 4 במאי 1989 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by איל"א
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

מורחב למשתתפי כינוס אילא בתערוכת Computax 2005 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

כרטיס עם תקציר רכיבי שפת PL/I הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by מיכה חנני, איל"א
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

מאת ד"ר מיכה חנני. מסמך זה הוכן על יסוד תוצאות עבודתם של צוותי החשיבה של המועצה על "דרכה של איל"א" (1984). נוסף לכך שולבו במסמך קטעים מתוך התקנון הקיים של איל"א, והשלמות מסויימות שנעשו ע"י כותב המסמך, על יסוד דיונים בהנהלה ובמועצה. מטרת העבודה להציע עקרונות ועמם...
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by פורסופט
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

חוברת עם מידע אודות החברה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by גלובס
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

מוסף פרסומי הכולל ראיון עם יו"ר איל"א החדש כתריאל צימט הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
by כתבי עת מובחרים בע''מ
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

המגזין לבידור ביתי ממוחשב - נסרק על ידי RonenK הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Entertainment, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by כתבי עת מובחרים בע''מ
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

המגזין לבידור ביתי ממוחשב - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Entertainment, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by כתבי עת מובחרים בע''מ
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

המגזין לבידור ביתי ממוחשב - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Entertainment, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 20

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory