Skip to main content

550
UPLOADS


More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Community Texts
2018 ישראל בן דור, עמירם שור, אפי מלצר
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

ספר זה מגולל ומתאר את הפריצה אל התעשייה הדיגיטלית, התוכנה וההיי-טק ואת תרומתו רבת ההיבטים וההישגים של עמירם שור, מחלוצייה של תעשייה זו למעלה מיובל השנים האחרונות. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: It, Book, IsraelDigitalHistory
Community Texts
2016 קובי לוי, קובי לוי
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

קובץ מאמרים נוקבים ואקטואליים על המגיפה שמאיימת על קיומו הרוחני והגשמי של עם ישראלי הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Intenet, Religion, IsraelDigitalHistory
Community Texts
2014 רעיה לויתן,
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

בניית מחשב הוויצק במכון ויצמן באמצע שנות ה-1950, ההחלטה ותוצאותיה. תקציר העבודה לשם קבלת תואר דוקטור הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Research, IsraelDigitalHistory
Community Texts
2010 עזרא מנשה הראל, סטודיו אקטיב דיזיין
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

סיפור מסע - מנהרות בבל אל נתיבי ההי טק הישראלי הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Autobiography, Idf, Sapiens, IsraelDigitalHistory
Community Texts
2005 איל"א
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

מורחב למשתתפי כינוס אילא בתערוכת Computax 2005 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

למד לצלם... עם המצלמה הדיגיטלית שברשותך הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Photography, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Nov 1, 2002 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט של ישראל - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Aug 1, 2002 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט של ישראל - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Jun 1, 2002 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט של ישראל - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Apr 1, 2002 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט של ישראל - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
ידיעון הכולל הודעות פנים-ארגוניות של איל"א והודעות על אירועים והרצאות.עמירם שו"ר, יו"ר ההנהלה. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

294, 32 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Windows Xp, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Oct 1, 2001 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט של ישראל - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Aug 1, 2001 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט של ישראל - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Jul 1, 2001 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט בשיתוף Yahoo! Internet Life - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
May 1, 2001 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט בשיתוף Yahoo! Internet Life - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
Community Texts
May 1, 2001 WIZ
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Apr 1, 2001 WIZ
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Mar 1, 2001 WIZ
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Mar 1, 2001 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט בשיתוף Yahoo! Internet Life - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
ליווי מקצועי - סמדר ומיכאל ויינשטיין, אתר הטיסה הישראלי WWW.INFLIGHT.CO.IL | 240, 13 עמודים ; 24 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
2001 דקל מועלם, מירי פרידמן, טל ניניו, הוצאת נ.ב.
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

המדריך הרשמי המלא כולל עבודה בעברית! הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Web Design, IsraelDigitalHistory
ליווי מקצועי - נטוויז'ן www.netaction.co il | 173 עמודים : איורים ; 24 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. מהדורה ניסויית הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Web Programming, IsraelDigitalHistory
עריכה לשונית ועיצוב - ענבל אילני] | 32 עמודים : איורים ; 17 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Ms-Word, IsraelDigitalHistory
XXXIX, 373, 83 עמודים : איורים ; 25 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Windows 2000, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

תרגום - צור ריכטר-לוין, יניב אברהם, יואב גולדברג | XXVIII, 717, 183 עמודים : איורים ; 25 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Web Programming, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

עריכה מקצועית - צור ריכטר-לוין ; תרגום - דביר כפרי, דניאל גולדשמידט | 383, 13 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers Communications, IsraelDigitalHistory
XXIII, 268, 107, 13, [3] עמודים : איורים ; 25 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Windows 2000, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

תרגום - אבי מילשטיין ; ייעוץ מקצועי - שרון טל | 191, 13 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Web Programming, IsraelDigitalHistory
Community Texts
2001 עמית רש, משה ליכטמן, הוד-עמי
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

503, 16 עמודים : איורים ; 25 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Programming, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
ידיעון הכולל הודעות פנים-ארגוניות של איל"א והודעות על אירועים והרצאות. פלי הנמר, יו"ר איל"א. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topic: IsraelDigitalHistory
Community Texts
Dec 1, 2000 WIZ
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Nov 1, 2000 WIZ
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Oct 1, 2000 אלידע הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

מגזין המחשבים והאינטרנט של המדינה - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, Internet, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Sep 1, 2000 WIZ
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Aug 1, 2000 WIZ
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Jul 1, 2000 WIZ
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Jun 1, 2000 WIZ
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
May 1, 2000 WIZ
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Apr 1, 2000 WIZ
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Apr 1, 2000 חברת אחיעם בע''ם
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

ירחון המחשבים המוביל לנוער ולמשפחה - נסרק על ידי Atanvarno הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Youth, Family, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Mar 1, 2000 WIZ
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Feb 1, 2000 WIZ
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Feb 1, 2000 חברת אחיעם בע''ם
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

ירחון המחשבים המוביל לנוער ולמשפחה - נסרק על ידי Atanvarno הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Youth, Family, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

תרגום - דביר כפרי | 401, 27, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Web Design, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

עיצוב ועריכה לשונית - ענבל אילני | 495, 16 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Windows 2000, IsraelDigitalHistory
עורך ראשי וייעוץ מקצועי - זהר עמיהוד | 140, 8, 23, [1] עמודים : איורים ; 24 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Windows Me, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

מתרגם - אבי מילשטיין ; עריכה לשונית ועיצוב - ענבל אילני | 455, 89, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Gui, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

תרגום - יואב הופמן ; עריכה מקצועית - צור ריכטר-לוין | 251, 13, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computer Security, IsraelDigitalHistory
עורך ראשי ומקצועי - זהר עמיהוד ; עריכה לשונית ועיצוב - טליה טופז, שרה עמיהוד | 297, 51, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Web Programming, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

ייעוץ מקצועי - שי עדן ; תרגום - שלומי חבה ; עריכה ועיצוב - רמה שנקלר | 353, 23, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Web Programming, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

עורך מקצועי - זהר עמיהוד ; תרגום לעברית - גלית איטקין | 397, 34, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers Communications, IsraelDigitalHistory
Community Texts
2000
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

עריכה ועיצוב - שרה עמיהוד, ענבל אילני | 494, 8, 23 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Web Programming, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

עריכה ועיצוב - שרה עמיהוד, טליה טופז | 430, 8, 23 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: C, Programming, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

עורך ראשי - יצחק עמיהוד | 406, [32] עמודים : איורים ; 24 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Visual Basic, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

עורך מקצועי של המהדורה - אבי בוץ ; תרגום לעברית - שמואל בן-טולילה, ירון ותמי תלם | 453, 10, 16 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: C++, IsraelDigitalHistory
Community Texts
2000 ויליאם פרג'ון, הוד-עמי
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

240, 16 ע', כולל מפתח עניינים הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Pascal, Programming, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

תרגום - במילים אחרות תיעוד ; עריכה לשונית ועיצוב - ענת קדם צבי, שרה עמיהוד ; עריכה מקצועית - ארז ירון, איל גוטליב | 580, 43, 16 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Ms-Access, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

עורך ראשי ועריכה מקצועית - זהר עמיהוד ; תרגום - דביר כפרי | 208, 16 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Music, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

הדברים ההכרחיים מוגשים בצורה קלה למתחילים הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Ms-Outlook Express, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

התאמת הספר לישראל - זהר עמיהוד ; תרגום של המקור - שרון הר פז | 93, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

עריכה מקצועית - זהר עמיהוד | 221, 11, 8 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Web Programming, IsraelDigitalHistory
32 עמודים : תרשימים ; 17 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Windows Me, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

עריכה ועיצוב - רמה שנקלר | 651, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 2 תקליטורים. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Visual C++, IsraelDigitalHistory
Community Texts
2000
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

הסדרה הידידותית למתחילים הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Ms-Access, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Dec 1, 1999 WIZ
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Nov 1, 1999 WIZ
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Oct 1, 1999 WIZ
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Sep 1, 1999 WIZ
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Aug 1, 1999 WIZ
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Jun 1, 1999 WIZ
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
May 1, 1999 WIZ
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
May 1, 1999 אריג'נט בע''מ
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
May 1, 1999 כתבי עת מובחרים בע''מ
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

המגזין לבידור ביתי ממוחשב - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Entertainment, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Apr 1, 1999 WIZ
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Apr 1, 1999 כתבי עת מובחרים בע''מ
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

המגזין לבידור ביתי ממוחשב - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Entertainment, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Apr 1, 1999 אריג'נט בע''מ
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Mar 1, 1999 אריג'נט בע''מ
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Mar 1, 1999 WIZ
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Ingsoc הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Mar 1, 1999 כתבי עת מובחרים בע''מ
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

המגזין לבידור ביתי ממוחשב - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Entertainment, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Feb 1, 1999 כתבי עת מובחרים בע''מ
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

המגזין לבידור ביתי ממוחשב - נסרק על ידי gushacha הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Entertainment, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Feb 1, 1999 אריג'נט בע''מ
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Feb 1, 1999 חברת אחיעם בע''ם
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

ירחון המחשבים המוביל לנוער ולמשפחה - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Youth, Family, IsraelDigitalHistory
Community Texts
Feb 1, 1999 WIZ
texts

eye 20

favorite 0

comment 0

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Games, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

בדיקה, עריכה מקצועית ועיצוב - אניקה סואץ | 224 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Ms-Access, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

תרגום לעברית - רותי זילברברג | 396 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Windows 98, IsraelDigitalHistory
Manuals: Contributions Inbox
1999 גלן בראון, תרגום גיא אהרון, אופוס הוצאה לאור בע''מ
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

מותאם ל- PalmPilot III הגירסה החדשה של מחשב כף היד הנמכר ביותר בעולם. כלנית המרכז לתוכנות PC הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Palmpilot, Manual, IsraelDigitalHistory
Community Texts
1999 אריג'נט בע''מ
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם - נסרק על ידי Yaniv הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Websites, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

תרגום, תיאום וייעוץ 2000 OFFICE/98 - WINDOWS צור ריכטר-לוין ; עיצוב ועריכה - קרן לנדאו | XI, 336 עמודים ; 24 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Ms-Word, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

219 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 דיסקט. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Windows 98, IsraelDigitalHistory
Community Texts
1999
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

עיצוב ועריכה - ענבל אילני | 86, 16 עמודים : איורים ; 24 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Ms-Powerpoint, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Pc, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

[תרגום לעברית ועריכה, בתוספת הערות וסגנון אישי - קבוצת חן] | 112 עמודים ; 21 ס"מ. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Y2K Bug, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

מדריך מהיר לשימוש בדואר אלקטרוני ויומן פגישות הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Ms-Outlook, IsraelDigitalHistory