Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by קובי לוי, קובי לוי
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

קובץ מאמרים נוקבים ואקטואליים על המגיפה שמאיימת על קיומו הרוחני והגשמי של עם ישראלי הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Intenet, Religion, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by ישראל בן דור, עמירם שור, אפי מלצר
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

ספר זה מגולל ומתאר את הפריצה אל התעשייה הדיגיטלית, התוכנה וההיי-טק ואת תרומתו רבת ההיבטים וההישגים של עמירם שור, מחלוצייה של תעשייה זו למעלה מיובל השנים האחרונות. הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: It, Book, IsraelDigitalHistory